Home / Gardene / 070 Dalosen

070 Dalosen


Hemnes Gård og Slekt, side 428 - 445

 

70. Dalosen (Rana 176)

Redigert 10. mars 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Dallos 1567, Dalaas 1610, Dahloesen 1723, Dalosen 1838 og seinere. Dalen som navnet kommer av, kan vel knapt kalles en dal, bare det laveste strøket på Sjoneidet. Osen er utløpet for Daloselva.

 

Brukstall og utskiftninger:

Dalosen hadde 3 bruk før 1654, vekslende mellom 2 og 4 til ca 1690, så 5 bruk til 1790, og 6 til 1865. Den videre oppdelinga begynte 1865. 1891 var her 11 bruk, 1907 16 bruk og 1933 34 bruk, mange av dem tidligere hus­mannsplasser. Åsteds­forretning mellom Dalosen og Myklebostad i Nesne 1768. Utskiftning mellom alle bruk 1878, hvor også grensene mot 69 I.Dilke­stad, 72 Utskarpen og Myklebostad ble oppgått. Off. utskiftning 1893 av hav­negangen mellom Dalosen og 68 Dilkestad indre og ytre, 67 Buvika, Myklebostad med Stokkhaug, Jektstrand og Stiauren.

 

Kverner:

Det var bekkekverner på alle 5 bruka 1774, da brukerne betalte 4‑6 skill. kvernskatt hver.

 

Skjerping:

1907‑08 var det foretatt skjerping på Dalosens grunn, de fleste skjerpene nevnt sammen med 67 Buvik og 68 Dilkestad. Grønlihaugen og Skjellhaugen er angitt som lokaliteter på Dalos.

 

MATRIKKELGARDEN DALOSEN, GNR. 70.

Garden er nevnt 1567, og er sikkert mye eldre. Landskyld 2 ½ våger 1626, 3 våger 1647.

1723 "Waad og dyblehnt, uwis til Korn, god til græsning". Gl. matr.nr. 168, landskyld 3 våger fisk.

1838 Nytt matr.nr. 119, lnr. 252 a‑f, landskyld 4 daler 3 ort 1 skill.

1865 Lnr. 252a: 22 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 208 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig, men mindre god hav­ning. Tilstrekkelig vedskog.

 Lnr. 252b: 20 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 200 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning og vedskog.

 Lnr.252c: 20 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 200 lass høy årlig. Frostlendt. Utilstrekkelig og mindre god hav­ning. Tilstrekkelig vedskog.

 Lnr. 252d: 13 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 134 lass høy årlig. Ellers som lnr. 252c.

 Lnr. 252e: 14 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 92 lass høy årlig. Ellers som lnr. 252c.

 Lnr. 252f: 11 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 92 lass høy årlig. Frostlendt. Utilstrekkelig og mindre god havning. Utilstrekkelig vedskog.

1891 Gnr. 70, skyld 22,25 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 7 44 76 0 0   18  1/2 3 0

1835 6 52 71 0 7   14 1/2 0 4 1/4 6 3/4

 Hester Storfe Sauer  Geiter Bygg Havre Poteter

1865

252a 2 14 23 3 3  3/4 7

252b 1 9 12 0 2 1/2  1/2 5

252c 2 9 22 0 4  1/2 4

252d 1 10 10 0 1 3/4  1/4 4

252e 1 6 10 0 1 1/2  1/2 4

252f 1 7 7 0 1 1/2  1/2 4

252g 0 1 2 0 0  0 0

Pl. 1) 0 2 1 0 3/5  1/8 2

Pl. 2) 0 1 2 1 1/4  0 1 1/2

Pl. 5) 0 3 5 0 1/2  0 2

Pl. 6) 0 2 5 0 1/5  0 2

Pl. 8) 0 1 3 0 1/4  0 2

Pl. 11) 0 3 2 0 1/2 0 3

Sum‑65 8 68 103 4 16 5/8 2 7/8 40 1/2

1875

252a 2 12 12 0 3  1 10

252b 1 8 10 0 2  1/2 6

252e 1 11 16 0 2  1 10

252d 2 7 10 0 1 1/4  1/2 6

252e 1 5 6 0 1  0 4

252f 1 6 8 0 1  1/8 4

252g 0 4 3 0 1/2  0 1

Pl. 1) 0 2 3 0 1/2  1/2 2

Pl. 2) 0 1 2 0 0  0 2

Pl. 3) 0 1 4 0 0  0 2

Pl. 4) 0 1 2 0 0  0 1

Pl. 5) 0 1 4 0 0  0 1

Pl. 6) 0 2 3 0 1/2  0 2 1/2

Pl. 7) 0 3 5 0 1/2  0 4

Pl. 8) 0 2 5 0 1  0 4

Pl. 9) 0 2 3 0 1/4  1/4 2

Pl. 10) 0 0 3 0 0  0 0

Pl. 11) 0 2 9 0 1/2 1/8 4

Pl. 12 0 1 2 0 0  0 0

Sum‑75 8 71 110 0 11 4 65 1/2

1) og 3) Dalosnes (a),  2) Nausthaug (a),  4) Fallhøla (c),  5) Eng‑haugen (c),  

6) og 7) Dalosnes (c),  8) Kalåsen (f),  9) Kalåsen (e),  10) Kalåsenget (d),

11) Nuven ell. Nåven (d),  12) Sjåenget (e).

 

MANNTALL

1666  5 brukere, 11 sønner, 3 strandsittere, 1 inderst

1701  5 brukere, 9 sønner, 6 tjenestekarer og gutter

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑  Kårfolk Tjenere  Husm.‑  Inderster  Strand‑  Legds‑

 folk folk  sittere folk

1801 25 2 13 3 0  0 1

1865 27* 4 11 18* 10 0 2

1875 31* 7 13 44* 13 0 0

1891 62 4 4** 54 22  9 2

*1 fosterbarn  **1 tjeners barn

 

EIERE

Fra gammelt benefisert Hemnes kirke. Gikk så over til Det nordlandske kir­ke‑ og skolefond. Kjøpt av brukerne 1833‑52. A. Christensen Husby var eier av lnr. 252c 1852‑76, og av lnr. 252e 1853‑93, og deretter Fr. Meyer av lnr. 252e 1893‑95. Paul Nilssen, Norbostad i Nesna eide bnr. 1 1849‑76. Ellers har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

Før ca 1700.

1610‑ca 1700 hadde Dalosen stort sett 4 bruk, til tider 5, og en kort periode samlet til to bruk. Det var mindre variasjoner på fordelinga av landskyld mellom bruka. Den valgte rekkefølgen på bruka er ikke tilfeldig, men den som fører fram til nummereringen i matrikkelen av 1838.

 

BRUK I.

1) Christoffer var den første kjente brukeren. Han var bruker 1610‑32 og betalte 1 ½ daler skatt, unntatt ‑28, da han var "forarmet" og betalte bare 1 daler. Ingen opplysninger 1633‑38.

 

2) Gregus var bruker 1639‑51. 1648 var landskylda 1 våg og skatten 3 ort.

 

3) Iver Hanssøn var bruker 1652‑72. Ved M 1666 var han 61 år, med sønnene

1. Jens, 16 år,

2. Mons, 12 år,

3. Hans, 7 år.

 

4) Haagen Eriksøn, 26 år ved M 1666, var bruker av ½ våg fra 1673, og av 1 våg 1675‑1704. Stedfaren Lars Jenssøn på Bruk II, brukte ½ våg av Bruk I 1673-­75. 1689 brukte Haagen I og II, og 1690‑95 både I, II og III, og 1696‑1704 bare I.

 

BRUK II, øyensynlig utgått fra Bruk I.

1) Peder var husmann 1615‑22 og bykselmann til 1652 eller seinere, med ½ våg landskyld og 1 ½ ort skatt 1647. Ingen opplysninger for 1653‑56.

 

2) Peder Eriksøn betalte førstebyksel 1657 og var bruker av ½ våg t.o.m. 1672, så II og III 1673‑74, og så bare III 1675‑87. Ved M 1666 var han 37 år, med sønnene

1. Nils, 6 år og

2. Ole, 4 år.

 

3) Lars Jenssøn var på Dalosen ‑ visstnok på IV B ‑allerede ved M 1666, da han var 34 år, med sted­sønnene

Gregus, 26 år og

Tørris, 23 år,

begge Eriksønner. Han var bruker av ½ våg av I 1673-­74, av II 1675‑86, og av I, II og III 1687. 1688‑95 var II sammen med andre bruk.

 

4) Jacob Anderssøn (ca 1650‑1722), en dattersønn av Ole Hermandsøn på 88 Utland, var bruker av II og III 1696‑1708, og fortsatte med II t.o.m. 1722. 1723 var enka bruker. Ved M 1701 var Jacob 51 år. G.m. Kir­sten Mogensd. fra Fuglstad i Nesna.

Barn:

1. Anders, 8 år 1701 (Nordfjord i Nesna),

2. Ole, f. ca ‑03 (bnr. 2),

3. Mons, f. ‑06,

4. Christen, f. ‑08.

Dessuten kjennes fra skiftet 1723

Berete (Lille‑Alteren NR),

Mallene og

Kiersten.

Ved skiftet etter Jacob var boets gjeld og avg. inkl. tre heimegaver på til­sammen 82‑3‑4, netto 15‑2‑12. Bøker: Povel Andersens postill. Hus­dyr: 1 hoppe. 8 kyr, 2 kviger, 1 årskvige, 7 sauer, 4 lam, 2 geiter, 2 bukker.

 

BRUK III.

1) Oluff var den første kjente brukeren. Han var her fra seinest 1610, da han betalte 1 ½ daler skatt. Han var seinest nevnt 1618, og så mangler noteringer til 1622.

 

2) Nils var bruker 1623‑48. 1647 var landskylda ½ våg og skatten 1 ½ ort.

 

3) Ole Eriksøn betalte førstebyksel 1648 og var bruker t.o.m. 1672. Ved M 1666 var Ole 53 år, med sønnene

1. Aren, 14 år og

2. Jon, 7 år.

1675‑86 var Ole bruker på IV A. Jacob Andersson had­de som nevnt også Bruk III 1696‑1708.

 

BRUK IV A+B.

1) Erik var ødegardsmann 1610‑12 og leilending vide­re t.o.m. 1628.

 

2) Anders var bruker 1629‑53/60. Fra 1654 var bruket midlertidig delt, og enka Dorthe fortsatte med IV A og giftet seg trolig 1664 med Clavis, som brukte denne parten til 1666. Deretter var A+B samlet t.o.m. 1689.

 

3) Elias betalte førstebyksel 1654 og brukte ½ våg til ‑66. Elias var ikke nevnt i M 1666, så Elias Person, som var bruker fra 1667, var muligens ikke den samme Eli­as. Bruket hadde vekslende landskyld: 1667‑72 1 våg, 1773‑86 ½ våg, 1777 1 våg og 1788 1 ½ våg. D.v.s. at del­vis var IV A brukt sammen med III, og delvis var III brukt sammen med IV A+B. 1690‑96 brukte Elias IV B, som utgjorde ½ våg, de seinere lnr. 252 e og f.

 

Fra ca 1700.

I tidsrommet 1690‑1705 hadde landskylda på de enkel­te bruka blitt konstant.

 

Bnr. 1 (lnr. 252a) DALOSEN, det tidligere Bruk I, landskyld 1 våg, 1838: 1 daler 2 ort 17 skill., 1891: M. 5,75.

5) Jens Anderssøn (ca 1651‑1740) var bruker fra 1705. G.I. m. Anne Hansd. fra Myklebostad i Nesna. Anne er nevnt som død 1727 i skifte etter broren Hans Hansen på Longset i Nesna. Hennes part tilfalt de 3 barna. Hennes bror Hans hadde ikke egne barn, men 4 søsken (med barn) som alle var døde.

Barn:

1. Haagen, 2 år 1701 (Ekkeren i Nesna),

2. Anders, 1 år ‑01, død "86 år" på Dalos, ugift,

3. Kirsten (Vedneset i Nesna).

G.II. 1708 m. Anne Benjaminsd., d. 1754, fra Mykle­bostad i Nesna.

Barn:

4. Benjamin, f. 1709 (husmann her),

5. Ane, f. ‑11, død -76 her,

6. Jon, f. 13,

7. Arent, f. ‑15, d. ‑61 her,

8. Jens, f. ‑24 (her).

 

6) Jens Jenssøn (1724‑etter -72), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.9., tl. 13.10.1749. G.m. Kirsten Jacobsd., fra Fuglstrand i Nesna, f. 1727, d. 1780.

Barn:

1. Aarselle, f. 1752, død samme år,

2. Jens, f. ‑53, død -74 her,

3. Maren, f. ‑56 (her),

4. Dideric, f. ‑62 (Sjonbotnet i Nesna),

5. Christine, f. ‑64 (Nesna fjerding).

 

7) Hans Samuelsøn (1757‑etter 1826), fra Austvik i Nes­na, fikk bbr. dat. 14.4.1782, tl. 3.5.‑84. G.I. 1782 m. Maren Jensd. (1756‑2.4.‑94), datter av f.br. Hennes barn f.e. Hans f. 1775, Far: Johannes Jensen f. 1744 Myklebostad.

Barn:

1. Samuel, f. 16.5.1783, d. 1804,

2. Kierstine Margarethe, f. 3.10.‑84 (Myklebostad i Nesna),

3. Elias Johan, f. 28.9.‑86,

4. Golla, f. ‑88, d. 8.10.1833 ugift,

5. Jens Jacob, f. ‑90 (73 Storholmen),

6. Anders Benjamin, f. ‑92, død samme år,

G.II. 1794 m. Olava Nilsd. (1759‑31.5.1842) fra 51 Stor­bjerka bnr. 4.

Barn:

7. Margrethe Maria, f. 1796, druknet 1846, gift 1821 med Anders Hansen f. 1794 Austvik i Nesna, druknet 1846 (til Helgå i Nesna), 7 barn ,

8. Giertrue Kierstina, f. ‑98, d. 20.10.1841,

9. Nils Christian, f. 13.1.1801 (her),

10. Peder, f.‑05, død samme år,

11. tv. Ole, f. -06, gift 1833 med Anne Pedersdatter fra 69 Dilkestad, til Sundøy i Rødøy, 8 barn, og

12. tv Peder, f. ‑06.

 

8) Nils Hansen (1801‑25.11.‑55), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 130 Spd. og årlig jordavgift 1 tønne 1 ½ fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 22.3.1836, tl. 20.9.‑49. G. ca 1824 m. Maren Sevaldsd. (1800‑9.2.1894) fra bnr. 4 her.

Barn:

1. Karen Maria, f. 8.6.1825 (67 Buvika),

2. Hans Samuel, f. 10.4.‑28 (her),

3. Olava Anna, f. 7.8.‑31 (69 I.Dilkestad bnr. 3).

Nils var utlagt som far til Oline Christine, f. 16.8.1828, Mor: pike Seborg Gabrielsd. 68 Y.Dilkestad. Nils Hansen solgte bruket til Paul Nilssen, Nordbostad i Nesna ved skj. dat. 21.9.1849. Sjøhusa var ikke med i handelen. Paul Nilssen flyttet ikke hit, men bykslet bort bruket.

 

9) Hans Nilssen (1828‑2.6.1920), sønn av f.br. bykslet bruket hos Paul Nilssen. G. 1877 m. Anna Olsd. (1838‑14.4.1922), enke fra 67 Buvika, f. 84 I.Brenn­berg.

Barn:

1. Nils Johan, f. 26.10.1879, d. 8.5.‑99.

1.7.‑70 ble bykselbrevet avlest, og Hans fikk kår. Han fortsatte som husmann her.

 

10) Johan Olai Hansen, f. Dalosen 1844, fikk byksel­brev tl. 1.7.1870 og skj. fra Paul Nilssen, tl. 23.11.1876. G. før 1878 m. Olava Johansd. f. 1842 i Nesna.

Barn:

1. Hartvig, f. 1868,

2. Jørgen, f. ‑70,

3. Johannes Zacharias, f. 5.8.‑71,

4. Peder, f. 18.1.-74,

5. Kristine, f. -75,

6. Julianne, f. -79,

7. Konrad, f. -81.

Fam. fraflyttet etter 1877 til Oldersletten i Nesna.

 

11) Even Mikal Olsen (1847‑14.5.1920) fra Nerdal i NR fikk skj. fra Johan Hansen for kr. 1800, tl. 12.6.1877. Fam. hadde bodd tre år på Hemnesberget før de flyttet hit. G. 1874 m. Ingeborg Johansd. (1845‑18.5.1928) fra 7 Leirvika bnr. 1.

Barn:

1. Anna Catharine, f. 4.10.1874, død 1945, gift 1893 med Jørgen Johannessen, f. 1862 Sagbakken under Drevatn, 10 barn,

2. Peter Klæbo. f. 11.10.‑76,

3. Johannes, f. 28.4.‑78, d. 14.10.‑99 (druknet ved Frøya),

4. Ole Peder, f. 18.6.‑81 (her)

5. Elling Martin, f. 25.6.‑83,

6. Inga Kristense, f. 27.2.‑85,

7. Ingeborg Christense, f. 7.6.‑87 (bnr. 22 her)

8. Roald, f. -87, heime 1900, oppført som Raala, tjenestepige (!),

9. Jakob, f. 25.9.‑89, død straks.

 

12) Ole Evensen (1881‑5.2.1963), sønn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 4000 og kår, tl. 1.2.1902. Gift i Sør-Dakota med Ida Alette Olsen (22.2.1890‑30.3.1967) født i Sherman, Sør-Dakota. De var søskenbarn. Til Norge før 1913, de to eldste barna født i USA.

Barn:

1. Inga, f. 4.2.1909, d. ‑90,

2. Oskar, f. 19.12. ‑10 (her),

3. Even Mikal, f. 25.3.1913, gift med Anna Evensen fra Lofoten, 4 barn,

4. Alvina, f. 1.5.‑15,

5. Ove, f. 16.4.‑17,

6. Linas, f. 18.3.‑19, død 19.2.2009 Mo i Rana, begr. i Utskarpen, 1 barn,

7. Johannes, f. 12.7.‑22 (Nesheim her),

8. Edith, 31.8.‑24, d. sep.‑43,

9. Bjørg, f. 24.3.‑27 (Oslo),

10. Einar, f.‑29, død samme år,

11. Åse, f. 10.5.‑31, død 2009,

12. Ingeborg, f. 27.9.‑34, død 2009.

 

13) Oskar Evensen (1910‑16.5.‑88), sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 19000, tl. 1.11.1967. Ugift.

 

14) Øystein Evensen, f. 25.2.1945, nevø av f.br., sønn av Oskars bror Even, fikk skj. 25.11.1975 for kr. 15000. G.m. Kitty Synnøve Iversen, f. 23.5.1948, fra Dalos.

Barn:

1. Rigmor, f. 21.10.1964,

2. Eva, f. 30.9.‑66,

3. Frank‑Idar, f. 22.2.‑68,

4. Øyvind, f. 4.1.‑71,

5. Terje, f. 1.2.‑74.

1975 overtok Øystein Evensen også bnr. 17 Nøisomhet og bnr. 32 Åseng.

 

Bnr. 22 ELVEBAKK, fraskilt 1915 fra bnr. 1 med skyld M. 0,30.

1) Aksel Norman Johansen (1887‑21.7.1935) fra bnr. 8 her, fikk skj. fra Ole Evensen for kr. 500, tl. 12.2.1916. G. 1913. m. Ingeborg Evensen (1887­-23.12.1982) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Ottar, f. 2.9.1914 (bnr. 46 her),

2. Borghild, f. 21.10.‑15 (69 I.Dilkestad bnr. 3),

3. Elling, f. 9.8.‑18,

4. Øyvin, f. 22.7.‑20,

5. Johan, f. 3.7.‑23,

6. Inge, f. 10.5.‑27 (her).

 

2) Inge Johansen, f. 1927, fikk skj. 1963.

 

Bnr. 26 DALHAUGEN, fraskilt 1918 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 10.

Ole Evensen på bnr. 1 skjøtet Dalhaugen til sin mors, Ingeborg Johannessens dødsbo for kr. 1000, skj. tl. 11.8.1928.

1) Helga Hågensen, f. 1905, fra bnr. 3. fikk skj. fra skifteforvalteren i lngeborg Johannessens dødsbo for kr. 2475, skj. tl. 17.11.1928. Om fam. se bnr. 3.

 

2) Alfred Heines fikk skj. 22.5.1939.

 

3) Dagrun Heines fikk skifteskjøte 18.3.1974.

 

4) Bjørn Heines fikk skj. 12.2.1988.

 

Bnr. 30 FREDHEIM, fraskilt 1922 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 17.

1) Jakob Olsen Nordeng (1887‑7.4.1959) fra pl. Nordeng her, fikk skj. fra Ole Evensen for kr. 800, tl. 23.1.1922. G. 1918 m. Fransiska Johansen (1889-10.1.1970) fra bnr. 8 her.

Barn:

1. Petter Anker, f. 1.2.1912 (her),

2. Hilmar Johan, f. 21.6.‑15, hadde en annen far: Robert Lorentsen, f. 1895 Longset i Nesna,

3. Kristense Oline, f. 13.7.1920, d. 23.7.‑62,

4. Bjørnhild, f. 26.9.‑23.

5. Sigvor, f. 15.10.‑26, gift 1945 med Johan Iversen, f. 1909 Dalos, 3 barn,

6. Marie Irene, f. 16.6.‑28,

7. Einar, f. 16.6.‑30.

 

2) Petter Fredheim, f. 1912, overtok bruket 1964. G.m. Lill Bye, f. 7.4.1921 fra bnr. 14. Om fam. se der.

 

Bnr. 34 NYLAND, fraskilt 1933 fra bnr. 1 med skyld M. 0,08.

 

Bnr. 3Ø NORHEIM, fraskilt 1942 og

 

Bnr. 3Ø NESSET, fraskilt 1946, begge fra bnr. 1 med tils. 60 da.

1) Ellerine Petrine Røli, (1914-26.1.2001), fra 75 Rørlia bnr. 1. G. 1942 m. (ikke oppgitt).

Adoptivsønn:

1. Dagfinn, f. 18.8.1955.

 

Bnr. 3Ø NESHEIM, fraskilt 1955 fra bnr. 1.

1) Johannes Evensen, f. 1922, fra bnr. 1. G. 1953 m. Bergljot Pedersen fra Herøy.

Barn:

1. Erna, f. 12.7.1953,

2. Brit, f. 3.1.‑55,

3. Ulrik Ole, f. 25.11.‑57.

 

Bnr. 2 (lnr. 252b) DALOSEN, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 3 ort 20 skill., 1891: M. 1,72.

5) Ole Jacobsøn (ca 1703‑1745), sønn av Jakob Anderssøn på Bruk II, fikk bbr. dat. 20.6., tl. 12.7.1724. G. 1724. m. Berete Arntsd. (ca 1703‑4.1.­82) fra Sjonbotnet? i Nesna.

Barn:

1. Johanna, f. 1725 (Hauknes i Nesna),

2. Jacob, f. -28 (Fleinvær i Salten),

3. Arent, f. ‑30 (Helgå i Nesna),

4. Beret Kierstine, f. ‑33 (1 Sandnes),

5. Johannes, f. ‑36, ikke nevnt i mors skifte 1782,

6. Hans, f. ‑40, død 4.5.-93 her,

7. Lars, f. ‑44 (Sør‑Fugløy i Gildeskål).

Enka satt med bykselen et par år.

 

6) Lars Jonsøn (1725‑1799) fra 88 Utland fikk bbr. dat. 30.12.1747, tl. 30.4.‑48. Han var mange år medhjelper i Hemnes kirke. G.I. 1748 m. enka Berete. Ingen barn. G.II. 1782 m. Marit Olsd. (1736‑etter 1801) fra 53 Finneid bnr. 1. Ingen barn.

 

7) Christen Thomassøn (ca 1758‑1815), angivelig f. på Kvitingan NR, fra 45 Store Målvatn, fikk bbr. dat. 19.5.1800, tl. 13.10.­01. G. 1799 m. Johanna Olsd. (1750‑25.2.1820) fra 53 Finneid bnr. 1. Ingen barn.

 

8) Ole Larssøn (1774‑22.7.1838) fra 53 Finneid bnr. 5, fikk bbr. dat. 24.10.1813, tl. 27.4.‑15 og kongeskjøte for 80 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjer­dingskar bygg beregnet i penger, dat. 22.10.1833, tl, 23.6.‑35. G. 1815 m. Maren Nilsd. fra Tømmerneset, 68 Dilkestad. Ingen barn.

Barn:

  1. Lorents Henrik, f. 1817, død -79, gift 1842 med Ellen Mikkelsdatter, f. 1813 Stupforsmo i Nord-Rana, 6 barn, til Veneset i Sjona.

 

9) Nils Jenssen (1796‑6.6.1876) fra 34 Tronmoen fikk skj. for 80 Spd. og påheftet jordavgift, fra Johannes Jør­gensøn Hauknes i Sjona, som var gift med Ole Lars­søns enke Maren. Skj. dat. og tl. 2.10.1839. I realiteten hadde Nils vært bruker fra seinest 1830, da han i mili­tærrullene samme år var oppført som bruker og Ole Larssøn som kårmann. G. ca 1824 m. Adriana Andersd. (1798‑27.11.1872) fra 19 Drevvassbukt.

Barn:

1. Marit Anna, f. 10.1.1824 (bnr. 6 her),

2. Anders, f. 12.6.‑25 (her),

3. Jens Johan, f. 17.3.‑27 (31 Knutli),

4. Anne Johanne, f. 13.4.‑29, død 1900 Rognrygg i Vefsn, hun hadde en sønn Anton Johan, f. 1852, Far: Gabriel Pedersen. Anne gift 1861 med Knut Andersen f. 1834 Smalburemma i Vefsn, 5 barn,

5. Christence, f. feb.‑31 (Inderøy),

6. tv. Nils Andreas, f. 10.2.‑35, død straks, og

7. tv. Elias, f. 10.2.‑35 (USA‑66),

8. Gidsken Oline, f. 13.2.‑36 (Sjona i Nesna),

9. Edvard Teodor Nicolai, f. 3.9.‑42, død liten,

10 . Edvard, f. -44 (frivillig i Danmark ‑64), til USA -66 med "Adler" fra Bergen.

 

10) Anders Nilsen (1825‑24.7.‑97), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for 120 Spd., tl. 15.6.1863. G.m. Bereth Anna Hansd. (1821‑16.10.‑94) fra NR 73 Storholmen.

Barn:

1. Nils Andreas, f. 6.11.1854 (her),

2. Jensine Johanna, f. 3.3.‑56 (bnr 8 her),

3. Johan Heitmann, f. 29.3.‑58, hjemme ved ft 1875,

 

4. Anton Benjamin, f. 22.4.‑65.

 

11) Nils Andersen (1854‑14.10.‑99), sønn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 400 og kår, tl. 1878. G. 1877 m. Henriette Andrea Nilsd. (11.4.1851‑17.4.1940) fra Ure (Buksnes) i Lofoten.

Barn:

1. Nicoline Marie, f. 19.6.1878 (her),

2. Nanna Heitmann, f. 10.3.‑80, gift med Bernhard Johansen Nymo f. 1878 Dønnes, til Finneid i Skjærstad,

3. Agnisse Berntine Julie, f. 29.9.‑85, gift med Jens P Stiauren.

Nils overlot bruket, men ikke eiendomsretten, til svo­geren Johan Olsen på bnr. 8. Nils var fisker 1891. Han druknet ved Frøya.

 

12) Adolf Anderssen, f. 1872, fra Sjoneidet i Nesna fikk skj. fra sin svigerfar Nils Andersen for kr. 2000 og kår, tl. 1898. G 1897 m. Nikoline Nilsd., f. 1878, dat­ter av f. eier.

Barn:

1. Nils Heitmann, f. 20.1.1900.

Fam. fraflyttet etter 1903.

 

13) Johan Jenssen fikk auksjonsskjøte for kr. 1000, dat. og tl. 1.9.1903.

 

14) Lorents Hansen Teigen (16.6.1864‑7.8.1952), fra Longset i Nesna,  fikk skj. fra Johan Jensen for kr. 1000 og overtakekse av kår til Henriette Nilsen, tl. 13.9.1922. G.m. Amalie Jonas­sen (1868‑1.11.1930), fra Tärna i Sverige, datter av Jonas og Katarina Studsare.

Barn:

1. Valborg, død ung,

2. Ragnar, gift med Agnes Hansen fra Myklebostad, 4 barn,

3. Henning, gift med Frida Olsdatter, 5 barn,

4. Torvald, f. 1887, gift med Hansine, 2 barn,

5. Josefine, f. -89, gift med Hans Johansen fra Tjøtta, 2 barn,

6. Konstanse, f. -92, gift Peder Rengård fra Beiarn, 2 barn,

7. Robert, f.- 95, omtalt under bnr 30 over,

8. Frida Julie, f. 23.7.1907 (71 Steinhaugen bnr. 1),

9. Valborg Lovise, f. 18.4.‑12,

10. Solveig, f. 20.2.‑14 (73 Storholmen bnr. 5).

 

Bnr. 8 (lnr. 252h) DALOSEN, fraskilt 1878 fra bnr. 2 med skyld 1 ort 19 skill., 1891 M. 1,49.

1) Johan Olsen (1845‑18.8.1933) fra pl. Mopberget Nåven her fikk skj. fra sin svigerfar Anders Nilsen, bruker nr. 10 på bnr. 2 her, for kr. 400 og kår, tl. 1.10.1878. G. 1875 m. Jensine Andersd. (1856‑15.7.1937) fra bnr. 2 her.

Barn:

1. Anne Bergitte, f. 11.9.1877 (bnr. 8 her),

2. Johanna Helene, f. 20.3.‑80,

3. Elvine Oline, f. 10.5.‑81,

4. Josefine Julie Lund, f. 21.3.‑85, hadde en datter Tordis Marie, f. 1906, Far: Ole Johnsen Elvebakk, f. 1879 Reinforshei i Nord-Rana,

5. Aksel Norman, f. 28.7.‑87 (bnr. 22 her),

6. Fransika Therese, f. ‑89 (bnr. 30 her),

7. Johan Hetman, f. 4.2.‑93 (bnr. 29 her),

8. Ole Christian, f. 25.12.‑96 (her).

 

2) Ole Johansen (1896‑9.2.1945), sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor i uskifte for kr. 2000 og kår, tl. 11.8.1934. G. 1923 m. Laura Nikoline Hansen (13.6.1898-9.8.1984) f. i Nesna.

Barn:

1. Johan, f. 17.10.1923,

2. Henry, f. 4.6.‑25 (her),

3. Lorents Kristoffer, f. 15.8.‑26 (bnr. 7 her),

4. Lidvor Olinda, f. 14.7.‑28, død 11.3.2011 Nesna, i dødsannonsen er oppgitt barna Leif, Brit, Eva (død) og May,

5. Trygve Johannes, f. 30.9.‑30, d. 12.4.‑83,

6. Oddvar Oliver, f. 12.12.‑33,

7. Lilly Jensine, f. 17.4.‑41.

 

3) Henry Johansen (1925-24.11.‑89), sønn av f.br., kjøpte bruket av sin mor for 12000, dat. 4.7.1955.

 

Bnr. 29 NYGARD, fraskilt 1920 fra bnr. 8 med skyld M. 0,45.

1) Johan Hetman Johansen, f. 1893, fra bnr. 8 her fikk skj. fra sin far Johan Olsen for kr. 1400. tl. 13.11.1920. G. 1916 m. Hilma Konstanse Johanne Henriksen, f. 28.6.1895,  fra Sulitjelma.

Barn:
 1. Anna Othelie, f. 1916 i Sulitjelma,
 2. Kaare Johan, f. -18 i Bodin, konf. i Mo,
 3. Marie Irene, f. -23 i Hemnes, konf. i Mo,
 4. Gerd, f. -30 i Mo,
 5. Roar Villy, f. -32 i Mo, død 2000 i Bergen.

 

2) Arthur Solvang (1896‑22.5.1976) fra bnr. 19 her overtok Nygård 1934. G. 1928 m. Ingebjørg Elfrida Evensen (16.10.1905‑23.12.‑82) fra Nymo, i Sjona, f. Dalos.

Barn:

1. Bjørn, f. 20.2.1928 (her),

2. Tor, f. 6.11.‑30.

 

3) Bjørn Solvang, f. 1928, sønn av f.br., overtok bru­ket 1974 for kr. 10000, skj. dat. 26.5.1953. G. 1950 m. Gerd Irene Nordeng, f. 30.7.1930.

Barn:

1. lnger Anne, f. 8.12.1950,

2. Bjørn Petter, f. 21.3.‑52,

3. Jan Arne, f. 13.2.‑56,

4. Astrid Pauline, f. 15.4.‑57,

5. Rolf Magne, f. 6.9.‑60 (her),

6. Berit Anna, f. 1.9.‑63,

7. Karin, f. 9.9.‑65,

8. Geir, f. 19.12.‑69.

 

4) Rolf Magne Solvang, f. 1960, sønn av f.br., overtok bruket 1984 for kr. 10 000. Samboer med Trine Iver­sen, f. 27.4.1964, fra Mo i Rana.

Barn:

1. Raymond, f. 9.3.1984,

2. Patrich, f. 15.3.‑88.

 

Bnr. 31 MOEN, fraskilt 1922 fra bnr. 2 med skyld M. 0,60.

1) Martin Karoliussen (1887‑8.3.1961) fra 37 Kobhaug fikk skj. fra Lorents Hansen for kr. 2200, tl. 1.10.1923. G. 1918 m. Joseline Elisabeth Mørch Hansen (1.12.1889-­12.6.1963). Hennes barn f.e: Olaf Johan, f. 24.1.1910, d. 16.1.‑87, Tormod Meier, f. 25.7.‑13, d. 26.12.‑74, Far: Hans Mathias Dal Johansen Tjøtta, f. 1891.

 

Bnr. 3 (lnr. 252c) SLETTEN, fortsettelse av Bruk III. Landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 3 ort 20 skill., 1891: M. 2,36.

4) Jon Olsøn (ca 1650‑1738), 48 år 1701, død angive­lig 88 år. G. m. Marithe Pedersd., enke etter en Gre­gus. Hun hadde en sønn fra 1. ekteskap: Peder Gregus­søn (Hauknes i Nesna).

Felles barn:

1. Ole, 5 år 1701, d. før ‑36 (Halland i Nesna),

2. Anders, 4 år ‑01 (her),

3. Hans, 2 år ‑01, død 1740 her,

4. Dordi, d. før ‑36 (Ukkelforen i Alstahaug).

 

5) Anders Jonsøn (ca 1696‑1757), sønn av f.br., var bruker fra 1728. G. 1730 m. Anna Jensd. (ca 1698‑1757).

Barn:

1. Benoni, f. 1731, d. før ‑58,

2. Jon, f. ‑33 (her),

3. Jens, f. ‑35 (Lundøy i Lurøy),

4. Marite, f. ‑37, død 1835 (1 Sandnes bnr 2),

5. Elsa, f. ‑39, d. før ‑58,

6. Benjamin, f. ‑42, d. ‑58, nevnt i foreldrenes skifte 1758.

Ved skiftet etter Anders og Anna 1757 var boets brutto 325‑3‑6, gjeld og avg. 72‑2‑4. Sølv for 15‑1‑2, (mrk. IOS MPD‑AIS:AID). Bøker: Henrich Müllers postill og 4 andre. Husdyr: 1 gl. hest, 1 gammel hoppe, 11 kyr, 2 kviger, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 3 kalver, 22 sauer, 10 jømmer, 8 lam, 5 geiter, 1 bukk, 3 kje, 1 svin.

 

6) Jon Anderssøn (1733‑1780), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 6.7., tl. 12.10 1757. G. 1758 m. Beret Larsd., d. 1780.

Barn:

1. Ingeborg, f. 1759, død straks,

2. Ane Chierstine, f. ‑61, (63 Sund bnr. 9),

3. Gjertrud, f. ‑64 (her),

4. Peder, f. 10.7.‑65, død 1794 som dreng på 78 Brattland,

5. Else Maria, f. 12.8.‑67, død -88 her.

Ved skiftet etter Jon 1780 var boets brutto 151‑1‑14, gjeld og avg. 67‑3‑2. Brochmands postill. Husdyr: 1 hoppe. 10 kyr, 3 kviger, 2 kalver, 5 sauer, 4 jømmer, 3 værer, 3 lam, 2 geiter, 1 hanegeit.

 

7) Jens Mikkelsøn (1744‑1804) fra 147 Nerleiren bnr. 1 var bruker fra 1780. G. 1781 m. enka Beret. Ingen barn.

 

8) Jacob Jacobsøn (1777‑9.2.1860) fra 104 Solhaug bnr. 5 var bruker fra 1800, og fikk kongeskjøte for 90 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 2/5 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 22.10.1833, tl. 23.6.‑34. G.I. 1799 m. Gjertrud Jonsd. (1764‑18.6.1842), steddatter av f. br. Ingen barn. G.II. 1844 m. enka Kirsten Johan­nesd. (1797‑23.6.1851) fra 3 Hestnesosen. Ingen barn. G.III 1852 m. Lorentse Augustinid. (1805‑etter -60) fra Myklebostad i Nesna.

 

9) Samuel Samuelsen (1803‑29.12.‑87) fra 147 Nerleir bnr. 5, fikk skj. fra Jacob Jacobsøn, dat. 7.9.1837. 1852 solgte han bruket til Fr. Christensen Husby for 100 Spd. og bykslet bruket. G. 1830 m. Maren Jacobsd. (1808‑25.12.‑95) fra 145 Oldernes bnr. 2.

Barn:

1. Anne Cathrine, f. 1830 (71 Steinhaugen),

2. Johanna Kirstina, f. 10.9.‑32, d. 5.9.‑43, 

3. Petter Johan, f. 26.2.‑35, d. 11.12.‑37,

4. Samuel, f. 25.4.-37(her),

5. Jacobia Didrikka, f. 19.3.‑40, d. 29.8.‑62,

6. Pernille Johanna, f. 26.1.‑42, til Dakota i USA, gift der med Gilbert Gilbertson (og mormor til entertaineren Harry Stewart (Skarbo), artistnavn Yorgi Yorgeson, se Våre Forfedre nr 3/2009 side 16),

7. Jacob Olaus, f. 10.7.‑45 (USA‑81),

8. Edvard Olaus, f. 4.6.‑49,

9. Maren Brose, f. 1.11.‑54, d. 1.7.‑57.

 

10) Samuel Samuelsen (1837‑18.11.1919), sønn av f.br., fikk bbr. 1873 med kår til foreldrene, og skj. fra A. Christensen Husby for 280 Spd., tl. 1.7.1876. G.I. 1875 m. Karen Henriksd. (1838‑13.6.‑86) f. 67 Buvik, enke etter Iver Isachsen Hemnesberget.

Barn:

1. Hanne Marie, f. 2.5.1876 (her).

G.II 1887 m. Christine Henriksd. (1840‑20.6.1913) f. 67 Buvik   søster til Karen. Hun hadde vært gift med en Lykke i Vågan og hadde barna Laura, f. 25.3.1863 (meierske, bnr. 27 her), Harald, f. ‑72, Einar, f. ‑75 (bnr. 27 her), Ingebjørg Marie, f. ‑79. Ingen felles barn.

 

Il) Ole Haagensen (1867‑26.1.1936) fra 17 Vesterbekk­moen. G.I. 1904 m. Laura Israelsd. (1869‑5.10.1905) fra bnr. 4 her.

Barn:

1. Helga Johanna, f. 2.1.1905 (her).

G.II. 1922 m. Hanna Samuelsen (1876‑14.12.1966), datter av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 10000 og kår, tl. 11.11.1919. Ingen barn.

 

12) Helga Johanna Hågensen, f. 1905, datter av f.br., fikk skj. for kr. 4000. dat. 25.10.1939. G. 1927 m. Karl Gustav Iversen Rønning (8.12.1901-15.4.‑86), f. 69 Dil­kestad.

Barn:

1. Borghild, f. 11.8.1927 (Skogen her),

2. Kåre, f. 24.9.‑29 (her),

3. Ole, f. 9.5.‑39 (Åsly her).

 

13) Kåre Rønning, f. 1929, d. 27.12.‑90, sønn av f.br., fikk skj. for kr. 18000, dat. 26.11.1958. G. 1957 m. Elisabeth Brækka, f. 10.6.1932.

Barn:

1. Karl Hans, f. 22.3.1958,

2. Jens, f. 28.4.‑59,

3. Iver, f. 18.7.‑61,

4. Elin, f. 17.7.‑65

5. Kristine, f. 3.9.‑69.

 

Bnr. 9 (lnr. 252i) RAMSENG, fraskilt 1880 fra bnr. 3 med skyld M 0, 14.

1) Odin Arnold Olsen (1844‑24.4.1918), f. Steinkjer. Lærer i Straumen og Utskarpen, ordfører i Hemnes 1894‑97 og 1899‑1901.

Odin Olsen fikk skj. fra Samuel Samuelsen for kr. 600, dat. og tl. 7.6.1881. G.m. Magda Birgitte Leonarda Figenschau (26.2.1848‑21.12.1935) f. Karlsøy.

Barn:

1. Anton Jeremias, f. 1875 (bnr. 6 her),

2. Olga Marie, f. 19.4.‑78 (bnr. 4 her),

3. Signy Lovise, f. 24.1‑81 (72 Utskarpen bnr. 4).

 

2) Anton Olsen Ramseng, sønn av f.br., fikk skj. fra skifteretten i farens dødsbo for kr. 3200, tl. 20.2.1932. Han bodde på bnr. 6. Om fam. se der.

 

3) Kåre Ramseng (1904‑2.2.‑79), sønn av f. eier, fikk skj. fra faren for kr. 3000 dat. 15.12.1947. G. 1931 m. Petra Kristine (11.4.1905‑31.5.83).

Barn:

1. Ingeborg, f. 22.3.1927

2. Paul, f. 30.7.‑31,

3. Kitty Alise, f. 16.10.‑37,

4. Helga, f. 18.3.‑41,

5. Ragnhild, f. 30.6.‑44,

6. Ingvar, f. 5.12.‑47 (her).

 

4) Ingvar Ramseng, f. 1947, sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 5000, dat. 3.8.1976. G. 1978 m. Tove Fjellstad, f. 12.2.1959, fra 88 Utland.

Barn:

1. Sylvi, f. 17.1.1976,

2. Kenneth, f. 3.4.‑80.

 

Bnr. 10 (lnr. 252k) FALLHØLA, forandret til VEI­GÅRD 1929, fraskilt 1882 fra bnr. 3 med skyld M. 0,09. Tidligere husmannsplass.

1) Lars Olsen (1824‑16.3.‑95) fra 102 Mellingsjord lnr. 164 var husmann her fra seinest 1873. G.m. Dorthea Nilsd. (1832‑20.5.1887) fra 31 Knutli.

Barn:

1. Karen Gurine, f. 18.12.1863, skifte 1891,

2. Bernhard Olai, f. 30.11.‑68,

3. Lorentse Dorthea, f. 1.5.‑73

4. Ole, f. -76, på Rotvold sindssygehus ved søster Karens skifte1891.

Lars døde på 67 Buvik som legdslem.

 

2) Martin Gudmundsen (1838‑før 1929) fra Leikvoll i Lindås, fikk skj. fra Samuel Sarnuelsen for kr. 300, tl. 15.11.1882. G.m. Ingjeld Olsd. (1857-21.4.1902) f. Lindås.

Barn:

1. Monsine Elise, f. 14.2.1880, d. 12.11.1904,

2. Albert Johan Kornelius, f. 31.8.‑81 (her),

3. Olga Elerine, f. 25.12.‑83, gift 1913 med Norberg Eliassen, f. 1875 Stamsvik i Norfold, 4 barn,

4. Amanda Sofie, f. 7.8.‑86, d. 22.2.1967 (Nordfold), gift med Kristoffer Olsen f. 1862 Håsand i Nordfold, 6 barn,

5. Gerhard Martin, f. 30.9.‑88, d. 12.2.1978, til 85 Seljehammer, gift 1917 med Olava Arntsen f. 1897 Kvitnes, 2 barn,

6. Vilhelm Ingvald, f. 10. 1.‑91 (83 Brennbergfjell),

7. Harald Andreas, f. 30.9.‑93, d. 20.3.1979,

8. Ragna, f. 9.10.‑95, d. 16.3.1979.

 

3) Albert Gudmundsen (1881‑21.2.1963), sønn av f.br., fikk skj. fra medarvinger for kr. 700, tl. 21.1.1929. G. 1910 m. Laura Larsen (5.9.1887-­8.8.1965), fra Lurøy.

Barn:

1. Magnus, f. 18.5.1911 (Oslo),

2. Arne Berglund, f. 15.5.‑12 (Lovund),

3. Erling, f. 3.1.‑14, d. 10.7.‑74 (Oslo),

4. Alfhild, f. 25.6.‑16 (95 Jamtjord bnr. 5),

5. Signe, f. 14.4.‑18 (Værøy),

6. Sigurd, f. 5.6.‑20 (Oslo),

7. Henry, f. 24.4.‑22, d. 12.12.‑78 (Oslo),

8. Trygve, f. 12.1.‑25 (her),

9. Torleif, f. 5.9.‑26 (Hemnesberget),

10. Harald, f. 9.5.‑29 (Grubhei NR).

De fleste av barna bruker Weigård som familienavn.

 

4) Trygve Weigård, f. 1926, sønn av f. br., overtok bruket 28.8.1956. G. 1955 m. Jenny Thoresen, f. 4.8.1930, fra Straumbygda.

Barn:

1. Jarle, f. 12.5.1956 (Oslo),

2. Inger Helene, f. 30.4.‑60 (Oslo).

 

Bnr. 15 BOLKAN, fraskilt 1903 fra bnr. 3 med skyld M. 0,11.

1) Peder Johnsen (1834‑14.1.1910) skredder fra Skat­vald og tidligere husmann på Dalosnes, fikk skj. fra Samuel Samuelsen for kr. 200, tl. 10.10.1903. G. 1875 m. Anna Henriksd. (1846‑30.4.1911) fra 1 Sandnes bnr. 1.

Barn:

1. Peter Andreas, f. 18.7.1876,

2. Hendrik Andreas, f. 13.2.‑78 (her),

3. Lina, f. 6.3.‑79 (her),

4. Ola, f. 21.6.‑83.

 

2) Gerhard Berg Johansen (1877‑etter 1917) fra Alsta­haug. G.I. 1906 m. Lina Pedersen (1879‑26.5.1917), datter av f.br. Lina hadde på skiftet etter sin far fått hjemmel til eiendommen.

Barn:

1. Borghild Alette, f. 11.6.1907, nevnt i mors skifte 1919,

2. Ane Pauline, f. 2.6.‑09, d. 26.1.1990

3. Ole Johan Norman, f. 21.9.‑11, d. 11.5.1971

4. Marit Henrikke, f. 22.11.‑14, nevnt i mors skifte,

5. Gerhard Lund, f. 24.4.‑17, nevnt i mors skifte.

G.II. 1919 m. Anna Lovise Olsen, f. 1893.

Barn:

6. Sverre Jæger, f. 5.6.1920

7. Fritjof Anker, f. 26.7.‑21, d. mai 1989

8. Eilif, f. 24.4.‑23,

9. Linnea, f. 17.5.‑25 (her),

10. Olaf Martin, f. 1.5.‑27,

11. Konrad, f. 18.3.‑31,

12. Lorentse Nikoline, f. 28.7.‑34.

 

3) Linda Johansen, f. 1925, datter av f.br., fikk skj. på bruket feb. 1982. G. 1946 m. Alf Nesne, f. 25.9.1920.

Barn:

1. Frank Helge, f. 17.10.1946,

2. May, f. 19.5.‑50, gift (2) 1913 med Helmer Søfting fra Vefsn, 3 barn.

 

Bnr. 16 ÅSLAND, fraskilt 1903 fra bnr. 3 med skyld M. 0,07.

1) Johannes Linder (1877‑10.2.1908) fra bnr. 4 pl. Kalåsen, fikk skj. fra Samuel Samuelsen for kr. 230, tl. 26.5.1906. G. 1905 m. Ida Andersd., f, 1877, fra Vil­len bnr. 2 NR. Enka flyttet til Mo.

 

2) Edvard Kristiansen (1869‑4.9.1959) fra 72 Utskarpen pl. Fallet, fikk skj. fra Ida Linder for kr. 850, tl. 7.1.1909. Fra 1913 eide han også bnr. 7 Åsen på 71 Stein­haugen. G.m. Helene Hansen (9.4.1869‑27.12.1939).

Barn:

1. Sigurd Inge, f. 29.9 1895,

2. Signe Andrea, f. 1.5.‑99, død 1917 i giktfeber, ugift,

3. Christian Martin, f. 7.4.1901 (her),

4. Harald Enger, f. 17.2.‑10 (71 Steinhaugen bnr. 7).

 

3) Christian Martin Kristiansen (1901‑6.10.‑67), sønn av f.br., fikk skj. 17.11.1954. G. 1925 m. Sofie Stenhaug (1900‑30.4.‑38), fra 71 Steinhaugen bnr. 1.

Barn:

1. Reidar, f. 22.10.1925 (her),

2. Kåre, f. 15.2.‑27, d. 22.1.‑74, gift med Laila Kristensen f. 1932 Mo i Rana, 3 barn,

3. Arnold, f. 17.1.‑29,

4. Egil, f. 1.3.-31, gift 1952 med Irene Karlsen f. 1933 fra Værøy, 7 barn,

5. Kristine, f. 27.2.‑33, gift 1951 med Nils Guttormsen f. 1922 fra 57 Holmholmen, 5 barn,

6. Sigurd, f. 21.6.‑35, gift med Gudrun Solheim f. 1940 fra 20 Drevassåsen, 5 barn,

7. Roald, f. 11.4.‑38, adoptert til Ulrich Riedl/Tordis Johansen på Røkland.

 

4) Reidar Åsland (1925‑4.6.‑87), sønn av f.br., fikk skj. 4.10.1962.

 

Bnr. 17 NØISOMHET, fraskilt 1910 fra bnr. 3 med skyld M. 0, 12.

1) Ole Iversen, f. 1873, fra 72 Utskarpen pl. Haugstykket, fikk skj. fra Samuel Samuelsen for kr. 300, tl. 15.10.1910. Ole kjøpte også bnr. 32 Aseng /Åseng? 1923. G. 1900 m. Christine Henriksd. f. 1880, fra pl. Stordals­bakken her.

Barn:

1. Ingeborg Maria, f. 21.7.1900,

2. Hilda Monsine, f. 7.9.‑01,

3. Olga Christine, f. 5.8.‑03,

4. Arthur Olai, f. 25.6.‑05, d. 5.10.‑79,

5. Peder Anker, f. 20.1.‑08,

6. Johan Andreas, f. 11.10 ‑09, gift 1945 med Sigvor Fredheim f. 1926 på Dalos, 3 barn (til bnr 27).

 

Bnr. 24 ÅSHEIM, fraskilt 1916 fra bnr. 3 med skyld M. 0,24.

1) Torvald Petro Anker Lorentsen (1887‑1.5.1945) fikk skj. fra Samuel Samuelsen for kr. 1000, tl. 12.10.1918. G. 1911 m. Anna Trondsen (1891‑etter 1945) fra Hemnesberget.

Barn:

1. Tordis Vilhelmine Anker, f. 15.1.1913,

2. Synnive Gurine, f. 17.9.‑15,

3. Anna Wiihelmine, f. 11.4.‑17, gift 1939 med Olaf Sætermo f. 1915 i Nord-Rana, 2 barn,

4. Lorents Andreas, f. 22.9.‑19 (her),

5. Ruth Klaudie Meyer, f. 2.4.‑22, d. 26.7.‑82,

6. Torvald Andreas, f. 26.7.‑24.

Lorents Hansen, seinere bruker på bnr. 2 her, fikk skj. fra Torvald Lorentsen for kr. 3000, tl. 7.12.1918, men Torvald fortsatte som bruker.

 

2) Lorentz Åsheim, f. 1919, sønn av f.br., fikk skj. 1948. G. 1944 m. Kaia-Karoline Rasmussen, f. 8.1.1923.

Barn:

1. Asbjørn, f. 10.6.1944,

2. Torgunn, f. 23.8.‑54,

3. Rita, f. 13.12.‑58.

 

Bnr. 27 SJØTUN, fraskilt 1920 fra bnr. 3 med skyld M. 0,50.

1) Einar Lykke, f. 1875, fra bnr. 3 her, fikk skj. fra Hanna Samuelsen for kr. 400, tl. 11.12.1920.

 

2) Laura Lykke (1863‑22.1.1953), fra bnr. 3 og søster av f.br.

 

3) Johan Iversen, f. 11.10.1909 på Dalos, kjøpte bru­ket 2.5.1946. G. 1945 m. Sigvor Fredheim, f. 15.10.1926, fra bnr. 30 her.

Barn:

1. Ole Jakob, f. 27.5.1945

2. Kitty, f. 23.5.‑48,

3. Haldis, f. 8.4.‑55.

 

Bnr. 32 ÅSENG, fraskilt 1923 fra bnr. 3 med skyld M. 0,15.

1) Ole Iversen på bnr. 17 fikk skj. fra Hanna Samuel­sen for kr. 1500, tl. 26.11.1923.

 

Bnr. ØØ SKOGEN, fraskilt 20.11.1953 fra bnr. 3.

1) Borghild Rønning, f. 1927, fra bnr. 3 her. G. 1953 m. Trygve Edvardsen, f. 11.8.1927.

Barn:

1. Alf, f. 19.6.1951,

2. Torbjørn, f. 9.2.‑53,

3. Klara, f. 26.6.‑54,

4. Wiggo, f. 24.9.‑61.

 

Bnr. ØØ ÅSLY, fraskilt 1963 fra bnr. 3.

1) Ole Rønning, f. 1938, fra bnr. 3 her. G. 1963 m. Oddveig Johanne Skogheim, f. 13.4.1944, fra Hauknes i Nord-Rana.

Barn:

1. Vidar, f. 15.4.1963,

2. tv. Hans, f. 6.5.‑65, død 25.10.2008, gift med Hege, 3 barn, og

3. tv. Helge, f. 6.5.‑65,

4. Hanne, f. 4.9.‑70.

 

Bnr. 4 (lnr. 252d) DALOSEN, fortsettelse av Bruk IV A, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 3 ort 20 skill., 1891: M. 3,68.

1) Aren Arensøn var bruker 1696‑1708. Ved M 1701 var han 45 år og hadde en sønn

1. Jens, 6 år.

 

2) Johannes Thomassøn var bruker fra 1709. G. 1706 m. Maren Dalosen. Ingen barn f. her.

 

3) Mons Anderssøn (1712‑6.10.‑71), fra Sjonfjell i Nesna, fikk bbr. dat. 10.5., tl. 6.7.1733. G.I. 1733 m. Dordi Johansd., d. 1758, fra 64 Presteng.

Barn:

1. Gunele, f. 1736, d. før ‑58,

2. Johan, f. ‑38, d. 28.2.‑59,

3. Maren, f. ‑41, d. før ‑58,

4. Erich, f. ‑42, d. før ‑58.

Ved skiftet etter Dordi 1758 var boets brutto 244‑0‑6, gjeld og avg. 26‑2‑7. Sølv for 6‑5‑0, (mrk. IOS-­MAS.DID). Bøker: Müllers, postill og 8 andre. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 6 sauer, 3 jømmer, 4 værer, 2 lam. G.II. 1759 m. Elen Simonsd. (1706‑10.1.‑66), enke fra 74 Gjesbakken bnr. 2. Ingen barn. G.III. 1767 m. Barbro Pedersd. (1728‑ca 1805) fra Vallasjøen. Ingen barn.

 

4) Anders Christensøn (1744‑1813) fra Myklebostad i Nesna fikk bbr. dat. 9.9., tl. 20.10.1773. G.I. 1773 med enka Barbro. Ingen barn. G.II. 1805 m. Maren Arntsd. (1766‑1837). Ingen barn. Som enke ble Maren gift 69 I.Dilkestad bnr. 1.

 

5) Sevald Hind (1772‑26.10.1835) fra 66 Geitvika var bruker fra 1802. G. 1800 m. Maren Johansd. (1770-­11.7.1858) fra 71 Steinhaugen.

Barn:

1. Maren Brose, f. 1800, (bnr 1 her)

2. Karen, f. ‑02 (69 I.Dilkestad bnr. 1),

3. Magdalena Dorethea, f.‑05, død -93, til Stiauren i Nesna, gift 1832 med Ole Olsen f. 1803 fra 58 Svalenget,

4. Petter Jørgen, f. ‑07, d. ‑08,

5. Petter Jørgen, f. ‑09. død samme år,

6. Johannes, f. ‑11 (her).

Etter Sevalds død satt enka med bykselen til 1842.

 

6) Johannes Sevaldsen (1811‑11.11.‑87), sønn av f.br., fikk kongeskjøte 1842 for 120 Spd. og årlig jord­avgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 55 Spd. 55 skill. Johannes var ugift. Han solgte bruket 1865, unntatt Brubakken sam­men med kårstua og kjellerhuset.

 

7) Israel Jensen (1824‑23.3.1918) fra 73 Storholmen bnr, 2, fikk skj. fra Johannes Sevaldsen for 395 Spd. og kår. G.m. Lorense Lorntsd. (1836‑3.1.1920) fra Myklebostad i Nesna.

Barn:

1. Laura Johanne, f. 2.4.1869, til Sletten her, gift 1904 med OleHågensen f. 1867 fra 17 Vesterbekkmo, 1 barn,

2. Jens Heitmann, f. 25.5.‑73 (her).

 

8) Jens Israelsen (1873‑13.3.1946), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000, tl. 15.1.1907. G. 1905 m. Olga Olsen Ramseng (1878‑9.4.1928) fra bnr. 9 her.

Barn:

1. Laura Johanna, f. 9.3.1906, død 26.10.2001, til Sjona, 1 barn,

2. Dagmar, f. 8.2.‑10 (73 Storholmen bnr. 2),

3. Ingrid Lorentse, f. 9.11.‑12 (bnr. 42),

4. Magny, f. 26.12.‑18 (Kjeller)

5. Odin Arnold, f. 5.9.‑21 (her).

 

9) Odin Arnold Jensen, f. 1921, sønn av f.br., fikk skj. dat. 15.2.1946. G. m. Hanna Sahl Sjonheim, f. 8.2.1923 fra Nesna prestegjeld.

Barn:

1. Olga Marie, f. 20.10.1942,

2. Inger, f. 23.5.‑44,

3. Torgrim, f. 30.12.‑45.

 

10) Torgrim Dalos, f. 1945, overtok bruket juni 1988 for 1 024 000. G. 1966 m. Kristine Langlo, f. 29.8.1946.

Barn:

1. Ann Hilde, f. 27.12.1966,

2. Grete, f. 6.5.‑69,

3. Torfinn, f. 13.12.‑73.

Bnr. 20 Søreng ble tilbakeført til bnr. 4.

 

Bnr. 7 (lnr. 252g) BRUBAKKEN, fraskilt 1865 fra bnr. 4 med skyld M. 0,06.

1) Johannes Sevaldsen fra bnr. 4 fortsatte her da han ble kårmann.

 

2) Andor Møller Edvin Nilsen, f. 1857, fra Tjøtta var bruker her fra ca 1889. G.m. Maren Johanna Johnsd., f. 1853, fra Hattfjelldal.

Barn:

1. Julian Ingvald, f. ‑83,

2. Konrad Angel, f. ‑86,

3. Martin Kristian Jæger, f. 5.6.‑89.

Fam. fraflyttet før 1900.

 

3) Johan Antonsen (1874‑3.12.1958) fra 69 I.Dilkestad bnr. 4, fikk skj. fra sin mor Johanna Johnsen for kr. 500, tl. 7.1.1914. G.m. Else Sofia Mortensd. (10.10.1875-­27.5.1953) fra Myklebostad i Nesna. Ingen barn. De hadde en pleiedatter: Sigrun, f. 1922 (tvilling fra Gnr 83 Brendbergfjell)

 

4) Lorentz Kristoffer Johansen, f. 1926, fra bnr. 8 her. G. 1952 m. Reidun Johanne Søreng, f. 23.9.1932.

Barn:

1. Ranveig, f. 3.3.1953,

2. Torstein, f. 20.9.‑57,

3. Tommy, f. 10.10.‑65

 

Bnr. 13 ENGESMOEN, fraskilt 1899 fra bnr. 4 med skyld M. 0,46.

1) Olaus Larsen (1855‑etter 1913) f. i Nesna, fikk skj. fra Israel Jensen for kr. 600, tl. 18.6.1901. Han var ugift ved F 1900.

 

2) Ole Edvard Pedersen (1876‑8.1.1952), f. 53 Finneid, Far: ungkar Peder Iversen 41 Furuhatten, Mor: pike Ane Olsd. fra NR (se bnr. 28 her). Ole fikk skj, fra Olaus Larsen for kr. 1100, tl. 15.11.1913. G. 1908 m. Ella Lovise Bang Olausd. (31.7.1885‑8.6.1967) f. i Nesna, fra Venes i Sjonbotn.

 

Bnr. 20 SØRENG, tidligere husmannsplassen TRE­OPENGET, fraskilt 1914 fra bnr. 4 med skyld M. 0,40.

1) Elias Hansen (1839‑15.4.1923) fra Hauknes i Nesna, var hus­mann her fra seinest 1882. G. 1875 m. Sofie Emanu­elsd. Linder (1849‑6.12.1927) fra bnr. 11 her, f. Sorsele i Sverige. Med foreldrene i Hemnes før 1865. Hun hadde før ekteskapet en datter Emilie Lovise f. 21.2.1872 (pl. Mopberget her), Far: Lauritz Johnsen Hemnesberget.

Felles barn:

1. Ingeborg Hansine, f. 4.2.1876, til Sulitjelma, gift 1900 med Ole Sørensen f. 1854 Sulitjelma, 6 barn,

2. Johanne Pedernelle, f. 5.1.‑78,

3. Elias Sofus Linder, f. 14.1.‑80,

4. Jens Martin Grønbæk, f. 25.1.‑82,

5. Inga Lorentze, f. 19.5.‑84,

6. Anders Johan Martin, f. 3.9.‑87 (her),

7. Trine Bergitte, f. 3.9‑89, død straks,

8. Trine Amanda Linder, f. 28.9.‑92 (USA-14).

 

2) Anders Hansen (1887‑12.10.1966), sønn av f.br., fikk skj. fra Jens Israelsen for kr. 700, tl. 15.10.1914.

Anders hadde f.e. en datter

1. Nilsine Jakobea, f. 14.4.1908, Mor: Kristine Johansen 31 Knutli pl. Andbakken (39 Seljeli bnr. 2).

Gift (1) 1909 med Laura Amalie Lorntsen (20.1.1883-15.1.1917) fra Steigen.

Barn:

     2. Sigurd Emil, f. 5.3.1909, nevnt i mors skifte 1918,

     3. Ester Aminda, f. 30.8.-11, nevnt i mors skifte.

Gift (2). 1918 med Lauras søster Elen Lorentsen (10.8.1894­-19.7.1944) fra Steigen.

Felles barn:

2. Laila Anna, f. 5.10.1918,

3. Sally Lovise, f. 26.4.‑20,

4. Eilif Arnold, f. 20.2.‑23, død samme år,

5. Eilif, f. 2.1.-?,

6. Jenny, f. 17.7.‑26,

7. Gunleik, f. 25.1.‑29, død 22.1.2011, gift med Ruth, 4 barn nevnt i dødsannonsen,

8. Lorents, f. 24.7.‑30, d. ‑89,

9. Reidun, f. 23.9.‑32 (bnr 7),

10. Reidar, f. 18.3.‑34,

11. Aud, f. 26.10.‑37.

 Bnr. 20 er tilbakeført til bnr. 4.

 

Bnr. 28 ENGVOLL, tidligere husmannsplass, som visstnok skal ha hatt navnet ÅENGET, fraskilt 1920 fra bnr. 4 med skyld M. 0,35.

1) John Olsen (?.10.1860‑4.4.1942) fra Inderøy var husmann her fra for 1900, og fikk skj. fra Jens Israelsen for kr. 650, tl. 16.10.1920. G.I. m. Anna Olsd. (1835­-11.5.1914) fra NR. Ingen felles barn, men Anna hadde f.e. en sønn Ole Edvard, f. 13.5.1876. (bnr. 13 her). G.II. 1915 m. Augusta Andreassen (2.8.1884-27.7.­1962) fra Nesna.

Barn:

1. Jorunn, f. 24.9.1916,

2. Anne Otine, f. 8.1.‑18, til 51 Storbjerka bnr 1, gift med Åsmund Bech, 4 barn,

3. Tale Oliva (Alida?), f. 24.1.‑19, død samme år,

4. Albert Arnfinn, f. 3.6.‑22.

 

2) Albert Arnfinn Olsen, f. 1922, sønn av f.br. fikk skj. 1964.

 

Bnr. 42 DALMO, fraskilt 1942 fra bnr. 4.

1) Harald Øvringmo (1910‑13.7.‑83) fra 89 Straumbotn bnr. 4. G. 1937 m. Ingrid Dalos, f. 1912. fra bnr 4.

Barn:

1. Ingvar, f. 2.3.1934,

2. Per Jens, f. 11.9.‑43.

 

Bnr. 46 BAKKETUN.

1) Ottar Elvebakk, f. 1914. fra bnr. 22. G. 1939 m. Gunnbild (Pettersen) Sjonbotn, f. 17.8.1916.

Barn:

1. Petter, f. 9.11.1939, d. 27.4.1940,

2. Gunnvor, f. 25.1.‑42,

3. Ranveig, f. 3.8.‑43,

4. Rønnaug. f. 22.2.‑50,

5. Solrunn, f. 10.3.‑55.

 

BRUK IV B, nå med landskyld 1 pund 12 mark, de sei­nere lnr. 152 c+f, med brukerrekke fortsatt fra bruk IV.

4) Christen Anderssøn, f. ca 1649, var bruker fra 1696. Ved M 1701 var han 52 år, med en sønn

1. Anders, 10 år.

 

5) Povel Arentsøn, fra 140 Leirskar bnr 3, var bruker fra 1716. G. 1705 m. Gjertrud Christensd. (ca 1680-1733) fra Sjonbotn.

Barn:

1. Ane, f. 1706, d. ca 1762 (skifte 18.5.1762) til Åenget i Nord-Rana, gift 1728 med Peder Olsen, 7 barn,

2. Christen, f. ‑08, d. ‑26.

 

6) Jon Jenssøn, (1711-77), fra Steinbekkhaugen bnr 1 i Nord-Rana, var bruker fra 1734. G. 1731 m. Marith Andersd. (1707‑15.5.‑77) fra Jamtlia bnr. 4 NR.

Barn:

1. Anders, f. 1732, d. -74, ugift,

2. Hans, f. -34, d. 30.3.‑75,

3. Elisabeth, f. ‑36, d. før ‑43,

4. tv. Jens, f. -37, d. før ‑48, og

5. tv. Johannes, f.‑37, d. -95, til 11 Espervik, gift 1764 med Karen Andersdatter f. 1724 på 37 Kobbhaug, ingen barn reg.,

6. Eva, f. ‑40 (her),

7. Elisabeth, f. ‑43, d. ‑57 Barnekopper,

8. Marithe, f.‑46 (husmannskone her, som enke til Bardal),

9. Jens, f. ‑48, hadde en sønn Johannes f. 1777, Mor: Anne Andersdatter f. 1735 fra 73 Storholm,

10. Lars, f. ‑51.

 

7) Ivar Jacobsøn (1739‑1804) fra 101 Røsså bnr. 1, var bruker fra 1777. G. 1777 m. Eva Jonsd. (1740‑1814), datter av f.br. Ingen barn. Ivar overlot 1790 18 mark til sin bror Jens, det seinere lnr. 152f, og fortsatte selv til 1804. Ved skiftet etter Ivar 1804, var arvingene enka og hans søsken eller deres barn.

 

Bnr. 6 (lnr.252f) SLETTEN, gammel landskyld 18 mark, 1838: 1 ort 22 skill. Oppstått ved deling 1790 av bruk IVb. Ivar Jacobsøn fortsatte med denne delen.

8) Jon Ivarsøn f. 1764 fra Stor‑Alteren bnr. 3 NR var bruker fra 1804 til seinest 1825. Han var trolig gift med enka Eva.

 

9) Ole Jensen (1792‑30.4.1866) fra bnr. 5 her, var bru­ker fra 1826. Han fikk kongeskjøte for 100 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 1/4 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 14.4., tl. 20.10.1841. G. 1819 m. Johanna Johnsd. (1791-5.8.1872) fra Røssvassbukt.

Barn:

1. Elen Maria, f. 2.10.1820, død samme måned.

 

10) Peder Hind Pedersen (1809‑1891) fra 149 Lillebjerka bnr. 2, fikk skj. fra Ole Jensen, tl. 2.6.1845. Han var her bare ett år, og flyttet så tilbake til Lillebjerka.

 

11) Kristoffer Kristoffersen fikk skj. fra Peder Hind Pedersen for 66 Spd., tl. 10.6.1846. Intet er funnet om ekteskap og barn. Kristoffer var ikke her ved F 1865. Han levde ennå 1879.

 

12) Otten Iversen fra 83 Ørbeinskaret, f. 1831, fikk bbr. fra f.br. dat. og tl. 13.5.1859. G. 1853 m. Marith Nilsd. fra bnr. 2 her, f. 1824. Ingen barn mens de bodde her. Til USA‑66.

 

13) Edvard Johan Kristian Johannessen (1839-etter ­1900) fra Nesna, bykslet 1868 og fikk skj. fra Kristof­fer Kristoffersen for kr. 720, dat. 14.6., tl. 1.9.1879. G.m. Kristine Maria Johansd. (1843‑etter 1900).

Barn:

1. Johan, f. 1867,

2. Jacob Andreas, f. 27.4.‑69,

3. Elen Johanne, f. 11. 5.‑71, d. 24.10.‑74,

4. Dorthea Helene, f. 16.4.‑73, gift i USA med Ole Hemnes, 8 barn,

5. Elen Jacobea, f. 4.5.‑75, til Træna, gift med fyrvokter Konrad Larsen, 2 barn,

6. Ole Johan, f. 16.2.‑77 (USA‑99), gift 1927 i USA med Borghild Sunne fra Fort Ramsom,

7. Gjertrud Marie, f. 14.3.‑79,

8. Johannes Christian, f. 8.4.‑80, gift i USA med Caroline Holton, 1 barn og mange fosterbarn,

9. Helmer Andreas Julian, f. 9.10.‑83, konf. i Træna 1898, gift med Valborg Bjorhus, 8 barn,

10. Georg Martin Jul, f. 1.3.‑86, gift med Gina Egge, 7 barn.

Fam. fraflyttet 1900. De dro til Fort Ransom i Nord-Dakota rundt 1900.

 

14) Anton Olsen Ramseng (1875‑18.4.1937) fra bnr. 9 her, fikk skj. fra Edvard Johanessen for kr. 1400, tl. 1.6.1900. Han fikk også skj. fra farens dødsbo på bnr. 9 for kr. 3000, tl. 20.2.1932. G. 1900 m. Karen Hallesd. (1879‑28.9.1968) fra 98 Straumen.

Barn:

1. Helge, f. 4.5.1901, d. 19.10.‑29,

2. Aslaug, f. 17.11.‑02,

3. Kaare, f. 18.12.‑04 (bnr. 9 her),

4. Olav, f. 17.2.‑07, til Hemnesberget, gift 1932 med Borghild Benjaminsen f. 1904 fra 78 Brattland, 3 barn, han hadde smed- og sveiseverksted på Hb,

5. Bjarne, f. 27.7.‑09, gift med Anna, 4 barn,

6. Sigrid Jensine, f. 15.11.‑11,

7. Harald, f. 18.8.‑13, død -19,

8. Alfhild, f. 2.7.‑15.

 

15) Paul Ramseng, f. 1931. fra bnr. 9, var bruker fra 1951.

 

16) Knut Forsbakk, f. 1941, fra bnr. 11 her, overtok bruket ved skj. dat. 21.10.1988, fra før hadde han også bnr. 11, 12 og 21. Om fam. se bnr. 11.

 

Bnr. 11 KALÅSEN, tidligere husmannsplass, fraskilt 1891 fra bnr. 6 med skyld M. 0,44.

1) Emanuel Linder (1818‑17.2.‑84), murer fra Lyck­sele i Sverige, kom til Hemnes prestegjeld ca 1860 og bodde på for­skjellige steder før han kom hit som husmann før 1875. G.m. Lovise M. Johannesd. (1824‑30.8.‑80) f. Sverige.

Barn (som er kjent):

1. Sofia Johanna, f. 1849 (bnr. 20 her),

2. Sara Lovise, f. ‑47 (68 Y.Dilkestad, pl. Ørtuvenget),

3. Christine Magdalene (68 Y.Dilkestad pl. Stien),

4. Kristine, f. -51,

5. Amalie, f. ‑58 (her),

6. Lydia Maria, f. 17.1.‑61, nevnt i foreldrenes skifte 1884,

7. Johan Linder, f. 30.9.‑63, d. 14.9.‑65,

8. Mathilde Iverta, f. 18.1.‑66, til Nordbostad på Hugla, gift med Greger f. 1866, to barn

9. Johanna Pernille f. -70, d. -74.

 

2) Lorents Larsen (1858‑etter 1909) fra Buksnes kom hit fra Nesna etter 1885 og var først husmann noen år. Fikk skj. fra Edvard Johansen for kr. 5001 tl. 15.10.1901. G.m. Amalie Emanuelsd. (l858‑etter 1900), datter av f.husm.

Barn:

1. Lars Emanuel, f. 1885 (her),

2. Axel Lund, f. 11.3.‑92.

 

3) Lars Lorentsen, f. 1885, sønn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 2000, tl. 7.1.1909.

En datter:

1. Laura Amalie, f. 24.9.1902, Mor: pike Marie Bernhardsd.

 

4) Lorents Nilsen (1874‑7.10.1961) fra 1 Sandnes pl. Høgåsen. G. 1900 m. Oleanna Lovise Olsd., f. 1879, fra Vefsn, som fikk skj. fra Lars Lorentsen for kr. 2500, tl. 15.10.1910.

Barn:

1. Helmer Emil Nord, f. 1902 i Malmberget i Gällivare, død 1949 i Williston, Nord-Dakota, gift 1930 med Elfrida Gjesbakk f. 1903 fra 73 Storholm,

2. Hjalmar Brynjolf Nord, f. -04 i Malmberget, død -05,

3. Helga Therese, f. -06 i Malmberget, død -07,

4. Helge Lenhard, f. 28.12.-07 (USA),

5. Helga Therese, f. 1.12.‑09 (her),

6. Hjalmar Lindløv, f. 13.9.‑12, d. -33,

7. Henny Elida, f. 13.8.‑15, d. -99,

8. Otto, f. -18, d. 2003.

 

5) Kristian Forsbakk (1902‑2.5.‑63) fra 92 Straumførs bnr. 3 var bruker fra 1940. G. 1930 m. Helga Lorent­sen, f. 1909, datter av f.br.

Barn:

1. Oddveig, f. 23.5.1930, d. 2010,

2. Hallfrid, f. 21.4.‑32,

3. Hallvard, f. 27.7.‑35,

4. Knut, f. 20.7.‑41 (bnr. 6 etc.),

5. Helge, f. 7.5.‑45,

6. Nils, f. 29.4.‑50.

 

6) Knut Forsbakk, f. 1941, sønn av f.br., overtok bruket 1967. G. 1967 m. Lidvor Brendberg, f. 15.8.1944.

Barn:

1. Hallvard, f. 7.3.1968,

2. tv. Berit, f. 2.5.-69, og

3. tv. Mona, f. 2.5.‑69.

 

Bnr. 12 SKJELLHAUGEN, fraskilt 1891 fra bnr. 6 med skyld M. 0,22.

1) Johan Greger Johansen (1844‑3.5.1925) fra Nes­na, fikk skj. fra Edv. Johannessen for kr. 300, dat. 9.8.1894. Han hadde tidligere vært husmann på Sjå­enget og Leirdalen her. G. 1873 m. Bereth Anna Nilsd. (13.8.1848-23.6.1926) fra Langvasshei pl. Pal­len NR.

Barn:

1. Anders Nikolai Bang, f. 26.7.1873, d. 15.12. 1917,

2. Johanne Bergitte, f. 10.9.‑76, gift med Schønning Jensen f. 1873 Borge i Lofoten, 2 barn,

3. Nils Edvard Christian, f. 8.2.‑80, d. 7.1.1943,

4. Josefine Kristine Julie, f. 19.10.‑82 (bnr. 14 her),

5. Oleanna Marie, f. 24.9.‑85, til Finneid i Skjærstad, gift 1911 med taubanearbeider Ivar Aleksandersen f. 1875 Myklebostad, 4 barn,

6. Margrete Jensine Marie Grønbæk, f. 1.2.‑88,

7. Jakob Olai Kristian, f. 17.6.‑90 (her).

 

2) Jakob Johansen (1890‑18.7.1980), sønn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 500 og kår, tl. 3.6.1915. G. 1916 m. Astrid Dass (11.3.1894‑29.7.1935) fra Sjon­botn i Nesna.

Barn:

1. Peter Johan, f. 7.8.1917

2. Agnes Julie, f. 6.2.‑19,

3. Bernhard, f. 25.7.‑24,

4. Ragnar, f. ‑29, d.-63 druknet i et fjellvann i Rana.

 

3) Knut Forsbakk, (fra bnr. 11), overtok bruket 1.7.1985 fra Jakob Johansens dødsbo.

 

Bnr. 19 SOLVANG, fraskilt 1914 fra bnr. 6 med skyld M. 0, 10.

1) Anders (Antonsen) Solvang (30.7.1871‑1.9.1949) fra Fuglstad i Nesna, fikk skj. fra Anton Olsen Ram­seng for kr. 500, tl. 23.9.1914. G. 1898 m. Anna Bergitte Johansd. (1877‑3.3.1965) fra bnr. 8 her.

Barn:

1. Arthur Bernhof Sal, f. 16.9.1896, d. 22.5.1976, gift 1928 med Ingebjørg Evensen f. 1905 i Sjona, 2 barn,

2. Agnes Bergljot, f. 26.5.1903,

3. Ottar Eilif, f. 18.10.‑08 (her),

4. Jenny Johanna, f. 15.5. ‑10.

 

2) Ottar (Antonsen) Solvang, f. 1908, sønn av f.br., overtok bruket 15.12.1953 for kr. 2000 og kår. G.m. Ingeborg Lorentsen, f. 5.8.1923, fra Sjona.

Barn:

1. Arne, f. 25.2.1946, gift med Brit Mari Olsen f. 1949,

2. Anders, f. 15.7.‑50 (her),

3. Odd, f. 10.7.‑56.

 

3) Anders Antonsen, f. 1950, sønn av f.br., overok bruket 1975. G.m. Vigdis Larssen, f. 18.8.1955, fra Båsmo.

Barn:

1. Vidar, f. 24.2.1975,

2. May Helen, f. 13.3.‑78,

3. Aleksander, f. 27.3.‑82.

 

Bnr. 21 SKJELLHAUGEN, fraskilt 1915 fra bnr. 6 med skyld M. 27. Jakob Johansen fra Skjellhaugen bnr. 12 fikk skj. fra Anton O. Ramseng for kr. 700, tl. 14.4.1917. Han hadde 1915 fått skj. fra sin far på bnr. 12.

 

Bnr. 33 MYRVANG, fraskilt 1925 fra bnr. 6 med skyld M. 0, 15.

1) Anders Dalborg (Anders Antonsen Solvang?, Anders Søreng? ).

 

2) Albert Lund, f. 2.5.1888 fra Trøndelag? kjøpte bru­ket 1937. G.m. Lorense Lund, f. 11.8.1894.

Barn:

1. Algot Lund, f. 11.4.1920,

2. Lottar Lund, f. 8.2.‑22,

3. Oddlaug Lund, f. 4.10.‑23,

4. Gunnar, f. 1.4.‑32.

 

Bnr. 5 (lnr. 252e) SLETTEN, oppstått ved deling av Bruk IV B 1790. Gammel landskyld 18 mark, 1838: 1 ort 22 skill., 1891: M. 2,36.

1) Jens Jacobsøn (1757‑1805) fra 101 Røsså bnr. 1, fikk bbr. tl. 4.5.1790. G. 1787 m. Elen Olsd. (1754­-2.10.1836) fra 73 Storholmen bnr. 2.

Barn:

1. Marithe, f. 1788, ikke nevnt i fars skifte 1806,

2. Jacob, f. ‑90 (her),

3. Ole Benjamin, f. ‑92 (bnr. 6 her),

4. Elisabeth Maria, f. ‑94, d. 1803 Barnekopper,

5. Anders, f. ‑95 (husmann her).

 

2) Salomon Michelsøn (1782‑3.5.1855) fra 104 Solhaug bnr. 1 fikk bbr. dat. 20.3., tl. 2.5.1808. G. 1808 m. enka Elen. Ingen barn.

 

3) Jacob Jensen (1790‑før 1865), stedsønn av f.br. fikk bbr. dat. 22.11.1819, tl. 1.5.‑20. G. 1817 m. Kierstina Christophersd. (1796‑31.10.1875) fra 69 I.Dilkestad bnr. 1.

Barn:

1. Christopher Johan, f. 19.1.1819 (her)

2. Jens, f. 8.4.‑21, d. 11.5.‑39,

3. Martha Maria, f. 26.8.‑26. (104 Solhaug pl. Mosbakkmoen).

 

4) Christopher Jacobsen f. 1819, sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 60 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 1/4 fjerdingdkar bygg beregnet i penger, av kapitalver­di 38 Spd. 115 skill., dat. 18.8.1852, tl. 8.6.1853. Han klarte øyensynlig ikke å betale kjøpesummen, og solg­te bruket videre til handelsmann Fr. Christensen Husby for 70 Spd. ved skj. tl. 8.6.1853 og bykslet bruket ved bykselbrev dat. 15.11‑1854, tl. 16.10.1865. G. 1841 m. Maren Andersd. fra 103 Solbakken, f. 1808.

Barn:

1. Hanna Bergitte, f. 30.6.1840,

2. Jakobia Johanna Kristine, f. 21.2.‑42, d. 12.2.‑53,

3. tv. Anthon Johan, f. 15.10.-45, d. før ‑66, og

4. tv. Christoffer Mikkelborg, f. 15.10.‑45,

5. tv. Jacob Andreas, f. 14.10.-47, d. 14.6.‑55, og

6. tv. Christianna, f. 14.10.‑47.

Fam. til USA‑66.

 

5) Baard Ellefsen (10.11.1831‑21.1.1920) fra Hen i Gryten. Han kom hit fra Nesna, bykslet 1867 og fikk skj. fra Fredrik Meyer for kr. 950, tl. 1.11.1895. G.m. Jensine Antonette Bjering Lorntsd. (3.6.1846-­27.5.1928) fra Nesna.

Barn:

1. Tomine Sofie, f. 17.4.1864,

2. Else Marie, f. 26.8.‑66, hadde en datter Tine Marie f. 1890, Far: veiarbeider og murer Karl Fredrik Nilsen f. 1866 i Sorsele,

3. Christense Margrethe, f. 18.1.‑69,

4. Georgine Bergithe, f. 21.10.‑71,

5. Laura Johanne, f. 17.10.‑74,

6. Jens Martin Grønbæk, f. 9.3.‑77 (her),

7. Julianna, f. 20.6.‑79,

8. Didrik Gerhard, f. 4.4.‑82,

9. Ellerine, f. 28.6.‑85,

10. Eilert Johan Beier, f. 8.2.‑89 (USA‑10),

11. Hanna, f. 17.5.‑91, død samme år.

 

6) Jens Grønbæk Baardsen (1877‑16.2.1962), sønn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 2000 og kår, tl. 1.9.1914. G. 1911 m. Johanna Jørgine Olsen (1885-1972?) fra Brønnøy.

Barn:

1. Lovise Hansine, f. 10.10.1911,

2. Birger Johan, f. 18.9.‑13 (her),

3. Olaf, f. 3.3.‑18,

4. Harald Klingenberg, f. 29.3.‑21.

 

7) Birger Bårdsen, f. 1913, sønn av f.br., overtok bru­ket ifølge skj. tl. 1951. G. 1942 m. Helga Knutsen (11.5.1910‑11.6.‑87), fra Værøy.

Barn:

1. Leif, f. 4.5.1945 (her),

2. Torill, f. 9.6.‑47,

3. Bjørg Jensine, f. 9.1.‑53,

4. Marie, f. 2.6.‑57.

 

8) Leif Bårdsen, f. 1945, sønn av f.br., overtok bruket med skj. tl. 23.6.1982. G. 1974 m. Kitty Petrine Pet­tersen, f. 21.10.1950, fra Øresvik.

Barn:

1. ??, f. 4.9.1975,

2. Marit, f. 8.8.‑79.

 

Bnr. 14 MYRVEI, fraskilt 1901 fra bnr. 5 med skyld M. 0,03.

1) Johan Larsen (1873‑24.3.1945) fra 51 Storbjerka pl. Frydenget, fikk skj. fra Baard Ellefsen for kr. 200, tl. 15.7.1907. G. 1900 m. Josefine Johansd.(1882-16.1.195 3) fra bnr. 12 her.

Barn:

1. Olga Marie, f. 13.4.1901.

 

2) Lill Bye, f. 7.4.1921, datterdatter av f.br., fikk bnr. 14 overdratt 5.4.1954. Foreldre: Olga Marie Lar­sen (1901‑24.10.‑77), datter av f.br. og Lidvard Bye, f. 1900, fra Rødøy, G. i Stamnes 1920. Lill Bye, G.m. Petter Fredheim, f. 1912. Ikke barn.

 

3) Willy Strand, f. 13.9.1936 bror av eier, Lill Bye, bor på bruket nå (1992). Samboer med Borghild Svart­kjønneng fra Plurdal, f.6.12.1947.

Barn:

1. Olav Barly, f. 1.7.1966, gift 2006 med Eli Merete Grønvold f 1969 fra Dalsgrenda i Nord-Rana,

2. Jimmy Andreas, f. 3.6.‑68, d. 15.11.‑87,

3. Lena Mari, f. 23.5.‑70.

 

Bnr. 18 LAPPHAUGEN, fraskilt 1914 fra bnr. 5 med skyld M. 0, 15.

1) Baard Ellefsen bosatte seg her da han ble kårmann.

 

2) Johan Larsen på bnr. 14 fikk skjøte fra lensmann Pleym i dødsboet etter Jensine Ellefsen for kr. 407, tl. 23.8.1930.

 

Bnr. 23 ÅSEN, fraskilt 1916 fra bnr. 5 med skyld M. 0,10.

1) Johan Olsen (1873‑6.2.1962) fra pl. Nordenget her, fikk skj. fra Jens Baardsen for kr. 400, tl. 8.5.1920. G. 1907 m. Hanna Olaussen (1880‑19.7.1971) f. 67 Buvik.

Barn:

1. Gudrun, f. 23.5.1907,

2. Jenny, f. 27.10.‑08,

3. Helge, f. 9. 10.‑11,

4. Leif, f. 25.9.‑13, d. 18.8.‑86,

5. Ragnhild, f. 11.5.‑20

6. Agnes, f. 29.5.‑22.

 

Bnr. 25 KALÅSMYRA, fraskilt 1917 fra bnr. 5 med skyld M. 0.70.

Ragnar Schølberg, Bodø, fikk skj. fra Jens Baardsen for kr. 2000 (kr. 20 pr. da), tl. 7.9.1918. Det var øyen­synlig planer om torvproduksjon i en eller annen form.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitte plasser.

1) Anders Jonsøn fra Fuglstadlia i Nesna, d. før 1793. G. 1769 m, Golla Pedersd., f. 1736,  fra 69 Indre Dilkestad bnr 3, opph. Dalos. d. 1793.

Barn:

1. Peder, f. 1773, gift på Flaastrand i Senja,

2, Johanna, f. -74, nevnt i farbror Nils skifte1814,

3. Johannes, f. -77, nevnt i mors skifte 1793.

Ingen av barna døpt i Hemnes. Fam. kjennes fra vielsen og fra skiftet etter Golla, som var husmannsenke på Dalos.

 

2) Benjamin Jenssøn (1711‑11.5.‑77) fra Bruk I her. G. 1767 m. Marit Jonsd. f. 1746, fra Dalos.

Barn:

1. Anne, f. 1770, til Dilkestad, gift 1793 med Nils Hansen, f. 1750 Åenget på Dilkestad,

2. Mons, f. 5.4.‑74, død 1797.

Benjamin oppført som husmann ved skiftet 1777. Enka Marit G. 1784 m. Johannes Jenssøn Bardal.

 

3) Benoni Eliassøn (1750‑16.10.1829) fra 20 Drevvatn bnr. 1. G.I. 1792 m. Else Olsd. (1754‑1797), fra 75 Rørli.

Barn:

1. Anna Johanna, f. 2.5.1794 (25 Skogsmo i Vefsn).

G.II. 1799 m. Kierstina Fordelsd. (1761‑7.5.1836) fra Tørrbekkmoen NR.

Barn:

2. Gisken, f. 1806, død -66, til Fuglstadli i Sjona, gift 1835 med Johannes Jonsen f. 1802 fra 123 Smalsundmo,5 barn.

Husmannsfolk herved F 1801, fraflyttet 1808, og plas­sen midlertidig ubebodd.

 

4) Hans Monssøn (1759‑16.5.1842) f. 18 Dyrhaug. G. 1798 m. Chierstina Pedersd. (1759‑8.11.1847) fra 72 Utskarpen bnr. 1. Ingen barn. Hans nevnt som hus­mann her bare i Militære ruller 1818.

 

5) Iver Olsen (1805‑1874) fra 43 Vekthaugkråa var her kort tid omkring 1841 og flyttet så til 78 Brattland og der­etter til 72 Utskarpen pl. Fallet. Om fam. se der.

 

6) Hans Olsen fra Myklebostad i Nesna, f. 1820, var husmann her fra før 1844 og fraflyttet før ‑65. G. 1844 m. Kjerstine Johannesd. fra Levang i Nesna, f. 1813.

Barn:

1. Johan Olaus, f. 14.8.1844, død 1917, til Oldersletten i Nesna, gift med Olava Jonsdatter f 1842 Hauknes i Nesna, 7 barn,

2. Gjertrud Christine, f. 29.10.‑47, gift med Jakob Eriksen f. 1848 Fuglstad i Nesna, 3 barn,

3. Hans Mikkelborg, f. 11.1.‑54 (USA‑82), tilbake fra USA, gift med Petrine Lorntsdatter f. 1850 fra Sjonstien i Nesna, 3 barn, de bodde ved Ft 1900 på Hauknes i Nesna.

Familien flyttet til Helgå i Nesna i mai 1861.

 

Navngitte plasser.

DALOSNESET, plasser under lnr. 252 a og c.

1) Lars Nilsson (ca 1697‑1751). G.m. Anna Pedersd. (ca 1692‑13.5.1769).

Barn:

1. Nils, f. 1724, død etter 1776, 3 barn,

2. Jørgen, f. -27, ikke nevnt i mors skifte 1776,

3. Anders, f. -29, ikke nevnt i mors skifte,

4. Anna, f. -31, nevnt i mors skifte,

5. Marite, f. -32, ikke nevnt i mors skifte,

6. Peder, f. ‑35, d. -59,

7. Elisabet, f. -37, nevnt i mors skifte, da gift med Hans Pedersen Sigerstad,

8. Gjertrud, f. -39, ikke nevnt i mors skifte.

Lars betalte husmannsskatt fra 1746.

 

2) Peder Arensøn, fra 13 Skravlå,  notert som husmann i "Extraskat­ten" 1764/72. G. 1761 m. Anna Pedersd. (ca 1695-­8.5.1776). Ingen barn.

 

DALOSNESET under lnr. 252a.

1) Peder Pedersen fra Lillerødvann NR, f. 1829, var husmann fra før 1863. G.m. Pedernille Nilsd. f. 1830, fra Båsmoen i Nord-Rana. Peder hadde f.e. en datter Dorthea f. 1851, Mor: Anne Olsdatter f. 1831 Sakrihei i Nord-Rana.

Barn:

1. Mathea Jacobea, f. 8.10.1860,

2. Petrine Olava, f. 30.4.‑63.

Fam. til USA‑66.

 

2) Elias Olsen (1832‑18.10.1909) fra Andfiskå NR. G.m. Bereth Arntsd. (16.8.1838-10.11.1913) fra Bakken på Alteren i Nord-Rana.

Barn:

1. Anne Lorense, f. 1858, d. 1924 på Alteren, ugift,

2. Johan Heitmann, f. -63, d. 1922 på Ånes i Nord-Rana, gift 1893 med Jensine Thomasdatter f. 1871 Yttervik i Skamdal, Nord-Rana.

3. Kristine, f. -64, gift 1886 med Nils Nilsen f. 1861 fra Vassdal i Nesna, 3 barn,

4. Ludvig, f. ‑66,

5. Olava Johanne, f. 26.7.‑69, gift med fisker Ole Bredesen f. 1865 Myklebostad, 6 barn,

6. Lornts Andreas, f. -72, d. -75,

7. Elen Bergitte, f. 15.9.‑74.

 

3) Peder Johnsen (1834‑14.1.1910), skredder fra Skatval, fikk husmannsseddel på Dalosneset og et stykke kalt Nordenget som slåtteland, dat. 15.9.1873, tl. 11.6.‑77. Flyttet 1903 til bnr. 15 Bolkan. Om fam. se der.

 

HAUGEN (SJØHAUGEN‑65, NAUSTHAUGEN­ -75) under 252a.

1) Johannes Brynjulfsen (1826‑27.6.‑97) fra Kolve­reid, f. Velfjord, kom hit fra Dønnes før 1863. G.m. Elen Andersd. (1830‑29.11‑95), datter av Anders Jen­sen, strandsitter her.

Barn:

1. Emilie Constanse Anna, f. 16.4.1858 (Hemnesberget 1900), gift med Anton Abrahamsen f. 1856 Hemnesberget,

2. Albert Jens, f. 4.1.‑61,

3. Benjamine Dorthea, f. 16.6.‑63, hadde en sønn Oluf Johan f. 1890, Far: Oluf Johan Olausen (1862-90) fra Grong. Så hadde hun en sønn Einar Johan f. 1893, Far: fisker Simon Pedersen f. 1871 fra Namsos. Hun ble gift 1904 med båtbygger Eivind Nilsen f. 1873 Brattli i Vefsn, 2 barn føft i USA. Familien til USA 1904. Eivind hadde vært i Fort Ransom tidligere,

4. Olianna Mathilde, f. 28.3.‑67,

5. Jens Emil, f. 1.11.‑70, d. 13.11.‑74,

6. Fredrikka Sophie, f. 4.3.74.

 

DALOSNESET under 252c.

1) Petrus Simonsen (ca 1814‑3.4.1867), svensksame, var husmann fra ca 1853. G. 1849 m. Christence Andersd., f. 1817 i Nesna.

Hans barn u.e:

 1. Lars, f. 1849, til Frydenget på 51 Storbjerka, Mor: Ellen Larsdatter f. 1819,

Barn:

2. Julius, f. 2.5.1849 (USA‑76),

3. Christoffer Marthinus, f. 10.5.‑52, d. -87, gift 1883 med Andrea Kristiansdatter f. 1857 fra 1 Sandnes, 1 barn.

Enka Christence var her 1875.

 

2) Johannes Anderssen (1799‑5.2.1887) f. Hemnes­sjøen. G.m. Bereth Christoffersd. (1794‑13.2.1881) fra 69 I.Dilkestad bnr. 1. Ingen barn kjent. Johannes og Bereth var kårfolk på plassen 1875.

 

3) Anders Andreassen (1833‑4.12.1913) fra Alterneset NR fikk husmannsseddel dat. 2.1.1873, tl. 1.12.‑75. G. 1869 m. Marit lsachsd. (1836‑4.5.1893) fra 74 Gjesbakken bnr. 2.

Barn:

1. Isak Andreas, f. 23.2.1871, gift med Anna Olsdatter f. 1869 i Nordenget her, 4 barn,

2. Maren Helene, f. 16.4.‑73, d. 27.7.‑95,

3. Johannes Selfast, f. 11.10‑75,

4. Anne Marie, f. 20.1.‑79,

5. Jens Martin, f. 8.6.‑83.

 

STORDALSBAKKEN under lnr. 252c.

1) Henrik Davidsen (1850‑etter 1900) fra Arentvik i Tjøt­ta. G.m. Marit Henriksd. (1836‑4.6.1915) fra 1 Sandnes bnr. 1. Ingen felles barn. Marit hadde tidligere vært gift med Christian Henriksen fra 84 I.Brennberg, husmann uten jord på 1 Sandnes, og hadde barna: Hanna Emilie Hind, f. 13.8.1855 (Gjesbakken bnr. 2), Andrea Cornelia, f. 2.2.‑57, Pedernille Bergitte, døpt 11.7.‑58, Halvor Andreas, f. 12.2.‑62, Ingeborg Anna, f. 11.9.‑64, Lars Benjamin, f. 2.2.‑67.

 

MOPBERGET under 252c.

1) Nils Jonassen, f. 1867, fra Kalåsenget her. G.I. 1893 m. Emilie Lauritsd. (1872-8.9.‑97) fra bnr. 20 her.

Barn:

1. Nils Johan Lyder, f. 12.10.1893,

2. Elfrida Helmine Sofie, f. 21.5.‑97, d. 5.9.1967 (56 Urlandå).

G.II. 1900 m. Anna Juditte Vilhelmine Olsd., f. 1873, fra Vega.

Barn:

3. Albert Julius, f. 1.2.1901, d. 10.7.‑47,

4. Elmar Deivet, f. 15.7.‑02,

5. Magda Elvine, f. 29.6.‑05,

6. Olaf Percival Helgren, f. 15.2.‑10.

 

NÅVEN under 252d.

1) Ole Kristian Svendsen (1817‑23.4.‑95) fra Sanda­ker i Nesna, var husmann her fra ca 1849. G. 1844 m. Elisabeth Olsd. (1810‑5.11.‑89) fra 84 I.Brennberg bnr. 2.

Barn:

1. Olava Marie, f. 16.7.1842, d. 8.5.1935, hadde en sønn Olaf Karlsen f. 1880,

2. Johan Jacob, f. 1.9.‑45 (bnr. 8 her),

3. Maren Maline, f. 10. 10.‑49, gift 1881 med Johan Larsen, 2 barn,

4. Zakrine Pedernelle, f. 15.9.‑53, gift med Jakob Jensen f. 1853 Fuglstad i Nesna, 3 barn.

 

KALÅSEN under 252e.

1) John A. Benjaminsen (1822‑før 1891) fra 9 Næverli var husmann fra før 1865. G. 1846 m. Beret Ottensd. (1817‑25.11.1919) fra 138 Finnbakken bnr. 1. Ingen barn. Beret flyttet til 6 Mastervik, der hun døde 102 år gammel.

 

2) Peder Johan Hanssen (1850‑etter 1900) fra Stamnes var husmann her fra seinest 1889. G.m. Ingeborg Bir­gitte Jensd. (1857‑etter 1900) fra Stokk­haugen i Nesna.

Barn:

1. Robert Deodor, f. 2.8.1879,

2. Hansine Nikoline, f. 27.10.‑80, hadde en sønn Fredrik Jenselius f. 1908, Far: Fredrik Wilhelm Nilsen,

3. Jensine Nikoline, f. 18.2.‑83,

4. Peter Emil, f. 4.4.‑87,

5. Ingvald Bertin, f. 24.6.‑89, d. 1920 av tuberkulose,

6. Ole Bang, f. 18.2.‑91, d. 16.6,‑92,

7. Ingeborg Julie, f. 17.3.‑93,

8. Edvard Christian, f. 26.8.‑97 (USA‑14).

 

NORDENGET, (ENGHAUG) under lnr. 252e.

1) Ole Nilssen (1841‑1920) fra 74 Gjesbakken bnr. 1. G. 1870 m. Kristine Andersd. (1845‑før 1915) fra 74 Gjesbak­ken bnr. 3.

Barn:

1. Anna Emilie, f. 9.11.1869, gift med Isak Andersen (se Dalosneset over),

2. Nils Johan, f. 19.8.‑71, d. 15.1.‑74, hadde en sønn Aksel Berg (1899-1978),

3. Johan Jakob, f. 14.1.‑73 (bnr. 23 her),

4. Nils Olaus, f. 23.2.‑75,

5. Karen Bang, f. 28.1.‑78,

6. Petra Julianna, f. 21.6.‑79 (her),

7. Elen Dorthea, f. 15.1.‑82, gift 1902 med båtbygger Hans Marstokk f. 1876 i 142 Øverleir, 4 barn,

8. Olaf Kaurin Jul, f. 3.11.‑84, d. 1955, hadde snekkerverksted, gift før 1914 med Anna Johannessen, f. 1886 Hemnesberget, 1 barn,

9. Jakob Bek, f. 24.1.‑87 (bnr. 30 her).

 

2) Nils Kristian Jæger Benonisen (1871‑10.3.1937) fra 73 Storholmen bnr. 1, var anført som husmann 1905. G. 1898 m. Petra Olsd. (1879‑12.3.1948), datter av f.husm.

Barn:

1. Christense Thomine, f. 13.9.1899, d. 19.4.1954, gift 1918 med Aksel Ulriksen f. 1896 Stamnes i Alstahaug, 1 barn,

2. Astrid, f. 24.6.1905 (her).

 

Bnr. 36 NORDENG, tidl. husmannsplassen Nordeng­et, fraskilt fra bnr. 5.

3) Anton Pareli Hansen (13.6.1901‑17.10.‑72) fra Lamøya i Rødøy fikk skj. dat. 3.11.1941. G. 1924 m. Astrid Nordeng (1905‑19.10.‑85), datter av f.husm.

Barn:

1. Oddbjørg, f. 23.9.1924,

2. Gerd Irene, f. 30.7.‑30, gift 1950 med Bjørn Solvang f. 1928 Dalos, 8 barn, se bnr 29,

3. Knut Arnulf, f. 31.8.‑33 (her),

4. Per Kristian Jarle, f. 10.8.‑35,

5. Kirsten Åse, f. 28.5.‑49.

 

4) Knut Nordeng, f. 1933, sønn av f.br., overtok bru­ket 1975. G. 1966 m. Kirsten Tetmo, f. 27.3.1946.

Barn:

1. Johnny, f. 31.8.1966,

2. Mona, f. 19.8.‑67,

3. Gøran, f. 9.5.‑71,

4. May Britt, f. 9.6.‑72,

5. Trine, f. 7.6.‑75.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.