Home / Gardene / 011 Espervik

011 Espervik


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt side 68 - 70

 

11. Espervik

Redigert 2. februar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart

 

Navn:

Edtzberuig 1658, Esperuig 1661, Espervig 1723, Espervik 1838 og 1891. Rygh XVI er i tvil om navnet er en genitivform av "asp" eller en sammentrekning av "esjeberg". Det siste er lite trolig, da noen esjeforekomst på garden ikke er kjent.

 

Brukstall:

Garden har hatt bare ett bruk. Fraflyttet 1925.

 

 

MATRIKKELGARDEN ESPERVIK, GNR.11.

1661 "Hemnæs Kirche Ejer och bygger. ½ pdh. Kand ingen Forhøjelse skee".

1723 "Ligger i BagLie og en ringe Plads". Gl. matr.nr. 32, landskyld 12 mark fisk.

1838 Nytt matr.nr. 11, lnr. 125, landskyld 1 ort 23 skill.

1865 Omtrent 7 mål åkerland. Eng, moldholdig sandjord, vannsyk, som antas å gi omtrent 21 lass høy årlig, og fjellslåtter 12 lass. Tilstrek­kelig, men ube­kvem havning. Vedskog og noe til bygningsmateri­aler. Ligger bekvemt ved sjøen, ikke frostlendt, men noe tungbrukt.

1891 Gnr. 11, skyld 1,23 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Bygg

Bl.korn

Havre

Poteter

1723

1

2

4

0

1 ¼

0

0

 

1835

1

3

3

1

1 ½

0

0

1

1865

1

7

5

3

1 ½

1

0

3

1875

1

4

7

5

2

0

½

4

 

MANNTALL

1666  2 brukere

1701  1 bruker

 

FOLKETELLINGER

 

Husbonds‑ folk

Kårfolk

Tjenere

m Jord

 

u Jord

Husmanns‑ folk

Inderster

Fattige

1801

3

0

0

0

2

0

1

1865

1

0

2

5

0

2

0

1875

1

0

2

1

0

0

0

1891

3

1

2

0

0

3

0

 

 

EIERE.

Garden tilhørte fra begynnelsen Hemnes kirke, gikk så over til Det nord­landske kirke‑ og skolefond. Brukeren kjøpte garden 1847. Seinere har bru­kerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Halvor Olsøn var bruker 1652‑78. Opplysninger mangler for ‑79. Deretter enka 1680‑88.

 

2) Anders, bruker 1689‑1714.

 

3) Samuel Pedersøn, bruker 1714‑39.

 

4) Jon Thomassøn (1710‑1762) fra 19 Drevvassbukt fikk bbr. dat. 9.11.1739, tl. 16.5.‑40. G. 1736 m. Marit Andersd., d. 1763.

Barn:

1. Thomas, f. 1737, d. ‑67,

2. Samuel, f. 1739, d. 11.3.‑65.

Marit hadde f.e. en datter Karen, f. 1724, Far: Anders Nilssøn Kobhaugen. Ved felles skifte etter Jon og Marit 1763, var boets brutto 52‑2‑12, gjeld og avg. 38-2‑12. Bøker: Povel Anderssøns postill, 1 salmebok. Husdyr: 1 beskadiget hoppe, 3 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 2 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 3 lam, 2 geiter, 1 hanegeit, 1 risbit bukk.

 

5) Johannes Jonsøn (1737‑15.4.1795) fra 70 Dalos bruk IV, var bruker 1763‑72. G. 1763 m. Karen Andersd. (1724‑etter 1801), steddatter av f.br. Ingen barn.

 

6) Hans Olsøn (1725‑10.10.‑79) fra 64 Prestenget var bruker 1773‑79. G. 1750 m. Mille Jonsd. (1720‑) fra 95 Jamtjord bnr. 3.

Barn:

1. Iver, f. 1750 (her),

2. Johannes, f. ‑52, d. før ‑56,

3. Johannes. f. ‑56, d. etter 1780,

4. Doreth, f. ‑58, d. etter 1780.

De to yngste ikke døpt i Hemnes. Mille G.II i 6 Mastervik 1784 med Jens Andersen.

 

7) Iver Hanssøn (1750‑87), sønn av f.br. var bruker 1779‑87. G. 1780 m. Inger Pedersd. (1753‑1803) fra 12 Fuglstrand bnr. 2.

Barn:

1. Ane, f. 29.3.1780, d. ‑90,

2. Hans Christian, f. 10.6.‑83, d. etter 1787,

3. Peder, f. 14.5.‑86, d. etter 1787.

 

8) Johannes Jonsøn (1740‑15.4.‑95) fra 63 Sund bruk IV. G. 1787 m. enka Inger.

Barn:

1. Beret Johanna, f. 1789, d. etter 1879 (husmannskone 53 Finneid),

2. Anna Elisabeth, f. ‑93, d. etter 1798.

Etterat Johannes var død, flyttet Inger tilbake til 12 Fuglstrand, hvor hun drev en husmannsplass sammen med sin bror Nils.

 

9) Gabriel Jeremiassøn (1760‑12.3.1837) fra 128 Ytterlia var bruker 1795‑1805. G. 1792 m. Maren Olsd. (1758-etter 1837) fra 110 Kjukkelmoen.

Barn:

1. Jeremias Johannes, f. 10. 10. 1794 (Røsvassbukt),

2. Sebor Dørthea, f. ‑96,

3. Johannes Christian, f. 1802.

 

10) Anders Jonsøn (1765‑26.5.1857) fra 134 Skresletta bnr. 1, fikk bbr. dat. 23.8., tl. 10.10.1804. G. 1803 m. Karen Iversd. (1772‑etter 1815), fra 144 Jerpbakken bnr 2.

Barn:

1. Elen Johanna, f. 1804 (3 Hestnesosen),

2. Karen, f. ‑06 (106 Valåmoen),

3. Anna Kierstina, f. ‑08 (Hemnesberget ‑65),

4. Marit, f. ‑10.

Fam. flyttet til Hemnes som husmannsfolk før 1815, plass ikke oppgitt i Militære ruller 1818.

 

11) Mathias Larsen (1775‑11.12.1851) f. 52 Breivika, fikk bbr. dat. 6.11.1814, tl. 22.4.1815, mot overtakelse av kår til Gabriel Jeremiassøn. Han hadde tidligere vært dreng på prestegarden. G. 1810 m. Rakel Jonsd. (1769‑25.11.1845), fra 58 Svaleng bnr 2. Hun var også i tjeneste hos presten.

Barn:

1. Johannes Petter, f. 1810,

2. Lorentz, f. ‑14.

 

12) Johannes Mathiassen (1810‑29.4.‑91), sønn av f.br., fikk. skjøte for 100 Spd. og årlig jordavgift 3skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg av kapitalverdi 33 Spd. 40 skill., dat. 22.11.1847, tl. 29.5.‑50. G. 1849 m. Maren Larsd. (1802‑30.5.‑62) fra 147 Nerleiren bnr. 2. Ingen barn.

 

13) Anders Olsen, f. 1859, fra 31 Knutli, pl. Andbakken, fikk skjøte fra J. Mathiassen for kr. 200 og kår, dat. 2.12.1889, tl. 2.3.‑91. Anders var rokke­dreier. G.I. 1877 m. Johanna Antonsd.(1852‑80), fra 35 Forsmoen.

Barn:

1. Ole Edvard Johan, f. 12.1.1880, til 72 Utskarpen, G. der ca 1909 m. Benedikte Muri. Ett barn.

G.II. 1885 m. Mette Johannessen (1845‑28.6.1900) fra 41 Furuhatt. Ingen barn. G.III. 1906 m. Elen Antonsd. (1868-26.2.1913), fra 148 Valla bnr. 1. Ingen felles barn. Elen hadde f.e. en sønn Aksel Eugen, f. 27.7.1894 (USA‑14), Far: Ole Pedersen 64 Presteng. Denne Aksel skal ha blitt 106 år gammel. Død i Minneapolis 18.2.2000. Elen. Elen hadde også en datter f.e. Petra Amanda, f. 6.8.1899, til Trondheim, G. Hjertø. Far: Nils Nilsen. Elen døde 26.2.1913.

 

14) Jacob Fr. Dahlberg (1875‑23.3.1953) fra 148 Valla pl. Asphaugen, fikk skjøte fra A. Olsen for kr. 1000, tl. 1.2.1905. G. 1900 m. Johanna Kristine Johansd. (1872‑4.10.1954) fra 39 Seljeli pl. Gammellia.

Barn:

1. Johan Christian, f. 15.6.1901, d. 27.10.1967 (på 4 Fagerheim)

2. Christopher Dahlberg, f. 2.12.‑02, d. 29.3.‑03,

3. Christofer Andreas Markus, f. 14.2.‑04, d. 1.2.‑80 (Finneidfjord)

4. Christian Lund, f. 17.7.‑05, d. 11.6.‑77 (Hemnesberget)

5. Arne Wik, f. 17.2.‑07, d. 20.5.‑82 (Ørsnes i Lofoten)

6. Ulrik Strøm, f. 28.10.‑09, d. 22.2.‑88 (4 Fagerheim)

7. Georg Dahl, f. 6.6.‑12, d. 7.9.‑65 (4 Fagerheim)

8. John Jæger, f.26.12.‑14, d. 5.7.‑55 (Mo i Rana)

Garden fraflyttet 1925. Jacob var den siste brukeren. Han kjøpte 3 Hestnesosen samme år og flyttet dit.

 

15) Johan Dahlberg (1901‑67) kjøpte eiendommen av sin far 1947.

16) Kristian Dahlberg overtok garden med skifteskjøte dat. 18.11.1970.

 

 

HUSMENN.

 

KVALVIKA var den eneste husmannsplassen her, og ikke brukt sammenhengende.

1) Christen Larsen er kjent som husmann her 1706‑11. G.m. Maren Nilsd.

Barn:

1. Barbro, f. 1706,

2. Beritte, f. ‑08,

3. Gunbor, f. ‑11, d. 1.5.1878 ugift.

 

2) Jens Anderssøn, f. ca 1737, var notert som husmann her ved "Extraskatten" 1762‑72. Han var gift, men navnet på kona er ikke kjent. G.II. 1779 m. Karen Thornasd. f. ca 1741, opphold 14 Elsfjord. Ved F 1801 var Jens og Karen husmannsfolk uten jord. Fraflyttet før 1808.

 

3) Kristen Jakobsen (1811‑12.4.‑78) fra 91 Tverrbekkli, var husmann fra ca 1847. G. 1843 m. Dorthea Paulsd.(1821‑før‑75) fra 32 Steinmoen.

Barn:

1. Iver Anker Christian, f. 1.8.1845,

2. Johanna Jacobea, f. 15.2.‑47, død samme år,

3. Johanna Anette, f. 20.2.‑49 (Hemnesberget ‑75),

4. Frederik Christian Marstrander, f. 8.5.‑52, d. 1.1.‑53,

5. Frederik Christian Marstrander, f. 8.1.‑54,

6. Constanse Dorthea, f. 21.10.‑57,

7. Peder Johan, f. 18.10.‑60,

8. Anne Margrethe, f. 3.10.‑63.

 

4) Amandus Johan Thronæs fikk husmannsseddel fra J. Dahlberg 1907.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.