Home / Gardene / 018 Dyrhaug

018 Dyrhaug


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 104 - 109

 

18. Dyrhaug (Vefsn 210)

Redigert 2. februar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

DiurHougen 1671, Dyrhougen 1723, Dyrhaugen 1838. Dyrhaug 1891. Hvor "dyr" forekommer i stedsnavn, pleier det å være hjortedyr, her trolig elg.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk til 1743, to bruk til 1876, tre bruk 1891, 7 bruk 1907, 14 bruk 1925. Garden har hatt bare en husmann, som ble selveier ganske snart, og er tatt med blant brukerne. Utskiftning av innmark og skog 1826. Utsk. mot 19 Drevvassbotn og 17 Vesterbekkmo 1895.

 

Kverner:

1774 var her kvern på begge bruk, og brukerne betalte 6 skill. kvernskatt hver.

 

Skjerping:

1908‑16 var anmeldt adskillige skjerp på jernmalm, svovelkis og "blåkobber", uten at noen prøvedrift er kjent.

 

 

MATRIKKELGARDEN DYRHAUG, GNR. 18.

Garden var ryddet før 1667, og hadde da landskyld I pund fisk.

1723 "Ligger i Sollie, temmelig til Korn, dog tungvunden. Tømmer og Brendefang til fornødenhed". Gl. matr.nr. 37, landskyld 1 pund.

1838 Nytt matr.nr. 18, lnr. 133, landskyld 2 daler 2 ort 18 skill.

1865 Lnr. 133a: 23 mål åkerland. Eng, sandjord, mold‑ og leirjord, som antas å gi omtrent 154 lass høy årlig. God og tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, og to tylvter sagtømmer for salg årlig. 7/8 mil fra sjøen, med alminnelig god veg. Noe frostlendt.

 Lnr. 133b: som lnr. 133a.

1891 Gnr. 18, skyld 10,70 skyldmark.

 

MANNTALL

1701  1 bruker med 1 sønn

 

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

1801

11 *

0

5

2

0

1865

16

2

4

4

3

1875

16

3 *

7

0

3

1891

31

3

7

0

4

* 1 fosterbarn

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Rug

Bygg

Bl. k.

Havre

Poteter

1723

2

12

20

0

0

0

3

2

0

 

1835

2

17

34

6

0

1

5

0

1

4

1865

133a

2

11

16

3

0

¼

2

½

½

6

133b

2

14

17

2

1

¼

2  1/8

½

½

11 ½

1875

133a

3

11

15

2

1

1/10

2

0

1

10

133b

2

13

20

0

1

0

2 ½

2/5

1

7

133c

0

2

9

0

0

0

4/5

0

1/5

4

Sum -75

5

26

44

2

2

1/10

5 3/10

2/5

2 1/5

21

 

EIERE.

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne fikk skjøte 1876 og 1885. Seinere har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Anders Pedersøn var den første brukeren. Han var her 1667‑95.

 

2) Elias var her 1695‑1704 ifølge skattelistene.

 

3) Peder Eriksøn er oppført i skattelistene fra 1705, men står i M 1701 som eneste bruker, med alder 41 år. G. før 1700 m. Marit Eliasd. trolig datter av f.br.

Barn:

1. Elias, 1 år 1701 (39 Seljeli bruk I, ikke II) 

2. Erik, f. 1703, d. 12.5.‑73,

3. Ranni, f. ‑04,

4. Lars, f. ‑06 (her),

5. Beritte, f. ‑08 (Solvær), d. før 1775

6. Liva, f. ‑11 (36 Stormoen),

7. Gjertrud, f. ‑13 (20 Drevvatn bnr. 5),

8. Nils, f. ‑16 (bnr 2 her),

9. Nils, f. ‑20 (74 Gjesbakken bruk I),

10. Gjertrud, f. ‑22.

I skiftet etter Erik er det nevnt to brødre Nils, en her og en på 74 Gjesbakken. Peder brukte hele garden til 1743. Fra 1744 var garden delt i to bruk, med 12 mark landskyld på hvert, og hvor to sønner fortsatte som brukere.

 

Bnr. 1 (lnr. 133a) OPPIGARDEN, 12 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill.

4) Lars Pedersøn (1706‑14.4.‑74), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 13.4.1744. G. 1742 m. Ane Christensd. (1717-92) fra 12 Fuglstrand bnr. 1.

Barn:

1. Maria, f. 1743 (20 Drevvatn bnr. 2),

2. Kiersten, f. ‑45 (16 Svartkjønli),

3. Pernelle, f. ‑48 (140 Leirskar bnr. 1),

4. Ane, f. ‑50 (26 Hjartli),

5. Christen, f. ‑52 (her),

6. Liva, f. ‑56, d. ‑77.

Ved skiftet etter Lars var boets brutto 132‑2‑8, gjeld og avgang 62‑1‑0. Bøker: Gerners postill, 1 salmebok. Husdyr: 1 hoppe, 1 skåret hest, 9 kyr, 3 kviger, 1 to‑års okse, 2 kalver, 3 sauer, 9 jømmer, 5 værer, 2 geiter, 4 hanegeiter.

 

5) Christen Larssøn (1752‑25.1.1831), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 26.10.1774, tl. 9.5.‑75. G. 1783 m. Dorthea Johannesd. (1759‑17.8.1839) fra 20 Drevvatn bruk II.

Barn:

1. Johannes, f. 1790 (her),

2. Lars Anders, f. ‑92 (her),

3. Anna Dorthea, f.ultimo ‑99, d. 1800.

1812 ble bruket midlertidig delt likt mellom sønnene Johannes og Lars.

 

6) Johannes Christensen, sønn av f.br. fikk bbr. dat. 3.7., tl. 6.10.1812. Han var her 4 år, og flyttet så til 20 Drevvatn bnr. 4. Om fam. se der.

 

7) Lars Christensen (1792‑27.6.1872), bror av f.br. fikk bbr. samtidig med Johannes, og 1816 også på den parten Johannes hadde hatt. G.I. 1817 m. Synnive Christensd. (1792‑2.10.1844) fra 148 Valla bnr. 4.

Barn:

1. Anna Dorthea, f. 1817, død samme år,

2. Jonella Christense, f. ‑18 (bnr. 2 her),

3. Anna Kierstina, f. 18.3.‑21 (13 Skravlå pl. Mølnhusmoen),

4. Christen, f. 26.1.‑24 (20 Drevvatn bnr. 4),

5. Dorthea Johanna, f. 19.4.‑27 (Sjonbotn i Nesna), Gm Peder Pedersen Wasdal i Bardal ved fars skifte 1873,

6. Pernille Tomine, f. 13.2.‑29 (bnr. 3 her),

7. Johannes Olaus, f. 1.2.‑33, d. 2.10.‑54.

G.II. 1845 m. Dorthea Ivarsd. (1825‑30.8.1916) fra 15 Flotmoen.

Barn:

8. Synive Helena, f. 17.4.‑46 (USA‑69), gift i Norge før emigrasjon, enke 1873, gift i Baldwin, Wisconsin 30.6.1875 med Thomas Andreas Johannessen fra 51 Storbjerka.

9. Iver Christoffer, f. 20.9.‑47 (her),

10. Karen Johanna, f. 24.7.‑50 (bnr. 4 her),

11. Barbro Dorthea, f. 5.7.‑53, død samme år,

12. Julianna Bergitte, f. 3.4.‑55 (bnr. 7 her),

13. Hanna Emilie, f. 8.11.‑59 (34 Tronmo bnr. 2),

14. Lars Christian, f. 3.1.‑62, d. 20.7.‑66.

 

8) Iver Larssen (1847‑25.12.1915), sønn av f.br. fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 1400, dat. 21.8.1885, tl. 16.2.1924. G. 1875 m. Randine Johannesd. (1855-20.11.1957) fra 20 Drevvatn bnr. 6.

Barn:

1. Lars Johan, f. 28.8.1876 (her),

2. Dorthea Bergitte, f. 16.7.‑79, Gm Alfred Brøseth, Rønningsbakken, Trondheim ved farmors skifte 1916,

3. Jørgen Martin, f. 26.12.‑83, d. 23.10.1917 ugift,

4. Anna Jensine, f. 5.12.‑85, Gm Ole Hansen, Myklebostad i Nesna ved farmors skifte 1916,

5. Axel, f. 12.8.‑89 (bnr. 11 her).

 

9) Lars Iversen (1876‑25.2.1975), sønn av f.br., var bruker fra 1916. G. 1915 m. Johanna Jakobsen (1891-1.12.1918) f. i Vefsn.

Barn:

1. Dagny Berte, f. 8.11.1914, d. 30.9.‑89,

2. Ivar Kristoffer, f. 15.8.‑17 (her).

Etterat bnr. 10 og 11 var fraskilt 1925, hadde bnr. 1 skyld M. 1,63.

 

10) Ivar Larsen (1917‑30.3.‑88), sønn av f.br., g.m. Jorunn, f.1923, fra Levanger.

Barn:

1. Lars Johan, f. 1953,

2. Baard, f. ‑57.

 

11) Lars Johan og Baard Dyrhaug, sønner av f.br.,overtok 1980.

 

Bnr. 3 LILLEJORD, fraskilt 1876 fra bnr. 1 med skyld M. 0,29.

1) Jakob Benjaminsen (1831‑11.5.‑91), var husmann fra ca 1863, og fikk skjøte fra pastor Walnum for kr. 280, dat. 7.2., tl. 9.6.1882. G. 1856 m. Pedernille Larsd. (1829‑30.9.‑95) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Johannes Olaus, f. 4.2.1856, død straks,

2. Johannes Benjamind, f. 3.8.‑57 (her),

3. Synni Marie, f. 26.5.‑63 (USA‑91), Gm. Anders Mikal Iversen, Stephens Co, Minnesota, ved mors skifte 1895,

4. Johan Ludvig, f. 30.11.‑70, død straks,

5. Peder Johan, f. 14.4.‑73 (20 Drevvatn bnr. 24).

 

2) Johannes Jakobsen (1857‑1.12.1918), sønn av f.br., fikk hjemmelsbrev fra skifteretten i skiftet etter faren, dat. feb. 1897, tl. 15.9.‑98. G. 1879 m. Olianna Dorthea Kristensd. (1851‑etter 1940) f. i Vefsn. Ingen barn.

 

3) Jørgen Olsen (1883‑30.11.1974) fra 20 Drevvatn bnr. 1, fikk skjøte fra Johs. Jakobsen for kr. 1200, dat. 17.5., tl. 29.6.1918. G. 1924 m. Jenny Johanne Almlid (4.11.1904‑7.8.‑88) fra Ømmervatn i Vefsn.

Barn:

1. Åsmund, f. 9.10.1925,

2. Bjørg, f. 19.12.‑31,

3. Olaug, f. 25.10.‑33,

4. Tore, f. 23.8.‑39 (her).

 

4) Tore Drevvatne, f. 1939, sønn av f.br., overtok 1989. G. 1967 m. Gerd Rigmor Kaspersen fra Vevelstad.

Barn:

1. Terje, f. 8.5.1968,

2. Jostein, f. 8.4.‑71.

 

Bnr. 4 (lnr.133d) MELLEM DYRHAUG ("i Nordstuen"), fraskilt 1885 fra bnr. 1 med skyld M. 2,59.

1) Johan Nilssen (1840‑17.6.1927) f. 20 Drevvatn, fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 1400, dat. 21.8.1885, tl. 2.2.1924. G. 1871 m. Karen Larsd. (1850‑6.9.1923) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Lorentse Dorthea, f. 12.7.1873, d. 4.5.‑82,

2. Synni Petrine, f. 19.8.‑76, d. 13.8.1967 (syerske på Hemnesberget), Gm. Jakob Iversen,

3. Barbro Olava Lund, f. 8.3.‑79 (36 Stormoen),

4. Johannes Peder, f. 22.9.‑81 (her),

5. Ludvig Conradi Bech, f, 30.4.‑87, Gm Amanda Kristoffersen, f. 1883 Meløy,

6. Jørgen, f.20.3.‑90 (bnr. 9 her),

7. Cornelius Johan Dahl, f. 25.4.‑95, død samme år.

 

2) Johannes Johansen (1881‑1969), sønn av f.br. fikk skjøte fra faren for kr. 1200 og kår, tl. 22.9.1924. G. 1921 m. Borghild Røreng (1898‑20.10.1980) fra 20 Drevvatn bnr. 7.

Barn:

1. Johan Lie [Johan Kornelius] f. 18.5.1921 (her)

2. Kolbein Peter, f. 11. 2.‑24,

3. Arnfinn, f. ‑31,

4. Bjørnar, f. ‑40.

 

3) Johan Kornelius Lie Dyrhaug (1921‑90), sønn av f.br., overtok bruket 1955. G. 1953 m. Sigfrid Adolfsen, f. 2.12.1928, fra 15 Flotmoen bnr. 1.

Barn:

1. Johannes Leif, f. 14.5.1958 (her),

2. Janne Beate, f. 12.4.‑64.

 

4) Johannes Leif Dyrhaug, f. 1958, sønn av f.br., overtok bruket 1988.

 

Bnr. 5 MYRMO, fraskilt 1892 fra bnr. 2 med skyld M. 2,57.

1) Johannes Jørgensen (1856‑14.6.1942) fra bnr. 2 fikk skjøte fra faren for kr. 750 og kår, tl. 1.10.1893. G. 1880 m. Anna Jakobsd. (1861‑6.6.1933) f. 21 Luktvassli.

Barn:

1. Levi Andreas, f. 9.6.‑80 (bnr. 14 her),

2. tv f. 6.4.-84: Ole Nikolai, (bnr. 2 her) og

3. tv. f. 6.4.‑84: Anders Martin (bnr. 17 her),

4. Jørgine Johanne, f. 16.10.‑87,

5. Hjalmar Olai, f. 12.8.‑90, (her),

6. Andreas Johan, f. 27.5.‑94 (bnr. 15 her),

7. Einar Bertin, f. 29.4.‑97, d. 26.8.1967,

8. Jenny, f. 5.6.1900 (20 Drevatnet bnr. 37).

 

2) Hjalmar Olai Johannessen (1890‑3.12.1943), sønn av f.br., overtok bruket 1942.

 

3) Einar Johannessen (1897‑9.8.1967), bror av f.br., overtok bruket 1943. G.m. Arnolda Sørgård (16.3.1902‑6.8.‑85) fra Senja.

Barn:

1. Solrun, f. 15.12.1924, d. 19.12.‑47,

2. Hans, f. 12.1.‑27 (her),

3. Inger Anna, f. 8.7.‑39.

 

4) Hans Dyrhaug (1927‑12.12.‑88), sønn av f.br., overtok bruket 1952. G.m. Marit Røreng, f. 1933, fra bnr. 9. her.

Barn:

1. Svein, f. 9.9.1953 (her),

2. Einar, f. 15.11.‑57,

3. Per, f. 26.3.‑66.

 

5) Svein Dyrhaug, f. 1953, sønn av f.br., overtok bruket 1980. G.m. Jorunn Lorentzen, f. 1959, fra 72 Utskarpen.

Barn:

1. Siv Marita, f. 22.4.1982,

2. Helene, f. 18.12.‑83,

3. Fredrik, f. 11.7.‑89.

 

Bnr. 6 YTRE LILLEJORD, fraskilt 1904 fra bnr. 1 med skyld M. 0,07.

1) Johannes Jakobsen fikk skjøte fra enka Randine Johannesd. i uskifte for kr. 120, tl. 10.1.1921, og brukte dette bruket sammen med Lillejorden.

 

2) Ragna Flodmo (1881‑23.9.1942) fra 15 Flotmoen bnr. 1, fikk auksjonsskjøte dat. og tl. 21.7.1934.

 

3) Johannes Flodmo, f. 9.9.1920, sønn av f.br., overtok bruket 1942.

 

4) Jørgen Olsen Drevvatne (1883‑30.11.1974) fikk skjøte fra Johannes Flodmo, dat. 3.12.1943 og brukte dette bruket sammen med bnr. 3 her. Videre se der.

 

Bnr. 7 ENGE, fraskilt 1904 fra bnr. 1 med skyld M. 0,11.

1) Ole Nilsen (1849‑20.12.1930) f. 20 Drevvatn, var bruker her fra 1904, og fikk skjøte fra Ivar Larsens enke og myndige arvinger for kr. 400, tl. 3.9.1924. G. 1877 m. Julianna Larsd. (1855‑22.5.1928) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Lorentse Olava, f. 29.5.1879, d. 22.11.1905,

2. Nils Lossius, f. 26.1.‑84, d. (her),

3. Konrad Bang, f. 16.4.‑87, d. 27.6.‑89,

4. Konrad Bang, f. 27.9.‑89 (34 Tronmoen bnr. 2),

5. Olaf Johan Dahl, f.‑95,

6. Paul Severin, f. 22.11.‑98, d. 1.6.1978.

 

2) Nils Enge (1884‑11.8.1958), sønn av f.br.

 

3) Paul Enge og Kåre Enge har brukt dette bruket til nå (1990).

 

Bnr.8 STEMMOEN, fraskilt 1916 fra bnr. 4 med skyld M. 0,17.

1) Ludvig Johansen (1887‑4.5.1957) fra bnr. 4, fikk skjøte fra faren for kr. 300, dat. 28.2., tl. 29.4.1916. G. 1909 m. Amanda Kristoffersen (1883-28.2.1970) fra Meløy.

Barn:

1. Konstanse Johanna Olava, f. 8.12.1909,

2. Anny Lund, f. 9.9.‑11, d. 1976,

3. Jorun Kristine Amanda, f. 6.11.‑13,

4. Hildur Lorentze, f. 14.10.‑15, d. 1.10.2007 (Selfors i Rana), Gm. Einar Pedersen, f. 1918 i Saltdal,

5. Dorthea Jørgense, f. 23.2.‑18,

6. Nanna Johanna, f. 19.5.‑20,

7. Rosa Charlotte, f. 12.4.‑22,

8. Karen Lovise, f. 7.12.‑23, d. ‑27,

9. Almar, f. 12.11.‑27, d. 14.6.‑42,

10. Charly Hall, f. 22.1.‑29 (her).

 

2) Charly Hall Dyrhaug, f. 1929, sønn av f.br., overtok bruket 1958. G.m. Jorunn Valla, f. 1927, fra 148 Valla bnr. 2.

Barn:

1. Tone, f. 1955,

2. Anne Lise, f. ‑57,

3. Ole Jostein, f. ‑60, d. 14.9.2001, Gm Anne Grethe.

 

Bnr. 9 NYHEIM, fraskilt 1922 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.

1) Jørgen Johansen (1890‑29.7.1979) fra bnr. 4 her, fikk skjøte fra faren for kr. 300, tl. 22.6.1922. G. 1918 m. Birgitte Båtstrand (27.9.1884‑19.7.1944) fra Båtstrand i Vefsn.

 

2) Kåre Røreng (1907‑8.9.‑69) fra Drevvatn bnr. 7 overtok bruket 1947. G. 1933 m. Marianne Jørgine Guneriussen, f. 12.9.1909, fra Fleines i Vesterålen.

Barn:

1. Marit, f. 22.4.1933 (bnr 5 her),

2. Kjerlaug, f. 23.2.‑38 (19 Drevassbotn bnr 1), Gm Torbjørn Nordås, f. 1935 i 20 Drevatn bnr 37,

3. Hans Kristian, f. 1.7.‑48 (her).

 

3) Hans Kristian Røreng, f. 1948, sønn av f.br., fikk skjøte dat. 15.9.1977. G. 1975 m. Ragnhild Aspli, f. 1950, fra 19 Drevasbotnet bnr. 6.

Barn:

1. Roger, f. 2.12.1970,

2. Heidi, f. 5.9.‑75.

 

Bnr. 10 SKOGLY, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 17.

1) Lyder Edvardsen f. Dyrhaug 28.4.1898, fikk skjøte fra Ivar Larsens enke og øvrige arvinger for kr. 200, dat. 5.9.1926, tl. 26.3.‑27. G. 1920 m. Eline Kristiansd. Røreng (1900‑20.3.‑76) f. på 17 Vesterbekmo.

Barn:

1. Rolf Iverin, f. 23.8.1920, d. 15.5.‑73,

2. Edith Lovise, f. 27.12.‑22,

3. Gunvor Irene, f. 14.1.‑28,

4. Knut Petter, f. 18.7.‑33, d. 5.7.‑90,

5. Terje Johan, f. 18.11.‑41,

6. Willy, f. 4.6.‑44 (her).

 

2) Willy Skogly, f. 1944, sønn av f.br., overtok bruket 1975. G.m. Liv Kråkstad, f. 7.8.1955 fra 14 Elsfjord.

Barn:

1. Magne, f. 12.9.1974

2. Roald, f. 25.5.‑78

3. Stian, f. 22.3.‑85

 

Bnr. 11 SOLVANG, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,50.

1) Akset Iversen (1889‑2.7.1977) fra bnr. 1 her, fikk skjøte fra mora og sine medarvinger, dat. 11.9., tl. 30.10.1926. G.1917 m. Pauline Amalie Petersd. (17.3.1891‑12.12.1982) fra Utnes i Vefsn.

Barn:

1. Ruth Ivara, f. 8.7.1918, d. 13.6.‑76,

2. Petter Andreas, f. 14.6.‑22, død samme år,

3. Petter, f. 28.10.‑23 (her),

4. Asbjørn, f. 6.8.‑26.

 

2) Petter Solvang, f. 1923, sønn av f.br., overtok bruket 1966. G.m. Sigvor Johannesen. f. 2.6.1923, fra Ylvingen i Vega.

Barn:

1. Ragnhild, f. 25.5.1955,

2. Arne Petter, f. 21.7.‑56 (her),

3. Sigbjørn, f. 23.4.‑57.

 

3) Arne Petter Solvang, f. 1956, senn av f.br., overtok bruket 1987. G.m. Siw Nordmark.

 

Bnr. 13 MYRVANG, fraskilt 1925 fra bnr. 4 med skyld M. 0,08.

1) Lyder Edvardsen fikk fikk skjøte fra Johannes Johansen (bnr. 4) for kr. 400, tl. 26.3.1927. Han brukte Myrvang sammen med Skogly bnr. 10, som han kjøpte fra bnr. 1.

 

Bnr. 2 (lnr. 133b) NERGARDEN, fra delinga 1744, med landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891; M. 5,35.

1) Nils Pedersøn (1716‑1767), sønn av bruker nr. 3 på den udelte garden, fikk bbr. dat. 13.4., tl. 13.10.1744. G.I. 1755 m. Anna Erichsd. (1737‑1764) fra 144 Jerpbakken bnr. 1.

Barn:

1. Peder, f. 1756 (74 Gjesbakken bnr. 1),

2. Maria, f. ‑58, d. før ‑73, kalt Berethe Maria i fars skifte 1767,

3. Marit, f. ‑60, d. ‑86 (74 Gjesbakken),

4. Anna, f. ‑64 (tjener på Randalen i Nesna ‑99, da ugift)

G.II. 1765 m. Anna Johansd. (1737‑1816) fra 144 Jerpbakken bnr. 1. Ingen barn. Ved skiftet etter Nils 1767, var boets brutto 269‑5‑8, gjeld og avg. 151‑0‑8, derav innestående morsarv fra 1. ekteskap 88‑4‑14. Penger: 42‑3‑14. Sølv for 4‑4‑8. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 1 markokse, 2 kalver, 6 sauer, 5 lam. 8 geiter, 5 kje.

 

2) Nils Michelsøn (1739‑19.11.1826) fra 147 Nerleiren bnr. 1. G. 1768 med enka Anna.

Barn:

1. Nils, f. 1769 (62 Oterbrand),

2. Johannes, f. 20.7.‑71 (Haugjord i Nesna),

3. Michelina Maria, f. 14.10.‑72 (46 Målvatnet lille).

4. Jon, 13.5.‑75 (74 Gjesbakken bnr. 1),

5. Ole, f. 2.11.‑80 (her),

6. Christen Andreas, f. 22.3.‑83 (husmann Elsbuneset i Nord-Rana).

 

3) Ole Nilsen (1780‑28.6.1872), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 9.10.1805. G.I. 1805 m. Maren Pedersd. (1782-6.1.1822) fra 147 Nerleiren bnr. 1.

Barn:

1. Peder, f. 1806 (her),

2. Anna, f. ‑08 (14 Elsfjord pl. Falkmo),

3. Giertru Kierstina, f. ‑10 (77 Storstrand bnr. 1)

4. Nils Mekal, f. ‑12 (74 Gjesbakken bnr. 1).

5. Johanna, f. ‑14 (20 Drevvatn bnr. 3),

6. Gulle, f. ‑16,

7. Ole, f. ‑18, d. 20.8.‑24,

8. Maren, f. 15.7.‑20 (Ømmervasshaug i Vefsn),

9. Johan Jakob, f. 20.7.‑22 (husmann 41 Furuhatt).

Da Ole Nilsens 1. kone døde 1822, var boets brutto 298‑1‑2, gjeld og avgang 243‑2‑19. Sølv for 5‑2‑17. Komplett dreieutstyr. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 8 sauer, 5 lam, 1 geit. G.II. 1823 m. Else Andersd. (1791‑8.5.1866) fra Drevvassbukt bnr. 1.

Barn:

10. Anders, f. 31.3.‑24 (20 Drevvatn bnr. 14),

11. Ole Andreas, f. 11.8.‑25 (8 Vedå), død 31.7.1917 på 18 Dyrhaug.

12. Elias, f. 18.7.‑28 (gårdbruker Ofoten).

Ole Nilsen skrev årbok, med årlige opplysninger om vær og vind, årsvekst og fiske, og begynte med år 1800. Denne årboka var modell for tilsvarende årbøker ført av S.O. Anderssen 38 Elsfjordstrand og J. Jakobsen 91 Tverrbekkli.

 

4) Peder Olsen (1806‑26.4.‑53), sønn av f. br., bruker fra ca 1842. G. 1842 m. Jonella Larsd. (1818‑9.1.‑93) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Ole Nicolai, f. 5.5.‑43 (USA‑66),

2. Mathias Benjamin, f. 30.9.‑45 (20 Drevvatn bnr. 11),

3. Lars Andreas, f. 7.7.‑48, d. 29.4.‑71 ugift,

4. Synne Helene, f. 27.6.‑51 (15 Flotmoen).

 

5) Jørgen Pedersen (1822‑3.11.‑91) fra 132 Holmsletta fikk bbr. dat. 16.4., tl. 3.5.1856, og skjøte fra pastor Walnum for 770 Spd., dat. 12.2., tl. 20.6.1876. G. 1854 m. enka Jonella.

Barn:

1. Peder, f. 5.4.‑55, død straks,

2. Peder Johan, f. 18.9.-56 (her),

3. Johannes Olai, f. 17.1.‑59 (bnr. 5 her).

Da bnr. 5 ble fraskilt 1892, fikk bnr. 1 skyld M. 2,78.

 

6) Peder Jørgensen (1856‑6.12.1933), sønn av f. br., fikk skjøte fra mora for kr. 750 og kår, tl. 1.10.1892. G. 1889 m. Anne Johansd. (1865‑30.7.1933) fra 21 Luktvassli bnr. 1.

 

7) Ole (Johannessen) Dyrhaug (1884‑9.7.1957) fra bnr. 5 her, fikk skjøte fra farbroren Peder Jørgensen for kr. 5000 og kår, tl. 9.6.1929. G. 1914 m. Inga Andreassen (1889‑2.11.1959) fra 20 Drevvatn bnr. 13.

Barn:

1. Arnold, f. 13.1.‑15,

2. Harry, f. 8.1.‑23.

Da bnr. 12 ble fraskilt 1925, fikk bnr. 2 skyld M. 2,68.

 

Bnr. 14 FORSHEIM, fraskilt 1925 fra bnr. 5 med skyld M. 0,20.

1) Levi Johannessen (1880‑28.8.1951) fra bnr. 5 her. G. 1908 m. Anna Mathilde Jakobsen (1880‑11.6.1970) fra Vefsn.

Barn, (f. i Hemnes):

1. Agnar Leif, f. 3.6.1908 (bnr. 18 her),

2. Reidolv Fossheim, f. 8.2.1917,

3. Norvald Johan, f. 5.9.‑23 (her).

 

2) Norvald Fossheim, f. 1923, sønn av f.br., overtok bruket 1951.

 

Bnr. 12 STORMYRA, fradelt 1925 fra bnr. 2 med skyld M. 0. 10. Eier Norvald Fossheim på bnr. 14.

 

Bnr. 15 RØNNING, fradelt fra bnr. 5.

1) Andreas Johannessen (1894‑8.10.1951) fra bnr. 5 her. Ugift.

 

2) Erna Dyrhaug, d. 1973, brordatter av f.br. G. 1958 m. Ole Edvardsen fra Novika i Alstahaug.

 

3) Arne Nilsskog, f. 4.4.1952, søstersønn av f.br., fikk skjøte 1973.

 

4) Johannes Nilsskog, f. 1922, far til f.br., overtok bruket 1975.

 

Bnr. 17 VOLDEN (STOMMAN), fradelt 1928 fra bnr. 2.

1) Anders Johannessen (1884‑1.3.1958) fra bnr. 5 her. G. 1910 m. Jensine Johansd. (1884‑1958) fra 20 Drevvatn bnr. 2.

Barn:

1. Torleif, f. 12.9.1910,

2. Ivar, f. 23.11.‑14, d. 16.1.‑75,

3. Jens, f. 28.4.‑18,

4. Judith, f. 23.1.‑22, d. 16.2.‑79,

5. Arild, f. 17.8.‑23?

 

2) Torleif, Jens og Arild Dyrhaug, sønner av f. br., eier bruket nå (1992).

 

Bnr. 18 MYRNES, fradelt 1943 fra bnr. 5.

1) Agnar Fossheim (1908‑25.3.‑81) fra bnr. 14 her. G.m. Anne Marie, f. 18.4.1909, fra Eidsvoll.

Barn:

1. Leif, f. 1943,

2. Bjarne, f.‑48,

3. Jørn, f.‑53.

Enka Anne Marie har vært eier fra 1983.

 

Bnr. 22 LYNGMO, fradelt 1943 fra bnr. 5.

1) Torleif Dyrhaug, f. 1910, fra bnr. 17 her. G.m. Aasta Sagbakk, f. 1908, fra 20 Drevvatn bnr. 6.

Barn:

1. Randi, f. 1937,

2. Rudolf, f. ‑43,

3. Øyvind, f. ‑49.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.