Home / Gardene / 006 Mastervik

006 Mastervik


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt side 44-46

 

6. Mastervik

Redigert 30. januar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Mastervig 1610, Mastervik 1838. Navnet trolig fra (jekt)master, som enten ble hogd her eller ført ned til sjøen her.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har alltid hatt bare ett bruk, og ingen husmenn. Oppgang av et gammelt markeskjell mot 5 Brennesvik 1826, utskiftning mellom Mastervik og 7 Leirvik samme år.

 

MATRIKKELGARDEN MASTERVIK, GNR. 6.

Garden nevnt 1. gang 1610.

1626    Landskyld 1 pund fisk.

1723    "Ringe og slet Platz". Gl. matr.nr. 28, landskyld 1 pund.

1838    Matr.nr. 6, lnr. 120, landskyld 2 ort 23 skill.

1863    Omtrent 16 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord,som antas å gi

             55 lass høy årlig. Utilstrekkelig havnegang og vedskog. Garden er

             tung og ubekvem, men ikke frostlendt.

1891    Gnr. 6, skyld 2,70 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Bygg

Bl.k.

Havre

Poteter

 

1723

1

2

4

0

0

7/8

0

0

 

1835

1

5

8

0

0

0

0

1

3

1865

1

8

12

4

1

2

0

½

8

1875

1

10

12

1

1

2

0

2

10 ½

 

MANNTALL

1666 1 oppsitter, 1 strandsitter

1701 1 oppsitter

 

FOLKETELLINGER

 

Husbonds-

folk

Kårfolk

Tjenere

Husmanns‑

folk u Jord

1801

5

1

1

0

1865

8

4 *

1

5

1875

7

1

1

4

1891

7

1

0

3

* 2 fosterbarn.

 

EIERE.

Fra gammelt benefisert Hemnes kirke, gikk så over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Brukeren kjøpte garden 1841. Seinere har brukerne vært eiere.

 

BRUKERE.

1) Gregus, den første kjente brukeren, var her 1610-41. Han betalte skatt som ødegårdsmann, og ble oppført som "forarmet" 1623 og 1633. 1635‑39 er garden ikke nevnt.

 

2) Peder Anderssøn var bruker fra 1640, som ødegårdsmann til 1645, seinere leilending til 1689. Ved M 1666 var Peder 56 år, med en sønn

1.      Anders, 29 år (her).

 

3) Jon Bentsøn var bruker 1690‑1718. Ved M 1701 var han 30 år og hadde ingen sønner. Han kunne ha vært gift med Peders enke, og hans stedsønn ‑ mye eldre enn ham ‑ kunne ha blitt boende her.

 

4) Anders Pedersøn ‑ se ovenfor - var bruker 1718‑19. 1720‑21 lå garden øde.

 

5) Ole Michelsøn (1664‑1741) var bruker 1722‑41. G.m. Ellen Pedersd. (1689-1749) fra 48 Forsbakken.

Barn:

1.      Lars, f. ca 1720, d. etter -41

2.      Johanna, f. 1722, d. før -41,

3.      Johannes, f. ‑23, d. etter -41

4.      Karen, f. ‑25, død samme år

5.      Peder, f. -27, d. etter -41.

Enka Elen var bruker til 1746.

 

6) Jens Anderssøn (1714‑1797) opphold Bjerkadalen, fikk bbr. her, tl. 15.10.1746. Tidligere rydningsmann på Hjartåsen i NR. Var anklaget for delaktighet i drapet på tre samer vinteren 1739‑40. (Gardshistorie for Rana, s 239). Frikjent ved endelig dom 1743. G.I. 1738 m. Maren Thomasd. (1708-25.1.1783) fra 19 Drevvasbotnet bnr. 3.

Barn:

1.      Thomas, f. 1739 (Vassvatnet i Lurøy),

2.      Anders, f. ‑45 (80 Brennberg øvre bnr. 1),

3.      Johannes, f. ‑47 (her),

4.      Elen, f. ‑49, d. før 1783,

5.      Rebecha, f. ‑51 (76 Fuglemyrhaug).

Jens og Maren ble kårfolk 1773. Maren druknet i en brønn. G.II. 1784 m. Milla Jonsd. (1720-etter 1797), fra 95 Jamtjord bnr 3, enke fra 11 Espervik.

 

7) Johannes Jenssøn (1747‑1785) sønn av f.br., var bruker fra 1773. G.I. 1773 m. Pernille Jonsd. (1747‑25.8.1779) fra 36 Stormoen.

Barn:

1.      Elen f. 5.4.1774,­ d. etter -97

2.      Liva Johanna, f. 12.4.‑76, d. etter -97

3.      Thomas, f. 9.5.‑78 (27 Luktvasshoved lille).

G.II. 1780 m. Marith Olsd. (1752‑1813) fra 80 Brennberg øvre.

Barn:

4.      Ole, f. 17.1.‑81 (her),

5.      Pernelle Maria, f. 20.6.‑83 (Sjonstien i Nesna).

Johannes døde i Vågan 1785 under vinterfisket. Ved skiftet etter ham var boets brutto 100‑1‑0, gjeld og avg. inkl. innestående morsarv 89‑0‑12. Bøker: Det Nye Testamente, Menniskets Pligter, 2 salmebøker. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 årsokse, 8 sauer, 1 jømmer, 3 geiter, 1 hanegeit.

 

8) Arent (Aron) Olsøn (1753‑1814) fra 141 Meland bnr.3, var bruker 1795‑1809. G. 1785 m. enka Marit.

Barn:

1.      Johannes, f. ‑85, d. etter 1814

2.      Ane, f. ‑91, død samme år.

 

9) Ole Johannessøn (1781‑17.11.1847), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 20.9., tl. 12.10.1809, og kongeskjøte for 100 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 19.6., tl. 20.10.1841. G. 1810 m. Elen Christophersd., (12.4.1781-21.7.1845) fra 93 Straumdalen.

Barn:

1.      Karen Johanna, f. 1811 (3 Hestnesosen pl. Storvika),

2.      Jens Andreas, f. ‑14, d. etter 1845,

3.      Aren Mathias, f. ‑16 (husmann uten jord her),

4.      Ane Christine, f. 8.2.‑20 (Neppelberg i Nesna).

Ole og Elen ble kårfolk 1841.

 

10) Thomas Pedersen (1800‑etter ‑75) f. 53 Finneid, fikk skj. fra Ole Johannessøn for 100 Spd., jordavgift som ovenfor og kår til f.br., dat. og tl. 20.10.1841. G. 1837 m. Pernille Davidsd. (1792‑2.10.1872) fra 44 Øninglia. Ingen barn. Kårfolk 1863.

 

11) Jakob Eriksen (1821‑17.8.1908) fra 72 Utskarpen bnr. 2, fikk skj. fra Thomas Pedersen for 200 Spd. og kår, dat. og tl. 7.5.1863. Den minste stuebygninga og naustet var untatt ved salget. G. 1856 m. Karen Arntsd. (1833‑26.3.1925) fra 3 Hestnesosen, f. Hemnesberget.

Barn:

1.      Johannes Andreas f. 14.1.1853 (9 Næverli bnr. 2),

2.      Edvard Johan, f. 11.10.‑56 (her),

3.      Anna, f. 4.4.‑60, d. etter 1900,

4.      Kristine Jakobea, f. 16.6.‑62, d. etter 1875,

5.      Elen Johanna, f. 24.3.‑64, d. 25.9.‑74,

6.      Arnt Nikolai, f. 16.8.‑65, d. etter 1900,

7.      Karen Marie, f. 6.5.‑67 (64 Presteng bnr. 2),

8.      Lars Jørgen, f. 25.11.‑70, d. 5.12.‑74,

9.      Johanna Marie, f. 27.7.‑72, d. 3.12.‑74,

10.    Iver Nikolai, f. 21.1.‑74, d. 31.8.1909 ugift,

11.    Elen Johanna, f. 24.6.‑77 (12 Fuglstrand bnr. 3).

 

12) Edvard Jakobsen (1856‑20.7.1935), sønn av f.br., fikk auksjonsskj. dat. 4.9., tl. 11.9.1922.

 

13) Hjalmar Jørgensen (1896‑1977) fra Levang i Nesna fikk skj. 19.2.1936. G.m. Magna Johansen (1896‑1986) fra Tovåsen, Leirfjord. Hun hadde en sønn: Severin Tovås (24.1.1918‑25.5.‑91).

Felles barn:

1.      Kristian, f. 6.4.1924,

2.      Hjørdis Marie, f. 7.8.‑26,

3.      Magnus, f. 27.11.‑39.

Garden ble fraflyttet 1963, og all gardsdrift opphørte.

Seinere eiere.

 

14) Livsarvingene Kristian, f. 1924, Hjørdis, f. ‑26 og Magnus, f. ‑39 fikk gaveskjøte dat. 20.1.1971. Sameiet ble oppløst 1990.

 

15) Hjørdis, f. 1926, g.m. Johan Hilmar Leirvik, f. 1921, løste ut medarvingene og fikk skj. 3.5.1990.

Barn:

1.      Marit Helene, f. 17.5.1948,

2.      Ingeborg Anna, f. 11.1.‑50,

3.      Robert, f. 10.5.‑52.

 

16) Marit, f. 1948, datter av f. eier, fikk skj. 9.9.1991. G.m. Terje Kosmo, f. 24.8. 1947, fra Fauske, lærer ved Hemnes sentralskole.

Barn:

1.      Trine, f. 11.11. 1972,

2.      Morten, f. 8.5.‑76.

Garden har siden 1963 vært brukt som fritidssted.

 

Husmann

 

Arnt Olsen (1816-før 1900), gift med Berit Maria Andersd. f. 1822 på 103 Solbakken, enke fra Hemnesberget.

Barn:

1. Emilie Kristine, f. 25.3.1846

2. Dorius, f. 27.10.-51 (dreng på Hemnesberget 1900)

3. Ole, f. 21.12.-60 (fisker på Hemnesberget 1900)

4. Anders, f. 3.8.-62 (fisker på Hemnesberget 1900)

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.