Home / Gardene / 128 Ytterlien

128 Ytterlien


Hemnes Gård og Slekt, side 786-790

 128. Ytterlien

Redigert 20. desember 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Ytterlien 1723, Lien Yttre 1838, Ytterlien 1891. Navnet kan komme av at garden ligger lenger ut i dalen enn 127 Bryggfjelldalen, som garden er utskilt fra, eller for å skille navnet fra 112 Fagervolli, som også kalles "i Lien". Bnr. 2 Jordåbakken har navn etter Jordåga, som delvis har underjordisk løp.

Brukstall og utskiftninger:
Sambruk med 127 Bryggfjelldalen 1701‑35, ett bruk 1736‑1878, to bruk 1879‑1926, tre bruk fra 1927. Markeskjellsforretning 1754 mot 129 L. Bryggfjell. Utskiftning 1836 mot Bryggfjelldalen av et stykke utmark.

Kvern:
Garden hadde bekkekvern 1774 med 4 skill. kvernskatt.

Kirkebu ved Hemnessjøen nevnt i et skifte 1788.

MATRIKKELGARDEN YTTERLIA, GNR. 128.
Rydning opptatt seinest 1701 av Nils Olsøn fra Bryggfjelldalen.
1723    Beskrivelse under Bryggfjelldalen, hvor Ytterlia er oppført med egen landskyld 6 mark fisk. Gl. matr.nr. 207.
1838    Nytt matr.nr. 69, lnr. 189, landskyld 3 ort 22 skill.
1865    11 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 90 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov. 2 mil fra sjøen med alminnelig god veg.
1891    Gnr. 128, skyld 2,30 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1759 *

1

14

15

6

 

 

 

 

 

1835

1

10

12

0

0

¼

1 ½

½

1

1865

1

9

11

0

0

0

2

½

6

1875

1

9

9

0

1

0

1 ½

1/3

4

*) fra et skifte

MANNTALL
1701 1 bruker

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Inderster

1801

4 *

1

1

1865

6

3

1

1875

3

0

2

1

1891

12

2

0

0

* 1 fosterbarn

EIERE.
Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Selveiere fra 1885‑86.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 189) YTTERLIA, landskyld 6 mark, 1838: 3 ort 22 skill., 1891: M. 1,93.
1) Gabriel Jonsøn (1704‑59) fikk bbr. på 6 mark, tl. 9.7.1736. Han var den første selvstendige brukeren her, og hadde tidligere vært husmann på 100 Røssåauren. G. 1727 m. Karen Jeremiasd. (ca 1697‑13.5.1767).
Barn:
    
1.      Anders, f. 1727, d. 1813 ug,
    
2.      Marith, f. -29 (129 L. Bryggfjell),
    
3.      Nils, f. -32 (134 Skresletta bnr. 1),
    
4.      Jeremias, f. -34 (her),
    
5.      Christianna, f. -37 (104 Solhaug bnr. 5).
Ved skiftet etter Gabriel 1759 var boets brutto 143‑2‑2, gjeld og avg. 19‑1‑0. Bøker: Müllers postill og 4 salmebøker. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 markkvige, 1 okse, 1 markokse, 9 sauer, 3 jømmer, 3 værer, 2 geiter, 3 hanegeiter, 1 bukk.

2) Jeremias Gabrielsøn (1734‑88), sønn av f.br., var bruker fra farens død. G. 1759 m. Seborg Hansd. (1731‑1811) fra 145 Olderneset bnr. 2.
Barn:
    
1.      Gabriel, f. 1760 (11 Espervika),
    
2.      Hans, f. ‑62 (her),
    
3.      Johannes, f. 31.7.‑66, d. før ‑88,
    
4.      Erich, f. ‑68 (60 Grønvikmoen),
    
5.      Daniel, f. ‑69, d. 1806.
Ved skiftet etter Jeremias 1788 var boets brutto 124‑48, gjeld og avg. 35‑1‑8. Bøker: Müllers postill. Bu ved Hemnessjøen. Husdyr: 1 hest, 11 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 5 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 2 geiter. Enka var bruker til 1796.

3) Hans Jeremiassøn (1762‑25.2.1853), sønn av f.br., fikk bbr. tl. okt. 1796. G. 1799 m. Beret Samuelsd. (1777‑1860) fra 108 Villmoen.
Barn:
    
1.      Johanna, f. 1800 (147 Nerleiren bnr. 5),
    
2.      Jeremias, f. ‑02, d. 5.7.‑20,
    
3.      Samuel, f. ‑04, d. ‑05,
    
4.      Zacharina Davina, f. -06, d. -10,
    
5.      Erich, f. -09 (her),
    
6.      Zacharina Davina, f. -11, d. 11.9.‑86 (Alterneset NR).

4) Erik Hanssen (1809‑16.1.‑53), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 4.10.1831. G. 1834 m. Eliasheth Andersd. (1810‑28.3.‑90) fra 124 Bleikvasslia bnr. 1.
Barn:
    
1.      Hans Olai, f. 24.3.1835 (her). Han var skomaker.

5) Anders Mathiassen, f. 1822, fra 124 Bleikvasslia bnr. 1, fikk bbr. tl. 1.9.1862. G. 1853 m. Christine Eriksd., f.1823, fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 2.

Barn:

    1.      Hans Christian, f. 13.2.1854,

    2.      Mathias, f. 11.10.‑55,

    3.      Maren Gurine, f. 24.10.‑57,

    4.      Erik Heitmann, f. 16.5.‑62, d.s.å.,

    5.      Jakob, f. 17.11.‑63.
Fam. til USA‑75.

6) Hans Eriksen (1835‑13.4.1903), sønn av bruker nr. 4, var skomaker og hadde hjulpet til med gardsdrifta hos Anders Mathiassen. Da Anders emigrerte, overtok Hans drifta. Hjemmel er ikke kjent. Hans var ug. 1879 ble bnr. 2 Jordåbakken fraskilt.

7) David Anders Davidsen (9.4.1857‑20.9.1935) fra Umbukta NR var bruker av bnr. 1 fra før 1891, og Hans fikk kår. G.I. 1876 m. Emma Christine Larsd. (1847-11. 6.‑85) fra Jörns Kapells Församling, Torneå, Sv.
Barn:
    
1.      Kristen Edvard, f. 2.2.1876 (124 Bleikvasslia bnr. 4),
    
2.      Martin Norgren, f. 14.7.‑77 (USA‑02),
    
3.      Jens Nikolai, f. 20.4.‑79,
    
4.      Elise Didrikke, f. 21.1.‑81,
    
5.      David Esaias, f. 24.5.‑83,
    
6.      Anton Johan Bertin, f. 19.4.‑85 (Mosjøen).

G.II. 1888 m. Anna Christine Johnsd. (24.10.1860-9.12.1927) f. Hattfjelldal og datter av John Jeremiassen 127 Bryggfjelldal.
Barn:
    
7.      Karen Leonora, f. 20.10.1889 (bnr. 3 her),
    
8.      Johan, f. 7.8.‑91 (her), artikkel i Rana Blad 9.9.2004,
    
9.      Eminda Christine, f. 21.3.‑93 (118 Kongsdalen bnr. 14),
    
10.    Gitte Johanna, f. 6.5.‑95, d. 9.3.1933 ugift,
    
11.    Anders Christian, f. 21.8.1900, død samme år.

8) Johan Davidsen (1891‑4.4.1980), sønn av f.br., var bruker fra 1927. G. 1928 m. Berit Anna Jakobsen (1892‑1.4.1973) fra 118 Kongsdalen bnr. 2.
Barn:
    
1.      Asbjørn Manne, f. 14.7.1928 (her),
    
2.      Dagfin Jarle, f. 5.10.‑29, d. 2.4.‑89,
    
3.      Gunni, f. 28.3.‑31 (Korgen),
    
4.      tv. f. 2.11.‑33: Bida Jenny Gerd (Bjerka) og 
    
5.      tv. f. 2.11.-33: Pauline Marie Johanna (127 Brygfjelldal bnr. 8).

9) Asbjørn Manne Ytterli, (1928-2009), sønn av f.br., var bruker fra 1962. G. 1954 m. Martha Olsen, f. 1926, fra 129 Lille Bryggefjell bnr. 3.
Barn:
    
1.      Elin, f. 30.9.1954 (131 Reinåmoen bnr. 4),
    
2.      Ståle Johan, f. 12.10.‑61 (Oslo).

10) Edmund Tuven, f. 17.9.1967, fra Grane. Samboer m. Åse Annie Arntsberg, f.1.1.‑72.
Barn:
    
1.      Manuel Christoffer Arntsberg Tuven, f. 15.10.1990.

Bnr. 2 JORDÅBAKKEN, fraskilt 1879 fra bnr. 1 med skyld M. 0,37. Bruket gått tilbake til bnr. 1.
1) Johan Oscar Sjögren (1843‑18.2.1936) fra Lycksele/Sorsele Sv. fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 150, dat. 11.6.1886, tl. 26.5.1904. Han var bruker allerede fra 1875. G.I. 15.6.1874 m. Olava Fredrike Kristensd. (1841‑4.6.‑95) fra Akervik i Nesna pg (31 år ved vielsen).
Barn:
    
1.      Elen Kathrine, f. 19.10.1875 (her),
    
2.      Rebekka, f. 25.5.‑77 (Seattle, USA-06),
    
3.      Anna Bertine, f. 21.8.‑81,
    
4.      Hilmar Severin, f. 3.2.‑88,
    
5.      John, f. -90. John var ikke sønn men dreng (jfr F 1900)
G.II. 1897 m. Marie Lovise Samuelsd. (13.3.1848-10.10.1934), f. Tärna, Sv.

2) Johan Nilsen, f. 1872, fra 108 Villmoen pl. Kanten fikk kjøpekontrakt fra Johan O. Sjögren for kr. 600 og kår, tl. 29.11.1919. G. 1899 m. Elen Johansd. f. 1875, datter av f. br.
Bnr. 2 Jordåbakken drives idag sammen med bnr. 1.

Bnr. 3 REMMA, fraskilt 1927 fra bnr. 1 med skyld M. 0,33.
1) Birger Heitmann Pedersen (8.8.1888‑14.4.1966) fra Flostrand i Nesna. G. 1918 m. Karen Leonora Davidsd. (1889‑10.8.1963) fra bnr. 1 her. Hennes barn: Alfon Dunald Skjønsby, f. 5.2.1914 (130 Bollermoen pl. Bjurånes), F: Ottar Skjønsby, 7 Leirvik.
Felles barn:
    
1.      Jenny Pauline, f. 15.5.1919, d. 29.1.‑20,
    
2.      Bjarne Kolbein, f. 5.3.‑21, d. 7.3.‑75 (130 Bollermoen pl. Bjurånes),
    
3.      Jenny Pauline, f. 20.10.‑22 (Korgen),
    
4.      Anders Kristian, f. 26.12.‑26 (her),
    
5.      Erling Gudmund, f. 30.1.‑29 (Bleikvasslia).

2) Anders Kristian Fløstrand, f. 1926, sønn av f.br., var bruker fra 1966. G. 1957 m. Mari Petra Bollermo, f. 29.8.1937, fra 130 Bollermoen bnr. 4.
Barn:
    
1.      Geir, f. 5.3.1958 (Korgen),
    
2.      Karin Birgitta, f. 11.5.‑60 (Korgen),
    
3.      Brita Mariann, f. 29.3.‑64 (Korgen),
    
4.      Arve, f. 20.7.‑70.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.