Home / Gardene / 119 Bleikvassfors

119 Bleikvassfors


Hemnes Gård og Slekt, side 743 - 746

119. Bleikvasforsen

Oppdatert 23. mars 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Blegvasforsen 1772, Blekvatsfors 1838, Bleikvasforsen 1891. Som daglignavn forekommer også "Punn førsæ". Navn etter en foss i elva nedenfor Bleikvatnet. "Bleik" i navnet skyldes fargen på vatnet. Den kommer fra breslam.

Brukstall og utskiftninger:
Bare ett bruk t.o.m. 1925. Markeskjellsforretning 1825 mellom rydningsplassene Bleikvassforsen og 122 Rapliåsen. Markeskjellet mot 118 Kongsdalen bestemt samtidig med en utskiftning der 1859.

Sagbruk:
Garden fikk sagbevilling sammen med 124 Bleikvasslia 1843, årlig skurkvantum 3 tylvter.

Skjerping og bergverk:
I tidsrommet 1912‑28 ble det anmeldt 42 ertsfunn på innmarka og i utmarka. Ved kgl. res. av 21.6.1935 fikk A/S Nord‑Norge konsesjon til å erverve og drive bergverksdrift på nærmere anførte ertsanvisninger. Etter siste krig kom gruvedrift i gang i Bleikvassli Gruver.

MATRIKKELGARDEN BLEIKVASSFORSEN, GNR. 119.
Garden var ryddet i allmenningen før 1764 og hadde ikke nr. og landskyld i den gamle matrikkelen. Ifølge et dokument fra 1777 skulle brukeren betale 3 mark (48 skill.) årlig grasleie for plassen "indtil den bliver skyldsat".

1838 Matr.nr. 60, lnr. 181, landskyld 1 ort 23 skill.

1865 10 mål åkerland. Eng, vannsyk sandjord, som antas å gi 130 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Bjørkeskog til brensel. Garden ligger 3 ½ mil fra sjøen, for en del nesten uframkommelig veg.

1891 Gnr. 119, skyld 1,49 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Reiner  Bygg  Havre  Poteter

17761) 0 7 3 3

17991) 1 13 24 0

1835 2 12 12 0 0  0 1 0 1

1865 2 12 12 0 0  10 2 1/2 4

1875 1 11 11 0 1  19 1 1/2 1/4 5

1) fra skifter

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk Kårfolk Tjenere Inderster

1801 3 0 1 0

1865 3 1 3 1

1875 7 1 0 1

1891 10 0 0 0

EIERE.
Tilhørte 108 B Rydningsgodset, se der. Selveiere på fraskilte bruk fra 1926.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 181) BLEIKVASSFORSEN, landskyld 1838: 1 ort 23 skill., 1891: M. 1,40.
1) Jacob Jørgensøn (1720‑97 ?), bror av Jens Jørgensøn 111 Tømmermoen var rydningsmann, nevnt her 1. gang 1764 i "Extraskatten". G. 1755 m. Gunnborg Olsd. f. 1731 fra 118 Kongsdalen Bruk 1.
Barn:
    
1. Marit, f. 1756 (Skog i Vefsn),
    
2. Dorthea, f. -58 (Lofoten),
    
3. Ole, f. -61 (husm. Ømmervassbukta i Vefsn),
    
4. Anna, f. -64 (Nilsskog i V.),
    
5. Nils. f. -70 (Grubben i Hattfjelldal),
    
6. Lars, f. -72.
Jacob var fraflyttet før 1770, da de to yngste barna var født i 118 Kongsdalen. Jacob og Gunnborg var seinere visstnok husmannsfolk i Almdalen i Vefsn.

2) Jon Gabrielsøn 1735‑11.5.‑76), tidligere rydningsmann på Sørdalen i Hattfjelldal, var bruker her fra ca 1770. G. 1757 m. Else Larsd., f. 1758, fra Krutåga ? Hattfjelldal.
Barn:
    
1. Lars, f. 1758,
    
2. Johanna, f. -62,
    
3. Mallena, f. -66,
    
4. Dorothea Anna, f. -68,
    
5. Ole, f. -70,
    
6. Gabriel, f. 20.10.‑74,
    
7. Peder, f. -75, d. 6.11.‑77.
Ved skiftet etter Jon 1776 var boets brutto 41‑2‑8, gjeld og avg. 47‑1‑6. 16 kreditorer hadde fordringer på tils. 42‑3‑4. Husdyr: 4 kyr, 2 treårs kviger, 1 treårs okse, 3 sauer, 2 geiter, 1 hanegeit.

3) Lars Olsøn (1749‑1813 ?) fra 27 Vasshaug fikk bbr. tl. 6.5.1778. G. 1777 m. enka Else.
Barn:
    
1. Martha Jonella, f. 1778 (136 Fjelldal bnr. 2).

4) Jacob Hanssøn (1734‑1817) fra 111 Tømmermoen var bruker fra før 1780. G. 1777 m. Maren Andersd. (ca 1738‑99) fra 124 Bleivasslia ?
Barn:
    
1. Hans, f. 16.6.1777,
    
2. Anna Dorthea, f. -80.
Ved skiftet etter Maren 1799 var boets brutto 155‑3‑2, gjeld og avg. 22‑4‑12. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Husdyr: 1 to‑års hoppe, 6 kyr, 2 markkviger, 1 markokse, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 8 sauer, 6 jømmer, 2 værer, 8 lam.

5) Hans Jacobsøn (1777‑1.1.1832), sønn av f.br., fikk festebrev dat. 18.2.1802. G. 1804 m. Anna Nilsd. (1779‑8.2.1842) fra 116 Bygdåsen bnr. 2.
Barn:
    
1. Maren, f. 1807,
    
2. Jakob, f. -09, d. 9.12.‑69 (Bjørkåsen i Hattfjelldal),
    
3. Nils, f. -12 (her),
    
4. Anna, f. -16,
    
5. Andreas, f. -18,
    
6. Mathias, f. 1.7.‑20,

    7. Christopher Andreas, f. 31.1.-21, ("uægte Barn avled i Hor") Mor: pike Magnhild Ingebrigtsdatter, opphold Forsmo, d. 1.11.1836 (44 år) i Breivik i Hattfjelldal. Christopher i 1836 hos Hans Johansen 114 Grøftremmen

  8. Maren Anna, f. 2.2.‑23, død samme år.
Enka hadde bruket til 1840.

6) Nils Hanssen (1812‑19.9.‑88), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 22.6.1840. G.m. Maria Fredrikke Johnsd. (1804‑21.3.‑64).
Barn:
    
1. Hans Johan, f. 23.10.1837 (her),
    
2. Ellen Anna, f. 20.2.‑40 (118 Kongsdalen bnr. 7).

7) Hans Nilssen (1837‑2.7.‑87), sønn av f.br., var bruker fra før 1865. G. 1864 m. Anne Olsd. (184329.9.193 1) fra 122 Rapliåsen.
Barn:
    
1. Nils Marthin, f. 19.3.1865, d. 10.3.‑82,
    
2. Ole Andreas, f. 19.10.‑66 (her),
    
3. Carl Johan, f. 22.1.‑69 (her),
    
4. Anna Jakobea, f. 11.12.‑71,
    
5. Hans Nicolai, f. 6.3.‑74,
    
6. Edvard Martin, f. 25.7.‑76, d. 25.4.1961 (Hemnesberget),
    
7. Synnive Aminda, f. 12.9.‑78, d. 26.5.‑86,
    
8. Martinus, f. 21.1.‑81,
    
9. Nils Oliver, f. 18.6.‑83, d. 16.12.1970 (her),
    
10. Ingemann, f. 13.7.‑85 (Bleikvassli bnr. 13),
    
11. Anton Sømme, f. 2.10.‑87 (USA-09, gift 1909 med Marit Gurine Andersdatter, 110 Kyllingmo).

8) Ole Hanssen (1866‑28.2.‑94), sønn av f.br., drev garden for mora 1887‑93. G. 1890 m. Maren Antonsd. (1865‑24.10.1926) fra 109 Bjurselmoen.
Barn:
    
1. Hilda Johanna, f. 19.5.1891,
    
2. Anton, f. 30.10.‑92, d.str.,
    
3. Olga Marie, f. 24.10.‑94.
Enka Maren G. 1898 på 118 Kongsdalen bnr. 4.

9) Carl Hanssen (1869‑5.12.1952), bror av f. br., var bruker fra ca 1894. G. 1892 m. Jørgine Marie Andersd. (13.4.1873‑17.2.1961) fra Åkervika i Hattfjelldal.
Barn:
    
1. Hilmar Andreas, f. 30.3.1893, d. 26.1.1978,
    
2. Anders Johan, f. 13.4.‑95,
    
3. Signe Johanna, f. 4.5.‑98 (Hb),
    
4. Jenny, f . 8.1.1906 (her),
    
5. Laura Bech, f, 1.7.‑10 (bnr. 4 her).

Bnr. 2 SOLBERG, fraskilt 1926 fra bnr. 1 med skyld M. 1,24, og er direkte fortsettelse av gardsbruket. Carl Hansen fikk kongeskjøte for kr. 2000, kår til foreldrene og vilkår som nevnt under 108 B Rydningsgodset.
10) Erling Bleikvassli, f. 1905, fra 124 Bleikvasslia bnr. 2, overtok bruket 18.4.1947. G.I. 1929 m. Jenny Karlsen (1906‑1948), datter av f.br. Ingen barn. G.II. 1952 m. Petra Marie Titternes, f, 17.11.1912, enke fra Dønnes. Hennes datter fra 1. ekteskap: Snefrid Elise, f. 16.12.1944. 
Felles barn:
    
1. Roald Johan, f. 1.5.‑52, d. 2008, prest.
Bruket fraflyttet 1972, og har seinere vært anvendt som beite.

Bnr. 3 FORSLUND, fraskilt 1933 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.
1) Hilmar Andreas Bleikvassfors (30.3.1893‑26.1.1978) f. her, var rydningsmann. G.m. Helga Marie Pedersen (1896‑2.2.1964) fra 108 Villmoen bnr. 1. Helga hadde f.e. en datter Mjørdis Helmine, f. 31.3.1917, F: uk. Ingebret Ingebretsen fra Hattfjelldal.
Felles barn:
    
1. Køyler Jarle, f. 16.7.1929, d.str.,
    
2. Charles Jutmar, f. 12.8.‑30, d. 23.8.‑35,
    
3. Judith, f. 18.10.‑32.
Hilmar hadde bruket til sin død.

2) Jan Syversen, f. 27.2.1947, fra Dalselv, kjøpte bruket 1980. G. 1968 m. Elinor Aasland, f. 4.7.1946, fra 70 Dalos bnr. 16.
Barn:
    
1. Raimond, f. 28.4.1968,
    
2. Lena, f. 4.2.‑72.

Bnr. 4 NORUM, fraskilt fra bnr. 1.
1) Trygve Norum (24.5.1904‑31.12.‑87) var rydningsmann. F: uk. Ole Christian Martinsen, M: p. Anna Jakobsd. 122 Rapliås. G. 1933 m. Laura Bech Bleikvassfors, f. 1910, fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Arnulf Frank Viktor, f. 6.5.1934,
    
2. Thorleif Karl Johan, f. 9.6.‑37,
    
3. Sigrun Marianne, f. 4.1.‑45,
    
4. Otto, f. 10.7.‑48.

2) Tore Olsen, f. 21.8.1948, fhv. gruvearbeider, kjøpte bruket juni 1990. G. 1968 m. Ulli Vikdal, f. 30.4.1950.
Barn:
    
1. Helene, f. 9.12.‑1967 (Korgen),
    
2. Aina, f. 1.10.‑72 (Korgen),
    
3. Rithva, f. 14.6.‑78.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.