Home / Gardene / 073 Storholmen

073 Storholmen


Hemnes Gård og Slekt, side 461 - 468

 

73. Storholmen (Rana 173)

Redigert 27. november 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Storholm 1626, Stoerholmen 1647, StoerHolmen 1661, Storholmen med Siøforsen 1723, Storholmen 1838 og 1891. Navnet kommer fra en holme i Holmelva. Daglignavn Holmen.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde 3 bruk 1616‑1909, 9 bruk 1934. Utskiftning av åker, eng og skog 1839. Også markeskjellene mot nabogardene ble oppgått.

 

Kverner og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. 1774 var her to kverner. En bru­ker betalte 4 skill. kvernskatt, de to andre var sammen om en kvern og betal­te 12 skill. 1845 ble det holdt takstforretning på Storholmen sag. Bevilling ble gitt 1847 for 1 tylvt sagtømmer årlig.

 

Fallrettigheter:

Fallrettigheter i Holmelva har vært gjenstand for bortleie og salg. Bnr. 4 og 5 har utelukkende tilknytning til fallrettighetene.

 

MATRIKKELGARDEN STORHOLMEN, GNR. 73.

De tre brukene kom inn i skattelistene henholdsvis 1618, 1620 og 1626, med ødegårdsmenn som brukere.

1647  var landskylda 5 ½ pund fisk, 5 pund 1661.

Fra 1679 ble Sjøfors, som hadde bnr. 158 i den gamle matrikkelen, brukt som grasleieplass av de tre brukerne på Storholmen.

1723 "Becheqwern til Gaards Fornødenhed. Nogenlunde Jord til Korn, dog sneefast Land, ringe til Græsning". Gl. matr.nr. 164 og 158, landskyld 2 våger.

1798 Sjøfors ble skattemessig innlemmet i Storholmen.

1838 Nytt matr.nr. 122, lnr. 256‑58, landskyld 2 daler 8 skill.

1865 Lnr. 256: 9 mål åkerland. Eng, vannsyk sandblandet leirjord, som antas å gi 80 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Util­strekkelig vedskog.

 Lnr, 257: som lnr. 256.

 Lnr. 258: 10 mål åkerland. Eng, vannsyk sandblandet leirjord, som antas å gi 90 lass høy årlig. Ellers som lnr. 256.

1891 Gnr. 73, skyld 6,77 skyldmark.

 

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Bl.k. Havre

1723 3 15 19 5 5/8  1

Hester  Storfe  Sauer  Rug  Bygg  Bl.k  Havre  Poteter

1835 3 15 20 1/2 4 0 0 1 1/2

1865

156a 1 4 4 0 3/4 0 0 3

156b1) 0 2 6 0 3/4 0 0 1

257 1 6 15 0 1 1/4 1/4 1/2 3

258 1 8 8 0 1/4 0 1/4 5

Pl. 2) 0 1 3 0 1/4 0 0 1

Sum ‑65 3 21 36 0 3 1/4 1/4 3/4 13

1875

256a 1 6 8 1/8 3/4 0  1/2 3

256b 0 3 3 0 3/4 0 1/8 1

257 1 8 12 0 1  0 1/2 4

258 1 9 12 0 1 1/2 0 3/4 6

Sum ‑75 3 26 35 1/8 4 0 1 7/8 14

1) Rydningsplassen Sjøfors  2) Under lnr. 258

 

MANNTALL

1666  3 brukere, 5 sønner

1701  3 brukere, 7 sønner

 

FOLKETELLINGER

 Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster

 folk folk

1801 19 0 0 0  3

1865 17 2 3 3  1

1875 17 2 0 0  6

1891 17 4 1 12  8

 

EIERE.

Som gnr. 71 Steinhaugen. Brukerne kjøpte sine bruk 1909‑12. Seinere sel­veiere.

 

 

BRUKERE.

 

BRUK I med varierende landskyld.

1) Jens var ødegårdsmann 1618‑26 og betalte 3 ort skatt. Ingen noteringer 1627‑38. Fra 1629 var han lei­lending, fremdeles med 3 ort skatt. 1647 var landskyl­da ½ våg og skatten 42 skill.

 

2) Anders var bruker fra 1648. Ved M 1666 var Anders 51 år, med sønnene

1. Ole, 12 år og

2. Nils, 10 år.

1671 var også farsnavnet oppgitt: Anders Olsøn. Om det var den samme Anders som ble bruker 1648, vites ikke. 1661 var landskylda 2 pund.

 

3) Ole Anderssøn, trolig sønn av f. br. var bruker fra 1690. G.m. Karen Jonsd. (ca 1654‑1740). Ved M 1701 var Ole 61 år, med sønnene

1. Peder, 21 år,

2. Anders, 10 år.

3. Christopher, 7 år,

4. Nils, 5 år (her) og

5. Ole, 1 år.

Karen gift 1710 med Ole Olsen Storholm, f. ca 1640, men han døde 1710 og de hadde ingen barn.

 

4) Thomas Fordelsøn, (ca 1677-1746), fra 52 Breivika, 24 år 1701, var bruker fra 1715. Gift I 1711 med Karen, enke etter forrige bruker.  G.II. 1741 m. Ane Simonsd. (1683-etter 1746) fra 136 Fjelldal bnr. 3. Ingen barn.

 

Bnr. 1 (lnr. 256) NERGARDEN, fortsettelse av Bruk 1, landskyld 2 pund 12 mark, 1838: 3 ort 5 skill., 1891: M. 2,18.

5) Nils Anderssøn, død 1740, sønn av bruker nr. 2, bykslet 2 pund 12 mark, dat. 15.10., tl. 25.10.1723. G.I. 1723 m. Ane Eriksd. (ca 1670‑1725) fra 84 I.Brennberg bnr. 3.

Barn:

1. Anders, f. 1724 (Trollvik i Nesna), nevnt i morbror Peders skifte 1772, da på Træna.

G.II. 1725 m. Daardi Christensd. (ca 1684-1773)

Barn:

2. Christen, f. 1728 (77 Storstrand bnr. 2).

 

6) Christen (Andersen?) som var innflytter, trolig fra Nesna, var svigerfar til foregående og neste bruker. Han var bru­ker fra ca 1741. Han er nevnt bare indirekte ved at nes­te bruker overtok bruket etter sin svigerfars død. Chris­tens fam. kan delvis rekonstrueres fra opplysninger i skiftet 1774 etter datteren Daardi.

Christens barn:

1. Anders, d. ca 1745, med arvinger i Nesna, gift I 1722 med enka Kirsten Pedersdatter Sjonbotn, skifte 1725, gift II 1726 med Karen Jakobsdatter, skifte 1740, gift III 1741 med Johanna Arntsdatter 137 Trettbakk. Skifte etter Anders 1745,

2. Dorethe (her),

3. Giertrue, d. 1733, gift 1705 med Paul Arntsen140 Leirskar f. ca 1680 i 140 Leirskar, hun døde i Åenget i Rana, skifte der 1738,

4. Kiersten, d. 1748, gift i Nesna 1718 med Abel Olsen Einmoen, 4 barn,

5. Marite (Forsland i Leirfjord),

6. Anna (Kaldvatnet ? i Salten),

7. Abelona (Hugla i Nesna).

 

7) Ole Anderssøn (1724‑69) fra Steinbekkhaugen NR fikk bbr. dat. 16.9.1756, tl. 29.4.‑57. G. 1744 m. Daar­di Christensd., datter av f.br. og enke etter bruker nr. 5. Ingen barn. Både Ole og Daardi ble arvet av brødre og søstre. Ved skiftet etter Ole 1770 var boets brutto 160‑5‑10, gjeld og avg. 64‑5‑10. Sølv for 3‑0‑4. Bøker: Müllers postill, salmebok. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 kvige, 5 sauer, 2 geiter.

 

8) Jens Jonsøn (ca 1734‑1803) fra Ømmervasshaug i Vefsn var bruker fra 1771. G.I. 1768 m. Ane Chri­stensd. (1738‑11.2.1781) fra 33 Elsfjordosen.

Barn:

1. Christen, f. 1768, d. 3.1.‑73,

2. Anne Helene, f. 11,2.‑71, hadde en datter Anne f. 1794, Far: husmann Nils Nilsen f. 1769 i 74 Gjesbakken, Anne gift 1799 med Ole Isaksen (Luktvassli/Espervik), 1 barn.

3. Christen, f. 12.2.‑74, skolemester, ugift, skifte i 65 Hemnessøen 1831,

4. Johannes, f. ‑77, ikke nevnt i fars skifte 1803,

5. Inger Dorothea, f. 8.9.‑80 (46 Skruvneglen).

G.II. m. Dorothea Olsd. f. 1756.

Barn:

6. Maren, f. 1783, ugift, 46 år i halvbror Kristens skifte 1831,

7. Lorentia, f. ‑88, død før 1831, gift 1813 med Peder Kristoffersen f. 1777 i 93 Straumdal, 2 barn,

8. Pernille Dorothea, f. ‑97 (Stor‑Heringen i Vefsn, gift der med Lars Nielsen).

Jens Jonsøn var bruker til ca 1785, seinere er han opp­ført som skolemester. Fam. bodde på 38 Elsfjordstrand ved F 1801, og på Stormoen i 7 Leirvika ‑03, der Jens døde. Om Jens var skolemester ennå mens han var bon­de, vites ikke.

 

9) Anders Josephsøn (1749‑97) fra Nerdal NR var bruker fra ca 1785. Han omkom på sjøen. G. 1785 m. Gura Eliasd. (13.1.1763‑5.10.1824) fra Fisktjønna NR.

Barn:

1. Peder, f. 20.6.1785, d. ‑97,

2. tv. Abelona, f. -87, nevnt i fars skifte 1797, og

3. tv. Martha, f. ‑87, i tjeneste på 88 Utland ved mors skifte 1825,

4. Bereth Kierstina, f.‑90, skifte 1883, til Fagervik i Nesna, gift med Peder Andersen f. 1781 Strand i Nesna, ingen barn,

5. Joseph, f, 12.7.‑93, til 68 Ytre Dilkestad, så til Fagervik, gift 1826 med Else Pedersdatter, 3 barn,

6. Elen, f. ‑96, d. 1803 Barnekopper.

Ved skiftet etter Anders 1797 var boets brutto 65‑2‑4, gjeld og avg. 83‑0‑15. Lofotbruk, forfallent naust. Husdyr: 1 hoppe, 3 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 1 kalv, 6 sauer.

 

10) Erich Nilssøn (1763‑1813) fra Storbjerkmoen NR var bruker fra 1800. G. 1798 m. enka Gura.

Barn:

1. Joseph, f. ca 1798,

2. Anna, f. ca 1800,

3. Ellen, f. -03, død samme år.

 

11) Johannes Olsøn (2.12.1766‑21.6.1855) fra 115 Forsmoen i Sørfjellet. fikk bbr. dat. 2.10., tl. 9.10.1804. Johannes er ikke nevnt i F 1801 i Hemnes. G.I. 1793 med Berit Anna Kristoffersd. (1768-95) fra 35 Forsmo i Elsfjord.

Barn:

    1. Gjertrud, f. 1793 i 33 Elsfjordosen, gift 1845 til 70 Dalos.

G.II. m. Gjertrud. G.III. 1807 m. Bereth Nilsd. (1775‑17.4.1861) fra 74 Gjesbak­ken bnr. 1.

Barn:

2. Nils Christian, f. 1807 (her),

3. Elen Anna, f. ‑11, død -19,

4. Elen Berethe, f. ‑16 (68 Y.Dilkestad bnr. 5),

5. Olava Bergitha, f. 17.2.‑19, død før fars skifte 1855, hun hadde en datter Randine Jensdatter som ble gift til Rognrygg i Vefsn.

 

12) Nils Johannessen (1807‑11.2.‑97), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 17.3., tl. 22.6.1840. G.I. 1835 m. Jertru Nilsd. (1797‑9.7.1879) fra Berg NR. Ingen barn. G.II. 1885 m. enka Ane Johanna Sakariasd. (1826‑etter -91) fra Svartvasshei NR.

 

13) Jacob Christensen (1824‑23.8.1915) fra 95 Jamtjord bnr. 2 fikk bbr. dat. 1.9.1855, tl. 2.10.‑56. G. 1855 m. Karen Larsd. (1827‑6.1.‑88) fra 89 Straumbotnet bnr. 1.

Barn:

1. Margrethe Dorthea, f. 23.9.1854, død 1913, ugift og barnløs,

2. Christen Marthin, f. 8.4.‑59 (100 Røssåauren pl. Aurtangen),

3. Lars Peter, f. 30.9.‑61 (4 Hestneset bnr. 2),

4. Jørgen Johan, f. 27.10.‑63, i Roseglen, Nord-Dakota, ved søster Margretes skifte 1913, gift 1892 med Kristine Kristensdatter f. 1868 Myklebostad i Nesna, ingen barn registrert,

5. Iver Nicolai, f. 13.5.‑66, i Amerika ved søster Margretes skifte, skal ifølge sin bror ha reist til vestkysten.

Jacob sa opp bykselkontrakten 1866 og var husmann i 66 Geitvika fra 1867.

 

14) Benoni Nicolaisen (1832‑3.9.1910) fra 25 Skogsmo fikk bbr. dat. 11. 10. 1870, tl. 5.7.‑71. G. 1866 m. Anne Iversd. (1841‑29.4.1904) fra 72 Utskarpen pl. Haugstykket.

Barn:

1. Benoni Edvard, f. 11.5.1865, (her),

2. Nicoline Anna, f. 22.1.‑67, død før 1910, garbrukerkone på Blyset i Bardal i 1900, gift med Peder Jonsen f. 1834 i Lurøy, 1 barn,

3. Nils Christian Jæger, f. 23.6.‑71, til Nordenget under 70 Dalos,

4. Iver, f. 7.2.‑74, død 25.3.1891 av tyfus på Vågan sykehus,

5. Anders Marthin, f. 24.1.‑76 (bnr. 2 her),

6. Elen Marie, f. 28.3.‑81, nevnt i foreldrenes skifte 1910.

 

15) Benoni Benonisen (1865‑etter 1912), sønn av f.br. fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 2300, dat. 27.7.1911, tl. 8.9.‑12. Benoni var ugift. Han hadde

en sønn:

1. Paul Kristoffer, f. 11.8.1915,

Mor: pike Johanna Jakobsen 64 Presteng. Da Benoni solgte garden, flyttet han til Sjøfors, som var unntatt ved sal­get.

 

16) Thorenius Krogh, f. 1872 fikk skj. fra Benoni Benonisen på bnr. 1 unntatt Sjøfors for kr. 2400, tl. 2.11.1915. G. 1896 m. Tomine Martinsen, f. 1876. Det antas at ekteparet kom fra Meløy.

Barn:
    1. Elga 1896,
    2. Anna 1898,
    3. Torvald 1899,
    4. Martin 1901,
    5. Karl Albinius f 1902, d. samme år,
    6. Helmer 1904,
    7. Terese 1907,
    8. Berntine 1908,
    9. Oskar 1910,
    10. Henry 1911,
    11. Fredrik 1913, død 1997, gift 1934 i Mo kirke med Magda Jensen f 1912 Vollen i Altermarka, 1 barn,
    12. Aslaug 1914,
    13. Arne 1916,
    14. Borghild 1918,
kun de to siste født i Hemnes.

Thorenius Krog gikk konkurs 1928.

 

17) Anton Tøgersen Storstrand (1893‑4.11.1929), f. 84 I.Brennberg, kjøpte bruket, men omkom 1929. G. 1927 m. Pernille Pedersen fra Brennbergli.

Barn:

1. Per Johan, f. 8.10.1927, død 2001 på Hemnesberget.

2. Anna, f. -29.

 

18) Edvard Storholm, d. jan. 1940, ugift.

 

19) Ingolf Antoni Storholm, f. 1918. fra bnr. 2, ble eier av bruket 1944 for kr. 1500. G. 1940 m. Dagny Øvringmo (1917‑8.8.1989), fra 89 Straumbotnet bnr. 4.

Barn:

1. Dagfrid, f. 29.6.1939,

2. Arnfinn, f. 11.8.‑41.

 

Bnr. 5 STORHOLMFORSEN, fraskilt 1911 fra bnr. 1 med skyld M. 1,09.

 

Bnr. 5 SJØFORSEN, fraskilt 1916 fra bnr. 1 med skyld M. 0,25.

1) Benoni [Benonisen] Storholm flyttet hit da han solgte bnr. 1 unntatt Sjøforsen.

 

2) Einar Storholmen (10.1.1913‑10.12.‑42), Far: ungkar Peder Deodor Israelsen 58 Svaleng, Mor: pike Ellerine Petrine Eriksen på bnr. 2 her, kjøpte Sjøforsen fra Benoni Stor­holms dødsbo 1944? G.m. Solveig Lorentsen, f. 1914, fra 70 Dalosen bnr. 2.

Barn:

1. Gunnar, død 5.9.1985,

2. Sverre (Ørlandet),

3. Einar (Hemnesberget).

Enka Solveig G.II. 1949 på 96 Bjerkli.

 

BRUK II med varierende landskyld.

1) Amund var den første kjente brukeren. Han var øde­gårdsmann 1620‑32, det siste året "forarmet".

 

2) Peder var ødegårdsmann fra 1634 og leilending fra 1639. Han var skysskaffer fra 1642. 1647 var lands­kylda 2 pund 6 mark og skatten ½ Rd 6 skill. Han var bruker 1655, og deretter mangler noteringer til 1660.

 

3) JonJonsøn var bruker fra seinest 1661. Ved M 1666 var Jon 41 år, med stedsønnene

1. Jens Jonsøn, 24 år og

2. NN Persøn 12 år.

 

4) Benjamin Pedersøn var bruker fra 1696. Ved M 1701 var han 38 år, med sønnene

1. Peder, 8 år og

2. Jon, 3 år.

 

5) Thomas Jonsøn var bruker fra 1704. G.m. Beritte Jonsd. (1665‑1739).

Barn som er kjent:

1. Ane, f. 1704, d.‑34,

2. Anders, f. ‑08.

Thomas overlot ½ våg til etterfølgeren 1734.

 

6) Anders Haagensøn, d. 1741, bykslet ½ våg 1734 og resten 1739. G. 1735 m. Lisbet Jensd. f. 1713, fra 72 Utskarpen Bruk I.

Barn:

1. Anne, f. 1735, til 70 Dalos, gift med Jens Jonsen,

2. Bereth Elisabeth, f. ‑37, konfirmert 1755,

3. Jens, f. ‑39.

Ved skiftet etter Anders 1741 var boets brutto 45‑3‑12. Husdyr: I hoppe, 2 kyr, 4 kviger, 4 sauer, 2 jømmer, 4 værer. Lisbeth var enke ved moster Kirstens skifte 1757.

 

7) Peder Benjaminsøn ? ikke sikkert identifiseret. Kan være den Peder Benjaminsen som var f. her 1723. Han står oppført på Storholmen i fogdens skatterestan­seliste 1751. Han bykslet Kvalnes i Nesna 1752. Han kan ha vært gift med enka Lisbet. Hennes dødsfall er ikke innført i Hemnes kirkebøker.

 

Bnr. 2 (lnr. 256) OPPIGARDEN, fortsettelse av Bruk II, landskyld 2 pund 12 mark, 1838: 3 ort 5 skill., 1891: M. 2,18.

8) Ole Benjaminsøn (1714‑31.1.‑77) fra Bruk III her, fikk bbr. dat. 16.10.1756, tl. 2.4.‑57. G. 1744 m. Mari­te Gullesd. (1717‑1781) fra 141 Meland bnr. 1.

Barn:

1. Bendigt, f. 1745, d. før ‑77,

2. Sara, f. -46, ugift ved morbror Jons skifte 1791,

3. Benjamin, f. ‑48 (Kvalnes i Nesna),

4. Peder, f. ‑50 (her),

5. Karen, f. ‑52 (Flostrand i Nesna),

6. Elen. f. ‑54 (70 Dalosen bnr. 5),

7. Maren, f. ‑56, død samme år,

8. Ane Bendicte, f. ‑58, sto fadder 1782, men ikke nevnt i morbror Jons skifte 1791.

Ved skiftet etter Ole 1777 var boets brutto 83‑0‑2, gjeld og avg. 61‑0‑9, av dette åbotstakst på hus 12 Rd. Sølv for 2 Rd. Husdyr: 1 hoppe, 2 kyr, 1 toårs kvige, 1 kalv. 2 sauer, 1 jømmer, 2 lam.

 

9) Peder Olsøn (1750‑25.10.1822), sønn av f.br., var bruker fra 1780. Han er i fogderegnskapene kalt "den yngre" for ikke å forveksles med Peder Olsøn på bnr. 3. G. 1780 m. Johanna Olsd. (1751‑21.10.‑85).

Barn:

1. Ole, f. 15.9.1782, husmann i 65 Hemnessjyen,

2. Elen, f. 1.1.‑84, død straks.

G.II. 1786 m. Anna Israelsd. (1757‑2.3.1844) fra 92 Straumfors bnr. 2.

Barn:

3. Johanna Maria, f. 1787 (95 Jamtjord bnr. 4),

4. Dorothea Pernilla, f.‑89 (her),

5. Israel, f. ‑91, død 1803 i barnekopper,

6. Gulle Benjamin, f. 25.5.‑94, d. 18.1.1836 ugift,

7. Karen, f. ‑97, ikke nevnt i mors skifte 1844,

8. Marith, f. ‑98, død 1803.

 

10) Jens Hansen (1790‑1855) fra 70 Dalosen bnr. 1, fikk bbr. dat. 19.11.1815, tl. 1.5.‑16. G.I. 1815 m. Dorot­hea Pedersd. (1789‑20.10.1843), datter av f.br.

Barn:

1. Israel, f. 1815,

2. Hans Samuel, f. -16, d. ‑17,

3. Maren Hellena, f. 11.4.‑18, d. 6.4.‑54 ugift,

4. Peder Christian, f. 11.6.‑21 (her),

5. Israel Andreas, f. 1.2.‑24 (70 Dalosen bnr. 4),

6. Hans Samuel, f. 25.3.‑27, d. 20.5.‑28,

7. Marta Karina, f. 12.9.‑29 (52 Breivika pl. Dalbosletta),

8. Hans Olaii, f. 18.5.‑32, gift 1867 med enken Berit Nilsdatter (1823-91) Kvalnes i Nesna. Hans til USA 1891.

G.II. 1845 m. Giertrud Johannesd. (1790‑1884) fra bnr. 1 her. Ingen barn. Bodde på 70 Dalos hos sin datter Berit etter hun ble enke.

 

11) Peder Jensen (1821‑22.1.‑94), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 31.10.1856, tl. 29.9.‑57. G. 1846 m. Elen Larsd. (1817‑12.10.1909). Elen hadde f.e. to barn, tv. f. 29.10.1844: Ane Lorentze (75 Rørlia) og Jakobie Johanna, Far: ungkar Anders Jakobsen 87 Tybekken.

Felles barn:

1. Dorthea Pedernille, f. 4.5.1847, til Sjoneidet i Nesna, gift med Ole Andersen f. 1836 Andfiskå i Nord-Rana, 2 barn,

2. Jensine Johanne, f. 23.9.‑49,

3. Karen Bang, f. 26.1.‑52, død 1916, til Hauknes i Nesna, gift med Gulle Jonsen f. 1838 Hauknes, 8 barn,

4. Maren Gurine, f. 8.5.‑54 (her),

5. Nicoline Christine, f. 23.10.‑57, d. 27.1.1939 (Hauknes i Nesna).

 

12) Bernt Eriksen (5.9.1850‑19.3.1932) fra Støren, var bruker fra for 1900, og fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 1500, dat. 12.5.1908, tl. 2.5.‑10. G. 1879 m. Maren Pedersd. (1854‑12.7.1930), datter av f.br.

Barn:

1. Inga Emilie, f. 18.4.1880 (her),

2. Peder Kristian Jæger, f. 3.3.‑83,

3. Elen Jonelle Lund, f. 9.1.‑85,

4. Martin Bang, f.‑ 30.4.‑87 (USA‑10),

5. Ellerine Petrine, f. 16.6.‑93 (Nepelberg i Nesna), hun hadde en sønn Einar f. 1913, Far: Peder Israelsen f. 1890 Tverberg i Hattfjelldal (nå i Hemnes). Peder dro til Winnipeg i Canada.

 

13) Anders [Benonisen] Storholm (1876‑25.10.1961) fra bnr. 1 her, fikk skj. fra Bernt Eriksen for kr. 2000, tl. 21.3.1931. G. 1903 m. Inga Berntsd. (1880‑21.5.­1943), datter av f.br.

Barn:

1. Anna Iverte, f. 2.9.1904, død 1988, gift 1923 med Albert Brandser f. 1898 i Lurøy, 4 barn.

2. Birger Martin, f. 6.3.‑07 (her),

3. Egil Norman, f. 11.8.‑12,

4. Ingolf Antoni Bek, f. 20.1.‑18 (bnr. 1 her),

5. Borghild Pauline Jæger, f. 14.1.‑21 (92 Straumfors bnr. 2),

6. Per, f. 8.3.‑23, gift med Maja Lisa (fra Finland), 1 barn.

 

14) Birger Martin Storholm (1907‑24.10‑85), sønn av f.br., overtok bruket 1947. G. 1930 m. Dagmar Dalos, f. 19 10, fra 70 Dalosen bnr. 4.

Barn:

1. Arnt, f. 16.8.1930 (her),

2. Olav, f. 9.10.‑36, d. 8.8.‑62.

 

15) Arnt Storholm, f. 1930, sønn av f.br., overtok 1967 bnr. 9 Aas, 1973 bnr. 2 for kr. 10 000, og 1975 bnr. 8 for kr. 10 000 ved skj. fra Rana skifterett. G. 1953 m. Arna Marie Vesterbekkmo, f. 30.1.1929, fra 17 Vesterbekkmo bnr. 1.

Barn:

1. Asle, f. 9.6.1953, gift 1983 med Solveig Pettersen f. 1947 Hammeren i Nord-Rana, 2 barn,

2. Bodil, f. 25.11.‑56,

3. Olav, f. 2.11.‑64, gift med Gunn Elin Sørmo f. 1967 Gruben i Rana, 1 barn,

4. Martha, f. 8.3.‑66, død.

 

Bnr. 8 BAKKEJORD, fraskilt 1920 fra bnr. 2 med skyld M. 0,50.

1) Emil Thomassen (1888‑30.10.1971) fra pl. Holm­sjøen her, fikk skj. fra Bernt Eriksen for kr. 1600, tl. 20.12.1930. Han hadde da bodd her fra 1920. G. 1915 m. Sofie Hansen (1884‑30.10.1964) fra 72 Utskarpen pl. Lørdagsvik.

 

2) Arnt Storholm på bnr. 2 overtok 1975 bnr. 8 for kr. 10 000 ved skj. fra Rana skifterett.

 

Bnr. 9 Aas, fraskilt 1934 fra bnr. 2 m. skyld M. 0,38.

1) Birger [Andersen] Storholm fra bnr. 2 her, fikk skj. fra faren Anders Storholm for kr. 300, tl. 9.3.1935.

 

2) Arnt Storholm på bnr. 2 overtok 1967 bnr. 9.

 

BRUK III med varierende landskyld.

1) Nils var ødegårdsmann 1628‑32, forarmet alle år og med ½ Rd skatt. Noteringer mangler t.o.m. 1638.

 

2) Oluf Torstensøn var leilending fra 1639 med 1 Rd skatt. 1647 var landskylda 1 pund og skatten 3 ort. Ved M 1666 var Oluf 52 år, med sønnen

1. Ole, 17 år.

Dessuten er to døtre,

2. Maren og

3. Magli,

kjent fra skiftet etter broren Ole 1710.

 

3) Ole Olsøn (ca 1678‑17 10), sønn av f.br. var bruker fra 1673. G.m. Karen Jonsd. (ca 1654‑1741). Ingen barn som levde 1710. Ved skiftet etter Ole var boets brutto 94‑4‑4, avg. 19‑3‑4. Husdyr: 1 hoppe, 1 gl. hest, 6 kyr, 1 kvige, 1 dalkvige, 2 kalver, 6 sauer, 5 jømmer, 2 lam, 1 hanegeit, 1 svin. Enka var bruker t.o.m. 1714.

 

4) Benjamin Jenssøn (ca 1677‑1742) var bruker fra 1715. G. 1709 m. Eli Monsd., d. 1753, fra 78 Brattland Bruk I.

Barn:

1. Ane, f. 1713, død -80, til Finnvika på Tomma, to ekteskap der, 7 barn,

2. Oluf, f. ‑14 (bruk 2 her),

3. Mons, f. ‑16, død -83, til Fuglstad i Nesna, gift 1744 med Gunhild Rasmusdatter f. 1726 Hauknes i Nesna,

4. Jens, f. ‑21, til Lofoten, 2 barn der,

5. Peder, f. ‑23 (Kvalnes i Nesna).

Ved skiftet etter Benjamin 1743 var boets brutto 61‑0-­13, avg. 6‑4‑8. Bøker: Müllers postill. Husdyr: 1 hop­pe, 6 kyr, 1 markokse, 1 dalokse, 1 kalv, 5 sauer, 5 jøm­mer, 4 lam. Enka med hjelp av voksne sønner var trolig bruker til ca 1749.

 

5) Holger Jakobsøn fra Sjånes NR var bruker her noen år fra ca 1750. Nevnt bare indirekte, ved at neste bruker hadde overtatt bruket fra sin "Sl. Sviger­fader". Om Holgers familie se Mo prestegjeld.

 

Bnr. 3 (lnr. 258) INNIGARDEN, fortsettelse av Bruk III, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 3 ort 22 skill, 1891: M. 2,41.

6) Lars Pedersøn (1722‑87) fra Jamtlia bnr 5 i Nord-Rana, fikk bbr. dat. 16.12.1756, tl. 29.4.­57. G. 1743 m. Karen Holgersd. (1722‑2.11.‑76), dat­ter av f.br., f. Sjånes NR.

Barn:

1. Peder, f. 1744, d.‑66, borte på sjøen 21.12.1766 sammen med 5 andre fra Hemnes,

2. Holger, f. ‑46, d. ‑66, borte på sjøen 21.12.1766 sammen med 5 andre fra Hemnes,

3. Jon Ivar, f. ‑51, ikke nevnt i mors skifte 1777.

G.II. 1779 m. Anna Jonsd. f. 1731, fra Ner‑Gruben NR, ingen barn.

 

7) Peder Olsøn (1750‑1822) fra Hesjevik NR og dat­tersønn av bruker nr. 5, fikk bbr. dat. 25.10.1873, tl. 20.10.‑77. (Denne P.O. har betegnelsen "den eldre", P.O. d.y. på bnr. 2). G. 1773 m. Martha Olsd. (1743­-1822) fra Båsmoen bnr. 2 NR.

Barn:

1. Maren, f. 3.2.1774 (78 Brattland, husmannskone),

2. Karen, f. 13.5.‑75, d. 22.7.‑99,

3. Gunnel, f. 5.1.‑77, d. før ‑84,

4. Ole, f. 8.4.‑78, d. ‑81,

5. Lars, f. ‑80, død samme år,

6. Lars, f. 10. 10.‑81 (her),

7. Ole, f. 15.9.‑82, d. før 1822,

8. Gunnel Maria, f. 4.2.‑84, d. 1818 i barsel. Gift (1) 1802 til 105 Samuelmoen, og (2) 1818 til Grøva i 72 Utskarpen.

 

8) Lars Pedersøn (1781‑3.6.1842), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 2.10., tl. 9.10.1804. G. 1804 m. Ingebor Andersd. (1783‑etter 1826) fra 101 Røsså bnr. 1.

Barn:

1. Peder, f. 1805, nevnt i fars skifte 1842,

2. Anders, f.‑07 (her),

3. Ole Johan, f. ‑10, død -70 som legdslem på Hammerø i Nesna, gift med Berit Hansdatter f. 1798 Stokka i Nesna,

4. Jacob, f. ‑14, skifte 1870, ugift og barnløs,

5. Anna Kierstina, f. 24.3.‑17, hun hadde en datter Lydia Marie f. 1842, Far: skomaker Johan Nilsen f. 1818 på 64 Presteng,

6. Lorentz Mathias, f. 27.5.‑20 (husm. 78 Brattland),

7. Karen Gurine, f. 15.3.23 (105 Samuelmoen pl. Hella),

8. Ingebor Maria, f. 27.9.‑26, 63 Sund ved bror Jakobs skifte 1870.

 

9) Anders Larsen (1807‑22.3.‑81), sønn av f.br., var bruker fra 1837. G. 1837 m. Elen Kristine Eliasd. (ca 1804‑25.2.‑81), fra Bjørnådal NR.

Barn:

1. Elias Mathias, f. 8.2,1838 (her),

2. Johan Christian, f. 26.7.‑40, d. 26.8.‑48,

3. Edvard Benjamin, f. -41, d. -53,

4. Lorentze Petrine, f. 13.10.‑44, d. 13.12.‑57,

5. Marthinus, f. 18.1.‑47 (77 Storstrand bnr. 6).

 

10) Elias Andersen (1838‑25.1.1901), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 6.1., tl. 15.11.1862. G. 1861 m. Anne Olsd. (1 835‑12.7.1915) fra 95 Jamtjorda bnr. 3.

Barn:

1. Olava Anna, f. 10. 10. 1864 (74 Gjesbakken bnr. 1),

2. Mensine Lorentse, f. 30.5.‑68 (92 Straumfors bnr. 1),

3. Ole Andreas, f. 11.4. -73, d. 22.2.1959, til Vikeland, Hauknes i Nesna, gift 1897 med Matilde Andersdatter f. 1873 Hauknes, 4 barn,

4. Elling Marthin, f. 6.10.‑77 (her).

 

11) Elling Eliassen (1877‑1.1.1937), sønn av f.br., fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 1400 og kår til foreldrene, dat. 9.7.1908, tl. 30.9.‑09. G. 1905 m. Iverta Mart­inusd. (1884‑etter 1937) fra 77 Storstrand bnr. 5.

Barn som er kjent:

1. Lorentse Martine, f. 25.10.1905, d. 18.5.‑33,

2. Alfhild Marie, f. 12.8.‑07, d. 26.6.‑25 ugift,

3. Elen, f. 25.4.‑16.

Alle tre døtrene var ugifte.


12) Olav Tetmo, f. 1911, fra 82 Høykleppen, kjøpte 1939 bruket av Elen Eliassen, datter og arving av f.br. G. 1938 m. Kristine Johansen, f. 23.5.1915.

Barn:

1. Harald, f. 1938,

2. Odd, f. ‑44,

3. Kristin, f. ‑46,

4. Bjørg, f. ‑50

 

Bnr. 4 RÆVSTI‑ og BROFOSSEN, fraskilt 1909 fra bnr. 3 med skyld M.0,90.

 

Bnr. 6 ENGESBAKKEN, fraskilt 1914 fra bnr. 3 med skyld M. 0,20.

1) Hans Iversen (1853‑3.8.1936) fra 72 Utskarpen pl. Fallet, var husmann her fra før 1885. Han fikk skj. fra Elling Eliassen for kr. 500, tl. 2.2.1914. G. 1885 m. Anna Johansd. (1860‑8.12.1928) fra 88 Utland pl. Furnes.

Barn:

1. Elen Johanna, f. 9.7.1887 (75 Rørlia),

2. Hans Andreas Heitmann, f. 19.10.‑92, d. 24.5.1903,

3. Henny Anette Hind, f. 4.2.1904, d. 17.4.‑76, til Breivoll i Utskarpen, gift med Ivar Breivoll, 4 barn.

 

2) Einar Engesbakk, f. 18.11.1916, fra 74 Gjesbakken, fikk skj. 1931 fra Hans Iversen. G. 1942 m. Agnes Jakobsen (1918-2002), fra Nordteig under Nerdal i Nord-Rana.

Barn:

1. Irene,

2. Steinar,

3. Leif,

4. Elin.

 

 

 

HUSMENN.

Ikke navngitte plasser.

1) Anders, nevnt som husmann 1620.

 

2) Peder, nevnt som husmann 1623.

 

3) Olle Thorstensøn, nevnt som husmann 1667.

 

4) Jens Hanssen på bnr. 2 ble husmann 1856 etter å ha overlatt bruket til sønnen., (1792-etter 1865) fra 21 Nedre Luktvassli bnr 2, gift 1851 med Sakrine Olsd. (fra Dalos?)

Barn: (i HGS er de tre siste feilaktig oppført på bnr 2 bruker 10, men de hører til her)

    1. Hans Henrik, f. 1840,

    2. Gulle Andreas, f. -46, konfirmert 1863, adresse Storholm,

    3. Ole Andreas, f. 29.10.-52, konfirmert 1869, adresse Storholm,

    4. Jensine Helene, f. 11.5.1856, død -91 (Andfiskvatn i Nord-Rana), gift 1889 med husmann Konrad Petrussen f. 1864 på 104 Solhaug, 2 barn,

    5. Nils Johan, f. 22.8.-58, død 13.6.1934, gift 1880 med Jensine Petrusdatter f. 1848 Mosbakkmoen på 104 Solhaug. Til Hudson i Wisconsin 1887, 5 barn,

    6. David Andreas, 28.6.-60, død 9.2.-60.

 

5) Thomas Henriksen, f. på Hellesvang i Førde, var husmann her fra ca 1879. G. 1874 m. Marie Olava Johannesd., f 1852 på 91 Tverrbekkli.

Barn:

1. Berthine Josepha, f. 14.8.1876,

2. Tora Hendrikke, f. 27.1.‑78,

3. Johanna Jacobea Alette, f. 8. 11.‑80.

Fam. til USA‑81. De var i Washburn, Bayfields, Wisconsin ved Maries fars skifte 1894.

 

HOLMSJØEN, visstnok under bnr. 2.

1) Thomas Edvard Paulsen (1841‑5.5.1912) fra Kvis­ta i Inderøy, var husmann fra før 1879. G. 1873 m. Jacobea Andersd. (1844‑13.7.1924) fra bnr. 2 her.

Barn:

1. Peder Andreas, f. 21.5.1871,

2. Thea Johanna, f. 30.5.‑79, d. 6.7.1959, til Verran i Nord-Trøndelag, hun hadde en sønn Martin Edvard f. 1908, Far: Gustav Petersen Engen f. 1877 Namsos,

3. Martin Edvard, f. 18.1.‑86,

4. Emil Juel Johan, f. 9.8.‑88 (bnr. 8 her).

 

ENGESBAKKEN under bnr. 3.

1) Kristen Maas Johansen (1847‑1901) fra 25 Skogsmo, f. Luktvassli var husmann her fra ca 1880 og flyttet 1896 til 74 Gjesbakken bnr. 1. Om familien se der.

 

2) Iver Kristensen (1893‑1954), sønn av f. husm. var her kort tid, og overtok så etter sin far på 74 Gjesbakken.

 

SJØFORSEN.

Opptatt som rydningsplass seinest 1666. Gl. matr.nr. 158, landskyld 1 pund fisk. Navnet var skrevet Søfaas, Søefos og Siøfors.

 

1) Peder Nilssøn var bruker 1667‑79. Deretter lå gar­den øde til 1714.

For å motvirke at matrikulert jord ble liggende øde eller ble brukt som tilleggsjord under andre bruk, fan­tes det en kongelig forordning som bestemte at eier eller bruker av slik jord skulle betale dobbelt skatt av den.

Fra 1715 hadde brukerne av Storholmen Sjøforsen som uteng. 1798 søkte de og fikk innvilget å betale vanlig skatt. Fra da var Sjøforsen i realiteten en del av Storholmen.

Ved matrikkelen av 1838 ble Sjøforsen slått sammen med lnr. 256.

 

Som rydningsplass.

2) Nils Johannessen, tidligere bruker på bnr. 1, fikk rydningsseddel fra I.J. Coldevin for grasleie 1 Spd. årlig, dat. 1.9.1855. Han bodde der til sin død 1897. Plassen var ubebodd ved F 1900. Sjøforsen var fraskilt fra bnr. 1 og skyldsatt 1916. Se bnr. 5 Sjøforsen. Fall­rettighetene i Holmelva bortleid til R. Schølberg ved kontrakt 1918.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.