Home / Gardene / 009 Neverli

009 Neverli


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt side 60-62

9. Næverli

Redigert 9. juli 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Neuerli 1614, Næfwerli 1701, Næverlien 1723. Næverlid 1838. Kanskje der har vært løyping av næver før der ble gardsbruk.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde bare ett bruk til 1886, da den ble delt i to like store deler. Utskiftning mot nabogardene 1826.

Kvern og sagbruk:
Oppsitteren betalte 4 skill kvernskatt 1774. Garden hadde ikke privilegert sag­bruk, men både kvern og sagbruk er nevnt i et skjøte 1886, da en av brukerne eide ¼ i ei sag sammen med Vedå og Leirvik.

Bu ved Hemnessjøen 1813.

MATRIKKELGARDEN NÆVERLI, GNR. 9.
Garden er nevnt første gang 1614 med ødegårsmann som bruker. 1617 lå garden øde, og er så ikke nevnt igjen før 1701.
1723   "En Marchegaard ringe til Korn. Skoug til fornødenhed".
            
 Landskyld 12 mark fisk. Gl. matr.nr. 22.

1838   Nytt matr.nr. 9, lnr. 123. Landskyld 1 daler 21 skill.

1865   15 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 130 lass høy årlig.
            
Tilstrekkelig og meget god havning. Skog til husbehov. Garden lig­ger ½ mil fra sjøen og er noe tungbrukt.

1891   G.nr. 9, skyld 2,76 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Bygg

Havre

Poteter

1723

1

3

3

0

1 ¼

0

 

1835

2

8

15

0

1 ½

2 ¼

1 ½

1865

1

9

17

0

2

1

8

1875

2

12

21

5

ca 2

1/3

14

MANNTALL
1701 1 bruker, 1 sønn.

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk          

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

1801

5

2

0

0

0

1865

2

0

1

4

4

1875

5

2

0

3

0

1891

7

0

2

0

0

EIERE.
Garden var ryddet i det som vel var regnet som 7 Leirviks utmark, og var der­for benefisert Hemnes kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Brukeren kjøpte garden 1836. Seinere har brukerne vært eiere.

BRUKERE.

NÆVERLIA udelt, landskyld 12 mark fisk.
1) Mons Næverli, ødegårdsmann fra 1614.

2) Erich, også ødegårdsmann, bodde her 1615‑17. 1618‑1700 var garden øde.

3) Samuel Pedersøn, bruker 1705‑14.

4) Peder Larssøn var bruker fra 1716. G.m. Marith Thomasd., d. 1755.
Barn:
        
1.      Syneve, f. 1712,
        
2.      Syneve, f. ‑18, d. før ‑55,
        
3.      Ane, f. ‑20,
        
4.      Barbro, f. ‑21,
        
5.      Marite, f. ‑23,
        
6.      Thomas, f. ‑24, d. før ‑55,
        
7.      Kirsten, f. ‑26 (Bardal i Nesna),
        
8.      Lars, f. ‑28 (her). 
Ved skiftet etter Marith 1755 var boets brutto 96‑3‑6, gjeld og avg. 33‑1‑8. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 1 markokse, 1 kalv, 5 sauer, 3 værer, 2 geiter, 1 hanegeit, 1 bukk, 5 kje. Peder var død før 1764.

5) Lars Pedersøn (1728‑1801), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 10.10.1749, tl. 27.4.‑50. G. 1754 m. Berte Larsd. (1729‑1809).
Barn:
        
1.      Marit, f. 1755, død samme år,
        
2.      Ole, f. ‑58, d. før 1801 uten livsarvinger,
        
3.      Peder, f. ‑60, d. 24.3.‑83,
        
4.      Marit, f. ‑62, død samme år.

6) Jon Nilssøn (1749‑24.6.1813) fra 16 Svartkjønli var bruker 1796‑1809. G. 1779 m. Marit Johansd.
Barn:
        
1.      Berit Kristine, f. 1780, d. før 1813,
        
2.      Benjamin, f. -82 (her),
        
3.      Lisabeth Dorthea, f. ‑87 (Forslandshaug i Leirfjord),
        
4.      Pernille Maria, f. ‑90 (33 Elsfjordosen).
Ved skiftet etterJon var boets brutto 118‑1‑14, gjeld og avg. 109‑1‑12. Sølv for 4‑3‑0 pantsatt hos Jakob Leirvik, fele verd 1 Rd., bu på Hemnes, Lofotbruk. Husdyr: 1 hoppe, 3 kyr, 1 sau, 1 geit.

7) Benjamin Jonsen (1782‑5.6.1858), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 8.1.1808, tl. 29.4.‑09, og kongeskjøte for 90 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 16.6.1836, tl. 19.6.‑37. Benjamin solgte garden så snart hans hjemmelspapirer var i orden. G. 1810 m. Anna Helena Andersd. (1786-4.10.1856) fra Bardal i Nesna.
Barn:
        
1.      Jon Andreas, f. 4.8.1822 (70 Dalos pl. Kalåsen).

8) Ole Andreas Johansen (1795‑1879), f. i Nesna og tidligere bruker på 82 Høykleppen, fikk skjøte av Benjamin Jonsen for kjøpesum og avgift som ovenfor og kår, tl. 19.6.1837. G. 1826 m. Gjertrud Jakobsd. (1799-8.1.1883) fra 7 Leirvik.
Barn:
        
1.      Elisabeth Kirstina, f. 25.9.1825 (her),
        
2.      Johan Jakob, f. 24.7.‑27 (92 Straumfors),
        
3.      Anders, (62 Oterbrand > USA‑66, bodde i Baldwin, Wisconsin, kalte seg Andrew Lien),
        
4.      Ellen Cathrina, f. 3.9.‑32 (78 Brattland),
        
5.      Jertru, f. 9.7.‑34, d. før -38,
        
6.      Nils Peder, f. 16.6.‑35, d. 13.10.‑64,
        
7.      Jertru Bergitha, f. 22.3.‑38, d. 4.6.‑68,
        
8.      Ellen Anna, f. 31.8.‑40 (78 Brattland pl. Kålhaugen).

9) Jakob A.F. Nilsen (1828‑19.4.1887) fra 7 Leirvik, fikk skjøte fra sin svigerfar Ole Johansen for 100 Spd. og kår, tl. 18.9.1872. Han var flyttet hit før ‑68 som husmann. G. 1855 m. Elisabeth Olsd. (1825‑5.1.1888), datter av f.br.
Barn:
        
1.      Ole Andreas, f. 12.10.1855, d. 20.9.‑57,
        
2.      Ole Andreas, f. 16.9.‑58 (Hemnesberget ‑91),
        
3.      Lorentse Gurine, f. 6.10.‑60, d. 15.12.‑63,
        
4.      Nils Andreas Falk, f. 20.8.‑64 (her),
        
5.      Jertrud Bergitte, f. 19.7.‑68, d. 10.1.‑88.
Garden ble delt ved utskiftningsforr. 1882.

Bnr. 1 (lnr. 123a) ØVERSTUA, landskyld 2 ort 22 skill., seinere M. 1,38.
10) Nils Jakobsen (1864‑1956), sønn av f.br., fikk skjøte fra mora for kr. 400 og kår, tl. 24.5.1887. G.I. 1884 m. Jakobea Andrine Pedersd. (1859‑28.5.1910) fra Bardal i Nesna.
Barn:
        
1.      Jakob Andreas, f. 8.8.1885, d. 16.3.‑90,
        
2.      Peder Andreas Tønder, f. 9.4.‑87, død samme år,
        
3.      Anna Elisabeth Grønbæk, f. 9.5.‑88, d. 14.3.‑90,
        
4.      Nilsine Johanna, f. 1.6.‑90,
        
5.      Jakob Andreas Falk, f. 29.7.‑92, død straks,
        
6.      Fridthjof Berg, f. 6.9.‑93, d. 13.2.‑95,
        
7.      Petra Tønder, f. 22.1.‑96 (Sandnessjøen),
        
8.      Olga Jørgine, f. 10.7.‑97 (65 Juvika, Hemnes),
        
9.      tv. Jakob Andreas, f. 8.3.‑98, og 
        
10.    tv. Aksel Johan, f. 8.3.-98 (Hemnesberget),
        
11.    Einar, f. 30.5.‑99,
        
12.    Harald Kornelius, f. 19.11.1904, d. 10.12.‑06.
G.II. 1912 m. Anna Andreasd. (1882‑15.7.1941), fra 7 Leirvik pl. Dalen.
Barn:
        
13.    Agnes Nikoline, f. 16.5.‑12,
        
14.    Jenny Andrea, f. 30.7.‑13,
        
15.    Elen Petrine, f. 11.3.‑16,
        
16.    Astrid Johanne Thomine, f. 24.3.-18, d. 28.2.-20
        
17.    Alf Jæger, f. 18.4.‑20,
        
18.    Reidun, f. 13.9.‑22,
        
19.    Ragnar Martin, f. 7.8.‑24.
Fam. flyttet til Leirvika bnr. 3 ca 1912.

11) Josefine Berntsen Sørmo, fikk skjøte fra Nils Jakobsen for kr. 2000, tl. 23.6.1934.

Bnr. 2 (lnr.123b) NERSTUA, fra delinga 1882, skyld 2 ort 23 skill., seinere M. 1,38.

1) Rakel Larsd., enke, fikk skjøte fra Jakob Nilsen på denne gardparten med 1/8 av sagbruket ‑ i felleseie med 7 Leirvik og 8 Vedå ‑ og halvparten i kverna, for kr. 900, tl. 1.7.1886.

2) Johannes Jakobsen (1853‑31.12.1924) fra 6 Mastervik fikk skjøte fra Rakel Larsd. på bruket med part i sag og kvern, tl. 1.6.1889. G. 1887 m. Bergitte Antonsd. (1860‑15.3.1955) fra 149 Lillebjerka pl. Alterhaugen.
Barn:
        
1.      Johan Kristian, f. 26.4.1887 (USA-10),
        
2.      Lars Johan, f. 25.1.‑89 (Hemnesberget),
        
3.      Jørgen Bek, f. 19.6.‑92 (USA‑13),
        
4.      Aksel Cornelius, f. 20.3.‑95.

HUSMENN.
Ikke navngitt plass.
1) Anders Andreassen (1819‑4.2.1886) f. 147 Nerleir. G. 1841 m. Olava Nilsd. (1819‑11.1.1872) fra 008 Vedå.
Barn:
        
1.      Anders Nicolai, f. 23.8.1840, d. 28.10.‑51,
        
2.      Edvard Karolus, f. 15.4.‑45 (Hemnesberget),
        
3.      Barbro Elisabeth, f. 10.1.‑47, d. 20.10.‑51,
        
4.      Ole Marthinus, f. 19.4.‑49, d. 30.10.‑53,
        
5.      Anne Olava, f. 25.3.‑51 (Haugen 20 Drevvatnet),
        
6.      Barbro Anthonæthe, f. 5.6.33 (77 Storstrand pl. Strandenget),
        
7.      tv. Ole Johan, f. 28.9.‑59, d. 30.10.‑63, og 
        
8.      tv. Elen Elisabeth, f. 28.9.-59 (Hemnesberget).
Anders og Olava flyttet til Hemnesberget før 1872.

2) Jakob Nilsen (bruker 9) var husmann her inntil han overtok garden etter svigerfaren 1872.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.