Home / Gardene / 005 Brennesvik

005 Brennesvik


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt side 40-43

 

5. Brennesvik

Redigert 20. september 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Brentzwich 1661, Brendsvigen 1723, Brendnæsvik 1838, Brennesvik 1891. Navnet har med brenning å gjøre. Det mest nærliggende er tranbrenning, ikke bråtebrenning. Stomvika på samme gard har navn etter trestubber, og de blir fjernet etter bråtebrenning.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk til 1863. Fra 1931 var her 5 bruk. Utskiftninsforretning 1862 for å opprette et gammelt forfallent markeskjell mellom Brennesvik og 6 Mastervik.

 

Kvern:

Brukeren betalte 4 skill. kvernskatt 1774.

 

Fredlysning av egg og dun av ærfugl og annen sjøfugl 1870.

 

MATRIKKELGARDEN BRENNESVIK, GNR. 5.

Garden er nevnt 1611, brukt av ødegårdsmann. Hemnes kirkes jordebok 1626 oppfører "Brennes" med landskyld 1 våg. 1647 var den 3 ½ pd. og 1661 ½ våg. Forklaringen fins i skattemanntallet 1647: "Er aff Fieldschrov borttagit".

1723 "Ligger i Sollie, nogenlunde til Korn, dog ringe til Græsning. Bren­defang. Kaagefisk for Landet". Landskyld 1 pund 12 mark, gl. matr.nr. 23.

1838 Nytt matr.nr. 5, Inr. 119, landskyld 4 ort 22 skill.

1865 Omtrent 16 mål åkerland. Eng, leir‑ og sandjord, delvis vannsyk, som antas å gi 80 lass høy årlig. Ubetydelig vedskog. Garden er meget lettbrukt og ikke frostlendt.

1891 Gnr. 5, skyld 3. 10 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer 

Geiter

Bygg

Bl.k.

Poteter

1723

1

1

8

0

3

0

 

1835

1

6

9

0

4 ¼

0

2 ¼

1865

0

3

9

0

0

0

3

1875

1

7

22

0

1

0

8 1/8

 

MANNTALL

1666 1 bruker med 2 sønner, 1 strandsitter

1701 1 bruker med 2 sønner

FOLKETELLINGER.

 

Husbonds‑ folk

Kårfolk

Tjenere m.jord

 

u.jord

Husmanns‑ folk

Inderster

1801

5

1

1

0

0

0

1865

3

0

0

3

6

9

1875

11

0

4

0

8

0

1891

15

0

0

0

0

1

 

EIERE.

Garden var opptatt under 4 Hestneset eller 6 Mastervik, og tilhørte derfor Hemnes kirke, seinere Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av lensmann Udnæs ca 1822. Johs. Aas eide Stomvik 1867‑ca 1900. Ellers har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 119) BRENNESVIK, landskyld 12 mark, 1838: 1 ort 22 skill., 1891: M. 2,67.

1) Anders var den første kjente brukeren, nevnt 1611 som ødegårdsmann. Han var "forarrmet" 1628 og døde antakelig 1633, da garden var øde 1634. Enka var bruker 1636‑39.

 

2) Christen er nevnt i skattemanntallet fra 1641. Det er mulig at han var gift med enka etter f.br.

 

3) Torsten Anderssøn, muligens sønn av bruker nr 1, var bruker 1646‑80. (Det synes merkelig at han skal ha overtatt bruket i en alder av ca 19 år. Farsnavnet er ikke nevnt før 1667). Ved M 1666 var han 39 år, med sønnene

1. Anders, 10 år,

2. Clemen, 2 år.

 

4) Anders Torstensøn, f. ca 1656, d. 1728, 72 år gammel, sønn av f. br., var bruker 1680‑1729. G.m. Gjertru Ingeborg  Andersd, d. før 1722, fra 39 Seljeli bnr. 1.

Barn:

1. Anders, 19 år ved M 1701.

2. Ellen, f. ca 1690 (Kvalnes i Nesna)

1711 besto fam. av 3 personer.

 

5) Anders Anderssøn (1682‑1739), sønn av forrige bruker, fikk bbr. tl. 21.10.1732. G.I. 1709 m. Mali Andersd. G.II. 1734 m. Karen Thomasd. (1707‑1773) fra 19 Drevvassbukt bnr. 3.

Barn:

1. Ingeborg, f. 1735 (Nord‑Bjørn på Dønna), døpt 4. sønd. i Faste 1835. "Maglj Andersd. Brenszvigen" er ført som fadder. Dette er nok feil i kirkeboka?

2. Anders, f. 1736, d. 3.9.‑67. Døpt 21. sønd. e. Trin. 1836. "Maren Thomesd. Brenisvigen" er ført som fadder.

 

6) Ole Anderssøn (1713‑1759) fra 1 Sandnes. Ole var døpt 25.3.1713. G. 1739 m. enka Karen.

Barn:

1. Anders, f. 1740, d. etter -68,

2. Thomas, f. ‑42, d. før -68

3. Hans, f. ‑45 d. ‑68,

4. Ole, f. ‑48, d. etter -68.

Ole Anderssøn kom bort på sjøen ved Vågan under vinterfisket 1759, og ble ikke gjenfunnet. Ved skiftet etter ham var boets brutto 302‑2‑12, gjeld og avg. 29-3‑9.

I boet var det bl.a. 57‑0‑2 i rede penger og sølv for 16‑3‑0. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 5 sauer, 9 jømmer, 6 geiter, 2 bukker, 2 svin.

 

7) Lars Hanssøn (1723‑1797) fra 138 Finnbakken. G.I. 1761 m. enka Karen. De hadde ingen barn. G.II. 1773 m. Adelus Andersd. (1748‑3.1.1826) fra 4 Hestneset.

Barn:

1. Karen Maria, f. 9.7.1776 (her).

 

8) Anders Pedersøn (1771‑1.2.1854) fra 19 Drevvassbukt bnr. 3, fikk bbr. 22.5. tl. 12.10.1795. G. 1795 m. Karen Larsd. (1776‑etter 1822), datter av f.br.

Barn:

1. Lars Petter, f. 1796 (Leirfjord, så Litj-Fiplingdal i Grane 1823),

2. Aletha Maria, f. ‑98, død samme år,

3. Ole Andreas, f. -99 (Husmann 16 Svartkjønli)

4. Peder, f. 1800 d. ‑03,

5. Nils Hendrich, f. ‑02 (Litj-Fiplingdal i Grane ca 1829),

6. Adeløs, f. ‑05 (22 Midtluktvassli),

7. Aletha Maria, f. ‑07 (Litj-Fiplingdal),

8. Pernelle Johanna, f. ‑10, ugift, skifte 1874,

9. Karen Maria, f. ‑14 (Angermo i Vefsn),

10. Anders, f. ‑16 (husmann Indre Bardal),

11. Anne Kristine, f. -20.

Anders og Karen var kårfolk 1822.

(Noen opplysninger om denne familien ved Amy Torres, Los Angeles, etterkommer til Lars Petter)

 

9) Ole Johannes Udnæs (14.8.1786‑13.9.1859) fikk bbr. dat. 1.10.1821, tl. 4.8.‑22, og konge­skjøte før 1830. Han var født i Rissa, Sør‑Trøndelag, hadde gått på underofficerskole i Trondheim, deltatt i krigen 1814 og hadde grad fanejunker. Lensmann i Rana fra 1820, stortings­representant for Nordland 1827‑29. G. 1815 m. Kristine Olava Olsd. (27.6.1780‑25.11.1874) fra Elverum.

Barn:

1. Johan, f. 1815 (100 Røssåauren),

2. Olaus, f. ‑19 (40 Myrvik bnr. 2),

3. Iver, f. 8.3.‑22 (77 Storstrand bnr. 1).

Ole Udnæs kjøpte også et bruk på 77 Storstrand, som sønnen Iver seinere overtok, og bykslet 1829 18 mark i 40 Myrvik, som sønnen Olaus seinere kjøpte.

 

10) Johan Udnæs (1815‑97), sønn av f.br., brukte garden fra farens død til 1862, da han flyttet til 100 Røssåauren. Om ekteskap og barn, se der. Mora satt med eiendoms­retten til Johan fikk skjøte dat. 19.6.1862, tl. 15.1.-63.

 

11) Johannes Olsen (1831‑19.1.1911), fra 16 Svartkjønli. Far: ungkar Ole Anderssen, f. her, Mor: pike Maria Nilsd. 21 Luktvassli, kjøpte bnr. 1 av Johan Udnæs for 500 Spd. ved kjøpekontrakt tl. 7.1.1867. Stomvika og Blåbærvika var frasolgt tidligere. G. 1861 m. Johanna Mathiasd. (1840-8.7.1931) fra 12 Fuglstrand bnr. 1.

Barn.­

1. Maren Johanna, f. 19.7.1861,

2. Marthin Heitmann, f. 12.2.‑63 (10 Høynes),

3. Rakel Elisabeth, f. 1.10.‑66,

4. Ole Andreas, f. 13.4.‑70,

5. Beret Maria, f. 19.10.‑71,

6. Johanna Helene, f. 16.7.‑74,

7. Anna Cornelia, f. 17.8.‑76,

8. Jensine Petrine, f. 14.4.‑80.

 

12) Bernhard Langseth (15.6.1858‑24.6.1924) fra Langset i Saltdal fikk skjøte fra J. Olsens enke for kr. 4000, dat. og tl. 29.5.1912. G.m. Olga Oline Elisabeth Bentsd., f. 1864, fra Botn i Saltdal.

Barn:

1. Otelia Berntine, f.1887

2. Barbro/Barbara Kornelia, f. 4.5.-89

3. Jenny Marie, f. -91

4. Ragnvald Marius, f. 30.3.-93 (bnr. 5 her),

5. Magnus Augustin, f. -95

6. Klaudia Mathilde, f. -97

7. Astri Juditte, f. -99

8. Sigurd Halfdan, f. 1902, d. -02

9. Sigurd Halfdan, f. -03 (USA‑23),

10. Trygve Ingolv, f. -05

11. Gotfrid Emil, f. 11.4.‑08,

12. Gudrun Elida, f. 1.7.‑10.

1920 delte B. Langseth garden i to like store deler. Den eldste sønnen Ragnvald fikk det fraskilte bnr. 5, mens de 10 øvrige søsken fikk skjøte i fellesskap på bnr. 1.

 

Bnr. 2 (Inr. 119b) STOMVIK, fraskilt 1863, skyld M. 0,32.

1) Ulrik F. Mattias Poppe, f. Brevik 1821, distriktslege i Hemnes, fikk skjøte fra Johan Udnæs for 100 Spd., dat. 30.9., tl. 25.11.1862. G.m. Hanna D.J.O., f. 1831.

Barn:

1. Frederik Vilhelm, f. 1850,

2. Johannes Antonius, f. ‑51,

3. Nanna Laserine, f. ‑53,

4. Henrik Bollmann Bjørn, f. ‑56,

5. Alf, f. ‑58,

6. Alfhild, f. 20.12.‑62,

7. Yngvard, f. 26.1.‑65.

Poppe flyttet fra Hemnes 1867. Johs. Aas 4 Berntvik fikk skjøte fra Poppe, tl. 15.7.1867. Cornelia Aas fikk skjøte fra faren, tl. 15.9.1902. J. Aas holdt husdyr både i Berntvik og på Hemnesberget og høstet antakelig fôr her. Etter Poppes tid var bruket bebodd av strand­sittere.

 

Bnr. 3 (Inr. 119c) BLÅBÆRVIK, fraskilt fra bnr. 1 1864 med skyld 4 skill., seinere M. 0,11. Fargermester J. Jenssen fikk skjøte fra Johan Udnæs for 50 Spd., tl. 19.5.1867, og Erik Iversens døtre Othelia og Karen fikk skjøte for 50 Spd. fra J. Jenssen, tl. 1.6. samme år.

1) Erik Iversen (1823‑29.12.1906) fra 15 Flotmoen fikk bruksrett her ifølge skjøtet til hans døtre. G.I. 1850 m. Ingeborg Olsd. Bratland (1825‑12.2.1863) f. 4 Hestneset bnr. 2.

Barn:

1. Ottelia Hanna Mathilde, f. 22.8.1852,

2. Iver Condrad Martin, f. 16.6.‑54, d. 24.2.‑62,

3. Karen Beathe Hortensia, f. 31.8. ‑57 (modist Hemnesberget).

G.II. 1880 m. Karen Edvardsd. f. 1848, fra 107 Korgen pl. Granhatten. Ingen felles barn, men Karen hadde en datter Anna Larsdatter, f. 8.10.1874 i Korgen (til Valla bnr 8), og en sønn Jon Larsen, f. 24.6.-76 fra sitt 1. ekteskap, med Lars Johnsen f. 51 Storbjerka. Erik Iversen var jektskipper og eier av to jekter, som havarerte i opplag under en storm 1863. Dette havariet påførte ham stort økonomisk tap. Som jektskipper bodde han dels på Hemnesberget, dels på 4 Hestnes. Før 1875 flyttet Erik Iversen til Hemnesberget, hvor han drev båtbyggeri, også med leide folk. Hans båter var høyt ansette, og han ble belønnet med kongens fortjenestemedalje i gull.

 

2) Lars Nilsen (1835‑13.6.1919) seilmaker fra Luster, fikk skjøte fra Erik Iversens døtre for 100 Spd., tl. 1.11.1875. G. 1860 m. Maren Birgitte Andreasd. (18.7.1828-1900) fra Hemnesberget.

Barn:

1. Iver Condrad, f. 1.8.1865.

Lars og Maren var inderster her ved F 1865, og Maren var husholderske hos Erik Iversen.

 

3) Olaus Henriksen (1850‑1.10.1929), f. 1 Sandnes bnr. 1 og gbr. i Lurøy før han kom hit 1912. G. 1888 m. Emilie Eriksd. (1862‑1930) fra 107 Korgen, f. 106 Valåmoen pl. Seljebakkneset, som fikk skjøte fra Lars Nilsen for kr.3000, dat. 7.10.1912, tl. 23.9.1914. Hun hadde bruket som særeie. Alfred Ellingsen Leirvik fikk skjøte for kr. 2900, dat. 30.10., tl. 8.11.1930.

Barn:

1. Johannes, f. 1889,

2. Hilmar, f. -90,

3. Lina, f. -91,

4. Gisle, f. -97,

5. Dagny, f. 1900

 

Bnr. 4 BLÅBÆRVIKHAUGEN, fraskilt 1915 fra bnr. 1 med skyld M. 0,05, og var Emilie Henriksens særeie.

 

Bnr. 5 SOLHEIM, fraskilt 1931 fra bnr. 1 med skyld M. 1,31.

1) Ragnvald Langseth (1893‑4.9.1978) fra bnr. 1 fikk skjøte fra faren, dat. 18.10.1920, tl.11.1.1930. G. 1916 m. Inga Pauline Pedersen Hemnesberget, f. 4.5.1894 Hemnesberget.

Barn:

1. Bjarne Odd, f. 21.8.1916, d. 10.5.2005 Mo i Rana,

2.   Ester Pauline, f. 14.2.-18, d. 9.1.-94 Sandnessjøen, gift 1946 med Gunnar Nilsen f. 1915 i Sandnessjøen.

3. Ruth Ingebjørg, f. 7.3.‑25,

4.   Bjørg Annie, f. 25.4.-29.

 

 

 

HUSMENN.

 

Navnet på plassene er ikke oppgitt, så rekkefølgen gjelder bare tid.

1) Thomas Sylvestersen, f. ca 1792 fra Herset i Nesna prestegjeld. G.m. Marith Christoffersd. f. ca 1792 fra Bardal i Nesna prestegjeld.

Barn:

1. Abelone, f. 1828 (Hauan NR),

2. Anne, f. 9.2.‑32,

3. Sirianna, f. -33 (Bardal -65, Hugla -75 ugift, Ofoten -84)

4. Christopher, f. 21.8.‑35,

5. Sylvester Christian, f. 29.6.‑38.

Thomas og Marith var husmannsfolk i Kalkvika på 63 Sund fra ca 1855.

 

2) Peder Lorentsen (1812‑23.7.1859) fra 63 Sund bnr. 5, styrmann. G. 1835 m. Elen Eilertsd. Paasche (1812-29.5.1882) fra Bjørnør.

Barn:

1. Pernille Eline Paaske, f. 1.9.1833,

2. Hedvig Margrethe, f. 14.3.‑36, d. 12.7.‑45, (2 Osmo)

3. Lorents Christopher, f. 2.10.‑39, d. 12.7.‑45,

4. Jens Grønbech, f. 24.3.‑42,

5. Lorentse Kristine, f. 28.6.‑45 (Hemnesberget ‑91),

6. Anne Christense Bjering, f. 12.3.‑48 (Hemnesberget ‑91),

7. Hyberthe Kathrine, f. 6.6‑50,

8. Mathea Johanne, f. 9.10.‑53,

9. Ingeborg Marie Wold, f. 29.9.‑57 (64 Presteng).

Enka bodde i Brennesvik ved F 1865.

 

3) Jens Jensen (1783-1860) husmann Brennesvik døde her 1860. Han hadde vært bruker på Brennbergfjell til ca 1825. Om fam. se der.

 

4) Benjamin Johannessen (2.8.1815-12.10.1885), fra Bjørnå i Nord-Rana, husmann og smed. G.1842 m. Sara Marie Nyman, (1813-etter 1875), fra Bergen.

Barn:

1. Jacob Hjortdahl Numann, f. 2.6.1838.

2. Karoline Hjortdahl, f. 27.5.-42,

3. Konstanse Fredrikke, f. 20.5.-44 (89 Straumbotn)

4. Kristian Jakob Hjortdahl, f. 7.5.1846. Nevnt her bare ved barnedåpen.

 

Ble kalt Stor-Benjamin, for han var så sterk. Benjamin og Sara fikk ikke hverandre. David Storjord fortalte mange ganger at Benjamin da hentet Sara i Hestnesosen mens faren hennes sto på prekestolen! I følge andre kilder var Saras far kjøpmann i Bergen, og ikke prest. 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.