Home / Gardene / 035 Forsmoen

035 Forsmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 189 - 192

35. Forsmoen (Vefsn 227)

Redigert 21. juni 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Forsmoen 1701, 1723, 1838, 1891. Daglignavnet Davemoen (og David­moen) brukt leilighetsvis i kirkebøkene fra 1760-åra og fram til vår tid. For­sen som garden er oppkalt etter, fins i en bekk som delvis utgjør markeskjel­let mot Tronmoen. Davemoen er oppkalt etter rydningmannen David (Dave) Pedersøn.

Brukstall og utskiftninger:
Bare ett bruk til 1921. Markeskjellsforretninger mot 34 Tronmoen og 36 Stor­moen 1826, mot Stormoen og 37 Kobhaugen 1850, og mot Vestre Sagmo og   1876.

Sagbruk:
Brukerne på Forsmoen og 34 Tronmoen fikk sagbruksprivilegium i felles­skap 1796. Saga var ennå i bruk 1808.

Skjerping:
1907-26 foregikk adskillig skjerping på Forsmoens grunn, mest på jern­malm, men også på kobberkis og sølvholdig blyglans. Noe prøvedrift ble foretatt omkring 1910.

Halvparten i ei kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1793.

MATRIKKELGARDEN FORSMOEN, GNR. 35.
Garden var opptatt som rydning før 1700 og hadde landskyld 9 mark fisk 1706.

1723 "Tømmer og Brendefang. Marchegaard og sneefast Land, ringe til Korn". Gl. matr.nr. 209, landskyld 9 mark.

1838 Nytt matr.nr. 33, lnr. 150, landskyld 3 ort 22 skill.

1865 Omtrent 10 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 140 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og omtrent 8 tylvter sagtømmer årlig for salg. Der er et lite vannfall som ikke har årgangsvann. Omtrent 3/8 mil fra sjøen.

1891 Gnr. 35, skyld 3,22 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 1 6 10 0 1  0 0

1835 1 7 3 3 1 1/2  0 0 1 1/2

1865

Opps. 2 4 8 0 1  0 1/4 6

Pl. 1) 0 2 1 0 0  0 1/8  1

Pl. 2) 0 2 0 1 0  0 0 1

Sum-65 2 8 9 1 1  0 3/8 8

1875

Opps. 1 5 5 3 4/5  0 1 1/5 3 1/2

Pl. 1) 0 1 2 0 2/15  0 0 1

Pl. 2) 0 2 2 0 0  0 0 1

Sum-75 1 8 9 3 ca 1 0 1 1/5 5 1/2

1) Knikgranmoen  2) Davemobakken

MANNTALL

1701  1 bruker

FOLKETELLINGER

 Husbonds- Kårfolk Tjenere Husmanns- Inderster

 folk folk

1801 4 0 1 0 0

1865 5 1 0 5* 1

1875 8 0 2 7 0

1891 2 0 1 7 7

*1 fosterbarn

EIERE
Irgens - Walnum-gods, se 12 Fuglstrand. Årsaken til at Forsmoen ikke ble krongods og gikk over til rydningsgodset, var at garden var ryddet i utmar­ka mellom 36 Stormoen og 34 Tronmoen, som allerede var Irgens-gods, og ikke allmenning. Brukeren kjøpte garden 1885. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 150) DAVEMOEN, landskyld 9 mark, 1838: 3 ort 22 skill., 1891: M. 3,22.
1) David Pedersøn (ca 1674-1731), angivelig fra Rau­berget i NR, var rydnings­mann her.
Av barn kjennes bare: 
    
1. Peder, f. ca 1695.

2) Peder Davidsøn (ca 1695-26.3.1777), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 12.7.1727. Den lokalt kjente poeten "Per Davesa". G. 1727 m. Gjertrud Christophersd. (1704­-179 1) fra 19 Drevvassbukt bnr. 1.
Barn:
    
1. Berete, f. 1727 (30 Svartvatnet),
    
2. Christopher, f. -30 (her),
    
3. Marite, f. -38, d. 29.8.-72.

3) Christopher Pedersøn (1730-13.6.-93), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 10.5., tl. 23.10.1765. G.I. 1762 m. Ane Eliasd. (1725-20.10.-68) fra 100 Røssåauren.
Barn:
    
1. Dordi, f. 1766, d. 12.1.-73 Barnekopper,
    
2. tv. Berte Anna, f. -68, d. etter -99, hadde en sønn Kristoffer f -99 (se Tronmoen), og 
    
3. tv. Gjertrud, f. -68, d. 6.9.-69.
G.II. 1772 m. Abelona Jacobsd. (1745-29.12.1826) fra 17 Vesterbekkmoen.
Barn:
    
4. Birgitte Kristine, f. -72 , enke på 102 Trongmoen ved mors skifte 1827,
 5
. Anders, f. 24.2.-74, d. 1859 (Flostrand i Nesna), Anders hadde flere barn u.e., bla. tre stykker i 1806. Han giftet seg med mora til ett av dem.
    6
. Peder, f. 27.3.-77 (Huske i Nesna),
    7
. Jacob, f. 8.1.-79, død samme år,
    8
. tv. Anna Dorthea, f. -80, d. før 1827, hadde en datter Lavina, f ca 1819 Far: Lars Olsen, Wigdalen i Vefsn, og 
    9
. tv. Birgitte Christine, f.-80 (enke 1827),
    
9. Jacob, f. -89 (i Lofoten ved mors skifte).
Ved skifte etter Christopher 1793, var boets brutto 53­-3-11, gjeld og avgang 33-4-3. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 2 kalver, 1 sau, 4 geiter, 4 hane­geiter, 1 liten bukk.

4) Jacob Nilsen (1769-15.1.1844) fra 116 Bygdåsen bnr. 2, fikk bbr. tl. 12.10.1795. G.I. 1795 m. enka Abelona. Ingen barn. Ved skiftet etter Abelone 1827, var boets brutto 176-1-12, gjeld og avg. 42-9-4. Sølv for 1 dlr. Husdyr: 2 hester, 19 og 3 år, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dal­kvige, 1 dalokse, 4 sauer, 1 jømmer, 2 værer, 2 hane­geiter, 1 kje. G.II. 1827 m. Beret Jonsd. (1786­-23.4.1863) fra 39 Seljeli bnr. 1 Ingen barn.

5) Nils Nilsen (1793-14.6.1875) fra 116 Bygdåsen bnr. 2 og halvbror av f.br. fikk bbr. d. 2.5.1831. G. 1831 m. Johan­na Christensd. (1796-11.2.1856) fra 93 Straumdalen.
Barn:
    
1. Anthon Christian, f. 17.6.1831 (her),
    
2. Nils Andreas, f. 9.11.-33 (husm. her),
    
3. Elling Olaus, f. 9.8.-37 (Berg i Nord-Rana), d 14.2.1931 på Ytteren gamlehjem,
    
4. Ole Johan, f. 20.6.-40 (36 Stormoen bnr. 4).

6) Anthon Nilsen (1831-1.3.-94), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 17.9.1859. G. 1853 m. Maren Nilsd. (1824­-1907), f. 20 Drevvatnet bnr. 5.
Barn:
    
1. Johanna Kierstine, f. 3.11.1852 (11 Espervik),
    
2. Jacobea Helene, f. 4.4.-54, kokepige på indre Onø hos Kristian Rasmussen ved F1875,
    
3. Maria Anthonette, f. 24.2.-58,
    
4. Bereth Nicoline, f. 28.1.-61, d. 28.1.-63,
    
5. Jacob Benjamind, f. -63,
    
6. Nicolai Benjamind, f. 28.6.-65.
Anthon Nilsen var husmann på 25 Skogsmo i Vefsn 1891.

7) Gulle Johnsen (1835-15.5.1906) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 1 var bruker fra ca 1870. G. 1867 m. Karen Tho­masd. (1841-3.4.1941) fra 76 Fuglmyrhaugen.
Barn:
    
1. Tobias Johan, f. 10.2.1867, d. 6.6.1901 ugift,
    
2. Johan Peter, f. 8.1.-69,
    
3. Anthon Heitman Tønder, f. 18.10.-70,
    
4. Jørgen Marthin, f. 26.11.-73 (Hemnes prestegard),
    
5. tv. Adolf Nicolai, f. 27.7.-75 til Sulitjelma ca 1912, og 
    
6. tv. Antonette Emilie, f. 27.7.-75, 
    
7. Ole Andreas Ingvald, f. 15.8.-77.
Fam. flyttet til 12 Fuglstrand pl. Svinåmo etter 1877. To brukere på Forsmoen er nevnt i kirkebøkene, uten at noen dokumenter på byksel eller leie er funnet i Real­panteregisteret:

Anders Lorentsen, f. 1837 Sparbu Sør-Trøndelag. G.m. Lovise Olausd., f. 1844 Grong Nord-Trøndelag 
Barn:
    
1. Anna Elise, f. 9.2.1876,  
 2
. Nora Bech, f. 14.7.1878 (USA-99),
    3
. Andreas Lund, f. 6.10.-80, sagarbeider i 1920,
    4
. Olise, f. -86 (USA-03 med forldrene)
Anders og Lovise til USA-03.

Mathias Andreassen Eid (1848-1934), f. i Grong, anført som bruker her 1879. Hans eldste datter var født her. Fam. var flyttet til 16 Svartkjønli før 1881.

8a) Thomas Gulbrandsen (1820-8.10.-88), f. i Gaus­dal i Oppland, fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1493,33, dat. 2.3., tl. 29.5.1885. Thomas var ugift.

8b) Sivert Gulbrandsen (1823-21.6.1901), bruker sammen med broren Thomas, kom hit fra Høylandet i N-Trøndelag. Han drev garden uten skjøte etter brorens død. G. før 1854 m. Martha Johnsd. (1824-9.8.-91) f. i Grong i N-Trøndelag.
Barn:
    
1. Johan Gotfred, f. 1854 (Straum i Vefsn), d. før fars skifte 1901,
    
2. Ole Magnus, f. -56 (her),
    
3. datter f. -62, d. -64,
    
4. Simon, f. -63 (USA, i Ford River, Delta Co, Michigan ved fars skifte 1901).
Alle barna var født på Høylandet.

9) [Ole] Magnus Sivertsen (1856-før 1930), sønn av f.br., fikk skj. fra skifteforvalteren i boet etter sin far­bror Thomas for kr. 2000, dat. 21.2., tl. 20.3.1922. G. 1903 m. Ragna Marianne Emilie Pedersd. (11.4.1882-8.1.1968) fra Alstahaug prestegjeld.
Barn:
    
1. Signe Marie, f. 2.7.1904,
    
2. Sverre Neiberg, f. 29.4.-06, d. 25.12.-22 død av tæring,
    
3. Oskar, f. 21.3.-09 (her),
    
4. Haakon, f. 21.7.-13, d. 10.2-47,
    
5. Ruth, f. 7.10.-16, d. 15.11.-17.

10) Oskar Forsmo (1909-3.9.1967), sønn av f.br. G.m. Anna Reinfjell.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

Bnr. 2 FORSHEIM, fraskilt 1921 med skyld M. 0,80. Tidligere husmannsplass KNIKGRANMOEN ble en del av bnr. 2. Husmannsstua var tidligere bur på 32 Stein­moen, hadde stått to steder her, og ble seinere flyttet til Bakkan.
1) Jørgen Anderssen f. 1829 i 16 Svartkjønli var husmann fra for 1865.
En sønn f.e.
    
1. Nils Jørgen, f. 20.9.1858 (husmann 144 Jerpbakken), Mor: pike Jertrud Nilsd. fra Bjerkmoen i Rana. G. 1859 m. Jensine Hansd. f. 1833.
Barn:
    
2. Anders, f. 23.10.1865, død straks.
Fam. til USA-80. Jørgen i Rollag, Clay Co, Minnesota ved foreldrenes skifte 1889.

2) Jacob Johnsen (1845-28.2.1921) fra 14 Elsfjord pl. Moan. G. 1870 m. Anne Martha Jørgensd. (1836-før­ -21) f. i Vefsn.
Barn:
    
1. Jørgen Kristian, f. 24.9.1870,
    
2. Christine Anthonette, f. 31.1.-73,
    
3. Gisken Nicoline, f. 12.2.-75 (pl. Davemobakken her),
    
4. Johannes Peder, f. 14.2.-77,
    
5. Ludvig Brinchmann, f. 19.5.-79.

3) Ole Hundvik (1878-10.11.1968) fra 23 Luktvatnet pl. Hundvik, fikk skj. fra Magnus Sivertsen for kr. 3000, innbefattet pl. Davemobakken, fl. 14.11.1921. G. 1912 m. Helga Johansd. (1893-27.9.1987) fra 31 Knutli pl. Anbakken.
Barn:
    
1. Agnes Johanna, f. 4.3.1912, d. 1.5.-89, gm Hjalmar Ringvall f -04 Skjærstad. Agnes død på Mo, ingen barn.
    
2. Olav Olai, f. 25.10.-14,
    
3. Reidun, f. 28.4.-20,
    
4. Halvor, f. 29.10.-26 (her),
    
5. Anna, f. 19.4.-29.

DAVEMOBAKKEN (Enge 1865).

1) Nils Nilssen (1833-5.10.1897) fra bnr. 1 her. G. 1862 m. Pernille Johnsd. (1837-27.5.1910) fra 82 Høy­kleppen.
Barn:
    
1. Nikoline Alethe, f. 17.4.1862.
Pernille enke i Møllevigen 38 Elsfjordstrand hos Thomine Nilsd. ved F1900.

2) Svend Olsen (1870-4.5.1943) fra 36 Stormoen bnr. 4 var her fra for 1903. G. 1893 m. Gisken Jacobsd. (1875-20.2.1963) fra pl. Knikgranmoen her.
Barn:
    
1.  Olaf Emil, f. 23.4.1893, d. ca 1920,
    
2.    Borghild Lovise, f. 6.4.-94 (27 Vasshaug),
    
3.    Anton Cornelius, f. 23.4.-96, til Skjærstad, d 1965,
    
4.    Sigurd Gerhard, f. 17.7.-98, til 26 Hjartli, d. 14.3.1981,
    
5.    Kristine Antonette, f. 28.1.1901 (50 N.Bjerkadal bnr. 2),
    
6.    Jenny Amanda, f. 10.3.-03,
    
7.    Lotte Marie Jul, f. 13.12.-05,
    
8.    Gudrun, f. 28.2.-08,
    
9.   Johan Dal, f. 22.9.-10, d. 6.11.30,
    
10. Olga Alvilde, f. 31.3.-13,
    
11. Torvald, f. 24.10.-16, d. 4.2.-68.
Fam. flyttet 1921 til 26 Hjartli bnr. 4. Davemobakken ble 1921 en del av bnr. 2.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.