Home / Gardene / 109 Bjurselmoen

109 Bjurselmoen


Hemnes Gård og Slekt side 698-702

 

109. Bjurselvmoen

Redigert 15. januar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Biørselmoen 1705, ‑23 og ‑95, Bjorselvmoen 1838, Bjurselvmoen 1891. Navnet kommer fra "bjur" = bever, og forutsetter at der har vært ei elv "Bjurselva", men noe slikt navn er ikke bevart. "elv‑" i gardsnavnet i matrikkelen må bero på en misforståelse, likeså Bjurselvfossen på det gamle gradteigskartet. En strekning av Røssåga der den renner forbi garden kalles Bjursela. I det nye kartverket er gardsnavnet Bjursælmoen.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil 1924. Utskiftning 1827 av eng, skog og utmark mellom Bjurselvmoen og 108 Villmoen, og minnelig utskiftning 1847 mellom Bjurselvmoen og 111 Tømmermoen.

 

Kvern og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern 1774, skattlagt med 4 skill. Mathias Davidsøn fikk privilegiebrev for sagbruk 1775. Saga var i bruk 1779‑1806. Ny sagbevilling var gitt 1834.

 

Seter:

Bjurselvmoen hadde seter i nyere tid.

 

 

MATRIKKELGARDEN BJURSELVMOEN, GNR. 109.

Opptatt som rydning i allmenningen før 1705.

1723    "Tømmer og Brendefang. Marchegaard sneefast og frostkiendt". Gl. matr.nr. 201, landskyld 6 mark fisk.

1838    Nytt matr.nr. 50, lnr. 171, landskyld 1 daler 1 ort 9 skill.

1865    25 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, noe vannsyk, som antas å gi 130 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 4 tylvter sagtømmer for salg årlig. Et vannfall, som ikke har årgangsvann. 11/2 mil fra sjøen.

1891    Gnr. 109, skyld 4,51 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Rug

Bygg

Bl.k.

Havre

Poteter

1723

1

7

8

0

0

2 ¾

0

 

 

1838

1

9

12

0

1

2

0

½

2

1865

Opps.

1

10

12

0

½

2 ½

0

1

6

Pl. 1)

0

1

1

0

0

¼

0

0

1

1875

Opps.

3

10

15

0

0

3

0

1

8

Pl. 1)

0

2

3

0

0

½

0

0

1

1) Leiravneset

 

 

 

FOLKETELLINGER

 

Husb.folk

Kårfolk

Tjenere

Husm.folk

Inderster

1801

8

0

0

0

0

1865

10

1

0

2

3

1875

7

0

2

3

2

1891

7

4

1

5

1

 

 

EIERE

Bjurselvmoen tilhørte rydningsgodset, se ovenfor. 1924 ble 4 bruk fraskilt, 2 solgt og 2 bortforpaktet.

 

 

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 171) BJURSELVMOEN, landskyld 6 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 4,51.

1) Jens Søfrensøn var rydningsmann og kjent som bruker 1705‑09.

 

2) Jon Olsøn var bruker 1710‑14. Han var bruker på 134 Skresletta fra 1715 ved bytte med følgende bruker. Om fam. se der.

 

3) David Mathiassøn (ca 1677‑1755) fra 134 Skresletta var bruker fra 1715. G.I. m. Siselle Jonsd. (ca 1663‑1726). Hun var en søster av Jon Jonsøn, Staulen på 63 Sund.

Barn:

1.      Mathias, 4 år 1701 (her),

2.      Jon, 2 år 1701 (144 Jerpbakken bnr. 2),

3.      Jens, f. 1705.

G.II 1727 med Veronica Jacobsd. Røsså og flyttet dit. Ingen barn.

 

4) Mathias Davidsøn (ca 1697‑1765), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 16.10.1724. G. 1722 m. Karen Iversd. (ca 1682‑1738) fra 107 Korgen.

Barn:

1.      David. f. 1723.

Ved skiftet etter Karen 1739 var boets brutto 110‑0‑8, avg. 8‑3‑8. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 10 sauer, 6 jømmer, 3 værer.

 

5) David Mathiassøn (1723‑96), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 17.10.1741. G. 1744 m. Karen Hansd. (1719-87) fra 145 Olderneset bnr. 2.

Barn:

1.      Karen, f. 1746 (144 Jerpbakken bnr. 2),

2.      Mathias, f.‑50 (her).

 

6) Mathias Davidsøn (1750‑1812), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.12.1772, tl. 29.4.‑73. G.I. 1774 m. Elisabeth Andersd. (1745‑11.5.‑75) fra 116 Bygdåsen bnr. 1. Ingen barn. G.II. 1776 m. Gjertrud Andersd. (1753-1804) fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 1.

Barn:

1.      Karen Elisabeth, f. 3.5.1777 (140 Leirskaret bnr. 4),

2.      David, f. 1.5.‑80 (her),

3.      Anders, f. 10.7.‑82 (110 Kjukkelmoen bnr. 1),

4.      Jon, f. 31.3.‑86, d.‑89,

5.      Dorthea, f.‑88 (87 Tybekken bnr. 2),

6.      Jon, f.‑91,

7.      Mathias, f.‑95 (127 Bryggfjelldalen bnr. 3).

Ved skiftet etter Gjertrud 1804 var boets brutto 194‑0-0, gjeld og avg. 27‑4‑4. Bøker: bibel, Brochmands postill og 7 andre. Husdyr: 1 gl. og 1 ung hest, 8 kyr, 1 okse, 1 dalokse, 2 kalver, 5 sauer, 1 jømmer, 2 risbit værer, 1 geit.

 

7) David Mathiassen (1780‑23.12.1868), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 2.5.1808. G. 1811 m. Margrethe Ivarsd. (1781‑26.1.1844) fra 141 Meland bnr. 4.

Barn:

1.      Mathias, f. 1813 (her),

2.      Iver, f.‑15 (129 L.Bryggefjell bnr. 1),

3.      Gjertrud, f.‑16 (118 Kongsdalen bnr. 1),

4.      Peder, f. 7.12.‑18, d. 13.2.‑59 ug,

5.      Karen, f. 2.7.‑21 (Tortenlia i Hattfjelldal).

 

8) Mathias Davidsen (1813‑26.8.‑94), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 12.11.1839, tl. 22.6.‑40. G. 1839 m. Johanna Johnsd. (1811‑26.10.‑92) fra 131 Reinåmoen bnr. 2.

Barn:

1.      Maren Johanna, f. 20.4.1839 (her),

2.      David, f. 10. 10. ‑40 (her),

3.      Marit Gurine, f. 9.4.‑42 (USA-69, gift i Amerika med Johannes Eriksen),

4.      Johan Petter, f. 31.7.‑43 (USA‑69),

5.      Karen Johanna, f. 22.7.‑45 (129 L.Bryggefjell bnr. 2),

6.      Mathias Johan, f. 17.2.‑47,

7.      Johanne Marie, f. 5.1.‑49 (USA‑82),

8.      Dorthea Maria, f. 30.11.‑50 (78 Brattland bnr. 7),

9.      Peder, f. 3.4.‑52 (USA‑76),

10.    Samuel, f. 22.2.‑55 (108 Villmoen -> 104 Solhaug bnr 11),

11.    Lorentse, f. 4.1.‑57 (i F1900 var hun på 104 Solhaug hos sin bror).

 

9) David Mathiassen, f. 1840, sønn av f.br., var bruker fra ca 1873. Han hadde ikke bbr. G. 1873 m. Maren Olausd. (1846‑13.3.‑81), fra 149 Lillebjerka bnr. 1.

Barn:

1.      Olaus Andreas, f. 26.3.1875,

2.      Martin Johan, f. 26.5.‑77,

3.      Petra Sakrine, f. 31.12.‑79.

Enkemannen med barna til USA 3.8.‑82.

 

10) Anton Olsen (1830‑16.2.‑86) fra 111 Tømmermoen, tidligere 130 Bollermoen pl. Køtamoen, fikk bbr. tl. 25.10.1883. G. 1864. m. Maren Mathiasd. (1839‑7.5.94), søster av f.br.

Barn:

1.      Maren Johanne, f. 4.4.1865 (119 Bleikvassforsen),

2.      Anna Olava, f. 22.10.‑66,

3.      Marith Gurine, f. 18.10.‑69,

4.      Ole Andreas, f. 5.8.‑71 (USA‑00).

5.      tv  Johan Petter, f. 15.5.‑75 d.str., og

6.      tv Mathias Johan, f. 15.5.‑75 d.str.,

7.      Petrine Randine, f. 25.8.‑77,

8.      Johanne Mathea, f. 16.9.‑79 (148 Valla bnr. 9),

9.      Albert Martin, f. 19.4.‑83 (USA‑08).

Enka Maren hadde garden til sin død.

 

11) Ole Peter Rasmussen (1854‑3.2.1920), lærer fra Storvik i Ørskog, Sunnmøre, bodde tidligere på 115 Forsmoen, Sørfjellet, forpaktet garden 1895. G. 1882 m. Barbro Gullesd. (1860‑11.11.1911) fra 115 Forsmoen.

Barn:

1.      Bekka, f. 4.2.1883, d. 10.9.1972, ug,

2.      Ragnvald, f. 24.12.‑84, d. 6.2.‑88,

3.      Olaf Bull, f. 5.10.‑86 (far til Kjell Storvik, direktør og sjef i Norges Bank),

4.      Ragnvald, f. 5.5.‑88,

5.      Gunvald, f. 22.5.‑90,

6.      Peter, f. 24.12.‑92 (bnr. 2 her),

7.      Anton, f. 21.9.‑95 (bnr. 4 her),

8.      Arne, f. 2.7.‑98, d. 20.7.1912.

 

Bnr. 2 FAGERMO er en direkte fortsettelse av gardsbruket på Bjurselvmoen, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 2,10. Det ble samtidig skilt ut ytterligere tre bruk, og bnr. 1 følger statseiendommen.

12) Peter Storvik (1892‑25.12.1971), sønn av f.br., hadde vært forpakter med kontrakt på 10 år mot årlig avgift kr. 30, tl. 1.9.1914. Han fikk kongeskjøte for kr. 3000 og forbehold som nevnt ovenfor under Rydningsgodset, dat. 26. 1., tl. 28.2.1925. G. 1914 m. Maren Jørgensd. (1893‑10.6.1971) fra 123 Smalsundmoen bnr. 1.

Barn:

1.      Olav, f. 23.3.1915,

2.      John, f. 5.5.‑16, d. 15.8.‑90 ug,

3.      Arne, f. 24.6.‑17, d. 8.3.‑43 ug,

4.      Bernhard, f. 20.8.‑18, d. 4.12.‑59,

5.      Jensine, f. 27.1.‑20, d. 30.6.-98 (Bilde i Rana Blad 7.9.2004)

6.      Magnus, f. 7.5.‑21, d. 1.7.‑41,

7.      Petrine, f. 18.12.‑22,

8.      Guttorm, f. 22.9.‑25, d. 10.2.‑89 ug,

9.      Barbro, f. 16.6.‑28,

10.    Anna, f. 1. 12.‑29,

11.    Ragnhild, f. 23.6.‑32, d. 22.6.‑42,

12.    Gunnar, f. 31.1.‑35 (her).

 

13) Gunnar Storvik, f. 1935, sønn av f.br., overtok bruket etter foreldrene ved skj. tl. 28.8.1969. Ugift.

 

14) Jon Petter Lie, f. 1972

 

Bnr.3 FAGERENG, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.

1) Inge Jørgensen (1890‑28.1.1980), fra 123 Smalsundmoen bnr. 1, fikk forpaktnings­kontrakt på 10 år med årlig avgift kr. 10, tl. 10.1.1924 og kongeskjøte for kr. 800 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 16.5., tl.25.8.1928.

F. e. en datter:

1.      Astrid Karoline, f. 30.7.1910,

M: Anna Bek Andersen 118 Kongsdal. G. 1922. m. Amanda Andreassen (1893‑11.2.1943), fra 107 Korgen pl. Brennmoen.

 

Barn:

2.      Andreas Johan, f. 17.1.1924,

3.      Jakob Jørgen, f. 19.5.‑28 (her).

 

2) Jakob Jørgen Fagereng, (1928-2008), sønn av f.br., fikk skj. 1953 sammen med sin bror Andreas, som ikke bor her. Jakob. G. 1978 m. Pauline Johanna Knutli, f. 1930, fra 33 Elsfjordosen bnr. 5. Ingen felles barn.

Jakobs sønn:

1.      Jan Inge, f. 13.12.1961.

 

Bnr. 4 ASPLUND, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.

1) Anton Storvik (1895‑5.6.1966) fra bnr. 1 her, fikk forpaktningskontrakt for 10 år mot årlig avgift kr. 10, ti. 10.1.1924. G. 1917 m. Sofie Jørgensen (1897-18.6.1983), fra 123 Smalsundmoen bnr. 1.

Barn:

1.      Sverre, f. 6.3.1916 (her).

 

2) Sverre Storvik f. 1916, sønn av f.br., fikk skj. tl. 4.1.1972, og kjøpte i tillegg fra Statens Skoger bnr. 8 Asplund nedre, ved skj. ti. 10.11.1975. G. 1950 m. Maren Tustervatn, f. 24.1.1920, fra Hattfjelldal.

Barn:

1. Emma Aud, f. 21.4.1951,

2. tv. Steinar f. 13.12.‑52 (her), og

3. tv. Asbjørn, f. 13.12.‑52,

4. tv. Ivar, f. 16.6.‑58 og

5. tv. Inger Marie, f. 16.6.‑58.

 

3) Steinar Storvik, sønn av f.br., overtok bnr. 4 og 8 ved skjøte tl. 4.5.1987. Samboer med Elsa Marit Sjursnes, f. 7.5.1952, fra Sjursnes i Troms.

Barn:

1.      Rubin Juan, f. 29.5.1984,

2.      Anja Edit Wilhelmine, f. 3.8.‑85.

 

Bnr. 5 RABBEN, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,05.

1) Peder Ludvigsen fikk kongeskjøte for kr. 200 og vilkår som nevnt under 108 Rydningsgodset, dat. 16.1., tl. 28.2.1925.

 

 

HUSMENN.

 

LEIRAVNESET.

1) Nils Gabrielsen (1807‑13.8.‑59) fra 107 Korgen bnr. 1, husmann fra 1845. G. 1838 m. Anne Andersd. f. 1810, M: Gurine Andersd., f. 1810? på Alteren NR, F: Anders Andersen.

Barn:

1. Gabriel, f. ca 1841 (USA-66 med Norden fra Bodø, nr 243),

2. Gurine Anthonette, f. 18.10.‑42,

3. Monsine Andreætte Bernhardine, f. 10.2.‑45,

4. tv. Andreas Teodor, f. 11.6.‑46, og

5. tv. Maren Bergithe Hind, f. 11.6.‑46, d. 7.12.‑47,

6. Maren Hind, f. 28.5.‑50, d. 26.3.‑78 ug,

7. Anne Nicoline, f. 6.6.‑54, d.s.å.

Enka brukte plassen til 1874 og reiste samme år til USA.

 

2) Abraham Olsen fra 122 Rapliåsen kom hit 1874. Han hadde tidligere vært husmann på 120 Oksfjellelva. Om fam. se der.

 

3) Anton Bang Olsen (1854‑20.1.1949) fra 122 Rapliåsen og brorsønn av f.husm. var her fra ca 1890. G. 1884 m. Sofie Blix Nilsd. (1856‑3.5.1927) fra 102 Mellingsjorda bnr. 3.

Barn:

1.      Ole, f 11.2.1885,

2.      Nils, f. 12.11.‑88,

3.      Sigurd, f. 17.12.‑90 (63 Sund bnr. 23),

4.      Anna Karoline, f. 17.12.‑91, d. 1.4.‑92,

5.      Johannes, f. 13.9.‑93,

6.      Arne, f. 11.9.‑95,

7.      Sigrid, f. 24.8.‑97,

8.      Aasta, f. 5.6.‑99 (Otterøy).

Fam. flyttet til Hemnesberget før 1900.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.