Home / Gardene / 146 Troneset

146 Troneset


Hemnes Gård og Slekt, side 905 - 908

146. Troneset

Endret 19. september 2004

 

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Trondnæs 1661, Troness 1723, Thronnæs 1838, Troneset 1891. Navnet på garden kommer øyensynlig av mannsnavnet Trond, men ingen av de kjente brukerne hadde dette navnet. På Øverleiren var en Thrundt ødegårdsmann 1610-17, og på Nerleiren en husmann Thrund 1620-24. En av dem, eller det kan være samme person, kan ha prøvd seg som rydningsmann her, uten at det har blitt til fast bosetning, men at Thrundt har fått sitt navn festet til stedet.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk 1666-1888. Markeskjellsforretning 1626 mot Olderneset.

 

Kvern:

Garden hadde bekkekvern 1774, med 4 skill. kvernskatt.

 

Fallrettingheter:

En del av gardens skog ligger ved Langforsen, helt adskilt fra garden for øvrig. Fallrettighetene i Langforsen ble solgt til A/S Villemoen etter kontrakt opprettet 1898.

 

Laksefiske:

Fredlysning av laksefisket ved gardens grunn tinglyst 1853. Rettighetene har stort sett vært utleid.

 

MATRIKKELGARDEN TRONESET, GNR. 146.

Garden var ryddet i allmenningen og nevnt første gang 1661, og hadde da landskyld ½ pund.

1723     "Huusebord og Brendefang. Nognlunde til Korn, dog frostkiendt, beskadiges af Elvebrud". Gl. matr.nr. 72, landskyld 12 mark.

1838     Nytt matr.nr. 87, lnr 210, landskyld 1 daler 21 skill.

1865     30 mål akerland. Eng, sandjord og en liten del leirjord, som antas å gi 130 lass høy årlig. Lettbrukt, men frostlendt. Tilstrekkelig hav­ning. Skog til husbehov og 2 tylvter sagtømmer for salg årlig.

1891     Gnr. 146, skyld 4,78 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Småfe   Bl.k.     Havre

1723                            1                      5                                  4                                  2                      ½

Hester            Storfe   Sauer   Svin      Reiner   Rug      Bygg    Havre    Poteter

1835                            1                      9                                  11                                0                      0                                  ½                                        1                                 

1865

Opps.                           2                      12                                9                                  1                      3                                  1/5                   3                      1                                  5

Pl. 1)                            0                      1                                  3                                  0                      0                                  0                      2/5                   0                                  2

1875

Opps.                           1                      13                                13                                2                      6                                  0                      3                                                     10

Pl. 1)                            0                      3                                  9                                  0                      0                                  0                      ½                     0                                  4

1) Langforsen

 

 

MANNTALL

1666   1 bruker, 1 sønn

1701   1 bruker

 

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk Kårfolk  Tjenere Husmannsfolk Inderster

1801                 4*                                                        0                                  2                                  0                                                         0

1865                 4*                                                        1                                  4                                  4                                                         2

1875                 7                                                         1                                  4                                  4                                                         2

1891                 12                                                       2                                  1                                  0                                                         0

* 2 fosterbarn

 

 

Krongods, så Irgens - Walnum-gods, se Fuglstrand. Brukeren kjøpte garden 1876, seinere selveiere.

 

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 210) TRONESET, landskyld ½ pund, 1838: 1 daler 21 skill., 1891: M. 4,78.

1) Oluf var den første kjente brukeren, oppført av Landkommissionen 1661 med landskyld ½ pund. Han var muligens identisk med den Olluff Thrunndsøn som var notert som husmann på Nerleiren 1616-26.

De to følgende brukerne var antakelig brødre, og sønner av f.br. Deres navn er oppført noe tilfeldig om hverandre i skattelistene, kanskje avhengig av hvem som møtte på skattetinget.

 

2a) Johan var bruker 1664-87.

 

2b) Anders Olsøn var bruker 1668-1700.

 

3) Jon Anderssøn (ca 1679-1763) fra I.Dilkestad bnr. 1 var bruker fra 1701. G.I. før 1704 m. ukjent.

Barn:

1.      Gabriel, f. 1704 (Røssåauren). G.II. 1705 m. Karen Jonsd., d. 1721.

Barn:

2.      Kirstie, f. 1707,

3.      Maritte, f. -09.

Karen var en søster av Jon Jonsøn Sund. Jon flyttet til Bryggfjelldalen Bruk II før 1715. Om 3. ekteskap se der.

 

4) Christopher Nilssøn var bruker fra 1715. G. 1709 m. Maren Gregusd.

Barn:

1.      Peder, f. 1714 (Håkalia),

2.      Mathias, f. -16.

 

5) Herlov Olsøn (ca. 1679-1755), tidligere bruker på Valåmoen Bruk II. G.m. Karen Iversd. (ca. 1673-1761).

Barn:

1.      Jon, f. 1723 (her).

 

6) Jon Herlovsøn (1723-96), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 30.4.1748. G. 1748 m. Kirsten Jonsd. (1720-94) fra Solhaug bnr. 3.

Barn:

1.      Karen, f. 1748 (Trettbakken bnr. 1).

 

7) Peder Olsøn (1759-1813) fra Meland bnr. 3 fikk bbr. tl. okt. 1796. G. 1795 m. Johanna Nilsd. (1756-9.5.1841) fra Seljeli Bruk II. De hadde ingen felles barn. Johanna hadde f.e. en datter Marit, f. 17.7.1782. Far: Samuel Samuelsøn Villmoen.

 

8) Ole Ingebrigtsøn (1790-1824) fra Valåmoen bnr. 1. G. 1814 m. Marit Samuelsd. (1782-22.1.1870), steddatter av f.br. Ole og Marit flyttet 1819 til Nerleiren bnr. 4 ved bytte med følgende bruker. Om barn se der.

 

9) Gulle Christophersøn (1784-25.8.1880), som kom hit ved bytte med f.br., fikk bbr. tl. 27.4.1819. Byttet sies å være tilpliktet, fordi Gulle hadde fiklet med elveløpet mellom Nerleiren og Troneset til fordel for hans bruk på Nerleiren.

 

10) Tøger Bech Larsen (1815-2.2.1901) fra Lillebjerka fikk bbr. tl. 20.10.1841. G.I m. Kierstina Pedersd. (1815-21.9.-65) fra Røsså bnr. 2.

Barn:

1.      Maren Cathrine Bech, f. 3.5.1846 (her).

G.II. 1866 m. Jonella Pedersd. (1822-27.12.1906) fra  Ø.Bjerkadal bnr. 1. Ingen barn.

 

11) Anders Jacobsen (1831-5.11.1910) fra Valla bnr. 2 fikk skj. fra pastor Walnum for 553 Spd. 40 skill., dat. 9.2., tl. 19.6.1876. G. 1867 m. Maren Bech Tøgersd. (1846-3.11.1918), datter av f.br.

Barn:

1.      Christine Helene, f. 27.3.1869 (Husmannskone her 1900),

2.      Jacob Johan, f. 8.8.-70 (USA-00),

3.      Anders Christian Tønder, f. 29.7.-72 (her),

4.      tv. Peder Johan, f. 4.11.-74, død samme år, og

5.      tv. Thøger, f. 4.11.-74 (USA-99),

6.      Jacob Johan, f. 25.9.-76,

7.      Ole Nicolai, f. 4.8.-78 (USA-00),

8.      Anna Bek, f. 27.6.-80,

9.      Petrine Knof, f. 18.3.-83,

10.    Peter Cornelius, f. 1.10.-87.

 

12) Anders C.T. Anderssen (1872-29.11.1957), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1700 og kår, tl. 8.7.1933. G. 1910 m. Kristine Johannesd. (1881-2.6.1958) fra Reinåmoen bnr. 1.

Barn:

1.      Anna Nikoline, f. 26.7.1911,

2.      Maren Katrine Bech, f. 19.7.-13 (Reinåmoen bnr. 1),

3.      Kristine Johanna, f. 24.3.-16, d. 11.9.-79,

4.      Helene Jakobia, f. 24.4.-18,

5.      Asta Knoff, f. 5.3.-20,

6.      Johannes Kristoffer, f. 2.5.-21 (her),

7.      Ragnhild Jakobea, f. 6.11.-23, d. 24.1.-68,

8.      Torbjørg Kristine, f. 4.8.-27.

 

13) Johannes Kristoffer Trones, (1921-30.7.1997), sønn av f.br., fikk skj. fra sine foreldre 1953. G. 1962 m. Astrid Elfrida Tverå, f. 1926, fra Jerpbakken bnr. 1.

Barn:

1.      Kristine, f. 28.11.1962.

 

14) Kristine Trones, f. 1962, ble eier fra 1.1.1987, ved skj. fra sine foreldre, tl. 16.1.-87.

 

 

Bnr. 2 LANGFORSMOEN, tidligere husmannsplass med navn Langforsen, fraskilt 1888 fra bnr. 1 med skyld M. 0,27.

 

Som husmannsplass.

1) Rolf Pedersen (1816-4.8.1896) fra Stjørdal (?) var husmann her etter 1850. Skinnfellmaker. Fam. bodde ved Famnvatnet i Hattfjelldal omkring 1850. G. 1846 m. Pernilla Pedersd. (1809-8.6.-79) fra Rapliåsen.

Barn:

1.      Peder Gullak, f. 1847, d. 18.7.1911 (Hemnesberget),

2.      Karolius, f. ca -50 (Straumdalen bnr. 1),

3.      Iver, f. ca -50, Rolf sin sønn u.e. Født i Hattfjelldal (Finneid pl. Varpen).

Pernille, og Karolus sin stedatter Anne Dorthea Pedersdatter, f. Nord-Rana, som også bodde her, omkom da pramma de satt i kom i straumdraget og gikk utfor Sjøforsen.

 

2) Erik Madsson (1832-9.1.-93) fra Lycksele Sv., husmann fra Mellingsjorda, fikk skj. fra Anders Jacobsen Trones for kr. 670, tl. 22.2.1891. G.m. Ulrika Johanna Pedersd. (1830-27.5.-98) fra Stensele i Sverige. Ingen barn kjent.

 

3) Benjamin Jacobsen (1866-1946) f. Lillebjerka fikk skj. fra Erik Madsson for kr. 400 og kår, tl. 22.9.1891.G. 1891 m. Barbro Antonsd. (1869-1945) fra Valla bnr. 1. Fam. flyttet til Holmsletta pl. Rughella før 1906. Om barn se der.

 

Som selveier.

4) Jens Larssen (1854-12.12.1908) fra Oldernes bnr. 1 fikk skj. på dette bruket unntatt A/S Villemoens rettighet, for kr. 830, tl. 19.6.1900. G. 1884 m. Agathe Pedersd. (1853-22.12.1930) fra Langmoen.

Barn:

1.      Jensine Annette, f. 20.11.1888,

2.      Lars Peder Antonius, f. 13.2.-91.

Jens Larssen kjøpte seinere også Sjøforsen bnr. 4 av Oldernes.

 

 

HUSMENN.

1) Karsten Jakobsen. f. 1867, fra Forsmoen i Sørfjellet er nevnt som husmann her ved F 1900. G. 1894 m. Christine Andersd. f. her 1869.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.