Home / Gardene / 103 Solbakken

103 Solbakken


Hemnes Gård og Slekt, side 648 - 652

 

103. Solbakken

Oppdatert 15. januar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Soelbach 1661, Soelbachen 1723, Solbakken 1838 og 1891. Da Solbakken kom inn i matrikkelen 1661, gikk landskylda for Mellingsjord ned, og Isach som var øde­gårds­mann på Mellingsjord fortsatte her.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde to brukere 1661‑72, seinere bare en bruker til 1908. Utskiftning mot Solhaug av utmarka 1878. Gangsforretning på skogsmerket mellom Sol­bakken og Mellingsjorda 1893.

 

Kvern:

Solbakken hadde bekkekvern 1774, med 4 skill. kvernskatt.

 

Kirkestue på Hemnes ved F 1875.

 

 

MATRIKKELGARDEN SOLBAKKEN, GNR. 103.

Første gang i matrikkelen 1661, med landskyld 1 pund fisk.

1723   "Tømmer og Brendefang til Fornødenhed. Temmelig Jord, dog tungvunden". Gl. matr.nr. 74, landskyld 1 pund fisk.

1838   Nytt matr.nr. 44, lnr. 165, landskyld 1 daler 1 ort 21 skill.

1865   32 mål åkerland. Eng, sand‑ og leirjord, som antas å gi 180 lass høy årlig. Noe tungbrukt og frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbruk, men intet for salg.

1891   Gnr. 103, skyld 5,69 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester     Storfe   Sauer   Geiter   Svin      Rug      Bygg                Bl.k.                 Havre    Poteter

1723                 1                      8                                  8                                  0                                  7/8       1 1/4     1 1/4                        7/8

1835                 1                      8                                  16                                0                                  0                      1/2            4                                  0                                  1                                  1 1/2

1865

Opps.               2                      7                                  3                                  0                                  0                      0                        1 1/5                0                                  0                                  3

Pl.1)                 0                      4                                  3                                  1                                  0                      0                        2                                  0                                  1                                  6

1875

Opps.               2                      12                                17                                0                                  1                      0                        1/2                   0                                  0                                  6

1) Røyrbekkmoen

 

MANNTALL

1666   2 brukere,      1 sønn

1701   1 bruker,                    2 sønner

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk  Tjenere Husmanns-       Fattiglem

folk                                                                                                       folk

1801     6                                             1                                  3                                  0                                             0

1865     5                                             4*                                4                                  3                                             1

1875     10                                            0                                  3                                  0                                             0

1891     8                                             0                                  2                                  0                                             0

* 2 mindreårige barn

 

Eiere:

Benefisert Hemnes kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukeren 1842. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Lnr. 165 SOLBAKKEN, landskyld 1 pund, 1838: 1 daler 1 ort 21 skill., 1891: M. 5,69.

1a) Isach Olsøn er nevnt som bruker i Landkommissionens matrikkelutkast 1661. Temmelig sikkert den Isach som var ødegårdsmann på Mellingsjord og forsvant derfra mellom 1653 og ‑61. Han var bruker av ½ pund fram til 1672. Ved M 1666 var Isach 68 år, med en sønn

1.      Ole, 14 år.

 

Medbrukeren

1b) Nils Isachsøn var rimeligvis også en sønn av Isach Olsøn. Nils var bruker av ½ pund til 1672, og videre av 1 pund til 1711. Ved M 1666 var Nils 35 år. G.m. Marit Nilsd.

Barn:

1.      Nils, 8 år 1666,

2.      Elias, 2 år ‑66.

Dessuten kjennes fra skiftet etter Marit 1710:

3.      Maren (her),

4.      Inger og

5.      Marit.

Boets brutto 143‑5‑6, avg. 4‑5‑6. Husdyr: 1 gl. hest, 10 kyr, 2 kviger, 1 dalkvige, 1 dalokse, 9 sauer, 6 jømmer.

 

2) Anders Pedersøn var bruker her 1712‑18. G. 1711 m. Maren Nilsd., datter av f.br. 1719 flyttet fam. til Leirskar bnr. 1 ved bytte med neste bruker. Om fam. se der.

 

3) Erik Jacobsøn (ca 1676‑20.10.1770) kom hit som bruker 1719, tidl. bruker på Leirskaret bnr. 1. G. 1712 m. Maritte Meland. Ingen barn kjent. Om dette var hans eneste ekteskap vet man ikke. Ved "Extraskatten" 1764 betalte kårmannen Erik skatt for seg og kona.

 

4) Jacob Pedersøn (1723‑93) fra Leirskaret bnr. 2 fikk bbr. tl. 3.6.1744. G. 1744 m. Magnelle Hansd. (171696) fra Meland bnr. 2.

Barn:

1.      Berit Chierstina, f. 1747,

2.      tv. Erich, f.-49, og

3.      tv. Peder, f.‑49 (Mastermoen i Nesna),

4.      Jørgen, f.‑51 (Leirskaret bnr. 1),

5.      Jacob, f.‑54 (Utskarpen bnr. 2),

6.      Hans, f.‑56,

7.      Otte, f.‑57.

Jacob flyttet ca 1758 til Leirskar bnr. 1 ved bytte med neste bruker.

 

5) Nils Johansøn (1727‑1800) Fra Mellingsjorda Bruk 1, tidl. bruker på Leirskar bnr. 1, kom hit ca 1757. G. 1753 m. Beret Erichsd. (1723‑1805) fra Valla bnr. 1.

Barn:

1.      Ane Chierstina, f. 1752 (Røsså bnr. 1),

2.      Maren, f.‑56 (Senja fgd.),

3.      Eric, f.‑58 (Undervågen i Ibestad),

4.      Jon, f.‑61, d. 7.3.‑66,

5.      Marit, f.‑63, (Oldernes bnr. 2),

6.      Maren, f.‑65, d.‑66,

7.      Johannes, f. 17.11.‑68 (her).

 

6) Johannes Nilssøn (1768‑1803), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 14.10.1800, tl. 13.10.‑01. G. 1792 m. Dorthe Johnsd. (1762‑1809) fra Nerleiren bnr. 4.

Barn:

1.      Nils, f. 30.1.1794,

2.      Johannes, f. 5.6.‑95, d.‑96,

3.      Peder, f.‑96, d. før‑04,

4.      Johanna, f.‑97 (Steinmoen),

5.      Anna Maria, f.‑99,

6.      Dorthea, f. 1800, d. før ‑04,

7.      Jon, f. 30.1.‑02, d.s.å.

Ved skiftet etter Johannes 1804 var boets brutto 186‑4-4, gjeld og avg. 164‑5‑15. Sølv for 3‑3‑14. Diamant for 3 dlr. 18 bøker uten oppg. titel. Husdyr: 1 hest, 7 kyr.

 

7) Anders Jacobsøn (1779‑2.10.1838) fra Solhaug bnr. 5 fikk bbr. dat. 9.11.1803, tl. 30.4.‑04. G.I. 1804 m. enka Dorthea (Dorthe?).

Barn:

1.      Johannes, f. 1805,

2.      Kerstina Anna, f.‑06 (Korgen bnr. 1),

3.      Maren, f.‑08, (Dalosen bnr. 5).

G.II. m. Berit Hansd.(1789‑29.2.1860) fra Buvika.

Barn:

4.      Hans, f. 1810,

5.      Rebekka Bergitha, f.‑12 (Olderneset bnr. 2),

6.      Jacob, f.‑14 (Tømmermoen),

7.      Anders, f.‑17,

8.      Dorothea, f.‑19 (Samuelmoen),

9.      Berit Maria, f. 22.5.‑22 (Hb),

10.    Anders, f. 13.3.‑24,

11.    Nils Samuel, f. 26.1.‑28 (Røsså pl. Prestmoen),

12.    Methe Birgithe Lossius, f. 29.7.‑31, d. 8.11.‑94 ug,

13.    Svend Heitmann, f. 11.11.‑36.

Anders Jacobsøn omkom på Sundsfjorden. Enka satt med bykselen til 1842, og fikk da kongeskjøte for 150 Spd. og jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger med kapitalverdi 45 Spd. 100 skill, dat. 13.8.1842, tl. 21.6.‑43.

 

8) Lars Eriksen (1817‑28.5.‑96) ang. fra Reinforsheia NR var bruker fra 1842. G. 1842 m. enka Berit. Ingen felles barn.

Lars hadde en sønn:

1.      Hans Heitmann, f. 22.5.1857 (Mellingsjord bnr. 1),

Mor: Lars sin steddatter Methe. Lars flyttet 1866 til Solhaug bnr. 10. Om hans 2. ekteskap, se der.

 

9) Ivar Nilsen, f. 1815, fra Valla bnr. 4, fikk skj. fra Lars Eriksen for 350 Spd. og kår, dat. og tl. 28.9.1854. G. 1850 m. Olava Jørgine Johannesd. f. 1820, fra Valla i Nesna.

Barn:

1.      Nils Deodor, f. 1.4.1851,

2.      Johannes Gunnerius, f. 1.3.‑53,

3.      Peder Christian, f. 17.4.‑55

4.      Peter Martinus, f. 12.4.‑58,

5.      Edvard Lotsius, f. 20.2.‑60,

6.      Johanna Lydia, f. 26.6.‑63.

Hele fam. til USA‑68.

 

10) Morten Smith Petersen (1821‑17.2.1903) fra Hvidingsgård ved Stavanger, fikk skj. fra Ivar Nilsen for 800 Spd. og påhvilende jordavgift og kår, tl. 1. 12.1864. Kårforpliktelsen til Lars Eriksen ble utløst 1865 for 300 Spd. S.M. Petersen var overkontrollør for brennevinsavgifta. G. 1857 m. Synnøve Johansd. Rivertz (1837‑18.8.1928) fra Valåmoen bnr. 3.

Barn:

1.      Johan Albrigt Riverth, f. 15.6.1859 (Øverleiren bnr. 1),

2.      Konradine Bergitte (Gitta) Nyrup, f. 16.12.‑60 (Hawaii),

3.      Torbjørn, f.12.4.‑62, d.29.5.1865

4.      Hans Kamstrup, f. 30.5.‑ 64 (Øverleiren bnr.4),

5.      Børge Christian. døpt 12.8‑66, d. 24.4.‑67,

6.      Valborg Christine, f. 12.4.‑68, d. 13.1.‑84,

7.      Caroline Emilie, f. 25.2.‑70, gr. 7.5.‑1948 (I.Brennberg bnr. 4 og Hb),

8.      tv. Børge Christian, f. 20.2.‑72, d. 23.11.1950 (her), og

9.      tv. Johannes, f. 20.2.‑72, d. 1.5.‑92,

10.    Laurits Petter, f. 18.5.‑74, d. 28.6.‑1902,

11.    Anna Helene Petra, f. 3.5.‑77 (bnr. 2 her),

12.    Knud Sømme, f. 8.6.‑79, d. 15.1.‑83.

Johan Petersen hadde på skiftet etter sin far M.S. Petersen fått utlagt eiendommen for kr. 5000 og kår til Synnøve Petersen, tl. 1.2.1907. Johan bodde på Øverleir.

 

11) Børge Petersen (1872‑23.11.1950), sønn av f.br. var bruker 1908‑42. Han var ugift.

 

12) Svend Solbakken f. 1912, fra bnr. 2 her, overtok 1942 bruket fra sin morbror Børge, og 1971 dessuten bnr. 2 etter sin bror Johannes. Bnr. 1 og 2 ble slått sammen. Ugift.

 

13) Ranveig Johanna Solbakken, (7.4.1948- ), lærer, overtok bruket i 1991 etter testamente fra sin onkel Svend.

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

Bnr. 2 RØYRBAKKMOEN, fraskilt 1908 fra bnr. 1 med skyld M. 1,62.

1) Hans Eriksen, f. 1811 i NR var inderst her fra seinest 1843 og husmann fra seinest ‑45. G.m. Petrine Ingebrigtsd. (1815‑28.10.‑52).

Barn (f. i Hemnes):

1.      Adolph Gunerius, f. 8.6.1843,

2.      Bernhard Johan, f. 3.7.‑45,

3.      Ludvig Peder, f. 18.9.‑47.

G.II. 1854 m. Anne Elisabett Paulsd. f. ca 1815 på Almli i Vefsn.

Barn:

4.      Pedernille Dorthea, f. 22.5.1854,

5.      Petrine Hendriette, f. 20.2.‑57, d. 24.12.‑61.

Hans med kone og datteren Pedernille til USA‑70. Seinere var der ingen husmann.

 

2) Lorents Pedersen (1876‑20.3.1942) fra Storbjerka pl. Finnenget var bruker fra ca 1900, og fikk udatert skj. fra Johan Petersen for kr. 1750 og kår, tl. 11.1.1919. G. 1899 m. Anna Petersen (1877‑27.5.1943) fra bnr. 1 her.

Barn:

1.      Johannes, f. 1.8.1899 (her),

2.      Waldemar, f. 24.1.1901, d. 12.8.1976 (lærer i Elsfjord),

3.      Morten Smith, f. 18.9.‑02, d. 10.10.1971 (Fauske),

4.      Nils Birger Hagen, f. 5.2.‑04, d.2.5.1969

5.      Laura, f. 13.12.‑05, d. 30.11.‑52,

6.      Peder Andreas, f. 24.1.‑09,

7.      Svend Heitmann, f. 2.6.‑12, d. 18.7.1991 (bnr. 1 her),

8.      Synnøve Jonella, f. 8.4.‑14 (Mo i Rana),

9.      Einar Berg, f. 13.4.‑17 (Hb.),

10.    Arne Johan, f. 13.7.‑19.

 

3) Johannes Solbakken (1899‑5.1.1970), sønn av f.br., var bruker fra 1942 til sin død. Ug. 1971 ble bnr. 2 slått sammen med bnr. 1.

 

Bnr. 3 SOLE

1) Per [Peder] Andreas Solbakken, f. 24.1.1909, fra bnr. 2. G.m. Kristine Fjelldal, f. 29.10.1912, fra Fjelldal bnr. 2.

Barn:

1.      Asbjørn, f. 24.10.1938,

2.      Synnøve Emilie, f. 8.5.‑43,

3.      Eli Karoline, f. 11.3.‑45,

4.      Anna Helene, f. 15.11.‑46,

5.      Ranveig Johanna, f. 7.4.‑48, d.  (bnr. 1 her). 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.