Home / Gardene / 139 Skjeftmoen

139 Skjeftmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 856 - 858

 

139. Skjeftmoen

Redigert 18. januar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Skafftmoen 1661, Schieftmoe 1723, Skjæftmoen 1838, Skjeftmoen 1891. Navnet kommer fra skjefte, skavgras (Equisetum hiemale), som ble brukt til å skure trekjørel med.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har alltid hatt bare ett bruk. En markeskjellsforretning 1685 mellom Skjeftmoen og 138 Finnbakken ble bekreftet ved ny forretning 1726.

 

Kvern:

Garden hadde bekkekvern 1774, med kvernskatt 4 skill. Denne kverna må ha stått der lenge, da den var ”øde” 1775 og erstattet med ny kvern ‑91.

 

Bergverk:

I fjellet ovenfor Skjeftmoen er en forekomst av esje (kleberstein). Det har vært brutt esje der flere hundre år til garnsteiner, ovnsrør, gravsteiner etc. Yrkestitel ”æskehuger” forekommer i Landsskatten 1816. De fleste opplysningene om esjebergene stammer fra tingbøkene, den tidligste fra 1738. Virksomheten der var ikke belagt med avgift. En antydning fra landdrotten om avgift ble avfeid med at ”Ørs part e i bærjæ” (Eders part er i berget).

 

Seterbruk:

Garden hadde seter først i dette århundre, Skjeftmoseætra, som ikke hadde eget navn.

 

 

MATRIKKELGARDEN SKJEFTMOEN, GNR. 139.

Garden var ryddet i allmenningen før 1661, men ikke nevnt i Helgelands General Jordebog 1658.

1723     ”Liden Krat Skouw. Een skrind Jord. Beskadiges af Elvebrud og Fieldskrid. Gl. matr.nr. 60, landskyld 12 mark fisk.

1838     Nytt matr.nr. 80, Inr. 200, landskyld 1 daler 1 ort 21 skill.

1865     27 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas *a gi 190 lass høy årlig. Frost­lendt. God og tilstrekkelig havning. Tilstrekkelg brensel av bjørk. 13/5 mil fra sjøen, 1 mil seilbar elv, For øvrig alminnelig god veg.

1891     Gnr. 139, skyld 5,17 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

                        Hester  Storfe   Småfe   Rug      Bygg                Bl.k.

1723     1                                  9                                  14                    5/8       2 5/8                4

Hester     Storfe   Sauer   Svin      Reiner   Rug      Bygg                Havre    Poteter

1835     2                                  15                                15                                0                      0                                  1                        2 1/2                1/2                   2

1865     2                                  13                                18                                1                      4                                  3/5            3                                  1                                  12

1875     2                                  13                                12                                1                      9                                  1/2             3 1/2                2                                  10

 

MANNTALL

1666   1 bruker, 2 sønner

1701   1 bruker, 1 tjenestekar

 

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk      Kårfolk              Tjenere             Inderster                       Fattige

1801     10*                                          0                                             0                                             0                                                         0

1865     6                                                         2                                             3                                             4                                                         0

1875     8                                                         2                                             2                                             1                                                         0

1891     4                                                         1                                             1                                             4                                                         1

* 1 fosterbarn

 

EIERE

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Selveiere fra 1885.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 200) SKJEFTMOEN, landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 1 ort 21 skill., 1891: M. 5,17.

1) Ole Olsøn var den første kjente brukeren, notert 1661‑95. Ved M 1666 var han 59 år, med sønnene

1.      Benjamin, 12 år og

2.      Anders, 6 år.

 

2) Nils Nilssøn, bruker fra 1696. Ved M 1701 var han 28 år og uten sønner. G.I. m. Anna Arentsd. (ca 1656-1729), som hadde vært gift før med en Erik og hadde en datter Berethe (141 Meland bnr. 4).

Felles barn:

1.      Kirsten, f. ca 1698 (143 Ytterleiren).

Ved skiftet etter Anna 1729 var besetningen: 1 hoppe, 1 gl. hest, 13 kyr, 2 kviger, 1 okse, 2 kalver, 14 sauer, 6 jømmer, 12 lam, 2 geiter, 2 hanegeiter, 2 bukker, 2 kje. G.II. 1733 med enka Kirsten Pedersd. 21 Luktvasslia og flyttet dit.

 

3) Christopher Larssøn (ca 1697‑1747) fra 21 Luktvassli nedre, som ved Kirstens ekteskap ble stedsønn av f. br., byttet bruk med stedfaren. Christopher fikk bbr. tl. 6.7.1723. G. 1727 m. Elisabeth Povelsd. (1709-15.2.89) fra Myklebostad i Nesna.

Barn:

1. Bereth, f. 1727,

tv. Lars, f. -31, d. før -34, og (ikke barn i denne familien)

2. Anne Elisabeth, f. -31

3. Lars, f.‑34,

4. Peder, f.‑38 (her).

Ved skiftet etter Christopher 1747 var boets brutto 182‑2‑0, avg. 24‑1‑4. Sølv: 3 skjeer, 1 spenne, 1 ring. Brennevinspanne med hatt og piper. Husdyr: 1 ung hoppe, 11 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 kalv, 7 sauer, 9 jømmer, 10 geiter, 3 hanegeiter, 1 risbit bukk.

 

4) Haagen Abelsøn (1724‑52) fra 148 Valla bnr. 4 fikk bbr. tl. 30.4.1748. G. 1748 m. enka Elisabeth. Ingen barn.

 

5) Hans Hanssøn (1718‑72‑) fra 138 Finnbakken bnr. 1 fikk bbr. dat. 4.10.1753, tl. 24.10.‑63. G. 1753 m. enka Elisabeth. Ingen felles barn. Det ble intet lykkelig ekteskap. Hans hadde en sønn ue. f. 1766. Elisabeth forlangte skilsmisse p.g.a. mannens utroskap og mishandling ‑ hun hadde vært nødt til å flykte til naboer "baade blaa og blodig". Elisabeth fikk skilsmisse ved kirkerettsdom 1769 under biskopens forsete, og Hans ble dømt til å betale alle saksomkostningene og domsforkynnelsen, og dessuten tilpliktet å bygge en egen stuebygning til Elisabeth. Hun forlangte også å få tilbake bykselretten hun hadde som enke, og som etter loven skulle gå til den nye ektemannen når ei enke giftet seg igjen, men der fikk Elisabeth ikke medhold. Hennes sønn Peder fra 1. ekteskap fikk bykselretten da den ble ledig.

 

6) Peder Christophersøn (1738‑17.9.1821), sønn av bruker nr. 3, fikk bbr. tl. 24.7.1775. Han avsto 6 mark til etterfølgeren 1790, og resten 1810. G. 1770 m. Beret Jonsd. (1745‑6.10.1837) fra 141 Meland bnr. 3.

Barn:

1.      Elisabeth, f. 1770 (her),

2.      Christopher, f. 7.3.‑72, d.s.å. Barnekopper,

3.      Christopher, f. 4.9.‑73 (137 Trettbakken bnr. 2),

4.      Anna Johanna, f. 1.3.‑76, d.‑96,

5.      Berte Kierstina, f. 14.2.‑78,

6.      Lars Petter, f. 17.10.‑80,

7.      Pernille, f. 28.9.‑82 (106 Valåmoen bnr. 1),

8.      Olina, f. 15.3.‑85,

9.      Haagen, f. 25.8.‑87, d.‑89,

10.    Haagen Abel, f.‑90 (husmann her).

 

7) Israel Israelsøn (1762‑12.5.1851) fra 140 Leirskaret bnr. 1 fikk bbr. på 6 mark, tl. 24.9.1799 og på ytterligere 6 mark, tl. 9.10.1810. G. 1796 m. Elisabeth Pedersd. (1770‑11.12.1847), datter av f.br.

Barn:

1.      Christian, f. 1797 (141 Meland bnr. 4),

2.      Peder Lorentz, f. 29.4.1802 (her),

3.      Israel Andreas, f.‑06 (husmann 145 Olderneset),

4.      Andreas Johan, f.‑10, d. 2.1.‑47 ug.

 

8) Peder Israelsen (1802‑20‑1.1878), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 2.10.1832. G. 1831 m. Karen Iversd. (1794‑11.4.1891) fra 81 N.Brennberg.

Barn:

1.      Iver, f. 15.7.1831 (her),

2.      tv. Israel, f. 11.6.35 (53 Finneid pl. Sjøsletta) og

3.      tv. Anders,f. 11.6.35, d. 4.7.1921.

 

9) Ivar Pedersen (1831‑30.3.1916), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.9.1863 og skj. fra Pauline Walnum for kr. 2080, dat. 21.8.1885, tl. 13.4.‑89. G.I. 1855 m. Lorentse Pedersd. (1829‑28.5.‑69) fra 140 Leirskaret bnr. 4.

Barn:

1.      Karen Iverine, f. 8.3.1855 (pl. 140 Leirskaret),

2.      Zachrine Marie, f. 30.5.‑60 (104 Solhaug bnr. 11),

3.      Pedernille Lovise, f. 23.7.‑62 (114 Grøftremma bnr. 1),

4.      Peder Andreas, f. 15.4.‑64, d. 9.5.‑79.

G.II. 1870 m. Davine Pedersd. (1833‑31.3.1928) fra 140 Leirskaret bnr. 4.

Barn:

5.      Lyder Bek, f. 16.12.1871 (her),

6.      Iverte Dorthea, f. 4.11.‑74 (140 Leirskaret bnr. 4),

7.      Anders Jørgen f. 27.9‑77, d. 16.4.‑87.

 

10) Lyder Iversen (1871‑26.8.1960), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000 og kår. G. 1905 m. Jonella Pedersd. (1867‑3.2.1939) fra 133 Bryggfjell bnr. 2. Ingen barn.

 

11) Karl Janke Evjen, f. 7.6.1905, fra Salten, fikk skj. fra Lyder Iversen og hustru for kr. 2000 og kår, tl. 24.10.193 1. G. m. Johanna Lydia Larsen (20.9.1908-5.7.‑80), f. her.

Barn:

1.      Thor, f.2.4.1933, d.

2.      Roald, f.26.11.‑35.

3.      Asbjørn Magne, f. 11. 12.‑38. d.2.1.‑43.

4.      Anne Mari, f. 31.10.1940, d. 16.11.‑84.

5.      Jan Knut, f.18.6.‑42.

6.      Asbjørn, f. 30.12.‑44 (her),

7.      Lisa Beate, f. 4.3.‑48.

 

12) Asbjørn Evjen, (1944-), sønn av f.br., fikk skj. 1974. G. 1980 m. Jorund Lauvås Bleikvassli, f. 15.1.1956.

Barn:

1.      Marianne, f. 27.9.1981,

2.      Kristine, f. 19.10.‑86.

 

 

HUSMANN.

 

Det har vært bare en husmann her, og noe navn på husmannsplassen er ikke kjent.

1) Haagen Abel Pedersen (1790‑28.4.1857), f. her, var husmann fra før 1825. G. 1820 m. Ane Abrahamsd. (1794‑25.3.1860) fra Finnbakken bnr. 2.

Barn:

1.      Berit Kierstina, f. 1817 (Valåmoen pl. Moen),

2.      Zakrina Andrina, f. 8.8.‑25 (Luktvassli bnr. 3),

3.      Peder Johan, f. 5.2.‑28,

4.      Christense, f. 14.3.‑32,

5.      Lisabeth Pernille, f. 5.3.‑36 (Hb),

6.      Olava, f. 21.6.‑39 (USA‑68).

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.