Home / Gardene / 117 Svartvassmoen

117 Svartvassmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 731 - 734

 

117. Svartvasmoen

Redigert 14. oktober 2004

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Svartvasmoen i kirkebøkene fra 1783, matr. 1838 og 1891. Garden ligger ved Svartvatnet mellom Kongsdalen og Røssvassbukta.

 

Brukstall og utskiftninger:

Bare ett bruk inntil 1915, da garden ble delt. Seks bruk fra 1925. I forbindelse med utskiftninger 1825 og 1859 mellom oppsitterne på Kongsdalen, ble også grensen mot Svartvassmoen bestemt.

Det ser ut for at Svartvassmoen som rydningsplass kan ha eksistert tidligere enn hva som kan dokumenteres. Jørgen Jenssøn, som bodde på Tømmermoen/Kjukkelmoen 1720‑25, hadde adr. Svartvatnet 1716. Hans sønnesønn var her fra 1783. Jon Olsøn fra Solhaug, som ble bruker på Røssvassbukta, hadde adr. "Svartvasbugten" 1779 og ‑83. Det er ikke noe som tyder på at disse navnene har noe med Svartvatnet i Elsfjord å gjøre. I det følgende tas med bare det som kan dokumenteres.

 

MATRIKKELGARDEN SVARTVASSMOEN, GNR. 117.

Svartvassmoen var opptatt som rydningsplass før 1783, men var ikke nevnt ved matrikkeltaksten 1756. Garden hadde verken matr.nr. eller landskyld i den gamle matrikkelen.

1838   Matr.nr. 58, lnr. 179, landskyld 1 ort.

1865   12 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 17 lass høy årlig, vesentlig høstet på myrslåtter. Meget frostlendt. Tilstrekkelig hav­ning. Skog til husbehov. Fire mil fra sjøen, to mil nesten ufram­kommelig om sommeren.

1891   Gnr. 117, skyld 2,07 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Bygg                Havre    Poteter

18151)               1                                  11                                11                                5

1835                 1                                  10                                10                                0                                  3/4                   0                                  0

1865                 2                                  14                                13                                0                                  2                                  0                                  3

1875                 1                                  15                                15                                0                                  1                                  1/4                   5

1) fra et skifte

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk  Tjenere Inderster

folk

1801     5                                             0                                  0                                  5

1865     5                                             3                                  1                                  0

1875     4*                                            1                                  2                                  0

1891     7                                             1                                  2                                  2

* 1 fosterbarn

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Selveiere på fraskilte bruk fra 1925.

 

BRUKERE.

 

Bnr.1 (lnr. 179) SVARTVASSMOEN, landskyld 1828: 1 ort, 1891: M. 2,07.

1) Jørgen Jenssøn (1747‑1815), tidligere bruker i Lenningsvik, kom hit som rydningsmann ca 1782. G. 1773 m. Beret Olsd. (1751‑etter 1820) fra Solhaug bnr. 3.

Barn:

1.      Jens, f. 27.3.1773 (111 Tømmermoen),

2.      Marith, f.‑75 (Sundsåsen i Hattfjelldal),

3.      Johannes, f. 27.1.‑77 (Hov i Nesna 1815),

4.      Ole, f. 23.2.‑79 (102 Mellingsjorda bnr. 5),

5.      Karen, f.‑81 (Nord‑Bjørn),

6.      Christen, f. 18.5.‑83, d.‑89,

7.      Lars, f. 2.7.‑85,

8.      Birrith, f.‑87,

9.      Ole, f.‑90 (her),

10.    Peder, f.‑92.

(Der var to Ole, begge nevnt i skiftet etter faren). Ved skiftet etter Jørgen 1815, var boets brutto 2177‑0‑4, gjeld og avg. 92‑5‑4. Inflasjon! Bøker: Müllers postill. Husdyr: 1 gl. hoppe, 6 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 dalokse, 1 kalv, 11 sauer, 4 geiter, 1 hanegeit. Enka satt med bykselen til sønnen Ole overtok.

 

2) Ole Jørgensøn (1790‑før 1875), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 1.5.1820. G.I. 1816 m. Pernilla Pedersd. (1792‑27.9.1838) fra Jerpbakken bnr. 1.

Barn:

1.      Jørgen Christian, f. 27.10.1817 (her),

2.      Berith Lovise, f.‑19.

G.II. 1838 m. Karen Larsd. (1792‑12.5.1883) fra 118 Kongsdalen bnr. 2. Ingen felles barn. Karen hadde f.e. en datter Olava, f. 24.10.1827, F: Hans Anderssøn Villmoen.

 

3) Jørgen Olsen (1817‑24.3.‑75), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 17.2.1847, tl. 7.6.‑49. G.1749 m. Gjertrud Marie Davidsd. (1816‑20.5.‑98) fra Skonseng bnr. 13 NR.

Barn:

1.      Pedernelle Marie, f. 15.1.1851, d. 6.7.‑68,

2.      Karen Lovise, f. 18.3.‑52, d. 13.3.‑77,

3.      Ole Johan, f. 2.2.‑54 (her).

 

4) Ole Jørgensen (1854‑31.3.‑92), sønn av f.br., var bruker fra ca 1880. G. 1880 m. Andrine Karoline Olsd. (29.4.1860‑25.1.1949) fra Lindvik i Hattfjelldal.

Barn:

1.      Jørgen Christian Bech, f. 9.1.1881, d. 9.10.‑82,

2.      Ole Ingeman, f. 15.7.‑82 (bnr. 2 og 6 her),

3.      Konrad Lund, f. 10.8.‑85,

4.      Petrine Marie, f. 20.9.‑87,

5.      Gjertin Mathias, f. 24.4.‑89,

6.      Ingvald Marius, f. 6.11.‑91, d.s.å.

 

5) Gabriel Antonsen (1868‑24.10.1948) fra 124 Bleivasslia bnr. 1. G. 1897 m. enka Andrine.

Barn:

1.      Gitte Anette, f. 6.9.1898 (bnr. 4 her),

2.      Aksel Benjamin, f. 15.3.1902 (bnr. 3 her).

 

Bnr. 3 MOEN, direkte fortsettelse av gardsbruket på bnr. 1, fraskilt 1925 med skyld M. 0,80.

6) Aksel B. Svartvasmo (1902‑2.9.‑77), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 1440, kår til foreldrene og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 22.1., tl. 24.4.1926.

En sønn f e.:

1.      Gundvald Andreas, f. 11. 11. 1922,

Mor: pike Ivara Andersen fra Kongsdalen bnr. 5. G. 1929 m. Nanna Svartvassmo (??), f. 28.3.1904.

Barn:

2.      Asbjørn Norvald, f. 18.6.1932 (her),

3.      Gerd, f. 25.10.‑37,

4.      Torolf, f. 13.5.‑45.

 

7) Asbjørn Svartvassmo, (1932-11.10.2004), sønn av f.br., var eier fra 1974. G. 1957 m. Randi Johanne Mastervik f. 5.8.1936.

Barn:

1.      Roar, f. 28.7.1957 (Korgen),

2.      tv. Ketil, f. 16.12.‑59 (her), og

3.      tv. Bodil, f. 16.12.‑59

 

8) Ketil Svartvassmo, f. 1959, sønn av f. eier., var eier fra 1985. G.m. Berit Hals, f. 5.2.1958.

Barn:

1.      Markus, f. 26.3.1980,

2.      Marie, f. 25.12.‑83.

 

Bnr. 4 AUSTVOLL, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,31.

1) Ingvald Lindvik fikk forpaktningskontrakt fra Helgelands Skogforvaltning for 10 år med årlig avgift kr. 10, tl. 13.11.1926 og skj. fra Landbruksdepartementet for kr. 700 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 29.3., tl. 4.6.1932. G. 1925 m. Gitte Svartvassmo fra bnr. 1.

Barn:

1.      Agdis, f. 12.8.1926,

2.      Øyvind, f. 7.10.‑31,

3.      Rolf, f. 11.5.‑42.

Fam. flyttet 1943 til Hjartfjellneset ved Varnträsk, Hattfjelldal.

 

2) Johan Valberg, f. 31.11.1911, fra Hattfjelldal kjøpte bruket etter at han fikk sin gard ved Røssvassbukta neddemt ved regulering. Fam. flyttet hit 1955. G.m. Mary Brattli, f. 22.5.1910, fra Bleikvasslia bnr. 4.

Barn:

1.      Reidun, f. 13.12.1936 (Finneidfjord),

2.      Oliva Marie, f. 11.12.‑38 (Korgen),

3.      Judith, f. 20.10.‑42,

4.      Karen Krismar, f. 27.5.‑46 (Korgen),

5.      Ella Nikoline, f. 18.2.‑48 (Hemavan Sv),

6.      Janne Margrethe, f. 30.12.‑54 (Korgen).

 

3) Atle Tustervatn, f. 20.8.1946, kjøpte bruket hos Johan Valberg 1976. G. 1970 m. Sølvi Johansen, f. 5.12.1952, fra Sortland.

Barn:

1.      Monica, f. 25.12.1971,

2.      Ailin, f. 22.1.‑73,

3.      Siv, f. 26.4.‑74,

4.      Elisabeth, f. 30.11.‑76,

5.      Svein Ove, f. 4.12.‑78.

Atle og Sølvi ble skilt. Atle er samboer med Ragnhild Jørgensen, f. 1942.

Barn:

6.      Lars Oksfjellelv, f. 24.6.1983.

 

4) Randi Sund, f.  . G.m Åge Mastervik, f.  , fra Bleikvasslia.

 

Bnr. 5 KONGSVOLL, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,31.

1) Olaf Juel Jørgensen (1908‑4.4.‑69) fra Smalsundmoen fikk skj. fra Land­bruks­departementet for kr. 700 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 29.3., tl. 4.6.1932. G.m. Margit Elfrida Johnsen, (26.2.1909-17.3.2004) fra Villmoen.

Barn:

1.      Matilde Jofrid, f. 23.4.1935,

2.      Olav Normann, f, 10.7.‑38 (her),

3.      Konrad Jørgen, f. 25.11.‑45.

 

2) Olav N. Jørgensen, f. 1938, sønn av f.br., overtok bruket 8.3.1971. G.m. Ragnhild Oksfjellelv, f. 27.9.1942.

Barn:

1.      Mailen, f. 16.1.1962,

2.      Ragnar, f. 25.1.‑66.

Olav og Ragnhild ble skilt, og Ragnhild flyttet til bnr. 4 Austvoll.

 

Bnr. 2 NORDMO, fraskilt 1915 fra bnr. 1 med skyld M. 0,35. Fra 1925 var bnr. 2 redusert til M. 0,01.

 

Bnr. 6 NORDMO NEDRE, fraskilt 1925 fra bnr. 2 med skyld M. 0,34.

1) Ole O. Svartvasmo (1882‑25.4.1966) fra bnr. 1 her, fikk forpaktnings­kontrakt fra Helgelands Skogforvaltning med årlig avgift kr. 10, tl. 13.1.1917 og kongeskjøte for kr. 800 og vilkår som for Rydningsgodset, dat. 20.2., tl. 24.4.1926.

 

2) Gundvald Svartvasmo, f. 1922, fra bnr. 3 her, overtok bruket etter f.br. G. 1956 m. Gudrun Gunnvor Kongsdal, f. 1.6.1933.

Barn:

1.      Anne, f. 11.6.1957, d.str.,

2.      Ole Andreas, f. 1.4.‑59 (her),

3.      Ann Solveig, f. 7.2.‑64,

4.      Gunhild Gunvor, f. 14.8.‑70.

 

3) Ole Andreas Svartvasmo, f. 1959, overtok bruket etter sin far 1982.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.