Home / Gardene / 020 Drevatnet

020 Drevatnet


Til oversikten | Til menyen

 

Hemnes Gård og slekt side 116 - 133 

20. Drevatnet (Vefsn 212)

Redigert 3. mai 2012

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Dreffuatne 1629, Dreffwatten 1661, Drevvatne 1723, Drevatne 1838, Drevatnet 1891. Garden har navn etter vatnet, som har navn etter elva Drevja.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1651, to bruk fra 1652, varierende 1673‑88, tre bruk 1699-1704, fire bruk 1705‑90, fem bruk 1791‑1875, og deretter adskillig oppdeling. Mange av de nåværende bnr. er skjæringer og tunnelinnslag for jernbanen. 875 foregikk privat utskifning på Drevvatn, hvor garden ble delt i 5 teiger, som strakte seg fra allfarvegen opp mot fjellet, nummerert fra nord mot sør. Bredden oppgitt i dalen nederst og øverst. Nr. 1: 750‑550, nr. 2: 750‑550, nr. 3: 800‑550, nr. 4: 900‑680, nr. 5: 800‑600.

Kverner og sagbruk:
Alle fire bruk hadde kverner 1774, og brukerne betalte 6 skill. kvernskatt hver. To brukere på Drevvatn fikk privilegiebrev på bygdesag dat. 19.5.1755. Saga var i drift til 1773, men var ubrukelig 1774. Gjenoppbygd 1776 og var ennå i drift 1808. Dessuten hadde tre av brukerne seinere ei sag oppe i fjellet, brukbar i flom vår og høst. Ifølge skjønnsforretning 1833 skulle den anvendes til "Huusebord for Ejerne". Bevilling gitt 1834.

Jekt:
Østen Olsøn hadde jekt. Den var for 1747‑53 notert under Drevvatn, og fra 1754 flyttet til 63 Sund.

Skjerping:
Noe skjerping var foretatt på Drevvatns grunn i forbindelse med skjerpinga på 35 Forsmo 1909‑26.

Kirkebu på Hemnes nevnt i skifter 1799, 1809 og F 1875, og naust på Hemnes 1813.

MATRIKKELGARDEN DREVATNET, GNR. 20.
En ødegårdsmann er nevnt på Drevatnet 1629‑30, men han ga nok opp, da ellers ingen bruker er nevnt før 1652. Da hadde garden landskyld 2 pund fisk. Fra 1667 var landskylda 1 ½ pund.

1723 "Temmelig til Korn, god til græsning, dog tungvunden. Tømmer og Brendefang til Fornødenhed". Gl.matr.nr. 36, landskyld 1 ½

 pund.

1744   ble avholdt en takstforretning, med forslag om oppjustering av landskylda for samtlige bruk til sum 3 ½ våger, men denne opp­justeringa ble ikke gjennomført.

1838 Nytt matr.nr. 20, lnr. 136 a‑e, landskyld 6 daler 2 ort 8 skill.

1865 Lnr. 136 a: Omtrent 18 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 144 lass høy årlig. Skog til husbehov og 1 ½ tylvter sagtømmer for salg årlig. Garden er frostlendt. Omtrent 7/8 mil fra sjøen, med alminnelig god veg.

Lnr. 136 b: Omtrent 18 mål åkerland. 130 lass høy.

Lnr. 136 c: Omtrent 17 mål åkerland. 140 lass høy.

Lnr. 136 d: Omtrent 23 mål åkerland. 150 lass høy.

Lnr. 136 e: Omtrent 22 mål åkerland. 130 lass høy. Ellers som 136 a.

1891 Gnr. 20, skyld 24,61 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Rug

Bygg

Bl. k

Havre

Poteter

1723

5

38

52

0

11/16

9 ¼

0

2 ¼

0

 

1835

4

312

57

1

0

1 ¾

11 ½

0

4

9

1865

136a

1

10

8

0

1

½

3

0

1

6

136b

1

14

13

1

0

0

3 ¾

0

¼

8

136c

2

10

10

0

0

4

0

½

8

136d

2

11

10

0

0

½

2

½

½

7

136e

2

9

12

0

0

0

3

0

1

6

Pl 1)

0

3

2

1

0

0

¾

0

0

2

Pl 2)

0

2

1

1

0

0

1/8

0

0

1

Pl 3)

0

1

4

1

0

0

¼

0

0

3

Pl 4)

0

4

3

0

0

0

½

0

0

3

Sum -65

8

64

63

3

1

1 ¾

17 ½

½

3 ¼

44

1875

136a

1

13

12

0

1

3/5

3 1/5

0

2/5

6 ½

136b

1

12

12

0

0

 

 

 

 

 

136c

2

11

15

0

2

3/5

3

0

3/5

7

136d

1

13

10

0

1

1/5

2

0

2/5

5

136e

1

11

20

0

0

1/5

2 ½

0

1/5

6

136f

0

4

7

0

0

0

½

0

1/5

3

Pl 1)

0

7

7

0

0

0

2/5

0

0

3

Pl 2)

0

2

8

2

0

0

½

0

0

3

Pl 3)

0

2

3

3

0

0

3/10

0

0

2

Pl 4)

0

3

4

0

0

0

½

0

0

3

Pl 5)

0

2

3

1

0

0

1/5

0

0

2

Pl 6)

0

2

0

1

0

0

1/5

0

0

2/5

Sum -75

6

79

101

8

4

1 3/5

13 3/10

0

1 4/5

41 9/10

1) Sagbakken 2) Heimerdalsbakken 3) Morisbakken 4) Røyrenget

5) Odelandsveien 6) Granneset

MANNTALL
1666 3 brukere, 5 sønner
1701 4 brukere, 2 sønner, 1 gardsdreng

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

1801

20*

0

9

0

4

1865

29

6

19

25

7

1875

45*

9

8

26*

2

1891

74

5

8

13

13

* 1 fosterbarn.

EIERE.
Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne kjøpte sine bruk omkring 1885. Seinere selveiere.

BRUKERE.

 

Før ca 1700.

BRUK I. Ikke nevnt i skattemanntallet før 1652.
1) Anders Pedersøn var bruker av 1 pund 1652‑67. Ved M 1666 var han 51 år, med en sønn
    
1. Peder, 9 år.

2) Ole Paulsøn var bruker fra 1667. Fra dette året var landskylda redusert til 12 mk. Årsaken til det er ikke kjent. Ved M 1701 var han 52 år, med sønnene
    
1. Ole, 32 år og
    
2. Jon, 15 år.
1701 avsto Ole halve bruket til sønnen Ole.

3) Ole Olsøn var bruker av 6 mk. 1701‑09.

4) Jon Olsøn (ca 1686‑1758), overtok brukene etter faren og broren 1710 og var enebruker to år. 1712 ble Bruk I definitivt delt i to like store deler, de seinere lnr. 136 a og b.

BRUK II. Ikke nevnt i skattemanntallet før 1652.
1) Lars Monssøn var bruker av 1 pund 1652‑73, da han avsto 8 mark til sønnen Mons. Ved M 1666 var Lars 63 år, med sønnene
    
1. Mons, 22 år,
    
2. Elias, 14 år og
    
3. Jon, 11 år.

2) Mons Larssøn, sønn av f. br., var bruker av 8 mark 1673‑97.

Bnr. 1 (lnr. 136a) OPPIGARDEN, fra delinga 1712, 6 mark, 1838: 1 daler 10 skill., 1891: M. 4,83. Her fortsatte Jon Olsøn fra Bruk I, med fortsettelse av nummerrekkefølgen. G.I. m. Marit.
Barn som er kjent:
    
1. Peder, f. ca 1696 (her),
    
2. Nils, f. 1707, d. før ‑12.
G.II. 1712 m. Beritte Jensd.
Barn:
    
3. Nils, f. 1712,
    
4. Lisbet (134 Skresletta?),
    
5. Mille, f. -16,
    
6. Marith, f. -19.

5) Peder Jonsøn (ca 1696‑5.6.‑81), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 20.1., tl. 14.3.1732. G. 1732 m. Anne Jonsd. (1705‑22.5.‑81) fra 147 Nerleiren.
Barn:
    
1. Ingeborg, f. 1733 (39 Seljeli),
    
2. Marite, f. ‑35,
    
3. Jon, f. ‑36,
    
4. Lisbet, f. 1739, d. 1806 ugift. 
1743 byttet Peder Jonsøn bykselbruk med Elias Pedersøn 39 Seljeli.

6) Elias Pedersøn (ca 1700‑3.6.‑69) f. 18 Dyrhaug, kom hit fra 39 Seljeli 1743. G. 1735 m. Gura Olsd. (1709‑87) fra lnr. 136 c+d her.
Barn:
    
1. Peder, f. 1736 (Skånland i Steigen),
    
2. Anne, f. ‑37, d. før 1819 (61 Grønvik), tjener hos Anders Eliasen 69 Dilkestad 1771, hadde en sønn Jakob Andreassen,
    
3. Marit, f. ‑40, d. før ‑45,
    
4. Ole, f. ‑42 (her),
    
5. Marit, f. ‑45,
    
6. Isach, f. ‑49, d. etter -75,
    
7. Benoni, f. ‑50 (husmann 70 Dalosen),
    
8. Berte Maria, f. ‑52, d. 1800,
    
9. Kiersten ("Enke på Tranøy sogn i Senjen" ved søster Annas skifte 1819).

7) Ole Eliassøn (1742‑99), sønn av f. br. G. 1772 m. Michelina Pedersd. (1751‑26.2.1844) fra 12 Fuglstrand bnr. 2.
Barn:
    
1. Elias Christian, f. 15.3.1773, d. før 1819 "i Lofoten", hadde en datter i Lofoten Olava Eliasd f. ca 1809,
    
2. Peder, f. 22.5.‑75 (19 Drevvassbukt bnr. 3),
    
3. Christen, f. 10.9.‑77 (Strøm i Vefsn ved faster Annas skifte 1819),
    
4. Peternelle, f. ‑80 (64 Presteng pl. Hundnes, bodde som enke hos Jørgen Eriksen her),
    
5. Gjertrud (Gura), f. ‑93 (23 Luktvatn ugift i 1819 og bodde hos Jørgen Eriksen her).
Ved skiftet etter Ole var boets brutto 167‑5‑7, gjeld og avg. 35‑1‑2. Penger: 8 Rd. Husdyr: 2 hester, 7 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 4 sauer, 5 jømmer, 2 værer, 2 geiter, 2 hanegeiter.

8) Jørgen Eriksen (1773‑10.2.1863) fra 12 Fuglstrand bnr. 1, fikk bbr. 1800. G.I. s.å. m. enka Michelina. Ingen barn. G.II. 1844 m. Malene Amundsd. (1797-10.2.1861) fra 27 Vasshaug i Vefsn. Ingen barn.

9) Peder Anderssen (1797‑23.9.1876) fra 148 Valla bnr. 3, fikk bbr. dat. 12.8., tl. 2.10.1826. G. ca 1826 m. Randine Jørgensd. (1806‑11.6.‑71) fra bnr. 2 her.
Barn:
    
1. Olava Bergitha, f. 20.8.1828 (bnr. 4 her),
    
2. Johanna Helene, f. ca -29 (bnr 6 her),
    
3. Anders Jørgen, f. 4.5‑32, død samme år,
    
4. Anne Jørgine, f. -33, d. -36,
    
5. Anders Olaus, f. -35,
    
6. Jørgen Johan, f. 11.4.‑38, d. 11.6.‑74 ugift,
    
7. Mikkelina Jørgina, f. 30.10.‑40 (Ømmervassbukt i Vefsn, Gm Nils Sevaldsen ved fars skifte 1878),
    
8. Peder Martinus, f. 22.5.‑42 (USA -66), Flytting notert 17.4.-66
    
9. Ole Andreas, f. 3.4.‑45 (her).
Peder Anderssen var blind fra ca 1858, så i realiteten var det nok sønnene som drev garden.

10) Anders Pedersen (1835‑2.8.‑70), sønn av f. br., drev garden sammen med broren Ole på farens bykselbrev. G. 1864 m. Gisken Dorthea Jensd. (1842-26.2.1926) fra Jordbærsletta i Vefsn.
Barn:
    
1. Peder Andreas, f. 24.3.1865 (Narvik),
    
2. Jens Jørgen, f. 9.8.‑67, d. 4.2.‑69,
    
3. Anders Jørgen, f. 30.4.‑70 (bnr. 43 her).
Enka Gisken gift m. Ole B. Olsen på bnr. 3 her.

11) Ole Pedersen (1845‑10.4.1920), bror av f. br. overtok bruket etter brorens død, og fikk skjøte av Petrine Walnum for kr. 2933,33, dat. 3.6.1885, tl. 15.6.1906. G. 1874 m. Jensine Margrete Jensd. (1848‑etter 1920) fra Jordbærsletta i Vefsn.
Barn:
    
1. Peder Andreas, f. 11.6.1875 (her),
    
2. Andreas Julius Peter, f. 7.4.‑77, d. 20.8.‑78,
    
3. Andreas Jørgen, f. 4.6.‑79 (bnr. 16 her),
    
4. Ragna Henriette, f. 16.5.‑81 (15 Flotmoen),
    
5. Jørgen Johan, f. 24.5.‑83 (18 Dyrhaug bnr. 3),
    
6. Anna Bek, f. 31.1.‑86,
    
7. Martin Christofer, f. 13.1.‑88 (bnr. 17 her),
    
8. Olaf Lund, f. ‑91 (bnr. 19 her).

12) Per Drevvatne (1875‑2.12.1923), sønn av f. br., fikk skjøte av sin far, dat. 10.9., tl. 20.9.1917. Ordfører i Hemnes 1920‑22. G. 1909 m. Ragna Johnsen (1889-10.1.1975) fra 38 Elsfjordstrand bnr. 2.
Barn:
    
1. Torgeir, f. 5.5.19 10, d. 26.8.‑82 (her),
    
2. Margrete Mo, f. 21.8.‑11, d. 21.2.‑84,
    
3. Dagfinn, f. 18.10.‑13 (her),
    
4. Aasta Emilie, f. 8.8.‑15,
    
5. Ola, f. 28.4.‑17,
    
6. Alf, f. 18.8.19,
    
7. Per Reinholt, f. 25.7.‑21, Gm Kari Trondsen fra Snåsa.

13) Enka Ragna fortsatte som bruker og eier i uskifte.

14) Dagfinn Drevvatne, f. 1913 overtok bruket og fikk skjøte 1950. G.m. Gudrun Guttormsen fra 57 Holmholmen.
Barn:
    
1. Ragnhild Margrethe, f. 3.8.1942,
    
2. Sissel Elisabeth, f. 28.3.‑45 (bnr. 14 her),
    
3. Inger Johanne, f. 5.9.‑46,
    
4. Finn, f. 1.8.‑49,
    
5. Eli, f. 10.6.‑55.

15) Finn Gunnar Drevvatne, f. 1949, sønn av f. br., overtok bruket 1979. G.m. Elbjørg Høvik, f. 12.7.1953, fra Vefsn.
Barn:
    
1. Hanne Marthe, f. 23.11.1975,
    
2. Martin Jørgen, f. 15.6.‑79.

Bnr. 6 (lnr.136f) SAGBAKKEN, fraskilt 1875 med 7 skill. fra 136a og 12 skill. fra 136b, med skyld M. 0,55. Tidligere husmannsplass under de to nevnte brukene.
1) Johannes Kristoffersen (2.10.1825‑23.12.1919) fra Stor‑Smedseng i Vefsn, var husmann her fra ca 1852 og selveier fra 1875. G.I. 1852 m. Johanna Pedersd. (1829‑2.8.‑92) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Marthinus Benjamin, f. 4.8.1849 (15 Flotmoen),
    
2. Peder Andreas, f. 12.7.‑52 (16 Svartkjønli bnr. 1),
    
3. Christian Moss, f. 3.2.‑54 (21 Luktvassli bnr. 1),
    
4. Randi Helene, f. 31.12.‑55 (18 Dyrhaug bnr. 1),
    
5. Julianna Johanna, f. 11.5.‑58 (bnr. 2 her),
    
6. Anna Dorthea, f. 1.10.‑59, d. 14.11.‑68,
    
7. Jørgen Brose, f. 19.1.‑62 (her),
    
8. Jens Micael, f. 5.5.‑64, d. 11.2.‑70,
    
9. Elen Anne, f. 8.5.‑66,
    
10. Ole Andreas, f. 22.10.‑68 (30 Svartvatn),
    
11. Petrine Jensine, f. 1.3.‑71 (21 Luktvassli bnr. 2).
G.II. 1896 m. Lovise Olsd. (1834‑etter 1901) enke fra bnr. 14 her.

2) Jørgen Johannessen (1862‑8.7.1945), sønn av f. br. fikk skjøte fra faren for kr. 600, og kår, dat. 13.3., tl. 20.4.1918. G. 1893 m. Anna Evensd. (1872-8.7.1945) fra Hemnesberget.
Barn:
    
1. Johanna Helene, f. 2.4.1894, død straks,
    
2. Jenny Josefine, f. 14.5.‑95 (Hemnesberget), Gm Kristoffer Skreslett, f. 1890,
    
3. Marie Elfrida, f. 27.10.‑97,
    
4. Syvert Martin, f. 27.5.‑99 (her),
    
5. Ella Kristine Lund, f. 19.3.1901, d. ‑88,
    
6. Astrid Jensine, f. 19.3.‑04 (bnr. 25 her),
    
7. Halfdan Sal, f. 18.4.‑06, d. 2.3.‑87,
    
8. Aasta Jæger, f. 27.12.‑08 (18 Dyrhaug bnr. 22),
    
9. Paula, f. 10.9.‑10,
    
10. Eilif Berg, f. 11.10.‑14.

3) Syvert Sagbakk, f. 1899, sønn av f. br., overtok etter sin far. G.m. Agnes Antonette Nilsd. (24.1.1909-24.10.‑83) fra bnr. 30 her.
Barn:
    
1. John Lauritz, f. 3.1.1939 (her),
    
2. Arnt Sigurd, f. 30.9.‑43.

4) John Lauritz Sagbakk, f. 1939, overtok bruket etter sin far 1973.

Bnr. 35 HAGASLETTA, fradelt ca 1920 fra bnr. 1, men ble ikke skyldsatt før ca 1938, med skyld M. 0,05, seinere tillagt bnr. 43.

Bnr. 43 HAGÅRD med skyld M. 0,02.
1) Anders Andersen (1870‑1943) fra bnr. 1 her. G.m. Johanna.
Barn:
    
1. Olav, f. 8.1.1890 (her).
Enka Johanna satt med bruket i uskifte til 1945.

2) Olav Andersen Drevvatne (1890‑13.2.1983), sønn av f. br. var bruker fra 1945. G.I. m. Ellen Johanna Johansen, (7.11.1892-15.9.1921), fra Hemnesberget.
Barn:
    
1. Åse, f. 1915, d. -39, sykesøster,
    
2. Edith, f. 14.12.‑17,
    
3. Olaug O., f. 16.10.‑19, d. 18.12.‑44.
G.II. m. Inga Strompdal, f. 1.8.1925.
Barn:
    
4. Aase, f. 29.10.1957.
Enka Inga sitter med bruket i uskifte.

Bnr. 25 SKOGTUN, fraskilt 1936 fra bnr. 6 med skyld M. 0,05.
1) Peder Pleym (1900‑2.6.1973) fra 14 Elsfjord pl. Falkmo, fikk skjøte fra Jørgen Johannessen for kr 200, tl. 18.6.1932. G. 1924 m. Astrid Jørgensen (1904‑26.2.87) fra bnr. 6 her.
Barn:
    
1. Mari Edvarda, f. 14.7.1923,
    
2. Annie, f. 19.1.-31.

2a) Mari Pleym, f. 1923, datter av f. br. fikk skjøte 1951 sammen med sin søster Annie. Mari g.m. Per Ola Remmen fra Vefsn.
Barn:
    
1. Tor Petter, f. 19.8.1947.

2b) Annie Pleym, f. 1931, datter av f. br., fikk skjøte sammen med sin søster Mari. G.m. Arnt Arntsen (6.2.1919‑17.12.‑87).
Barn:
    
1. Per Ulrik, f. 14.8.1954.

Bnr. 16 NORHEIM, fraskilt 1912 fra bnr. 1 med skyld M. 0,90.
1) Andreas Olsen (1879‑3.8.1959) fra bnr. 1 her, fikk skjøte fra faren for kr. 200 og kår, tl. 8.5.1920. G. 1920 m. Alvilde Andersen (1892‑19.8.1942) f. her. Ingen barn.

2) Bjarne Nordeng, (1917-18.3.2008), fra bnr. 17 her, overtok etter sin onkel 1956. Ugift. 

Bnr. 66 LUND, fradelt 1955 fra bnr. 16.
1) Anna Drevvatne (1898‑8.9.1981), enke fra bnr. 19 her, flyttet hit 1933.
Barn:
    
1. Ove, f. 18.6.1930 (her).

2) Ove Lund, f. 1930 fikk skjøte 1955.

Bnr. 17 NORDENG, fraskilt 1912 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 17.
1) Martin Olsen (1888‑16.4.1971) fra bnr. 1 her, fikk skjøte fra faren for kr. 100, tl. 8.5.1920. G. 1911 m. Borghild Skjønsby (1893‑21.12.1931) fra 7 Leirvik pl. Stormo.
Barn:
    
1. Ingebjørg, f. 29.2.1912, d. 15.6.‑82,
    
2. Ragnar, f. 26.6.‑14 (her),
    
3. Olav Johan, f. 12.1.‑16, d. 9.5.‑83,
    
4. Bjarne Andreas, f. 23.12.‑17 (bnr. 17 her),
    
5. Anna Bech, f. 1.4.‑20,
    
6. Birgit Marie, f. 23.4.‑22 (63 Sund bnr. 2 og 3),
    
7. Solveig, f. 29.5.‑23,
    
8. Gunvor Pauline, f. 9.12.‑25 (36 Stormoen bnr. 3),
    
9. Jensine Margrete, f. 27.1.‑28,
    
10. Per, f. 5.2.‑30.

2) Alf Utland, f. 26.7.1927, fra Utland bnr. 1, fikk skjøte fra f. br. 1968. G.m. Solveig Nordeng, f. 1923, datter av f. br.
Barn:
    
1. Unni, f. 12.3.1952, Gm Perry Ræstad, f. 1952 fra Raubergeng i Rana,
    
2. Torfinn, f. 5.10.‑55,
    
3. Anne Mari, f. 24.1.‑58,
    
4. Svein Erik, f. 5.12.‑63.

3) Ragnar Nordeng, f. her 1914, d. 14.5.2001, fikk skjøte 1971 av sin svoger f. br. Ugift. Barn Per, d. 7.5.2002 Selfors i Rana.

Bnr. 18 HAUGEN. Tidl. husmannsplass under bnr. 1, fraskilt 1918 som eget bruk med skyld M. 0,25.
1) Anton Haagensen (1854‑17.4.1937) fra 17 Vesterbekkmoen. G. 1877 m. Anna Andersd. (1851-3.12.1933) fra 9 Næverlia.
Barn:
    
1. Olava Marie, f. 14.5.1877 (bnr 30 her),
    
2. Andreas Heitmann, f. 27.8.‑84 (her),
    
3. Heltnine Johanna, f. 9.9.‑89 (138 Finnbakken bnr. 2).

2) Andreas Antonsen Haugen (1884‑27.6.1962) f. her, fikk skjøte fra P. Drevvatne for kr. 750, dat. 11.8.1917, tl. 12.1.‑18. Faren fraskrev seg sine husmannsrettigheter mot kår. G. 1912 m. Inga Iversen (1888‑12.7.1971) fra 53 Finneid pl. Varpen.
Barn:
    
1. Alvgeir Ingeman, f. 28.4 1913,
    
2. Ingolf Andreas, f. 17.4.‑15, d. 31.12.‑69,
    
3. Aashild Karoline, f. 21.5.‑17,
    
4. Leif Arnljot, f. 1. 10.‑22 (her).

3) Leif Haugen (1922‑2.6.‑90), sønn av f. br., ovetok etter sin far 1951. G.m. Astrid Kristoffersen (22.2.1925‑19.5.‑90), fra Sørvågen i Moskenes.
Barn:
    
1. Vigdis, f. 8.7.1948,
    
2. Ivar, f. 14.7.‑55.

4) Ivar Haugen, f. 1955, sønn av f. br. fikk skjøte 1987. G.m. Gunvor Johansen, f. 5.12.1957, fra Brynilden i Finnmark.
Barn:
    
1. Kim, f. 22.2.1977,
    
2. Arne, f. 3.9.‑80.

Bnr. 2 (lnr. 136b) DREVVASSÅSEN, utgått fra bruk I 1712, med landskyld 6 mark, 1838: 1 daler 10 skill., 1891: M. 3,98.
1) Anders Jenssøn (ca 1683‑1761) var bruker 1712-20. Oppholdt seg ikke i Hemnes ved M 1701. 1720 flyttet han til 13 Skravlå ved bytte med Abel Thomassøn. Om fam. se der.

 

2) Abel Thomassøn (ca 1691‑1746) fra 13 Skravlå. Kom hit ved bytte med f. br. G. 1714 m. Marit Monsd., d. 1759.
Barn:
    
1. Thomas, f. 1715 (her),
    
2. Mons, f. -16 (grenader i København ‑47, gift),
    
3. Peder, f. -18 (64 Presteng),
    
4. Oluv, f. -20,
    
5. Christen, f. -22, d. ‑40,
    
6. Johannes, f. -23 (Flostrand i Nesna),
    
7. Marite, f. -25, nevnt i fars skifte 1747, tjener hos Christen Monsen Elsfjord ved mors skifte 1759, i 14 Elsfjord ved bror Johans skifte 1774, nevnt i Jens Olsen 113 Langmoens skifte 1784, Osen,
    
8. Lars, f. -26,
    
9. Jacob, f. -30, nevnt i fars skifte, men ikke i mors.

3) Thomas Abelsøn (1715‑juni‑67), sønn av f. br, var bruker fra farens død. G. 1745 m. Karen Svendsd. (ca 1718‑7.12.‑94).
Barn:
    
1. Ole, f. 1746, d. ‑57,
    
2. Svend, f. -48 (her),
    
3. tv.: Ane Maria, f. -50 (Hemnes ved mors skifte 1795), og 
    
4. tv.: Augustinus, f. -50, d. ‑70,
    
5. Abel Henrich, f. -52 (Ekkeren i Nesna),
    
6. Andreas, f. -55, d. ‑79, (ble borte på sjøen ved Vågan),
    
7. Jacob, f. -57 (Skaalvæhr ved mors skifte),
    
8. Ole, f. -60 (Helgelisøen(?) ved mors skifte),
    
9. Marit Johanna, f. -62, d. før ‑95,
    
10. Karen, f. -67 (62 Oterbrand).

4) Johannes Anderssøn (1737‑12.9.‑94) fra 37 Kobhaug, fikk bbr. dat. 4.5., tl. 18.10.1769. G. 1768 m. enka Karen. Ingen barn.

5) Svend Thomassøn (1748‑14.5.1822), stedsønn av f. br. G.I. 1778 m. Gjertrud Hansd. (1755‑24.2.‑86) fra 68 Y.Dilkestad bnr. 2.
Barn:
    
1. Thomas, f. 19.3.1779 (tjener hos skipper Grønbech i Ranen, husmann 2 Osmo, skifte 1850, der anført død 12.5.-50 på Finnkona i Nesna).
Ved skiftet etter Gjertrud 1786, var boets brutto 47-1 6, gjeld og avg. 35‑1-6. Husdyr: halvparten i en hest, 2 kyr, 2 dalkviger, 9 sauer, 3 geiter. G.II. 1786 m. Maria Larsd. (1743‑ca 1804) fra Dyrhaug bnr. 1. Ingen barn. G.III. 1805 m. Judithe Nilsd. (1765‑etter 1822), tjener i 19 Drevvassbukt 1801.
Barn:
    
2. Nils Andreas, f. 1808 (22 Håkalia).

6) Jørgen Johnsøn (1774‑9.6.1846) fra 86 Straumsnes, fikk bbr. dat. 28.4., tl. 8.10.1804. G. 1804 m. Bereth Olsd. (1777‑1.5.1848) fra Fjelldal bnr 1.
Barn:
    
1. Randi Hellena, f. 1806 (bnr. 1 her),
    
2. Ole, f. -08, d. 8.11.‑20,
    
3. John, f. ‑10 (her),
    
4. Jens Augustinus, f. -14,
    
5. Nils Jørgen, f. 25.9.‑17 (Smedseng i Vefsn).

7) John Jørgensen (1810‑27.5.‑91), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 10.7., tl. 7.10.1840. G.I. 1833 m. Elen Jakobsd. (ca 1801‑20.6.‑67) fra Angermo i Vefsn.
Barn:
    
1. Ole Johan, f. 11. 8.18 3 2 (her).
G.II. 1868 m. Maren Kristine Johansd. (1811-etter 1891), enke fra Nesna, som 1865 bodde hos sin bror på Hestnes. Ingen barn.

8) Ole Johnsen (1832‑10.7.1925), sønn av f. br., fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 2560 og kår, dat. 30.6.1885, tl. 1.8.1903. G. i Vefsn ca 1860 m. Ingeborg Maria Andersd. (1836‑før 1925) f. i Vefsn. Ingeborg hadde f.e. en datter Anna Gurine Danielsd. f. 1858 (bnr. 11 her).
Felles barn:
    
1. Johan Edvard, f. 19.4.1861 (her),
    
2. Andreas Jørgen, f. 9.4.‑63 (bnr. 13 her),
    
3. Jørgine Marie, f. 9.3.‑66 (19 Drevvasbotnet bnr. 4),
    
4. Jens Andreas, f. 15.5.‑69, d. 25.6.‑70,
    
5. Mikal Moe, f. 9.3.‑71, d. 9.3.1965,
    
6. Olava Iverthe, f. 27.12.‑73 (bnr. 24 her),
    
7. Randine Dorthea, f. 2.5.‑77 (bnr 3 her).

9) Johan Olsen (1861‑24.7.1927), sønn av f. br., fikk skjøte fra faren for kr. 1000 og kår, tl. 1.8.1903. G. 1883 m. Julianna Johannesd. (1858‑23.10.1940) fra bnr. 6 her.
Barn:
    
1. Jensine Marie, f. 10.3.1884 (18 Dyrhaug bnr. 17),
    
2. Ole Johan, f. 3.11.‑85 (bnr. 23 her),
    
3. Johannes Christofer, f. 4.7.‑88 (her),
    
4. Emil Johan, f. 5.10.‑90 (her),
    
5. Hilmar Julian, f. 8.8.‑93, d. 15.8.1961 (bnr 46 her),
    
6. Ivar Martin, f. 28.12.‑95,
    
7. Anna Åsen, f. 7.3.‑98 (bnr. 19 her),
    
8. Gunnar, f. 5.7.1901, d. 13.12.1965,
    
9. Elida, f. 30.10.-03 (bnr 27 her).

10) Johannes Aasen (1888‑22.10.1962), sønn av f. br., fikk skjøte 1951 sammen med broren Emil. Ugift. 

11) Emil Aasen (1890‑26.8.1967), fikk skjøte sammen med broren Johannes. G. 1924. m. Dorthea Fagerheim (1900‑29.10.‑86) fra 4 Hestneset bnr. 4.
Barn:
    
1. Per, f. 1. 10. 1924 (her),
    
2. Else, f. 29.5.‑32. d. 30.11.‑90.

12) Per Aasen, f. 1924, sønn av f. br., overtok bruket med skjøte 1960. G. 1955 m. Asbjørg Finbak, f. 1934, fra 138 Finnbakken bnr. 1.
Barn:
    
1. Ellen, f. 15.2.1959 (Bærum)

Bnr. 11 (lnr. 136 l) TVERRBEKKMOEN, fraskilt 1887 fra bnr. 2 med skyld 10 skill., seinere M. 0,32.
1) Mathias Pedersen (1845‑5.5.1917) fra 18 Dyrhaug bnr. 2, kjøpte bruket ifølge kontrakt tl. 23.9.1882 og skjøte fra Ole Johnsen tl. 15.7.1911. G. 1881 m. Anna Danielsd. (1858‑6.4.1940) fra Vefsn.
Barn:
    
1. Ingeborg Petrine, f. 18.8.1883 (bnr 5 her),
    
2. Martin Olaf Lund, f. 22.7.‑90.

2) Martin Mathiassen (1890‑18.2.1957), sønn av f. br., fikk skjøte fra faren for kr. 500 og kår, tl. 6.4.1918. G.I. 1914 m. Karoline Olsen (1889‑17.5.1929), fra 96 Bjerkli bnr. 5. G.II. med Helga Almdal (30.6.1902-29.8.‑89) fra Vefsn.
Barn:
    
1. Kari, f. 31.12.1940, d. 7.3.‑48,
    
2. Alf, f. 1.5.‑42 (her).

3) Alf Tverrbekkmo, f. 1942, sønn av f. br., fikk skjøte på bruket 1989. G.m. Laila Boge, f. 1.9.1945, fra Bjerka.
Barn:
    
1. Ann Kristin, f. 30.1.1972,
    
2. Hilde Merethe, f. 3.1.‑74, gift med GerritJan van der Wiel fra Nederland, 2 barn, .

Bnr. 13 SOLHEIM, fraskilt 1926 fra bnr. 2 med skyld M. 0,53.
1) Andreas Olsen (1863‑24.10.1937) fra bnr. 2 her. G. 1888 m. Alette Jakobsd. (1868‑15.5.1956) fra bnr. 5 her.
Barn:
    
1. Inga Marie, f. 9.2.1889,
    
2. Olaf Martin, f. 6.4.‑91 (her).

2) Olaf Martin Solheim (1891‑28.10.1973), sønn av f. br., overtok bruket ved kjøpekontrakt fra sin mor 1941, og fikk tl. skjøte 1952. G. 1926 m. Amanda Røreng (1897‑23.3.1979) fra bnr. 7 her.
Barn:
    
1. Åge, f. 9.4.1926 (her),
    
2. Roald, f. 28.8.‑28,
    
3. Odd, f. 10.11.‑29,
    
4. Alette, f. 18.1.‑31 (62 Oterbrand bnr 5),
    
5. Audun, f. 29.5.‑33, d. 12.8.2002 (Ytteren i Rana),
    
6. Inger, f. 9.5.‑37,
    
7. Torgunn, f. 6.2.‑39,
    
8. Gudrun, f. 26.10.‑40, Gm Sigurd Åsland f. -35 i 70 Dalos,
    
9. Arnhild, f. 3.8.‑42,
    
10. Dagny, f. 12.3.‑45, Gm Stig Forsmo f. -49 Forsmo i Rana.

3) Åge Solheim (1926‑23.12.‑85), sønn av f. br., overtok bruket med skjøte 1969. G.m. Nelly Andersen Waag, f. 16.5.1931, fra Vevelstad.
Barn:
    
1. Anny, f. 26.1.1950,
    
2. Lisbeth, f. 4.10.‑52,
    
3. Svein Åge, f. 30.8.‑56,
    
4. Rolf, f. 8.12.‑63.
Enka Nelly i uskifte fra 1985.

Bnr. 20 NORDÅS, fraskilt 1926 fra bnr. 2 med skyld M. 0,35.
1) Mikal Olsen (1871‑9.3.1965) fra bnr. 2 her. G. 1893 m. Lorentze Olsd. (1865‑1.1.1935) fra 37 Kobhaug pl. Høgmoen sør.
Barn:
    
1. Ingeborg Marie, f. 10.8. 1894 (38 Elsfjordstrand bnr. 1),
    
2. Einar Georg Mo, f. 22.10.‑96 (bnr. 37 her),
    
3. Sverre, f. 5.3.1901 (19 Drevvasbotnet bnr. 1),
    
4. Gudrun Mo, f. 30.7.‑02 (38 Elsfjordstrand bnr. 6),
    
5. Ester, f. 14.5.‑04 (bnr. 4 her),
    
6. Ruth, f. 6.4.‑06,
    
7. Gunnar Mo, f. 28.12.‑08 (her).

2) Gunnar Nordås (1908‑27.3.‑71), sønn av f. br., fikk skjøte fra faren 1948. G.m. Lillian Andersen Waag, f. 30.1.1921, fra Vevelstad.
Barn:
    
1. Asbjørn, f. 27.3.1939,
    
2. Laila, f. 7.1.‑45,
    
3. Harald, f. 15.10.‑46,
    
4. Gerd, f. 24.11.‑49.

3) De fire barna av f. br. fikk skjøte på bruket 1974.

Bnr. 37 NORDÅSMO, fradelt fra bnr. 20 her.
1) Einar Nordås (1896‑24.3.1969) fra bnr. 20 bosatte seg på bruket 1932 og fikk skjøte fra faren 1948. G.m. Jenny Johannesen (1900‑27.10.‑71) fra 18 Dyrhaug bnr. 5.
Barn:
    
1. Anna, f. 3.12.1932,
    
2. Torbjørn, f. 17.11.‑35 (19 Drevassbotn bnr 1),
    
3. Dagfinn, f. 9.10.‑37 (her).

2) Dagfinn Nordås, f. 1937, sønn av f. br., fikk skjøte fra faren 1964. G.m. Gulli Strømme, f. 7.4.1944, fra Seiland i Sørøysund i Finnmark.
Barn:
    
1. Bente, f. 13.7.1976,
    
2. Rune, f. 15.7.‑79.

Bnr. 21 NORDÅSMYRA, fraskilt 1926 fra bnr. 2 med skyld M. 0, 10.

Bnr. 23 AASHEIM, fraskilt 1931 fra bnr. 2 med skyld M. 0,34.
1) Ole Johansen (1885‑3.8.1973) fra bnr. 2 her. G. 19 10 m. Anette (Otea) Almli (28.11.1892‑28.1.1962) fra Vefsn.
Barn:
    
1. Bjarne, f. 26.7.1912 (her).

2) Bjarne Åsheim (1912‑75), sønn av f. br., satt med bruket til 1973. G.m. Ragnhild.
Barn:
    
1. Alf.

3) Per Åsen på bnr. 2 kjøpte bruket og fikk skjøte 1973.

Bnr. 24 MOEN, fraskilt 1932 fra bnr. 20 med skyld M. 0,10
1) Peder Jakobsen (1873-30.3.1949) fra 18 Dyrhaug bnr. 3.
En sønn f.e.
    
1. Julius Bernhard, f. 11.4.1893, d. 17.1.1970, Gm Olea Aminda Larsd. f. 1892 Hattfjelldal (til Hemnesberget). Mor: pike Mathea Lund Jakobsd. 40 Myrmo.
G. 1895 m. Olava Olsd. (1873-5.1.1958) fra bnr. 2 her.
Felles barn:
    
2. Arne Jørgen Mo, f. 5.6.1896, d. 1979,
    
3. Leif, f. 25.4.‑98, d. 1987,
    
4. Ingeborg, f. 7.9.‑99,
    5. Erling, f. 7.10.1901, d. ‑56 (Mo i Rana),
    
6. Signe, f. 20.4.1904, d. ‑83,
    
7. Ragnhild, f. 22.4.‑06, d. 21.6.‑78,
    
8. Olav, f. 16.3.‑08 (her),
    
9. Torolf, f. 6.4.‑10,
    
10. Odmund Petter, f. 10.4.‑12, Gm Gudrun Drevvatne fra nnr 3 her,
    
11. Ole Johannes, f. 31.1.‑15, d. ‑90.

2) Olav Moen, f. 1908, sønn av f. br. er nåværende eier. Ugift. 

Bnr. 46 ÅSBERGET, fradelt 1951 fra bnr. 2.
1) Hilmar Aasen (1893‑15.8.1961) fra bnr. 2 her. G. 1918 m. Laura Kristensen, f. 1898, fra bnr. 4 her.
Barn:
    
1. Einar, f. 15.10.1920 (her),
    
2. Reidun, f. 23.9.-22, d. 8.3.-23,
    
3. Tor, f. 6.4.‑33.

2) Einar Aasen (1920‑9.7.‑89), sønn av f. br. overtok 1961. Ugift. 

3) Per Aasen på bnr. 2 overtok bruket. Om fam. se der.

BRUK III, de seinere lnr. 136 c og d, landskyld 16 mark.
1) Nils Jonsøn, d. før 1708, var bruker her fra 1680. G.I. m. ukjent. Ved M 1701 var Nils 65 år, med en sønn
    
1. Jon, 7 år, d. før ‑05.
G.II. m. Ane Jonsd. (ca 1686‑1759).
Barn.
    
2. Jon, f. 1705, d. før ‑61 (16 Svartkjønli),
    
3. Maritte, f. -07 (Blyset i Nesna).

2) Ole Østensøn (ca 1674‑1742) fra Nilsskog i Vefsn, var bruker fra 1708. G. 1708 m. enka Ane.
Barn:
    
1. Gura, f. 1709, d. ‑87 (bnr 1 her),
    
2. Nils, f. -11, d. ‑36,
    
3. Østen, f. -13 (63 Sund bnr. 4),
    
4. Isach, f. -15, d. ‑36,
    
5. Johannes, f. -22 (her).

"Sjøslaget" ved Dørvær.
Ole Østensøn var med i et seinotlag på 38 mann, bønder og tjenestekarer fra Nord- og Sør‑Rana, som sommeren 1718 utafor Dørvær fant et "oksehode" (ca 230 liters tønne) med fransk vin i. Det var ikke mer vin i tønna enn at notkarene fant at de kunne drikke den opp på stedet. Men saken ble anmeldt, og deltakerne ble ilagt bøter, 1 Rd. på hver. Botens beskjedne størrelse kom av at så mange "uformuende Tieneste‑Karle" var med, og da forseelsen var den samme for alle, måtte også boten bli det.
Ved skiftet etter Ole var boets brutto 267‑4‑8. Sølv for 10‑2‑6. Bøker: Müllers postill, misjonsbibel og 3 andre. Husdyr: 2 hopper, 1 føll, 13 kyr, 6 kviger, 1 dalokse, 15 sauer, 10 jømmer, 6 geiter, 2 hanegeiter.

3) Johannes Olsøn (1722‑1805), sønn av f. br, var bruker fra 1742. G. 1754 m. Ane Maria Heitmann (1736-22.10.1826) fra 63 Sund bnr. 4.
Barn:
    
1. Ole, f. 1755 (bnr. 4 her),
    
2. Hans Heitmann, f. -56, d. før ‑64,
    
3. Dorothea, f. -59 (18 Dyrhaug bnr. 1),
    
4. Ane Johanna, f. -61 (19 Drevvassbukt bnr. 1),
    
5. Svend, f. -62, d. 17.8.1823 ugift,
    
6. Hans Heitmann, f. -64 (12 Fuglstrand bnr. 1),
    
7. Benoni, f. -66 (105 Samuelmoen),
    
8. Beret Christense, f. -67, d. 30.11.‑72 barnekopper
    
9. Nils, f. -69 (bnr. 3 her),
    
10. Johannes, f. 8.1.‑71 (89 Straumbotn bnr. 2).
1791 avsto Johannes 8 mark, det seinere lnr. 136d til sønnen Ole, og fortsatte med 8 mark, det seinere lnr. 136c til 1800.

Bnr. 3 (lnr. 136c) DREVATNET, landskyld 8 mark, 1838: 1 daler 2 ort 4 skill., 1891: M. 4,43.
4) Nils Johannessøn (1769‑13.6.1855), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 3.6., tl. 12.10.1801. G. 1791 m. Ane Olsd. (1771‑10.1.1856) fra 41 Furuhatten.
Barn:
    
1. Hans Heitmann, f. 1793 (bnr. 7 her),
    
2. Ole Andreas, f. -97 (her),
    
3. Beret Kierstina, f. 1803, d. -13,
    
4. Anna Johanna, f. -06, d. ‑09,
    
5. Johannes, f. -08 (7 Leirvik bnr. 2),
    
6. Anna Helina, f. -11 (69 Dilkestadstranda),
    
7. Elen Dorthea, f. -12 (74 Gjesbakken bnr. 1).

5) Ole Nilssen (1797‑etter 1875), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 10.7., tl. 7.10.1840. Foruten å være bonde, var han også rokkedreier.
F.e. en sønn:
    
1. Svend Johan, f. 30.12.1835 (34 Tronmoen, ugift). Mor: pike Gisken Nilsd. 23 Luktvatn.
G. 1841 m. Johanna Olsd. (1814‑13.9.‑93) fra 18 Dyrhaug bnr. 2.
Felles barn:
    
2. Nils Andreas Heitmann, f. 11.6.1843, død samme år,
    
3. Ole Benjamin, f. 16.5.‑45 (her),
    
4. Martin Nicolai, f. 9.3.‑55 (bnr. 10 her).

6) Ole B. Olsen (1845‑11.12.1909) sønn av f. br., fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 2973,33 og kår til mora, dat. 3.6.1885, tl. 1. 11.‑94. G. 1875 m. Gisken Jensd., enke fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Johanne Randine, f. 28.10.1876, d. 20.6.‑70,
    
2. Nils Olaus, f. 13.4.‑78 (her),
    
3. Johan Jørgen, f. 24.2.‑82 (her).

7a) Nils Olsen (1878‑7.8.1955), sønn av f. br. fikk skjøte fra mora, sammen med broren Johan, for kr.1250 og kår, tl. 7.4.1915. G. 1911 m. Randine Olsd. (1877-5.1.1968) fra bnr. 3 her. Ingen barn.

7b) Johan Olsen (1881‑5.1.1968) fikk skjøte sammen med broren Nils. G. 1910 m. Martine Olsd. (1881-26.3.1979) fra 19 Drevvassbukt bnr. 2.
Barn:
    
1. Ingrid, f. 10.7.1910, d. 26.3.‑73,
    
2. Gudrun Synøve, f. 23.11.‑11, Gm Oddmund Moen fra bnr 24 her (De har sønnen Øystein f. -36 se bnr 28 her),
    
3. Ole Mo, f. 14.9.‑14 (bnr. 36 her),
    
4. Norveig, f. 7.1.‑17 (her),
    
5. Mari Johanne, f. 16.2.‑19, d. 3.11.‑68,
    
6. Erling, f. 19.4.‑23, Gm Olga Pleym f. -26.

8) Norveig Drevvatne, f. 1917, datter av bruker 7b, overtok etter onkelen bruker 7a, og fikk skjøte 1971.
Barn:
    
1. Gisle Skaret, f. 28.2.1942.

Bnr. 36 DREVVATN, fradelt 1950 fra bnr. 3.
1) Ole Moe Drevvatne, f. 1914, sønn av bruker nr. 7b på bnr. 3 her, fikk skjøte 1950. G. 1942 m. Hanna Movik, f. 22.5.1921, fra Sørfold i Salten.
Barn:
    
1. Turid, f. 12.8.1944,
    
2. Synnøve, f. 20.2.‑48,
    
3. Gisken, f. 19.2.‑55,
    
4. Johan, f. 14.8.‑59.

Bnr. 7 (lnr. 136g) RØYRENGET, husmannsplass under bnr. 3 og 4 fra ca 1823, fraskilt fra begge bruk 1876 med landskyld 18 skill., seinere M. 0,52. De to første brukerne var husmenn.
1) Hans H. Nilssen (1793‑19.5.1862) fra bnr. 4 her. G. 1823. m. Helene Lorntsd. (1789‑15.5.1868) fra 29 Kjerringhals bnr. 2.
Barn:
    
1. Lorents Benjamin, f. 14.6.1823 (her),
    
2. Ellen Anna, f. 27.4.‑26, hadde en sønn Elias Martinus, f. 7.3.-57. Far: Nils Klemmetsen fra Haugen 19 Drevassbotn),
    
3. Ane Maria, f. 21.8.‑27,
    
4. Nils Johan Heitmann, f. 2.12.‑89 (bnr. 9 her),
    
5. Olava Christense, f. 13.4.‑35 (10 Sundsholmen).

2) Lorents Hanssen (1823‑5.8.1905), sønn av f. husmann, rokkedreier. G.I. 1848 m. Birgitte Arntsd. (1823‑6.4.95) fra 19 Drevvassbukt bnr. 4.
Barn:
    
1. Heline Kjerstine, f. 17.4.1848,
    
2. Nils Johan, f. 4.4.‑50 (Hemnesberget), gm Ingeborg Kristine Nilsd. f. 1.7.-56 fra Gullmo i Vefsn,
    
3. Karen Elisabeth, f. 11.12.‑51, d. 2.8.1917 Hemnesberget,
    
4. Hans Nikolai, f. 18.4.‑53 (her),
    
5. Elen Anne, f. 10.10.‑54 (Fagerli i Rana), G 1907 m Karolius Henriksen f. -52 Tromsøysund,
    
6. Anthon Olai, f. 20.10.‑58, d. 2.7.‑62,
    
7. Lukas Benjamin, f. 1.3.‑61(i Amerika både 1898 og 1907),
    
8. Anne Johanne, f. 4.7.‑63 (Blåfjell i Vefsn), Gm Anders Hansen,
    
9. Ole Andreas, f. 12.9.‑65 (i Amerika både 1898 og 1907),
G.II. 1897 m. Ane Hansd. (21.7.1836‑3.1.1907) fra 38 Elsfjordstrand pl. Hansmoen. Ingen barn.

3) Hans Lorentsen (1853‑27.12.‑91), sønn av f. husmann. Hans var selveier, men tidspunktet for kjøpet er ikke kjent. Skyldsetning foretatt 1876, men skjøte ble ikke utstedt. G. 1887 m. Ingeborg Chierstina Nilsd. (1856-etter 1891) fra Gullmoen i Vefsn.
Barn:
    
1. Anna Olava, f. 4.4.1878 (Hemnesberget), hadde en sønn Hilmar f. -99. Far: Aksel Pedersen Elsfjord f. -73 Storvik i Gildeskål,
    
2. Bergitte Marie, f. 26.12‑79, d. 4.2.‑95,
    
3. Lovise Helene, f. 18.4.‑81 (Engja i Nord-Rana),
    
4. Andreas Nikolai, f. 27.11.‑83 (USA‑06 og ‑24), 
   
5. Ingeborg Kristine, f. 4.8.‑87, d. 17.2.1913 av tæring (Moholmen i Rana),

    6. Kristian Agersborg, f. 20.4.‑89, d. 20.12.1976, hadde en datter Emma (9.9.1907-3.1.1988), Mor: Elen Dorthea Andersen (datter av husmann Anders Daniel Bentsen på Klemethaugen under 19 Drevassbotn). Emma gift 1956 med Erling Moen (bnr 24 her). De bodde på Gruben i Rana. Kristian gift 1911 med Josefine Dass Evensdatter fra Tuvneset i Vefsn, de fikk tre barn som levde opp (se også kommentar nederst).
 7. Olava Marie, f. 2.5.‑89 (Luktvassli bnr. 4),
    
8. Hansine Nikoline, f. 24.2.-92, G 1916 m Johan Edvard Mortensen Viken f. -82 Frei Kristiansund.

4) Nils Lorentsen, f. 1850, bror av f. br., nevnt som bruker her fra 1897, og flyttet til Hemnesberget som fisker og dagarbeider for 1900. G. 1895 m. Ingeborg Nilsd., enka etter broren.
Barn:
    
1. Borghild Marie, f. 19.4.1895 (Hemnesberget), G 1920 m Aksel Falkmo f. 1894 i 14 Elsfjord,
    
2. Axel Olai, f. 3.1.‑97, hadde en sønn Norvald (1927-96) med Laura Melby f. 1904 Hjelmdal i Rana,
    
3. Helga Dorthea, f. 23.2.‑99 (Hemnesberget), G 1921 m Ole Brattland f. 1899,
    
4. Elen, f. 7.3.1901, død straks,
    
5. Nanna Inger, f. 10.2.‑02, d. 22.2.1903.

5) Christian Pettersen (1866‑26.2.1938) hadde vært husmann på pl. Haugen 17 Vesterbekkmo, og kom hit 1903. G. 1897 m. Petrine Nilsd. (30.5.1876 - 2.1.1946) fra 24 Rundsvoll i Vefsn.
Barn:
    
1. Amanda Petrine Jæger, f. 11.6.1897 (bnr. 13 her),
    
2. Borghild Nilsine, f. 2.12.‑98 (18 Dyrhaug bnr. 4),
    
3. Eline Marie, f. 25.5.1900 (18 Dyrhaug bnr. 10),
    
4. Osvald Cornelius Meier, f. 20.1.‑02, d. 24.5.‑84,
    
5. Paul Kristofer, f. 27.10.‑03 (her),
    
6. tv.: Aksel Peter, f. 25.10.‑07, d. 22.11.‑87, og
    
7. tv.: Kåre Modolf, f. 25.10.‑07 (18 Dyrhaug bnr. 9),
    
8. Jenny Ovalda, f. 21.10.‑11,
    
9. Henry Sal, f. 7.3.‑14, d. 1.5.‑71,
    
10. Hjalmar, f. 3.9.‑17.
    
11. Hjørdis Kristine, f. 19.11.‑23 (gift Løkås, Korgen.)

6) Paul Røreng (1903‑5.6.‑82), sønn av f. br. G.m. Åse Lund.

7) Rolf Lund, g.m. Randi Dyrhaug, f. 1937, fra 18 Dyrhaug bnr. 22. Enka Randi sitter med bruket i uskifte.

Bnr. 22 RØYRENG VESTRE, fraskilt 1928 fra bnr. 7 med skyld M. 0,26.

MORENGSBAKKEN, husmannsplass under bnr. 3 siden ca 1855.
1) Jonas Klemetsen (ca 1829‑19.3.‑70) fra 19 Drevvassbukt pl. Haugen. G. 1855 m. Kristine Jonsd. (1828-23.4.‑86) fra Villmomarka.
Barn:
    
1. Anna Johanna, f. 25.6.1856,
    
2. Christen Johan, f. 9.4.‑58, d. 20.3.‑60,
    
3. Christence Olava, f. 19.8.‑60 (Hemnesberget ‑91), Gm Benjamin Andreassen Dalan f. 1861 i 7 Leirvik, d. 1932 Hemnesberget,
    
4. Grethe Magdalene, f. 14.3.‑62,
    
5. Else Zacharine, f. 25.6.‑63, Gm Jakob Mikal Kristensen f. 1868 Bjarkøy i Troms.
    
6. Julianne Christine, f. 16.4.‑65, død samme år,
    
7. Nicoline Pernille, f. 6.8.‑67.

Bnr. 10 (lnr. 136k) MORISBAKKEN, den tidligere husmannsplassen Morengs­bakken, sammen med et betydelig tillegg fra bnr. 3 ble fraskilt 1883 med skyld M. 0,43.

2) Martin Olsen (1855‑17.12.1943) fra bnr. 3 her, var bruker fra 1880, og fikk skjøte fra faren, tl. 17.5.‑98. G. 1881 m. Trine Christensd. (1855‑18.1.1945) fra 37 Kobhaug pl. Høgmoen.
Barn:
    
1. Andreas Olai, f. 12.11.1881, d. 1920,
    
2. Kristian Martin, f. 21.7.‑83, "Lendsmannsfullmektig i 1915 ved giftermål i Mosjøen m/ frøken Bergljot Nilsen",
    
3. Ole Johan, f. 23.1.‑86,
    
4. Edvard Nikolai, f. 20.11.‑89 (her),
    
5. Martin Theodor, f. 11.7.‑94 (bnr. 15 her).

3) Edvard Morisbak (1889‑18.7.1986), sønn av f. br. fikk skjøte fra faren for kr. 1000 og kår, tl. 9.6.1934. G.m. Jonette Enoksen (1893‑15.2.1927) fra Salangen.
Barn:
    1. Tordis, f. 24.9.1920, levde i sju timer,
    
2. Torbjørn, f. 7.5.-22, Gm Helga (2 barn Bente og Else),
    
3. Johan, f. 8.4.‑24 (her),
    
4. Jonette, f. 11.11.‑26.

4) Johan Morisbak (1924‑31.3.‑86), sønn av f. br., var bruker fra 1962. G.m. Ragnhild Nergård, f. 14.7.1923, fra Våler i Solør.
Barn:
    
1. Eilif, f. 3.10.1945,
    
2. Tor Magnus, f. 27.1.‑48, d. jan 2008,
    
3. Rigmor Trine Johanne, f. 12.3.‑54 (Mosjøen), Gm Dagfinn Brekken.
Enka Ragnhild fortsetter som bruker i uskifte.

Bnr. 28 SLETTA, fradelt 1938 fra bnr. 3.
1) Oddmund Moen, f. 1912, fra bnr. 24 her. G.m. Gudrun Johansd. f. 1911, fra bnr. 3 her.
Barn:
    
1. Øystein, f. 10.7.1936.

Bnr. 4 (lnr.136d) NERGARDEN, "KRISTENGARDEN", utgått 1791 fra fellesskap med lnr. 136c, med landskyld 8 mark, 1838: 1 daler 2 ørt 4 skill. 1891: M. 4,86.
1) Ole Johannessøn (1755‑1814), sønn av Johannes Olsøn, fikk overlatt denne delen fra faren 1791. Foruten å være bonde, var Ole også rokkedreier. Seks nye hjulrokker ved skiftet etter kona viser det. G.I. 1791 m. Marit Fordelsd. (1761-1809) fra Tørrbekkmoen Nord-Rana.
Barn:
    
1. Johan Hendrich, f. 1792 (Grandalen i Vefsn ved farmors skifte 1827),
    
2. Giesken, f. -96,
    
3. Anna Maria, f. 1803, trolig d. før -09.
Ved skiftet etter Marit 1809, var boets brutto 364‑4‑13, gjeld og avg. 50 Rd., Penger: 30 Rd., Sølv for 4 Rd. Smedverktøy og komplett dreieverktøy, bu på Hemnes. Bøker: Müllers postill. Husdyr: 2 hester, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 3 sauer, 3 jømmer, 3 værer, 1 lam. G.II. 1810 m. Judith Arntsd. (1784‑1.11.1834) fra 51 Storbjerka bnr. 1.
Barn:
    
4. Marit Anna, f. 1812 (4 Hestnes bnr. 1, føderådsenke på Sjoneidet 1875).

2) Johannes Christensen (1790‑26.3.1870) fra 18 Dyrhaug bnr. 1, fikk bbr. dat 30.3., tl. 1.5.1816. G.I. 1815 m. enka Judith. Ingen barn. G.II. 1835 m. Beatha Eriksd. (1810‑20.6.‑38) fra 15 Flotmoen. Ingen barn. G.III.m. Berit Olsd. (1814‑18.8.‑75) fra 39 Seljeli bnr. 1. Ingen barn.

3) Kristen Larssen (1824‑26.11.‑99) fra 18 Dyrhaug bnr. 1, fikk bbr. dat. 5.6., tl. 21.10.1866, og skjøte fra pastor Walnum for kr. 2973,33, dat. 12.9., tl. 16.12.1879. G. 1859 m. Olava Pedersd. (1830‑22.4.1910) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Synive Johanna, f. 23.6.1860 (102 Mellingsjord bnr. 3),
    
2. Randine Helene, f. 16.10.‑61 (68 Y.Dilkestad bnr. 1),
    
3. Johannes Bek, f. 24.3.‑65 (her),
    
4. Lars Andreas, f. 8.10.‑67, d. 29.9.‑68,
    
5. Lorentse Christine, f. 29.12.‑69 (68 Y.Dilkestad bnr. 1),
    
6. Peder Andreas, f. 2.3.‑73 (bnr. 14 her).

4) Johannes Kristensen (1865‑28.12.1941), sønn av f. br., fikk skjøte fra faren for kr. 1600 og kår, tl. 1.2.1900. G. 1898 m. Lorense Emilie Larsd. (1872‑18.12.1966) fra 51 Storbjerka pl. Frydenget.
Barn:
    
1. Laura, f. 28.6.1898 (bnr 46 her),
    
2. Osvald Christofer, f. 7.5.1901 (bnr. 27 her),
    
3. Ingvald Olai, f. 20.11.‑04 (her),
    
4. Egil Johan, f. 16.8.‑06 (her),
    
5. Alfhild Lund, f. 29.10.‑14.

5a) Lorense Emilie Kristensen, enka etter f. br. satt med bruket i uskifte til 1966. En gardpart ble da brukt av barna.

5b) Egil Kristensen (1906‑9.2.‑85) og Alfhild Kristensen, f. 1914. Begge ugift. 

5c) Ingvald Kristensen (1904‑6.5.‑45), sønn av Johannes og Lorense, brukte en annen part. G.m. Ester Nordås, f. 1904, fra bnr. 20 her.
Barn:
    
1. Jarle, f. 20.3.1931 (bnr. 19 her),
    
2. Leif, f. 2.11.‑37 (her),
    
3. Åse, f. 2.8.‑40, Gm Roar Mikalsen f. 12.9.1937 i Drevatn.

6) Leif Kristensen, f. 1937, sønn av bruker nr. 5c her, overtok hele bruket ved skjøte 1967. G. 1961 m. Birgit Røreng, f. 29.3.1941.
Barn:
    
1. Ann Kristin, f. 27.7.1961,
    
2. Kari, f. 7.6.‑66,
    
3. Berit, f. 24.8.‑71,
    
4. Sverre Aksel, f. 16.8.‑78.

Bnr. 14 SKOGSRUD, tidl. pl. HEIMERDALSBAKKEN, "ANDERSBAKKEN", fraskilt 1906 fra bnr. 4 med skyld M. 0,60. Husmannsplass fra ca 1863.
1) Andreas Olsen (1824‑2.5.‑81) fra 18 Dyrhaug bnr. 2. G. 1863 m. Lovise Olsd. (1835‑13.7.1922) fra 63 Sund pl. Sjøbakken.
Barn:
    
1. Ole Martin, f. 1864 (36 Stormoen bnr 4).
Lovise brukte plassen til 1896, da hun giftet seg med em. Johs. Christoffersen, bnr. 6 her.

2) Peder Kristensen (1873‑21.5.1969) fra bnr. 4 her, brukte plassen som selveier fra 1897. Matrikulert som eget bruk 1906, og Peder fikk skjøte fra sin bror Johannes for kr. 2000, tl. 1.11.1919. G. 1900 m. Hansine Helene Sevaldsd. (1878‑2.2.1916) f. Vefsn.
Barn:
    
1. Klara Olava, f. 25.3.1901 (her),
    
2. Selma Otelia, f. 3.4.‑03 (her).

3) Klara Skogsrud (1901‑1.5.‑78) og Selma Skogsrud, f. 1903, døtre av f. br., satt med bruket til 1979. Begge ugift. 

4) Bjørn Olderskog, f. 19.5.1941, fra Mosjøen, overtok bruket ved skjøte fra 1979. G.m. Sissel Drevvatne, f. 1945, fra bnr. 1 her.

Bnr. 15 KORNNESET, fraskilt 1912 fra bnr. 4 med skyld M. 0,20.
1) Martin Olsen Morisbak fikk skjøte fra Johannes Kristensen, tl. 3.10.1913, og brukte det sammen med bnr. 10.

2) Martin Th. Morisbak (1894‑25.8.1951), sønn av f. br., fikk skjøte fra faren for kr. 700 og kår, tl. 30.1.1926. G. 1918 m. Alvilde Jenssen, f. 1889, fra 38 Elsfjordstrand bnr. 4. 
Barn:
    1. Tormod, f. 26.7.1918 (her),
    
2. Anne, f. 23.12.‑20 (her).
Enka Alvilde satt med bruket til 1979.

3a) Tormod Morisbak, f. 1918, sønn av f. br. fikk skjøte på bruket 1979 sammen med sin søster Anne. G.m. Inger Hoff, f. 5.6.1925, fra Bangsund.
Barn:
    
1. Anne Sofie, f. 10.2.1950,
    
2. Håvard, f. 25.12.‑52,
    
3. Trond, f. 28.7.‑56.

3b) Anne Morisbak f. 1920, fikk skjøte på bruket 1979 sammen med sin bror Tormod. G.m. Ragnar Semundseth, f. 10.12.1917, fra Aure på Nordmøre, seinere Hemnesberget.
Barn:
    
1. Øystein, f. 1.10.1941,
    
2. Reidar, f. 8.11.‑42,
    
3. Kirsten, f. 5.2.‑44,
    
4. Alf Martin, f. 23.11.‑48.

Bnr. 19 ALFHEIM, fraskilt 1921 fra bnr. 4 med skyld M.0,02.

1) Olaf Andreassen (1891‑28.11.1931) fra bnr. 1 her, fikk skjøte fra Johs. Kristensen for kr. 25, tl. 21.2.1921. G. 1928 m. Anna Åsen ( 1898‑18.9.1981).

2) Jarle Kristensen, f. 1931. fra bnr. 4 her er eier.

Bnr. 26 DALMO, fraskilt 1933 fra bnr. 4 med skyld M. 0,04.
1) Peder Dalmo (1904‑1.1.‑86) fikk skjøte fra Johs. Kristensen for kr. 250, fl. 2.12.1933. G.m. Aslaug Nilsd. (1900‑9.3.‑80) fra bnr. 30 her.
Barn:
    
1. Reidun, f. 7.7.1929 (17 Vesterbekkmoen bnr. 1),
    
2. Ragnar, f. 9.4.‑37, d. 24.12.2001, Gm Unni Karin Wikman f. 2.8.1943,
    
3. Per Asle, f. 2.4.‑50 (her).

2) Per Asle Dalmo, f. 1950., sønn av f. br. Bor sammen med Lise Thoresen, f. 10.10.1948, fra Drevja.
Barn:
    
1. Andreas, f. 3.5.1985.

Bnr. 27 GRANMO, fraskilt 1934 fra bnr. 4 med skyld M. 0,80.
1) Osvald Kristensen (1901‑24.5.‑84) fra bnr. 4 her. G.m. Elida Johanessen, f. 1903, fra bnr. 2 her.
Barn:
    1. Irene, f. 23.8.1932.

2) Elida Kristensen, enke etter f. br. er nå eier.

Bnr. 5 (lnr. 136e) DREVATNET, "JOGARDEN", fraskilt 1673 fra Bruk II med landskyld 8 mark, 1838: 1 daler 2 ort 4 skill., 1891. M. 4,77.
1) Mons Larssøn fikk overlatt bruket av sin far Lars Monssøn. Mons var død (eller fraflyttet) for 1696.

2) Nils Arntsøn (ca 1657 (8 år ved M1666)-1734) var bruker fra 1696. G.m. Dorthea Fordelsd. fra 102 Mellingsjord Bruk I.
Barn som er kjent:
    
1. Arnt (31 Knutli),
    
2. Nils (her),
    
3. Jens, f. ca 1700 (63 Sund bnr 10),
    
4. Erik, f. ca -01 (37 Kobhaug).

3) Nils Nilssøn (ca 1695‑17.6.1768), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 4.3., tl. 21.10.1732. G. 1734 m. Giertrud Pedersd. (1713‑20.12.‑85) fra 18 Dyrhaug.
Barn:
    
1. Dorthea, f. 1735 (Almli i Vefsn),
    
2. Peder, f. -39, d. før ‑51,
    
3. Nils, f. -40 (19 Drevvassbukt bnr. 3),
    
4. Marite, f. -42 (Marka i Vefsn),
    
5. Henrich, f. -45 (her),
    
6. Beathe Maria, f. 48, d. før ‑53,
    
7. Peder, f. -51, 
    
8. Johannes, f. -52 ("Foldens fjerding i Salten"),
    
9. Berte, f. -53, død samme år,
    
10. Berte Maria, f. -54 ("Gift i Hadsel fjerding i Westeraalen" ved bror Nils sitt skifte 1821),
    
11. Pernille, f. -55 (13 Skravlå).

4) Henrich Nilssøn (1745‑1813), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 13.7.1768, tl. 11.3.‑73. G. 1771 m. Maren Jonsd. Falch (1748‑29.10.1820) fra 13 Skravlå.
Barn:
    
1. Nils, f. 10.6.1772, død samme år,
    
2. Nils, f. 18.2.‑74, d. 1801, kom visstnok bort under vinterfisket,
    
3. Ingeborg, f. -77 (Fuglstad i Nesna),
    
4. Jakob Andreas, f. 12.1.‑83 (Fuglstad i Nesna),
    
5. Jon Falch, f. -86 (her),
    
6. Giertrud, f. -88, d. 23.1.1873 ugift. (Giertrud hadde en datter Maren Anna Nilsd. f. 1824. Far: Nils Jonsen f. 1795 i 26 Hjartli bnr 2, Maren var gift til 35 Forsmo Elsfj.),
    
7. Peder, f. -91 (Myrnes i Vefsn).
Ved skiftet etter Henrich var boets brutto 256‑2‑12, gjeld og avg. 65‑5‑10. Seksringsbåt og Lofotbruk, naust ved Elsfjord, i Kvalvik og på Hemnesberget. Bøker: Gerners postill og 5 andre. Husdyr: 1 hest, 2 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 dalokse, 1 kalv, 5 sauer, 5 værer, 1 geit, 1 hanegeit, 1 risbit bukk.

5) Jon Falch Henriksen (1786‑etter 1865), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 18.4., tl. 5.5.1818. G 1819 m. Elen Jakobsd. (1800‑9.7.-83) fra 14 Elsfjord.
Barn:
    
1. Hendrik, f. 11.2.1821, hadde en sønn med Gjertrud Heitmann Larsd. f. 1822 Alteren bnr 1 i Rana,
    
2. Maren, f. 2.8.‑23, d. før -83, sønn Petter Jakobsen 65 Hemnes,
    
3. Jacob Andreas, f. 26.9.‑25 (her),
    
4. Ane Christina, f. 13.5.‑27 (58 Svaleng bnr. 1),
    
5. Randine Elisabeth, f. 28.2.‑29, "Gm Jacob Christiansen, Morrisstevens Co., Po. Box 53, Minnesota i Amerika" ved foreldrenes skifte 1883,
    
6. Karen, f. 15.8.‑30, d. 11.5.‑31,
    
7. Pernille Maria, f. 12.7.‑32, d. 10.12.1921 (Hemnesberget ‑75), G -67 m Hans Sakariassen f. -38 Hemnesberget,
    
8. Iver Andreas, f. 6.4.‑34 (bnr. 8 her),
    
9. Johanna Dorthea, f. 27.8.‑35 (Hemnesberget ‑65), G 1865 m Kristen Nilsen f. -16 på 148 Valla,
    
10. Karen Bergitha, f. 9.7.‑38, d. 3.10.1917 (Hemnesberget ‑75), G -71 m Peder Johan Pedersen f. -37 i 101 Røsså.

6) Jacob Falch Jonsøn (1825‑30.11.‑93), sønn av f. br., fikk bbr. tl. 17.9.1859, og skjøte fra Pauline Walnum for kr. 2973,33, dat. 21.6.1885, tl. 15.7.‑99. G. 1858 m. Olava Larsd. (1837‑2.11.1902) fra 4 Hestnes bnr. 1.
Barn:
    
1. Lars Benjamind, f. 1.3.1860, d. 24.12.1948,
    
2. Ingeborg Maria, f. 29.1.‑63 (bnr. 12 her),
    
3. Elen Johanna, f. 14.5.‑65,
    
4. Alethe Christine, f. 18.1.‑68 (bnr. 13 her),
    
5. Randine Margrethe, f. 11.1.‑70, d. 17.3.1961 (Hemnesberget), G -94 m Nils Johan Gabrielsen f. -64 Bjerkmo i Rana,
    
6. Jacobea Olava, f. 25.10.‑73, d. 8.6.1965,
    
7. Hans, f. 20.5.‑76 (her).

7) Hans Jakobsen (1876‑30.9.1960), sønn av f. br., var bruker fra moras død 1902, og fikk skjøte fra skifteretten i foreldrenes dødsbo. Han var ordfører i Hemnes 1926-28. G. 1902 m. Ingeborg Pedersen (1883‑15.2.1952) fra bnr. 11 her.
Barn:
    
1. Helga Ingebjørg Falk, f. 26.3.1903, d. 29.11.‑81,
    
2. Solveig Marie, f. 5.3.‑07,
    
3. Sigrid Lund, f. 3.11.‑09, d. 27.3.2005 (Mo i Rana), G -37 m Arne Pedersen f. 1906 Leirfjord,
    
4. Dagny, f. 4.2.‑12, d. 16.4.2008, hun var jordmor. G -54 m Bjarne Nygård fra Rognan i Saltdal.
    
5. Ragnar, f. 19.1.‑15, far til bruker 9 Rolf Jakobsen nedenfor. Mor ikke oppgitt,
    
6. Aud, f. 7.10.‑17 (bnr. 8 her),
    
7. Olaf, f. 5.3.‑20 (her),
    
8. Ruth, f. 27.11‑22.

8) Olav Jakobsen, f. 1920, sønn av f. br., overtok bruket 1951. Ugift. 

9) Rolf Jakobsen, f. 31.3.1954, brorsønn av f. br., overtok bruket 1982. G.m. Inger Anne Wainum, f. 6.7.1954, fra Nesna.
Barn:
    1. Eskild, f. 3.8.1977,
    
2. Camilla, f. 28.4.‑81.

Bnr. 8 (lnr. 136h) ODELANDSVEIEN, fraskilt 1877 fra bnr. 5 med skyld M. 0,23. Tidligere husmannsplass.
1) Iver Johnsen (1834‑1891) fra bnr. 5 her, var husmann fra ca 1860 og selveier fra 1877. Bruket ble drevet sammen med Leirfallmoen av Drevvass­bukt. G. 1860 m. Anne Nilsd. (1834‑1891) fra 19 Drevvassbukt bnr. 2.
Barn:
    
1. Anders Micael, f. 12.9.1858, i Amerika -95, Stevens Co. Minnesota, Gm Synnøve Jakobsd. f. 1863 på 18 Dyrhaug,
    
2. Hendrich Magnus, f. 15.4.‑64 (USA‑90),
    
3. John Falk, f. 27.6.‑68 (USA‑90),
    
4. Kristine Emilie, f. 9.5.‑71.
Anne var bruker her 1891, gift, men Iver var ikke nevnt. Bruket ikke nevnt i F 1900.

2) Kristoffer Nilssen var bruker her 1907. Han fikk skjøte fra Lars Jakobsen for kr. 350, tl. 15.1.1909. Lars Jakobsen hadde fått skjøte fra skifteretten i dødsboet etter foreldrene Jakob Johnsen og hustru på bnr. 5.

3) Gabriel Johansen (2.4.1895‑27.12.1976), fikk skjøte fra Kristoffer Nilssen mot kår, tl. 22.11.1922. G.m. Hilda. Ingen barn.

4) Kristian Tamnes (15.9.1918‑3.9.‑86) fra Mo i Rana overtok bruket 1965. G.m. Aud Jakobsen, f. 1917, fra bnr. 5 her.
Barn:
    
1. Øyvind, f. 6.7.1941 (lærer ved Hemnes sentralskole),
    
2. Åse, f. 18.3.‑48.

Bnr. 9 (lnr. 136i) GRANNESET, fraskilt 1879 fra bnr. 5 med skyld 4 skill., 1891: M. 0,11. Tinglyst hjemmel for selgeren forelå ikke på dette tidspunkt.
1) Nils Hansen (1829‑31.5.1907) fra bnr. 7 her hadde vært husmann fra ca 1861, og var dessuten rokkedreier. Nils hadde f.e. en sønn
    
1. Peder Johan, f. 20.4.1856, d. 11.3.1903 (Hemnesberget), G -94 m Ellen Arntsd. f. 7.8.-68 Frøya i Sør-Trøndelag. Mor: pike Karen Pedersd. Dyrhaug.
G. 1861 m. Anna Petersd.
(1835‑15.5.1901) fra 61 Grønvik.
Felles barn:
    
2. Hans Heitmann, f. 1861 (Østnesfjord i Vågan ved foreldrenes skifte 1907)
    
3. Anders Emilius, f. 26.9.-63 (Hemnesberget),
    
4. Lorentse Pedernille, f. 26.3‑67, d. -92 (Riksen i Nesna), Gm Peder A Mathiassen, f. -62,
    
5. Ingeborg Anna, f. 1.9.‑69,
    
6. Peter Andreas, f. 10.10.‑73 (Agent i Vardø i Finmarken ved foreldrenes skifte 1907, så USA-10),
    
7. Jens Jørgen Zahl, f. 22.5.‑75 (Sund i Lofoten ved foreldrenes skifte 1907),
    
8. Helene Dorthea, f. 30.3.‑77 (Bærø i Herøy),
    
9. Julie Emilie, f. 21.2.‑80 (Skar i Herøy).

2) Kristian Andersen Vasshaug (i Vefsn?) fikk auksjonsskjøte fra lensmannen i Hemnes etter skiftet i Nils Hansens og Anna Pedersdatterss dødsbo for kr. 240, tl. 15.3.1909. Hjemmelen for dødsboet var 1940 ikke formelt brakt i orden.

Bnr. 12 LYENG, fraskilt 1896 fra bnr. 5 med skyld M. 0,85.
1) Jakob Hansen (1863‑23.10.1946) fra 52 Breivika bnr. 1 fikk skjøte fra skifte­retten i Jakob Johnsens dødsbo for kr. 400, tl. 5.7.1905. G. 1886 m. Ingeborg Jakobsd. (1863‑3.1.1940) fra bnr. 5 her.
Barn:
    
1. Olava Dorthea, f. 18.7.1887, G 1908 m Einar Lukassen f. -85 Mosjøen,
    
2. Hanna Jakobea, f. 28‑1.‑91 (bnr 33 her),
    
3. Jakob Ingeman Falk, f. 13.8.‑93 (Hemnesberget), G 1919 m Eline Stensen f -99 i 64 Prestenghaug.

2) Arne Lyeng, f. 1917 (se bnr. 33) overtok bruket med skjøte 1938. G.m. Magnhild Jønvik, f. 28.8.1913, fra Ekne ved Levanger.
Barn:
    
1. Aud, f. 26.9.1943 (104 Solhaug bnr 13),
    
2. Arnold, f. 6.11.‑44 (her),
    
3. Jacob, f. 15.1.‑47 (her),
    
4. Hanna, f. 8.3.‑49,
    
5. Margareth, f. 29.3.‑51,
    
6. Arne Johan, f. 29.5.‑54,
    
7. Jorun, f. 19.3.‑61.

3a) Arnold Lyeng, f. 1944, sønn av f. br., overtok bruket med skjøte fra 1981 sammen med broren Jacob. G.m. Inga Elise Aspli, f. 1948, fra 19 Drevasbotnet bnr. 6.
Barn:
    
1. Hilde, f. 12.11.1966,
    
2. Frode, f. 16.5.‑68,
    
3. Liv Monica, f. 7.11.‑71.

3b) Jacob Lyeng, f. 1946, overtok bruket med skjøte 1981 sammen med broren Arnold. G.m. Inger Skåle, f. 4.7.1949, fra Mosjøen.
Barn:
    
1. Frank, f. 1971,
    
2. Monica, f. -73.

Bnr. 30 ENGÅS, fradelt 1926 fra bnr. 12. med skyld M. 0,10.
1) Einar Berg Lukassen, f. 1885, fra Mosjøen brukte denne gardparten uten at den var fradelt. G. 1908 m. Olava Jakobsd. f. 1887, fra bnr. 12 her. Ingen barn.

2) Nils Martin Andreassen (14.3.1873‑1961), f. 7 Leirvika ble eier av bruket 1926. G. 1903 m. Olava Marie Antonsd. (1877‑1961) fra bnr. 18 her.
Barn:
    
1. Aslaug Emilie, f. 12.1.1900 (bnr. 26 her),
    
2. Emma Marie, f. 15.6.‑01, d. ‑89,
    
3. Harald, f. 23.9.‑05, d. ‑90,
    
4. Agnes Antonette, f. 24.1.‑09, d. 24.10.‑83 (bnr 6 her),
    
5. Nancy, f. 23.11.‑12 (her).

3) Kåre Mikalsen (1913‑2.7.‑80) fra 36 Stormoen bnr. 2 overtok bruket 1958. G.m. Nancy Nilsd. (1912‑66). datter av f. br.
Barn.
    
1. Anne, f. 13.9.1934,
    
2. Odne, f. 26.11.‑35,
    
3. Roar, f. 12.9.‑37 (her),
    
4. Liv, f. 7.2.‑45.

4) Roar Mikalsen, f. 1937, sønn av f. br., overtok med skjøte fra 1980. G.m. Åse Kristensen, f. 1940, fra bnr. 4 her.
Barn:
    
1. Ingvald Kåre, f. 16.2.1966.

Bnr. 34 OPPHEIM, fradelt 1938 fra bnr. 12.
1) Hans Eidstø, f. 13.9.1910, fra Haukøy i Tysfjord, overtok bruket med skjøte 1938. G.m. Henny Falk Lyeng, f. 1910 (se bnr. 33).
Barn:
    
1. Ingeborg, f. 30.10.1937,
    
2. Jan, f. 4.7.‑41,
    
3. May, f. 4.5.‑47,
    
4. Anny, f. 2.2.‑49.

2) Karl Inge Sevaldsen, f. 8.4.1952, fra Mosjøen, overtok med skjøte 1980. G.m. Anita Teigen, f. 1. 12.1954, datter‑datter av f. br.  (Må være Ingeborg sin datter)
Barn:
    
1. Elin, f. 11.7.1973,
    
2. Mona, f. 14.7.‑75,
    
3. tv.: Marit, f. 17.10.‑85, og 
    
4. tv.: Mette, f. 17.10.‑85.

Bnr. 33 MYRENG, fradelt 1938 fra bnr. 12.
1) Clas Arnold Eriksen (1883‑18.1.1942) overtok bruket med skjøte 1938. G.m. Hanna Jakobsd. (1891-12.3.1985) fra bnr. 12 her.
Barn:
    
1. Henny, f. 26.9.1910,
    
2. Arne, f. 12.8.‑17.
Enka Hanna satt med bruket til 1982.

2) Karl Inge Sevaldsen på bnr. 35 overtok bruket med skjøte 1982. Om fam. se bnr. 35.

HUSMENN.

De fleste husmennene på Drevvatn kjøpte sine plasser som 1. eller 2. generasjons brukere. Disse plassene er tatt med som nummererte bruk etter de brukene de ble fraskilt fra.

Ikke navngitte plasser.
1) Ole Larssøn (ca 1723‑1773) var husmann her først i 1750‑åra. G.I. 1752 m. Aaselle Michelsd. (1729‑58).
Barn:
    
1. Berte, f. 1753, død samme år,
    
2. Lars, f. -54,
    
3. Marianne, f.57.
Ved skiftet etter Aaselle 1758, var boets brutto 103‑4‑4. Penger: 45‑1‑2. Husdyr: 1 ku, 1 sau. G.II. 1759 m. Ane Jonsd. (1720‑23.4.‑80). Ingen barn. Før 1764 flyttet fam. til Elsfiordøen (Bomnes?). Ved skiftet etter Ole 1772, var boets brutto 56‑3‑14, avg. 6‑0-12. Etter formuesforhold å dømme, har vel Ole vært håndverker av ett eller annet slag.

2) Thomas, farsnavn ikke oppgitt, nevnt bare i "Extraskatten" 1762‑72, og var da gift. Trolig den Thomas Johansøn som døde her 1786, 76 år gammel, i så fall fra 15 Flotmoen.

3) Jakob Haagensen (1857‑25.7.‑93) fra 17 Vesterbekkmoen, var husmann under bnr. 4 fra før 1885. G.I. 1876 m. Maren Christoffersd. (1843‑10.4.‑82) fra 110 Kjukkelmoen.
Barn:
    
1. Anna Maria, f. 29.1.187
            Barn:
                
Aslaug Meyer Olaussen (Pedersdatter), f. 31.8.1899 Hemnesberget, d. 19.1.1970. Gm Petter E. T. Jensen, f. 1891, fra 147 Nerleir pl Hundbekken. Petter kjøpte 58 Svalingen bnr 1 i 1937. 
Anna Maria g 1911 med Peder Andreas Olaussen, f. 1864 fra Støren, og de hadde 7 barn. 
    
2.   Hanna Helene, f. 12.2.1878, d. 12.12.1962, Gift med Andreas (Andersen) Lundestad, f. 22.3.1877, d.7.8.1954 
    
3.   Konradine Anette, f. 19.5.1880.
G.II. 1884 m. Martha Kristensd. f. 1858, d. 22.3.1926, fra 29 Kjerringhalsmoen.
Barn: 
    
4. Jacob Martin (Hagen), f. 18.7.1885, d. 13.3.1958, Gm Kristiane Sofie Amalia Hansen, f. 2.4.1879, d. 11.7.1943, fra Steigen. 
    
5. Kristian Johan Zahl (Hagen), f. 24.2.‑87, d. 30.8.1974 (Kirkenes). Gm Hanna Ovedia Hansen, f. 25.1.1894 Kirkenes, d. 20.11.1972 (Kirkenes). 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.