Home / Gardene / 079 Kvitneset

079 Kvitneset


Hemnes Gård og Slekt, side 499 - 501

 

79. Kvitneset (Rana 167)

Redigert 29. juni 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Quitnes 1690, Qvitnes 1723, Qvitnæs 1838, Kvitneset 1891. Navnet fore­kommer meget ofte ifølge Rygh XVl, og skyldes lyse bergarter som kom­mer til syne hvor de er avvasket av sjøen.

 

Brukstall og utskiftninger:

Kvitneset har alltid vært ett bruk. 1734‑1833 hadde garden noe bykseljord på Ø.Brennberg, men brukerne bodde på Kvitneset, ifølge adr. i kirkebøke­ne. Grensen mot Ø.Brennberg ble regulert og oppmerket 1927.

 

Kverner:

Garden hadde to bekkekverner 1774, og kvernskatten var 4 skill. for hver. Den ene kverna tilhørte Jens AnderssØn Sandnes. Begge kvernene var ubru­kelige 1778, så de måtte ha stått der en tid.

 

MATRIKKELGARDEN KVITNESET, GNR. 79.

Garden var nyoppryddet 1687, med landskyld 1 pund fisk.

1723 "Kaagefisk for Landet. Een ringe Platz mislig til Korn, ringe til Græsning". Gl. matr.nr. 195, landskyld 12 mark.

1838 Nytt matr.nr. 128, lnr. 261, landskyld 3 ort 32 skill.

1865 5 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 108 lass høy årlig. Til­strekkelig og god havning. Tilstrekkelig vedskog. Kort, men tung og besværlig veg fra sjøen.

1891 Gnr. 79, skyld 2,24 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 1 2 4 0 1  0 0

1835 1 8 12 3 1 1/2  0 1/2

1865 1 8 14 0 1  0 1/4 7

1875 1 6 7 0 1  0 1/4 0,04 mål

 

MANNTALL

1701  2 brukere, 2 sønner

 

FOLKETELLINGER

 Husbonds‑  Kårfolk Tjenere  Inderster  Strand‑  Fattige

 folk sittere

1801 4 0 2 0 0 1

1865 3 3 2 2 1 0

1875 7 0 1 1 0 0

1891 7 0 0 0 0 0

 

 

EIERE

Ingen eier oppført før 1690. Oppført som Irgens ‑ Angel‑gods 1690‑93. Fra 1694 benefisert Hemnes kirke. Dette må vel forståes slik at Kvitneset, som ligger mellom to garder som tilhørte Hemnes kirke, ganske snart ble vurdert som rydning i Ø.Brennbergs utmark, og ikke i allmenningen. Det langvari­ge bruks­fellesskapet med Ø.Brennberg synes å bekrefte denne antakelsen. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av bruke­ren 1834. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 261) KVITNESET, landskyld 12 mark, 1838: 3 ort 22 skill., 1891: M. 2,24.

1) Rydningsmannens navn er ikke kjent. Garden står i skattelistene 1690 med ei enke som bruker.

 

2) Sylvester Nilssøn er oppført som bruker i M 1701. Han var da 66 år, med en sønn

1. Erik, 28 år.

Trolig var han en enkemann som hadde giftet seg med enka etter f.br.

 

3) Erik Sylvestersøn (ca 1673‑etter 1732) var bruker fra 1705, og bykslet også 12 mark i Ø.Brennherg 1728. Erik deltok i "sjøslaget" ved Dørvær, se Drevvatn. G. etter 1700 m. Beritte.

Barn.­

1. Anders, f. ca 1702 (her),

2. Lisbeth, f. ‑04, d. før ‑07,

3. Lisbeth, f. ‑06, døpt 1.1.-07, gift 1735 med Anders Eriksen f. 1709 fra Brattland, 2 barn,

4. Sølfæst, f. ‑08, d. ‑30,

5. Stheen, f. ‑11,

6. Ingbor, f. ‑16.

 

4) Anders Eriksøn (ca 1702‑63), sønn av f.br., fikk bbr. på 12 mark i Kvitneset og 12 mark i Ø.Brennberg, dat. 26.6.1733, tl. 6.5.‑34. G. 1733 m. Marite Pedersd. (ca 1699‑7.7.1771) fra Dilkestad, hun hadde tidligere vært gift 1727 med Anders Nilsen fra Selfors i Nord-Ranam 2 barn der.

Barn:

1. Sølfast, f. 1734 (her),

2. Abelone, f. ‑37 (Fuglstad i Nesna), gift med Jakob Olsen, 2 barn,

3. Peder, f. ‑41 (i kongens tjeneste i Fredriksværn 1761), ikke nevnt i mors skifte 1771.

 

5) Sølfast Anderssøn (1734‑1803), sønn av f.br. fikk bbr. på 12 mark i Kvitneset og 12 mark i Ø.Brennberg, dat. 10.7.1758, tl. 14.9.‑59, G. 1761 m. Caren Isachsd. (1731‑1810) fra I.Brennberg bnr. 2.

Barn:

1. Berte, f. 1762 (N.Brennberg),

2. Peder, f. 4.2.‑65 (Røsså bnr. 2),

3. Isak, f. ‑67, d. ‑96,

4. Marit, f. ‑70 (her),

5. Andreas, f. 18.7.‑73 (Oterbrand),

6. Karen Augustina, f. 5.7.‑76 (Steinhaugen).

Ved skiftet etter Sølfast 1803 var boets brutto 208‑0-­13, gjeld og avg. 31‑0‑11. Penger: mynter 11‑3‑13, Banco sedler 50 Rd. Sølv for 4‑5‑0. Bøker: Broch­mands postill, Povel Andersens postill og to andre. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 4 sauer.

 

6) Johannes Jonsøn (1763‑12.1.1834) fra 71 Steinhau­gen fikk bbr. på 12 mark i Kvitneset og 12 mark i 80 Ø.Brennberg, dat. 18.2., tl. 7.2.1802. G. 1792 m. Marit Sylvestersd. (1770‑5.3.1866), datter av f.bruker. 1798‑1801 bodde fam. på 80 Ø.Brennberg.

Barn:

1. Jacob. f. 1792, d. 21.10.1830,

2. Karen, f. 10.7.‑94, d. 1812,

3. Johannes, f. ‑96 (her),

4. Malene, f. ‑98 (78 Brattland bnr. 2),

5. Isaag, f. 1800 (74 Gjesbakken bnr. 2),

6. Bereth Martha, f. ‑02, d. ‑03,

7. Bereth Martha, f. ‑04 (67 Buvik),

8. Zacharina, f. ‑07, død samme år,

9. Zacharina, f. ‑09 (80 Ø.Brennberg bnr. 1),

10. Ingebor Maria, f. ‑11 (96 Bjerkli pl. I.Eidbukt),

11. Karen Andrea, f. ‑14, tjente på Nedre Brennberg hos Svend Rasmussen ved F1865, 1875 og 1900, ugift.

 

7) Johannes Johannessen (1796‑19.12.1871), sønn av f.br., fikk kongeskjøte på Kvitnes med landskyld 1 pund for 90 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger. G. 1828 m. Maren Malene Hansd. (ca 1796‑27.7.1864) fra Longset i Nesna.

Barn:

1. Marith Zachrine, f. 29.1.1829 (Hemnesberget), fattig, begravd på Bjerka, losjerende på Hemnesberget i F1900, ugift,

2. Johannes, f. 8.7.‑30 (her),

3. Aletha Maria, f. 14.1.‑33 (Høykleppen),

4. Hans Andreas, f. 7.2.‑35, d. 4.3.‑66, heime ved F1865,

5. Jens Jørgen, f. 5.1‑39, løskar, fisker og tømmermann, heime F1875, ugift, "sindssvag".

 

8) Johannes Johannessen (1830‑31.5.1917), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for 90 Spd., dat. og tl. 30.4.1861. G.I. ca 1863 m. Kirsten Jacobsd. (ca 1829-18.7.‑66) f. Fuglstad i Nesna.

Barn:

1. Jacob Christian, f. 11.7.1864 (Ø.Brennberg bnr. 1).

G.II. 1867 m. Marit Iversd. Udnæs (1844‑2.3.1927) fra Storstrand bnr. 1.

Barn:

2. Kjerstine Anna, f. 21.4.1868, d. 15.2.1954, ugift,

3. Johannes Martin, f. 25.1.‑70, d. 25.1.‑93, ugift,

4. Idda Dorthea, f. 22.1.72 (Ø.Brennberg bnr. 2),

5. Iver Udnæs, f. 19.1.‑74 (her),

6. Svend Peder Heitmann, f. 21.10.‑79 (Brattland bnr. 10),

7. Martin Johan, f. 25.12.‑86, ugift.

 

9) Iver Johannessen (1874‑14.3.1955), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 2.5.1913. G. 1897 m. Kristine Olsd. (1877‑30.10.1959) fra I.Brennberg bnr. 3. Barn:

1. Johannes Martin, f. 7.4.1898, d. 8.5.‑1979, gift 1920 med Olga Olsen (1894-1974) fra 119 Bleikvassfors, 3 barn,

2. Ole Christofer, f. 14.9.‑99 (USA‑15), gift i USA med Gladys, 3 barn,

3. Jakob Anker, f. 27.2.1901, d. 24.1.-78 i Vågan, gift 1925 med Klara Reitan f. 1905 i Nesna pg.,

4. Laurits Meier, f. 18.9.‑02, d. 18.9.‑88, gift med Henriette Johansen fra Træna, de bodde i Juvika på Hemnesberget, 3 barn,

5. Kaare, f. 19.6.‑04, d. 8.9.‑80, til 51 Bjerka bnr 4, gift med Sigrid Fosserud (1909-44), 1 barn,

6. Magnus Johan, f. 4.2.‑06, d. 21.1.‑29, druknet,

7. Anna, f. 30.4.‑08, gift med Nikolai Henriksen f. 1885, 1 barn,

8. Ivar Kornelius, f. 24.5.‑ 10 (Hemnesberget), gift med Inga Paulsen f. 1907, 3 barn,

9. Per, f. 3.2.‑12 (her), gift med Johanna Sylvestersen fra Ugla, 5 barn,

10. Kristense, f. 28.2.‑13, d. 15.1.‑15,

11. Christense, f. 13.9.‑16, til 78 Brattland, gift med Einar Bratland f. 1904, 4 barn,

12. Ingrid Berg, f. 14.1.‑19, gift 1938 med Einar Osmo f. 1915, 3 barn,

13. Jon, f. 22.5.‑22.

 

10) Per Kvitnes (1912‑28.9.68), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000 og kår, dat. 5.7.1948.

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.