Home / Gardene / 032 Steinmoen

032 Steinmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 175 - 178

32. Luktvasmo (Vefsn 224)

Redigert 30. april 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Lil Lugtvasmoe 1723, Luktvatsmo 1838, Luktvasmo 1891. Daglignavnet Steinmoen (Steenmoen) var brukt i kirkebøkene delvis fra 1705, og konsekvent fra 1733 til 1822, seinere vekslende med Luktvasmo, så navnet Steinmoen er like gammelt som det offisielle matrikkelnavnet.

Brukstall og utskiftninger:
Garden har alltid hatt bare ett bruk. Utskiftning 1826 mot 33 Elsfjordosen, 28 Bjerknes og 31 Knutli.

Kvern og sagbruk:
Brukeren betalte 16 skill. kvernskatt 1774. 1778-80 var skatten nedsatt til 8 skill. p.g.a. skade på kverna. Paul Olsøn fikk sagbruksbevilling 1781, men allerede 1795 var saga i dårlig stand. Ny sagbruksbevilling utstedt 1831, med skur­kvantum 7 tylvter tømmer.

Brukeren eide 1795 halvparten i ei bu og ei brygge på Hemnes.

MATRIKKELGARDEN LUKTVASSMO, GNR. 32.

Garden var ryddet i allmenningen før 1701. Førstebyksel betalt 1709.

1723   "Tømmer og Skauv til fornødenhed. Temmelig til Korn, ringe Fæe­march". Gl. matr.nr. 203, landskyld 9 mark fisk.

1838   Nytt matr.nr. 30, lnr. 147, landskyld 4 ort 22 skill.

1865   Omtrent 16 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 138 lass høy årlig. Garden er tungbrukt og frostlendt. Tilstrekkelig hav­ning. Skog til husbehov og 2 tylvter sagtømmer for salg årlig. Gar­den har et vannfall. Omtrent 7/8 mil fra sjøen.

1891   Gnr. 32, skyld 3,25 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Rug                  Bygg                Bl.k.                 Havre   Poteter

1723                 1                                  6                                  10                                0                                  0                                  1 1/2                0                                  0

1835                 1                                  8                                  8                                  3                                  1/4                               1                                  0                                  1                                  1 1/2

1865

Opps.              2                                  10                                10                                0                                  0                                  3 1/2                0                                  1                                  6

Pl. 1)                0                                  2                                  4                                  0                                  0                                  1/2                               0                                  0                                  2

Pl. 2)                1                                  1                                  3                                  0                                  0                                  1/2                               0                                  1/4                               3

Sum-65 3                                  13                                17                                0                                  0                                  4 1/2                0                                  1 1/4                11

1875                                                                                                                           Svin                 Rein

Opps.              2                                  11                                11                                1                                  2                                  2                                  0                                  3/5                               8

Pl. 1)                0                                  2                                  2                                  0                                  0                                  1/5                               0                                  1/5                               1

1) Steinmovika 2) Sagmoen

MANNTALL

1701   1 bruker

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk Tjenere Husmanns-       Inderster

folk                                                                                                       folk

1801     3                                             0                                  2                                  0                                             0

1865     4*                                            2                                  4                                  8*                                            0

1875     3*                                            2                                  4                                  4*                                            1

1891     2                                             0                                  5                                  2                                             0

*1 fosterbarn

EIERE
Tilhørte Rydningdgodset, se Kjerringhalsen. Brukeren kjøpte garden 1901. Seinere har brukerne vært eiere.

BRUKERE.

STEINMOEN, landskyld 9 mark, 1838: 4 ort 22 skill. 1891: M. 3,25.
1) Peder Jonsøn, rydningsmann, 26 år ved M 1701. Han var gift, men navnet på kona ukjent.
Barn:
        
1. Syneve, f. 1705.

2) Ole Paulsøn (ca 1684-1747) betalte førstebyksel 1709. Man vet ikke hvor han kom fra, men i skiftet etter ham er der opplyst at han hadde en bror Anders Paulsøn Ømmervassbukt i Vefsn. G.I. m. Marite Hansd. fra 95 Jamtjord, d. 1719.
Barn:
        
1.    Barbro, f. 1709, d. før -19 (Malmhaugen i Nord-Rana)
        
2.    Beritte, f. -12, d. før -19.
G.II. 1719 m. Abelone Larsd. (ca 1698-16.11.1786) fra 36 Stormoen.
Barn:
        
3.    Lars, f. 1720, d. før -26,
        
4.    Maritte, f. -22 (36 Stormoen pl. Kivamoen),
        
5.    Goula, f. -24, ikke nevnt i fars skifte 1747,
        
6.    Lars, f. -26 (30 Svartvatn),
        
7.    Powel, f. -28 (her),
        
8.    Johannes, f. -31, nevnt i fars skifte -47,
        
9.    Bendigt, f. -33 (47 Bjurbekkdalen),
        
10. Gjertrud Kierstina, f. -36, ikke nevnt i fars skifte -47,
        
11. tv. Karen Abelona, f. -39, nevnt i fars skifte -47,
        12. tv. Berit, f. 39, ikke nevnt i fars skifte.

3) Paul Olsøn (1728-1790), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 20.3., tl. 3.10.1749. G. 1750 m. Dordi Jonsd. (1719-1796) fra 130 Bollermoen.
Barn:
        
1.    Ole, f. 1751 (40 Myrvik),
        
2.    Doreth, f. -53 (75 Rørlia),
        
3.    Apolone, f. -55 (33 Elsfjordosen),
        
4.    Jon, f. -57 (her),
        
5.    Nils, døpt 6.1.-60 (Blyset i Nesna),
        
6.    Lars, f. -62 (gift på Schey i Herøy ved mors skifte -96),
        
7.    Siri, f. 14.6.-65, ikke nevnt i mors skifte -96.
Paul Olsøn flyttet i 1780-åra gardens hus fra den opprinnelige plassen til den plassen de hadde inntil midten av 1900-tallet.

4) Jon Paulsøn (1757-25.11-94), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 17.8.1782, tl. 12.5.-83. G. 1782 m. Gura Larsd. (1756-23.5.1834) f. 66 Gjeitvik, fra 145 Oldernes bnr. 1.
Barn:
        
1.    Paul, f. 6.4.1783, d. -96,
        
2.    Lars, f. 18.1.-86, d. 23.3.1822 ugift, urmaker,
        
3.    Marith, f. -88, d. -96,
        
4.    Dorthea Pernilla, f. -91, d. -96,
        5.    David, f. -93, d. -96.
Ved skiftet etter Jon var boets brutto 663-3-1, gjeld og avg. 85-4-3. Penger: 160 Rd. i Banco sedler, 134-3-0 i orter. Sølv for 6-5-8. Huspostill. Halvparten i bu på Hemnes. Dreiehjul med utstyr, 17 nye hjulrokker uten hjul. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 markkviger, 1 markokse, 13 sauer, 5 jømmer, 1 vær, 2 geiter, 2 hanegeiter.

5) Lars Samuelsøn (1761-28.5.1823) fra 147 Nerleiren bnr. 5, fikk bbr. dat. 22.10.1796, tl. 2.7.-98. G. 1796 m. enka Gura. Ingen barn.

6) Paul Christensen (1795-1880) fra 33 Elsfjordosen fikk bbr. dat. 28.7., tl. 14.10.1823. G.I. 1821. m. Johanna Johansd. (1797-24.1.1861) fra 103 Solbakken.
Barn:
        
1.    Dorthea Johanna, f. 19.3.1821 (11 Espervik pl. Kvalvik),
        
2.    Lars Johan, f. 10.6.-23 (31 Knutli pl. Håkamoen),
        
3.    Christen Mathias, f. 29.3.-25 (husmann her),
        
4.    Johannes, f. 21.5.-27, død samme år,
        
5.    Ane Dorthea, f. 26.3.-29 (31 Knutli),
        
6.    Johannes, f. 10.8.-33,
        7.    Johanna Gurina, f. 17.2.-35,
        
8.    Johan Edvard, f. 26.2.-39 (14 Elsfjord pl. Bomneset).

G.II. 1862 m. Anna Christensd., enke fra 29 Kjerringhalsen. Ingen barn. Paul fraskrev seg bruksretten 5.10.1855.

7) Lornts Hemmingsen (1826-3.5.1907) fra 51 Storbjerka bnr. 6 var bruker fra 1855. G. 1861 m. Helene Pedersd. (1825-23.6.1910) fra 49 Øvre Bjerkadal bnr. 1. Ingen barn.

8) Peder Nilssen (20.7.1867-28.8.1922), f. 40 Myrvik og fostersønn av f.br., fikk skj. fra J. Coldevin for kr. 1500 og kår til fosterforeldrene, dat. 11.8.1900, tl. 15.7.-01. G. 1895 m. Karen Svendsd. (1869-4.1.1950) fra 22 Midtluktvassli.
Barn:
        
1.    Hjalmar Leonhard, f. 6.2.1896 (USA-23, Australia, tilbake til Norge),
        
2.    Sigurd Johan, f. 29.6.-98, d. 16.5.1901,
        
3.    Petter Andreas, f. 9.8.1900 (her),
        
4.    Signy Johanna, f. 27.4.-03, d. 16.11.-10,
        
5.    Helga Jørgine, f. 22.7.-05,
        6.    Astrid Nikoline, f. 3.5.-08, d. 9.2.-10,
        
7.    Ragna Pauline, f. 10.11.-09, d. 10.2.-10,
        8.    Kaare, f. 17.12.-10 (her).
Peder Nilssen [Steinmo] var første formann i Elsfjord skytterlag, som var stiftet 1893.

9) Petter Steinmo, (1900-7.11.-38 ugift), sønn av f.br. fikk skj. fra foreldrene for kr. I 1500, dat. 9.8.1922, tl. 23.2.-35.

10) Kåre Steinmo, f. 1910, bror av forrige bruker fikk skjøte av mor og søsken i 1939. G. 1950 m. Alvhild Notler, f. 23.8.-14 fra 1 Sandnes, bnr. 2.
Barn:
        
1.    Per Kristian, f. 8.6.-52.
        
2.    Ellen Notler, f. 22.8.-55.

11) Per Kristian Steinmo, f. 1952, sønn av forrige bruker, fikk skjøte av foreldrene i 1978.

HUSMENN.

STEINMOVIKA (BJØRNEVIKMO 1891).
1) Ole Sørensen (1807-29.3.1888) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 2, var husm. her fra før 1848. G. 1838 m. Ingeborg Hansd. (1815-etter -91) fra 17 Vesterbekkmo.
Barn:
        
1.    Hans Edvard, f. 3.2.1841, død straks,
        
2.    Olava Maria, f. 15.5.-42 (51 Storbjerka pl. Frydenget),
        
3.    Samuel Johan, f. 1.5.-45 (Gjerø i Rødøy ved bror Hans' skifte -90, hustømmermand og gbr på Gjærøen søndre og Hagland 1900, gift med Kristine Olsen f. -62 i Hemnes, 9 barn),
        
4.    Hans Heitmand, f. 20.7.-48, d. 4.3.-89 ugift, i skifte etter han 1890 nevnes sønn Ole Esaias Olsen, uekte født,
        
5.    Maria Jacobea, f. 29.9.-51, d. 1.4.-93 på Sørgjerdø, tjenestepige, fattiglem, begravet i Rødøy,
         6.    Christense Emilie, f. 4.7.-55 (Rødøy), ved skifte etter bror Hans -90 gift med Svein Heg Gjerø (f. -58 Ørlandet i Nord-Trøndelag), ditto ved F1900.
Ole Sørensen var snekker og smed, og lagde bl.a. jernbeslåtte ovale bommer med buet lokk, beregnet for penger og verdisaker, "Ol'Sørnsa-bommer".

STEINMOENGET (SAGMO 1865).
1) Christen Paulsen f. 1825, sønn av bruker nr. 6 her, var husmann til han reiste til USA-69. Kona var ikke med. G. 1851 m. Ingeborg Pedersd. fra 140 Leirskar bnr. 4, f. 1828. Ingen barn.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.