Home / Gardene / 136 Fjelldal

136 Fjelldal


Hemnes Gård og Slekt, side 837 - 844

136. Fjelddal

Redigert 15. januar 2005

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:

Fieldal 1647. Fieldahl 1723, Fjelddal 1838, 1891. Daglignavn Skardet (Skalet med tykk l).

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil ca 1660, vekslende brukstall med vekslende størrelse 1661-1704, tre bruk 1705‑1934. Markeskjellet mot Tverrå var fastsatt fra gammelt og ble oppgått 1754. Utskiftning 1906/08 av innmark, utslåtter, havning og utmark, og overutskiftning 1909. Ny utskiftning 1919 på sørsia av Leiråga.

Kverner:

Alle tre bruka hadde bekkekverner 1774, med kvernskatt henholdsvis 6, 6 og 4 skill.

Skjerping:

1906/10 var det anmeldt 26 skjerp på sølv, kobber, nikkel og kis.

Kirkebu ved Hemnessjøen nevnt i et skifte 1818, og kirkestue på Hemnes i F 1875.

 

 

MATRIKKELGARDEN FJELLDAL, GNR. 136.

Garden var ryddet i allmenningen før 1647, med landskyld 2 pund fisk.

1661    Landskylda forhøyd til 1 våg fisk.

1723    "Temmelig til Korn og Græsning, lige under Field langt fra Søen".

          Gl. matr.nr. 57, landskyld 1 våg.

1838    Nytt matr.nr. 77, lnr. 197 a‑c, landskyld 4 daler 3 ort 12 skill.

1865    Lnr. 197a: 25 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 190 lass

          høy årlig. Tilstrekkelig og meget god havning. Tilstrekkelig ved­-

          skog av bjørk. 2 mil fra sjøen, 1 mil seilbar elv og en mil alminnelig

          god veg. Kornet fryser undertiden.

          Lnr. 197 b og c: som lnr. 197a.

1891    Gnr. 136, skyld 16,89 skyldmark.

 

 

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

                        Hester  Storfe   Småfe   Rug                  Bl.k.                 Havre

1723                 6                      36                                36                                1 5/16                 5 1/4                 5

Hester Storfe       Sauer Svin        Reiner   Rug                  Bygg                Havre    Poteter

1835                 6                      46                                50                    0                      0                                  2 3/4                 9  3/4                1  1/3                9 ½

1865

197a                 2                      15                                20                    1                      4                                  2/5                                2                                  1                                  10

197b                 2                      17                                23                    0                      20                                1                                  3                                  2                                  10

197c                 2                      14                                21                    1                      5                                  1                                  3                                  1 ½                  8

Pl. 1)                1                      3                                  4                      0                      0                                  0                                  1 2/5                 1                                  6

Sum‑65            7                      49                                68                    2                      29                                2 2/5                 9 2/5                                    34

1875

197a                 2                      16                                17                    1                      8                                  4/5                                3                                  1 ½                  10

197b                 2                      17                                16                    1                      0                                  1                                  3                                  1                                  10

197c                 2                      15                                15                    1                      14                                1/5                                3                                  1                                  8

Pl.2)                 0                      4                                  3                      0                      0                                  0                                  4/5                                2/3                                1

Sum‑75            6                      52                                51                    3                      22                                2                                  9 4/5                 4 1/6                 29

 

MANNTALL

1666   3 brukere, 3 sønner

1701   3 brukere, 3 sønner og 2 tjenestekarer.

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se Fuglstrand (012). Brukerne kjøpte brukene 1885. Seinere selveiere.

 

FOLKETELLINGER

 

                                    Husbonds‑        Kårfolk Tjenere             Husmanns‑       Inderster                       Fattige

                                   folk                                                                                                     folk

1801                 22                                            1                                  5                                  0                                              0                                                         0

1865                 15                                            1                                  8                                  4                                              2                                                         1

1875                 16                                            0                                  7                                  3                                              1                                                         0

1891                 21                                            0                                  7                                  3                                              1                                                         1

 

BRUKERE.

 

Inntil 1714.

1) Simen Nilssøn var bruker av 2 pund fra seinest 1647, da han betalte ½ dlr. skatt. I den trykte utgaven av skattematrikkelen 1647 kalles han Suenn, men det kan være en feiltolkning. I skattelistene 1650 og seinere er det alltid Simen. Ved M 1666 var Simen 84 år, og sønnen

1.      Nils 39 år.

Fra 1666 brukte han 1 pund 12 mark.

 

BRUK I

var den delen som Simen fortsatte med t.o.m. 1671.

2) Nils Simensøn (ca 1627‑ etter 1705), sønn av den første brukeren, hadde brukt 1 pund fra 1661, (Bruk III), og overtok så 1672 1 ½ pund etter faren, slik at han inntil 1688 brukte 2 pund 12 mark, og 2 pund 1689‑1704. 1705‑14 hadde han 1 pund. G.I. m. ukjent.

Barn:

1.      Jens, f. ca 1656 (her),

2.      Simen, 5 år 1666 (bnr. 3 her),

3.      David, 4 år ‑66.

G.II. m. Johanna Henriksd., enke etter Ole Olsøn Røsså. Ingen felles barn. Ved skiftet etter Johanna 1712, var boets brutto 323‑1‑4, gjeld og avg. 65‑1‑4. Penger: 71 dlr. Gull og sølv for 27‑0‑2. Husdyr: 2 hester, 16 kyr. 2 dalkviger, 1 tre‑års okse, 1 dalokse, 15 sauer, 5 jømmer, 5 geiter, 1 bukk.

 

BRUK II.

1) Peder ell. Peer 0lsøn brukte 12 mark 1666‑78. 1679‑1704 var denne landskylda tillagt Bruk III.

 

2) Nils Gabrielsøn (ca 1654‑1731) fra Finneid Bruk I var bruker av 12 mark fra 1705 og ytterligere 12 mark overført 1715 fra Bruk I. Ved M 1701 var han angivelig 41 år, med en sønn

1.      Gabriel, 7 år.

 

Bruk III.

1) Nils Simensøn, seinere Bruk I, var bruker av 1 pund fra seinest 1661 til ‑71, da han overtok 12 mark fra Bruk II. Fra 1688 er faren Simen oppført som bruker av 12 mark her.

Disse tre brukene er konstruerte bruksenheter, og gir vel egentlig bare uttrykk for fordelinga av landskylda mellom flere brukere på et fellesbruk.

 

Fra 1715.

Bnr. I (lnr. 197a) MIDTIGARDEN, landskyld fra 1715: 1 pund, 1838: 1 daler 2 ort 20 skill., 1891: M. 5,63.

3) Jens Nilssøn (ca 1656‑1748), sønn av f.br., var bruker fra 1715. G.m. Anne Amundsd. (ca 1655‑1748).

Barn:

1.      Beretth (Utskarpen Bruk II),

2.      Anne, f. ca 1689 (her),

3.      Kirsten (husm.k. Tjøtta),

4.      Ranni (Tretthammaren Bruk II NR),

5.      Lisbeth, f. ca ‑96 (Bryggfjelldalen).

 

4) Jacob Augustinussøn (1699‑21.2.1767) fra Holmsletta fikk bbr. tl. 24.4.1731.  G.I. 1727 m. Anne Jensd. (1689‑1747), datter av f.br.

Barn:

1.      Anne Johanne, f. 1727 (Elsfjord),

2.      Jens, f.‑28 (Øverleiren bnr. 1),

3.      Augustinus, f.‑31 (Røsså bnr. 1),

4.      Randi Elisabeth, f.‑32, d.s.å.,

5.      Sophie, f.‑35, d.str.,

6.      Ole, f.‑38 (her).

Ved skiftet etter Anne 1747 var boets brutto 805‑5‑0, avg. 72‑2‑8. Penger: 169‑0‑12. Gull og sølv for 7‑3‑8. Bøker: Brochmands postill og 2 salmebøker. Husdyr: 1 hest, 1 føll, 16 kyr, 3 markkviger, 2 dalkviger, 2 markokser, 1 dalokse, 7 sauer, 12 jømmer, 8 værer, 10 geiter, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk. G.11. 1748 m. Marit Abelsd.

Barn:

7.      Nils, f. 1749, d.s.å.

 

5) Ole Jacobsøn (1738‑1813), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 18.10.1768. G.1768 m. Inger Olsd. (1745‑1809) fra Elsfjordstrand.

Barn:

1.      Jacob, f. 6.2.1769 (her),

2.      Anne Johanne, f.‑70 (Solhaug bnr. 1),

3.      Jens Augustini, f. 12.3.‑73 (Vasshaug i Vefsn),

4.      Ole, f. 26.10.‑74 (Meland bnr. 4),

5.      Berithe, f. 30.3.‑77 (Drevvatn bnr. 2),

6.      Arent, f. 27.1.‑79 (Nerleiren bnr. 2),

7.      tv. Johannes, f. 18.9.‑83 (Utland bnr. 1) og

8.      tv. Martha Elisabeth, f. 18.9.‑83 (Bleikvasslia bnr. 2).

 

6) Jacob 0lsøn (1769‑13.6.1851), sønn av f.br, fikk bbr. tl. 12.10.1795. G. 1794 m. Gidsken Hansd. (1768‑20.9.1856) fra Tverrå.

Barn:

1.      Nils, f. 27.2.1795, d.‑97,

2.      Elen Kierstina, f.‑97 (Leirskaret bnr. 3),

3.      Hans, f.‑99 (her),

4.      Giedschen, f. 1803 (Trettbakken bnr. 2),

5.      Olava, f. 9.8.‑05 (Tverrå bnr. 1),

6.      Jens Augustinus, f.‑07.

 

7) Hans Jacobsen (1799‑9.10.1878), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 2.10.1826. G. 1827 m. Berit Nilsd. (1802‑8.8.64) fra Øverleiren bnr. 4.

Barn:

1.      Gidsken, f. 4.2.1828, d. 22.5.‑57 ug,

2.      Jakob Olai, f. 12.6.‑31 (her),

3.      Kirstina, f. 14.8.‑33, d. 25.5.‑34,

4.      Kierstina Johanna, f. 20.6.‑35 (USA‑75),

5.      Nils, f. 4.10.‑38 (USA‑66),

6.      Maren Olava, f. 7.9.‑41, d.str.,

7.      Hans Benjamin, f. 5.2.‑45 (USA‑66),

8.      Marthinus Johan, f. 10. 10. ‑47 (USA‑69).

G.II. 1870 m. Elisabeth Gullesd. fra Meland bnr. 2, f. 1825. Ingen barn. Som enke til USA‑81.

 

8) Jacob Hanssen (1831‑17.5.‑99), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 1.8.1872 og skj. fra Pauline Walnum for kr. 2333,33, dat. 30.6.1885, tl. 1.3.‑92. G. 1865 m. Jacobea Jacobsd. (1835‑10.11.‑99) fra bnr. 3 her.

Barn:

1.      Hans Benjaminn, f. 21.2.1871 (her),

2.      Jakobea Marie, f. 22.8.‑76, d. 2.2.‑80.

 

9) Hans Jakobsen (1871‑4.9.1943), sønn av f.br., fikk skj. ved dom i eiendomssak, dat. 10. 10. 1914, tl. 18.7.25. G. 1897 m. Lovise Kristine Larsd. (27.12.1872-2.9.1958) fra Fjelldal bnr. 3.

Barn:

1.      Jakob Johan, f. 22.11.1897, d. 9.3.1900,

2.      Jakobea Johanna, f. 5.10.1900, d. 27.6.‑68 ug,

3.      Laura Agatha, f. 22.9‑02,

4.      Karen Helena, f. 22.12.‑07,

5.      Jakob Olai, f. 15.5.‑12.

 

10) Jakob Fjelldal, f. 1912, sønn av f.br., overtok bruket 1940. G. 1940 m. Hjørdis Marie Nylund, f. 20.10.1920, fra Dalsgrenda NR.

Barn:

1.      Hans, f. 13.5.1941,

2.      Edit, f. 1.5.‑43,

3.      Borghild, f. 27.2.‑48,

4.      Leif, f. 25.2.‑57.

 

11) Hans Fjelldal, f. 1941, sønn av f.br., fikk skj. tl. 16.3.1968. G. 1966 m. Kari Johanna Malmo Bjerka, f. 24.1.1948.

Barn:

1.      Rune, f. 5.3.1967,

2.      Bård Jøran, f. 15.4.‑70,

3.      Roger, f. 12.1.‑78.

 

Bnr. 4 GRANENG i panteregisteret, ellers også GRANMOEN, fraskilt 1935 fra bnr. 1 med skyld M. 0,90. Seinere tilbakeført bnr. 1.

 

Bnr. 2 (lnr. 197b) NYGÅRD, tidl. Bruk 11, landskyld fra 1715: 1 pund, 1838: 1 daler 2 ørt 20 skill., 1891: M. 5,63.

1) Adrian Jacobsøn (ca 1699‑etter 1772) fra Solvær, f. Sætra, fikk bbr. tl. 21.10.1732. G. 1721 m. Kirsten Nilsd. (ca 1689‑9.10.1774) fra Bryggfjell.

Barn:

1.      Jon, f. ca 1722 (Skresletta bnr. 1),

2.      Elsa, f.‑23, d.‑42,

3.      Nils, f. ca ‑24 (her),

4.      Johanna Maria, f.‑34 (Ytteren bnr. 4 NR),

5.      Jacob. f.‑36, d.‑50,

6.      Malene Kierstina, f.‑38 (Nesna pg.).

 

2) Nils Adriansøn (ca 1724‑31.12.‑70), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.10.1758, tl. 29.10.‑60. G. 1759 m. Beret Hansd. (1734‑1809) fra Mula.

Barn:

1.      Else Johanna, f.‑62, d. før ‑17.

Ved skiftet etter Nils 1771 var boets brutto 180‑0‑1, gjeld og avg. 47‑5‑9. Penger: 7‑5‑9. Sølv for 11‑1‑8. Åttringsbåt med rigg. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 1 dalokse, 8 sauer, 1 vær, 8 lam, 6 geiter, 4 bukker, 3 kje.

 

3) Ole Torgersøn (1736‑12.11.‑99) fra Bø i Brønnøy, tidligere dreng på Presteng, fikk bbr. tl. 11.5.1772. Han fikk utbetalt skuddpremie for tre bjørner. G. 1771 m. enka Beret. Ingen barn.

 

4) Anders Nilssøn (1752‑30.4.1834) fra Seljeli Bruk II fikk bbr. tl. 7.5.1787. G. 1785 m. Kierstina Jonsd. (1757‑1808) fra Holmsletta.

Barn:

1.      Jon, f. 1788,

2.      Beret, f.‑90,

3.      Karen Anna, f.‑93, d. før ‑97,

4.      Ole, f. 9.10.‑94, d.‑95,

5.      tv. Nils Jørgen, f.‑97, d. 25.10.‑99, og

6.      tv. Karen Juditha, f.‑97, d. 3.8.1822,

7.      Anna Kierstina, f.‑99 (Finnbakken bnr. 2).

Ved skiftet etter Kierstina 1808, var boets brutto 2745‑6, gjeld og avg. 78‑1‑12. Sølv for 5‑4‑0. Bøker: Brochmands postill og 5 andre. G.II. 1811 m. Marit Larsd. (1778‑27.5.1851) fra Bleikvassforsen.

Barn:

8.      Berit, f. 1811,

9.      Kjersten, f. 11.6.‑14, d.str.

1809 ga Anders fra seg 12 mark, og resten 1826.

 

5) Jens Jørgensøn (1768‑25.12.1855) fra Røssvassbukt fikk bbr. på 12 mark, tl. 12.10.1809, og ytterligere på 12 mark, tl. 2.10.‑26. G. 1803 m. Kierstina Eriksd. (1776‑3.5.1857) fra Trettbakken bnr. 1.

Barn:

1.      Jon, f. 1799, d. 23.6.1870 ug. (Jon hadde en datter Kierstine, f. 29.4.1844, til Trettbakken bnr. 1, M: Synive Pedersd. fra Rapliåsen).

2.      Erich, f.‑05 (her),

3.      Karen, f.‑12, d.s.å.,

4.      Jørgen, f.‑14, d.‑17,

5.      Karen, f.‑17.

 

6) Erik Jenssen (1805‑7.2.‑76), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.10.1840. G. 1840 m. Beret Christoffersd. (18173.9.‑78) fra Trettbakken bnr. 2.

Barn:

1.      Kirstina, f. 4.4.1842 (USA),

2.      Karen Dorthea, f. 23.9.‑43 (Sund bnr. 3),

3.      Jon Jørgen, f. sep.‑45, d.str.,

4.      Jens Jørgen, f. 2.1.‑48, d. 25.12.‑55,

5.      Marit Johanna, f. 12.9.‑49 (Forsbakken),

6.      Christoffer Peder, f. 23.4.‑51 (her),

7.      Elen Bergitte, f. 5.2.‑53, d.s.å.,

8.      Iver Christian, f. 23.3.‑54 (Leirskaret bnr. 2),

9.      Elen Bergitte, f. 28.7.‑55 (USA‑81),

10.    Jens Jørgen, f. 18.8.‑56 (USA‑81),

11.    Christence Iverta, f. 19.7.‑58, d. 15.9.‑61.

 

7) Christoffer Eriksen (1851‑15.4.1943), sønn av f.br., fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 2333,33, dat. 30.6.1885, tl. 3.5.‑92. G. 1880 m. Johanna Christoffersd. (1855‑23.9.1927) fra Leirskaret bnr. 1.

Barn:

1.      Ergen Bertin, f. 16.4.1882 (her),

2.      Peder Nokolai, f. 7.10.‑84,

3.      Randine Christine Elise, f. 27.6.‑88 (Bryggfjell bnr. 2),

4.      Christine Jensine, f. 1. 11.‑90.

 

8) Ergen Christoffersen (1882‑15.12.1960), sønn av f.br., var bruker fra før 1911. G. 1910 m. Karoline Olsd. (1884‑26.2.1941).

Barn:

1.      Kristoffer Johan Bang, f. 23.9.1911,

2.      Kristine Jensine, f. 29.10.‑12,

3.      Ole Bang, f. 11.2.‑14,

4.      Emil Kaurin, f. 18.2.‑16.

 

9) Kristoffer Fjelldal, f. 1911, sønn av f.br., overtok bruket 1950. G. 1944 m. Rut Larsen, f.23.3.1920, fra Tjøtta.

Barn:

1.      Per, f. 26.5.1944,

2.      Erling, f. 22.8.‑45,

3.      Ragnhild, f. 22.5.‑57.

 

10) Per Fjelldal, f. 1944, sønn av f.br., overtok bruket 1971. G. 1969 m. Jorund Løkås Korgen, f. 12.2.1949.

Barn:

1.      Liv Marit, f. 23.3.1971,

2.      Anne Berit, f. 17.4.‑73,

3.      Jan Ketil, f. 10.4.‑77.

 

Bnr. 3 (lnr. 197c) AUSTIGARDEN, landskyld 1 pund fra 1696, 1838: 1 daler 2 ort 20 skill., 1891: M. 5,53.

1) Nils Claussøn Lund er oppført i skattelistene 16961704, men er ikke nevnt i M 1701 eller andre kjente kilder.

 

2) Simen Nilssøn (ca 1660‑1721) fra Bruk I var bruker fra 1705. G.I. med ukjent.

Barn:

1.      Nils, 20 år 1701, d. før ‑14,

2.      Jens, 16 år ‑01 (Meland Bruk 1),

3.      Karen (Bersnev i Vefsn),

4.      Anna (Storholmen bnr. 1),

5.      Kirsten, f. ca 1685 (Tverrå),

6.      Bendicta (Helgå i Nesna),

7.      Syneve (Høynes).

Simon hadde som enkemann en sønn

8.      Oluf, f. 1704, M: Berit Aronsd.

G.II. m. Kirsten Pedersd. (ca 1678-1749) fra Forsbakken.

Barn:

9.      Elen, f. 1706 (Gjesbakken bnr. 2),

10.    Maren, f.‑08, d. før ‑21,

11.    Johanna, f. ‑09,

12.    David, f.‑ 11, d.‑37,

13.    Nils, f.‑14 (Storbjerka bnr. 4),

14.    Ole, f.‑17, d.‑37,

15.    Rakel, f.‑20 (Eiteråga bnr. 3 NR).

 

3) Nils Olsøn, d. 1760, var bruker fra 1721. G. 1721 m. enka Kirsten.

Barn:

1.      Ingeborg, f. 1725 (her).

 

4) Jacob Samuelsøn (1721‑79) fra Nerleiren bnr. 5 fikk bbr. tl. 30.4.1748. G. 1746 m. Ingeborg Nilsd. (1725‑etter -79), datter av f.br.

Barn:

1.      Dina Christine, f. 1747,

2.      Nils, f.‑49, d.s.å.,

3.      Ane Dorthea, f‑50, d. 4.7.‑67,

4.      Jacob, f.‑52 (her),

5.      Ole, f.‑54,

6.      Samuel, f.‑55,

7.      Nils, f.‑57,

8.      Davina Chierstina, f.‑59, d. 17.8.‑72,

9.      Lars, f.‑61,

10.    Ingeborg Maria, f.‑64 (Vesterbekkmoen),

11.    Elen Johanna, f.‑65,

12.    Abel, f. 17.4.‑67.

 

5) Jacob Jacobsøn (1752‑1818), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.5.1773. G. 1772 m. Karen Hansd. (1761-16.2.1830) fra Tverrå.

Barn:

1.      Anna Kierstina, f. 14.3.1783 (Ytterleiren bnr. 1),

2.      Giesken Elisabeth, f. 14.7.‑84 (Trettbakken bnr. 1),

3.      Ingebor, f. 4.3.‑86 (Leirskaret bnr. 4),

4.      Karen, f.‑88, d.‑97,

5.      Kierstina, f.‑90,

6.      Zacharina, f.‑92, d.‑93,

7.      Jacob Hass, f. 25.2.‑94, d.‑97,

8.      Hans, f.‑96, d.‑97,

9.      Jacob Hass, f.‑98 (her),

10.    Karen Zacharina, f. 1800, d.‑01,

11.    Nils, f.‑02, d.‑05.

Ved skiftet etter Jacob 1818 var boets brutto 292‑2‑16, gjeld og avg. 28‑3‑16. Innskudd i Norges Bank 6‑2‑0. Bøker: 2 postiller og 6 andre. Brennevinskjele med hatt og piper. Naust ved Olderneset og bu på Hemnes, seksringsbåt og treromsbåt, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 gl. hoppe, 1 unghest, 9 kyr, 1 markokse, 6 sauer, 2 jømmer.

 

6) Jacob Hass Jacobsen (1798‑9.2.1862), sønn av f. br., fikk bbr. tl. 1.5.1820. G.I. ca 1825 m. Karen Marie Olsd. (1796‑ca 1826) fra Seljeli ? (ekteskapsregister 1824‑26 mangler).

Barn:

1.      Ole Andreas, f. 13.5.1826, d. 2.1.‑30.

G.II. ca 1826 m. Maren Olsd. (1800‑11.3.‑81) fra Bryggfjell.

Barn:

2.      Karen Sakrina, f. 14.9.1827, d. 20.2.‑30,

3.      Jacob, f. 22.8.‑29, d. 25.2.‑30,

4.      Ole Andreas, f. 29.10.‑31 (her),

5.      Karen Helena, f. 2.4.‑33 (Bryggfjell),

6.      Jacobia Johanna, f. 28.6.‑35 (bnr. 1 her),

7.      Gidsken Bergitha, f. 17.7.‑38, d. 19.3.‑41.

 

7) Ole Jacobsen, f. 1831, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 15.10.1858. G. 1868 m. Elisabeth Margrethe Davidsd., f. 1.9.1848, fra Umbukta NR.

Barn:

1.      Jakob Hass, f. 20.11.1869,

2.      Nils Jørgen, f. 20.1.‑72,

3.      Marthin Oluf, f. 18.3.‑73, d. 8.5.‑80,

4.      Davine Elisabeth, f. 13.12.‑74,

5.      Ole Esaias, f. 10.8.‑76,

6.      Gina Kornelia, f. 9.10.‑78, d. 25.11.‑80,

7.      Maren Jakobea, f. 5.10.‑80.

Fam. til USA‑81.

 

8) Lars Olaus Nilssen (20.2.1845‑19.4.1934) fra Vefsn fikk skj. fra Pauline Wanum for kr. 2333,33, dat. 30.6.1885, tl. 28.5.‑92. G. før 1869 m. Anne Marie Olsd. (1842‑5.6.1917) fra Vefsn.

Barn:

1.      Nikolai Andreas, f. 15.2.1869,

2.      Olaf Andreas, f. 14.4.‑70 (USA‑00),

3.      Petter Alfred, f. 11.11.‑71, d. 22.2.1942,

4.      Lovise Kristine, f. 27.12.‑72 (Fjelldal bnr. 1),

5.      Anna Ludvikka, f. 3.8.‑74, d. 20.10.1946, ug.,

6.      Josefine Karoline, f. 29.1.‑76 (Trettbakken bnr. 1),

7.      Johan Lundh, f.‑77, d. 26.9.1967 (USA),

8.      Edvine, f. 17.3.‑79 (Mellingsjorda bnr. 5),

9.      Ole Bertinus, f. 14.4.‑82 (Trettbakken bnr. 2),

10.    Alvie Martine, f. 24.7.‑83 (Tverrå),

11.    Ludvig Leonard, f. 9.4.‑85 (Øverleiren),

12.    Gine Martine, f. 1. 12.‑86, d. 1947 Fjelldal,

13.    Martin Mikal, f. 2.7.‑88 (her).

 

9) Martin Larsen (1888‑5.11.1959), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 2500 og kår, tl. 11.1. 1919. G. 1919 m. Charlotte Pedersen (1892‑22.8.1952) fra Mellingsjorda bnr. 6.

Barn:

1.      Anne Marie, f. 13.11.1921.

 

10) Anne Marie Fjelldal, f. 1921, datter av f.br., var bruker etter sin far til 1965. G. 1940 m. Karl Kjeldsen Bjerka, f. 26.6.1919.

Barn:

1.      Magne, f. 17.8.1941,

2.      Nils Jan, f. 26.3.‑44,

3.      Kjell, f. 13.11.‑45,

4.      Bjørg, f. 23.4.‑48 (Stormoen bnr. 4).

 

11) Nils Jan Kjeldsen, f. 1944, sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 1965. G. 1966 m. Anne Marie Fagereng, f. 18.2.1946, fra Rundhaugen bnr. 6 NR.

Barn:

1.      Karl Arne, f. 21.9.1967,

2.      Monica, f. 13.12.‑68,

3.      Viggo, f. 26.4.‑71,

4.      Linda, f. 27.3.‑78.

 

Bnr. 5 NYENGET, daglignavn Kørghåjen, fraskilt 1935 fra bnr. 3 med skyld M. 0,23.

1) Ole Tverå, f. 1912, fra Tverrå, kjøpte bruket 1935, og fikk skj. dat 15.2., t]. 26.2.1937. G. 1934 m. Henny Lauvik (18.11.1908‑30.12.‑75) fra Hemnesberget.

Barn:

1.      Arne Johan, f. 1.1.1935, d.

2.      Andreas Juul, f. 1.1.‑35, død samme dag,

3.      Guttorm Nikolai, f. 26.3.‑37. d. 28.12.‑37.

4.      Guttorm Nikolai, f. 12.1.‑39. d. 26.5.‑40.

5.      Hendry Olai, f. 2.3.‑41, d. 8.1.2005 (Lørenskog)

6.      Jarle Andreas, f. 20.1.‑43,

7.      Elsa, f. 20.6.‑48, G.m. Per Jomar Hoel, f. -46, lærer, ordfører i Hemnes 1999-2003

 

2) Jarle Tverå, f.‑43, overtok bruket fra sin far i 1972. G.m. Kjellaug Reinåmo, f.26.11.‑51 fra Reinåmoen pl. Stormoen, bnr 9.

Barn:

1.      Vidar, f. 26.11. 1971.

2.      Ann‑Karin, f.8.1.‑74.

 

 

HUSMENN.

YTTERMARK under bnr. 1.

1) Mikal Pedersen (1806‑15.2.‑69) fra Rapliåsen var inderst her fra seinest 1831 og husmann fra seinest ‑33. G. 1829 m. Ingeborg Anna Nilsd., f. ca 1800 i Nesna pg.

Barn:

1.      Samuel Olai, f. 12.6.1831, d. 23.2.‑62,

2.      Pernilla Kirstina, f. 14.8.‑33, d. 25.5.‑35,

3.      Peder Christian, f. 11.3.‑36 (USA‑75),

4.      Nils Edvard, f. 5.4.‑38 (Northfield, Minnesota, USA‑66), artikkel i Rana Blad 20.9.2003,

5.      Mikkelborg, f. 17.1.‑41 (husmann her),

6.      Jacob Andreas, f. 13.7.‑44 (USA‑66).

 

2) Mikkelborg Mikalsen, f. 1841, sønn av f. husm., overtok plassen etter farens død. G. 1874 m. Christine Hansd., f. 1835, fra bnr. 1 her. Mikkelborg med kone og mor emigrerte til USA‑75.

 

3) Anton Johannessen (1837‑etter 1911) fra Mellingsjorda pl. Meråneset var husmann fra 1875. G. 1871 m. Pedernille Christiansd. (1839‑21.4.1911) fra Meland bnr. 4.

Barn:

1.      Christian Martin, f. 24.7.1844, d. 29.4.‑93.

 

INNERENGET under bnr. 2.

1) Jakob Haagensen (1870‑17.11.1939) fra Dilkestad pl. Børresteinlia, f. Stor‑Alteren NR, M: p. Anne C. Nilsd. G. 1891 m. Anna Jørgensd. (1867‑15.2.1923) fra Breivika pl. Sagbakken.

Barn:

1.      Aksel Nikolai, f. 20.3.1890,

2.      Ellen Johanna, f. 11.2.‑92,

3.      Kristian Kornelius, f. 13.7.‑93,

4.      Jenny Agate Jul, f. 23.5.‑97,

5.      Jørgen Brose, f. 25.8.1900,

6.      Jakob Johan, f. 21.4.‑08 (her).

 

Bnr. 6 INNERENG.

2) Jakob Johan Innereng (1908‑5.6.‑88), sønn av f.husm., overtok plassen 1940 etter faren, og fikk skj. tl. 2.7.1947. G. 1936 m. Karen Eiterå, f. 9.9.1904, fra Eiteråga NR.

Barn:

1.      Anna, f. 1. 11. 1936,

2.      Hans, f. 9.7.‑38.

 

3) Hans Innereng, f. 1938, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 4.7.1988. G. 1969. Liv Nygård Korgen, f. 25.1.1947.

Barn:

1.      Anita, f. 21.3.1969,

2.      Trond, f. 10.8.‑71.

 

KOPPERNAGELEN.

1) Anton Kristian Larsen (1877‑2.2.1959) f. Hemnesberget var husmann her fra før 1906. G. 1903 m. Sofie Amanda Magnusson (6.2.1872‑2.2.1959) fra Björkvattnet, Lycksele Sv. Hun hadde en sønn f.e.Jens Martin, f.30.7.1896. (USA 1914) d.22.9.‑70.

Barn:

1.      Olava Aminda, f. 8.5.1904, d. 13.10.‑87 (Øninglia),

2.      Sigurd Aleksius, f. 2.6.‑06, d. 17.6.‑58,

3.      Magnhild Kathrine, f. 28.2.‑09,

4.      Lars, f. 4.12.‑10. d. 19.2.‑91.

Fam. til Vekthaugkråa etter 1909.

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.