Home / Gardene / 067 Buvik

067 Buvik


Hemnes Gård og Slekt, side 405 - 409

 

67. Buvik (Rana 179)

Redigert 15. juli 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Buuichen 1635, Buwig 1647, Buevigen 1723, Buviken 1838, Buvik 1891. Navnet kommer trolig av bu, som har med husdyr og beite å gjøre.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil 1863, to bruk 1864‑90. Etter 1891 videre oppdeling. Mellom Buvik og nabogardene har det vært mange utskiftningforretninger: 1640, 1726 og 1772, den siste som resultat av en sak om driving av fe over annen manns grunn. 1830 og 1852 mot 68 Dilkestad og Børresteinslia. 1892/93 også av innmark og havning.

 

Kvern:

Buvik hadde bekkekvern 1774, da brukeren bealte 4 skill. kvernskatt.

 

Skjerping:

På Buviks grunn var drevet en del skjerping, delvis oppgitt sammen med 68 Dilkestad og 70 Dalosen, men også bare for Buvik 1912‑18 med 4 skjerp, antakelig kopper‑ og svovelkis.

 

Halvparten i kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1807.

 

 

MATRIKKELGARDEN BUVIK, GNR. 67.

Ryddet som gardsbruk før 1630, da brukeren var ødegårdsmann. Det antas at Buvik tidligere var regnet som en del av Dilkestad, ettersom garden kom til å tilhøre Hemnes kirke. Landskyld 1647: 2 pund fisk, skatt ½ daler.

1723 "Ligger i Sollie. Steenagtig og ringe Jord til Korn". Gl. matr.nr. 169, Landskyld 2 pund.

1838 Nytt matr.nr. 116, lnr. 247, landskyld 1 daler 4 ort 19 skill.

1865 Lnr. 247a: 10 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi omtrent 100 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig ved­skog.

 Lnr. 247b: 12 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi omtrent 96 lass høy årlig. Tilstrekkelig og god havning. Tilstrekke­lig vedskog.

1891 Gnr. 67, skyld 6,50 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 1 12 20 0 2 5/5  7/8 0

1835 1 10 16 4 5  0 1  2

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1865

247a 1 8 9 0 1 1/2  0 0 3

247b 1 9 6 0 1  1 1/2 1/2 5

Pl. 1) 0 2 1 0 1/8  0 0 1 1/2

Pl. 2) 0 2 4 0 3/8  0 0 3

Sum‑65 2 21 20 0 3  1 1/2 1/2 12 1/2

1875

247a 1 8 12 0 1 1/4  0 0 6 1/4

247b 1 9 10 1 2  0 1 5

Pl. 1) 0 1 3 0 0  0 0 2

Pl. 2) 0 3 2 0 1/4  0 1/8 3

Pl. 3) 0 1 2 0 0  0 0 1 1/2

Sum‑75 2 22 29 1 3 1/2 0 1 1/8 17 3/4

1) Buviksjøen,  2) Lille‑Buvik,  3) Vindhaugen

 

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 1 tjenestekar, 1 strandsitter

1701  1 bruker, 3 tjenestekarer og ‑gutter

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kårfolk Tjenere Husmanns‑  Inder‑ Strand‑

 folk folk ster sittere

1801 7 3* 6 0  0 0

1865 7 0 6 7  3 0

1875 9 3 3 10  7 0

1891 11 0 1 3  6 5

*1 fosterbarn

 

EIERE

Benefisert Hemnes kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukeren 1833. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

BUVIK, landskyld 2 pund.

1) Nils var den første kjente brukeren. Han var ødegårdsmann, nevnt 1630 og ‑32 og betalte ½ daler skatt. Enka var her 1639.

 

2) Anders var ødegårdsmann 1640, og hadde fra ‑41 status som leilending og bruker t.o.m. 1653. Så mangler noteringer t.o.m. 1660.

 

3) Per Anderssøn, trolig sønn av f.br., var her fra seinest 1661. Ved M 1666 var han 51 år. Ingen heimeværende sønner.

 

4) Ole Olsøn var bruker 1680‑89 og enka 1690‑1700.

 

5) Thomas Hanssøn var bruker fra 1701. Han var da 38 år. Ingen heimeværende sønner.

 

6) Anders Hendrichsøn (ca 1677‑1767) fra Bardal var bruker fra 1715. G.I. 1714 m. Karen Hansd. (ca 1687‑1732) fra Indre Bardal.

Barn:

1. Hans, f. 1715 (Ekreneset 63 Sund),

2. Ane, f. ‑17 (75 Rørlien),

3. Inger, f. ‑20, ikke nevnt i morbror Oles skifte 1779,

4. Else, f. ‑22, d. ‑42,

5. Maritte, f. ‑25, ikke nevnt i morbror Oles skifte 1779,

6. Hendrich, f. ‑29 (her).

Ved skiftet etter Karen 1733, var boets brutto 126‑4‑1, avg. 31‑5‑15. Husdyr: 1 treårs hoppe, 14 kyr, 3 markkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 13 sauer, 3 værer, 8 jømmer, 9 geiter, 2 hanegeiter, 3 risbit bukker. G.II. 1733 m. Maren Jonsd. (ca 1696‑20.2.1772) fra Blyset i Nesna. Ingen barn.

 

7) Hendrich Anderssøn (1729‑7.6.‑80), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 29.4.1757. G.I. etter 1747 m. Dorthea Arntsd., d. 1757, enke fra Blyset i Nesna (tidligere gift med Peder Jonsen fra Stavseng på Dønna. Han døde 1747 på Blyset. De hadde 8 barn sammen). Ingen felles barn. Johanna hadde minst 5 barn med en Peder på Blyset: Jon, Ane, tv. f. 1729: Johannes og Ole, Peder, f. -40. G.II. 1758 m. Berte Hansd. (1735‑1806) fra 59 Sætra.

Barn:

1. Anders, f. 1760 (84 I.Brennberg),

2. Hans, f. ‑62 (her),

3. Jacob, f. 2.12.‑65 (i Vesterålen 1807 og 1832),

4. Johannes, f. ‑69, d. 17.8.‑72

5., Anne Johanna, f. 23.7.‑73 (1 Sandnes),

Ved skiftet etter Hendrich 1780 var boets brutto 341‑2-2, gjeld og avg. 40‑2‑1. Penger: 15‑5‑10. Sølv for 10‑40 (mrk. KHS og KHD-AHD-HASB-PSS:AID-E0S-MAS). Bøker: Müllers postill. 2 åttringsbåter. Husdyr: 1 hoppe. 11 kyr, 3 kviger, 2 ettårs okser, 2 kalver, 9 sauer, 10 jømmer, 7 lam, 7 geiter, 6 hanegeiter, 1 bukk. Enka drev garden t.o.m. 1782.

 

8) Nils Samuelsøn (1747‑30.4.1829) fra 108 Villmoen var bruker fra 1783. 1772 var Nils utskrevet til Fredriksværn i kongens tjeneste. G. 1782 m. enka Beret. Ingen barn. 1787 overlot Nils halve bruket til stedsønnen Hans Henrichsøn, og resten før 1796. Ved skiftet etter Beret 1797 var boets brutto 496‑5‑7, avg. 28‑2‑2. Sølv for 28‑2‑2. Bøker: 1 bibel, 1 Müllers postill og 4 andre. Halvparten i ei bu på Hemnes, 2 gamle sjøbuer, Lofotbruk. Om Nils var gift flere ganger, vet man ikke. Han hadde en sønn:

1. Samuel, f. 1810, navnet på mora ikke oppgitt. (Husmann 69 I. Dilkestad).

 

9) Hans Henrichsøn (1762‑9.5.1835), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.5.1787, og hadde bykslet resten før 1796. Han var mange år medhjelper i Hemnes kirke. G.I. 1787 m. Berit Østensd. (1758‑91) fra Sjøgaarden 63 Sund.

Barn:

1. Beret, f. 1789 (103 Solbakken),

2. Benoni, f.‑91, død straks.

G.II. 1792 m. Ane Olsd. (1771‑21.9.1841) fra 1 Sandnes.

Barn:

3. Marith, f. 19.6.1793 (Stor‑Alteren bnr. 1 NR),

4. Hendrich, f. 22.1.‑95 (her),

5. Ole Hans, f. ‑96 (2 Osmo), druknet sammen med mora 21.9.1841,

6. Rebecha Bergitha, f. ‑98,

7. Inger, f. 6.2.1802 (2 Osmo),

8. Rebekka Bergithe, f. ‑04, d. 1845 Myklebostad i Nesna, ugift,

9. Johannes, f. ‑06 (Skonseng Bruk I NR),

10. Benjamin, f. ‑12, til Myklebostad i Nesna, se Våre Forfedre nr 6-2009.

Enka Ane Olsd. druknet på vei hjem fra sønnen Benjamins bryllup (se Våre Forfedre nr 6-2009).

 

10) Henrich Hansen (1795‑6.5.1859), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 100 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 1 2/5 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 22.10.1833, tl. 23.6.‑34. G.I. 1823 m. Karen Pedersd. (1790‑10.3.1836) fra 4 Hestneset bnr. 1.

Barn:

1. Peder Lorentz, f. 10.6.1824, død straks,

2. Dortea Pernilla. f. 25.9.‑25 (15 Flotmoen),

3. Anna Olava, f. 22.7.‑28, d. 21‑9.‑41, druknet sammen med onkel og bestemor,

4. Hans Nicolai, f. 16.5.‑30, d. 23.3.‑49,

5. Marit Lovise, f. 16.5.‑30 (7 Leirvik bnr. 1).

G.II. 1837 m. Berit Johansd. (1804‑8.3.‑47) fra 79 Kvitnes.

Barn:

6. Johannes, f. 13.4.1837 (her),

7. Karen Maria, f. 27.9.‑38 (70 Dalosen bnr. 3),

8. Christine Margrethe, f. 15.10.‑40 (70 Dalosen bnr. 3),

9. Anna Olava, f. 3.8.‑44 (69 I.Dilkestad bnr. 2),

10. Benjamin Marthinus, f. 8.3.‑47, død samme år.

G.III. 1850 m. Karen Nilsd. (1825‑30.7.‑99) fra 70 Dalosen bnr. 1.

Barn:

11. Bereth Martha, f. 9.11.1855, gift 1875 med lærer Johannes Jørgensen f. 1850 på Lesja.

Da Henrich Hansen døde, ble garden delt i to like deler mellom sønnen Johannes og enka Karen. Skylddeling ble foretatt 1864.

 

Bnr. 1 (lnr. 247a) BUVIK, landskyld 4 ort 22 skill., 1891: M. 3,25.

11) Johannes Henriksen (1837‑19.5.‑70), sønn av f.br. fikk utlagt lnr. 247a på skiftet etter faren, tl. 25.10.1864. G. 1866 m. Anne Olsd. (1838‑1914) fra 84 I.Brennberg bnr. 2.

Barn:

1. Dorthea Marie, f. 18.4.1866 (Lurøy),

2. Bereth Margrethe, f. 28.9‑67 (21 Luktvassli bnr. 1),

3. Hans Nicolai, f. 1.2.‑70.

Enka Anne G. 1877 på 70 Dalosen bnr. 1.

 

12) Johan Heitinan Jakobsen (1839‑etter -91) fra Utøya på Dønna, Nesna pg. fikk skj. fra Johannes Henriksens enke for 200 Spd. og kår, dat. og tl. 18.9.1872. G.m. Synnive Johanna Petrine Olsd. (1843‑etter -91) fra Alstahaug prestegjeld.

Barn:

1. Jonette, f. 12.6.1869.

2. Johan Zakarias, f. 12.1.‑71,

3. Kristine Hendriette, f. 20.1.‑73, d. 1961 Hemnesberget, gift med Edvard Engesvik f. 1862 i Alstahaug, 9 barn,

4. Petra Otilia, f. 17.5.‑74. død samme år,

5. Scharlotte Jacobine, f. 8.2.‑76,

6. Hartvigine Heitmann, f. 23.5.‑78,

7. Petra Jonette Julie, f. 3.2.‑80,

8. Eleonora Martens, f. 9.2.‑84, d. 17.6.1902,

9. Alf Martin Sal, f. 2.2.‑88.

Johan Jakobsen solgte bnr. 1 til Peter Pettersen 6 Mastervik for kr. 1200, tl. 15.6.1891. Anton Jensen fra Hemnesberget fikk bbr. fra P. Pettersen, tl. 22.9.1891, men han tok ikke garden i bruk, kjøpte i stedet bnr. 4 Slettateigen her. De var på Hemnesberget ved Ft 1900.

 

13) Peter Olaus Sivertsen (1836‑22.2.1911), vegoppsynsman og sersjant fra Skodje, fikk skj. fra P. Pettersen for kr. 1500, tl. 1.8.1892. G.m. Johanna Hatlevik (1846-4.5.1928) fra Trondheim.

Barn:

1. Karl Olaf Bendik, f. 20.9.1870, d. 1957 Indre Dilkestad, han hadde en sønn Julius Ananias f. 1890, Mor: Birgitte Olsdatter f. 1858 Åenget i Rana,

2. Matheus Marcelius, f.‑75, d. 1903 på Hemnes i en arbeidsulykke, gift 1902 med Antonette Jensdatter f. 1877 Tømmerneset, Dilkestad, en datter Borghild,

3. Peter, f. 14.12.‑77,

4. Marie, f. ‑8 1.

Enka Johanna hadde uskiftebevilling.

 

14) Peter Hatlevik (1877‑11.9.1948), sønn av f.br., fikk skj. fra skifteforvalteren i foreldrenes dødsbo for kr. 3500, dat. 12.1.1929.

 

15) Kristian Sandvær kjøpte bruket 1947.

 

16) Mary Finsland, Bergen, er nå eier.

 

Bnr. 2 (lnr.247b) BUVIK, landskyld 4 ort 21 skill., 1891: M. 3,25.

1) Hans Jørgensen (1830‑5.10.1906) fra Dovre. G. 1860 m. Karen Nilsd., enka etter bruker nr. 10.

Barn:

1. Henrik Nikolai, f. 5.10.1862 (her),

2. Maren Brose, f. 17.6.‑64.

 

2) Henrik Hansen (1862‑14.11.1940), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1300 og kår, dat. 19.11.1891, tl. 3.6.1903. G. 1887 m. Bolla Johannesd. (1866-7.1.1942) fra Hemnesberget.

Barn:

1. Hans, f. 3.6.1887, d. 25.11.1950, gift 1921 med Anne Jakobsdatter f. 1892 Svaleng, 2 barn,

2. Magnhild, f. 31.5.‑89 (68 Y.Dilkestad bnr. 4),

3. Peder Christian, f. 15.3.‑91,

4. Johannes Christofer, f. 9.4.‑93,

5. Hendrik Nikolai, f. 24.1.‑96,

6. Magnus, f. 22.8.‑98, d. 23.10.1915 (gikk gjennom isen),

7. Nils Johan, f. 25.2.1901 (68 Y.Dilkestad bnr. 9),

8. Karin, f. 8.4.‑04 (68 Y.Dilkestad bnr. 9),

9. Borghild, f. 22.3.‑11.

 

3) Aksel Olai Åsheim (16.9.1890‑27.7.1967) fra Bardal fikk auksjonsskjøte for kr. 6600, tl. 9.2.1935. G.m. Petra Henriette Pedersen (21.4.1890‑1967) fra Bardal.

Barn:

1. Alf, f. 7.8.1914 (her),

2. Harald Pleym, f. 13.10.‑17,

3. Hans Peder Martin, f. 7.9.‑20, d. 26.8.‑87,

4. Ester, f. 27.8.‑25, d. 19.5.‑29,

5. Aksel, f. 5.4.‑29, d. 16.3.2006 (Mo i Rana).

 

4) Alf Asheim, f.1914, sønn av f.br., fikk skj. for kr. 6000, dat. 18.5.1967. G. 1949 m. Gunnvor Anette Edvardsen, f. 6.8.1923, fra Sørsjona.

Barn:

1. Øyvind, f. 27.12.1949, død straks,

2. Øyvind Lidvar, f. 17.11.‑51,

3. Alvind Gunnar, f. 17.4.‑58 (her).

 

5) Alvind G. Åsheim, f. 1958, sønn av f.br., fikk skj. for kr. 50 000, dat. 21.2.1985. Han fikk også skj. fra Staten v/ Nordland Fylkeslandbruksstyre på tilleggsjord fra 68 Y.Dilkestad bnr. 1, dat. 6.11.1987. G. 1982 m. Vigdis Mannvik, f. 16.11.1961, fra Mo.

Barn:

1. Kim Andre, f 2.2.1981,

2. Maiken, f. 22.7.‑82,

3. Robin, f. 2.7.‑84.

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

BUVIKSJØEN.

1) Ole Hanssøn (1796‑21.9.1841) f. her, var husmann fra ca 1836. Han var også styrmann. G. 1836 m. Marit Olsd. (1816‑etter -71), f. Snasen NR.

Barn:

1. Hans Olai, f. 3.4.1837, d. 1913, gift (1) 1861 med Kirstine Marie Andersdatter (1834-91) fra Blyset i Bardal, de bodde på Sneen i Meløy, gift (2) med Ragnhild Olsdatter f. 1833 Stiauren i Nesna, ved Ft 1910 bodde de på Hemnesberget,

2. Edvard Aarøe, f. 28.2.‑39 (USA‑70),

3. Anne Birgitha, f. 23.9.‑40 (USA‑70), d. 1919 på Levang i Nesna, gift med Peter Andreassen f. 1847 på Levang, 8 barn.

Marit Olsd. var i Silådal i Nord-Rana ved foreldrenes skifte 1871.

 

2) Ole Anderssen (1813‑29.5.‑51) fra 1 Sandnes. G. 1844 m. enka Marit.

Barn:

1. Olava Maria, f. 18.10.1844 (Kvanndalen NR), død 1927 i USA,

2. Peder Benjamin, f. 20.7.‑46 (USA‑70),

3. Ivar Anker, f. 20.3.‑48 (her).

Enka Marit reiste til USA‑70 sammen med tre ugifte barn.

 

Bnr. 3 (lnr. 247c) BUVIKSJØEN, fraskilt 1891 fra bnr. 1 med skyld M. 0,41.

3) Ivar Olsen (1848‑24.11.1933), sønn av f.husm., var husmann fra 1869, og fikk skj. fra Peter Pettersen for kr. 300, tl. 22.9.1891. G. 1869 m. Anna Jensd. (1848-18.8.1932) fra 107 Korgen bnr. 1.

Barn:

1. Christine Emilie, f. 25.5.1869 (84 I.Brennberg bnr. 4),

2. Ole Marthin, f. 12.10.‑76 (bnr. 4 her),

3. Jensine Grønbek, f. 15.2.‑79, d. 11.8.1957, gift 1903 med Ivar Jensen f. 1874 Tømmerneset, Dilkestad, 2 barn.

Christine Olsen fikk skj. fra skifteretten i farens dødsbo for kr. 1500, tl. 16.12.1933.

 

4) Sverre Johan Olsen, f. 1910, fra bnr. 4 her, fikk skj. fra sin faster Christine Olsen for kr. 1600, tl. 7.4.1934. G. 1940 m. Tordis Hind Johannessen (1919-8.4.‑87) fra 68 Y.Dilkestad bnr.6.

Barn:

1. Oddbjørg Anni, f. 15.10.1941 (her),

2. Aud Jorun, f. 25.3.‑43,

3. Toril Synnøve, f. 16.10.‑46,

4. Inger Anne, f. 2.11.‑54.

Alle barna skriver seg for Buvik.

 

5) Oddbjørg Buvik, f. 1941, datter av f.br., fikk, skj. dat. 27.6.1990. G.m. Harry Lorentzen, f. 22.8.1928.

Barn:

1. Tone Sissel, f. 3.2.1963,

2. Heidi Tove, f. 30.9.‑64,

3. Randi Lena, f 6.4.‑69.

 

Bnr. 4 SLETTATEIGEN, fraskilt 1891 fra bnr. 1 med skyld M. 0,09.

1) Anton Jensen (1835‑13.8.1916) fra 107 Korgen bnr. 1. Frivillig i den dansk‑tyske krig 1864, emigrerte til USA‑66, kom tilbake til Korgen og flyttet før ‑86 til Hemnesberget, hvor han var fløtmann. Anton Jensen bykslet bnr. 1 her, men overtok ikke bruket. Han fikk skj. fra Peter Pettersen på bnr. 4 for kr. 80, tl. 28.5.1892. G.m. Lovise Charlotte Pedersd. (1840-14.2.‑94), f. 64 Presteng pl. Hundneset.

Barn:

1. Julie Christine, f. 1.9.1867 i Minnesota,

2. Jens Johan, f. 9.7.‑70 i Minnesota,

3. Lydia Berg, f. 17.2.‑77 i Minnesota,

4. Anna Lorense, f. 14.6.‑79 i Minnesota,

5. Jakob, f. 21.12.‑83 i Korgen,

6. Inga Dorothea Zernikof, f. 15.4.‑86 på Hemnesberget.

Bare de to yngste var født i Norge. Familien var her bare noen år, og flyttet så tilbake til Hemnesberget. Anton Jensen var dansk statspensjonist.

 

2) Jakob Andersen f. 21.7.1845 indre Dilkestad bnr 3, tidligere på Ørtuvenget under ytre Dilkestad, fikk skj. fra Anton Jensen for kr. 140, dat. og tl. 28.5.1896. Han var bruker her ved matr. 1907. Jakob var ikke nevnt i Buvik ved F 1900, og hans familie kan foreløpig ikke identifiseres. Oppført her ved F 1910. Om familien, se Ørtuvenget, ytre Dilkestad.

 

3) Ole Iversen (1876‑19.12.1950) fra bnr. 3. fikk skj. fra skifteforvalteren i Jakob Andersens dødsbo for kr. 185, tl. 29.10.1923. G. 1908 m. Anna Larsd. f. Hemnesberget 1876.

Barn:

1. Iver Anker, f. 4.7.1909 (106 Valåmoen bnr. 2),

2. Sverre Johan, f. 13.9.‑10 (bnr. 3 her),

3. Olga Marie, f. 13.2.‑13, gift med Jørgen Svartkjønli f. 1890, 6 barn,

4. tv. Hilda, f. 11.7.-15, død straks, og

5. tv. Alfhild Bergitte, f. 11.7.‑15 (68 Y.Dilkestad bnr. 2),

6. Ragna Alice, f. 24.1.‑19, d. 18.3.‑81.

7. Helga Jakobine, f. 18.9.‑20 (20 Drevvatn)

Oles hovedyrke var fiske. Ingen etterfølgere på bruket.

 

VINDHAUGEN under bnr. 1

1) Ole Pedersen (1828‑13.6.1909), fra Båsmobakken i Nord-Rana, opphold Bustnes NR, var husmann her fra før 1875. G. 1862 m. Mikaline Johannesd. (1828‑2.3.19 10) fra 68 Y.Dilkestad bnr. 1.

Barn:

1. Hansine, f. 1863, hadde en datter Helga f. 1899, Far: kontorist Edvard Lie f. 1858 i Viktoriahamn (=Narvik),

2. Petra Elise, f. 2.4.‑68, i Kristiania ved moster Johannas skifte 1918.

 

LILLE‑BUVIK under bnr. 1.

1) Benjamin Benonisen (1827‑21.1.‑79), tidl. husmann i 93 Straumdalen, kom hit ca 1855. G.I. 1854 m. Olava Jakobsd. (1824‑1859) fra 68 Y.Dilkestad lnr. 249.

Barn:

1. Bergita, f. 9.8.1855 (USA‑81), gift med Ole Edvardsen f. 1856 på Sandnes.

G.II. 1862 m. Maren Andersd. (1830‑etter -75) fra NR.

Barn:

2. Christen Andreas, f. 10.8.‑62, ikke nevnt i familiens skifter.

Ingen etterfølgere på plassen.

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.