Home / Gardene / 144 Jerpbakken

144 Jerpbakken


Hemnes Gård og Slekt, side 889 - 894

144. Jerpbakken

Endret 17. oktober 2003

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Jerpbach 1647, Jerpbachen 1723, Jærpbakken 1838, Jerpbakken 1891. Dativ "i Jærpbakkæ". Navnet antas å komme fra fuglenavnet jerpe.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk inntil 1665, to bruk 1666‑1914. Full utskiftning 1827 av åker, eng, utenger og skog, og av beiteretten 1962.

 

Kverner:

Garden hadde to bekkekverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver. Kvern er også nevnt i et skifte 1819.

 

Kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1808, og kirkestue nevnt i F 1875.

 

 

MATRIKKELGARDEN JERPBAKKEN, GNR. 144.

Garden var ryddet i allmenningen før 1620, da brukeren var ødegårdsmann. Landskyld 1 pund ved skattemanntallet 1647.

1723     "Tømmer og Brendefang til Gaarden. Frostkiendt Jord. Beskadiges af Leerfald og Elvebrud". Gl. matr.nr. 68, landskyld 1 pund.

1838     Nytt matr.nr. 85, lnr. 208 a,b, Landskyld 2 daler 1 ort 18 skill.

1865     Lnr. 208a: 20 mal åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi 140 lass høy årlig. En del av englandet er utsatt for elvebrudd. Frostlendt. Mindre tilstrekkelig og tung havning. Skog til husbehov og tre tylv­ter sagtømmer for salg årlig. 1 mil fra sjøen.

Lnr. 208b: 26 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi 160 lass høy årlig. Ellers som lnr. 208a.

1891     Gnr. 144, skyld 9,34 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

                                   Hester  Storfe   Småfe   Bl.k.

1723                 1                                  10                                16                                4

Hester            Storfe   Sauer              Geiter   Svin      Reiner   Rug      Bygg                Havre    Poteter

1838                 2                                  24                                34                                0                                  1                      0                                  1/2       6                                  2                                  4

1865

208a                 1                                  13                                13                                0                                  0                      0                                  1/5       2                                  1                                  5

208b                 2                                  12                                14                                0                                  0                      0                                  1/5       3                                  1                                  7

1875

208a                 2                                  14                                23                                4                                  3                      0                                  2/5       2 2/5                1 2/3                7

208b                 2                                  11                                11                                1                                  1                      8                                  2/5       2                                  1 2/3                6

 

 

MANNTALL

1666   2 brukere, 1 sønn

1701   2 brukere, 4 sønner

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk      Kårfolk Tjenere                         Husmannsfolk   Inderster           Fattige

1801                 8                                             0                                  3                                             0                                                         3                                             0

1865                 3*                                            4                                  10**                             0                                                          3                                             0

1875                 6                                             3                                  6                                             0                                                         2                                             0

1891                 9                                             3                                  7                                             6                                                         2                                             1

* 2 fosterbarn    ** 1 barn av tjener

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se Fuglstrand (012). Brukerne kjøpte brukene 1885‑86. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Michel Jerpbache var den tidligst kjente brukeren. Han var ødegårdsmann 1620, og er nevnt bare dette året.

 

2) Steen var nevnt som ødegårdsmann 1646 og som bykselmann 1647 med landskyld 1 pund. Han var bruker t.o.m. 1663.

To sønner:

1.      Hans og

2.      Erik,

var brukere av hver sin halvpart av garden fra 1664.

 

Bnr. 1 (lnr. 208a) JERPBAKKEN, lansdskyld 12 mark, 1838: landskyld 1 daler 21 skill., 1891: skyld M. 4,51.

3) Hans Steensøn var bruker 1664‑89. Ved M 1666 var Hans 25 år.

 

4) Clemet Pedersøn (ca 1640‑1732) var bruker av 12 mark 1690‑95 og av begge brukene 1696‑1722, da han avsto bnr. 2 til svigersønnen Jon Davidsøn, og var seinere bruker av 12 mark til 1732. G.I. m. ukjent. Ved M 1701 var Clemet 53 år, med sønnene

1.      Peder, 28 år, d. før 1732,

2.      Ole, 23 år (Flostrand i Nesna),

3.      Jon, 21 år, d. før ‑32,

4.      Jacob, 18 år, d. før ‑32.

Dessuten er kjent

5.      Gjertrud (bnr. 2 her).

G.II. 1709 m. Beret Pedersd. (ca 1674‑1753).

Barn:

6.      Johan, f. 1716 (her).

Ved skiftet etter Clernet 1732 var boets brutto 118‑0‑8, netto 92‑0‑8. Bøker: huspostill og 2 andre. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 2 kalver, 7 sauer, 4 jømmer, 2 værer, 10 lam.

 

5) Johan Clemetsøn (1716‑22.2.1794), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 9.7.1736. G. 1736. m. Maren Pedersd. (ca 1705‑2.6.‑66).

Barn:

1.      Anne, f.‑37 (Dyrhaug bnr. 2),

2.      Clernet, f.‑39 (Nerleiren bnr. 4),

3.      Peder, f.‑42 (her),

4.      Jon, f.‑45 (Levangskaret i Nesna),

5.      Jacob, f.‑54 (Stamsund).

GII. 1769 m. Karen Larsd. (1730‑94) fra Krokselvmoen.

Felles barn:

6.      Marit, f. 1768,

7.      Maren, f.‑70.

Karen hadde f.e. en sønn Anders, f.‑54 (Senjens fgd.), F: Anders Gabrielsøn Bryggfjelldalen.

 

6) Peder Johansøn (1742‑91), sønn av f.br., utstedte kårkontrakt til faren 1778. G.I. 1774 m. Abelone Larsd. (1738‑88) fra Ytterleiren.

Barn:

1.      Johannes, f. 17.3.1774 (Finneid bnr. 3),

2.      Lars, f. 25.4.‑76 (Husby i Nesna),

3.      Mathias, f. 19.4,‑78 (på kanonbåt ved Trondheim 1809).

G.II. 1789 m. Karen Jensd. (1756‑93) fra L.Bryggfjell bnr. 1.

Barn:

4.      Maren Abelona, f.‑90 (Fuglstrand pl. Svinvika),

5.      Pernella, f.‑92 (Svartvassmoen).

 

7) Jørgen Nilssøn (1757‑1819) fra Trettbakken bnr. 2 fikk bbr. tl. 13.10.1794. G. 1794 m. Elisabeth Jacobsd., f. 1773., fra Lillebjerka bnr. 2.

Barn:

1.      Anna, f. 1796, d.str.,

2.      Anna Helena, f.‑97,

3.      (uten navn) f.‑99, d.s.å.,

4.      (u.n.), f. 1800, d.str.,

5.      Nils Jørgen, f.‑07,

6.      Jacob Johannes, f.‑13 (husm. her).

Ved skiftet etter Jørgen 1819 var boets brutto 200‑0‑2, gjeld og avg. 42‑3‑4. Bøker: Brochmands postill og salmebok. Halvparten i et naust ved Olderneset. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 2 dalokser, 1 kalv. 6 sauer, 3 jømmer, 4 værer, 4 lam. Enka giftet seg med Jacob Nilssøn opph. Valåmoen, og flyttet til Nesna 1832.

 

8) Johannes Ingebrigtsen (1794‑1.6.1867) fra Valåmoen bnr. 1 fikk bbr. tl. 8.10.1821. G. 1820 m. Maren Benonid. (1797‑30.7.1885) fra Samuelmoen.

Barn:

1.      Benoni, f. 13.6.1820 (I.Dilkestad bnr. 1),

2.      Kristine Helene. f.‑21 (Bollermoen),

3.      Edvard Andreas, f. 14.3.‑23 (her),

4.      Johannes, f. 14.7.‑25 (Samuelmoen),

5.      Hans Olai, f. 2.2.‑27,

6.      Carolus Johan, f. 13.4.‑29 (Straumbotnet bnr. 1),

7.      Jens Anthon, f. 24.9.‑30 (USA‑75),

8.      Lars Hendrik, f. 13.6.‑32 (USA‑68),

9.      Ingeborg Anna, f. 27.8.‑34,

10.    Ole Johan, f. 30.11.‑36, d. 15.3.‑38,

11.    Maren Johanna, f. 22.7.‑38 (Enge i Nesna),

12.    Olava Anthonette, f. 21.11.‑40 (USA‑66).

 

9) Edvard Johannessen (1823‑20.8.‑59), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 5.5.1865. G. 1854 m. Jertrud Eriksd. (1827‑2.1.‑64) fra Bryggfjelldalen bnr. 2.

 

Barn:

1.      Johannes, f. 6.3.1855 (USA‑68),

2.      Hans Christian, f. 11.8.‑56, dim. fra Tromsø Seminar ‑78 (Saltdalen),

3.      Ole Jørgen, f. 6.12.‑58, d. 27.9.‑59.

 

10) Nils Eriksen (1819‑7.5.1912) fra Bryggfjelidalen, svoger av f.br., fikk bbr. før 1864 og skj. fra Pauline Walnum for kr. 2333,33 og kår til Maren Benonid., dat. 7.5.1885, tl. 15.10.‑90. G. 1868 m. Bereth Ellasd. (1838‑21.6.1914) fra Stabbforsen. Ingen barn.

 

11) Jens Jacobsen (1867‑8.9.1943) fra Urland, f. Holmsletta, fikk skj. fra Nils Eriksen for kr. 1700 og kår, tl. 15.10.1890. G. 1887 m. Berte Johanna Abelsd. (1866‑11.5.1939), f. i Dybvik i Dyrøy og søsterdatter av f.br.'s hustru Beret.

Barn:

1.      Jakob Didrik, f. 10.4.1888 (USA‑09),

2.      Anne Elida, f. 20.5.‑92 (Ytterleiren bnr. 2),

3.      Borghild Nilsine, f. 11.7.‑94,

4.      Astrid Elfrida, f. 18.4.‑96 (her),

5.      Magnhild, f. 1.4.1901,

6.      Dorthea Kristine, f. 8.6.‑06.

 

12) Konrad Martin Olsen (1893‑21.8.1972) fra Tverrå, f. St.Målvatnet fikk skj. fra Jens Jakobsen for kr. 5000 og kår, tl. 22.9.1926. G. 1915 m. Astrid Elfrida Jensen (1896‑10.6.1926), datter av f.br.

Barn:

1.      Leif, f. 27.6.1916, d. 21.5.‑73,

2.      Lilli, f. 7.4.‑19,

3.      Astrid Elfrida, f. 30.5.‑26. (Troneset,bnr. 146.)

 

13) Karin Åse Storbæk f. 31.12.1945, datter av f.br.'s datter Astrid Elfrida, fikk skj. tl. 21.11.1966. G. 1967 m. Sverre Storbæk, f. 10.5.1944, fra Elverum. Barn:

1.      Synnøve, f. 7.7.1968,

2.      Rønnaug, f. 30.5.‑70,

3.      Helene, f. 19.5.‑73

 

Bnr. 2 (lnr. 208b) SKARMOEN, oppstått ved deling av garden 1666 med landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 21 skill., 1891: M. 4,83.

1) Erik Steensøn fra den udelte garden var bruker 1664‑95. Ved M 1666 var Erik 31 år, med en sønn

1.      Steen, 1 år.

Erik var fraflyttet eller død 1695, og bnr. 1 og 2 var brukt sammen til 1722.

 

2) Jon Davidsøn (ca 1700‑1.4.‑71) fra Bjurselvmoen var bruker fra 1723. Han hadde "ført Arf fra Kongens Jord Børselmoen til Jerpbachen". G. 1723 m. Jertrud Clemetsd. fra bnr. 1 her. Ingen barn kjent.

 

3) Iver Abelsøn (1734‑1813) fra Valla bnr. 4 fikk bbr. tl. 25.10.1766. G.I. 1763 m. Elisabeth Johansd. Ingen barn. G.II. 1767 m. Karen Davidsd. (1746‑1808) fra Bjurselvmoen.

Barn:

1.      Jon, f. 1769‑1803 ug,

2.      David, f. 10.12.‑70 (her),

3.      Karen Lisbeth, f. 31.8.‑72 (Espervika),

4.      Iver, f. 11.7.‑76 (Hanøen i Lofoten),

5.      Ingeborg, f. 4.1.‑78, d.s.å.,

6.      Mathias, f. 17.5.‑80 (Bleikvasslia bnr, 1),

7.      Gjertrud, f. 21.6.‑82 (Bollermoen),

8.      Ole, f. 15.5.‑84.

Ved skiftet etter Karen 1808 var boets brutto 167‑0‑5, avg. 34‑4‑7. Bøker: Müllers postill, bibel og 14 andre. Halvparten i bu på Hemnes, halvparten i naust ved elva. Seksringsbåt, treromsbåt. Lofot‑bruk. Husdyr: 1 ku, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse (kårfolk).

 

4) David Iversen (1770‑14.9.1854), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 13.10.1807. G.I. 1806 m. Elisabeth Nilsd. (1769‑20.4.1938) fra Grøftremma bnr. 1.

Barn:

1.      Jon, f. 1807 (her),

2.      Karen Abelona, f.‑09, d. 7,2.‑80 ug.

G.11. 1839 m. Dorthea Eriksd. (1789‑1857) fra Kobhaugen pl. Hestmyrbakken. Ingen barn.

 

5) Jon Davidsen (1807‑30.3.‑87), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 17.6.1833. G. 1832. m. Ellen Hemingsd. (1805-19.2.‑95) fra Røssåauren.

Barn:

1.   Johan, f. 1.3.1833, d. 23.11.‑38,

2.   Olava Maria, f. 15.7.‑34 (Hb‑91),

3.   Lisbeth Anna. f, 13.9.‑35,

4.   Hendrich Teodør, f. 7.1.‑37 (Holmsletta pl. Rughella),

5.   Iver Anton, f. 7.4.‑38 (her),

6.   Anthon Olaus, f. 12.10.‑39, d. 26.9.‑40,

7.   Anne Maria, f. 13.1.‑41 (USA‑69),

8.   Davina Johanna Hind, f. 28.2.‑42 (USA‑66),

9.   David Theodor, f. 25.7.‑44 (Øverleir pl. Vollneset),

10. Elen Jonette Kathrine, f. 1.11.‑46 (Korgen pl. Mølnhusmoen).

 

6) Iver Johnsen (1838‑13.1.1912), sønn av f.br., hadde ikke bykselbrev. Han var ug. og drev bruket på farens rettighet med tre av sine søsken som hjelpere og tjenere (F 1865). Han flyttet 1885 til Solhaug bnr. 3.

 

7) Nils Iversen (1843‑19.6.1939) fra Tverrå fikk skj. fra Pauline Walnum for 2440 og kår, dat. 13.8.1886, tl. 1.8.‑92. G. 1874 m. Elen Olsd. (1846‑16.7.1916) fra N.Bjerkadal bnr. 2.

Barn:

1.      Karoline Johanne, f. 24.3.1875 (bnr. 3 her),

2.      Christine Emilie, f. 20.12.‑78 (Valla bnr. 4),

3.      Olava Jakobea, f. 25.9.‑81 (Min.USA‑02),

4.      Olav Ingernann, f. 30.5.‑85 (her).

Nils Iversen solgte garden til Kristen Pedersen Meland for kr. 1950, med full bruksrett for Nils og med kår til Kristen, tl. 1.8.1892. Samtidig testamenterte Kristen Pedersen garden til Nils Iversen, eventuelt hans hustru eller deres gjenlevende barn. Da Kristen Pedersen døde 1902, ble Nils Iversen igjen eier ifølge testamentet.

 

8) Olav Nilsen (1885‑21.2.1932), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1800 og kår. tl. 17.7.1916. G. 1914. m. Anna Martinsen (1894‑19.7.1976) fra Lillebjerka bnr. 2.

Barn:

1.      Elen Karoline, f. 15.4.1915, (Johannes‑Garden, gnr. 142.)

2.      Martin Johan, f. 25.7.‑16 (her),

3.      Jakob Nikolai, f. 22.8.‑15, d. 19.4.-97

4.      Per Johan. f. 26.5.‑20,

5.      Arne Oliver, f. 29.3.‑25,

6.      Nils, f. 7.6.‑29. d.14.4.‑91

Enka Anna var bruker i uskifte til 1942.

 

9) Martin Johan Nilsen, f. 1916, d. 17.5.‑91, sønn av f.br, overtok bruket 1942. G.1938 m. Haldis Benjaminsen, f. 13.5.1916, d. 17.12.‑91.fra Hemnesberget.

Barn:

1.      Oddvar Arnt, f. 5.9.1937 (her),

2.      Randi Hergunn, f. 2.11.‑43.

 

10) Oddvar A. Hjerpbakk (1937‑2.3.‑87), sønn av f.br., var bruker fra 1974 til han døde 1987, og kona videre til utgangen av 1988. G. 1960 m. Edith Stormo, f. 4.10.1937, fra Leirfjord.

Barn:

1.      Anne Grete, f. 8.2.1961,

2.      Toril, f. 6.5.‑63,

3.      Per Martin, f, 12.7.‑64 (her),

4.      Jon Halvar, f. 3.5.‑66.

 

11) Per Martin Hjerpbakk, f. 1964, sønn av f. br., overtok bruket 1. 1. 1989. G. 1992 m. Merethe Astrid Solhaug, f. 10.9.‑68 fra Korgen.

 

Bnr. 3 NYHEIM, fraskilt 1914 fra bnr. 2 med skyld M. 0,32. Navnet ble skiftet til SØRHEIM, tl. 24.2.1968.

1) Gulle Thoresen (1882‑13.5.1974), f. Korgen, fikk skj. fra Nils Iversen for kr. 500, tl. 15.9.1914. G.I. 1905 m. Karoline Nilsd. (1875‑24.12.1914) fra bnr. 2 her.

Barn:

1.      Bjarne Cornelius, f. 22.6.1902 (Skruvneglen),

2.      Nils Johan, f. 24.4.‑07 (1,eirskar bnr. 4),

3.      Trygve Martin Lund, f. 6.10.‑08, d.‑10,

4.      Ole Elias Lund, f. 14. 10. ‑ 10 (her),

og som enkemann med husholdersken Emilie Andersen, f. Meland 1893:

5.      Trygve Elias, f. 22.5.‑17,

6.      Gerd Karoline, f. 2.7.‑26.

 

2) Ole Thoresen (1910‑1.12.‑87), sønn av f.br., kjøpte bruket for kr. 1000 og kår, tl. 17.7.1951. Han kombinerte gardsbruket med anleggsarbeid. G. 1939 m. Elida Kristine Forsmo, f. 16.8.1915, fra Kjelddal bnr. 11 NR.

Barn:

1.      Gunvor Karoline, f. 19.11.1939 (Skruvnaglen),

2.      Odd Edmund, f. 13.10.‑47 (Forsmo, Kildal, NR., Korgen)

 

 

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.

1) Jacob Jørgensen (1813‑13.12‑54) fra bnr. 1 her. G.I. 1835 m. Abelone Larsd. (1809‑14.11.1847) fra Nerdal bnr. 3 NR.

Barn:

1.   Carolus Johan, f. 1.9.1834 (Meland bnr. 2),

2.   Elisabeth Johanna, f. 23.2.‑37,

3.   Anne Bergitha, f. 19.5.‑39 (Reinåmoen bnr. 1, USA-66),

4.   Jørgen Brose f. 27.6.‑41 (Breivika pl. Sagbakken),

5.   Lorentz Johan, f. 27.6.‑44.

G.II. 1851 m. Elisabeth Arntsd. f. 1800, fra Storforshei bnr. 2 NR. Ingen barn.

 

SAGBAKKEN under bnr. 1.

1) Anders Olsen (1856‑4.6.1917) fra Holmsletta pl. Moen. G. 1887 m. Helene Hansd. (1862‑8.7.1944) fra pl. Solhaugstranda.

Barn:

1.      Axel Hetman Berg, f. 17.2.1888,

2.      Lydia Aminda, f. 17.8.‑90,

3.      Anne Helene, f. 6.6.‑93,

4.      Hildur Ottea, f. 24.8.‑95,

5.      Mara, f. 22.12.‑98,

6.      Marstrand Ekhof, f. 17.4.1901 (USA‑20),

7.      Harry Berg, f. 6.7.‑05, d. 22.1.‑81.

 

KORGNESET under bnr. 2.

1) Nils Jørgensen, f. 1858, F: Jørgen Andersen opph. Mellingsjorda, M: p. Jertrud Nilsd. G. 1881 m. Antonette Nilsd. f. 1852, fra Solhaug bnr. 3.

Barn:

1.      Jørgen Kristian, f. 2.6.1881,

2.      Nils Jørgen Antonius Hilmar, f. 17.7.‑83,

3.      Ole Martin, f. 19.2.‑87, d. før ‑93,

4.      Gjertine Christine, f. 13.3.‑89,

5.      Nikolai Kristofer, f. 29.10‑90,

6.      Ole Martin, f. 16.6.‑93,

7.      Arthur Heyerdahl, f. 27.4.‑95.

Fam. til USA‑05.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.