Home / Gardene / 007 Leirvik

007 Leirvik


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt side 47-55

 

7. Leirvik

Redigert 2. juli 2011.

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Leruicken 1557, Leruigen 1610, Leerwigh 1647. Leervigen 1723, Leervik 1838, Leirvik 1891. Navnet kommer fra den leirete fjordarmen som garden ligger ved.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk til 1715, seinere to bruk til 1863, da Brattåmoen ble fraskilt fra begge bruk. 5 småbruk utskilt etter 1905.

 

Kvern og sagbruk:

Begge bruk hadde kverner 1774, med kvernskatt 6 skill. for hver. Anders Nilssøn Leirvik og Anders Benjaminsøn Myklebostad fikk sagbruksprivilegium 1726 og bygde sag i Brattåga. Saga var forfallen og ubrukelig 1756, men ble reparert og var i bruk til 1769. Østen Olsøn 63 Sund hadde nå overtatt rettigheten. Da han bygde opp saga fra nytt av på et annet sted i elva, mistet han privilegiet. Saga kom seinere i bruk, men var øde 1808. Ved skjønnsforretning over ny sag 1822, ble kvantumet fastsatt til 4 tylvter tømmer til eget bruk. Bevilling tl. 1831.

 

MATRIKKELGARDEN LEIRVIK, GNR. 7.

1626 Landskyld 2 pund fisk.

1723 "Aarvis Jord til Korn, tungvunden til Høeaufling, ubelejlig for iis­leje. Huusebord og Brendefang. Kaagefisk for Landet". Gl. matr.nr. 26, landskyld 2 pund.

1838 Nytt matr.nr. 7, lnr. 121, landskyld 1 daler 2 ort 20 skill.

1865 Lnr. 121a: Omtrent 16 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas å gi 100 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig skog til ved og hus­re­para­sjoner.

Lnr. 121b: Som lnr. 121a.

Lnr. 121c: 2 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som gir omtrent 6 lass høy årlig. Utilstrekkelig vedskog. Bruket er meget besværlig å komme til fra sjøen.

1891 Gnr. 7, skyld 5,11 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Småfe

Rug

Bygg

Havre

 

 

 

 

1723

2

10

16

¾

2

 

 

 

 

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

 Reiner

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1835

2

12

19

0

0

0

¾

3 ¾

3

3

1865

 

121a

1

11

17

2

0

0

0

1 ¾

1 ¾

10

121bc

2

12

14

2

0

0

0

1 ¾

1 ¾

11

1875

 

121 a

1

7

9

0

0

0

0

1 1/6

1 1/6

6

121b

1

2

12

2

0

0

0

1

5/6

6

121c

0

2

1

4

1

0

0

1/3

1/3

3

Husm.

1

5

15

3

1

20

0

1 ½

1

9

Sum‑75

3

21

37

9

2

20

0

4

3 1/3

24

 

MANNTALL

1666 1 bruker, 1 sønn

1701 1 bruker, 2 sønner

 

FOLKETELLINGER.

 

Husbonds‑ folk

Kårfolk

Tjenere

Husmanns folk ‑

Inderster

Fattige

1801

14

3

0

2

0

0

1865

17*

0

1

14

1

0

1875

16**

0

1

15

0

1

1891

15

2

0

13

6

0

*1 fosterbarn **3 fosterbarn

 

EIERE.

Fra gammelt av benefisert Hemnes kirke, gikk seinere over til Det nord­landske kirke‑ og skolefond. Brukerne kjøpte brukene 1849 og ‑57.

 

BRUKERE.

 

Udelt gard 1610‑1714.

1) Anders i Leruigen var bruker 1610‑22.

 

2) Christopher, bruker 1623‑51. Han betalte ½ Rd. skatt 1647.

 

3) Anders Jonsøn, bruker 1652‑95. Lagrettesmann. Ved M 1666 var han 52 år, med en sønn

1. Østen, 22 år.

 

4) Nils Ottensøn (1644‑1721), bruker fra 1696. Han var lagrettesmann. Gm Kirsten Pedersd. (ca 1646-1731). Ved M 1701 var Nils 58 år, med sønnene

1. Lars, 20 år (8 Vedå),

2. Ole, 14 år (her),

3. Anders, 8 år (her).

Nils brukte hele garden 1696‑1714, og halvparten 1715‑22. Den andre halv­parten, det seinere bnr. 2, ble brukt av sønnen Anders.

 

Bnr. 1 (lnr. 121a) LEIRVIK, landskyld 2 pund, med fortsettelse av bruker­rekken fra den udelte garden.

5) Ole Nilssøn (1687‑1740), sønn av f.br., var bruker fra 1722. G. 1722 m. Magli Gullesd. (1680‑1761).

Barn:

1. Ane, f. 1720 (Bardal i Nesna),

2. Nils, f. ‑23 (her),

3. Gulle, f. ‑24,

4. Marite, f. ‑26 (døpt 1.1.-27),

5. Beritte, f. ‑29,

6. Maline, f .‑30.

 

6) Elias Eliassøn var bruker 1741‑50. G. 1741 m. enka Magli. Ingen barn.

 

7) Nils Olsøn (1723‑1801), stedsønn av f.br., var bruker fra 1752. G.I. 1752 m. Rebekka Thomasd. (1722‑66) fra 19 Drevvasbukt bnr. 3.

Barn:

1. Chierstina, f. 1755, d. 24.2.‑80 ugift,

2.   Thomas Henrich, f. 1761,

3. Ole, f. ‑59, d. 22.7.‑70,

4. Anna Maria, f. ‑64 (Horn i Nesna).

Ved skiftet etter Rebekka 1766, var boets brutto 124‑4-8, gjeld og avg. 31‑3‑5. Bøker: Brochmands postill, 1 salmebok. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse , 1 kalv, 4 sauer, 1 jømmer. G.II. Anna Hansd. (1734‑1801) fra Blyset i Bardal, Nesna.

Barn:

5. Rebecha, f. 6.6.‑71, d. 19.8.‑72,

6. Maren, f. 18. 10.‑73 (Horn i Nesna).

 

8) Thomas Nilssøn (1761‑23.10.1830), sønn av f.br. bykslet 1788. G. 1789 m. Pernilla Nilsd. (1764-18.10.1852) fra 63 Sund bruk 9.

Barn:

1. Nils, f. 1790 (her),

2. tv. Ole, f. ‑92 (10 Sundsholmen), og

3. tv. Maren Helina, f. -92, d. før 1801,

4. Johan Jakob, f. ‑94,

5. Rasmus Andreas, f. ‑96 (husmann 23 Luktvatn),

6. Abelona, f. ‑99,

7. Maren Anna, f. ‑02 (80 Brennberget øvre),

8. Henrich, f. ‑07, d. på 18 Dyrhaug 29.7.1861 som legdslem.

 

9) Nils Thomassøn (1790‑12.3.1864), sønn av f.br. Bruker fra ca 1818, fikk kongeskjøte for 180 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, med kapitalverdi 50 Spd. 25 skill., dat. 25.5., tl. 29.9.1857. G. 1818 m. Johanna Jakobsd. Falch (1792‑8.5.1855) fra 14 Elsfjord.

Barn:

1. Anna Catharina, f. 15.2.1819 (her),

2. Karen Birgitha Falk (28 Bjerknes pl. Nausthaug),

3. Pernilla Malena, f. 19.4.‑24, d. 1.6.‑38,

4. Adriana Johanna, f. 28.2.‑26 (Blyset i Nesna),

5. Jakob Andreas Falk, f. 14.7.‑28 (husmann 8 Vedå 9 Neverli),

6. Tomina Serina, f. 5. 1.‑31 (38 Elsfjordstrand pl. MøInhusvik),

7. Iver Anker, f. 25.10.‑33 (Brattåmoen her, så Laglia i Bardal, Nesna),

8. Nils Johan, f.17.2.‑36 (Hemnesberget ‑75).

 

10) Johannes Pedersen (7.10.1817‑25.1.1865) f. 149 Lillebjerka fikk skjøte fra svigerfaren før 1863. G. 1841 m. Anna Nilsd. (1819‑etter 1891), datter av f.br.

Barn:

1. Peder Christian Hind, f. 24.6.‑1841 (her),

2. Anna Jakobia Falk, f. 10.3.‑43 (Hov i Dønna),

3. Ingeborg Maria, f. 25.3.‑45 (Hemnesberget ‑75 70 Dalos bnr 1),

4. Nils Tobias, f. 25.7.‑47 (Hemnesberget ‑75 så Mo i Rana),

5. Peder Micael, f. 22.4.‑50 (husmann 8 Vedå så Hemnesberget),

6. Karen Olava Anthonette, f. 13.11.‑51,

7. Jacob Marthin, f. 5.2.‑54, d. 30.11.‑55,

8. Johan Jacob, f. 7.5.‑56 (Hemnesberget ‑91),

9. Tomas Hendrik, f. 13.5.‑58 (Hemnesberget ‑91),

10.  Anders Edvard, f. 20.2.-61 (Hemnesberget),

11. Christence Tobia, f. 22.3.‑63, død samme år.

 

11) Peder Hind Johannessen (1841‑25.10.1869), sønn av f.br. fikk skjøte fra faren for 200 Spd. og kår, dat. 16.6., tl. 16.10.1865. G. 1866 m. Marit Hendriksd. (1833-5.7.‑68) fra 67 Buvik. Ingen barn.

 

12) Jacob Iversen (1829‑21.12.‑81) fra 84 Brennberg indre, bnr. 4, fikk auksjonsskjøte tl. 16.6.1870. G. 1871 m. Anna Nilsd., mor til f.br. Ingen barn.

 

13) Jens Brose Pedersen (1841‑1926), Far: ungkar Peder Gabrielsen Oldernes, Mor: pike Kristine Nilsd. 144 Jerpbakken, fikk skjøte fra Jacob Iversen, dat. og tl. 19.6.1876. G. 1876 m. Pedernille Andreasd. (1846‑1.5.1923) fra 26 Hjartli pl. Langmoen.

Barn:

1. Peder Christian, f. 5.4.1877,

2. Elias Kristian, f. 13.6.‑81 (63 Sund bnr. 16),

3. Andreas Martin, f. 17.6.‑87.

Fam. flyttet til 63 Sund ca 1898, hvor Jens forpaktet klokkergarden Moan.

 

14) [Karl] Aksel Andersen, f. 1866, fra Namsos fikk skjøte fra Peder Hind Pedersen for kr. 1600, dat. 14.7.1894, tl. 15.12.‑96. G.I. 1890 m. Ida Johnsd., f. 1865, fra 2 Osmo.

Barn:

1. Aasta, f. 24.8.1892,

2. Henning, f. 23.12.‑93 (Hemneberget),

3. Lilly Elfrida, f. 14.12.‑95 (Hemnesberget, gift Fjeldavli),

4. Kaia Pauline, f. 28.6.‑97,

5. Hanna Nikoline, f. 7.1.‑99 (Mo),

6. Axel, f. 21.9.1900, død straks,

7. Gudrun Ildride. f. 13.12.‑01 (Mo),

8. Karl Magnus, f. 22.5.‑04,

9.   Kåre Halfdan, f. 29.6.-06 i Mo i Rana

G.II. 1915 m. Ragna Salomonsen (1890‑1.3.1919) fra 39 Seljeli pl. Gammellia.

Barn:

10. Reidun, f. 1.1.1913.

Familien til Mo ca 1906. 

 

15 a) Johan Heitmann Johannessen, bruker på bnr. 2, fikk skjøte fra Aksel Andersen for kr. 700, dat. 10.5., tl. 15.5.1907. Johan Hansen på bnr. 2 hadde grunnbokshjemmel til eiendommen ifølge en erklæring dat. og tl. 16.7.1936.

 

15b) Alfred Ellingsen (10.12.1871‑13.5.1959), bruker fra før 1908. Hjemmelen tilhørte Johan Hansen på bnr. 2. Fam. hadde tidligere vært i Saltdal. G. 1900 m. Mathilde Hansen (17.8.1876‑3.8.1963).

Barn:

1. Haldis Elfrida, f. 1902 (Nærøy),

2. Erling Fridtjov, f. 5.1.‑08,

3. Peter Andreas, f. 18.12.‑ 10,

4. Albert Lind, f. 16.6.‑12,

5. Gundvor Marie, f. 12.9.‑13,

6. Roald Marius, f. 4.4.‑15,

7. Solveig, f. 14.6.‑17.

Alfred Ellingsen kjøpte 1930 5 Brennesvik bnr. 3. 1957 ble bnr. 7 slått sammen med bnr. 1.

 

16) Harald Leirvik, f. 1905 og Kåre Leirvik, f. 1912, sønner av forrige eier fra bnr 2 her, fikk skjøte fra Rana skifterett på vegne av Karoline Hansen Leirviks dødsbo, med en ideell halvpart til hver for kr. 20 000, tl. 16.4.1966. Harald gift med Sigrid.

Barn:

    1. Astrid, f. 19.3.1926

    2. Irene

    3. Eivind

    4. Asbjørn, f. 17.9.-36 (bruker 17 her)

    5. Harald Sverre

 

17) Asbjørn Leirvik, f. 1936, sønn til bruker 16 Harald Leirvik, fikk skjøte på ideell halvpart av eiendommen, dagbokført 23.12.1976.

 

18) Arne Normann Leirvik, f. 24.8.1941, sønn av Kåre, fikk skjøte fra sin far på ideell halvpart av eiendommen for kr. 15 000, dagbokført 6.12.1991.

 

Bnr. 2 (lnr. 121b) LEIRVIK, fraskilt fra det opprinnelige bruket 1715 med landskyld 1 pund.

1) Anders Nilssøn (1686‑15.12.1768), sønn av bruker nr. 4 på det udelte bruket, var bruker fra 1715. G. 1714 m. Beritte Benjaminsd. (1686‑4.6.1768) fra Mykle­bostad i Nesna.

Barn:

1. Ragnel, f. 1717 (Bardal i Nesna),

2. Rachel, f. ‑20 (Hansten i Nesna),

3. Maritte, f. ‑22 (Breimoen i Bardal, Nesna),

4. Elsebe, f. ‑24 (Veneset i Sjonbotn, Nesna),

5. Nils, f. ‑26,

6. Benjamin, f. ‑29 (53 Finneid bnr 2),

7. Otte, f.‑32 (her).

Anders og Berit ble kårfolk 1757 da de overlot bruket til sønnen, og var husmanns­folk på Stranda.

 

2) Otte Anderssøn (1732‑1797), sønn av f.br. G. 1756 m. Giertrud Pedersd. (1733-1806) fra 149 Lillebjerka bnr. 2.

Barn:

1. Ana Chierstina, f. 1758, (Hauknes i Nesna),

2. Bertel, f. ‑59, død samme år,

3. Jakob, f. ‑61 (her),

4. Berte Maria, f. ‑63 (8 Vedå, som enke til Bardal indre),

5. Pernelle, f. 21.12.‑66 (62 Oterbrand),

6. Elen Johanna, f.‑69 (53 Finneid).

Otte overlot bykselen formelt til sin sønn Jakob 1788, men var aktiv bruker til sin død 1797, noe som framgår av skiftet: Boets brutto 142‑4‑6, gjeld og avgang 67‑5-1. Sølv for 10‑2‑0, to kobberkjeler for til sammen 9‑1-12. Husdyr: 5 kyr, 2 geiter, 1 bukk, 5 sauer, 1 vær, 1 lam. Åttringsbåt, Lofotbruk, naust.

 

3) Jakob Ottesen (1761‑1814), sønn av f.br., fikk byk­selbrev 1788. G. 1787 m. Elisabeth Olsd. (1760‑1814) fra 141 Meland bnr. 3.

Barn:

1. Anders, f. 1787

2. Ole, f. ‑90 (her),

3. Anna Kierstina, f. 14.2.‑94,

4. Otten Johannes, f. ‑97 (12 Fuglstrand pl. Svinvik),

5. Giertru, f. ‑99 (8 Vedå / 9 Neverli),

6. Pernelle, f. 1803.

 

4) Ole Jakobsøn (1790‑4.1.1848), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 6.5.1814, tl. 27.4.1815. G. 1814 m. Karen Thomasd. (1795‑1848‑) fra 53 Finneid bnr. 3.

Barn.

1. Elisabeth Kierstina, f. 1815 (Neverskaft i Tjøtta),

2. Anna Zacharina, f. 8.8.‑17 (85 Seljehammaren),

3. Dorthea Birgitta, f. ‑19 (her),

4. Lovise, f. 21.6.‑22, d. 23.5.‑25,

5. Tomina, f. 28.7.‑24 (Hundnesdalen 64 Prestenget USA-74),

6. Hans Johan, f.‑25, d. 3.9.‑34,

7. Lovise Bergithe, f. 29.1.‑27 (Enge i Bardal, Nesna),

8. Iverina Pernilla, d. 2.6.‑30,

9. Christina Serina, f. 20.2.‑33 (17 Vesterbekkmo pl.Remma),

10. Jacobia Pernille, f. 3.10.‑37.

 

5) Lars Mikal Pedersen (1819‑24.5.1900) fra Skaga i Herøy, f. Nesna, fikk kongeskjøte for 160 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 ¼ fjerdingskar bygg av kapitalverdi 44 Spd. 20 skill., dat. 16.1.1849, tl. 29.5.‑50. g. 1844 m. Dorthea Olsd. (1819‑26.10.1872).

Barn:

1. Benjamin Andreas, f. 3.1.1844 (Hemnesberget),

2. Christian Tønder, f. 4.4.‑46 (USA‑85),

3. Anne Bergitte, f. 10.3.‑48 (8 Vedå),

4. Jens Martinus, f.‑49, død straks,

5. Olava Jakobea, f. 14.5.‑51 (USA‑93),

6. Karen Thomine, f. 1.9.‑53 (USA‑82),

7. Peder Mical, f. 21.7.‑56 (Hemnesberget ‑91),

8. Peder Olaus Tønder, f. 12.7.‑58.,

9. Jakobea Marie, f. 13.7.‑61 (USA‑87).

1850 solgte Lars jorda til Johannes Nilssen og ble husmann her på pl. "Falltømmer­lien", som ellers ikke er nevnt. Lars bodde på Stranden 1865 og på Strand 1875, ikke nevnt 1891.

 

6) Johannes Nilssen (1808‑20.77.1876) fra 20 Drevvatn bnr. 3, fikk skjøte fra Lars Pedersen, tl. 29.5.1850. Han drev også som urmaker. G. 1842 m. Pedernelle Paulsd. (1816‑2.5.1904) fra Sandbukt i Vefsn.

Barn:

1. Johan Heitmann, f. 10. 12.1842 (her),

2. Peder Nicolai, f. 23.3.‑47 (husmann 8 Vedå),

3. Andreas Deodor, f. 8.12.‑51, jordf. 25.5.‑78 ugift,

4. Bergitte Kjerstine, f. 2.1.‑55,

5. Nils Johan, f. 1.9.‑57.

 

7) Johan H. Johannessen (1842‑1.9.1918), sønn av f. br., fikk skjøte fra faren, dat. og tl. 19.6.1875. G. 1867 m. Johanna Johnsd. (1847‑12.11.1921) fra 14 Elsfjord pl. Moan.

Barn:

1. Olava Christence, f. 8.2.1867,

2. Nils Johan, f. 23.10.‑68,

3. Petrine Christence, f. 14.8.‑71 (62 Oterbrand),

4. Johannes, f. 18.8.‑76,

5. Andreas Theodor, f. 7.3.‑83 (USA‑24),

6. Hilmar Johan, f. 9.3.‑91 (USA‑11).

Johan Johansen fikk skjøte på bnr. 1 fra Aksel Andersen for kr. 700, tl. 15.4.1907.

 

8) Johan Hansen (1874‑før 1959) fikk hjemmel til garden på ukjent tidspunkt, men utstedte selv skjøte på en parcell 1914. G. 1903 m. Anna Johansen (1883-8.4.1959) fra Nord-Rana.

Barn: (før fam. flyttet hit):

1. Harald, f. 16.2.1905 (bnr 1 her), og

2. NN,

f. i Hemnes:

3. Hanna Josefa Alida, f. 18.6.1908,

4. Agnes Johanna, f. 23.7.‑ 10,

5. Kaare Johan, f. 2.10.‑12 (bnr 1 her),

6. Marie, f. 10. 10. ‑14,

7. Vally Marie, f. 29.1.‑16,

8. Thora, f. 19.1.‑19,

9. Johan Hilmar, f. 5.4.-21 (6 Mastervik).

Videre, se bnr. 1.

 

Bnr. 3 (Inr. 121c) BRATTÅMOEN, fraskilt fra begge bruk 1863 med skyld 4 skill., seinere M. 0, 11. Bruket var ryddet i uskiftet felles utmark.

1) Iver Nilsen, f. 1833, fra bnr. 1 her, fikk skjøte fra Johannes Pedersen og Johannes Nilsen for 60 Spd., fl. 7.9.1863. G. 1860 m. Maren Dorthea Johansd., f. 1837, fra Selfors NR.

Barn:

1. Elling Marthin, f. 1.5.1865.

Fam. fraflyttet før 1891.

 

2) Ole A. Andersen Frøseth (1824‑25.8.1897), skomaker fra Baklandet, Trondheim, fikk skjøte fra Iver Nilsen for kr. 1200, dat. 3.5., tl. 14.6.1880. Frøseth var enkemann da han flyttet til Hemnes. G.II. 1870. m. Rakel Eliasd. (1834‑17.3.1917) fra 104 Solhaug bnr. 5. Hennes sønn f.e.: Peder, f. 30.6.1861 (145 Oldernes bnr. 2), Far: ungkar svensk skredder Anders Viking Pederson, opphold 104 Solhaug.

Felles barn:

1. Anna Emilie, f. 13.7.1870,

2.   Petra Henriette, f. 7.7.-72 (104 Solhaug),

3. Mathilde Cornelia, 15.2.76.

 

3) Nils Jakobsen (1864‑1956) fra 9 Næverli. Han kom hit før 1913. Hjemmelen klarert av tinglysningsdommeren ved erklæring tl. 11.8.1956. Om fam. se Næverli.

 

4) Alf Jæger Einmo, sønn av f. br., fikk skjøte på bnr. 3 og 5 fra Nils Jakobsens dødsbo v/ Rana skifterett for kr. 1000, tl. 11.8.1956.

 

5) Odd Einmo, f. 13.8.1926, fikk skifteskjøte fra Alf Jæger Einmos dødsbo v/ Rana skifterett for kr. 2860, dagbokført 10.7.1895.

 

Bnr.4 KVANDALSHAUGEN, fraskilt 1905 fra bnr. 1 med skyld M. 0,50.

1) Anders Ellefsen Espe (1849‑1915‑) gråsteinmurer fra Vågå, tidl. opph. Nesna og Hemnesberget , fikk skjøte fra Aksel Andersen for kr. 400, dat. 27.9.1905, tl. 8.1.‑06. G. m. Martha Olsd. (1859‑28.9.1891) f. 60 Grønvikmoen.

Barn:

1. Kaia, f. 1881,

2. Adolf, f. ‑85 (Hemnesberget),

3. Otto, f. ‑88.

 

2) Karl Hansen Marhaug (16.9.1889‑1.2.1964), gruvearbeider fra Steigen, fikk skjøte fra Anders Espe for kr. 1200, tl. 16.11.1915. G. 1911 m. Berntine Andersd. f. 1886 fra 33 Elsfjordosen bnr. 2.

 

3) Roald Marhaug fikk skjøte fra sin mor Berntine Marhaug for kr. 1000, tl. 25.2.1967.

 

Bnr. 5. EINMOEN fraskilt 1914 fra bnr. 2 med skyld M. 0, 10 og rett til havnegang.

1) Nils Jakobsen på bnr. 3 fikk skjøte fra Johan Hansen og Alfred Ellingsen for kr. 200, fl. 16.11.1914. Johan H. Johannessens samtykke i overdragelsen ble tl. 29.4.1916. Fra 1956 som for bnr. 3.

 

Bnr. 6 YTTERSTAD fraskilt 1915 fra bnr. 2 med skyld M. 0, 10.

1) Theodor Andersen, f. 4.8.1876, fikk skjøte fra Johan Hansen for kr. 200, tl. 2.11.1936.

 

2) Malene Kristensen (27.2.1881‑13.6.1967) fra pl. Dalen her, fikk skjøte fra Rana skifterett på vegne av dødsboet etter Inga Kristine Andersen og f. avd. mann Theodor, for kr. 600, dat. og tl. 16.11.1953.

 

3) Andreas Kristensen, f. 11.9.1909, sønn av forrige eier, fikk bokført be­gjæring om hjemmelsovergang 23.4.1985.

 

Bnr. 8 ELVERHØY fraskilt 1930 fra bnr. 1 med skyld M. 0,05.

1) Martin Jenssen fikk skjøte fra Johan Hansen og Alfred Ellingsen for kr. 300, dat. 5.5, tl. 24.5.1930.

 

 

HUSMENN.

Ikke navngitte plasser.

 

1) Fredrik Johnsøn (9.9.1778‑17.4.1848), "Laphusmand" fra Røsvatnet. G.I. m. Karen Thuresd. (ca 1745‑10.2.1823). G.II. m. Berit Elisabeth Larsd. (1786-1882), enke fra 8 Vedå.

Barn:

1. Karen Bergitha, f. 31.8.1825, d. 4.9.‑34,

2. Lars Nicolai, f. 30.12.‑29, d. 23.5.‑30,

3. Pernilla Maria, f. 17.10.‑32 (Laglia i Bardal, Nesna, der gift Blege).

 

2) Ole Hansen (1775‑28.10.1859). G.m. Zakrina Pedersd. f. ca 1799, fra Breimoen i Bardal, Nesna.

Barn:

1. Hanna Bergitha, f. 1.10.1834 (Bergsnev i Bardal, Nesna),

2. Petrina Kirstina, f. 3.4.‑37.

 

3) Thomas Sørensen var husmann her fra han giftet seg 1850, til seinest 1854, da han flyttet tilbake til 28 Bjerknesli. Om fam. se der.

 

STORMOEN under bnr. 1.

1) Anders Falk Andreassen (1831‑3.7.1905) fra 65 Skjæran Hemnesberget var husmann her fra før 1865. G.m. Karen Gregusd. (1837‑24.9.1911) fra Nesna preste­gjeld.

Barn:

      1.   Anton Johan, f. 10.8.1862,

2. Christian Tønder, f. 2.10.-65 (42 Mula bnr. 9),

3. Bergitte Johanne, f. 4.8.‑69,

4. Gulle Konrad, f. 19.6.‑74,

5. Albert Kornelius, f. 26.12.‑84.

 

STORMOEN under bnr. 2.

1) John Andersen (1812‑1891) fra (opph.) Hemnesberget. Husmann fra seinest 1857. G. 1853 m. Karen Andreasd. (1812-1.11.1891) fra 63 Sund bnr. 7.

Barn:

1. tv. Johan Carl, f. 17.11.1853, d. 1.10.-63, og

2. tv. Anders, f. 17.11.-53, d. 21.11.‑57,

3. Anders, f. 4.3.‑59, d. 3.2.‑62,

4. Anna Margrethe, f. 7.8.‑60, d. 20.5.‑90.

 

2) Bernt Skjønsby (1847‑5.8.1920) fra Biri. Fam. kom hit fra Vefsn. G.m. Anna Andersd. (1862‑3.7.1935) f. Vefsn.

Barn:

1. Sigurd, f. 1882,

2. Beret, f. ‑83,

3. Anna, f. ‑85, d. 10. 10. 1912,

4. Ottar, f. ‑87, (Hemnesberget), far til Alfon Dunald Skjønsby 130 Boldermoen bnr. 10.

5. Jørgine, f. ‑89,

6. Borghild Amanda, f. 10.6.‑92 (20 Drevvatn bnr. 15),

7. Lovise Iverta, f. 17.4.‑94,

8. Ida Pauline, f. 4.7.‑96, d. 4.7.‑11,

9. Johan Andreas, f.‑98,

10. Hilda, f. 26.7.1900.

 

DALEN under bnr. 1 og 2.

1) Andreas Nilssen (1817‑4.8.1863) fra 8 Vedå, var husmann her fra ca 1853. G. 1853 m. Elisabett Olsd. (ca 1819‑10.5.1893) f. i Alstahaug.

Barn:

1. Nils Fredrik Berg, f. 22.6.1852, d. 12.6.‑55,

2. Anne Helene, f. 20.5.‑55, d. 4.9.‑61,

3. Nils Fredrik, f. 25.4.‑58, d. 4.9.‑61,

4. Benjamin Edvard, f. 3.8.‑61 (Hemnesberget ‑91).

Elisabeth hadde før ekteskapet en sønn Andreas Olai Dass Nikolaisen, f. i Alstahaug 1846.

 

2) Andreas Nikolaisen (1846‑16.12.1898), stedsønn av f.br. Før ekteskap en datter

1. Anna Helena, f. 14.3.1867,

Mor: Ingeborg Johanna Pedersd. fra Leirfjord, og nok en datter

2. Elisabeth Kjerstina, f. 23.5.1872,

Mor: Julianna Johannesd. 102 Millingsjord. G. 1872 m. Elen Maria Johnsd. (1846-22.6.1921) fra Vefsn, av samisk slekt.

Felles barn:

 3.   John Mattias, 10.36.-69 (mor var "Lappige" senere kone Ellen)

4. Nils Martin, f. 14.3.‑73,

5. Albertine Emilie, f. 8.4.‑75,

6. Nicolai Tanke, f. 26.2.‑76 (82 Høykleppen),

7. Malene Randine, f. 27.2.‑80 (Hemnesberget),

8. Ane Bergitte, f. 10. 11.‑82 (9 Næverli),

9. Edvard Martin Jul, f. 8.6.‑84 (her),

10. Petra Antonette, f. 3.7.‑87, d. 22.8.1915 ugift,

11. Julianna, f. 29.12.‑88.

Dalen ble fraskilt 1923 fra begge bruk med skyld M. 0,60, derav M. 0,27 fra bnr. 1 og M. 0,33 fra bnr. 2, og fikk bnr. 7.

 

3) Edvard Andreassen Leirvik (1884‑28.3.1960), sønn av f.husmann, fikk skjøte fra Anna Hansen for kr. 1600, tl. 18.1.1958.

 

4) Ardis Pedersen Dalan (15.5.1908‑9.2.‑76) fikk tl. begjæring om å bli notert som hjemmelsinnehaver i egenskap av testamentarving etter f.br., dat. 20.8.1960.

 

5) Petra Brun, f. 4.1.1933, fikk 5.5.1986 bokført begjæring om hjemmels­notering som selvskiftende arving etter forrige eier. Verdi kr. 5000.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.