Home / Gardene / 017 Vesterbekkmo

017 Vesterbekkmo


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt side 100 - 103

 

17. Vesterbækmo (Vefsn 209) 

Redigert 23. mars 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Westerbechmoen 1701, Westerbechmoe 1733, Vesterbækmo 1891.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde ett bruk til 1880, to bruk til 1907 og tre bruk til 1912. Utskiftning mot 18 Dyrhaug 1861, offentlig utskiftning 1893 av en del havnegng mellom samtlige bruk i gardene Vesterbekkmo, 18 Dyrhaug og 20 Drevvatn.

Skjerping:
1910‑17 foregikk en del skjerping på jernmalm på Vesterbekkmo og nabogardene, uten at det resulterte i noen prøvedrift.

Kirkestue på Hemnes 1875.

MATRIKKELGARDEN VESTERBEKKMO, GNR. 17.

Garden var ryddet før 1701.

1723     "Een ringe Platz og sneefast land, hvor skielden Korn saais, forme­dels fattelse af Agerland". Matrikulert med landskyld 6 mark fisk og gl. matr. nr. 213.

1838     Nytt matr.nr. 17, lnr. 132, landskyld 3 ort 11 skill.

1865     Omtrent 10 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å kunne gi omtrent 120 lass høy årlig. God og tilstrekkelig havning. Skog til husbehov. 2/3 mil fra sjøen, og meget dårlig veg.

1891     Gnr. 17, skyld 2,55 skyldmark.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Bygg

Poteter

1723

1

3

4

0

0

 

1835

1

8

7

0

1 ¼

1 ½

1865

1

7

8

3

1 ¾

8

1875

2

12

15

2

3 1/5

7 ½

MANNTALL

1701 1 bruker

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

1801

6*

0

1

0

0

1865

8

1

1

7

2

1875

1

4

3

4

2

1891

10

3

3

2

1

*2 fosterbarn

EIERE.
Irgens - Walnum-gods, se 12 Fuglstrand. Kjøpt av brukerne 1885. Seinere har brukerne vært eiere.

BRUKERE.

VESTERBEKKMO.
1) Hans Steensøn, rydningsmann, var her 1701, og var da 59 år. Garden er ikke nevnt i skattelistene før 1723.

2) Arnt Paulsøn, bruker fra 1723. G. 1723 m. Maren Abrahamsd. (ca 1671-1738) fra 19 Drevvassbukt, d. på Indre Levang i Nesna. Ingen barn.

3) Abraham Hanssøn fikk bbr. dat. 12.3., tl. 14.7.1732. G.m. Syneve Pedersd. fra Flostrand i Nesna.
Barn:

1.      Elisabeth, f. 1730 (60 Grønvikmoen),

2.      Hans, f. -33,

3.      Anne Maria, f. ‑34, d. ‑39,

4.      Karen Marie, f. -44, d. 12.4.1814 (Alterhaug i Rana).

4) Jon Nilssøn, f. 1705, fra 20 Drevvatnet Bruk II. Han var bruker her noen år, og flyttet så (før -46) til Vasshaug i Vefsn, ifølge restanselistene for kongens kornsalg. G.m. Beret Pedersd., f. 1708 i 18 Dyrhaug, d. 1775.

Barn:

      1.      Ole, f. 1741,

      2.      Marite, f. ‑43,

      3.      Peder, f. -46,

      4.      Nils, f. -48,
     
5.      Anna Marie, f. -49,

      6.      Berit, f. -51.

5) Jacob Jonsøn (1716‑95) fra Hatten i Vefsn. Han tilhørte jamtslekta fra 24 Rundsvoll i Vefsn. Bruker fra ca 1745. G. 1741 m. Beret Nilsd. (1719‑93) fra Forsmo i Vefsn.
Barn:
     
1.      Nils, f. 1743 (G. i Bø i Vesterålen, kom tilbake hit etter 1801 og døde her 19.11.1820),
     
2.      Abelona, f. ‑45 (35 Forsmo i Elsfjord),
     
3.      Jon, f. ‑46, d. ‑58,
     
4.      Ingebricht, f. ‑48 (Silen i Lurøy),
     
5.      Doreth, f. ‑49 (Gift i Senja),
     
6.      Augustinus, f. ‑50,
     
7.      Jacob, f. ‑52 (her),
     
8.      Peder, f. ‑54,
     
9.      Christian, f. -56 (i Rødøy 1795 så Bodin),
     
10.    Jon Augustinus, f. ‑59 (på Ørnes Aldra i Lurøy 1795),
     
11.    Beret Chierstina, f. ‑61 (Omnes i Lurøy, enke ‑95, tjener på Kjempheia NR).
     
12.    Gjertrud, f. 7.5.-63, d. 1840 (Kjempheia, Nord-Rana, gift med Elias Jonsen, enke i 1795)
     
13.    Jakob, f. -65. Oppført som sønn i skiftet etter foreldrene 1795. 

 

6) Jacob Jacobsøn (1752‑5.10.1822), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.4., tl. 14.10.1782. G.I. 1784 m. Ingeborg Jacobsd. (1764‑90) fra 136 Fjelldal bnr. 3.
Barn:
     
1.      f. 1784, død straks,
     
2.      Anna Kierstina, f. 23.11.‑85 (her),
     
3.      Pernilla, f. ‑86 (8 Vedå),
     
4.      Dorothea, f. ‑89.

G.II. 1791 m. Barbro Pedersd. (1750‑16.11.1830) fra 49 Bjerkadal øvre. Ingen barn.

7) Hans Haagensen (1788‑23.4.1874) fra 23 Luktvatnet fikk bbr. dat. 8.3., tl. 27.4.1815. G.I. 1814 m. Anna Jakobsd. (1785‑14.3.1828), datter av f. br. Hun hadde f.e. en sønn Petter Jacob, f. 1810 (pl. Haugen ber),  Far: Anders Pedersøn 18 Dyrhaug.
Felles barn:
     
1.      Ingeborg Maria, f. 1815 (32 Steinmoen pl. Steinmovika),
     
2.      Maren Johanna, f. 25.4.‑17 (29 Kjerringhalsen bnr. 2),
     
3.      Jonella Dorothea, f. 29.4.‑19 (Gift inderst her),
     
4.      Berit Kierstina, f. 9.6.‑22, gm Ole Jørgen Pedersen ved fars skifte 1875,
     
5.      tv. f. 30.3.‑25: Jakob Andreas, død straks, og
     
6.      tv. f. 30.3.‑25: Haagen Johan (her),
     
7.      Jakobine, f. 13.3.28, død straks.

G.II. 1828 m. Ane Johanna Amundsd. (1788-28.9.1864) fra Vasshaug i Vefsn. Ingen barn.

8) Haagen Hansen (1825‑13.2.‑74), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 19.4., tl. 5.5.1856. G. 1851 m. Helene Hansd. (1831‑2.10.1904) fra 38 Elsfjordstrand pl. Hansmoen.
Barn:
     
1.      Jakob Andreas, f. 13.3.1851, død straks,
     
2.      Hans Heitmann, f. 7.4.‑52 (her),
     
3.      Anton Hendrik, f. 3.4.‑54 (20 Drevvatn pl. Haugen),
     
4.      Jakob Andreas, f. 3.3.‑57 (20 Drevvatn pl. bnr. 4),
     
5.      Anders Jørgen, f. 23.2.‑60,
     
6.      Anne Johanne, f. 25.2.‑62, d. 22.7.1917, G. 1885 m Edvard Johansen (Hemnesberget ‑91),
     
7.      Hermand Christian, f. 3.12.‑64,
     
8.      Ole Benjamin, f. 28.7.‑67 (70 Dalosen bnr. 3),
     
9.      Peder Andreas, f. 16.7.‑70 (bnr. 2 her),
     
10.    Hansine Johanne Lind, f. 22.2.‑74, d. 1954 på Snåsa (g I m Ole Johansen Stubban, bosatt Malvik Trondheim, de hadde 3 barn sammen. Som enke fikk hun en datter Hermance Barbara Lilly, far: Fredrik Karl Hermann Schønart (f. i Berlin). Hansine g II m Kristian Hanstad, og de fikk 5 barn). Lilly gm Hans Dalen på Øre i Møre og Romsdal.  – Opplyst av Lillian Kleive, 6453 Kleive.

Enka Helene G. 1879 m. Nils Andersen, fra Hemnesberget, f. 20.9.1823 Hartli. Han var smed. De hadde ingen barn. Ved skyldsetnings­forretning 1880 ble garden delt i to like store deler, lnr. 132 a og b.

Bnr. 1 (lnr.132a) VESTERBEKKMO, fra delinga 1880 med skyld M. 1,29.
9) Hans Haagensen (1852‑22.8.1941), sønn av f.br., fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 593,33, dat. 21.8.1885, tl. 1.12.1910. G. 1875 m. Christence Chris­tophersd. (1850‑18.9.1931) fra 110 Kjukkelmoen.
Barn:
     
1.      Haagen Johan, f. 24.10.1875 (15 Flotmoen),
     
2.      Condrad Heitman, f. 1.5.‑77 (bnr. 3 her),
     
3.      Anthon Olai, f. 3.8.‑79 (bnr 2 her),
     
4.      Aksel Martin, f. 5.4.‑84 (Sandbukt i Vefsn og her).

10) Aksel Hansen (1884‑5.4.1954), sønn av f. br., tidligere bruker på Sandbukt i Vesn, bruker her fra ca 1915. G. 1908 m. Marie Elisabeth Nilsd. (25.7.1885‑ 15.11.1956) fra Sandbukt i Vefsn.
Barn (f. Vefsn):
     
1.      Halvdan Kristoffer, f. 31.3.1908, d. 28.6.‑49,
Barn (f. her):
     
2.      Bjarne Nikolai, f. 13.5.1915, d. 27.8.‑47,
     
3.      Hermod Martin, f. 24.2.‑20 (her).
     
4.      Arna Marie, f. 30.1.‑29 (73 Storholmen bnr. 5).

11) Hermod Vesterbekkmo, f. 1920, sønn av f. br., overtok bruket 1948 og fikk skjøte ‑58. G.m. Reidun Dahlmo, f, 7.7.1929, fra 20 Drevvatn bnr. 26.
Barn:
     
1.      Britt, f. 26.3.1956,
     
2.      Håvard, f. 17.6.‑59 (her),
     
3.      Morten, f. 30.3.‑65,
     
4.      Anne Pia, f. 6.3.‑68.

12) Håvard Vesterbekkmo, f. 1959, sønn av f. br. overtok 1980.

Bnr. 2 (lnr.132b) VESTERBEKKMO, fra delinga 1880 med skyld M. 1,26.
1) Lorents Eriksen (1840‑28.2.1923) fra 28 Bjerknesli fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr.593,33, dat. 21.8.1885, tl. 7.5.1897. Flyttet til 62 Oterbrand før 1900. Om fam. se der.

2) Peder Haagensen (1870‑11.10.1909), sønn av bruker nr. 8 her, fikk skjøte fra Lorents Eriksen for kr. 1380, dat. og tl. 7.5.1897. G. 1896 m. Karoline Olsd., f. 6.11.1873, fra Halsøy i Vefsn.
Barn:
     
1.      Hilmar Andreas, f. 9.6.1896, d. 27.9.1918 ugift,
     
2.      Jenny Olava, f. 1.11.‑98, d. 1978,
     
3.      Arthur Dahl, f. 8.3.1900, d. 2.8.‑18 ugift,
     
4.      Haakon Johan, f. 11.8.‑06, d. -64,
     
5.      Paul Kornelius, f. 21.11.‑08, d. 23.2.‑09,
     
6.      Peder Andreas, f. 24.1.‑10, d. -92 (Åsli Smalburemma i Vefsn).

3) Einar Karlsen (1889‑6.8.1913) fra 15 Flotmoen bnr. 2. G. 1911 m. enka Karoline.
Barn:
     
1.      Dagmar, f. 6.2.1913.

4) Anton Vesterbekkmo (1879‑17.5.1959) fra bnr. 1 her overtok ca 1913 etter f. br. G. 1913 m. Johanna Pedersd. (1882‑1.12.1974) fra 16 Svartkjønli bnr. 1.
Barn:
     
1.      Petra, f. 10.9.1914 (her),
     
2.      Hallfrid Kristine, f. 29.7.‑16, Gm. Henning Pedersen, f. 1915 i 14 Elsfjord,
     
3.      Åsta Hilma, f. 6.9.‑20 (bnr. 8 her).

5) Robert Lund (8.11.1915‑17.6.‑89) fra Skjåk, fikk skjøte 30.5.49 fra sin svigerfar. G.m. Petra Vesterbekkmo (1914‑1.1.‑89), datter av f. br.
Barn:
     
1.      Asbjørn, f. 16.9.1938,
     
2.      Bjarne, f. 8.10.‑47 (her).

6) Bjarne Lund, f. 1947, sønn av f.br., fikk skjøte 26.10.1973. G.m. Else Røilid, f. 16.7.1950, fra 40 Myrvik.
Barn.
     
1.      Merete, f . 3.8.‑71,
     
2.      Sigrunn, f. 16.5.‑74,
     
3.      Beate, f. 9.12.‑85.

Bnr. 3 MOLI, fraskilt 1912 fra bnr. 2 med skyld M. 0,16.
1) Konrad Vesterbekkmo (1877‑14.2.1966), fra bnr. 1 her. G.m. Nanna Nilsen (1887‑3.6.1966).
Barn:
     
1.      Normann Bang, f. 5.6.1909 (her),
     
2.      Kaare Herold, f. 25.9.‑16 (her).

2) Normann Vesterbekkmo, f. 1909 og Kåre Vesterbekkmo (1916‑11.7.‑87), sønner av f. br., overtok bruket etter foreldrene.

Bnr. 4 KRÅKSTAD, fraskilt 1934 fra bnr. 2 med skyld M. 0,08.
1) Harald Kråkstad (29.7.1904‑12.10‑79) fra 30 Svartvatnet, f. 16 Svartkjønli. G.m. Helga Meyer Karlsen, f. 1906, fra 15 Flotmoen bnr. 2.
Barn:
     
1.      Karstein, f. 8.4.1925,
     
2.      Arthur, f. 13.6.‑26,
     
3.      Tryggve, f. 18.6.‑28, d. 17.3.2006 (Rana),
     
4.      Arvid, f. 30.3.‑30,
     
5.      Einar, f. 1.3.‑32,
     
6.      Helena, f. 3.5.‑37,
     
7.      Sonja, f. 17.5.‑42.

Enka fortsatte som bruker etter mannens død.

Bnr. 8 LYNGSTAD, fradelt 1957 fra bnr. 2.
1) Erling Lukassen, f. 1923. G.m. Åsta Vesterbekkmo fra bnr. 2 her.
Barn:
     
1.      Svanhild, f. 1952,
     
2.      Ole Anton, f. ‑62.

HUSMENN.

HAUGEN.
1) Petter Anderssen (1810‑1.6.‑86), stedsønn av bruker nr. 7, var husmann her fra ca 1857. G. 1857 m. Anne Hansd. (1836‑3.1.1907) fra 38 Elsfjordstrand pl. Hansmoen.
Barn:
     
1.      Julianna Dorthea, f. 12.12.1859, d. 5.8.1945, G. 1883 m Anders Pedersen, f. 1860 i 97 Straumbukt (til Hemnesberget),
     
2.      Christian Marthin, f. 14.7.‑66.

Enka brukte plassen til etter 1891.

2) Christian Pettersen, f. 1866, sønn av f. husmann, overtok plassen etter mora. Flyttet 1903 til 20 Drevvatn bnr. 7. Om fam. se der.

REMMA.
1) Peder Jacobsen (1788‑27.1.1869), f. 20 Drevvatn, var husmann her fra før 1830. G. 1821 m. Gisken Gabrielsd. (1800‑etter -65) fra Tørrbekkmo i Nord-Rana.
Barn:
     
1.      Jacob Andreas, f. 27.7.1821, d. 13.7.‑22,
     
2.      Jacob, f. 16.4.‑23 (115 Forsmoen i Sørfjellet),
     
3.      Gabriel, f. 25.9.‑25 (husmann 116 Bygdåsen),
     
4.      Elias, f. 12.6.‑28 (125 Krokselvmoen),
     
5.      Henrik, f. 1.7.‑30 (125 Krokselvmoen),
     
6.      Benjamin, f. 8.9.‑32 (husmann her, så til 77 Storstrand),
     
7.      Judith Anna, f. 12.2.‑37 (16 Svartkjønli bnr. 2),
     
8.      Peder Andreas, f. 22.1.‑40.

2) Benjamin Pedersen, f. 1832, sønn av f. husmann, overtok plassen etter faren 1863. G. 1860 m. Kristine Olsd., f. 1833, fra 7 Leirvik bnr. 2.
Barn:
      1.      Olava Jacobea, f. 27.1.1860 (56 Urlandå, så til 77 Storstrand bnr 1),
     
2.      Pedernille, f. 22.1.‑64 (64 Presteng bnr 9).

Benjamin kjøpte 1875 16 Svartkjønli bnr. 1, men ble der bare kort tid.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.