Home / Gardene / 120 Oksfjellelv

120 Oksfjellelv


Hemnes Gård og Slekt, side 747 - 749

 

120. Oksfjellelven

Oppdatert 9. mars 2004

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Oxfieldelv 1756, Oxfjeldelv 1838, Oksfjeldelven 1891. Garden har fått navn etter elva som kommer fra Oksfjellet.

 

Brukstall og utskifninger:

Garden har hatt bare ett bruk inntil 1913. Markeskjellene var oppgitt i matrikkeltaksten 1756, og ellers fins intet før 1929, da grensen mellom Bryggfjelldalen og Oksfjellelva m.fl. ble oppgått. Grenseoppgang 1932 mot nabogardene.

 

 

MATRIKKELGARDEN OKSFJELLELVA, GNR. 120.

Garden var ryddet i allmenningen i 1740‑åra, skyldsatt 1758 med matr.nr. 245 og landskyld 6 mark fisk. Skattefri ut 1758.

1756   Fra matrikkeltaksten 1756: Åkerlandet bakket, kan bli god grasmark. Plassen er ikke tungbrukt og behøver få folk, og synes årviss for gras. Besværlig sjøveg, henimot 3 mil lang. Oppsitteren oppga å kunne fø 1 hest, 7‑8 storfe og 12‑13 småfe, med tilskudd av fôr fra skogen. Med tiden kan det vel sås 1 tønne bygg, men ingen rug. I kalde år kan det bli misvekst p.g.a. det nærliggende store snøfjell. Brensel av bjørk og selje fins nær ved, men tømmer til husbygning må hentes en mil borte og både transporteres over land og fløtes to ganger over to vann...

1838   Nytt matr.nr. 61, lnr. 182, landskyld 1 ort.

1865   8 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 160 lass høy årlig. Korn modnes ikke. God og tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig bjør­keskog til ved. Tre mil fra sjøen, derav en mil meget tung og besværlig veg.

1891   Gnr. 120, skyld 1,38 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Reiner   Bygg                Havre    Poteter

1835                 1                                  10                                14                                0                                  3/4                   0                                  1/2

1865

Opps.               2                                  10                                13                                3                                  1                                  0                                  4

Pl.                               0                                  2                                  3                                  0                                  1/4                        0                                  1

1875                 1                                  10                                16                                0                                  1/2                   1/5                   3

 

 

FOLKETELLINGER

                        Husbondsfolk    Kårfolk  Husmannsfolk   Inderster

1801     6                                                         0                                  0                                                         0

1865     7                                                         2                                  3                                                         2

1875     5                                                         0                                  0                                                         0

1891     7                                                         2                                  0                                                         3

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Selveier på fraskilt bruk fra 1947.

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 182) OKSFJELLELVEN.

1) Isak Jørgensøn (1714‑87), bror av Jens Jørgensøn Tømmermoen, var rydningsmann og bodde her 5 år i 1740‑åra, flyttet så til Lenningsvik og brukte Oksfjellelva som uteng. G. 1738 m. Agnes Arentsd. (ca 1709-84) opph. Leirskaret.

Felles barn:

1. Sara, f. 1744 (Grønvikmoen pl. Grindvika).

Agnes hadde f.e. en sønn Arnt, f. 1729, F: Didrik Olsøn Luktvassli.

 

2) Arnt Didriksøn (1729‑95), stedsønn av f.br., fikk overdratt rydningsretten 1751, men flyttet ikke hit før 54. G.m. Dorthea Olsd. (1721‑1801).

Barn:

1. Ingeborg, f. 1856 (her),

2. Ole, f.‑58 (Lenningsvik),

3. Jon, f. 60,

4. Maren, f. 62.

 

3) Jon Olsøn (1761‑etter 1813), f. Skresletta, fikk bbr. utst. 1780. G. 1783 m. Ingeborg Arntsd. (1756‑etter 1813), datter av f.br.

Barn:

1. Arnt, f. 15.1.1784, d.‑92,

2. Dorthea, f. 13.10.‑85,

3. Olina, f.‑90 (her),

4. Maren, f.‑92, d. 1813,

5. Arnt, f. 19.7.‑93.

Fam. flyttet til Vefsnmoen i Hattfjelldal etter 1813.

 

4) Anders Anderssen (1784‑7.8.1868) fra Tømmermoen fikk bbr. dat. 4.6.1816. G. 1813.m. Olina Jonsd. (1790‑13.10.1879), datter av f.br.

Barn:

1. Maren Kierstina, f. 1814 (Lenningsvik pl. Bleikvassholmen),

2. Jens, f.‑16, d. 30.5.‑41,

3. Ingeborg Dorthea, f. 3.3.‑19 (104 Solhaug pl. Tømmerstupet),

4. Ane Martha, f. 14.6.‑21,

5. Andrina, f. 14.2.‑24 (her),

6. Johan Olai, f. 22.10.‑27,

7. Berith Olava, f. 22.9.‑30 (118 Kongsdalen bnr. 4).

 

5) Ivar Mathisen (1815‑1.5.‑72) fra 124 Bleikvasslia bnr. 1 fikk bbr. tl. 13.9.1847. G. 1846. m. Andrine Andersd. (1824‑6.12.1900), datter av f.br.

Barn:

1. Mathias Martinus, f. 14.12.1846, d. 30.1.‑52,

2. Elisabeth, f. 4.7.‑48, d. 6.5.‑52,

3. Anders Andreas, f. 18.12.‑49 (her),

4. Marthinus Mathias, f. 26.8.‑53,

5. Gulle Johan, f. 13.7.‑56 (118 Kongsdalen bnr. 7),

6. Iver, f. 30.4.‑58,

7. Anne Elisabeth, f. 27.7.‑65, d. 4.7.1901 ug.

 

6) Anders Iversen (1849‑20.1.1921), sønn av f.br., fikk bbr. (udatert) før 1872. G. 1979 m. Anne Nilsd. (1847‑18.5.1942) fra Bygdåsen bnr. 2.

Felles barn:

1. Berit Kristine, f. 20.6.1879 (her),

2. Ivar Anker, f. 14.8.‑81 (Kalkberget her),

3. Nora Mathilde, f. 4.10.‑84, d. 17.12.1957 ug,

4. Olaf Everin, f. 19.1.‑86, d. 5.11.‑9 1,

5. Anton Oliver, f. 1.5.‑93, d.s.å.

Anna Nilsd. hadde f.e. en datter Ingeborg Anna, f. 15.5.1870, F: Nils Sandström fra Sverige.

 

7) Karl Ivarsen (1876‑19.4.1945) fra Smalsundmoen var bruker fra ca 1900. G. 1900 m. Berit Andersd. (1879‑12.7.1957), datter av f.br.

Barn:

1. Einar Oliver, f. 6.12.1901 (105 Samuelmoen bnr. 1),

2. Karl Berner, f. 30.3.‑04 (124 Bleikvasslia bnr. 27),

3. Aslaug Anette, f. 24.9.‑05,

4. Ingrid Marie, f. 6.5.‑08 (42 Mula bnr. 10),

5. Astrid Jørgine Lund, f. 1.10.‑10 (124 Bleikvasslia bnr. 10),

6. Leif Jordfald, f. 4.11.‑13 (bnr. 4 her),

7. Ingeborg Anna, f. 19.5.‑15,

8. Reidar, f. 2.7.‑18 (118 Kongsdalen bnr. 18),

9. Håkon, f. 21.3.‑20, d. 4.9.‑81,

10. Erling, f. 29.9.‑22 (bnr. 3 her).

 

Bnr. 2 OKSFJELLELV, fortsettelse av gardsbruket.

8) Einar Oksfjellelv, f. 1901, sønn av f.br., kjøpte bruket fra Nord‑Helgeland Skogforvaltning ved skj. dat. 16.8.1947. Da Bleikvatnet ble regulert, ble gardsbruket nedlagt. Einar Oksfjellelv kjøpte 1960 Samuelmoen bnr. 1 og flyttet dit. Om fam. se der.

 

9) Osvald Oksfjellelv, sønn av f.br., er nå eier av det som er igjen av bruket, og har det som feriested.

 

KALKBERGET, ikke skyldsatt plass 1913.

1) Ivar Andersen (1881‑15.1.1961), sønn av bruker nr. 6, fikk forpaktnings­kontrakt for 10 år med årlig avgift kr. 3, + kr. 2 til brukeren av hovedbruket, tl. 15.3.1913. G. 1909 m. Iverta Kristiansen (1884-30.10.1951) fra Lenningsvik.

Barn:

1. Gunnar Anker, f. 13.5.1912,

2. Olav Everin, f. 27.6.‑14, d. 24.1.‑84,

3. Dina Andusa, f. 26.10.‑15,

4. Ingeborg Anna, f. 5.6.‑17,

5. Iver Martin, f. 17.8.‑19, d. 8.7.‑77,

6. Anna Andrea, f. 2.3.‑21,

7. Øyvind Antonius, f. 10.12.‑22,

8. Rakel Debora, f. 17.12.‑25,

9. Isak Anders, f. 15.7.‑28,

10. Kanar Isai, f. 2.7.‑30.

Ivar Andersen fikk bbr. fra Nord‑Helgeland Skogforvaltning på parsellen Lauvås, bnr. 7 av Smalsundmoen og flyttet dit 1938.

 

Bnr. 3 MIDTTUN, fraskilt 1955 fra bnr. 1.

1) Erling Oksfjellelv, f. 1922, fra bnr. 1, fikk skj. på bruket tl. 30.11.1955. Etter reguleringa av Bleikvatnet kjøpte Erling Oksfjellelv bnr. 11 på Solhaug og flyttet dit 1962. Om fam. se der. Midttun brukes nå bare til feriested.

 

Bnr. 4 UNSTAD, fraskilt 1955 fra bnr. 1.

1) Leif Oksfjellelv, f. 1913 fikk skj. på bruket, tl. 30.11.1955. G. 1941 m. Odbjørg Rabliås, f. 1915.

Barn:

1. Oddvar, f. 12.2.1942, d. 2002,

2. Bjørn, f. 11.7.‑44,

3. Brit, f. 31.7.‑46,

4. Terje, f. 20.5.‑48.

Da Bleikvatnet ble regulert, ble bruket nedlagt, og farn. flyttet til Bygdåsen bnr. 3, og seinere til Bleikvassli. Leif Oksfjellelv arbeidet flere år ved Bleikvassli Gruver.

 

 

HUSMANN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Abraham Olsen (1812‑22.3.‑77) fra Rapliåsen. G.I. 1840 m. Gunnel Eriksd. (1792‑18.11.1864), fosterbarn på Leirskar 1801, enke fra Bessedør Hattfjelldal 1840, same. Ingen barn. G.II. 1865 m. Karen Marie Nilsd. (1818‑9.1.‑92) f. Vefsn, opph. Svartkjønli. Ingen felles barn. Karen hadde en datter f.e. Kristence, f. 24.5.1858, F: Nils Clemetsen Drevvassbukt. Abraham og Karen ble husmanns­folk på Bjurselmoen ca 1874.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.