Home / Gardene / 027 Vasshaug

027 Vasshaug


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 154 - 156

 

27. Luktvashoved lille (Vefsn 219) - Vasshaug

Redigert 1. februar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Lugtvashoved 1723, Lugtvashoved lille 1838. Daglignavnet Vasshaug ‑ i forskjellige former ‑ Vashau, Washou, Washoug, var brukt i kirkebøkene 1711‑43 og ‑77. Vasshøve er navn på stedet hvor elva renner ut av et vann, jfr. Drevashoved, Emervashoug.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har hatt bare ett bruk inntil vårt århundre. Brukeren på Vasshaug hadde klaget over at Vasshaug og 26 Hjartli hadde samme landskyld, men 26 Hjartli var en større gard. Landskylda ble foreslått av takstmenn, vedtatt på tinget og approbert av det kongelige kanselli, så det var en omstendelig affære å gjøre noe med den. Men da samme proprietær eide begge gardene, ble saken løst på følgende måte: Ved en markeskjellsforretning 1727 gikk takstmennene opp på fjellet ovenfor 23 Luktvatn, slik at de fikk oversikt over begge gardene, og deretter til utmarka melom Vasshaug og 26 Hjartli for å vur­dere kvaliteten av skog og utenger. På grunnlag av denne befaringa ble det så fastsatte en ny grense, hvor noe skog og en uteng ble overført fra 26 Hjartli til 27 Vasshaug.

 

Kvern:

Brukeren betalte 4 skill. kvernskatt 1774.

 

MATRIKKELGARDEN LUKTVASHOVED LILLE, GNR. 27.

1723 "Har icke forhen været Matriculeret. Temmelig til korn og græs­ning". Gl. matr.nr. 214, landskyld 12 mark.

1838 Nytt matr.nr. 25, 1nr. 141, landskyld 3 ort 11 skill.

1865 Omtrent 10 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 90 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning, og skog til husbe­hov. 1 mil fra sjøen, med mindre lett adkomst.

1893 Gnr. 27, skyld 2,21 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Bl.k.

1723 1 3 8 7/8

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 7 7 1 1/4 2 0 2

1865 1 7 6 2 0  2 0  4

1875 1 7 8 5 0  1 1/5 4

 

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk Kårfolk Tjenere Inderster

1801 3 0 0 3

1865 5 1 0 1

1875 2 0 1 7

1891 10 0 0 0

 

EIERE.

Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukeren hadde kjøpt garden før 1878, men ingen hjemmel er innført i realpanteregisteret.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 141) VASSHAUG, landskyld 12 mark, 1838: 3 ort 11 skill., 1891: M. 2,21.

1) Anders Luktvashoue hadde en sønn Oluf til dåpen 17.5.1715. Hvor lenge Anders hadde vært her er ukjent. Garden ikke nevnt i M 1701, og som rydningsplass ikke innført i skattelistene.

 

2) Ole Larssøn var bruker da garden ble matrikulert 1723, og nevnt som kårmann 1753 i restanselistene for kongens kornsalg.

 

3) Ole Hendrichsøn, d. 1767, fikk bbr. dat. 6.5., tl. 1.10.1754. G.I. 1740 m. Ane Bentsd. fra 134 Skresletten. Ingen Barn. G.II, 1742 m. Marit Larsd. (ca 1705-1776) fra 131 Reinåmoen.

Barn:

1. Ane, f. 1743 (her),

2. Ingeborg, f. ‑47 (hos sin moster Beret i Bergen ved mors skifte 1776),

3. Lars, f. ‑49 (119 Bleikvassfors),

4. Johannes, f.-50.

 

4) Ole Erichsøn (1723‑1789) fikk bbr. dat. 5.5., tl. 24.10.1764. G. 1764 m. Ane Olsd. (1743‑18.4.1836), datter av f. br.

Barn:

1. Peder, f. 1.10.1766 (nevnt i fars skifte 1789),

2. Ole, f. ‑68, d. 1803.

 

5) Ole Larssøn (1749‑22.1.1836) fra 24 Rundsvoll i Vefsn fikk bbr. dat. 28.9., tl. 8.10.1796. G. 1790 m. enka Ane. Ingen barn.

 

6) Thomas Johansøn (1787‑20.5.1828) fra 6 Mastervik fikk bbr. dat. 2.6., tl. 12.10.1807. G. 1806 m. Marit Christensd. (1786‑31.8.1872) fra 33 Elsfjordosen.

Barn:

1. Pernilla Maria, f. 1807, d. før ‑15,

2. Anna Helena, f.‑08 (29 Kjerringhals bnr. 1),

3. Christen Andreas, f. ‑08, d. ‑16,

4. Dorthea, f. ‑13 (ikke nevnt ved fars skifte 1828),

5. Pernilla Maria, f. ‑15 (36 Stormoen),

6. Christen, f. 26.3.‑18 (37 Kobhaug, pl. Høgmoen),

7. Johannes, f. 29.3.‑20 (Hemnesberget ‑75, skysskarl),

8. Absalon, f. 25.6.‑23 (15 Flotmoen),

9. Jens Mathias, f. ‑25,

10. Tomine Johanna, f. 2.2.‑29 (19 Drevvassbukt, pl. Leirfallmoen).

 

7) Nils Jonsen (1795‑8.7.1890) fra 26 Hjartli, fikk bbr. dat. 7.7., tl. 6.10.1829. G. 1829 m. Berit Andersd. (1801‑16.10.‑84) fra 35 Davemoen.

Hans barnf.e.:

1. Maren Anna, f. 16.9.1824 d. 1907 (25 Skogsmo gm Anton Nilsen),

Mor: pike Giertrud Henriksd., 20 Drevvatn bnr. 5.

Felles barn:

2. Dorthea Kristina, f. 25.2.1825 (her).

 

8) Anders Dass Sørensen, f. 1831, fra 25 Skogsmo i Vefsn, var anført som eier 1878, uten at hjemmel var oppgitt. G. 1868 m. Dorthea Nilsd., f. 1825, datter av f.br. Ingen felles barn. Dortheas barn f.e.: Julianna Dorthea Edvardsd., f. 10.10. 1848 (her), Far: ungkar Edvard Johnsen Hemnesberget, og Levi Angel Benjamindsen, f. 18.10.1853, d. 22.3.‑76, Far: unkar Benjamind Ingebrigtsen, 59 Sætra.

Anders logerende Kobberslager i Lukvatshoved hos Nils Johnsen 1865, da ugift, ikke nevnt i søster Dorthea skifte 1916. Han reiste til USA‑69, Dorthea i -81 med to barnebarn.

 

9) Peder Johnsen (1847‑23.8.1907) fra 31 Knutli, pl. Andbakken, var leilending her fra før1891. G. 1872 m. Julianna Edvardsd. (1848‑4.12.1911), steddatter av f.br.

Barn:

1. Dorthea Christine, f. 1.3.1871, d. 1940 (Mo),

2. Ovedia Johanna, f. 13.8.‑74 (USA‑81 med mormor),

3. Lovise Levie, f. ‑76, d. 1900 (USA-81 med mormor),

4. John Bech, f. 22.4.‑78, d. 23.7.‑07 (heime 1900),

5. Bereth Maria, f. 16.3.‑80, d. 18.1.‑96,

6. Nanna, f. 27.2.‑82, d. 1958 (Hemnesberget, tjente der hos Jens Brose Johnsen 1900, gm snekker Parelius Holst Pedersen),

7. Levi Angel Bernhoff, f. 28.4.‑84 (her),

8. Berit Christine, f. 25.5.‑86 (her),

9. Anna Dass, f. 31.5.‑88 (her),

10. Nils Johan, f. 31.7.‑90, d. 6.6.‑91,

11. Else Tilesius Vit, f. 8.9.‑93, d. 1972 (Vardø).

 

10) Levi Pedersen (1884‑21.5.1972), sønn av f.br. G. 1927 m. Borghild Svendsen (1894‑5.12.1969) fra 35 For­smoen pl. Davemobakken.

Barn:

1. Oddmund, f. 6.7.1923, d. ‑89,

2. Torbjørg, f. 11.5.‑24,

3. Hermod, f. 18.9.‑26 (her),

4. Greta, f. 2.5.‑32 (36 Stormoen bnr. 2).

 

11) Hermod Vatshaug, (1926-2005), sønn av f.br., overtok bruket 1963. G.m. Else Irene Kristiansen, f. 22.1.1928, fra Sandbukt i Vefsn.

Barn:

1. Svein, f. 30.5.1948,

2. Jon Arne, f. 3.1.‑55,

3. Bror Østen, f. 2.5.‑57,

4. Maryann, f. 6.4.‑58,

5. Randi, f. 11.5.‑63,

6. Rune, f. 1.4.‑65.

 

Bnr. 2 ELVENES (MIKKELBAKKEN).

1) Nils Andersen Bjerknesli (1887‑3.6.1973), fra 28 Bjerkneslia. G. 1911 m. Berit Kristine Peder­sen (1886‑5.12.1950), datter av bruker nr. 9 her.

Barn:

1. Julianna Dorthea, f. 10.10.1911 (Levanger),

2. Aud Albertine, f. 24.2.‑15 (Oslo),

3. Per, f. 30.9.‑17, d. ‑88,

4. Ågot, f. 10.2.‑20 (Oslo),

5. Berthe, f. 17.10.‑21 (her),

6. Harald, f. 17.7.‑23 (her),

7. Trygve, f. 30.9.‑28,

8. Dortea (Bitten), f. 26.5.‑32 (Oslo).

Nils var båtbygger, anleggsarbeider, trearbeider og småbruker.

 

2) Garden overdratt til sønn Harald og datter Berthe 1963.

 

VIKA. (Matrikkelstatus ukjent).

1) Levi Pettersen (1883‑20.7.1969), Far: Petter Isaksen, Bjørnådal i Vefsn, Mor: Gurine Iversd. 29 Kjerringhals. G. 1908 m. Anna Pedersen (1888‑4.10.1968), datter av bruker nr. 9.

Barn:

1. John, f. 6.7.1908 (her),

2. Paula, f. 14.6.‑10,

3. Ovidia, f. 21.6.‑16,

4. Arnljot, f. 19.6.‑26.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.