Home / Gardene / 034 Tronmoen

034 Tronmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 185 - 188

34. Tronmoen (Vefsn 226)

Redigert 21. juni 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Armoen M 1666, Tronmoe 1723, Throndmoen 1838, Tronmoen 1891. Garden har navn etter rydningsmannen Tron Steensøn. Dette navnet var tatt i bruk i skattelistene allerede fra 1667. Betydningen av navnet Armoen, som var brukt i M 1666, kan tenkes å komme fra "armod", eller bety ard-mo, av ard (al) den tids primitive plog.

Brukstall og utskiftninger:
Garden har hatt bare ett bruk inntil 1877. Markeskjellsforretning mot 23 Luktvatnet, 33 Elsfjordosen og 36 Stormoen 1826, og igjen mot 23 Luktvatnet 1856.

Kvern og sag:
Brukeren betalte 4 skill. kvernskatt 1774. Brukerne på Tronmoen og 35 Forsmoen fikk 1796 sagprivilegium i fellesskap. Saga var i bruk ennå 1808. Ny sagbevilling for 5 tylvter tømmer gitt 1835.

Skjerping:
1907 var det gjort funn av jernmalm på Tronmoens grunn i forbindelse med skjerping på 35 Forsmoen.

MATRIKKELGARDEN TRONMOEN, GNR. 34.
Garden var ikke nevnt av Landkommisjonen 1661. I M1666 oppført som "nyoptagen" uten angitt landskyld, i skattelista for 1667 med landskyld ½ pund fisk.

1723   "Tømmer og Brendefang til fornødenhed. Een Marchegd. frostig og sneefast Land gandske uwis til Korn". Gl. matr.nr. 42, landskyld 12 mark.

1838   Nytt matr.nr. 32, lnr. 149, landskyld 3 ort 22 skill.

1865   Omtrent 15 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 150 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, og 5 tylvter sagtømmer for salg årlig. Garden ligger omtrent ½ mil fra sjøen.

1891   Gnr. 34, skyld 3,50 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Svin     Bygg                Bl.k.                 Havre   Poteter

1723                 1                                  6                                  12                                0                                  0                      0                                  1 1/2                0

1835                 1                                  7                                  12                                0                                  1                      1 1/2                0                                  1/2                              1 1/2

1865

Opps.              2                                  10                                9                                  3                                  0                      2                                  1/4                               0                                  4

Pl.                               0                                  2                                  1                                  0                                  0                        3/8                               0                                  1/8                               3

1875

Opps.              1                                  10                                9                                  1                                  0                      4/5                               1/5                               1/5                               4

Pl.                               0                                  3                                  4                                  1                                  0                        1/5                               0                                  1/15                 3 1/2

MANNTALL

1666   1 bruker

1701   1 bruker,        1 tjenestekar

FOLKETELLINGER

                        Husbonds-       Kårfolk Tjenere Husmanns-       Inderster

                        folk                                                                                                    folk

1801     4                                             2                                  4                                  0                                             0

1865     5*                                            2                                  4                                  2                                             1

1875     6                                             1                                  1                                  3                                             2

1891     6                                             2                                  2                                  0                                             2

*1 fosterbarn

EIERE
Krongods, så Irgens - Walnum-gods, se 12 Fuglstrand. Kjøpt av brukeren ca 1876 (skjøte ikke innført i Realpanteregisteret). Seinere selveiere. 

BRUKERE.
1) Tron Steensøn, 34 år 1666 på nyopptatt rydningsplass "Armoen", hvor han var bruker til 1700.

2) Anders Olsøn (ca 1652-1732) var bruker fra 1701, da hans alder var oppgitt til 45 år. Sønneve Andersd., som døde her 1732, 84 år gammel, var kanskje hans kone.

3) Daniel Nilssøn, trolig fra 3 Hestnesosen - den eneste mulige i Hemnes sogn, 4 år 1701 - fikk bbr. dat. 5.3., tl. 21.10.1732. G. 1728 m. Beret Jonasd.
Barn:
    
1. Anne, f. 1729,
    
2. Johannes, f. -31,
    
3. Anders, f. -34,
    
4. Marite, f. -37.

4) Peder Hanssøn (1709-7.12.-77) fra Bergsnev i Bardal i Nesna fikk bbr. dat. 29.4., tl. 31.5.1741. G. 1741 m. Randi Jonsd. (1722-28.12.76) fra 142 Øverleir bnr 2.
Barn:
    
1. Elisabeth, f. 1744 (her),
    
2. Randi, f. -46 d. -62.
Peder dro tilbake til Bardal, ved mors skifte 1754 var han gift i Bardal.  

5) Nils Arntsøn (1730-1817) fra 31 Knutlia fikk bbr. dat. 19.10.1764, tl. 5.5.-66. G. 1766 m. Elisabeth Pedersd. (1744-26.10.1831) datter av  f.br.
Barn:
    
1. Arnt, f. 1767,
    
2. Ranni, f. -69, d. 2.2.-73,
    
3. Marit, f. -72 (her),
    
4. Peder, f. 19.10.-74 hadde en sønn Kristoffer som var husmann på Sjøsletta på 53 Finneid Mor: Berta/Berit Kristoffersd 35 Forsmo,
    
5. Jon, f. 19.12.-77, d. 12.4.-79,
    
6. Ranni, f. 23.1.-80, d. -92,
    
7. Jon, f. 22.11.-84.
Nils var på Tronmoen allerede i 1746 (mors skifte).   

6) Jens Jonsen (1764-7.2.1847) fra 36 Stormoen fikk bbr. dat. 20.8., tl. 12.10.1795. G. 1793 m. Marit Nilsd. (1772-28.10.1859), datter av f.br.
Barn:
    
1. Jon, f. 4.5.1794 (her),
    
2. Nils, f. -96 (70 Dalosen bnr. 2),
    
3. Randie, f. 14.4.1801 (13 Skravlå).

7) Jon Jenssen (1794-2.3.1875), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 13.8., tl. 2.10.1826. G. ca 1826 m. Karen Kristoffersd. (1789-20.12.1876) fra 33 Elsfjordstrand.
Barn:
    
1. Jens Johan, f. 8.8.1826 (her),
    
2. Dorthea Kristina, f. 14.3.-32, d. 30.11.-34.

8) Jens Jonsen (1826-20.9.1909), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 30.5.1856, og skj. fra pastor Walnum ca 1876. Adkomstdokumenter ennå ikke tinglest 1897. G. 1855 m. Pedernille Johansd. (1829-28.12.-84) fra 13 Skravlå.
Barn:
    
1. Didrik Heitmann, f. 17.7.1856, d. 8.7.-62,
    
2. Johan Jacob Falk, f. 28.1.-60 (her),
    
3. Julianna Karoline, f. 30.4.-63, d. 23.11.1921 (ugift her) hadde en datter Petra Mathisen f -90, Julianna døde i 115 Forsmo.
    
4. Anton Didrik, f. 5.5.-67, d. 14.5.1930 (ugift her),
    
5. Randine Marie Juell, f. 27.2.-71 (37 Kobhaug bnr. 3).
Da Nymoen ble fraskilt 1877, ble landskylda på bnr. 1 redusert til 3 ort 13 skill. (M. 3,16).

9) Johan Jenssen (1860-6.7.1943), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000 og kår, dat. 13.10., tl. 2.11.1908.
En sønn f.e.
    
1. Elut f. 9.3.1892 (USA-12), Mor: pike Iverta Pedersd. 26 Hjartli.
G. 1892 m. Anna Svendsd. (1867-11.8.1963) fra 22 Midtluktvassli.
Barn:
    
2. Lovise, f. 13.8.1892 (148 Valla bnr. 3),
    
3. Jenny, f. 1.2.-95 (70 Dalos pl. Mopberget, seinere 42 Mula),
    
4. Ragna, f. 15.4.-97 (Grøftrem i Vefsn),
    
5. Aksel Johan Falk, f. 4.4.1902 (her),
    
6. Signy Jørgine, f. 22.2.-05, død samme år,
    
7. Aasta Jørgine, f. 26.5.-06 (108 Villmoen bnr. 9),
    
8. Alfhild Karoline, f. 9.3.-09, d 16.9.-90 i Vefsn.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

Bnr. 2 (lnr. 149b) NYMOEN, opprinnelig husmannsplass, fraskilt 1877 fra bnr. 1 med landskyld 9 skill., seinere M. 0,34.
1) Arnt Eriksen (1818-12.9.1904) fra 15 Flotmoen fikk husmannsseddel før 1865 og kjøpekontrakt 1877. Smed. G.I. 1844 m. Gisken Nilsd. (1806-før -75) fra 21 Luktvassli bnr. 1. Ingen barn. G.II. 1877 m. Mekaline Eriksd. (1834-20.10.1917) f. 2 Osmoen, Far: ungkar Erik Erikson fra Jämtland i Sverige, Mor: Maren Susanne Olsd f 1808 46 Lille Målvatn. Ingen barn, men Mikaline hadde f.e. en datter Matilde Susanne f -61 Far: Anders Hansen.

2) Jørgen Eriksen (1850-10.10.1916) fra Vefsn, var bruker fra ca 1900. G. 1901 m. Hanna Larsd. (1859-1932) fra 18 Dyrhaug bnr. 2. Ingen barn. Jørgen død på Myrnes av vattersot.

3) Konrad Olsen Enge (1887-29.11.1967) fra 18 Dyrhaug bnr. 7, fikk skj. fra Johan Jenssen for kr. 800 og kår til Hanna Larsd., tl. 6.3.1920. G. 1916 m. Nilsine Pedersen (1889-29.3.1979) fra 37 Kobhaug bnr. 3. 
Barn:
    
1. Lorentse Olava, f. 5.1.1917, d 20.12.2006 på Mo, gm Kåre Westermark,
    
2. Petter Martin, f. 11. 8.-19,
    
3. Jorund Otelia, f. 15.4.-21,
    
4. Odd Peder, f. 30.1.-22, gm Gundine Amundsen,
    
5. Håkon Johan, f. 25.10.-25.

Bnr. 3 SKOGTUN, fraskilt 1934 fra bnr. 1 med skyld M. 0,32.
1) Kastberg Meier Anderssen (1901-19.11.1977) fra 42 Mula bnr. 9.

 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.