Home / Gardene / 015 Flotmoen

015 Flotmoen


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 91-94

 

15. Flotmoen (Vefsn 207)

Redigert 31. januar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Flatemoen 1723, Flottemoen 1756, Flotmoen 1838. Navnet kommer av "flat", ikke "flod". Jfr. dativformen, daglignavnet "på Flatn".

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil Steinholmen ble fraskilt 1904. Utskiftning mellom Flotmoen og 13 Skravlå 1826.

 

Sagbruk:

Skjønnsforretning over Fladmoen sag 1826. Skurkvantum 2 tylvter til eget bruk. Bevilling gitt 1831.

 

Skjerping:

Utstrakt skjerping fra århundreskiftet til 1922. Antall skjerp kan ikke oppgis, da de i mange tilfelle er nevnt sammen med skjerp på nabogardene. Mutingsbrev på jernmalm, svovelkis og kobberkis. På Storstien var periodevis prøvedrift i "Elsfjord Kisgruber" 1910‑20.

 

Halvparten i ei bu på Hemnes nevnt i et skifte 1820, og kirkestue F 1875.

 

 

MATRIKKELGARDEN FLOTMOEN, GNR. 15.

Opptatt som rydning under 13 Skravlå ca 1713. Fra 1734 var "dend Rydningsjord Flottemoen" gjenstand for byksling.

1756   Matrikulert med landskyld 6 mark fisk og gl. matr.nr. 212.

1838   Nytt matr.nr. 15, lnr. 130, landskyld 3 ort 11 skill.

1865   19 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 70 lass høy årlig. Tilstrekkelig og god havning. Skog tilstrekkelig til husbehov og omtrent 5 tylfter sagtømmer for salg årlig. Garden ligger 1/8 mil fra sjøen.

1891   Gnr. 15, skyld 3,28 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1759 1)

1

7

11

2

1

 

 

 

 

1835

1

5

6

2

0

¼

2

½

1

1865

1

10

11

1

1

0

3

1

12

1875

1

11

9

4

1

0

2

1

9

1) Fra et skifte

 

 

FOLKETELLINGER

 

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

Fattige

1801

6*

1

0

0

0

0

1865

3

0

2

5

2

0

1875

4**

0

3

2

0

1

1891

5

4

2

5

0

3

*2 fosterbarn, **1 fosterbarn

 

EIERE.

Irgens ‑ Walnurn‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukeren kjøpte garden 1877. Seine­re har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 130) FLOTMOEN, landskyld 6 mark fisk, 1838: 3 ort 11 skill., 1891: M. 3,28.

1) Johannes Thomassøn (1671‑1752) fra 13 Skravlå var i realiteten husmann her fra ca 1713, og hadde status som rydningsmann fra 1723, da rydninga ble taksert for 6 mark. G. 1708 m. Karen Olsd.

Barn:

1.      Thomas, f. 1710, (d. 20 Drevvatn 1786),

2.      Oluw, f. ‑12, d. etter 1784 (Reinfjell i Vefsn),

3.      Lisbeth, f. ‑14,

4.      Jon, f. ‑17.

G.II. 1734 m. Marit Pedersd. Ingen barn.

 

2) Ole Anderssøn,  (1705-91)  fra 20 Drevassåsen, fikk bbr. dat. 3.9.1733, tl. 6.5.‑34. Han var her til 1745, og flyttet så til Feøy i Nesna. G.m. Søneve Andersd. (1710-før -53) fra Ytre Bardal i Nesna.

Av barn kjennes:

1.      tv. Anders, f. 1720, og

2.      tv. Jens, f. 1720, trolig ikke barn i dette kullet. Mora for ung.

3.      Marite, f. ‑29,

4.      Anders, f. ‑31,

5.      Anders, f. ‑32,

6.      Lars, f. ‑34,

7.      Peder, f. ‑40.

Ole og Synnøve og alle barna til Feøya i Nesna 1745, Ole så til Mastermoen i Bardal i Nesna etter 1753. Flotmoen var så brukt sammen med 13 Skravlå til 1746 av broren Nils.

 

3) Anders Jenssøn, som hadde vært bruker på 13 Skravlå, bykslet her, bbr. dat. 9.1., tl. 3.4.1748.

 

4) Peder Rasmussøn (1728‑18.2.‑85) var bruker fra 1752. Angivelig sønn u.e. av Rasmus Pedersøn 65 Hemnes, som nektet farskapet. G. 1752 m. Gjertrud Andersd. (1726‑1804), datter av f. br.

Barn:

1.      Anna, f. 1753, d. etter 1805 (Hemnesberget),

2.      Anders, f. ‑55, d. etter 1805,

3.      Peder, f. ‑57, trolig d. -57,

4.      Peder, f. ‑58, d. etter 1805 (63 Sund),

5.      Gjertrud Elisabeth, f. ‑61, d. før 1805,

6.      Karen, f. ‑64, død samme år,

7.      Elias, f. 5.4.‑66 (husmann Lapphella 65 Hemnesberget),

8.      Karen, f. ‑69, død samme år,

9.      Christen, f. 14.3.‑72, død samme år.

P. Rasmussen fikk utbetalt skuddpremie for en bjørn 1773.

 

5) Ole Erichsøn (1741‑1809) fra Almås i Vefsn fikk bbr. dat. 5.5., tl. 15.10.1781. G. 1781 m. Beate Andersd. (1743‑1807) fra 19 Drevvassbukt.

Barn.:

1.      Erich Andreas, f. 9.3.1783 (her),

2.      Anders Christian, f. 29.9.‑84.

 

6) Erich Olsøn (1783‑9.11.1820), sønn av f. br., fikk bbr. utstedt 30.5., tl. 9.11.1808. G. 1807 m. Karen Olsd. (1786‑24.1.1862) fra 36 Stormoen.

Barn:

1.      Anders Christen, f. 1809 (Hatten i Vefsn).

2.      Beathe Dorthea, f. ‑10 (20 Drevvatn bnr. 4),

3.      Ole Johan, f. ‑12 (8 Vedå),

4.      Hans Emaus, f. ‑15 (her),

5.      Aren Mathias, f. ‑18 (34 Tronmo pl. Nymo).

Ved skiftet etter Erich var boets brutto 163‑3‑14, gjeld og avg. 42‑1‑8. Innskudd i Norges Bank 3 Spd. Sølv for 2‑4‑0. Bøker: Brochmands postill. Husdyr: 1 hest. 5 kyr, 1 markkvige, 2 sauer, 1 geit, 1 risbit bukk. Lofotbruk. Halvparten i ei bu på Hemnes.

 

7) Iver Christophersen (1795‑24.1.1863) fra 38 Elsfjordstrand fikk bbr. dat. 10.4., tl.4.5.1822. G. 1821 m. enka Karen.

Barn:

1.      Erik Andreas (5 Brennesvik bnr. 3),

2.      Dorthea, f. 4.8.‑25 (18 Dyrhaug bnr. 1),

3.      Christopher, f. 3.3.‑28, d. 26.12.‑46.

Iver kullseilte og druknet i Skarpsundet. Ble ikke funnet.

 

8) Hans Eriksen (1815‑mai ‑55), stedsønn av f. br., fikk bbr. dat. 15.7., tl. 6.10.1852. G. 1850 m. Dorthea Henriksd. (1825‑25.7.‑93), enke fra 67 Buvik. Ingen barn.

 

9) Ole Johnsen (1824‑20.2.1907) fra 131 Reinåmoen bnr. 2, fikk bbr. dat. 4.7., tl. 17.9.1859. G. 1856 m. enka Dorthea. Ingen barn.

 

10) Martinus Johannessen (1849‑13.3.1919) fra 20 Drevvatn bnr. 6, fikk skjøte fra pastor Walnum for kr. 1800 og kår til f. br., dat. 14.11.1877, tl. 11.6.‑84. G.m. Synive Pedersd. (1851‑2.2.1909) fra 18 Dyrhaug bnr. 2.

Barn:

1.      Jonella Petrine, f. 1.11.1877 (her),

2.      Johannes Kristoffer, f. 22.2.‑83 (her),

3.      Petra Olava Lund, f. 20.7.‑89 (16 Svartkjønli bnr. 3).

Dessuten følgende barn med pike Marit Jensd. 13 Skravlå:

4.      Axel Johan Falk, f. 28.9.‑91 (63 Sund bnr. 6),

5.      Laura Christine, f. 26.3.‑94, d. etter 1900 (13 Skravlå).

Ved fraskilling av bnr. 2 1904 og bnr. 3 1908, var bnr. 1 redusert til M. 2,72.

 

11) Johannes Flodmo (1883‑17.5.1920), sønn av f. br., fikk skjøte fra faren for kr. 2000 og kår, tl. 26.10.1918. G. 1919 m. Ragna Olsen (1881‑23.9.1942) fra 20 Drevvatn bnr. 1.

Barn:

1.      Johannes Kristoffer, f. 9.9.1920 (18 Dyrhaug bnr. 6, så til Mo i Rana).

 

12) Olav Haagensen (1897‑9.10.1936) fra bnr. 3 her, fikk skjøte fra Ragna Flodmo for kr. 16 000, tl. 28.11.1922.

 

13) Jenny Helene Hågensen (1899‑5.11.1986) fra bnr. 3 her, kjøpte bnr. 1 fra f. eier, broren Olav. skjøte tl. 1937, og bnr. 3 fra Nanna Johannessen, skjøte tl. 28.12.1946. G.m. Lorents Adolfsen (1899‑15.11.1986) fra 28 Bjerknes bnr. 2.

Barn:

1.      Herdis, f. 10.6.1927,

2.      Sigfrid, f. 2.12.‑28 (18 Dyrhaug bnr 4),

3.      Adolf Johan, f. 26.‑35 (her).

 

14) Adolf Adolfsen, f. 1935, sønn av f. br., fikk skjøte fra foreldrene på bnr. 1 og 3, tl. 16.11.1970, og fikk skjøte fra Nanny Marie Johannessen på bnr. 4, tl. 9.6.1970. G.m. Irene Arntsen, f. 4.9.1939, fra Hemnesberget.

Barn:

1.      Roger, f. 17.10.1963.

 

Bnr. 3 HELBEKMOEN, fraskilt 1908 fra bnr. 1 med skyld M. 0,24.

1) Haagen Hansen (1875‑1.7.1939) fra Vesterbekkmoen fikk skjøte fra svigerfaren Martinus Johannessen for kr. 500, dat. 2.11.1908. G. 1899 m. Jonella Martinusd. (1877‑6.4.1963) f. her.

Barn:

1.      Olaf Anker Dal, f. 15.7.1897 (bnr. 1 her),

2.      Jenny Helene, f. 19.9.‑99 (bnr. 1 her),

3.      Martin Bang, f. 26.2.1904 (39 Seljeli bnr. 2).

1922 byttet Haagen Hansen bruket mot 39 Seljeli bnr. 2.

 

2) Mathias Thomas Johanson (16.9.1857-14.10.1939) f. Tärna i Sverige, nomadiserende same, kom hit fra 39 Seljeli bnr. 2, fikk skjøte fra Haagen Hansen på bnr. 3 og 4 for kr. 2500, dat. 16.6.1921, tl. 17.7‑22. G.I. med Stina fra Hattfjelldal. Ingen barn. G.II. 17.11.1912  m. Nanna Eline Nilsd. (1884‑5.7.1948).

Barn:

1.      Kaare Martin Berg, f. 6.8.1913, d. 5.7.‑48,

2.      Einar Sundelin, f. 27.5.‑15, d. 10.11.‑44,

3.      Nils Johan, f. 2.11.‑17, d. 8.5.‑46,

4.      Anna Kristine, f. 3.6.‑19, d. 25.9.‑83 gm. Gustav Renberg,

5.      Johannes, f. 29.6.‑22, d. 7.7.‑68,

6.      Nanny Marie, f. 22.5.‑25 (Ytteren i Nord-Rana).

 

Bnr. 4 HELBEKMOEN ØVRE, fraskilt 1922 fra bnr. 3 med skyld M. 0, 12.

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

Bnr. 4 STEINHOLMAN, husmannsplass fra før 1863, fraskilt 1904 fra bnr. 1 med skyld M. 0,32.

1) Absalon Thomassen (1823‑1.10.‑88) fra 27 Vasshaug, var husmann fra før 1863 til ‑83. G. 1853 m. Pernille Hansd. (1826‑14.10.1914) fra 38 Elsfjordstrand pl. Hansmoen.

Barn:

1.      Johan Christian, f. 18.5.1851, d. etter 1923 (Hemnesberget ‑91),

2.      Marthinus Theodor, f. 15.10.‑53, d. etter -75 (53 Finneid),

3.      Kristine Marie, f. 10.3.‑57, d. 4.3.1924 ugift men hadde 3 barn: a) Adolf Peder Antonsen, f. 25.9.-82 far uk Anton Pettersen, b) Iverta Albertsd. f. -88, og c) Kristoffer Davidsen, f. -97,

4.      Christen Moss, f. 18.4.‑60 (23 Luktvatn bnr. 1),

5.      Iver Christoffer, f. 24.6.‑63, d. 3.6.‑65,

6.      Anna Pedernille, f. 14.7.‑66 (her).

 

2) Karl Oluf Eriksen (1853‑6.9.1914), fra Unkervatn i Hattfjelldal, husmann fra 1884 og eier fra 1904, men hadde ikke skjøte. G. 1884 m. Anna Absalonsd. (1866‑17.11.1943), datter av f. husmann.

Barn:

1.      Petra Nikoline, f. 2.5.1884 (64 Prestenget),

2.      Albert Theodor, f. 1.2.‑87, d. 29.12.1909,

3.      Einar Nikolai, f. 22.8.‑89 (17 Vesterbekkmoen bnr. 2),

4.      Bernhard Cornelius, f. 19.9.‑92 (Rognrygg i Vefsn),

5.      Iver Christofer, f. 28.4.‑95 (her),

6.      Jenny Bertine, f. 29.10.‑97,

7.      Astrid Cornelia, f. 23.4.1900,

8.      Harald Kristian Meyer, f. 23.6.‑04, d. 25.4.‑05,

9.      tv. Paula Nilsine, f. 4.7.‑06, og

10.    tv. Helga Meyer, f. 4.7.‑06 (17 Vesterbekkmoen bnr. 4),

11.    Albert Theodor, f. 3.8.‑09, d. 3.9.2001.

 

3) Ivar Karlsen (1895‑1.3.1982), sønn av f. br., fikk skjøte fra Martin Johannessens arvinger, dat. 4.1.1921, tl. 21.2.‑25. G. 1916 m. Oleanna Jakobsen (8.1.1890-14.4.1973) fra Værøy (?)

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.