Home / Gardene / 024 Rundsvold

024 Rundsvold


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 148, Gardshistorie for Vefsn, særbind VII a, side 98

 

24. Rundsvold (Vefsn 216) / Eriklia

Redigert 14. april 2011

Hemnes Gård og Slekt 1992: Gnr. 24 (V 216) Rundsvoll ble overført fra Vefsn til Hemnes ved kgl. res. av 19.4.1849. Da opplysningene om denne garden i eldre tider ‑ matrikler, skattelister, bykslinger m.m., fins under Vefsn tinglag, og fødsler, vielser og dødsfall i Vefsn kirkebøker ‑ blir den etter avtale behandlet i tilsvarende bygdebok for Vefsn. Se også Hemnes sitt omfang.

 

Boka for denne delen av Vefsn ble utgitt i 2006, og opplysningene nedenfor er stort sett hentet fra den.

Beliggenhet:
Garden ligger ca 28 km nordøst fra Mosjøen, langs E6. Den grenser i nord til Tverråmoen (26 Hjartli) og i sør til Hatten, i nordøst til 25 Skogsmoen (Kammen). Garden ble sannsynligvis ryddet rundt 1660, første gang nevnt i skattematrikkelen 1668.

Navn:
Navnet Rundsvollen kommer av at garden lå på en rund voll laget av elveavsetninger fra Hattelva. Navnet Eriklia er etter brukeren Erik Jonsen som rundt 1700 flyttet garden opp i bakkene.

Delinger og utskiftninger:
Ett bruk til 1715, felles utmark til 1832. Rydningsplassen Rundhaugen fra 1757, parsellen Misunnelsen (Eriklienget) utskilt i 1917, parsellen Nordenget (også kalt Sjulenget) bnr 5 i 1927 og parsellen Voll bnr 6 i 1936.BRUKERE.
1) Jon "jamt" er første kjente bruker og sannsynligvis første rydningsmann. Jon omtales som bruker i perioden 1668-1678. Tilnavnet "jamt" viser at han hadde tilknytning til Jämtland i Sverige. Han var trolig husmann i Helfjell før han kom hit.

2) Erik Jonsen, f. i Jämtland, kobber- og sølvsmed, trolig sønn av f.br., var bruker ca. 1679-1732. Gift (1) med Sofie Blix, prestedatter fra Jämtland, ingen barn. Gift (2) med Magnhild Jensdatter, skifte 1714.

Barn:

 1.  Ragnhild, f. 1680, ikke nevnt i mors skifte,
 2.  Jon, f. ca -85 (her),
 3.  Jakob, f. -88, soldat ved mors skifte,
 4.  Anne, f. -90, ikke nevnt i mors skifte,
 5.  Jens, f. -90, Ikke nevnt i mors skifte.

Etter delinga satt Erik med halve bygselen til Rundsvollen. Han flyttet garden opp i lia.

Bnr 1. ERIKLIA, oppstått ved deling av garden 1715.
1) Jon Eriksen, (ca 1685-1748), sønn av f.br, var bruker 1715-48. Gift 1716 med Abelone Hågensd. (1674-) fra 22 Håkali. Hun hadde et barn f.e. døpt 2.10.1707 (navn ukjent), Far: Thomas Øegaarden.
Barn:
        
1) Jakob, f. 1716, d. -95 (17 Vesterbekkmoen),
         
2) Erik, f. -18, d. -84 (her),

2) Erik Jonsen, (1718-12.12.-83), sønn av f.br., var bruker 1748-54/57. Gift I 1745 med Ingeborg Ingebrigtsd. (ca. 1717-51 opphav ukjent), ingen barn kjent. Gift II 1753 med Karen Abelsd. (1728-1813) fra 148 Valla.
Barn født i Eriklia:
        
1) Hågen Abel, f. 1754.
Erik og Karen flyttet 1756/57 til 105 Samuelmoen (Hellbekkmoen), og fikk senere åtte barn der > Øverleir bnr 1 og døde der.


3) Lars Jonsen, (1717-89), fra 95 Jamtjord, var bruker 1754/57-79. Gift 1746 med Karen Hågensd. (1717-81) fra 105 Samuelmoen. Før de kom til Eriklia, var Lars og Karen brukere på 105 Samuelmoen.
Barn født på Samuelmoen:
        
1) Pernille, f. 1746, d. -66,
        
2) Dordi Andrea, f. -48 (Rødøy),
        
3) Holger, f. -50, d. før -69,
        
4) Jon, f. -51 (i Namdalen -89),
        
5) Hågen, f. -54 (her),
        
6) Lars, f. -55, d. 1801 (Rønvika i Bodin),
Barn født i Eriklia:
        
7) Jakob Andreas, f. -56, d. 1815 (Rønvika i Bodin),
        
8) Johanna, f. -59, d. før -69,
        
9) Anna Johanna, f. ca -61.

4) Hågen Larssen, (1754-), sønn av f.br., var bruker 1779-83. Gift 1779 med Anna Jakobsd. (1757-) fra Kulstad i Vefsn, foreldre Jakob Nilssen og Maren Larsd.
Barn:
        
1) Lars Kristian, f. 1780, død samme år,
        
2) Karen, f. ca -83
Hågen og familien flyttet 1783 til Lille Smedseng i Vefsn, og vil bli videre omtalt der.


5) Israel Pålsen, (1742-93), fra Austgarden i Sandbukta i Vefsn, foreldre Pål Olsen og Seborg Mikkelsd, var bruker 1783-93. Gift 1770 med Marit Sjursd. (1728-1805) fra Strauman, foreldre Sjur Larssen og Solla (Golla?) Olsd. Marit var enke etter Ola Kristiansen på Lille Smedseng. Israel og Marit hadde tidligere vært brukere på Lille Smedseng.


6) Sjur Olsen, (1765-1813) fra Lille Smedseng, stesønn av f.br., var bruker 1794-1813. Gift 1794 med Kjerstina Nilsd. (1769-1843) fra Brattbakken.
Barn:
        
1) Nils Kristian, f. 1795, d. 1822,
        
2) Else Maria, f. -95, d. -96,
        
3) Ola, f. -97, d. 1845 (Inner-Perjorda bnr 2),
        
4) Else Maria, f. 1800, d. -59, hun hadde en datter Anna Marie Andersd. f. ca -22. Far: Anders Nilssen, husmann under Alsgården. Anna Marie til Mo i Vefsn. Else husmannskone under Drevland i Vefsn.
        
5) Arnt, f. -02, d. før -13
        
6) Erik, f. -07, d. -85 (husmann på Brennvolleng under 28 Bjerknesli).
Sjur "svalt i hjel med kornet i munnen". Dette var i de harde nødårene før 1814.


7) Per Andreas Andersen, (1774-før 1854), fra bnr 1 Oppigarden i Blåfjellet, foreldre Andreas Andersen og Dordi Andersd., var bruker 1814-49. En sønn Petter før ekteskapet, Mor: Pernilla Persd. fra Naustøya i Tjøtta. Gift 1806 med Dordi Hermannsd. (1778-1854) fra Ner-Skog.
Barn:
        
1) Anna Johanna, f. 1807, d. -73 (25 Skogsmoen bnr 1),
        
2) Hans Hermann, f. -14 (her),
        
3) Karen Dordi, f. -17, d. -95 (Inner-Perjord bnr 2 i Vefsn).


8) Hans Hermann Pedersen, (1814-53), sønn av f.br., var bruker 1849-53. Gift 1845 med Maren Anna Larsd. (ca 1824-etter -65) fra Vassdalen i Nesna.
Barn:
        
1) tv. Lorents Edvard, f. 1844, ikke nevnt i fars skifte 1853,
        2) tv. Peder Dass, f. -44, ikke nevnt i fars skifte,
        3) Dorthea Antonette, f. -46, gift 1867 med Hans Arnt Hansen, Tverberg i Hattfjelldal, en datter Marie f 1872,
       
4) Ingeborg Anna, f. -47, gift 1869 med Nils Andreas Nilsen, 23 Håkali, en sønn Halvor f. 1873,
       
5) Per Andreas, f. -49, d. -51,
       
6) Ellen Petrine, f. -51, d. 21.8.1925 Hemnesberget, gift 1874 med skomaker og snekker Olaus Olsen fra Bardal, en sønn Hans Deodor f. 1874, de hadde dessuten 3 pleiebarn ved F 1900.
       
7) Hans Hermann Martin, f. -53 (USA-86).
Enka var bruker til 1856.


9) Sten Andreas Hanssen, (1821-74), fra 72 Utskarpen bnr 1, var bruker 1856-69. Gift 1855 med Maren Anna Larsd., enke etter f.br, kårenke ved F 1875.
Barn:
        
1) Heitmann Emilius, f. 1858, d. 1944 (husmann på Bjørnhaugsletten her)
        
2) Jon Falk, f. -58,
        
3) Petter Andreas Dass, f. -65.


10) Hans Hermann Martin Hanssen, (1853-etter -86), stesønn av f.br., var bruker 1869-84. Gift 1875 med Oleanna Ovidia Jakobsd. (1855-1929) fra bnr 2 Vedfallet på Angermoen i Vefsn, foreldre Jakob Iversen og Lisa Olsd.
Barn:
        
1) Mathilde Maria, f. 1875 (USA-86),
        
2) Indianna Lovise, f. -77 (USA-86),
Familien reiste til Amerika i 1886.


11) Kristian Erlandsen, (-), fra ?, var bruker 1884-87


12) Johan Pedersen, (1857-), fra Helfjell, foreldre Per Jonsen og Magnhild Jakobsd., var bruker 1887-89. Familien under Sandvika (Skitvika) i Vefsn.


13) Mikal Kristoffersen, (1846-98) fra Eiterå i Rana, var bruker 1889-98. Gift I med Marta Jensd. (ca 1843-84) fra Langset i Saltdalen, død i Saltdalen, foreldre Jens Madssen og Maren Helgesd. Før han kom til Eriklia hadde Mikal vært husmann under Næstby i Saltdalen, og også bodd en tid i Mo i Rana.
Barn:
        
1) Jakobea, f. 1871,
        
2) Anna, f. -73,
        
3) Petter Angel, f. -76,
        
4) Kornelia Johanna, f. -78,
        5) Matilde Anette, f. -80, d. -90,
       
6) Bernhard Sakeus, f. -82, d. 1927 (36 Stormoen),
        7) Hans Ingvald, f. -88, d. -85,
Gift II 1885 med Ellen Dorthea Jensd. (ca 1847-) fra Nord-Rana
Barn:
       
8) Jensine, f. 1887, d. -92,
       
9) Johan Martin Berg, f. -91, nevnt i fars skifte 1898.
Mikal kjøpte garden i 1897.


-) Fredrik Sulhultz, eier 1900-02 (ikke bruker?)

-) Marianne Sulhultz, eier 1902-12 (ikke bruker?)


14) Ola Olsen Furø, (1842-) fra Bø i Vesterålen, var bruker rundt 1900, muligens fram til 1912. Gift med Lorentse Eliasd. (ca 1842-) fra Kvæfjord.
Barn:
        
1) Lovise, f. 1871,
        
2) Edvard, f. -72,
        
3) Marianne, f. -73,
        
4) Julie, f. -75.


15) Gunnerus Olsen, (1868-1940) f. Mosjøen, fra Neverveien bnr 1, foreldre Ola Olsen Brenden og Marie Gudmundsd., var bruker 1912-37.
Barn f.e:
        
1) Karen Nilsine, f. 1891, d. 1930. Mor: Anna Amalia Jakobsd. Ømmervassbukt. Karen til 147 Nerleir bnr 3.
Gift 1892 med Henrikke Oline Jørgensd. (1869-1938) fra Forsmoen i Drevja, foreldre Jørgen Ingebriktsen og Dina Persd.
Barn:
        
2) Anders Hermann, f. 1890 (Voll bnr 6 her)


16) Edvin Angel Isaksen Forsmo, (1896-1970) fra Forsmoen i Drevja, foreldre Isak Andersen og Marie Danielsd., var bruker 1937-ca 1960. Gift 1924 med Marie Berntine Andreasd. (1895-1970) fra pl. Straumåsen under Straum i Fustvatnet, foreldre Andreas Kolbjørnsen og Mathea Jakobsd.
Barn:
        
1) Ingrid Mari, f. 1928 (bosatt i Vefsn)
        
2) Gunnvald Dagfinn, f. -31, d. -80 (114 Grøftremmen)


17) Ivar Lyftingsmo, eier fra ca. 1960


Bnr 2. ERIKLIA, senere på Storneset, oppstått ved deling av garden 1715
1) Erik Jonsen, fra det udelte bruket, fortsatte her til 1733.

2) Jens Eriksen, (ca 1690-1748), sønn av f.br., var bruker 1733-48. Gift 1723 med Else Larsd. (ca 1690-etter 1737) fra Bakken bnr 14 på Kulstad, far: Lars Andersen.
Barn:
        
1) Ola, f. 1724 (her),
        
2) Magnhild, d. før -48,
        
3) Berit, f. -28, hun hadde en datter Kirsten Hansd. f. -65. Far: Hans Pålsen, f. -35 i Almlia, bruker på Stuvland,
        
4) Lars, f. -29 (Tømmermyrmoen/Enget bnr 1),
        
5) Erik, f. -31,
        
6) Jakob, f. -33, d. før -34,
        
7) Jakob, f. -34,
        
8) Rangert, f. -37, d. -48.


3) Ola Jensen, (1724-85), sønn av f.br., var bruker 1749-62. Gift med Kirsten Olsd. (ca 1718-86) opphav ukjent.
Barn:
        
1) Jens, f. 1756, d. før -59,
        
2) Anna Marta, f. -58, d. -92,
        
3) Jens, f. -59, d. -88,
        
4) Ola, f. -61, d. 1828 (husmann under Kjærstad i Vefsn)
        
5) Anders, f. -64, d. 1832 (husmann på Kvalneset på Sundøya > bruker i Ukkelfora).
Ola og familien flyttet til Neverveien og ble brukere i Kaldåghaugen der.


4) Lars Knutsen, (1722-1802), tidligere i Neverveien, f. Sandbukt bnr 1, foreldre Knut Larsen og Anna Olsd., var bruker 1762-86. Gift I 1749 med Anna Olsd. (ca 1727-53) fra Neverveien, foreldre Ola Nilsen og Berit Nilsd.
Barn:
        
1) Ola, f. 1750, d. 1836 (27 Vasshaug bnr 1),
Gift II 1755 med Maren Anna Abelsd. (1727-98) fra 148 Valla bnr 8, foreldre Abel Hågensen og Anna Arentsd.
Barn:
        
2) Anna, f. 1755,
        
3) Abel, f. -57, d. før -63,
        
4) Andrea Helena, f. -59 (Bergsnevet i Vefsn bnr 2),
        
5) Pernille, f. -61,
        
6) Abel, f. -63 (her),
        
7) Sofia, f. -65, død samme år,
        
8) Knut, f. -66, d. -69.


5) Abel Larssen, (1763-ca 1845), sønn av f.br., var bruker 1786-1834. Gift 1786 med Kirsten Olsd. (1760-1852) fra Hundålvatnet bnr 1 i Vefsn, foreldre Ola Olsen og Anna Persd.
Barn:
        
1) Anders, f. 1786 (dreng på Grøva i -83),
        
2) Maren, f. -88,
        
3) Anna Elisabeth, f. -90 (her),
        
4) Lars, f. -91,
        
5) Petter Mattias, f. -93 (bosatt Sperstad i Rødøy 1821),
        
6) Ola, f. -95,
        
7) Olina, f. -97, død samme år,
        
8) Pernilla, f. -99 (Bjærangen i Rødøy),
        
9) Olina, f. -99 (bosatt Luktvasslia F1865),
        
10) Abel, f. 1801,
        
11) Knut, f. -03, d. -87,
        
12) Otte Mikal, f. -07.


6) Gabriel Enok Nilssen, (1800-83), fra Straumsneset bnr 4 på Straum i Drevja, foreldre Nils Jonsen og Anna Gabrielsd., var bruker 1834-65. Gift I 1822 med Anna Elisabeth Abelsd., (1790-før 1871), datter av f.br.
Barn:
        
1) Nils Andreas, f. 1822, død samme år,
        
2) Anna Marta, f. -24 (her),
        
3) Maria Kjerstina, f. -26, d. -28,
        
4) Maren Kjerstina, f. -30, d. 1914 (21 Luktvasslimo bnr 1),
        
5) Nils Andreas, f. -35, d. -96 (62 Oterbrand bnr 1).
Gift II 1871 med Maren Kristine Jensd. (1823-) fra Nesna pg. Far: Jens Olsen.


7) Ola Nikolai Larssen, (ca 1829-1902) fra Nesna pg., var bruker 1865-84. Gift ca 1852 med Anna Marta Gabrielsd. (1824-1902), datter av f.br.
Barn:
        
1) Gabriel Andreas, f. 1851,
        
2) Karolius Johan, f. -53, d. 1946 (37 Kobbhaugen bnr 1 > 26 Hjartli bnr 2),
        
3) Anna Emilia, f. -55,
        
4) Olaus Lund, f. -58, han hadde to døtre: Anna Emelie, f. -81, og Olea Amanda, f. -83. Mor: Anna Schrøder Persd., f. -61 i 25 Kammen.
        
5) Albert Martin, f. -60 (USA-87 med kone og to sønner),
        
6) Grete Kjerstine, f. -63 (her).
Konkursbo 1884. Både Ola og Anna døde på 37 Kobbhaugen.


8) Jonatan Jonasson (Dimmeldal), (ca 1847-etter -87) fra Sverige, var bruker 1884-87. Gift 1871 med Dorthea Nikoline Andersd. (1848-etter -87) fra Dimmeldalen, foreldre Anders Sørensen og Ellen Larsd. Jonatan var i Dimmeldalen før han kom til Eriklia i -84.
Barn:
        
1) Jørgen Daniel, f. 1872 (USA-87, prest, d. 1934 i Minneapolis),
        
2) Albert Edvin, f. -74,
        
3) Konrad Bernhard, f. -75,
        
4) Martin Sigurd, f. -77,
        
5) Johan Gunnerius, f. -79, d. -85,
        
6) Anna Regine, f. -82,
        
7) Petter Berg, f. -84,
        
8) Josefine Amalie, f. -85, død samme år,
        
9) Aslaug Jørgine, f. -87
Familien til USA-87.


9) Mikal Johan Lossius Jakobsen, (1852-10.9.1944) fra Eriklienget her, foreldre Jakob Persen og Marit Nilsd., var bruker 1889-1902 (forpaktning fra -89, kjøpte bruket -98). Gift I med Grete Kjerstine Olsd. (1863-7.6.-95), datter av bruker nr 7 her.
Barn:
        
1) Oleanna Albertine, f. 1883, d. 1983 (Holmen i Kjerringhalslia),
        
2) Josefine Marie, f. -86 (29 Kjerringhalsen),
        
3) Olava Lund, f. -88, d. -90,
        
4) Lovise Olea, f. -91, d. 1977 (Rygge i Østfold), et barn med Alfred Olsen Furø fra Steinmo, så gift med Aksel Thoresen fra Christiania, 2 barn,
        
5) Johan Marius, f. -92, d. 1943 i Vancouver (Canada -22),
Gift II 1910 med Nikoline Birgitte Nilsd., f. 1868 i Brattlia i Vefsn:
        6) Petra Johanna, f. 1901, d. -91 på Drevvatn pleiehjem,
        7) Bergljot, f. 31.12.1910, d. 14.10.2004 i Leirfjord, gift med Alsel Olsen Bach (6.7.1902 - 28.10.-88) fra Tovåsen i Leirfjord, sønn av Julianne Pernille Adolfsen Brennvolleng (1878-1966), de fikk 5 barn.
Opplysninger om denne familien er gitt av Torunn Bach.


-) Fredrik Sulhultz, eier i 1902

-) Marie Sulhultz, eier 1902-15

Bruket ble trolig drevet av en forpakter 1902-15, men kildemateriale mangler.


10) Sigurd Sørensen, bruker i 1915.


11) Martin Andreas Brede Sparby, (1885-1969), fra Valmåsen i Hattfjelldal, foreldre Martin Tørresen Sparby og Anne Marie Tollfsd., var bruker 1915-ca 1940. Gift med Anna Hoff, (7.6.1884-5.5.1947) fra klokkergarden Solberg i Hattfjelldal, foreldre lærer og klokker Ole Hoff og Maren Iversd.
Barn:
        
1) Anne Marie, f. 1916, d. 1972 (Oslo og Mosjøen), gift Sørstrand,
        
2) Martin, f. -17 (her),
        
3) Olav, f. -19 (Sverige),
        
4) Maren, f. -22, d. -34,
        
5) Helga Arna, f. -24 (Hattfjelldal),
        
6) Laura, f. -27 (Mosjøen).


12) Martin Sparby (d.y.), (1917-2004), sønn av f. br., var bruker ca 1940-2000. Gift med Agda Albertine Bjerknesli, (1920-) fra 26 Hjartli bnr 1, foreldre Hilmar Bjerknesli og Jenny Iversd.
Barn:
        
1) Torbjørn, f. 1944 (bor i Vefsn),
        
2) Torunn, f. -46 (Stavanger),
        
3) Helge Jan, f. -49 (23 Luktvatnet).


13) Helge Martin Sparby, (1977-), sønnesønn av f.br. (sønn av Helge Jan), var bruker fra 2000. Gift med Runi Hammerø (1977-) fra Molde.
Barn:
        
1) Martine, f. 1999,
        
2) Eskil, f. 2002.


RUNDHAUGEN, "den øde plass"
1) Nils Knutsen, (1732-), fra Angermoen bnr 2, foreldre Knut Nilssen og Anna Øysteinsd., var rydningsmann fra 1757, husmann 1770-77. Gift med Marit Anna Johannesd. (1731-) fra Kommermoen bnr 2 "punn Håjen", foreldre Johannes Olsen og Margrete Persd.
Barn:
        
1) Margreta, f. 1760, hadde en sønn Ingebrikt, f. -83. Far: Jon Ingebriksen fra Inner-Perjorda bnr 2.
        
2) Anna Maria, f. -61,
        
3) Andrea, f. -68 (Asplia i Velfjorden, gm. Per Bårdsen),
        
4) Johanna, f. -68 (i Asplia i Velfjorden ved F1801).


ERIKLIENGET (også kalt Misunnelsen), husmannsplass
1) Jakob Mattias Pedersen, (1820-1905) fra pl. Bakken under Bjørkremma bnr 1, foreldre Peder Jakobsen og Margrete Olsd., var husmann 1852-96. Gift 1849 med Marit Nilsd. (1819-1909) fra Hatten bnr 1, foreldre Nils Henrik Hågensen og Anna Jørgensd. Marit var enke etter Daniel Jonsen, husmann på Danielremma under Utigarden bnr 1 i Almlia i Vefsn.
Barn:
        
1) Petrine Dorthea, f. 1849, d. 1918 (Grøftremma bnr 1 i Vefsn),
        
2) Mikal Johan Lossius, f. -52 (bnr 2 her),
        
3) Adolf Dass, f. -55 (Austerslåtten bnr 4 her),
        
4) Anna Karoline, f. -58, d. 1942 (31 Knutli bnr 1),
        
5) Petter Gyth, f. -61, d. -62,
        
6) Petter Jørgen, f. -64 (her)


2) Petter Jørgen Jakobsen, (1864-1964), sønn av f. br., var husmann/leilending 1896-1917, fra 1917 bruker på 21 Luktsvassli bnr 6 Gullbakken. Gift 1911 med Vilhelmine Amalie Pleym, (1872-1964), fra Hundstad i Kvæfjord, foreldre Johan F. V. Pleym og Anne Davidsd. Hun hadde f.e. en sønn Olaf Jakobsen, f. 1895.
Felles barn:
        
1) Aksel Paul, f. 1915, d. -82 (21 Luktvassli bnr 6 Gullbakken)


BJØRNHAUGSLETTEN, husmannsplass
1) Heitmann Emelius Stensen, (1858-1944) fra bnr 1 her, foreldre Sten Hanssen og Maren Larsd., var husmann 1888-90. Gift 1882 med Monsine Petrine Monsd. (1864-1945) fra 37 Kobbhaug bnr 1, foreldre Mons Nilssen og Pernille Kristoffersd.
Barn:
        
1) Martin Sahl, f. 1882, d. -84,
        
2) Petra Marie, f. -84, død samme år,
        
3) Ingeborg Anna, f. -85, d. 1917 -85,
        
4) Helmer Martin, f. -87, d. 1965 Hemnesberget, en datter f.e. Olga Kristine f. 1908, Mor: Anna Emilie Olsd. f. 1875 Sjøforsen, Olderneset. Helmer gift 1915 med Helga Sakariassen, f. 1894 Hemnesberget, 10 barn,
        
5) Gyda Nikoline, f. -89, d. -91,
        
6) Sigurd Andreas, f. -91, båtbygger på Hemnesberget, gift 1912 med Ingeborg Danielsdatter f. 1885 Andfiskvatn i Rana, 4 barn.
I 1891 er Heitmann gardbruker på 25 Skogsmoen. Han og kona ble senere husmanns­folk på Prestenghaugen under 64 Presteng. I 1903 flyttet de til Hemnesberget. De fikk ytterligere åtte barn etter at de forlot Skogsmoen.


2) Nils Benjamin Olsen, (1839-) fra Røsvoll i Nord-Rana, far Ole Hanssen, var husmann 1890 til etter 1900. Gift 1874 med Mikkeline Kristiansd. (1848-1903) fra pl. under Straum i Drevja, foreldre Kristian Danielsen og Marit Jakobsd.
Barn:
        
1) Iverta Sirina, f. 1869, d. 1926 (39 Seljeli bnr 3 Negarden),
        
2) Kristine Maria, f. -71,
        3) Kristine Maria, f. -74, i USA ved bror Helges skifte 1920,
       
4) Petrine Amalie, f. -77, d. 1946 (20 Drevatnet bnr 7 Røyrenget),
       
5) Johanna, f. -78, i USA ved bror Helges skifte,
       
6) Ola Johan, f. -80, ukjent oppholdssted ved bror Helges skifte,
       
7) Johan Alfred, f. -82, i Appan, Nord-Dakota ved bror Helges skifte,
       
8) Kristian Nikolai Bang, f. -86, i Appan, Nord-Dakota ved bror Helges skifte,
       
9) Mathilde Elise Hind, f. -89, gift 1908 med Konrad Kornelius Johnsen, fra Villmoen f. 1879, bodde i Sjøselet i Korgen,
       
10) Helge Olai Dal, f. -93, d. 1920, gruvearbeider på Spitsbergen, død i en ulykke, ugift.
Nils ble kalt "Skjøttar-Nils" eller "Bjønnskjøttar-Nils"


Bnr 4. AUSTERSLÅTTEN
1) Adolf Dass Jakobsen, (1855-) fra Eriklienget her, var husmann/leilending i 1900. Gift 1895 med Iverta Petrine Dahl Pedersd. (1874-) fra 25 Skogsmoen bnr 2 Kamhaugen, foreldre Peder Sørensen og Henrikka Jakobsd. Iverta hadde f.e. en sønn Elut Johansen, f. 1892, far: Johan Jensen fra 34 Tronmoen. Elut reiste til Amerika 1912. Elut hadde en datter Kristine Bech, f. 1913 på Angermoen, mor: Albertine Jørgensd. Forsmo.
Felles barn:
        1) Antonette Iverta, f. 1896,
        2) Petra Marie Jul, f. -98.
        3) Godtfryda Pauline Hind, f. 1900


2) Jørgen Dass Johannessen (senere Austerslått), (1878-1967) fra Neverveien bnr 1, foreldre Johannes Larssen og Nikolina Nilsd., var bruker 1920-44. Jørgen hadde f.e. en sønn Torleiv, f. 1897, mor: Julianna Larsd., f. 1870 i 31 Knutli pl. Håkamoen. Gift 1904 med Karoline Enoksd. (1874-1964) fra pl. Skalbakken under Steinhaugen i Vefsn. Karolines barn u.e.: 1) Iverta, f. -97, far: Ola Olsen, f. -77 fra 23 Luktvatn. Iverta til Kristiansund. 2) Arild Johan, f. 1924, far: Kristian Eriksen, f. -86 på Fauske.
Felles barn:
        1) Nils, f. 1903 (25 Skogsmoen bnr 1),
        2) Ellen Hildur, f. -06, d. -85 (25 Skogsmoen bnr 4 Dalen),
        3) Johan Nikolai, f. -10 (her),
        4) Alv, f. -13, død samme år,
        5) Margit Elise, f. -14, d. 2003 (Myreng bnr 4 i Vefsn).


3) Johan Austerslått, (1910-), sønn av f.br., var eier 1944-53. Flyttet til Lundestad bnr 2 i Vefsn.


4) Wilhelm Nordli, (1925-92) fra Levang i Nesna pg., foreldre Kasper og Herlaug Nordli, var bruker fra 1945-70, eier fra 1953. Gift med Kaspara Nordli, (1927-) fra 25 Skogsmoen bnr 4 Dalen, foreldre Aubert og Ellen Nordli.
Barn:
        1) Johnny, f. 1945 (Myrbakken bnr 3 på Angermoen),
        2) Herlaug, f. -47 (Rana),
        3) Anita, f. -50 (Årnes i Akershus),
        4) Arnfinn, f. -57 (bor i Vefsn),
        5) Vidun, f. -61 (Årnes i Akershus).

Austerslått ble i 1973 kjøpt av Martin Sparby som tilleggsjord til bnr 2.


Bnr 5. NORDENGET (også kalt Sjulenget)
1) Johan Johansen, eier 1926-ca -40 (sønn av Jonette Jørgensd., f. 1873, fra 25 Skogsmoen).

2) Petter Sørensen, (1908-97), fra pl. Sørenstua under 63 Sund, foreldre Søren Andersen og Kristine Hieronimusd., var bruker ca 1940-97. Gift med Nanna Nordli (1906-94), søskenbarn med f. eier, fra 25 Skogsmoen bnr 2 Nordli (Kamhaugen), foreldre Karsten Olsen og Julianna Jørgensd.
Barn:
        1) Karsten, f. 1934,
        2) Ingvald, f. -37,
        3) Jorund, f. -43.

3) Ingvald Sørensen, (1937-) sønn av f.br., var eier fra 1997.


Bnr 6. VOLL
1) Anders Hermann Rundsvoll, (1890-) fra bnr 1 her, far: Gunnerus Olsen, var bruker til 1964. Gift I 1913 med Ella Anette Olsen (1891-) fra Alstahaug, far: strandsitter Ole Kristiansen. Ingen barn registrert. Senere samboer med Hilda Pettersen (1891-1977) fra Brenne i Lofoten, foreldre Eilert og Jette Pettersen.
Barn:
        1) Asbjørn, f. 1927,
        2) Gunnar, f. -30, d. 2005,
        3) Odd Jentoft, f. -32.


2) Odd Jentoft Rundsvoll, (1932-) sønn av f.br., var bruker fra 1964. Odd hadde f.e. en sønn Jan Erik Dahlmo, f. 1963, bosatt i Vefsn, mor: Else Marie Kommermo, senere gift Dahlmo. Gift med Elly Aspli (1946-), foreldre Anders og Marie Aspli. Elly hadde f.e. en datter Anne Marie Aspli, f. -68, bosatt på Fauske, far: Jonny Matisen.
Felles barn:
        1) Helga, f. 1970 (bosatt i Vefsn),
        2) Anders, f. -73 (bosatt i Vefsn),
        3) Odd Even, f. -78 (bosatt i Vefsn).


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.