Home / Gardene / 025 Skogsmoen

025 Skogsmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 148, Gardshistorie for Vefsn, særbind VII a, side 122.

 

25. Skogsmoen (Vefsn 217) / Kammen

Redigert 18. mars 2011

Gnr. 25 (V 217) Skogsmoen ble overført fra Vefsn til Hemnes ved kgl. res. av 19.4.1849. Da opplysningene om denne garden i eldre tider ‑ matrikler, skattelister, bykslinger m.m., fins under Vefsn tinglag, og fødsler, vielser og dødsfall i Vefsn kirkebøker ‑ blir den etter avtale behandlet i tilsvarende bygdebok for Vefsn. Se også Hemnes sitt omfang.

Boka for denne delen av Vefsn ble utgitt i 2006, og opplysningene nedenfor er stort sett hentet fra den. 

Beliggenhet:
Garden ligger ca 30 km nordøst fra Mosjøen, ikke langt fra E6 ved fjellet Hatten. Den grenser i nord mot 26 Hjartli, i vest mot 24 Eriklia (Rundsvoll) og i øst mot 29 Kjerringhalsen.

Navn:
Skogsmo er det opprinnelige navnet, mens Kammen er navnet som brukes til daglig, og da i betydningen "takket fjell".

Antall bruk og utskiftninger:
Garden har vært bebodd siden ca 1690. Ett bruk til 1907, da parsellen Nordli bnr 2 ble skilt ut. Parsellen Granheim bnr 3 (senere bnr 4) ble skilt ut i 1934. Parsellen Sørmo bnr 5 i 1938.


BRUKERE.

Bnr 1. KAMMEN.
1)
Per Sjurdsen, (ca 1663-1735) opphav ukjent, var bruker ca 1690-1710. Gift I med Marit Jonsd., (-1719), enke etter Jon (var dette Jon "jamt" i Eriklia?).
Barn:

        1) Sjurd, f. ca 1689, d. 1767 (Åkvika i Vefsn),
        2) Kirsten, f. -90, d. 1725 (Reinfjell i Vefsn),
        3) Jon, f. ca -93, d. 1772 (Nordåsen i Vefsn).
Per og Marit flyttet til Nordåsen der Marit døde, skifte 1720. Per gift II 1719 med
Anna Larsd., datter til Lars Larsen på Skjåmoen.

2) Lars Larssen, (-ca 1711) fra 29 Kjerringhalsen, var bruker 1711. Gift 1707 med Anna Jonsd., (ca 1670-1754), enke etter Ola Olsen, 29 Kjerringhalsen.
Barn:
        1) Anders, f. 1709, d. -81 (106 Valåmoen bnr 1).

3) Lars Henriksen, (ca 1672-etter 1754) opphav ukjent, var bruker 1711-ca 1716. Gift ca 1712 med Anna Jonsd., enka etter f.br.
Barn:

        1) Henrik, f. 1713, d. -74 (punn Håjen på Kommermoen i Vefsn),
        2) Jon, f. -19 (Remneset i Leirfjord > husmann under Hals i Vefsn)
Lars og Anna flyttet til Inner-Perjorda bnr 2 og var brukere der.

4) Nils Jonsen, (ca 1683-ca 1754) fra Inner-Perjorda, foreldre Jon Halvardsen og Karen Larsd., var bruker 1716-48. Gift 1713 med Marit Pålsd., (ca 1684-) fra Ømmervassbukta, foreldre Pål Nilssen og Karen ?
Barn:

        1) Karen, f. 1713,
        2) Elisabeth, f. -16,
        3) Jon, f. -18, d. -96 (Oppland - fylket eller en gard?),
        4) Pål, f. -20 (her),
        5) Berit, f. -22, d. -91 (Sommarset i Leirfjord).

5) Pål Nilssen, (1720-etter 1771), sønn av f.br., var bruker 1749-71. Gift 1750 med Ellen Sørensd. (1716-91) fra Ålbotsjorda i Vefsn, foreldre Søren Nilssen og Marit Sjurdsd.
Barn:

        1) Olina, f. 1752.

6) Søren Nilssen, (1755-1820), fostersønn til f.br., foreldre Nils Sørensen og Berit Kolbjørnsd. på Ålbotsjord, var bruker 1771-1813. Gift I 1783 i Hemnes med Kirsten Olsd. (1754-81) fra Engesmoen 104 Solhaug bnr 3, foreldre Ola Jonsen og Marit Andersd.
Barn:

        1) Marit, f. 1774, d. 1819 (145 Olderneset, husmannskone på Ildversbakken).
Gift II 1782 med
Guro Olsd. (1748-ca 1812) fra Øygarden på Båtstranda i Vefsn, foreldre Ola Bennetsen og Dordi Larsd.
Barn:

        1) Kirsten, f. 1783, d. 1833 (her),
        2) Nils Mattias, f. -86, d. 1806.
        3) Ellen Maria, f. -88, d. 1860, hun hadde en sønn Søren Andreas Danielsen, f. 1807, far: Daniel Olsen, f. -88, husmann i Mosjøen. Søren ble bruker her. Ellen giftet seg 1815 med Nils Nilsen, også han ble bruker her.
        4) Berit Dordi, f. ca -93, d. 1819 (husmannskone på Straumsneset i Vefsn).
Gift III 1812 med
Dordi Elisabeth Eriksd. (1761-1833) fra Grøva, foreldre Erik Mikkelsen og Johanna Jensd. Ingen barn registrert.
Søren Nilsen flyttet til Neverveien og døde der 1820.

7) Jakob Johannessen, (1782-1867) fra 37 Kobbhaugen, foreldre Johannes Pedersen Setra og Karen Andersd. (ikke gift), var bruker 1813-ca -15. Gift I 1808 med Kirsten Sørensd. (1783-1833), datter av f.br.
Barn født på Kammen:

        1) Gabriel Andreas, f. 1812, d. før -68),
Barn født i Neverveien:
        2) Johan Jakob, f. -16, d. -48, han hadde en datter Kjerstina Gurine, f. -40, mor: Randi Olsd. Ura
        3) Daniel, f. -18, død samme år,
        4) Karen Maria, f. -19, d. før -68,
        5) Siri Anna, f. -23 (Stokkhaugen i Nesna).
Jakob gift II 1833 med
Dordi Johanna Larsd. (1787-1865) fra Blåfjelldalen. Ingen barn.

8) Nils Nilssen, (1791-1857) fra 29 Kjerringhalsen, foreldre Nils Nilssen og Gunnhild Nilsd., var bruker ca 1815-35. Gift 1815 med Ellen Maria Sørensd. (1788-1860) datter av bruker nr 6. Hennes barn, se over. Ingen felles barn.

9) Søren Andreas Danielsen, (1807-91) stesønn av f.br., var bruker 1835-58. Han hadde f.e. en sønn 
        
1) Tor Kristian, f. 1829 på Sørra i Alstahaug, mor: Sara Andreasd.
Gift 1830 med
Anna Johanna Pedersd.
(1807-73) fra 24 Eriklia bnr 2, f. Blåfjell, foreldre Peder Andersen og Dordi Hermannsd., de var brukerpar i Eriklia.
Barn:

        2) Anders Dass, f. 1831 (27 Vasshaug > USA-69),
        3) Edvard Albrikt, f. -33, d. -66,
        4) Peder Nikolai, f. -36, d. 1918 (husmann på Kamhaugen her > 26 Hjartli bnr 2)
        5) Ellen Maria, f. -38, d. etter -73 (her)
        6) Johan Teodor, f. -41, d. -43,
        7) Dorthea Kirstine, f. -43, d. 1916 på Hemnesberget, gift med Nils Mathias Monsen, f. 1887 fra 37 Kobbhaug, ingen barn,
        8) Nils Bernhard, f. -45, d. 1912 (26 Hjartli bnr 1, trelasthandler),
        9) Petrine Johanna, f. -49, gift 1872 med telegrafbud Jon Eriksen, f. -42, fra Lom i Gudbrandsdalen, de bodde i Mo i Rana, 6 barn, deres yngste sønn Nils hadde sportsforretning (Nils Eriksen) på Mo.

10) Jørgen Brose Jonassen, (1828-) fra 23 Luktvatn bnr 1, foreldre Jonas Hågensen og Gurina Olsd., var bruker 1858-1890tallet. Gift med Ellen Maria Sørensd. (1738-etter -73) datter av f.br.
Barn:

        1) Julianna Gurina, f. 1863, d. 1952 (bnr 2 her),
        2) Johan Edvin, f. -68, d. -72,
        3) Jonette Emilia, f. -73, heime ved F 1900.

11) Nils Anderssen kjøpte gården av Engelskbruket 1899, var trolig bare eier (1899-1920), ikke bruker, var bruker i Neverveien, og forpaktet gården til broren, se neste bruker.

12) Ola Andreas Bech Anderssen, (1868-1942) bror av eieren, kjøpte garden 1920, fra Neverveien bnr 2, foreldre Anders Nilssen og Jonette Olsd., var bruker 1900-38. Han hadde f.e. en datter 
        1) Karoline Antonette, f. -87, mor: Maren Dorthea Pederd. Alsgård, f. -66. Karoline til USA-05.
Gift med
Kristense Marie Andersd.
(28.3.1863-1956) fra Villen i Nord-Rana, foreldre Anders Olsen og Petrine Andreasd.
Barn:

        2) Alfred, f. -88, d. 1965 (her),
        3) Alfine Petrine Angel, f. -95 (gift Jonsen),
        4) Ottine Kristine, f. -98, gift 1922 med bødker Harald Næss, f. 1895 Ålesund.

13) Alfred Olsen, (1888-1965) sønn av f.br., var bruker 1938-39. Han hadde f.e. en datter
        1) Olga, f. 1908, d. -98, mor: Lorenthine ?, f. 1888, fra Lensvik i Troms.
Gift med
Jensine Konradsen
(1895-1990). Ingen barn registrert.
Alfred og Jensine bodde senere på bnr 5 Sørmo her.

14) Nils Austerslått, (1903-76) fra 24 Rundsvold bnr 4 Austerslåtten, var bruker 1939-71. Gift med Olga Alfredsd. (1908-1998) datter av f.br.
Barn:

        1) Klara, f. 1926 (Ålesund),
        2) Einar, f. -27 (her),
        3) Jenny, f. -29 (Oslo),
        4) Gina, f. -30 (31 Knutlia),
        5) Olaf, f. -31 (Ålesund),
        6) Leif, f. -33, d. -84 (Bjerkvik),
        7) Bjarne, f. -34 (Sandefjord),
        8) Alfred, f. -36 (bor her).

15) Alfred Austerslått, (1936-) sønn av f.br., var eier 1971-74.

16) Einar Austerslått, (1927-) sønn av bruker nr 13, var bruker fra 1974. Gift med Oddrun A. Hyttebakk (-) fra Fagerlid på Smalburemma bnr 6 i Vefsn, foreldre Ingvald og Jenny Hyttebakk.
Barn:

        1) Solfrid, f. 1953 (gift Vatshaug, bor i Rana),
        2) Synnøve, f. -64 (Trondheim),
        3) Steinar, f.- 68 (bor i Vefsn).


KAMHAUGEN, husmannsplass
1)
Nikolai Nilssen, (1797-1851) fra 29 Kjerringhalsen bnr 1, foreldre Nils Nilssen og Gunnhild Nilsd., var husmann ca 1820-1848. Gift 1819 med Anna Johanna Benonisd.
(1794-7.10.1849) fra pl. under 70 Dalosen, foreldre Benoni Eliassen og Else Olsd.
Barn:

        1) Else Kristina, f. 1819 (72 Utskarpen pl. Fallet),
        2) Anna Nikoline, f. -22 (gm. fisker Elias Kristensen, f. -13, inderster på 1 Sandnes),
        3) Birgitta Gurina, f. -23 (her),
        4) Nils Johan, f. -25, d. -48,
        5) Elisabeth Helena, f. -27, d. -48,
        6) Gunnhild Margreta, f. -29 (1 Sandnes, gm Edvard Olsen, f. -28),
        7) Benoni Edvard, f. -32, d. 1910 (73 Storholm bnr 1 Negarden),
        8) Johanna Jakobina Susanna, f. -35, d. -94 (1 Sandnes pl. Haubakken),
        9) Ellen Maria, f. -37 (31 Knutli pl. Andbakken).

2) Johan Jakob Monssen, (1814-66) fra 33 Elsfjordosen bnr 1, foreldre Mons Kristensen og Marie Jonsd., var husmann ca 1848-51. Gift 1843 med Helena Jonilla Larsd. (1815-) fra 21 Luktvasslimoen bnr 2, foreldre Lars Jonsen og Siri Hågensd.
Barn:

        1) Maria Kirstina, f. 1842 (USA-70),
        2) Lars Petter, f. -44, d. -72, til 64 Prestenget,
        3) Kristen Maas, f. -47, i 58 Svalenget ved bror Lars sitt skifte 1872,
        4) Sevald, f. -49, USA-78, gift med Olava Henriksdatter, f. 1852 Gløsen, 63 Sund, ingen barn registrert i Norge,
        5) Peder Johan, f. -51, d. 1918 Hemnesberget, fisker og snekker, gift med Emilie Antonsdatter f. 1853 i 146 Trones, 4 barn,
        6) Johan Jakob, f. -53; ikke nevnt i farmors skifte 1867,
        7) Pernille Marie, f. -55, d. 1921 (23 Luktvatn bnr 2 Nygården/Husmoen).
Johan var husmann i Olderbakken under 33 Elsfjordosen 1854-66.

3) Nils Andreas Jonsen, "Navar-Nils", (1821-95) fra 29 Kjerringhalsen, foreldre Jon Nilssen og Inger Anna Isaksd., var husmann 1851-ca 1870. Gift I 1848 med Birgitta Gurina Nikolaisd. (1821/23 -før 1883) datter av husmann nr 1 her.
Barn:

        1) Edvard Andreas, f. 1845,
        2) Nikolai Edvard, f. -47,
        3) Anna Birgitte, f. -49,
        4) Johan Nikolai, f. -52,
        5) Ingeborg Anna, f. -54, d. 1912 (29 Kjerringhalsen),
        6) Nils Bernhard, f. -58, gift -79 med Birgitte Oline Pedersd., f. -56 i Helfjell, han var gråsteinsmurer og sagarbeider, til USA-92 med familien,
        7) Trine Dorthea, f. -60,
        8) Fredrik Juul, f. -63, USA-81,
        9) Hans Olai, f. -67.
Nils flyttet til 29 Kjerringhalsen, giftet seg II 1883 med
Ingeborg Maria Olsd. (1832-) fra en pl. under Drevland i Vefsn, foreldre Ola Pedersen og Anna Pålsd.

4) Per Nikolai Sørensen, (1836-1918) fra bnr 1 her, foreldre Søren Danielsen og Anna Pedersd., var husmann ca 1870 - ca 1884. Gift med Henrikka Jakobsd. (1839-1918) fra pl. Sommerremma under Nyland i Vefsn, foreldre Jakob Jonsen og Anna Henriksd. Hun hadde f.e. en sønn Mikal Jørgen Mattisen, f. -59 (i F1865 skrevet som Andersen, i F1875 og F1900 som Mattisen), han var dreng i Kammen bnr 1 her
Felles barn:

        1) Anna Schrøder, f. 1861, d. 1935. Hun var først gift med Olaus Lund Olsen, f. -58 på 24 Rundsvold. De hadde døtrene Anna Emilie, f. -81, og Olea Amanda, f. -83. Som enke hadde hun en datter Alvilde Ovidea Zahl Andersd., f. -90, far: Anders Pedersen, f. -46, marmorbruddarbeider i Røssåga, og en datter Gyda Marie Edvardsd., f. -93, far: Edvard Andreassen, f. -68 på Vollan i Hattfjelldal. Anna Schrøder Pedersd. til 26 Hjartli bnr 2.
        2) Jørgine Amalia, f. -63 (pl. Finnenget under 51 Storbjerka)
        3) Parelius Holst, f. -66, d. -72,
        4) Antine Dass, f. -69; gift med Edvard Eriksen, f. 1867 i Hemnes, til Kvalnes på Værøy,
        5) Parelius Holst, f. -72 gift (1) 1905 med Nanna Marie Angel Jørgensd., f. -80 i Sandbukta, 2 barn, og (2) i 1921 med bokholder Nanna Pedersdatter, f. 1882 i 27 Vatshaug, ingen barn. Opplysning om USA tvilsom,
        6) Iverta Petrine Dahl, f. -74 (24 Rundsvoll bnr 4 Austerslått),
        7) Nanna Dorthea, f. -77,
        8) Jenny Amanda, f. -82, d. -1963 (gift 1901 med Edvard Reinhardt Larssen, f. -74 på Straum i Drevja. Skrev seg senere for Hauan).
        9) Gyda Marie, f. -84.
Per ble senere bruker på 26 Hjartli bnr 2.

5) Sakarias Andreas Pedersen, (1861-1947) fra pl. Bakken under Bjørkremma, foreldre Peder Johan Monssen og Nikoline Sveinsd., var husmann på 1890-tallet. Flyttet til Sandbukta bnr 3 Lystad. Om familien, se der.

Bnr 2 NORDLI, videreføring av plassen Kamhaugen.
6)
Karsten Andreas Olsen
, (1852-1938) fra Mosjøen, foreldre Ola Pedersen og Marit Andersd., var bruker 1907-38. Han hadde f.e. disse tvillingene med Petrine Marie Andersd., f. 1844 på Høgremma i Vefsn.
        1) tv. Klara Kristine, f. 1881 (gift 1918 med pølsemaker Olaf Krogstad i Mosjøen, f. 1891), og
        2) tv. Eugenie Karoline, f. -81 (gift 1899 med malermester Johan Angell Jakobsen i Mosjøen, f. -76. De skrev seg senere for Almås).
Gift med J
ulianna Gurina Jørgensd.
(1863-1952) fra bnr 1 her.
Felles barn:

        3) Jenny Antonette Zahl, f. 1888, d. 1958 (Hemnesberget og her),
        4) Olga Marie, f. -90, d. 1968 (Lurøy),
        5) Emma Julie, f. -93, d. 1981 (her),
        6) Kasper Julian, f. -97, d. 1976 (Levang i Nesna pg),
        7) Aubert Jul, f. 1900, d. -50 (bnr 4 Granheim/Dalen her),
        8) Antonette Johanna, f. -03, d. -78 (Fredrikstad og her),
        9) Nanna Bergljot, f. -06, d. -94 (24 Rundsvoll bnr 5 Sjulenget).

7) Emma Julie Nordli, (1893-1981), datter av f.br., var bruker 1944-77.

8) Eilif Nordli, (1941-) nevø av f.br., sønn av Aubert, bruker fra 1977, se videre bnr 4 Granheim (Dalen).

Bnr 4. GRANHEIM / DALEN
1) Aubert Jul Nordli, (1900-50) fra bnr 2 her, var bruker 1944-50. Gift med Ellen Jørgensd. Austerslått
(1906-85) fra 24 Rundsvoll bnr 4 Austerslått, foreldre Jørgen Johannessen og Karoline Enoksd. Ellen var bruker her 1950-67.
Barn:

        1) Kaspara, f. 1927 (24 Rundsvoll bnr 4 Austerslått > Mosjøen),
        2) Kåre, f. -31, d. -91, far: Albert Karlsen
        3) Eilif, f. -41 (her)

2) Eilif Nordli, (1941-) sønn til f.br., bruker fra 1967. Gift med Brita Henden (1941-) fra Valsøyfjord, foreldre Kristoffer og Aslaug Henden.
Barn:
        1) Ann Kristin, f. 1965 (lærer, gift Amundgård og bor i Toven i Vefsn),
        2) Brit Eli, f. -67 (gift Hjerpbakk og bor i Korgen),
        3) Audbjørn, f. -69 (bor i Vefsn),
        4) Tore Jørn, f. -73 (bor i Vefsn).


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.