Home / Gardene / 145 Olderneset

145 Olderneset


Hemnes Gård og Slekt, side  895 - 904

145. Olderneset
Endret 24. nov 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Aalderneset 1647, Olderness 1723, Oldernæs 1838, Olderneset 1891. Gardsnavnet kommer fra trenavnet older.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1672, seinere to bruk til 1900. Markeskjellsforretning 1726 mellom Olderneset og Troneset. Utskiftning og overutskiftning 1897/98 mellom brukene av innmark, havning og skog.

Kverner:
Begge brukerne hadde bekkekverner på Korgens grunn 1774, med 6 skill. kvernskatt for hver.

Laksefiske:
Fredlysning av laksefisket ved gardens grunn 1853 og 1886. Fiskerettighetene har i nyere tid i stor utstrekning vært utleid.

Fallrettigheter:
Rettigheten til utnyttelse av Sjøforsen var regulert 1898 ved to kontrakter. Sjøforsen ble solgt til A/S Villemoen og fraskilt 1900 som bruk nr. 3.
Kirkebu og brygge ved Hemnessjøen nevnt i skifter 1803 og ‑09.

MATRIKKELGARDEN OLDERNESET, GNR. 145.
Garden var ryddet i allmenningen før 1628, da brukeren var ødegårdsmann. Landskyld 1648: 2 pund.
1723     "Tømmer og Brendefang til Fornødenhed. Nogenlunde til Korn, dog frostkiendt, beskadiges af Elvebrud". Gl. matr.nr. 71, landskyld 2 pund.
1838     Nytt matr.nr. 86, lnr. 209 a og b., landskyld 3 daler 2 ort 14 skill.
1865     Lnr. 209a: 40 mål åkerland. Eng, sand‑ og leirjord, til dels vannsyk, som antas å gi 170 lass høy årlig. Frostlendt. Skog til husbruk og 10 tylvter sagtømmer for salg årlig. 1 mil fra sjøen.
Lnr. 209b: 35 mål åkerland. Eng, sand‑ og leirjord, som antas å gi 160 lass høy årlig. Ellers som lnr.209a.
1891               Gnr. 145, skyld 12,11 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD

                                   Hester  Storfe   Småfe   Bl.k.     Havre

1723                 2                                  12                                20                                4                      2

Hester            Storfe   Sauer   Svin      Reiner   Rug      Bygg    Havre    Poteter

1835                 2                                  27                                31                                0                      0                                  1                      7 ¼                  1                                  5

1865

209a                 2                                  12                                13                                1                      5                                  ½                     2                                  1                                  6

209b                 2                                  11                                13                                0                      2                                  ½                     2                                  ½                                 5

Pl. 1)                1                                  4                                  6                                  0                      0                                  ¼                     1 ½                  ¼                                 5

Pl. 2)                0                                  3                                  3                                  0                      0                                  ¼                     0                                  0                                  3

Sum‑65 5                                  30                                35                                1                      7                                  1 ½            5 ½                  1 ¾                  19

1875

209a                 2                                  11                                25                                1                      14                                ½                     3                                  2                                  9

209b                 2                                  17                                22                                1                      2                                  ¼                     2 ½                  1 ½                  8

Pl.1)                 1                                  5                                  6                                  0                      0                                  1/5       1 ½                  1/5                   5

Pl.2)                 0                                  4                                  5                                  0                      3                                  0                      ½                                 ½                                 3

Sum‑75 5                                  37                                58                                2                      19                                ca 1            7 ½                  4 1/5                25

1) Sjøforsnes 2) Ildversbakken

MANNTALL
1666 1 bruker, 1 sønn, 1 knekt
1701 2 brukere, 7 sønner

FOLKETELLINGER

Husbonds‑          Kårfolk Tjenere             Husmanns‑       Strand‑             Inderster

                        folk                                                                                                     folk                              sittere

1801     12                                            3                                  4                                  0                                             0                                   0

1865     15                                            1                                  6*                                10                                            3                                   7

1875     11**                             4                                  6                                  11                                            2                                  3

1891     12                                            2                                  7                                  0                                             0                                   15

* 1 barn av tjener, ** 1 fosterbarn

EIERE.
Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne kjøpte sine bruk 1885, seinere selveiere.

BRUKERE.

1) Olle var den første kjente brukeren. Han var ødegårdsmann 1628.

2) Daniel Olsøn, f. 1598, trolig sønn av f.br., var ødegårdsmann 1631‑46 og bykselmann med landskyld 2 pund 1647‑66, da han avsto ½ pund, og hadde ½ våg til 1672. Ved M 1666 var Daniel 68 år, med sønnene
    
1.      Anders, 36 år (rydningsmann på Kjukkelmoen), og
    
2.      Erich, 30 år som var "Knægt".
Jon Danielsøn, som var bruker sammen med Daniel fra 1667, var trolig også en sønn.

3) Jon Danielsøn, bruker av ½ pund 1667‑72, og trolig sønn av f.br. fra 1673 var garden delt.

Bnr. 1 (lnr. 209a) OLDERNESET, landskyld 1 pund fra 1675, 1838: 1 daler 3 ort 19 skill., 1891: M. 6,30.
4) Ole (Olluf) Christophersøn (ca 1640‑1721) var bruker av ½ pund 1673‑44, og så ble det overført ½ pund fra bnr. 2, slik at han hadde 1 pund landskyld 1675‑1721. Ved M 1701 var Ole 60 år, med sønnene
    
1.      Christopher, 26 år,
    
2.      Daniel, 24 år (Lien i Bardal, Nesna),
    
3.      Ole, 16 år,
    
4.      David, 5 år (her),
    
5.      Peder, 3 år.
Dessuten kjennes fra skifter:
    
6.      Dordi (Ø.Bjerkadal bnr. 1),
    
7.      Marit (131 Reinåmoen ikke bnr),
    
8.      Anne (Åenget bnr. 2 Nord-Rana),
    
9.      Lisbet f. ca 1668 (106 Valåmoen bnr. 2),
    
10.    Kjersti.
Ole var G.m. Ingeborg Danielsd. (felles skifte med Ole), så Ole var trolig svigersønn av Daniel nevnt ovenfor.

5) David Olsøn (ca 1696‑21.8.1778), sønn av f.br., var bruker fra 1721. G. 1721 m. Guru Jacobsd. (ca 1684-1747) fra Myrvik.
Barn:
    
1.      Ole, f. 1723 (her),
    
2.      Marite, f.‑28 (her).

6) Ole Davidsøn (1723‑26.2.1800), sønn av Lbr., fikk bbr. tl. 30.4.1748. G. 1748 m. Marit Eriksd. (1725-1810) fra Kjukkelmoen bnr. 2. De flyttet 1762 til Bollermoen. Om familien, se der.

6) Lars Gabrielsøn (1721‑1803) fra 66 Geitvika var bruker her fra 1762. G. 1754 m. Marit Davidsd. (1728-1811), søster av f.br.
Barn:
    
1.      Gabriel, f. 1755 (131 Reinåmoen),
    
2.      Gura, f.‑56 (Luktvassmoen),
    
3.      Chierstina, f.‑58 (Solhaug bnr. 3),
    
4.      Ingebaar, f.‑60, ug. 1810,
    
5.      Pernelle, f.‑62, d. 25.7.‑85,
    
6.      David, f.‑65 (her),
    
7.      Elisabeth, f. 15.1..67 (Meland bnr. 2).
Ved skiftet etter Lars 1803 var boets brutto 1922‑1‑9, gjeld og avg. inkl. 4 heimegaver å 63‑5‑0 tils. 419‑1‑9. Penger: 734‑2‑5, hvorav Banco sedler 292 dlr. Sølv for 73‑4‑8. Tinn: 22 tallerkener og fat, diverse kanner. Brennevinskjele med utstyr. Naust på Sund, bu og brygge på Hemnes. Åttringsbåt, Lofot‑bruk. Husdyr (som kårmann): 5 kyr, 1 gl. kvige, 1 dalokse, 3 sauer, 3 lam.

7) David Larssøn (1765‑8.9.1843), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 2.10.1794. G. 1794 m. Lorentzia Lørentsd. (1768‑20.10.1853), steddatter av Anders Larssøn 42 Mula.
Barn:
    
1.      Seseline Maria, f. 1795 (Leirskaret bnr. 4),
    
2.      Pernilla, f.‑98, d. 1814,
    
3.      Lorens Johan, f. 1800 (Straumsnes bnr. 1),
    
4.      Lars Andreas, f.‑03 (her),
    
5.      Maren Brose, f.‑06 (Nerleiren bnr. 5).

8) Lars Davidsen (1803‑18.12.‑77), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 2.10.1832. G. 1831 m. Marianne Jacobsd. (1813‑26.9.1900) fra Leirskaret bnr. 1.
Barn:
    
1.      Davina Lorentze, f. 29.10.1832 (Valla bnr. 2),
    
2.      Jacob Jørgen, f. 26.1.‑35 (her),
    
3.      Maren Brose, f. 17.12.‑37 (Ø.Brennberg bnr. 2),
    
4.      Peternilla Cecilia, f. 8.6.‑40 (USA‑75),
    
5.      Jacobia Maria, f. 29.5.‑42 (Bryggfjell bnr. 2),
    
6.      Petrine, f. 21.7.‑45 (USA‑80),
    
7.      Lorents Marthinus, f. 2.4.‑48 (Nerleiren bnr. 3),
    
8.      Jens Brose, f. 28.1.‑54 (146 Trones pl. Langforsmoen og bnr. 4 her),
    
9.      Anders Christian, f. 19.3.‑58 (USA).

9) Jacob Larssen (1835‑20.1.‑93), sønn av f.br., fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 4120 og kår, dat. 21.8.1885, tl. 19.4.‑92. G. 1879 m. Lydia Olausd. (1851‑28.10.1930) fra Lillebjerka bnr. 1.
Barn:
    
1.      Ludvig Andreas, f. 17.8.1880 (her),
    
2.      Olaf Knof, f. 4.9.‑82 (Hb),
    
3.      Maren Margrete, f. 27.6.‑84 (Bergen),
    
4.      Marie Johanna, f. 21.7.‑86 (Tromsdalen),
    
5.      Jakob Lyder, f. 28.6.‑90 (USA‑08 og Villmoen bnr. 1).

10) Ludvig Jakobsen (1880‑23.10.1950), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 3000 og kår, tl. 15.8.1910. Ordfører i Korgen 1926‑31. G.m. meierske Anne Malene Larsen (5.1.1878‑18.5.1956), fra Refsnes i Nesna.
Barn:
    
1.      Jakob, f. 7.8.1906 (her),
    
2.      Muriel, f. 27.7.‑08, d. 3.7.‑77, lærer, (G. Kibsgaard, Korgen),
    
3.      Agnar, f. 18.7.‑11, d. 27.5.2004,
    
4.      Laura, f. 22.5.‑16 (Sandnes, Nesna).

11) Jacob Jacobsen Oldernes (1906‑13.2.‑65), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 1.5.1948. G. 1937 m. Jonette Bernharda Marie Mikkelsen, f. 1906, fra Røsså bnr. 3.
Barn:
    
1.      Sissel, f. 7.9.1938 (her),
    
2.      Rønnaug, f. 21.6.‑41,
    
3.      Anne‑Lotte, f. 10.12.‑43,
    
4.      Leidulv, f. 24.10.‑46 (her).

12) Leidulv Jacobsen Oldernes (1946‑25.3.‑83), sønn av f.br., fikk skj. fra mora, tl. 30.3.1976.

13) Sissel Aanes, f. 1938, søster av f.br., fikk skj fra mora, tl. 4.6.1984. G.m. Trygve Petter Aanes, f. 22.11.1937, fra Lovund i Lurøy.
Barn:
    
1.      Hallvard, f. 30.12.1962, gm Unni Jerpset, begge lærere i Korgen, barn Lars f. , og Marte f. 1996,
    
2.      Jon‑Jakob, f. 4.11.‑65, d. 2.1.‑66,
    
3.      Jon‑Jakob, f. 14.3.‑67 (Korgen),
    
4.      Marianne, f. 16.2.‑69 (Trondheim),
    
5.      Tor‑Petter, f. 11.8.‑74 (organist i Hemnes).

Bnr. 2 (lnr. 209b) OLDERNESET, landskyld 1 pund fra 1675, 1838: 1 daler 3 ort 19 skill., 1891: M. 5,81.
1) Hans Nilssøn (ca 1640‑1738) var bruker av ½ våg 1673‑74 og avsto 1675 ½ pund til bnr. 1, og brukte så 1 pund 1675‑1714. Ved M 1701 var han 59 år, med sønnene
    
1.      Daniel, 18 år og
    
2.      Hans, 14 år.
Hans Nilssøn døde 1738, angivelig 101 år gammel.

2) Hans Hanssøn (ca 1687‑1747), sønn av f.br., var bruker fra 1715. G. 1718 m. Sebor Olsd. (ca 1690-18.11.1774) fra Ø.Brennberg bnr. 1.
Barn:
    
1.      Karen f. 1719 (109 Bjurselvmoen),
    
2.      Ingeborg, f.‑22 (Kjukkelmoen bnr. 2),
    
3.      Daniel. f.‑24 (Trettbakken bnr. 1),
    
4.      Ole, f.‑26 (her),
    
5.      Hans, f.‑28,
    
6.      Sæbor, f.‑31 (Ytterlia).
Ved skiftet etter Hans 1747, var boets brutto 182‑2‑10, gjeld og avg. 27‑4‑3. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 1 dalokse, 1 kalv, 6 sauer, 4 jømmer, 1 vær.

3) Ole Hanssøn (1726‑20.10.‑82), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 8.7.1748, tl. 12.10.‑51. G. 1749 m. Elen Jonsd. (1723‑89) fra Nerleiren bnr. 4.
Barn:
    
1.      Zebor, f.‑50 (Elsfjordstrand),
    
2.      Johanna, f.‑51 (Storholmen bnr. 1),
    
3.      Hans, f.‑52 (Y.Dilkestad bnr. 1),
    
4.      Jon, f.‑54 (Fuglstad i Nesna),
    
5.      Ole, f.‑56 (Meisfjord i Alstahaug),
    
6.      Jacob, f.‑57 (her),
    
7.      Nils, f.‑59, d. før ‑61,
    
8.      Nils, f.‑61 (Brattland i Lurøy),
    
9.      Elen, f.‑62, d.‑64,
    
10.    Elias, f.‑65 (Drevvasbotnet bnr. 1),
    
11.    Johannes, f.‑67 (I.Dilkestad bnr. 1).
Ved skiftet etter Ole 1783 var boets brutto 310‑5‑10, netto 282‑2‑0. Penger: 35‑5‑1. Sølv for 20‑2‑12. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Fele. Stue, bu og brygge på Hemnes. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 2 værer, 3 bukker.

4) Jacob Olsøn (1757‑1809), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 3.10.1783. tl. 8.5.‑86. G.I. 1786 m. Maren Andersd. (1757‑88) fra Bryggfjelldalen bnr. 1.
Barn:
    
1.      Elen, f. 3.5.1787 (30 Svartvatnet Elsfj.),
    
2.      Ole, f.‑88.
G.II. 1789 m. Marith Nilsd. (1765‑97) fra Solbakken.
Barn:
    
3.      Nils, f. 1790, d. 1802,
    
4.      Maren, f.‑91, d. 1803,
    
5.      Johannes, f. 19.2.‑94 (Granmoen i Vefsn),
    
6.      Anna Kierstina, f.‑96, d. 2.10.‑99.
G.III. 1799 m. Johanna Jensd. (1759‑1804) fra Solhaug bnr. 1.
Barn:
    
7.      Marith, f. 1798, d. før 1801,
    
8.      Christen Andreas, f. 8.2.1800 (Meland bnr. 1),
    
9.      Marith, f. 15.12.‑01 (Sund bnr. 1),
    
10.    Jens Johan, f.‑04. d.s.å.
G.IV. 1804 m. Pernille Jonsd. (1766‑21.6.1850) fra Svalingen bnr. 2.
Barn:
    
11.    Nils, f. 1806 (her),
    
12.    Maren Johanna, f.‑08 (Dalosen bnr. 3).
Ved skiftet etter Jacob 1809 var boets brutto 302‑0‑6, gjeld og avg. 183‑3‑14, medregnet innestående morsarv. Sølv for 9‑2‑0. Bøker: bibel, Müllers og Herslebs postiller og 5 andre. Bu og brygge på Hemnes. Seksringsbåt. Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 1 dalokse, 1 markokse, 1 kalv, 5 sauer, 6 jømmer, 4 værer.

5) John Christoffersøn (1778‑23.12.1830) fra Holmsletta fikk bbr. tl. 8.10.1810. G. 1810 m. enka Pernille. Ingen Barn.

6) Nils Jacobsen (1806‑5.7.‑58), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 2.10.1832. G. 1833 m. Rebekka Andersd. (1812‑25.1.‑92) fra Solbakken.
    
Barn:
    
1.      Pernille Johanna, f. 11.7.1834 (USA‑66),
    
2.      Hans Anton Heitmann, f. 10.2.‑37, d. 21.12.‑38,
    
3.      Jacob Olaus, f. 1.8.‑41 (her),
    
4.      Barbro Hind, f. 3.7.‑43, d. 12.12.‑47,
    
5.      Adrianna Jacobia, f. 30.12.‑45 (Korgen bnr. 2),
    
6.      Barbro Hind, f. 18.12.‑50 (Meland bnr. 2),
    
7.      Johanne Alberthine, f. 20.7.‑53, d. 30.4.‑57.
Enka var bruker noen år.

7) Gabriel Jonsen (1818‑8.8.‑90) fra 131 Reinåmoen bnr. 2 fikk bbr. tl. 2.10.1862. G. 1860 m. enka Rebekka. Ingen felles barn. Gabriel hadde f.e. en sønn
    
1.      Gabriel Johan, f. 19.4.1852 (husm. 131 Reinåmoen),
M: p. Andrine Jeremiasd. 129 L.Bryggfjell.

8) Jacob Nilssen (1841‑16.12.‑82), stedsønn av f.br. G. 1872 m. Gisken Jacobsd. (1838‑17.9.1916) fra Trettbakken bnr. 1. Hun fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 3893,93 og kår til Gabriel Jonsen, dat. 21.8.1885, tl. 1.2.‑89.
Barn:
    
1.      Nils, f. 29.7.1872, d.str.,
    
2.      Johanne Alberthine, f. 15.7.‑73 (Trettbakken bnr. 2),
    
3.      Gidsken Rebekka, f. 28.10.‑74, d. 20.1.‑86,
    
4.      Jacobea Zachrine, f. 15.6.‑76 (her),
    
5.      Petra Katrina, f. 25.8.‑77.

9) John Haagensen (1832‑2.10.1920) fra 142 Øverleiren bnr. 1. G. 1888 m. enka Gisken. Ingen barn.

10) Peder Andersen (1861‑30.4.1947) fra 7 Leirvika bnr. 3, f. Solhaug bnr. 5. G. 1899 m. Jacobea Zachrine Jakobsd. (1876‑17.11.1919, datter av bruker nr. 8.
Barn:
    
1.      Jakob Gunerius, f. 20.4.1897, d. 26.10.1986, (Tømmerhei)
    
2.      Anders Nikolai, f. 21.6.‑99 (her),
    
3.      John Henrik, f. 8.5.1903 (her),
    
4.      Gisken, f. 15.5.‑08 (Leirskaret bnr. 3),
    
5.      Per Johan, f. 25.10.1910 (her).
Anders, John og Per Pedersen (tok seinere navnet Oldernes), fikk skj. fra sin mormor Gisken Jakobsen for kr. 8000 og kår, tl. 2.8.1915.

11a) Anders Nikolai Oldernes (1899‑2.12.1988), sønn av f.br., fikk skj. sammen med sine brødre John og Per. G.m. Dagny Kristine Hansen, f. 29.4.1904, fra Tverberget i Hattfjelldal.
Barn:
    
1.      Jakobea Pernille, f. 22.6.1931,
    
2.      Anna Helene, f. 23.9.‑32,
    
3.      John Georg, f. 17.5.‑34,
    
4.      Solveig, f. 20.12.‑38.

11b) John Henrik Oldernes (1903‑29.3.‑73). G.m. Terese Arnolda Edvardsen (25.8.1903‑18.12.‑77) fra Kangerur, Vestvågøy.
Barn:
    
1.      Tor Gunnar, f. 13.9.193 6.
    
2.      Per Eivind, f. 4.12.1942.

11c) Per Johan Oldernes (25.10.1910‑10.8.‑87). G.m. Aslaug Anette Oksfjellelv (24.9.1905‑10.7.‑77).
Barn:
    
1.      Pernille Anette, f.2.6.1935.
    
2.      Jakob, f. 17.1.‑42,
    
3.      Arnt Johan, f. 13.7.‑45, d. 2.2.‑79.

Pernille Anette Knutsen og Jakob Oldernes eier i dag 1/6 hver av gården 145/2. Pernille g.m. Odd Knutsen, f. 19.5.‑31 i Dønnes.
Barn:
    
1.      Brit f.23.11.‑58.
    
2.      Tore f.5.5.‑62.
Jakob Oldernes ugift.

Per Eivind Oldernes, f. 1942, fra 11b, her, eier i dag 2/6 av bnr 2 her. G.m. Inger Lise Rydsaa, f. 1948 fra 107 Korgen bnr 2, barn se der.

Dagny Kristine Oldernes, f. 1904, fra 11a, her, eier 2/6 av gnr. 145/2.

Bnr. 3 SJØFORSEN, fraskilt 1900 fra bnr. 2 med skyld M. 1,21 og solgt til A/S Villemoen.

HUSMENN.
SJØFORS, (SJØFORSNES, SJØFORSHOLMEN) under bnr. 1. Navnet på plassen var forskjellig i F 1865 og F 1875, men husmannen var den samme.
1) Nils Johnsen, f. 1790. opphold Finneid, var husmann på Sjøfors fra ca 1820. G. 1817 m. Berit Olsd. opphold Finneid.
Barn:
    
1.      Olava, f. 1817,
    
2.      Pernilla, f. 26.9.‑19,
    
3.      Elen Johanna, f. 14.3.‑24,
    
4.      Nils Johan, f. 15.1.‑28.

2) Ole Ottensen (1806‑15.6.‑82) fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 1. G. 1837 m. Johanna Andersd. (1807‑30.8.‑75) fra 148 Valla bnr. 3.
Barn:
    
1.      Anders Johan, f. 22.1.1837 (Hb‑75), se også Årbok for Hemnes 2007, side 17-24,
    
2.      Ole Andreas, f. 3.3.‑41 (her),
    
3.      Johan Petter,f. 3.10.‑44 (108 Villmoen bnr. 2).

3) Ole Olsen (1841‑18.5‑83), sønn av f.husm. var bruker sammen med faren en tid og hadde overtatt plassen seinest 1878. G.m. Kristine Jensd., f. i Hattfjelldal 1848.
Barn:
    
1.      Maren Johanna, f. 10.6.1874 (Røffen bnr. 5 Nord-Rana),
    
2.      Anna Emilie, f. 10.2.‑75,
    
3.      Olaf Johannes, f. 27.4.‑77,
    
4.      Johanne Dorthea, f. 23.10.‑78,
    
5.      Jonette Ottea, f. 14.2.‑81, d. 26.5.‑82.

Bnr. 4 SJØFORSEN, fraskilt 1901 fra bnr. 1 med skyld M. 0,21 ‑ om det er samme plassen det dreier seg om ‑
1) Jens Brose Larsen (1854‑1908) fra bnr. 1 her fikk skj. fra Lydia Olaussen for kr. 1100, tl. 15.11.1906. Han hadde kjøpt Langforsmoen, bnr. 2 av Trones 1900. Om familien, se 146 Trones bnr. 2.

2) Lars Peder Antonius Sjøfors (1892‑6.12.1972), sønn av f.br. G. 1920 m. Oline Marie Jørgensen Smalsundmo (1893‑16.8.1961).
Barn:
    
1.      Leif, f. 10.5.1921, d. 1.7.‑84,
    
2.      Jens Brose, f. 25.9.‑22, d. 27.8.‑48,
    
3.      John Johan, f. 24.9.‑24, d. 27.12.‑46,
    
4.      Arne, f. 24.2.‑30 (her).

3) Arne Sjøfors, f. 1930. G.m. Irene Margrethe Grongstad, f. 9.3.1935.
Barn:
    
1.      Arvid, f. 23.5.1954, d. 4.8.‑89,
    
2.      Randi, f. 6.10.‑55,
    
3.      Kjell Arne, f. 19.11.‑59 (her),
    
4.      Knut, f. 26.6.‑63 (her).

RUGHELLBERGET (ROGHELLBERGET)
under bnr. 1.
1) Rakel Pedersd., f. 1821 i Mo pg. Ugift. Nevnt som husmann bare i F1900. Rakel var løsarbeider her 1891, og hadde en datter Anna Kristine Jensd. f. i Vågan 1861.

2) Petter Storeng (23.3.1870‑16.11.1955) fra Bindal var den siste som bodde her. Han drev som skomaker, garver og slakter. Han var dessuten benyttet mye som begravelsesvert, og også som auksjonarius.

"LORENTSEHEIMEN" under bnr. 1, plassnavn etter siste beboer, ikke funnet i skriftlige kilder.
1) Israel Israelsen (1806‑23.6.‑62) fra 139 Skjeftmoen. G. 1839 m. Lorentse Pedersd. (1815‑10.2.1903) Fra Sjonbotnet i Nesna.
Barn:
    
1.      Lisabeth Pernelle, f. 7.1.1841 ffib.‑75),
    
2.      Peder Johan, f. 6.8.‑43, d. 7.1.‑65,
    
3.      Andreas, f. 16.1.‑49, d. 30.4.‑50,
    
4.      Anne Johanne, f. 14.9.‑51 (Storbjerka pl. Finnenget).
Det er mulig, men ikke sikkert, at Lorentseheimen er identisk med SJØFORSHOLM, der enka Lorentse, husm. u. jord, spinderske, bodde ved F1865.
Enka Lorentse G.II. 1869 m. Nils Andersson Vallin (1822‑18.5.1892), f. Degerfors i Sverige. 1875 var Nils og Lorentse strandsittere på Oldernessjøen, og da Nils døde 1892 var han innført som husmann. Kanskje hadde de flyttet tilbake til Lorentseheimen? Et stort ras fra Valåmobakken i slutten av 1890‑åra ødela plassen. Lorentse var inne i stua da raset gikk, men kom uskadd fra hendelsen.

KALNESET under bnr. 1.
1) Ole Johannessen (1849-14.1.1931) fra pl. Korgauren var husmann her fra tidligst 1903, seinest ‑06. Han var smed, og deltok bl.a. under oppføringa av Sjøforsbrua 1905. G. 1889 m. Gjertrud Johannesd. (1866-18.6.1953) fra Furuhatten.
Barn:
    
1.      Ole Georg, f. 29.3.1889, d. 12.4.1981 (han bodde her),
    
2.      Levi Angel, f. 4.8.-90, d. 18.3.1972 (G.m. Astrid Berglund (29.9.1901-16.11.-86), datterdatter av John Nilssen, Mellingsjord bnr. 3),
    
3.      Jenny Hermine, f. 17.3.-93,
    
4.      Gjertine, f. 30.7.-97, død samme år,
    
5.      Alf, f. 27.2.-99, d. 26.4.1984,
    
6.      Anna Lovise Bek, f. 20.5.1906.
Plassen fraflyttet i 1960‑årene.

FINNENGET under bnr 2. Plassen er ikke nevnt i skriftlige kilder. Den siste som bodde her var Anders Johan Gabrielsen, f. 6.2.1856. (129 Rundmoen). G.m. Anna Hind Hansdtr., f. 17.9.1857. (104 Solhaugstranda). Familien untatt de tre eldste barna, Kristine, Gina og Anders, em. til Minnesota, USA i 1904. Kristine Andersdtr. f. 1883, bodde sist på Stykkan pl. Meland. Gina (Nesna), Anders ?.

ILDVERSBAKKEN under bnr. 2.
1) Jon Sørensen (1782‑16.12.1849) fra 118 Kongsdalen Bruk I var husmann her fra seinest 1819. G.I. 1802 m. Marit Sørensd. (1789‑13.7.1919) fra 25 Skogsmoen i Vefsn.
Barn:
    
1.      Christian Elias, f. 1803, d. 14.1.-60 (Tjeldmark, Evenes i Ofoten),
    
2.      Søren Johannes, f.‑05 (56 Urlandåga),
    
3.      Carsten, f.‑07, d.‑09,
    
4.   Elias, f. -09, d. 25.10.-92 (Austvika i Bardal, Nesna),
    
5.      Peder, f.‑12, d. 22.12.‑32 (gikk gjennom isen på elva),
    
6.      Kirsten, f.‑16, d. 27.8.‑17,
    
7.      Gabriel, f. 29.4.‑17.
G.II. 1819 m. Berit Nilsd. (1787‑2.3.1867) fra Nesna prestegjeld
Barn:
    
8
.      Nils Mathias, f. 22.12.1819,
    9
.      Johan Benjamin. f. 3.5.‑22,
    10
.      Karen Pernilla, f. 27.3.‑24,
    
11.    Thomas Andreas, f. 26.10.26,
    
12.    Hans Olaus, f. 15.5.‑29 (husm. her), 
    
13.    Johanna Kirstina, f. 31.8.‑31 (Holmsletta pl. Rughella).

2) Hans Jonsen, f. 1829, sønn av f.husm. G. 1855 m. Andrine Hemingsd., f. 1820, fra 51 Storbjerka bnr. 6.
Barn:
    
1.      Peder Johan, f. 22.6.1855, d. 20.10.‑61,
    
2.      Benjamin Nicolai Tønder, f. 12.3.‑57, d. 25.10.‑61,
    
3.      Hendrik Heitmann, f. 7.7.‑58, d. 12.10.‑61,
    
4.      David Marthin, f. 7.8.‑60, d. 2.2.‑69,
    
5.      Bergitte Johanne, f. 23.2.‑62,
    
6.      Helene Pedernille, f. 12.6.‑64,
    
7.      Johanne Anthonette, f. 8.6.‑67.
Fam. til USA‑78.

TØMMERHEIA under bnr. 2.
1) Julius Pedersen (1860‑18.5.1931) f. Trongmoen, Mellingsjorda. G. 1889 m. Ane Jakobsd. (1843-6.2.1930) fra Trettbakken bnr. 1.
Barn:
    
1.      Jakobia Sakrine, f. 8.12.1884.

2) Jakob Gunnerius Tømmerhei, (1897-) fra bruk nr. 2. G.m. Gurine Marie Andersdtr. f. 24.1.1898. d.20.1.1985.

 

 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.