Home / Gardene / 022 Midtre Luktvassli

022 Midtre Luktvassli


Til oversikten | Til menyen

Luktvasli.

Navnet var før ca 1670 brukt nokså upresist om de tre gardene Luktvassli øvre (Lukvatn), Lukvassli midtre (i M 1666 kalt Luctwastind) og Luktvassli nedre. Det eneste nogenlunde sikre holdepunkt for plassering av brukerne er landskylda som er brukt i skattelistene, og selv den er ikke helt pålitelig, da den i løpet av en del år ble forandret.

Hemnes Gård og Slekt, side 141 - 143

22. Luktvasli midtre (Vefsn 214) - Håkalia
Redigert 9. juli 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Mit Luchtvasli 1668, Mit Lugtvasli 1723, Luktvatslid mittre 1838, Luktvasli midtre 1891. Daglignavnet er Håkalia, etter den første faste brukeren der, brukt i kirkebøkene 1. gang 1788. Ellers var det uspesifiserte navnet Luktvasli ofte brukt.

Brukstall og utskiftninger:
Garden har alltid hatt bare ett bruk, og husmann bare én gang. Grensen mot 21 Luktvassli nedre ble fastlagt før 1680 og bekreftet ved en markeskjells­forretning 1795, hvor også gjerdeplikten var behandlet. Grensen mot 23 Luktvassli øvre var også fastlagt på et tidlig tidspunkt. 1754 var her åstedssak om markeskjellet og gjerdeplikten opp mot fjellet. 1876 ble markeskjellet igjen oppgått. Allfarvegen gikk over gardstunet. Dessuten var der en vinterveg nede ved elva. Denne vintervegen var i sin tid opphav til krangel, da den ble brukt for lenge utover våren.

Kvern og sagbruk:
Brukeren betalte 6 skill. kvernskatt 1774. Garden hadde ikke privilegert sagbruk, men seinere ble det bygd sag i Håkaliforsen sammen med Luktvassli øvre. Gardens rettigheter i fossen ble solgt 1917.

Halvparten i kirkebu på Hemnes 1818.

MATRIKKELGARDEN LUKTVASSLI MIDTRE, GNR. 22.
Garden var antakelig opprinnelig en rydningsplass under 21 Luktvassli nedre, og kan ikke sikkert identifiseres før 1668, da landskylda var ½ pund. Se gnr. 22, de første brukerne på 21 Luktvassli nedre.

1723   "Huusebord og Brendefang. Waadagtig Jord, maadelig til Korn". Gl. matr.nr. 39, landskyld 18 mark fisk.

1838   Nytt matr.nr. 22, landskyld 1 daler 1 ort 21 skill.

1865   Omtrent 20 mål åkerland. Eng, leirblandet sandjord, som antas å gi 150 lass høy årlig. Skogen gir mindre tilstrekkelig til brensel og intet til avvirkning. Frostlendt. Garden ligger omtrent 1 mil fra sjøen.

1893   Gnr. 22, skyld 4,51 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Bygg                Bl.k.                 Havre    Poteter

1723                 1                                  11                                20                                0                                  4                                  1                                  0

1835                 2                                  6                                  20                                0                                  5                                  0                                  0                                  1 1/2

1865                 2                                  13                                11                                0                                  3 1/4                 0                                  1 1/4                6

1875                 1                                  11                                14                                1                                  2 2/5                 0                                  1 2/15   7 1/2

MANNTALL
1701   1 bruker, 2 sønner.

FOLKETELLINGER

                    Husbonds-        Kårfolk  Tjenere Husmanns-

folk                                                                                                       folk

1801     9                                             0                                  2                                  0

1865     5                                             0                                  2                                  6

1875     5                                             2                                  2                                  0

1891     5                                             2                                  1                                  0

EIERE.

Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukeren kjøpte garden 1876. Seinere har brukerne vært eiere.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 138) HÅKALIA, ½ pund fra 1668, 18 mark fra 1687, 1838: 1 daler 1 ort 21 skill., 1891: M. 4,51.
1) Haagen Pedersøn (ca 1635‑1726), nevnt i 21 Luktvasli nedre 1673‑74, hadde fra 1675 bare Mid Lugtvasli som "adresse". Ved M 1701 var han 63 år, med
sønnene
    
1. Hans, 12 år (her),
    
2. Peder, 10 år (Angermo i Vefsn).
Dessuten kjent en datter:
    
3. Abelone, f. ca 1674 (G. 1716 til 24 Rundsvoll i Vefsn). I kirkeboken står 2.10.1707: Døpt et uægte efter Gudstieniste navngivet (men navnet er utelatt), hvis fader er Thomas Øegaarden. Trolovet 20.9.1716 (det står gift), gift 4.10.1716.

2) Hans Haagensøn (ca 1679‑1740), sønn av f.br. var bruker fra 1710. G.I. 1713 m. Lisbeth Johansd. (ca 1681‑1738) fra Nilsskog i Vefsn.
Barn:
    
1. Østen, f. 1714, d -74 (Einmoen i Nesna gm Synnøve Jakobsd f 1715 i 65 Hemnessøen)
    
2. Peder, f. ‑15 (Angermo i Vefsn),
    
3. Johannes, f. ‑17, d. ‑40,
    
4. Haagen, f. ‑19 (23 Luktvatn).
Ved skiftet etter Lisbeth var boets brutto 188‑2‑4, gjeld og avgang 81‑3‑2. Bøker: Müllers postill, salmebok og 7 andre bøker med religiøst innhold. Husdyr: 1 hoppe, 1 føll, 14 kyr, 1 markokse, 2 markkviger, 1 dalokse, 7 sauer, 3 værer, 1 geit. G.II. 1738 m. Maren Augustinid. (1709‑92) fra 132 Holmsletta.
Barn:
    
5. Rachel Elisabeth, f. 1739 (28 Bjerknesli)
    
6. Johanna, f. ‑40, d. -93 (Straum i Vefsn, gm Elias Jonsen).

3) Peder Christophersøn (1714‑47) fra 146 Trones, fikk bbr. dat. 29.2.1741, tl. 18.5.‑42. G. 1742 m. enka Maren.
Barn:
    
1. Hans, f. 1743 (Slottrem i Vefsn),
    
2. Kirsten, f. ‑45 (Øvre Smalburem i Vefsn, gm Jakob Erichsen ved mors skifte 1793),
    
3. Peder, f. ca ‑47 (her).

4) Peder Nilssøn (1718‑31.5.‑93) fikk bbr. tl. 1748. Peder var antakelig enkemann da han kom hit, og hadde en datter
    
1. Ingeborg, f. ca 1745 (58 Svaleng bnr 2).
G. 1748 m. enka Maren.
Barn:
    
2. Peder, f. 1749,
    
3. Martha Johanna, f. ‑51 (Smalburem i Vefsn, gm Nils Eriksen ved fars skifte 1793).

5) Peder Pedersøn (1747(?)‑1817), stedsønn av f.br.(?), fikk bbr. tl. 20.10.1777. G. 1782 m. Liva Monsd. (1759-15.3.‑1848) fra 33 Elsfjordosen.
Barn:
    
1. Nils, f. 26.4.1783 (Mjåvatn i Vefsn),
    
2. Marith, f. 1.6.‑86 (her),
    
3. Ole Christian, f. ‑88 (Stordalen i Vefsn),
    
4. Mons, f. ‑91, død samme år,
    
5. Mons, f. -92 (G.m. Kierstina Ottensd. fra 138 Finnbakken og flyttet til Kleiven i Vefsn),
    
6. Maren Pernilla, f. 4.10.‑94 (33 Elsfjordosen pl. Sevjen),
    
7. Johanna, f. -97,
    
8. Peder, f. 1800 (33 Elsfjordosen).
Ved skiftet etter Peder 1818, var boets brutto 200‑1‑12, gjeld og avgang 32‑0‑8. Krus med sølvlokk for 5‑4‑13. Brennevinspanne med hatt og piper. Halvparten i ei bu på Hemnes. Bøker: Mosins postill og Nils Hemmingsøns postill, salmebok, Puffendorfs Naturrett, to regnebøker og tre andre. Husdyr som kårmann: 5 kyr, 6 sauer, 2 risbit værer, 2 geiter. Enka ble gift på 26 Hjartli 1829.
Lagets opplysninger tyder på at Peder var sønn av bruker nr 4 (ikke av bruker nr 3). Han skulle da være den Peder som ble født 1749.

6) Knud Olsen (ca 1772‑etter 1833) fikk bbr. dat. 8.1.1809, tl. 1.5.‑10. Han kom hit fra Perjord i Vefsn, men var ikke født der. Det var en Knud Olsen 29 år, på Ytre Reppen i Brønnøy ved F1801. Se kommentar nedenfor. Han var en nær venn av Hans Nielsen Hauge. G.I. 1809 m. Marit Pedersd. (1786‑1815), datter av f.br.
Barn:
    
1. Ole Johan, f. 1813 (Kaarmand og Garver i indre Bardal 1865, 53 år. Smed og føderaadsmand samme sted 1875)
G.II. 1817 m. Boletta Mortensd.
Barn:
    
2. Mathias, f. 18.7.1818, d. 8.4.‑22,
    
3. Martine Marie, f. 9.12.‑19,
    
4. Synive Gurina f. 27.7.‑21 (51 Storbjerka bnr. 5),
    
5. Marith, f. 21.5.‑23, d. 9.3.1900, Gift 18.7.-51 i Malvik/Strinda m. Ole Carlsen Stavstrø. 
    
6. Ane Hellena, f. 3.10.‑24 (49 Øvre Bjerkadal bnr. 2),
    
7. Maren Maria, f. 21.9.‑26,
    
8. Peder Lorentz, f. 3.1.‑29 (Ugift inderst, dagarbeider, tømmermand på 108 Villmoen 1865, ugift løskarl, tømmermand, fisker på Hb.‑75, snedker på Hemnesberget 1900, skifte 1916 der anført død 7.8.1901),
    
9. Caroline Bergitha, f. 27.11.‑30.
1830 avsto Knut halvparten av garden, 9 mk., og fikk kår for det. 1833 avsto han resten mot fullt kår, og skal etter tradisjonen ha bosatt seg utenfor preste­gjeldet.

7) Nils Nilssøn (ca 1800‑11.4.‑33) fra 62 Oterbrand, f. Blyset i Nesna, fikk bbr. på 9 mk., tl. 4.10.1830. G. 1830 m. Adeløs Andersd. (1805‑1.11.1902) fra 5 Brennesvik.
Barn:
    
1. Lisbeth, f. 1830, d. 27.3.‑34,
    
2. Karen Marie, f. 14.9.‑32 (Straumsnes i Vefsn).
Nils døde på heimreise fra Lofoten.

8) Nils Svendsen (1808‑13.11.‑95) fra 20 Drevvatn bnr. 2. G. 1834 m. enka Adeløs.
Barn:
    
1. Judith Anna, f. 13.3.1835 (husmandskone i Vasdal i Bardal 1865, ditto på Jamtsletten Vatsdal 1875, ditto samme sted 1900, gift)
    
2. Svend Nicolai, f. 22.6.‑38 (her),
    
3. Nils Andreas, f. 17.4.‑40 (USA‑82). Nils hadde en sønn Peder Nilsen 32 Steinmo f. 1867 Mor: Pernille Paulsdatter f. 1850 i 40 Myrvik. Nils ble gift 1869 m Ingeborg Hansdatter f. 1848 på 24 Rundsvoll i Vefsn.
    
4. Liva Maria, f. 25.4.‑42, d. 4.5.‑51,
    
5. Pernilla Johanna, f. 19.2.‑44 (12 Fuglstrand bnr. 1),
    
6. Anne Kjerstine, f. 30.7.‑46, d. 14.5.‑51.
Adeløs føderaadskone her i Medlukvatsli 1875, kaarenke her i Haakali hos sønnen Svend 1900.

9) Svend Nilssen (1838‑30.3.1913), sønn av f.br., fikk skjøte fra pastor Walnum for 463 Spd. 40 skill., dat. 14.2., tl. 20.6.1876. G.m. Jørgine Anna Nilsd. (29.1.1847-30.3.1939) f. i Vefsn.
Barn:
    
1. Anna Lovise, f. 1.5.1867 (34 Tronmoen),
    
2. Karen Nicoline, f. 29.7.‑69 (32 Steinmoen),
    
3. Lovise Amalie, f. 9.5.‑72, død straks,
    
4. Nils Andreas, f. 22.3.‑74 (her).
Jørgine var "mor" til Vefsn-åklet som henger i Vefsn museum ("Spor etter mødrene", s. 15)

10) Nils Svendsen (1874‑27.9.1959), sønn av f.br., fikk skjøte fra faren for kr. 2000 og kår, tl. 2.12.1912. G. 1901 m. Elen Dorthea Sevaldsd. (64.1873‑ 2.9.1940) f. i Vefsn.
Barn:
    
1. Signy Jørgine, f. 27.8.1901 (Lynghaug i Vefsn),
    
2. Sigurd Olav, f. 16.12.‑02, d. 29.12.‑30,
    
3. Margit Jørgine, f. 9.2.‑05,
    
4. Hilda Andrea, f. 3.6.‑06,
    
5. Olaf Arnor, f. 18.10.‑07, d. 13.1.‑14,
    
6. Paul Oliver, f. 6.6.‑13 (her).

11) Paul Håkali, f. 1913, sønn av f.br., overtok garden 1940.

Bnr. 2 LUNNESTAD, fraskilt 1936 med skyld M. 0,02. 
1) Arthur Julian Lund 28 Bjerknesli (1898‑24.2.1941). G.m. Petra Vassdal fra Vassdal i Nesna.
Barn:
    
1. Audhild Petrine, f. 12.1.1935,
    
2. Roald, f. 30.8.‑36.

2) Johan Johansen Austerslått. G.m. enka Petra.
Barn:
    
1. Eldor Levi, f. 19.6.1942,
    
2. Kitty Johanne, f. 1.4.‑44.

HUSMENN.

SKAABLAREMMA (F 1865) eller NILS MONSAREMMA, eneste husmanns­plass og eneste husmann:
1) Nils Johan Monssen (1825‑16.9.1875) f. i Vefsn, inderst på 25 Skogsmo 1852 og husmann her fra før ‑55. Nils var muligens en sønn av Mons Pedersøn, som oppholdt seg i Håkalia 1816, og som dette året giftet seg med Kierstina Ottensd. fra 138 Finnbakken bnr. 1. G.m. Elen Maria Nilsd. (1827‑17.1.1912) f. i Vefsn.
Barn:
    
1. Johan Edvard, f. 1849 (59 Sætra pl. Stormyra),
    
2. Micael Mathias, f. 29.9.‑52, d. 11.6.‑74,
    
3. Dorthea Anthonette, f. 5.5.‑55, d. 13.5.1924 (Hemnesberget)
    
4. Nils Marthinus Heitmann, f. 25.9.56 (Hemnesberget ‑91),
    
5. Andreas Bek, f. 10.6.‑58, d. 17.7.1910 (Hemnesberget -91, g 1890 m Julianne Nilsdatter f. 1868 på 59 Sæteren),
    
6. Anthon Lund, f. 20.6.‑62, d. 27.11.1926 (Hemnesberget ‑91, gm Jakobia Olsdatter f. 1864 i Lurøy),
    
7. Peder Andreas, f. 4.8.‑64,
    
8. Maren Jørgine, f. 6.8.‑67 (Gm Nils Johnsen Monge f. 1858 i Grytten Rauma i Møre og Romsdal, de hadde en datter Penny Johanette f. 28.3.1889 i Åenget i Rana).
    
9. Anne Petrine, f. 22.6.‑70 (Karvebakken 59 Sæteren),
    
10. Emilie Marie, f. 3.6.‑73, d. 6.4.‑75.
Mellom 1867 og ‑70 flyttet familien til 42 Mula som husmannsfolk.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.