Home / Gardene

Gardene


Tilbake til menyen  | Klikk på Vedlegg nederst på siden for kart over Hemnes (Click Attachments below for a map "hemneskart.jpg")
Hemnes Gård og Slekt (bygdeboka)
Les nede til høyre om kontaktinformasjon ved skriving av kommentar!
Rød understreket tekst er nye eller endrede opplysninger i forhold til bygdeboka
. Blå tekst er klikkbare lenker til andre sider.
Velg gård Klikk på rett gårdsnavn           cool   Pick your farm Click on the name

Om du heller vil ha en pdf-fil (mere likt layouten i boka) så Klikk her, og velg den filen du vil lese. Hittil gnr 1-89.
If you prefer a pdf-file (more like the original book layout) Click here, and choose your file. Farms 1 thru 89 so far.

Hemnes / Elsfjord / Utskarpen / StraumenKorgen / Bleikvasslia

01 Sandnes indre
03 Hestnesosen
05 Brennesvik
07 Leirvik
09 Næverli
11 Espervik
13 Skravlå
15 Flotmoen
17 Vesterbekkmo
19 Drevassbotnet
21 Nedre Luktvassli
23 Øvre Luktvassli
25 Skogsmo
27 Vasshaug
29 Kjerringhalsen
31 Knutli
33 Elsfjordosen
35 Forsmoen i Luktvatn
37 Kobbhaugen
39 Seljeli
41 Furuhatt
43 Vakthaugkråen
45 Store Målvatn
47 Bjurbekkdalen
49 Øvre Bjerkadal
51 Storbjerka
53 Finneid
55 Urland
57 Holmholmen
59 Sæteren
61 Grønnvik
63 Sund
65 Hemnes
67 Buvik
69 Indre Dilkestad
71 Steinhaugen
73 Storholmen
75 Rørlien
77 Storstranden
79 Kvitneset
81 Nedre Brennberg
83 Brennbergfjell
85 Seljehammeren
87 Tybekken
89 Straumbotn
91 Tverrbekklien
93 Strømdalen
95 Jamtjorden
97 Straumbukten
99 Sør-Ranens allmenning

02 Osmo
04 Hestneset
06 Mastervik
08 Vedåen
10 Høyneset
12 Fuglstrand
14 Elsfjord
16 Svartkjønnli
18 Dyrhaug
20 Drevatnet
22 Midtre Luktvassli
24 Rundsvold
26 Hjartli
28 Bjerknes
30 Svartvatn
32 Steinmoen
34 Tronmoen
36 Stormoen
38 Elsfjordstrand
40 Myrvik
42 Mula
44 Ånonli / Øninglien
46 Lille Målvatn
48 Forsbakken
50 Nedre Bjerkadal
52 Breivik
54 Kattstrand
56 Urlandå
58 Svalenget
60 Grønnvikmoen
62 Oterbrand
64 Presteng
66 Gjeitvik
68 Ytre Dilkestad
70 Dalosen
72 Utskarpen
74 Gjesbakken
76 Fuglmyrhaug
78 Brattland
80 Øvre Brennberg
82 Høykleppen
84 Indre Brennberg
86 Straumsnes
88 Utland
90 Medstrøm
92 Strømfors
94 Nordenglien
96 Bjerklien
98 Straumen
108 B Rydningsgodset

100 Røssåauren
102 Mellingsjorden
104 Solhaug
106 Valåmoen
108 Villmoen
110 Kyllingmoen
112 Fagervolllien
114 Grøftremmen /Aven
116 Bygdåsen
118 Kongsdalen
120 Oksfjellelv
122 Rabliåsen
124 Bleikvasslia
126 Stabbforsen
128 Ytterlien
130 Bollermoen
132 Holmsletten
134 Skresletten
136 Fjelldal
138 Finnbakken
140 Leirskaret
142 Øverleiren
144 Jerpbakken
146 Troneset
148 Valla
101 Røssåen
103 Solbakken
105 Samuelmoen
107 Korgen
109 Bjurselmoen
111 Tømmermoen
113 Langmoen / Storskogen
115 Forsmoen i Sørfjellet
117 Svartvassmoen
119 Bleikvassfors
121 Lenningsvik
123 Smalsundmoen
125 Krokselmoen
127 Bryggfjelldalen
129 Lillebryggfjell
131 Reinåmoen
133 Store Bryggfjell
135 Tveråen
137 Trettbakken
139 Skjeftmoen
141 Meland
143 Ytterleiren
145 Olderneset
147 Nerleir
149 Lillebjerka

‡ NB: Tabeller under gårdene er som oftest ikke formatert. ‡
‡ Dessuten mangler bildene fra boka Hemnes Gård og Slekt ‡

Jeg setter pris på om du har bidrag til disse sidene. Du kan gjøre dette ved å skrive en kommentar. Kommentarlenken finner du nedenfor teksten på hver side. Det beste er om du skriver dine kommentarer på siden til den riktige gården.
Jeg vil foreløpig ikke la andre redigere sidene, jeg endrer sidene selv, dersom jeg finner grunn til å være enig i kommentaren.
Du må oppgi riktig avsender slik at jeg kan kommunisere med deg, og du må oppgi hvilken kilde du har brukt.
Sidene utvikles og redigeres fortløpende og blir aldri å anse som "ferdige". 
Hilsen Carl-Anders

Mine kilder er:
- Hemnes Gård og Slekt, Erling Nordli 1992 - Folk og Slekt på Hemnesberget, Terje Roghell 2007 - Kirkebøkene for Hemnes og Korgen, på Digitalarkivet - Folketellingene, på Digitalarkivet - Emigrantprotokoller, på Digitalarkivet - Nettsteder: Norwayheritage, Skattesøk, Telefonkatalogen, etc. - RSHL slektsopplysninger - Private kontakter


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.