Home / Gardene / 071 Steinhaugen

071 Steinhaugen


Hemnes Gård og Slekt, side 446 - 451

 

71. Steinhaugen (Rana 175)

Endret 28. september 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Stennhou 1626, Steenhouen 1674, Steenhoien 1661, Stenhougen 1723, Steenhaugen 1838, Steinhaugen 1891.

 

Brukstall:

Ett bruk inntil 1892, to bruk 1893‑1909, adskillig oppdeling etter 1910.

 

Kvern:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723, men ikke nevnt ved kvernskatten 1774.

 

 

MATRIKKELGARDEN STEINHAUGEN, GNR. 71.

Garden var ryddet før 1626, da landskylda var 2 ½ pund fisk. Brukeren var ødegårdsmann ennå 1634. 1647 var landskylda ½ våg fisk, og skatten 1 ½ ort. Fra 1705 var landskylda 2 pund.

1723 "Becheqwern og leylighed til Kaagefisk. Waad og Sumpig Jord, uwis til Korn, beskadiges af Leerfald. Gl. matr.nr. 163, landskyld 2 pund.

1838 Nytt matr.nr. 120, lnr. 253, landskyld 1 daler 2 ort 9 skill.

1863 15 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi 160 lass høy årlig. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Tilstrekkelig vedskog.

1891 Gnr. 71, skyld 4,66 skyldmark.

 

 

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Bl.k. Havre

1723 1 8 12 1 ¾  1

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 10 20 1 ¼ 3  1 2

1865

Opps. 2 12 15 1 0 1 ½  3/8 7

Pl. 1) 0 2 6 0 0 ¾  0 1

1875

Opps. 1 12 19 0 0 3  ¾ 10

Pl. 1) 0 2 4 0 0 ½  1/8 2

" 2) 1 1 2 0 0 ¼  0 1

" 3) 0 1 2 0 0 0  0 0

Sum‑75 2 16 27 0 0 3 ¾ 7/8 13

1) Naustvik  2) Hølbjerkhaugen  3) Fallet

 

 

MANNTALL

1666  1 bruker,  3 sønner

1701  1 bruker, 2 sønner

 

 

 

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑ Kårfolk Tjenere Husm.‑  Inderster Strand‑

 folk folk  sittere

1801 4 0 1 0 3 0

1865 5 2 1 2 4 0

1875 7 3 1 7 6 0

1891 7 * 0 2 5 2 1

* 1 fosterbarn

 

EIRERE.

Steinhaugen tilhørte 1626 "De welb. Rosenkrantzer", fra 1651 Preben v. Ahnen, fra 1675 Peder Tønder. Arnoldus Tønder, en brorsønn av P. Tønder, hadde Dønnes-godset i få år, og enka giftet seg med Peder Brønlund. Videre som 53 Finneid. Mer om eiendomsforholdene i Rana Bygdebok, fellesbindet s. 80 fig. og Jordegods og Storgårder i Nord‑Norge, begge av Axel Coldevin. Brukeren kjøpte begge brukene 1894. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

STEINHAUGEN, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 4,66.

1) Oluf var den første kjente brukeren. Han var ødegårdsmann, og er notert 1624‑29 og ‑34, da han betalte ½ daler skatt.

 

2) Jon var ødegårdsmann 1634 og betalte 1 ort skatt. Seinere var her bare ett bruk til 1890‑åra. Forklaringa på at landskylda var 2 ½ pund i jordeboka 1626, og bare 1 ½ pund 1647, må vel grunne seg på at ett av bruka var nedlagt, eller fra det som er opplyst 1723: "beskadiges af Leerfald".

 

3) Hans var bruker 1621‑34 og enka 34‑39.

 

4) Peder var bruker 1639‑52, med skatt varierende fra 4 ½ til 1 ½ ort.

 

5) Steen var bruker fra 1652. Opplysninger mangler for 1653‑59.

 

6) Peder Jonsøn var bruker fra seinest 1661, og da sammen med ei enke, trolig Steens. Han var eneste bruker ved M 1666. Han var da 56 år, med sønnene

1. Christopher, 21 år,

2. Tomis, 12 år, og fostersønnen

3. Ole Jonsøn, 7 år.

Peder var bruker t.o.m. 1704 ifølge skattelistene, men var ikke nevnt i M 1701.

 

7) Wilchen Olsøn (ca 1665‑1742) var bruker angivelig fra 1705, men står oppført i M 1701 som eneste bruker, alder 49 år, gift med Berit Pedersd., død 1732, med sønnene

1. Johannes, 9 år, og

2. Ole, 5 år.

 

8) Johannes Wilchensøn (ca 1692‑7.3.1759), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 26.6.1722, tl. 8.7.‑23. G. 1723 m. Maren Nilsd. (ca 1685‑1757).

Barn:

1. Berete, f. 1723 (her),

2. Kirsti, f.‑26 (88 Utland bnr. 2),

3. Ole, f.‑29, d.‑32.

 

9) Johannes Jonsøn (1719‑1803) fra 88 Utland var bruker fra 1753. G.I. 1753 m. Berete Johannesd. (1723-54), datter av f.br. Hun døde ½ år etter ekteskapet. G.II. 1754 m. Malene Hansd. (1732‑1803) fra 59 Sætra.

Barn:

1. Jon, f. 1757, d.s.å.,

2. Berete, f.‑58 (78 Brattland bnr. 1),

3. Ane, f.‑61, hjemme ved farbror Mathias skifte 1811,

4. Johannes, f.‑63 (79 Kvitnes),

5. Jakob, f. -65, d. -79,

6.   Hans, f. 24.4.‑66 (her),

6. Maren, f.‑70 (70 Dalosen bnr. 4),

7. Malene, f. 25.9.‑75 (84 I.Brennberg bnr. 2),

8. Jacob, f. 28.4.‑79, d.s.å.

 

10) Hans Johansøn (1766‑20.5.1855), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 13.5.1801, tl. 19.6.‑02. G. 1801 m. Karen Sølfæstersd. (1776‑6.2.1848) fra 79 Kvitnes.

Barn:

1. Johannes, f. 1802 (her),

2. Jacob, f. ‑04, d.s.å.,

3. Iver, f.‑05, d. etter -75, til Sjonstien i Nesna, gift 1842 med Pernille Jakobsdatter f. 1818 Fuglstad i Nesna, 3 barn,

4. Sølfæster, f.‑07 (72 Utskarpen bnr. 2),

5. Karen, f.‑ 10 (69 I.Dilkestad bnr. 3),

6. Maline Andrine, f.‑16 (51 Storbjerka bnr. 6),

7. Andreas, f. 16.8.‑21.

 

11) Johannes Hansen (l 802‑5.12.‑79), sønn av f.br., var bruker sammen med faren fra ca 1833 uten å ha bykselbrev. G. 1830 m. Jertru Jonsd. (1794‑22.3.1880) fra 92 Straumfors bnr. 1.

Barn:

1. Zakrina Jacobia, f. 6.1.1830 (her),

2. Karen Augustina, f. 13.10.‑31 (57 Holmholmen),

3. Anne, f. -33, d. 1912, ugift,

4.   Hans Olaij, f. 13.5.‑37 (USA‑82).

 

12) Jacob Olsen (1826‑8.3.1906) fra 96 Bjerklia bnr. 1, fikk bbr. dat. 31.12.1856, tl. 19.6.‑62. G.I. 1856 m. Zakrina Johannesd. (1830‑6.5.‑74), datter av f.br.

Barn.

1. Johannes Olaus, f. 29.5.1857, d.str.,

2. Johannes Olaus, f. 26.9.‑58 (bnr. 2 her),

3. Marthea Lorentse, f. 28.4.‑61 (her),

4. Ole Marthin, f. 11.2.‑64 (her),

5. Jertrud Johanne, f. 15.8.‑66, d. 8.2.1957, sinnssyk, forpleiet på Brennberget (1906, -12 og -16),

6. Christine Hendrikke Heitmann, f. 18.7.‑70, d. 8.2.‑88,

7. Hans Johan, f. 20.2.‑73, d.str.

G.II. 1875 m. Anna Samuelsd. (1830‑7.2.‑98) fra 70 Dalos bnr. 3. Ingen barn.

 

Bnr. 1 STEINHAUGEN, landskylda redusert til M. 2,33 ved deling av garden 1893.

13) Elling Pedersen (1862‑6.7.1930) fra 97 Straumbukt fikk skj. fra fru Coldevin på begge bruka for kr. 4000 og kår, tl. 31.5.1894. G. 1891 m. Marthea Jakobsd. (1861-9.1.1932), datter av f. bruker.

Barn:

1. Severin Alfred, f. 11.10.1891 (her),

2. Christine Henriette, f. 25.2.‑94, ugift,

3. Petter Johan, f. 14.1.‑97 (bnr. 8 her),

4. Emilie Martine, f. 13.1.‑98, d. 14.12.1922, ugift, død av tæring,

5. Sofie Eline, f. 1.7.1900 (70 Dalosen bnr. 16 og bnr. 7 her),

6. Julie Sal, f. 29.6.‑02, d. 30.4.‑38,

7. Hans Otelius, f. 24.4.‑06.

 

13b) Ole Jakobsen (1862‑15.12.1902), sønn av bruker nr. 12, var bruker sammen med svogeren Elling noen år, uten skjøte eller bykselbrev. G. 1897 m. Gina Singstad Gabrielsd. (1878‑1938) fra 84 I.Brennberg.

Barn:

1. Sigurd Nils Anker, f. 27.3.1898, ikke nevnt i gammeltante Annas skifte 1912.

Enka Gina gift Brennbergli 1904.

 

14) Severin Stenhaug (1891‑24.11.1971), sønn av Elling Pedersen, fikk skj. fra faren for kr. 1500 og kår, tl. 12.1.1929. G. 1928 m. Frida Julie Lorntsen, f. 1907, fra 70 Dalosen bnr. 2.

Barn:

1. Jakob, f. 23.5.1928 (her),

2. Elling, f.‑33, d.s.å.,

3. Sigvald, f.‑ 11.2.‑40, gift 1968 med Rigmor Johnsen f. 1943 fra Stamnes i Alstahaug, 2 barn.

 

15) Jakob Stenhaug, f. 1928, sønn av f.br., overtok bruket 1961 sammen med broren Sigvald. 1983 overtok Jakob brorens rettigheter i bruket. Jakob g.m. Anna Margrethe Mathisen, f. 3.2.1935, fra Skog i Nesna.

Barn:

1. Arild Johan, f. 16.3.1963, gift med Liv Enge, 2 barn,

2. Sigmund, f. 24.2.‑68, gift med Frøydis Alstad, 2 barn.

 

Bnr. 8 VIKLAND, fraskilt 1928 fra bnr. 1 med skyld M. 0,55.

1) Petter Stenhaug (1897‑11.12.1979) fra bnr. 1, fikk skj. fra broren Severin for kr. 1000, tl. 13.8.1932. G. 1927 m. Nikoline Berner Fagerheim (30.6.1895-19.5.1971) fra Sjona i Nesna.

Barn:

1. Roald, f. 18.10.1927,

2. Erling, f. 22.7.‑29, gift med Mona, 1 barn,

3. Birgit, f. 19.3.‑33, gift Bae, 2 barn, til Oslo.

 

2) Roald Stenhaug, f. 1927, sønn av f.br., fikk skj. fra faren på bnr. 8 for kr.

25 000, fl. 10. 8.1972. G. 1951 m. Kari Tveit, f. 18.10.1927, fra Skjold v/ Haugesund.

 

Bnr. 2 STEINHAUGMO, oppstått ved deling av garden 1893, med skyld M. 2,33.

1) Johannes Jakobsen (1858‑31.5.1935), sønn av bruker nr. 12, fikk skj. fra sin svoger Elling Pedersen for kr. 2000 og kår til foreldrene, dat. 31.5.1894. Han flyttet til Hemnesberget som trevarehandler. Ug.

 

2) August Jakobsen Hauknes fra Hauknes i Nesna, f. 1877, fikk skj. fra Johannes Jakobsen for kr. 2500, tl. 15.11.1909. G.m. Kristine Hansen, f. 1877. Om de i det hele tatt flyttet hit, vites ikke. November 1910 bodde de i Nordfjord i Nesna.

 

3) Kristian Schønning Johnsen (20.8.1875‑12.10.1966) fra Digermulen, G.m. Gjertine Kristiansen (16.2.1878-24.1.1967) fra Sør‑Fugløy i Gildeskål, fikk skj. fra August Hauknes for kr. 4400, tl. 27.5.1910.

Barn:

1. Ole, f. 12.5.1909,

2. Jenny Sofie, f. 13.9.19 10.

 

4) Ole Stenhaugmo, f. 1909, sønn av f.br., overtok bruket 21.5.1946, og kjøpte 1.2.1959 bnr. 4 og 5. G. 1938 m. Dagny Utnes, f. 4.6.1918, fra 78 Brattland bnr. 8.

Barn:

1. Gerd, f. 8.6.1938, gift 1959 med Ole Martin Larsen f. 1926 Engesmoen Østerdal i Nord-Rana, 3 barn,

2. Liv, f. 27.12.‑41, gift med bussjåfør Jens Pedersen f. 1943 Fuglstad i Nesna, 2 barn,

3. Sverre, f. 28.7.‑43,

4. Åse, f. 28.2.‑46, gift med Sverre Bårdseng, 2 barn,

5. Olav, f. 9.8.‑50, gift med Torunn Søreng, 1 barn,

6. Laila, f. 28.9.‑54, gift med Øystein Sjonbotn.

 

5) Sverre Stenhaugmo, f. 1943, sønn av f.br., overtok 6.6.1975 bnr. 2, 4 og 5. G. 1965 m. Britt Johansen, f. 11.8.1947, fra Flostrand i Nesna.

Barn:

1. Sigbjørn, f. 24.2.1966,

2.   Heidi, f. 17.8.-69.

 

Bnr. 3 STRANDHEIM, fraskilt 1910 fra bnr. 2 med skyld M. 0,23. Dette bruket hadde tidligere vært husmannsplassen Fallet.

1) Hans Johansen (1837‑12.3.1916), f. Steinhaugen, hadde vært husmann her til han reiste til USA‑82. Han kom tilbake etter 1900 og bodde her som "rentenist".

 

2) Adolf (Abel) Kristensen (1880‑4.4.1959) fra 74 Gjesbakken bnr. 1 fikk skj. fra August Hauknes for kr. 450, tl. 15.5.1910. Adolf Kristensen var meierimaskinist, seinere handelsmann. G. 1907 m. Laurina Barbara Sarasd. (19.8.1879-13.5.1969) meierske fra Frøya.

Barn:

1. Kaja Lovise, f. 8.4.1906, d. 30.4.-94,

2. Marie Sofie, f. 2.11.‑07, d. 20.12.2000,

3. Aasta Berntine, f. 3.7.‑09, d. 21.7.2000,

4. gutt, f. 12. 10.‑11, d.u. dåp s.å.

Datteren Kaja fikk skj. på eiendommen, tl. 30.10.1920.

 

Bnr. 4 LIAJORD, fraskilt 19 10 fra bnr. 2 med skyld M. 0, 16.

1) Johannes Olsen Sneli fikk skj. fra August Hauknes for kr. 200, tl. 27.5.19 10. Han bodde på 72 Utskarpen bnr 3. Om fam. s.d.

 

2) Ole Stenhaugmo overtok bnr. 4 og 5 1959.

 

Bnr. 5 SKOGSET, fraskilt 1913 fra bnr. 2 med skyld M. 0,21.

1) Albert Johannessen fikk skj. fra Kristian Schønning Johnsen og hustru Gjertine for kr. 600, tl. 15.1.1913.

 

2) Kristian Krogh, f. 1887, anleggsarbeider, kjøpte bruket for kr. 4000 ved kjøpekontrakt tl. 9.8.1919. G. 1912 (ikke i Hemnes) m. Agda Hansen, f. ca 1891. Minst fem barn, hvorav to f. i Hemnes. Fam. bodde på Hemnesberget 1924. Hemnes Sparebank fikk auksjonsskjøte for kr. 1000, tl. 26.2.1927.

 

3) Johannes Olsen Sneli fikk skj. fra Hemnes Sparebank for kr. 1500, tl. 7.5.1927. Han eide fra før bnr. 4 her og bodde på 72 Utskarpen bnr. 3.

 

4) Ole Stenhaugmo overtok bnr. 4 og 5 1959.

 

Bnr. 6 YTTERVIK, tidl. husmannsplassen HØLBJERKMOEN, fraskilt 1914 fra bnr. 2 med skyld M. 0,17.

1) Augustinus Nilssen, f. 1841, fra 77 Storstrand pl. Strandenget. G. 1872 m. Beret Jensd., f. 1844, d. etter 1913 i Wisconsin, fra Stokkahaugen i Nesna.

Barn:

1. Pedernille Maria, døpt 26.4.1872 (USA‑91),

2. Helene Andrina, f. 3.4.‑74,

3. Nils Olaus, f. 4.2.‑76 (her),

4. Reenholdt Teodor, f. 5.3.‑78,

5. Anna Dorthea, f. 13.5.‑80,

6. Augusta Bang, f. 4.5.‑83 (Wis.USA‑85).

Plassen hadde ingen husmann ved F 1891 og 1900. Augustinus og Beret reiste antakelig til USA‑85 (ikke over Trondheim). Augustinus trolig død før Berit dro til Amerika. Hun skal ha giftet i Norge før hun dro, med en som het Andersen.

 

2) Nils Augustinussen (1876‑1945), sønn av f. husm. var her fra seinest 1908. Han fikk skj. fra Kristian Schønning Johnsen og hustru for kr. 500, tl. 22.2.1914. G. 1908 m. Maren Bech Olsd. (7.11.1873-20.8.1953), f. Hemnesberget.

Barn:

1. Ole Anker, f. 15.8.1908 (her).

Enka Maren satt med bruket til 1952.

 

3) Ole Anker Yttervik (1908‑28.9.‑85), sønn av f.br., overtok bruket etter mora 25.6.1952. G. 1936 m. Helga Pauline Adrianna Sjonfjell (10.11.1904-24.9.90).

Barn:

1. Astrid, f. 23.7.1936,

2. Martin, f. 11. 1.‑39 (her).

 

4) Martin Yttervik, f. 1939, sønn av f.br., overtok bruket 5.1.1988.

 

Bnr. 7 ÅSAN, fraskilt 1914 fra bnr. 2 med skyld M. 0,13.

1) Edvard Kristiansen (1869‑1959) fikk skj. fra Kristian Schønning Johnsen for kr. 450, tl. 2.2.1914. Edvard eide fra før bnr. 16 på 70 Dalosen. Om familien se der.

 

2) Kristian Edvardsen (1901‑6.10.‑67), f. på 70 Dalosen bnr. 16, sønn av f.br., kjøpte 1937 bnr. 2. G. 1925 m. Sofie Eline Ellingsen (1900‑30.4.‑38), fra bnr. 1.

Barn:

1. Reidar, f. 22.10.1925,

2. Kåre, f. 15.2.‑27,

3.   Arnold, f. 19.1.-29,

4.   Egil Martin, f. 1.3.-31, gift 1952 med Irene Karlsen f. 1933 fra Værøy, 7 barn,

5.   Kristine Emilie, f. 27.2.-33, gift 1951 med Nils Guttormsen f. 1922 fra 57 Holmholmen, 5 barn,

6.   Sigurd, f. 21.6.-35, gift med Gudrun Solheim f. 1940 fra 20 Drevassåsen.

 

3) Harald Åsland, f. 1910 på 70 Dalosen bnr. 16, bror av f.br., overtok bruket 1943. G. 1937 m. Anna Larsen (14.7.1911‑27.10.‑88) fra Eggum i Lofoten.

Barn:

1. Herbjørn, f. 20.1.1943 (her),

2. Oddvar, f. 28.9.‑44,

3. Ellinor, f. 4.7.‑46, gift med Jan Syversen f. 1947 Dalsgrenda i Nord-Rana, 2 barn, til Bleikvasslia,

4. tv. Harry, f. 4.3.-48, og

5. tv. Arne, f. 4.3.‑48,

6. Ronald, f. 1.2.‑51.

 

4) Herbjørn Åsland, f. 1943, sønn av f.br., overtok bruket 1974. G. 1971 m. Torhild Myhre, f. 1950, fra Straumbygda.

Barn:

1. Annette, f. 1972,

2. Daniel, f.‑75.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Christopher Jacobsen, husmann 1702‑19, siste år forarmet og sengeliggende.

 

NAUSTVIKA.

1) Peder Gabrielsen (1803‑15.6.1876) fra Ånes NR var husmann fra før 1865. G. 1832. m. Maren Johansd. (ca 1800‑4.12.1883), ang. fra Brennåsen NR.

Barn:

1. Anders Andreas, f. 31.5.1833, ikke nevnt i faster Anes skifte 1906,

2. Ole Johan, f. 18.1.‑38 (her).

 

2) Ole Pedersen (1838‑2.7.1917), sønn av f. husm. G. 1878 m. Elen Bergitta Lorntsd. (1845‑10.11.1921) fra Venes i Nesna.

Barn:

1. Maren Petrine, f. 5.4.1879, d. 15.4.1872, gift 1894 med Hans Jonsen f. 1872 Hattfjelldal, 8 barn,

2. Elen Anna, f. 26.6.‑80, til Toraneset på Mo, gift 1904 med snekker Karl Bustnes f. 1869 Alterskjær i Nord-Rana, 3 barn,

3. Ole Edvard, f. 14.9.‑82, gift med Petrine Pettersdatter f. 1885 Sjonbotn i Nesna, 1 barn,

4. Else Johanna Lund, f. 23.6.‑86, d. 21.4.‑90,

5. Anna Elise, f. 24.6.‑90.

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.