Home / Gardene / 003 Hestnesosen

003 Hestnesosen


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt side 31-34

 

3. Hestnesosen

Endret 25. janaur 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Hestnes‑Ossen 1661, Hestnes‑Oesen 1723, Hesnæsosen 1838, Hestnesosen 1891. Navnet kommer fra bekkeosen ved Hestneset.

 

Brukstall og utskiftinger:

Opptatt som rydning under 1 Sandnes i 1650‑åra. Fra 1690 var garden delt i to like store bruk, I og II. Bruk II var den seinere garden 2 Osmo, matrikulert 1838 etter utskiftning 1836, og behandles i sin helhet der etter ca 1740, da navnet 2 Osmo var tatt i bruk.

 

Kvern:

Hestnesosen hadde kvern 1774, da brukeren betalte 6 skill. kvernskatt.

 

 

MATRIKKELGARDEN HESTNESOSEN, GNR. 3.

Beskrivelse t.o.m. 1723 gjelder begge bruk. Med de forbehold som er tatt ovenfor: landskyld 1 pund fisk før 1716, deretter 1 ½ pund.

1723    "Ligger i Sollie, ringe til Korn, tungvunden, beskadiges af Jord­skred, Kaagefisk for Landet". Gl. matr.nr. 20, landskyld 1 ½ pund.

1838    Nytt matr.nr. 3, lnr. 117, landskyld 1 daler 21. skill.

1865    25 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, en del av den er vann­syk, antas å gi 100 lass høy årlig. Mulighet for tang som tilleggsfôr. Havning utilstrekkelig og mindre god. Utilstrekkelig vedskog.

1891    Gnr. 3, skyld 4,14 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

          Hester Storfe Sauer Geiter Svin Rug Bygg Bl.k Havre Poteter

1723   2        8     12        0         0      0        3       1      0

1835   1        6     11        0         0      0        2       0     ½       1

1865   1        8     16        2         0      0        2       0      1       8

1875   1        9     14        0         1     ¼            0      1       8

 

MANNTALL

1666 1 bruker, 4 sønner

1701 2 brukere, 6 sønner

 

 

FOLKETELLINGER

           Husbonds‑    Kårfolk      Tjenere  Husmanns‑  Inderster

            folk                                                 folk

1801          9                 0                 0                3                 0

1865          5                 0                 2                3                 3

1875          4                 0                 3                2                 0

1891          6                 1                 1                4                 0

 

 

 

EIERE.

Ettersom garden var ryddet under 1 Sandnes, kom den til å tilhøre Hemnes kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukeren 1839, og seinere har brukerne vært eiere.

 

BRUKERE.

 

Før 1690.

1) Mathias Olsøn kom hit ca 1657, etter å ha vært på 1 Sandnes fra 1641. Han var antakelig rydningsmann, og oppført av Landkommisjonen 1661, men kom ikke i skattelistene før 1667. Ved M 1666 var han 54 år, med sønnene

1.      Ole, 14 år,

2.      Hans, 12 år,

3.      Nils, 8 år (her),

4.      Christen, 5 år (bruk II her).

 

2) Nils Mathiassøn (1658‑1715), sønn av f.br., var bruker av 1 pund til 1690, da garden ble delt i Bruk I og Bruk II.

 

BRUK I.

Nils fortsatte med 12 mark. G.m. Ane Jensd. Ved M 1701 var Nils 38 år, med sønnene

1.      Aren, 8 år,

2.      Ole, 6 år,

3.      Daniel, 4 år.

Dessuten kjennes

Peder

som var eldst, fra skiftet etter faren. Ingen døtre er nevnt i skiftet, som ble avholdt 1715. Boets brutto 22-4‑12, avg. 19‑0‑12. Husdyr: 1 hoppe, 5 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 3 sauer, 3 geiter, 1 hanegeit, 1 svin.

 

3) Lars Nilssøn var bruker fra 1715 og antakelig G.I.m. enka etter f.br. Ingen barn. G.II. 1734 1735 m. Anne Steensd. fra 60 Grønvikmoen.

Barn:

1.      Ane, f. 1736.

 

4) Aren Nilssøn (1693‑1743), sønn til br. nr 2, var bruker fra 1723. G.m. Marit Larsd.

Barn:

1.      Karen, f. 1722,

2.      Nils, f. ‑24,

3.      Lars, f. ‑28.

Ved skiftet etter Aren 1743 var boets brutto 6‑8‑3. 1 ku nevnt. Ingen arv er notert og ingen formyndere nevnt.

 

BRUK II etter delinga 1690.

1) Peder var bruker 1690‑96.

 

2) Christen Mathiassøn, bror av Nils på Bruk I, var bruker til 1722. Ved M 1701 var han 44 år, og hadde sønnene

1.      Hans, 14 år,

2.      Mathias, 7 år,

3.      Ole, 4 år.

 

3) Elias Adamsøn var bruker fra 1732 til 1750‑åra. Noen familie er ikke kjent. Da det kom ny bruker etter ham, kan man med sikkerhet slå fast at bruket var Osmoen, da denne "adressen" var brukt i kirkebøkene.

 

Bnr. 1 (Inr. 117) HESTNESOSEN, landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 21 skill, 1891: M. 4,14. Brukerrekken fortsetter fra Bruk I.

4) Jens Pedersøn er nevnt som bruker 1744‑45, men brukstid og familie er ikke kjent.

 

5) Nathaniel Olsøn (1729‑1768), sønn u.e. av Ole Christensøn på Bruk II her. G. 1761 m. Anna Jøsephsd. f. 1731 fra 147 Nerleiren bnr. 3.

Barn:

1.      Elias, f. 1762 (8 Vedå),

2.      Dordi, f. ‑65, død samme år,

3.      Joseph, f. 6.7.‑66 d. på 12 Fuglstrand 1809 ugift.

Ved skiftet etter Nathaniel var boets brutto 67‑1‑4, gjeld og avg. 57‑4‑4. Husdyr: 1 ung­ hoppe, 3 kyr, 2 kviger, 1 dalokse, 11 sauer, 1 jømmer, 4 geiter, 1 bukk.

 

6) Anders Jonsøn (1735‑14.1.‑79). G. 1769 m. enka Anna.

Barn:

1.      Serene, f. 1770, død straks,

2.      Nathaniel, f.‑72 d. 23.4.‑77.

Ved skiftet etter Anders var enka eneste arving. Ingen visste å oppgi andre. Boets brutto var 48‑0‑12, gjeld og avg. 44‑0‑3. Noe av gjelden var innestående arv til Annas barn av 1. ekteskap.

 

7) Ole Michelsøn (1755‑21.8.1821), f. 14 Elsfjord, bykslet 1779. G. 1779 m. Anna Monsd. (1755‑1824?) fra 33 Elsfjordosen.

Barn:

1.      Kristian, f. 1780 (64 Presteng, pl. Hundneset)

2.      Marit, f. 6.6.1781 (Blyset i Nesna),

3.      Ingeborg, f. 9.9.‑83 (64 Presteng 244a),

4.      Maren, f. 8.9.‑85 (Granmo i Vefsn),

5.      Mons, f. ‑88 (her),

6.      Ane Johanna, f. ‑90 (Hindal i Nesna),

7.      Helene Kierstina, f. ‑92 (Hammer i Nesna),

8.      Michelina, f. 24.10.‑94 (Blyset i Nesna),

9.      Ole, f.‑97 (husm. Storvika her).

Ved skiftet etter Ole Michelsøn 1821, var boets brutto 216‑4‑16. Sølv for 3‑1‑8. 31 sølvknapper i gangklær, Bøker: Müllers postill, bibel, P.Dass' Evangeliesanger, Marcus Angell's Sjælens Luth. Seksringsbåt med rigg, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 2 ungdyr, 4 sauer, 4 jømmer, 4 lam, 1 risbit vær. Enka satt med bykselen til 1826.

 

8) Mons Olsøn (1788‑4.10.1842), sønn av f.br., var bruker fra 1827, og fikk kongeskjøte for 100 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 2.7.1839, tl. 7.10.‑40. G. 1827 m. Kirsten Johnsd. (1797‑23.4.1851) fra 72 Utskarpen, f. 88 Utland.

Barn:

1.      Ole Johan, f. 27.4.1834, død straks,

2.      Ane Kirstine, f. 8.2.‑36.

Mons var kårmann fra 1838, men beholdt bykselretten til han hadde fått tinglest skjøte. Kirsten ble som enke gift på 70 Dalosen og døde der.

 

9) Arnt Nilsen (1808‑10.11.‑88) fra Nerleir 142 Øverleir bnr. 4, nevnt som bruker i matr. 1838. Fikk skj. for 100 Spd. og avg., dat. og tl. 7.10.1840. G. 1834 m. Ellen Andersd. (1804‑4.7.‑64) fra 11 Espervik, f. 144 Jerpbakken.

Barn:

1.      Karen, f. 4.7.1833 (6 Mastervik),

2.      Nils, f. 19.5.‑35, d. 12.11.‑37,

3.      Chierstina Johanna, f. 18.8.‑37,

4.      Anna, f. 12.4.‑39,

5.      Nils Andreas, f. 29.7.‑41, (dim. fra Tromsø Seminar 1863, lensmann i Flakstad),

6.      Maren Gurina, f. 30.1.‑44 (Hemnesberget ‑75),

7.      Johanne, f. 10.4.‑46 (63 Sund bnr. 7),

8.      Arnt Edvard, f. 22.7.‑48 (her).

 

10) Arnt Arntsen (1848‑gravlagt 17.12.1948), sønn av f.br., fikk skj. fra faren sammen med broren Nils for 300 Spd. og kår, tl. 18.6.1874. Bare Arnt ses å ha vært bruker. G 1876 m. Ingeborg Lorntsd. (1850‑9.2.1918) fra plass under 78 Brattland.

Barn:

1.      Ludvig Martin, f. 7.10.1878,

2.      Aksel Emaus, f. 23.1.‑81, d. 25.12.1901 ugift.

3.      Olaf Hind, f. 3.1.‑85,

4.      Inga Marie Zahl, f. 19.2.‑89, d. 14.4.1906 ugift.

1913 skilte Arnt fra tidl. husmannsplas Storvik, som han selv disponerte.

 

11) Edvard Sæter, f. 1872, fra 53 Finneid bnr. 6, fikk skj. fra Arnt Arntsen og Nils Arntsens myndige arvinger for kr. 6000, tl. 21.1.1921. G. 1916 m. Inga Justesen fra 66 Gjeitvik, f. 1875 i Nesna.

Barn:

1.      Edel Kristine, f. 27.2. 1917,

2.      Gerda Jensine, f. 4.9.‑18.

 

12) Jakob Frants Dahlberg (1875‑23.3.1953) f. 148 Valla, fikk skj. fra Edvard Sæter for kr. 10 000 og kår til Amt Amtsen, tl. 15.4.1925. J. Dahlberg hadde tidligere vært bruker i 11 Espervik. Om fam. se der.

 

13) Kristian Lund Dahlberg sønn av f.br. overtok gården ca 1939?.

 

14) Ulrik Strøm Dahlberg, bror av f.br. overtok gården ved kjøpekontrakt dat.14.3.1953. Gm. Ragna Sofie Johansen, f. 2.1.1913, d. 6.8.1976.

Barn:

1.      Willy Georg, f. 18.8.1937,

2.      Marie Johanne, f. 16.3.‑42,

3.      Frans Jakob, f.3.10.‑44,

4.      Ragnar Ulrik, f.28.1.‑48.

Bruket er nå et sameie mellom de fire søsknene etter at Ulrik døde 22.2.1988. Gården ble fraflyttet i 1964 og har ligget brakk siden da. I dag drives den av de nye eierne for fritidsboliger mens det er pålagt driveplikt for skogen.

 

Bnr. 2 NYGÅRD, fraskilt 1907 fra bnr. 1 med skyld M. 0,37.

1) Peter Mathisen, f. 1870 fra 57 Holmen, pl. Kråkan, fikk skj. fra Arnt Arntsen for kr. 500, dat. og tl. 3.10.1907. Han kom hit fra Hb. hvor han hadde vært fisker. G. 1895 m. Randine Olsd. f. 1868 fra Hemnesberget, f. 55 Urland.

Barn:

1.      Magnus Robert, f. 18.7.1895,

2.      Kåre Otelius, f. 5.8.‑97.

 

Bnr. 3 SANDVIK, fraskilt 1913 fra bnr. 1. Arnt Arntsen bodde selv her som kårmann.

 

 

 

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.

1) Gabriel Gabrielsøn nevnt i "Extraskatten" 1762-68. G.m. Kjersti Olsd.

 

STORVIKA.

1) Ole Olsen (1797‑17.4.1878) fra bnr 1 her var husmann fra ca 1833. G. 1833 m. Karen Olsd.  (1811‑16.2.1902) fra 6 Mastervik.

Barn:

1.      Olava Antonetha, f 29.3.1834 (64 Prestengsjøen),

2.      Johan Christian, f. 9.11.‑37, d. 26.5.‑38,

3.      Johan Christian, f. 5.11.‑40,

4.      Dorthe Pemille Hind, f. 30.8.‑43,

5.      Edvard Andreas, f. 9.5.‑52 (her).

 

2) Edvard Olsen (1852‑7.4.1930), sønn av f.husm. G. 1879 m. Trine Jakobsd. (1854‑31.10.1931), Far: uk. Jacob Pedersen 52 Breivik, Mor: p. Susanna Tanke, opphold 149 Lillebjerka.

Barn:

1.      Elen Tomine, f. 4.4.1879,

2.      Anna Marie, f. 27.5.‑90 d. 18.12.‑97.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.