Home / Gardene / 113 Langmoen

113 Langmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 714 - 716

 

113. Langmoen

Oppdatert 12. mars 2004

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Langmoen 1756, 1838, 1891. Daglignavnet er Storskogen.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har hatt bare ett bruk inntil 1936. Av markeskjellsforretninger i eldre tid er ikke kjent annet enn grensebeskrivelsen i matrikkeltaksten.

 

Kvern og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern 1774, med 4 skill. kvernskatt. Skjønnsforretning 1825 over Langmoen sag, skurkvantum 2 tylvter 5 alners tømmer. Bevilling utst. 1831, tl. ‑32.

 

Kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1797.

 

MATRIKKELGARDEN LANGMOEN, GNR. 113.

Rydning opptatt ca 1740 og skyldsatt 1758 med matr.nr. 240 og landskyld 6 mark fisk.

1756   Fra matrikkeltaksten: Jordsmonnet er rødt, somme steder kvitsand. Åkerlandet er bakket med ganske grunn jord. Temmelig godt grasland, bestående av små sletter. Det vil i våte år gi god avling.

Sjøvegen er 2 ½ store norske mil. Med tilleggsfôr av bark og skav, kan plassen fø en hest, 5‑6 voksne storfe og 12‑13 småfe...

1838   Nytt matr.nr. 54, lnr. 175, Landskyld 2 ort 23 skill.

1865   20 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 180 lass høy årlig. Tilstrekkelig og god havning. Skog til husbehov, og 8 tylvter sag­tømmer for salg årlig. Det fins et lite vannfall. Garden ligger 2 1/4 mil fra sjøen, 1 1/4 mil meget tung og besværlig veg.

1891   Gnr. 113, skyld 3,10 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Reiner   Bygg                Havre    Poteter

17841)               1                                  6                                  7                                  2

1838                 1                                  10                                16                                0                                  0                                  1 1/2                1/2                   1 1/2

1865                 2                                  13                                10                                0                                  5                                  1 1/2                1/2                   3

1875                 1                                  12                                11                                0                                  0                                  1 1/2                1/2                   3 1/2

1) fra et skifte

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk  Tjenere Inderster

folk

1801     7                                             0                                  1                                  0

1865     10                                            1                                  0                                  1

1875     7                                             2                                  2                                  1

1891     5                                             1                                  1                                  0

 

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Gardsbruket kjøpt av brukeren 1942.

 

 

BRUKERE.

 

1) Ole Johansøn var rydningsmann. Han var her tre år fra ca 1740, men måtte forlate plassen p.g.a. armod.

 

2) Jens Olsøn (1720‑26.6.‑84) fra Flotmoen kjøpte rydningsretten av f.br. og fikk den stadfestet av fogden. G.I. 1746 m. Beret Johansd. el. Jonasd. (ca 1697-1749). Ingen barn. G.II. 1749 m. Salome Jacobsd. (1708‑1801), enke fra Tømmermoen.

Barn:

1.      Hans, f. 1751. d. 4.11.‑73.

 

3) Anders Pedersøn (1748‑1825) fra L.Bryggfiell bnr. 2 fikk bbr. tl. 3.5.1785. G.I. m. Kirsten Hansd. (1729-96) fra Tømmermoen. Ingen barn. G.II. 1784 Gisken Jacobsd. (1752‑etter 1825) fra Solhaug bnr. 5. Ingen barn.

 

4) Nils Pedersøn (1762‑15.6.1849) fra L.Bryggfjell, bror av f.br., fikk bbr. dat. 12.6.1794, tl. 11.5.‑95. G.I. 1793 m. Kirsten Christophersd. (1768‑97) fra Korgen bnr. 1.

Barn:

1.      Iver, f. 10.2.1794,

2.      Elen, f.‑95 (Sørdalen i Hattfjelldal),

3.      Kierstina, f.‑97, d. 5.4.1859 ug.

Ved skiftet etter Kirsten 1797 var boets brutto 126‑2-12, gjeld og avg. 25‑0‑8. Penger: 21‑2‑14. Sølv for 6‑57. Husdyr: 1 hest, 3 kyr, 1 dalkvige, 1 dalokse, 1 sau, 2 jømmer. G.II. 1798 m. Aasel Olsd. (1769‑1814) fra Bleikvasslia bnr. 2.

Barn:

4.      Anders, f. 1799 (Solhaug bnr. 7),

5.      Anna, f. 1801, d. 14.4.‑70 tig

6.      Peder, f.‑04 (her),

7.      Dorothea, f.‑07 (Bjørkremma i Vefsn),

8.      Ole, f.‑10 (Samuelmoen).

Ved skiftet etter Aasel 1814 var boets brutto 182‑0‑8, gjeld og avg. 60‑0‑ 10. Bøker: Müllers postill, gl. bibel, nytestamente. Seksringsbåt, smedverktøy. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 kvige, 1 toårs okse, 1 dalkvige, 1 dalokse, 6 sauer, 4 jømmer, 2 værer. G.III. 1816 m. Agatha Clausd. (1786‑3.4.1883) fra Bygdåsen bnr. 1. Ingen barn.

 

5) Peder Nilssen (1804‑23.7.‑74), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 2.10.1832. G. 1833 m. Gunhild Bendiktsd. (1813‑23.2.‑99) fra Varnträsk.

Barn:

1.      Nils, f. 31.12.1835 (her),

2.      Benjamin Christian, f. 9.9.‑37, d. 21.5.‑64,

3.      Anton Olaus, f. 9.7.‑40 (Villmoen),

4.      Maren Thomine, f. 8.3.‑44 (pl. Villmoen),

5.      Anne Nicoline, f. 17.1.‑48 (Villmorabben),

6.      Agatha Claudia, f. 12.6.‑53 (Langforsmoen under Troneset).

 

6) Nils Pedersen (1835‑9.12.‑90), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 16.12.1878. G. 1864 m. Kjerstine Hansd. (1839‑4.4.1912) fra Grøftremma.

Barn:

1.      Ole Jørgen, f. 24.8.1861 (her),

2.      Benjamin Christian, f. 4.5.‑65,

3.      Anna, f. 12.1.‑71,

4.      Peder Gunnerius, f. 8.1.‑73,

5.      Christine, f. 19.10.‑75.

 

7) Ole Nilssen (1861‑9.4.1944), sønn av f.br., var bruker fra ca 1890. Bykselbrev ikke kjent. G. 1890 m. Mathea Bertine Olsd. (14.5.1862‑30.8.1945) fra Tustervatnet i Hattfjelldal.

Barn:

1.      Milda Kristine, f. 18.7.1891, d. 13.10.1978,

2.      Nils Peter, f. 6.4.‑95, d. 13.7.1977,

3.      Elias Grønbæk, f. 13.5.1900 (her).

 

8) Elias Storskog (1900‑30.12.‑74), sønn av f.br., fikk skj. tl. 18.8.1942.

 

9) Ednar Fagermo, f. 1934 fra bnr. 2 her, kjøpte bruket for kr. 20 000 ved kjøpekontrakt dat. 28.1.1976 og skj. tl. 30.1. s.å.

 

Bnr. 2 FAGERMOEN, rydningsbruk fraskilt 1936 fra bnr. 1.

1) Einar Sørensen Fagermo, f. 1905, fra Bryggfjelldalen pl. Sagrabben kjøpte bruket fra Statens Skoger for kr. 3000 ved kjøpekontrakt dat. 27.11.1936 og skj. tl. 10.6.‑37. G.m. Agnes Davidsen (1906‑2.5.‑87) fra Bleikvasslia bnr. 4.

Barn:

1.      Ednar, f. 23.7.1934 (her),

2.      Elise, f. 16.10.‑39.

 

2) Ednar Fagermo, f. 1934, sønn av f.br., fikk skj. dat. 27.5.1974. Han kjøpte også bnr. 1 her. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.