Home / Gardene / 126 Stabbforsen

126 Stabbforsen


Hemnes Gård og Slekt, side 775 - 777

 

126. Stabbforsen

Redigert 20. september 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Stapforsmoen i kirkeboka 1712, Stabforsen 1756, Stubfors 1838, Stabbforsen 1891. Garden har navn etter Stabbforsen i Røssåga. Fossen er nå forsvunnet p.g.a. oppdemming, men selve "stabben", en bergknaus øverst i fossen er synlig.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har hatt bare ett bruk fram til 1924. Minnelig markeskjellsforretning 1856 mellom Stabbforsen, Lille Bryggfjell og Bollermoen. Markeskjellsforretning 1861 mellom Stabbforsen og rydningsplassen Fjellavlia.

 

 

MATRIKKELGARDEN STABBFORSEN, GNR. 126.

Ryddet i allmenningen før 1707, men ikke nevnt i M 1701. Skyldsatt 1758 med landskyld 6 mark fisk og matr.nr. 218.

1756 Fra matrikkeltaksten: Jorden er svart og fet i åkerlandet og hei­mejorden, som det er ganske lite av. Utengene har dårlig grasvekst og er våte og myrete. De vil gi dårlig avling i våte år. Fra stedet til sjøen er 1 ½ mil temmelig god veg. Oppsitteren anga at man med tilleggsfôr fra skogen kunne fø 1 hest, 7‑8 storfe og 10‑12 småfe. Man kan så 1 tønne bygg, men i kalde år blir avlingen meget dårlig p.g.a. den nærliggende "Sørfield Elv". Skog til Husbehov...

1838 Nytt matr.nr. 67, lnr. 187, landskyld 3 ort 22 skill.

1865 8 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas å gi 74 lass høy årlig. Garden er frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbe­hov og 16 tylvter sagtømmer for salg årlig. To mil fra sjøen, med alminnelig god veg.

1891 Gnr. 126, skyld 2,50 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1751 1) 0 7 2 5

1838 1 10 12 0 0  3/4 1 1/2 0 1

1865 1 8 8 1 0  1/2 2 1/2 3

1875 1 9 9 1 1  0 2 1/5 3

1) fra et skifte

 

 

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk  Kårfolk Tjenere Husmannsfolk  Inderster

1801 1 1 1 0  0

1865 9 0 0 0  1

1875 7 0 0 0  0

1891 4 1 2 1  1

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, se der (108b). Selveiere av fraskilte bruk fra 1925.

 

 

BRUKERE.

 

1) Jon Pedersøn fikk rydningsseddel etter 1701 og var her noen år inntil 1707, da han måtte forlate plassen "for Armod og dyre Aar". Deretter lå plassen øde en tid.

 

2) Hermann Hanssøn (ca 1687‑1751) kom hit ca 1712 og fortsatte som rydnings­mann. Hermann var dreng på Stormoen 1701. Faren hadde ukjent oppholdssted 1714. Farfaren var fra Trettbakken. G. 1712 m. Elisabeth Larsd., d. 1757.

Barn:

1.  Ole, f. 1713 (her),

2.  Ane, f. ‑14,

3.  Syneve, f. ‑16,

4.  Daardi, f. ‑18,

5.  Anders, f. ‑21,

6.  Johanna, f. ‑23,

7.  tv. Cicele, f. -26 (47 Bjurbekkdalen), og

8.  tv. Susanna, f. -26 (Blyset i Nesna).

Ved skiftet etter Hermann 1751 var boets brutto 20‑4-8. Husdyr: 5 kyr, 1 dalkvige, 1 dalokse, 1 sau, 1 jømmer, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk.

 

Bnr. 1 (lnr. 187) STABBFORSEN, landskyld 6 mark fisk, 1838: 3 ort 22 skill., 1891: M: 2.50.

3) Ole Hermannsøn (1713‑30.4.‑93), sønn av f.br., var bruker fra ca 1750. G. 1751 m. Ane Danielsd. (ca 1729‑95) fra NR ?

Barn:

1.  Helene (døpt Mo) 1752, d. 20.9.‑72 barnekopper,

2.  Daniel. f. ‑54,

3.  Elisabeth, f. ‑60 (Vesterålen),

4.  Anders, f. ‑62, d. 25.7.‑72,

5.  Dordi, f. ‑64 (122 Rapliåsen),

6.  Ole, f. ‑66 (Skog i Nesna),

7.  Johanna, f. ‑69,

8.  Jens, f. ‑71,

9.  tv. Helena, f. -74, og

10.  tv. Anna, f. ‑74.

 

4) Elias Simonsøn (1746‑1807) fra 107 Korgen bnr. 1 kom hit 1773 etter å ha vært bruker på 121 Lenningsvik 4 år. G. 1768 m. Kjersten Johansd. (1743‑1809).

Barn:

1.  Kjersten, f. 1767 (127 Bryggfjelldalen bnr. 2),

2.  Johanna, f. ‑70,

3.  Simon, f. ‑74 (her),

4.  Anna Elisabeth, f. ‑77, d. før 1807 (heime F1801),

5.  Birrith, f. 27.8.‑85, d. ‑89.

Skiftet etter Elias viser at han var smed og bøkker, også som kårmann, holdsmand her F 1801.

 

5) Simon Eliassøn (1774‑1805), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 2.7.1798. G. 1801 m. Aasel Olsd. (1770‑4.4.1842) fra Varnträsk Hattfjelldal.

Barn:

1. Elias Benoni, f. 1802 (her).

 

6) Jacob Bendixsøn (1774‑1811) fra 47 Bjurbekkdalen var bruker fra 1806. G. 1806 m. enka Aasel.

Barn:

1.  Syndie, f. 1807 (110 Kjukkelmoen bnr. 2),

2. tv. Anna, f. -10 (122 Rapliåsen) og

3. tv. Simeon, f. ‑10 (110 Kjukkelmoen bnr. 2).

Enka var bruker til 1814.

 

7) Peder Anderssøn (1770‑19.3.1842) fra 52 Breivika var bruker fra 1814. G. 1814 m. enka Aasel.

Barn:

1.  Anders, f. 1815.

Anders var dim. fra Trømsø Seminar 1840, flyttet 1841 til Tjøtta som lærer. Han var der en sentral person i sognets bondevennforening.

 

8) Elias Simonsen (1802‑12.9.‑66), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 13.5.1844. G.m. Berit Martha Kolbeinsd. (1807‑etter -91) fra Varnträsk.

Barn:

1. Peder, f. 6.1.1833 (her),

2. Simon Christian, f. 23.11,‑34, d. 3.7.‑73 ugift,

3. Bergitha, f. 23.2.‑38 (144 Jerpbakken bnr. 1),

4. Anne, f. 10.4.‑40 (Tranøy),

5. Karolus, f. 25.3.‑42, d. 5.7.1919 ugift,

6. Olava Johanne, f. 27.6.‑44,

7. Jacob, f. 18.8.‑46 (husmann her),

8. Elias Benoni, f. 18.4.‑49, d. ‑70 ugift,

9. Ole, f. 2.2.‑53, d. 17.12.1930 ugift,

10.  Beathe Marie, f. 15.9.‑54, d. 26.11.‑62.

Enka var formelt bruker til 1882.

 

9) Peder Eliassen (1833‑31.7.1913), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 10. 10. 1882. Peder hadde før ekteskapet en datter

1. Julianna Bergitte, f. 8.3.1866 (118 Kongsdalen bnr. 1),

Mor: Johanna Benjaminsd. G. 1884 m. Erika Samuelsd. (1849‑8‑12.1937) fra Tärna i Sverige.

Felles barn:

2. Berthe Elise, f. 20.6.1887 (her),

3. Sofia Caroline, f. 6.8.‑89 (USA‑11),

4. Petra Eminda, f. 25.6.‑91 (129 L. Bryggfjell bnr. 5).

 

Bnr. 2 STABBFORSMO, direkte fortsettelse av gardsbruket, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,40.

10) Jacob Kristiansen (13.6.1883‑9.8.1967) fra Varnträsk fikk kongeskjøte for kr. 1440, kår til Erika Stabfors og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 22.1., tl. 27.3.1926. G. 1906 m. Berit (Berthe) Pedersd. f. 1887, datter av f.br.

Barn:

1. Olaf Kristian, f. 30.3.1907, d. 30.1.‑81 (her),

2. Peder Edvin, f. 5.2.‑15,

3. Berner Johan Sten, f. 17.6.‑20,

4. Elbjørg Petrine, f. 8.10.‑22.

 

Bnr. 3 HEGGEDAL, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M.0,20.

1) Petter Sigvart Larsen (2.10.1898‑18.3.1981) fra Susendalen fikk kongeskjøte for kr. 1080 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 28.1., tl. 15.4.1925. G.m. Dagny Anette Sørensd. (31.3.1904‑2.10.‑85) fra 127 Bryggfjelldalen pl. Sagrabben.

Barn:

1. Ella Kristine, f. 2.2.1930 (Bollermoen pl. Bjuråneset)

2. Solveig Lovise, f. 12.11.‑31 (her),

3. Arild Martin, f. 3.5.‑35 (Kongsdalen bnr. 14).

 

2) Konrad Nilmar Olgar Larsen, f. 23.6.1927, var bruker fra 1966. G. 1952 m. Solveig Lovise, f. 1931, datter av f.br.

Barn:

1. Ove, f. 13.7.1954 (Nesna),

2. Kurt, f. 8.11.‑59,

3. Siv, f. 20.1.‑61.

 

Bnr. 5 og 4,6 og 7 SKOGLUND. Tildelt som tomtebruk av staten i 1943, og bruket senere kjøpt i 1964.

1) Ivar Martin Sagrabb (Sørensen), (17.7.1902 - 25.6.‑69), gift med Laura Mathilde Kristiansdatter, f. 12.6.1901.

Barn:

1. Sylvia Johanna, f. 26.12.‑27, død

2. Julianne Birgitte, f. 2.9.‑29,

3. Willy Øyvind, f. 14.4.‑32, d. 29.7.2004,

4. Dødfødt, f. 14.4.‑32,

5. Karly, f. 13.9.‑36. d. 3.11.‑36,

6. William, f. 28.10.‑39.

 

2) Einar Nygård, (28.4.1926-) fra Stod i Trøndelag. G.m. Sylvia Johanna, datter av f.br., overtok bruket 1.1.1970.

Barn:

1. Terje, f. 12.12.‑52.

 

3) Terje Nygård, f. 1952, sønn av forrige bruker. G.m. Astri Bjøraas, f. 3.10.‑55 i Levanger.

Barn:

1. Marte, f. 1.3.‑79.

2. Håvard, f. 5.7.‑81.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Arnt Anderssen (1832‑21.10.1915) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 1 fikk husmanns­seddel dat. 7.10.1882. G. 1865 m. Beret Nilsd. (1837‑8.2.‑83) fra 106 Valåmoen bnr. 2.

Barn:

1. Kjerstine Bergitte, f. 16.3.1865 (127 Bryggfjelldalen bnr. 3), artikkel i Rana Blad 24.3.2003.

Arnt flyttet til 108 Villmoen før 1891.

 

2) Jacob Eliassen (18.8.1846‑2.6.1901) fra bnr. 1 her var husmann fra før 1891. Han var ugift.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.