Home / Gardene / 125 Krokselmoen

125 Krokselmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 771 - 774

 

125. Krokselvmoen

Endret 5. oktober 2003

 

Beliggenhet og grenser, se kart. Det anvendte kartet stemmer ikke med situasjonen etter oppdemminga av Stormyrbassenget.

Navn:

Krogselmoen 1756, 1796, Krokselvmoen 1838, 1891. I kirkebøkene også Krogselen. "‑elv‑" i navnet på matrikkelgarden beror på en misforståelse. Den strekninga av Røssåga som garden ligger ved, kalles Krokselen, nå delvis forandret ved regulering. Jfr. Bjurselvmoen.

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk fra den var ryddet, inntil Fjellavlia, som hadde vært husmannsplass siden 1842, ble fraskilt 1858. Korgen kommune fikk skj. 1920 på bnr. 2 Krokselvmo kirkegard, som ikke lenger er i bruk.

Kvern:

Garden hadde bekkekvern 1774 med kvernskatt 4 skill.

 

 

MATRIKKELGARDEN KROKSELVMOEN, GNR. 125.

Garden var ryddet i allmenningen før 1730, skyldsatt 1758 med landskyld 9 mark fisk og matr.nr. 241.

1756     Fra martikkeltaksten: ... Jordsmonnet rødt og sandaktig og svært steinet, innimellom ganske magert, derfor både dårlig åkerland og eng. I tørre år vil garden gi lite av seg, men i våte år bli noenlunde fruktbar. Sjøvegen er besværlig og nær 3 mil lang. Det ble angitt at man med tilleggsfôr fra skogen, bark og skav, kunne fø 1 hest, 7‑8 storfe og 15‑16 småfe. Etter oppsitterens oppgave kan det sås omtrent 2 1/2 tønne bygg og 1 våg rug, men kornet kan fryse i kalde år. Vedskog og hustømmer fins pa stedet...

1838     Nytt matr.nr. 66, lnr. 186, landskyld 2 ort 23 skill.

1865     16 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 160 lass høy årlig. Garden er meget frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbe­hov og 8 tylvter sagtømmer for salg årlig. 2  1/2 mil til sjøen, derav 1 1/2 mil meget tung og besværlig veg. Garden har et vannfall.

1891     Gnr. 125, skyld 2,50 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

Hester     Storfe   Sauer   Svin      Rug      Bygg                Havre    Poteter

1838     1                                  10                                12                                0                      3/4       1 1/2                0                                   1

1865

Opps.   1                                  8                                  10                                0                      0                      1 1/4                 1/4                   2

Pl.1)     1                                  6                                  5                                  0                      0                      1/2                   0                                  3

1875

Opps.   1                                  7                                  10                                1                      0                      1 1/2                 1/2                   2 1/2

Pl. 1)    1                                  6                                  5                                  0                      0                      4/5                   0                                  2 1/2

1) Rydningsplassen Fjellavlia

 

Manntall og folketellinger mangler

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, s.d. (108b) Selveiere av fraskilte bruk fra 1928 og seinere.

 

 

BRUKERE.

 

KROKSELVMOEN, rydningsplass.

1) Lars Ørgersøn (ca 1690‑29.8.1773) fra Skuggheia NR var rydningsmann med rydningstillatelse fra midt i 1720‑åra. G.I. m. Maren Eriksd., d. ca 1736.

Barn:

1.      Apolonia, f. 1727, d. før 1738,

2.      Kirsten, f.‑28,

3.      Karen, f.‑30 (Jerpbakken bnr. 1),

4.      Øllegaar, f.‑33, d.‑64,

5.      Nils, f.‑35 (her).

G.II. m. Marit Olsd. fra Grønvik.

Barn:

6.      Abelone, f. 1738,

7.      Ole, f.‑40.

 

2) Johan Christophersøn, f. ca 1695, fra Tverrå var rydningsmann sammen med Lars Ørgersøn og bodde her til 1751, da han flyttet til Grøftremma. Om ekte­skap og barn s.d. Lars kjøpte 1756 hans del av rydningsretten til Krokselvmoen.

 

Bnr. 1 (lnr. 186) KROKSELVMOEN, landskyld 9 mark, 1838: 2 ort 23 skill., 1891: M. 2,50.

3) Nils Larssøn (1735‑1821), sønn av bruker nr. 1, var bruker fra først i 1760‑åra. G. 1761 m. Valborg Nilsd. (1735‑1813) fra Korgen.

Barn:

1.      Anders, f. 1762,

2.      Ole, f.‑63 (Vekthaugkråa),

3.      Mathias, f. 28.4.‑66, d. 20.7.‑77 (druknet i elva),

4.      Valborg, f.‑68 (her),

5.      Øllegaard, f. 26.2.‑70,

6.      Lars, f. 8.2.‑73 (Alstahaug),

7.      Nils. f.‑75, d.s.å.

 

4) Anders Nilssøn (1763‑18.5.1843) fra Bygdåsen bnr. 2 fikk bbr. 1800, men brukte bare halvparten av garden til 1809, mens Nils Larssøn brukte den andre halvparten. G. 1799 m. Valborg Nilsd. (1768‑17.5.1830), datter av f.br.

Barn:

1.      heimedøpt, f. 1800, d.str.,

2.      Walborg, f. 20.4.‑02, d.‑04,

3.      Walborg Anna, f.‑05 (her).

 

5) Hans Anderssen (1795‑31.10.1873) fra Forsmoen Sørfj. fikk bbr. tl. 21.4.1836. G.m. Walborg Andersd. (1805‑26.12.‑86), datter av f.br.

Barn:

1.      Anne Kirstina, f. 2.5.1839 (her).

 

6) Elias Pedersen (1828‑25.7.‑93) fra Vesterbekkmoen pl. Remma fikk bbr. tl. 19.6.1862. G. 1857 m. Anne Hansd. (1839‑7.8.1912), datter av f.br.

Barn:

1.      Hanna Jacobea, f. 14.4.1858, d. 8.8.‑60,

2.      Peder Johan, f. 8.6.‑60, d. 5.2.1917 ug,

3.      Hanna Winther, f. 10.5.‑62 (Grøftremma bnr. 2),

4.      Christoffer, f. 15.11.‑64, d. 1.5.‑92 (druknet utenfor Mehamn, ikke funnet),

5.      Elen Zakrine, f. 12.4.‑67 (Skresletta bnr. 2),

6.      Gisken Petrine, f. 19.6.‑69 (Bleikvasslia bnr. 1),

7.      Emilie Annette, f. 5.1.‑72 (L.Bryggfjell br. Flata),

8.      Hans Jakob, f. 21.4.‑74 (her),

9.      Anthon Østgaard, f. 24.8.‑76, d. 31.10.1903 ug,

10.    Anders Peder, f. 29.1.‑80,

11.    Benjamin Christian, f. 23.9.‑82.

 

7) Hans Eliassen (1874‑20.8.1940), sønn av f.br., var bruker fra ca 1900. G. 1900 m. Charlotte Aminda Olsd. (1878‑27.5.1957), enke etter Nils Jonsen, Kvalbukt, f. bnr. 3 her. Hennes datter: Jonella Karoline, f. 16.9.1896.

Barn:

1.      Elias Anker, f. 2.2.1901. d.s.å.,

2.      Helga Constance, f. 20.1.‑02 (her),

3.      Olaf Cornelius, f. 5.3.‑04, d. 18.6.‑22,

4.      Anne Kristine, f. 4.5.‑08, d.str.,

5.      Ane Kristine Valborg, f. 26.2.‑13 (Bollermoen bnr. 6),

6.      Mary Elfrida, f. 8.5.‑16, d. 20.9.‑46 (her),

7.      Aasta Helmine, f. 24.12.‑19.

 

Bnr. 9 KROKSELVMOEN, fortsettelse av gardsbruket.

8) Helga Constance Krokselvmo (1902‑3.1.‑68), datter av f.br., fikk kjøpekontrakt fra Statens Skoger dat. 22.2.1964 og skj. dat. 2.3. s.å. G.m. Bjarne Bollermo (1908‑22.12.‑79) fra Bollermoen (Artikkel i Rana Blad 3. juni 2005).

Barn:

1.      Olav, f. 15.2.1933, d. 17.11.‑83.

Bjarne Bollermo var bruker til sin død.

 

9) Arnt Kr. Oldernes f. 1. 12.1946, fra Hemnesberget, kjøpte garden med kjøpekontrakt dat. 1.7.1981 og skj. dat. 30.7. s.å. G.m. Audhild Stornes, f. 2.6.1948, fra Stornes i Hattfjelldal.

Barn:

1.      Rudi Andre, f. 28.9.1967,

2.      Olaf Andreas, f. 6.5.‑73,

3.      Knut Edvard, f. 28.6.‑74.

 

Bnr. 3 FJELLAVLIA, husmannsplass fra 1842, fraskilt som rydningsplass 1858, skyldsatt 1924 med skyld M. 0,25.

1) Joseph Anderssen (1808‑21.5.‑94) fra Varnträsk, f. Kongsdalen, fikk husmannsseddel dat. 20.7.1842.

En sønn f.e.:

1.      Ole Andreas, f. 18.3.1835 (her),

M: p. Andrine Andersd. Røssvassbukt. G.I. 1841 m. Anne Johnsd. (1809‑15.3.‑85) fra Juvika.

Felles barn:

2.      Johan, f. 17.6.1842.

G.II. 1887 m. Olava Bergitte Abrahamsd. (1843-1891‑) fra Storgranheia NR. Ingen barn.

 

2) Nils Anderssen (1829‑2.6.1907) fra Kongsdalen bnr. 1 overtok plassen som rydningsmann etter 1858, og Joseph Anderssen fikk kår. Nils flyttet til Bryggfjelldalen bnr. 2 før 1875. Om fam. s.d.

 

3) Henrik Pedersen, f. 1830, fra Vesterbekkmoen pl. Remma, var bruker fra før 1875. G. 1863 m. Elisabeth Jakobsd., f. 1839, fra Bygdåsen bnr. 1.

Barn:

1.      Ole Nicolai, f. 29.7.1863 (USA‑88),

2.      Julianne Mathea, f. 12.3.‑67,

3.      Jakob Hendrik, f. 18.12.‑71,

4.      Peder Andreas, f. 4.7.‑74 (USA‑96),

5.      Mathias Olaus, f. 25.8.‑76, d. 22.7.‑82,

6.      Haldor Elias, f. 29.11.78.

Fam. ikke i Korgen sogn ved f. 1891.

 

4) Ole Josefsen (1835‑19.7.1910), sønn av bruker nr. 1, var bruker fra før 1891. G.m. Karen Andersd. (1855‑10.8.1938) fra Granmoen i Hattfjelldal.

Barn:

1.      Albert Johan, f. 1876,

2.      Charlotte Aminda, f. 2.2.‑78 (bnr. 1 her),

3.      Ottar Cornelius, f. 4.7.‑80 ffib),

4.      Conrad Antoni, f. 8.1.‑83 (her),

5.      Anton Benjamin, f. 14.3.‑85 (Hb),

6.      Maren Marie, f. 20.12.‑87 (Hb),

7.      Nils Nikolai, f. 18.12.‑90,

8.      Lyder Kristofer Johan, f. 29.11.‑93 (Bleikvassli bnr. 17),

9.      Anna Nilsine Johanna, f. 29.9.‑96.

 

5) Conrad Olsen (1883‑26.1.1952), sønn av f.br, var bruker fra ca 1910 og fikk kongeskjøte for kr. 1300 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 28.1., tl. 15.4.1928. G. 1909 m. Olava Aminda Benjaminsd. (11.2.1889‑3.1.1969) fra Hattfjelldal.

Barn:

1.      Olaf Knof, f. 20.5.1910 (her),

2.      Bjarne Oliver, f. 8.6.‑11,

3.      Olga Konstance, f. 2.11.‑12 (121 Lenningsvik bnr. 2),

4.      Karen Marie, f. 27.8.‑14, d. 17.9.‑15,

5.      Ottar Kornelius, f. 2.6.‑16 (bnr. 5 her),

6.      Helga Konstanse, f. 18.2.‑18 (28 Bjerknesli),

7.      Sverre, f. 3.4.‑20,

8.      Oddmund, f. 21.1.‑22,

9.      Gunvor Rønnaug, f. 27.4.‑24,

10.    Roald, f. 18.6.‑26,

11.    Karen Marie, f. 24.4.‑28,

12.    Jørgen, f. 21.6.‑30, d. 27.1.‑37,

13.    Milrid, f. 12.8.‑32 (33 Elsfjordosen),

14.    Kåre, f. 18.6.‑36.

 

6) Olaf Knof Fjeldavli (1910‑24.12.‑89), sønn av f.br.

 

7) Jarl Kedor Fjeldavli, f. 16.4.1960, brorsønn av f.br. (sønn av Oddmund) fikk skjøte på bruket. Samboer med Solvår Tømmermo, f. 1965, fra 111 Tømmermoen bnr. 2.

Barn:

1.      Lars Rune, f. 29.5.1989.

 

Bnr. 5 SØRÅSEN, fraskilt 1937 fra bnr. 1.

1) Ottar Kornellus Fjellavli, f. 1916, fra bnr. 3 her, fikk kjøpekontrakt dat. 15.7.1937 og skj. tl. 4.3.‑38. G.m. Nora Stornes fra Stornes i Hattfjelldal.

Barn:

1.      Synnøve, f. 30.4.1941,

2.      Elsa, f. 22.6.‑47,

3.      Konrad, f. 2.12.‑51.

Fam. flyttet til Mo, og Søråsen brukes nå som feriested.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.