Home / Gardene / 026 Hjartli

026 Hjartli


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 149 - 153

 

26. Hjartli (Vefsn 218) - Tverråmoen

Redigert 9. juli 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Jartlij 1661, Hiartlien 1723, Hjartlid 1838, Hjartli 1891. Ifølge Rygh XVl kan navnet komme av at innmarka kan ha vært hjerteformet, men holder tolkningen som usikker. Daglignavnet er Tverråmoen, som var brukt i kirkebøkene fra ca 1740, inntil Hjartli ble tatt i bruk igjen, sporadisk fra 1850-åra og konsekvent fra 1870‑åra.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk 1666‑1792, to bruk 1793‑1875, tre bruk fra 1876 og fire bruk fra 1922. Ny fastsettelse av grensen mot 27 Vasshaug 1727 p.g.a. klage fra brukeren der, se 27 Luktvashoved lille. Fullstendig utskiffling mellom brukene 1887.

Kvern og sagbruk:
Brukeren betalte 6 skill. kvernskatt 1774. Skjønnsforretning over Hiertliens Wandsaug 1833, skurkvantum 3 tylvter tømmer til "Huusebord", bevilling gitt 1835.

MATRIKKELGARDEN HJARTLI, GNR. 26.

Garden er første gang nevnt 1661 med landskyld ½ pund fisk.

1723   "Tømmer og Brendefang til Gaardz Fornødenhed. Temmelig til Korn og Græsning". Gl. matr.nr. 41, landskyld 12 mark.

1838   Nytt matr.nr. 24, lnr. 140 a og b, landskyld 1 daler 2 ort 8 skill.

1865   Omtrent 20 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 200 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov. Garden ligger 1 mil fra sjøen, med mindre lett adkomst.

1891   Gnr. 26, skyld 4,14 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Svin      Bygg                Bl.k.                 Havre    Poteter

1723                 1                                  11                                18                                0                                  2                      2                                  0                                  0

1835                 2                                  10                                12                                0                                  0                      2                                  0                                  2                                  3

1865

140a                 1                                  7                                  3                                  0                                  0                      1 1/2                0                                  0                                  6 1/2

140b                 1                                  7                                  4                                  0                                  0                      1                                  0                                  1/2                   2

Pl. 1)                0                                  1                                  3                                  0                                  0                      1/4                   0                                  0                                  1 1/2

Pl. 2)                0                                  1                                  2                                  0                                  0                      1/4                   0                                  0                                  1/2

Sum‑65 2                                  16                                12                                0                                  0                      3                                    0                                  1/2                   10 1/2

1875

140a                 1                                  8                                  8                                  0                                  1                      3/5                   0                                  2/5                   6

140b                 1                                  6                                  1                                  5                                  1                      4/5                   0                                  0                                  3 1/2

Pl. 1)                0                                  3                                  0                                  1                                  0                      4/15                 0                                  1/15                 2/5

Sum‑75 2                                  17                                9                                  6                                  2                      1 2/3                        0                                  7/15                 9 9/10

1) Bjørnhaug     2) Langmo

MANNTALL.
1666   2 brukere, 4 sønner.
1701   1 bruker, 1 sønn.

FOLKETELLINGER.

Husbonds- Kårfolk           Tjenere Husmanns-       Inderster

folk                                                                                                       folk

1801     16*                               1                                  1                                  0                                             0

1865     10                                            5                                  0                                  8                                             4

1875     11                                            3                                  0                                  6                                             2

1891     11                                            0                                  0                                  0                                             5

*1 fosterbarn

EIERE.

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne på bnr. 1 fikk skj. 1896 fra Pauline Walnum for kr. 800, men hjemmelen på bnr. 2 ble ikke brakt i orden før 1929. A/S Skogsosens Bruk var eier av bnr. 1 og 3 1915‑28.

BRUKERE.

HJARTLI, landskyld 120 mark.
1) Mons Eriksøn, nevnt som bruker i Landkommisjonens matrikkelforarbeide 1661. Ved M 1666 var han 49 år, med sønnene
    
1. Jakob, 10 år,
    
2. Erik, 5 år og
    
3. Hans, 3 år.

2) Sjur Steffensøn var bruker fra ca 1767, men nevnt her i M 1666 med alder 30 år, og en sønn

    1. Per, 3 år.

Han var fra Vefsn, og er i skattemanntallet 1671 kalt Sjur "Weffsen Wæring". Nevnt siste gang som bruker 1689.

3) Michel Anderssøn (ca 1646‑1732) var bruker fra 1690. Ved M 1701 var han 58 år, med en "sønn"

    1.  Hans Monssøn, 36 år, ifølge alderen formodentlig den Hans som var nevnt her 1666. I så fall hadde Michel vært gift med Mons Eriksøns enke.

4) Anders Baardsøn (ca 1681‑20.3,1769) fra Åkvik i Vefsn. G.m. Brynelle Ingebrigtsd. (ca 1686‑19.4.1768) fra Hals i Vefsn. Anders og Brynelle var tremenninger og måtte ha kongelig tillatelse til å gifte seg.
Barn:

    1. Else, f. ca 1712 (19 Drevvasbukt bnr. 1),
    
2. Christopher, f. ‑13 (Vandved i Herøy),
    
3. Baard, f. ‑20, d. før ‑22 (han var døpt 6.10.1715, så han var nok født før 1720),
    
4. Ingeborg, f. ‑20 (13 Skravlå),
    
5. Gunild, f. ‑22 d. ‑47,
    
6. Israel, f. ‑25 (140 Leirskar bnr. 3),
    
7. Ingebrigt, f. ‑27, død samme år,
    
8. Lars f. ‑30 (her).

Anders deltok i "sjøslaget" ved Dørvær, se 20 Drevvatn.

5) Lars Anderssøn (1730‑89), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 20.6.1761, tl. 14.5.‑65. G. 1758 m. Øllegaard Pedersd. (1736‑26.12.1827) fra 51 Storbjerka bnr. 2.

Barn:
    
1. Anders, f. 1759, nevnt i fars skifte 1789, Salten fogderi ved bror Jacobs skifte 1819, hans datter Anne Marie Andersd Buksnes, nevnt i Olava Ingebrigtsd Mastermoens skifte 1874.
    
2. Johanna Øllegaard, f. ‑61 (Breimo i Nesna),
    
3. Ingebricht, f. ‑63 (her), d. mellom 1789 og 1819,
    
4. Jakob, f. -64, nevnt i fars skifte 1789, skifte 1819, arvinger ektefelle, mor og søsken.
    
5. Anne, f. ‑67, nevnt i fars skifte 1789, ugift her i Hjartli ved bror Jakobs skifte 1819,
    
6. Brønnel, f. ‑69 (Lofoten), nevnt i fars skifte 1789 (Brønnel), gm Joen Larsen i Lofoden ved bror Jakobs skifte 1819,
    
7. Peder, f. 1.4.‑71,
    
8. Christopher, f. 28.11.‑73,
    
9. Johannes, f. 15.11.‑77 (Bakkejord i Ofoten).
Ved skiftet etter Lars 1789, var der 4‑0‑10 i penger, og sølv for 7‑5‑12. Husdyr: 1 hoppe og 1 hest, 9 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 15 sauer, 1 risbit vær, 4 geiter, 2 risbit bukker. Enka satt med bykselen til 1793, da garden ble delt. Skifte etter Øllegård 1829 på Breimo i Bardal hos datter Johanna

Bnr. 1 (lnr. 140a) HJARTLI, 6 mark, 1838: 3 ort 16 skill., 1891: M. 1,81.
6) Ingebrigt Larssøn (1763‑98), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 10.9., tl. 14.10.1793. G. 1790 m. Lovisa Ivarsd. (1767‑før 1810) fra 58 Svaleng bnr. 1. Hun var ugift ved mors skifte 1788, død før fars skifte 1800 (altså lenge før 1810).
Barn:
    
1. Karen Olina, f. 1790, d. før ‑92,
    
2. Karen Johanna, f. ‑92, nevnt i morfars skifte 1800, ugift ved farbror Jakobs skifte 1819, kårkone på Ekeren 63 Sund 1865,
    
3. Iver, f. 23.12.‑94, nevnt i morfars skifte 1800, g 1833 m Ane Nilsd. Lunderø, han 36, hun 26, da adresse Peberjord i Nesna.
    
4. Olava, f. ‑96, nevnt i morfars skifte 1800, ugift ved frabror Jakobs skifte 1819, kårenke på Mastermoen 1865, skifte 1874, arvinger søsken.

7) Jakob Larssøn (1764‑1817), bror av f.br., fikk bbr. dat. 20.4., tl. 14.6.1799. G. 1796 m, Rebekka Pedersd. fra 19 Drevvasbukt bnr. 3, f. 1768. Ingen barn. De hadde en fostersønn Anders Nilssen f. i Mo prestegjeld. Ved skiftet etter Jakob var boets brutto 83‑1‑2, gjeld og avgang 22‑4‑12. Bøker: Brochmands postill, bibel, sal­mebok. Enka Rebekka ble 1819 gift i Almli i Vefsn.

8) Anders Nilssen (1791‑30.11.1870), f.  83 Brennbergfjell, fostersønn av f.br. fikk bbr. tl. 1.5.1820. G. 1819 m. Elen Jakobsd. (1786‑16.2.1869) f. 20 Drevvatn.

Barn:

    1. Jacob Andreas, f. 21.3.1821, føderaadsmand Hjartlid 1865, enkemand, logerende enkemand Throndmoen 1875, føderaad Hjartli, inderst.

    2. Nils Christian, f. 20.9.‑23 (Hemnesberget ‑91), smed på Hbgt 1900,

    3. Dorthea, f. 1825,

    4. Berit Maria, f. 6.9.‑29 (Hemnesberget ‑75), søm og spinning på Hbgt 1875

    5. Christen, f. 1.1.‑38.

9) Jacob Anderssen (1821‑1.7.‑90), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 1.9.1862. G. 1856 m. Anna Martha Jacobsd. (1833‑63) f. i Vefsn.

Barn:

    1. Andreas Ebbe, f. 22.4.1857 (USA‑91), pleiebarn i 14 Elsfjorden hos Arnt T Johannesen 1865, tjente samme sted 1875,

    2. Jacob Agersborg, f. 6.5.‑59 (141 Meland bnr. 3), heime 1865, tjente i 14 Elsfjorden (som broren Andreas) hos Arnt T Johannesen 1875,

    3. Mathea Marie, f. 1.1.‑38.

10) Mathias Mikkelsen, f. i Vefsn 1837, var forpakter her fra før 1865. G.m. Kirsten Karine Olsd. f. i Vefsn 1840.

Barn:

    1. Mikael Angel, f. 1859,

    2. Olianna, f. ‑62,

    3. Hans Angel, f. ‑64.

Familien var fraflyttet før 1872.

11) Nils Bernhard Sørensen (1846‑27.4.1912) fra 25 Skogsmo i Vefsn, var oppført som selveier her ved F 1875 og fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 800, dat. 3.6., tl. 1.8.1896. G. ca 1867 m. Marit Gabrielsd. (1843‑etter 1912) f. 39 Seljeli, Far: ungkar G. Larsen 40 Myrvik, Mor: pike Pernille Thomasd. 39 Seljeli.

Barn:

    1. Petter Anthinius Zahl, f. 17.10.1867, heime 1875, Kirkenes ved fars skifte 1913, ikke nevnt i faster Dortheas skifte 1916,

    2. Jørgense Emilia, f. 17.7.‑72, heime 1875, gm August Johnsen Tveraamo ved fars skifte 1913, Björkebråten, Ryd, Sverige ved faster Dortheas skifte 1916.

12) August Jonsson, f. 3.9.1858 i Allmundsryd i Sverige., gruvearb. i Sulitjelma 1895. Smed ved Bosmo 1904. G. 1895 m. Jørgense Nilsd., datter av f. br.
Av barn kjennes bare:
    
1. Magda Elida, f. 19.2.1904.
August Jonsson fikk skj. fra Nils Sørensen på bnr. 1 og 3 for kr. 2000 og kår, dat. 30.9., tl. 16.10.1911. August var ikke norsk statsborger da, og kunne ikke få konsesjon på kjøp av skog. (Han ble norsk statsborger 1914). Han skjøtet derfor garden videre til sin datter Magda (f. i Norge) for kr. 3500, hvorav kr. 1500 til dekning av kårforpliktelsen til Nils Sørensens enke, tl. 1.11.1912. Magda Augustsd. ved sine verger foreldrene, solgte bnr. 1 og 3 til A/S Skogsosen Bruk for kr. 13 000, skj. dat. 2.2, tl. 16.2.1915.

13) Hilmar Anderssen (1889‑3.12.1969) fra 28 Bjerknesli forpaktet bnr. 1 og 3 av A/S Skogsosens Bruk, og kjøpte 1928 brukene for kr. 6000, skj. tl. 9.6.1928. G. 1917 m. Jenny Iversen (1892‑10.10.1975) fra 142 Øverleir bnr. 3.
Barn:
    
1. Dorthea Helene, f. 29.5.1918 (her),
    
2. Agda Albertine, f. 15.3.‑20,
    
3. Harald Johan, f. 24.4.‑23, d.‑24,
    4. Liv Irene, f. 29.9.‑26.

14) Dorthea Helene Bjerknesli, f. 1918, datter av f.br., kjøpte bruket for kr. 45.000, skj. tl. 1.12.1970. G.I. 1941 m. Magnus Oliver Brenden, f. 3.8.1914, fra Ura ved Ømmervatn, Vefsn.
Barn:
    
1. Gunn Hjørdis, f. 26.3.1942,
    
2. tv. Bjørg Askbjørg Hendriette, f. 25.12.‑43,
    
3. tv. Lillian Jenny Helene, f. 25.12.-43
    
4. Roy Willy, f. 24.6.‑46.
G.II. m. Olav Petter Tovås, f. 2.8.1923, fra Tovås i Leirfjord. Fam. bor på Mo.

Bnr. 2 (lnr. 14Ob) HJARTLI, oppstått ved delinga 1793 med landskyld 6 mark, 1838: 3 ort 16 skill., 1891: M. 2,07.
1) John Olsen (1762‑2.9.1847) fra 21 Luktvassli nedre Bruk 1, fikk bbr. dat. 10.9., tl. 14.10.1793. G.I. 1789 m. Anna Larsd. (1750‑2.4.1826) fra 18 Dyrhaug bnr. 1 .
Barn:
    
1. Lars Petter, f. 25.9.1781 (21 Luktvassli nedre bnr. 2),
    
2. Ole Johannes, f. ‑89 (her),
    
3. Liva, f. ‑91, d. før 1801, 35 år ved mors skifte 1826, Tveraamoen (altså ikke død før 1801),
    
4. Andreas Christian, f. ‑92 (husmann her),
    
5. Nils, f. ‑95 (27 Vasshaug), 31 år ved mors skifte 1826, da adresse 20 Drevatn (før han kom til Vasshaug)
G.II. 1829 m. Liva Monsd. (1759‑1848), enke fra 22 Håkali, f. 33 Elsfjordosen. Ingen barn.

2) Ole Johnsen (1789‑4.1.1857), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.5.1822. G. 1818 m. Ane Johannesd. (1790-9.4.1853) fra 31 Knutli.
Barn:
    
1. Adriana, f. 1818, ikke nevnt i fars skifte 1857,
    2. Johannes, f. ‑23 (husmann her),
    
3. Anna Johanna, f. ‑26 (her), føderaadskone i Hjartli 1875.

3) Nils Hendrik Nilssen (1830‑26.2.1916) fra Hatten i Vefsn, fikk bbr. dat. 26.6., tl. 15.8.1862. G. 1850 m. Anna Olsd. (1826‑6.5.‑96).
Barn:
    
1. Adolf Angel, f. 15.9.1850 (28 Bjerknes bnr. 2), heime 1865, tjente i 28 Bjerknesli hos Nils Johan Andersen 1875, 
    
2. Carl Johan Bek, f. 23.2.‑52 (Hemnesberget ‑91), blikkenslager, flyttet til Mo i Rana like etter 1900, død av alderdom på Ytteren gamlehjem,  gm Nora Skarbo og fraskilt,
    
3. Anthonius Laumann, f. 19.5.‑54 død samme år,
    
4. Johan Andreas, f. 28.5.‑56 (husmann 31 Knutli),
    
5. Andreas Marthin, f. 28.5.‑63 (40 Myrvik bnr. 5), Mor: pike Anne Malene Andreasd. pl. Langmo her.
Nils Nilssen avsto sin bykselrett til G. Skarbo mot kår, dat. 22.7.1875, tl. 2.7.‑78. Nils var føderaadsmand i Hjartli 1875, forskj trearbeider, enkemand, kaarmand i Luktvashoved 1900

4) Gustaf Noakson Skarbo fra Vefsn, (1838-1907), Svanskog i Värmland i Sverige. Praktiserte som dyrlege ("hestedoktor" i Minnesota). G. 1863 m. Anna Lund Pedersd. (1837-1930) i Vefsn.
Barn:
    
1. Nora, f. 20.10.1863 (Hemnesberget ‑91), drev "Skarbo Hotel" på Mo, G. Tverråmo, fraskilt, død av hjertelammelse 1938, begravd i Mo i Rana.
    
2. Johanna, f. 19.1.-66 (USA‑95),
    3. Pauline, f. 25.3.‑69 (USA 20.6.-06),
    4. Gustav Adolf, f. 5.5.‑72 (Hemnesberget ‑91), til Skjærstad 26.1.-92, USA-93,
    5. Nils Andreas, f. 29.5.‑74 (Hemnesberget ‑91, USA‑06), jernbanearbeider, mt. i Rombak Ofoten, gift, til Dakota med familien, alle barna f. i Vefsn og Hattfjelldal,
    6. Hans Hall, f. 18.2.‑78 her (Hemnesberget ‑91, USA 18.7.-93).

G. Skarbo hadde øyensynlig kjøpt bnr. 2, men hadde ikke tinglyst hjemmel. Handelsmann L. Jenssen i Vefsn tok utlegg i garden for gjeld med omk. 171 Spd. 8 skill. = kr. 684,27, eksekusjonsforretning avholdt 12.12.1876, tl. 16.4.‑77. Hvor lenge Skarbo bodde her, vites ikke. Fam. bodde på Hemnesberget 1881. Gustav og kona til USA august 1882 1892. Gustaf døde i Leon Minnesota, Anna i staten Washington.

5) Peder Sørensen (1836‑10.3.1918) fra 25 Skogsmo i Vefsn, hvor han hadde vært husmann. Han ble forpak­ter heretter 1884 men før ‑91. G. 1861 m. Hendrikke Jakobsd. (1837‑etter 1918) fra Nyland i Vefsn. Hendes uægte sønn Mekal Jørgen Andersen f. ca 1858 i Vefsn, inderst på Austerslåtten hos datter Iverta 1900
Barn:
    
1. Anna Schrøder, f. 19.7.1861 (her),
    
2. Jørgine Amalie, f. 25.9.‑63, gm Marcelius Jakobsen Vefsn
    
3. Parelius Holst, f.‑5.3.‑66, d. før ‑72,
    
4. Anthine Dass, f. 22.6.‑69, heime på Kamhaug 1875, fiskerkone på Kvalnes, Sørland Værøy 1900, gm Edvard Eriksen f. 1867 i Hemnes,
    
5. Parelius Holst, f. 11.4.‑72, gm Nanna Jørgensdatter f 1880 i Vefsn, til Hbgt
    
6. Iverte Petrine Dahl, f. 4.6.‑74, Austerslåtten Erikli i 1900, gm Johan Jensen Tronmo,
    
7. Nanna Dorthea, f. 28.1.‑77, tjente på 148 Valla hos Lorents Martin Olsen i 1900, da ugift,
    
8. Gyda Marie, f. 25.1.‑84.
Peder var logerende fisker heime 1865, gift, husmann på 25 Skogsmo 1872, husmann med Jordb Forsk på Kamhaug 1875, inderst hos datter Iverta på Austerslåtten 1900, Erikli ved søster Dortheas skifte 1916, død av alderdom, kårmann i Eriklia.

6) Karolius Olsen (1853‑13.2.1946) hadde tidligere vært bruker på 37 Kobhaug. Om 1. ekteskap og barn i det­te, se Kobhaug. G.II. m. Anna Schrøder Pedersd. (1861-26.11.1935), datter av f.br. og enke etter Olaus Lund Olsen 25 Skogsmo, og hadde barna Anna Emilie, f. 19.6.1881, Olea Amanda, f. 3.12.‑83, Peder, f. -87, og som enke: Alvilde Ovidea Sal, f. 1.6.‑90 (29 Kjerringhals bnr. 4), Far: ungkar Anders Pedersen, marmorbruddarbeider på 101 Røsså, Gyda Marie, f. 19.7.‑93 Far: ungkar Edv. Andreassen, Vol­lan i Hattfjelldal.

Karolius og Annas barn:
    
1. Hilda Pauline Dal, f. 3.6.‑96,
    
2. Olea Amanda Mo, f. 5.12.‑97, død straks,
    
3. Arthur Konrad Johan, f. 18.3.‑99 (her),
    
4. Dagny Petra Lund, f. 26.12.1901,
    
5. Nilsine Charlotte, f. 26.9.‑06, d. 3.4.‑10.

7) Arthur Karoliussen (1899‑5.12.1926), sønn av f.br., fikk skj. fra Dorthea Sørensd. for kr. 1000, tl. 27.5.1911. (Hjemmel ?). Hjemmelen var fremdeles ikke brakt i orden da Hemnes kommune fikk auksjons­skjøte på bruket 1929.

8) John Vatshaug, f. 1908, fra Vika, 27 Lukkvashoved lille, fikk skj. fra Elsfjord komm. 1932.

9) Arnljot Vatshaug, f. 1926, bror av f. eier, fikk skj. 1988.

Bnr. 5 DALBU, fraskilt 1943 fra bnr. 2.
1) Paula Vatsbaug, f. 1910, fikk skj. 1943 fra broren John.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

LANGMOEN under bnr 1.
1) Andreas Johnsen (1792‑14.1.1866) fra bnr. 2 her, var husmann fra før 1846. G. 1831 m. Mikkelina Pedersd. (1808‑10.6.‑99) fra 64 Presteng pl. Hundnes.
Barn:
    
1. Peder Johan, f. 7.1.1832 (husmann 102 Mellingsjorda),
    
2. Anna Malene, f. 26.4.‑36,
    
3. John Jørgen, f. 13.5.‑39 (husmann 23 Luktvatn),
    
4. Elias Kristian, f. 29.3.‑42, hadde en datter Mette Marie f. 1872 Mor: Maren Iversd 29 Kjerringhalsen.
    
5. Pedernille Marie, f. 13.12.‑46 (7 Leirvik bnr. 1).

Bnr. 3 LANGMOEN, fraskilt 1875 fra bnr. 1 med skyld 9 skill, seinere M. 0,26.

2) Ole M. Hemmingsen kjøpte bruket hos Nils Søren­sen, men fikk ikke skj., fordi selgeren ennå ikke hadde fått skj. selv. G. før 1878 m. Bereth Hass Mathiasd.
Barn (f. her):
    
1. Harald, f. 5.5.1878,
    
2. Marie, f. 18.4.‑80.
Fam. fraflyttet før 1891. Seinere har bruket ved alle overdragelser fulgt bnr. 1.

BJØRNHAUGEN under bnr 2.
1) Johannes Olsen (1823‑4.4.‑72) fra bnr. 2 her, var husmann fra ca 1860. G.m. Dorthea Anna Nilsd. f. 1831 på Tømmerengmoen i Vefsn.
Barn:
    
1. Anne Marie, f. 9.10.1863.
Enka Dorthea brukte plassen ennå 1875, og var fraflyt­tet før 1891.

Bnr. 4 MYRENG, fraskilt 1921 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.
1) Svend Olsen (1870‑4.5.1943) fra Stormoen bnr. 4 og tidl. husmann på 35 Forsmoen pl. Davemobakken, fikk skj. fra Arthur Karoliussen for kr. 1000, dat. 13.10., tl. 14.11.1922. Om fam. se 35 Forsmoen.

2) Sigurd Svendsen (1898‑14.3.1981), sønn av f.br., overtok bruket etter faren. G.m. Margit Austerslått.
Barn:
    1. Arvid, f. 1934,
    
2. Henny.

3) Arvid Svendsen (1934‑80), sønn av f.br., overtok bruket etter faren. G.m. Elly Jakobsen fra Korgen.

4) Henny Bollermo, søster av f.br., overtok bruket 1980.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.