Home / Gardene / 028 Bjerknesli

028 Bjerknesli


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 157 - 160

 

28. Bjerknes (Vefsn 220) - Bjerknesli

Redigert 1. februar 2009

 

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Bierchenes 1661, Bierchnes 1723, Birknæs 1838, Bjerknes 1891. Bier­knæslien kom i bruk i kirkebøkene fra 1760‑åra. Det vanligste daglignavnet er dativ­formen " i Lien". Bjerkneslien nevnt i matrikkelen av 1891.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk til 1882. Utskiftning mellom Bjerknes og 29 Kjer­ringhalsen 1826.

 

Bergverksdrift:

På garden fins en skiferforekomst ved grensen mot 29 Kjerringhalsen. Ingen ordinær drift har vært foretatt her, men garden har vært involvert ved trans­port, lagring og lasting så lenge skiferbruddet i 29 Kjerringhalsen var i drift, ifølge en kontrakt fra 1912.

 

MATRIKKELGARDEN BJERKNES, GNR. 28.

Første gang nevnt av Landkommisjonen 1661, med landskyld ½ pund fisk. "Kand ingen Landskylds forhøielse taale".

1723   "Skoug til Gaardz fornødenhed. Een Marchegaard, ubequem til Sæd". Gl. matr.nr. 31, landskyld 12 mark.

1838   Gnr. 26, lnr. 142, landskyld 3 ort 11 skill.

1865   Omtrent 12 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 176 lass høy årlig. En del av enga er utsatt for oversvømmelse. Frostlendt og tungbrukt. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Skog til hus­behov.

1891   Gnr. 28, skyld 2,50 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Bygg                Havre    Poteter

1723                 1                                  6                                  8                                  0                                  0                                  0

1835                 1                                  7                                  19                                0                                  2                                  0                                  0

1865

Opps.               1                                  8                                  5                                  0                                  1 1/2                 1/8                   6

Pl. 1)                0                                  2                                  2                                  0                                  1/4                   0                                  2

Pl.2)                 0                                  3                                  4                                  0                                  1/4                   0                                  0

Sum‑65 1                                  13                                11                                0                                  2                                  1/8                   8

1875

Opps.               1                                  12                                10                                0                                  1                                  1/5                   5

Pl. 1)                0                                  1                                  4                                  0                                  1/5                   0                                  1 1/2

1) Nausthaugen             2) Brennvollenget

 

MANNTALL

1666   1 bruker, 2 sønner

1701   1 bruker, 1 sønn

 

FOLKETELLINGER

                                Husbonds-        Kårfolk  Tjenere Husmanns-

folk                                                                                                  folk

1801                 5                                             2                                  0                                  0

1865                 5                                             2                                  3                                  9

1875                 5                                             1                                  1                                  4

1891                 13                                            0                                  1                                  3

 

EIERE.

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Kjøpt av brukeren 1885. Seinere har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 142) BJERKNESLIA, landskyld 12 mark, 1838: 3 ort 11 skill., 1891: M. 1,95.

1) Eric, den første kjente brukeren, brukte ½ pund 1661.

 

2) Abraham var ved M 1666 41 år, med sønnene

1. Aache, 5 år og

2. Tobias, 3 år.

 

3) Anders var bruker 1667‑95. Han var kipper (bøk­ker).

 

4) Ole var bruker 1696‑1700. I skattelistene er garden oppført som "øde" 1701‑14, men av M 1701 og kirke­bøkene framgår det at neste bruker bodde her i denne perioden.

 

5) Anders Pedersøn (ca 1661‑1720), G.m. Ane, var ved M 1701 40 år, med sønnen

1. Peder, 6 år, gm Berit Nilsdatter.

Dessuten kjennes

2. Jacob, f. 1704 og

3. Gjertrud, f. ‑08.

Enka brukte garden til 1723.

 

6) Jacob Anderssøn (1704‑72), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 9.11.1723, tl. 10.5.‑24. G.m. Karen Pedersd., d. 21.4.1765.

Barn:

1. Karen, f. 1725 (pl. 14 Elsfjordnes),

2. Anders, f. ‑27,

3. Anne Dorthea, f. -29,

4. Pernelle, f. ‑32, d. ‑33,

5. Pernelle, f. -33 (53 Finneid gm husm Ole Olsen),

6. Ole, f. ‑38,

7. Lars, f. ‑41 (her).

 

7) Lars Jacobsøn (1741‑etter 1801), sønn av f.br., var bru­ker sammen med faren 1764‑67, seinere alene til ‑92. G.I. 1763 m. Kjersten Olsd. (1727‑86) fra 110 Kjukkel­moen.

Barn:

1. Jakob, f. 1763, d. 3.6.‑70,

2. Ole, f. 23.11.‑65 (her).

Ved skiftet etter Kjersten 1786, var boets brutto 82‑5­-7, gjeld og avgang 49‑2‑7. Bøker: Müllers postill. Hus­dyr: 1 gammel hoppe, 4 kyr, 1 toårs kvige, 6 sauer, 4 jømmer, 3 geiter. G.II. 1787 m. Rakel Hansd. (1739‑1808) fra 22 Håkali. Ingen barn.

 

8) Ole Larssøn, f. 1765, sønn av f.br., fikk bbr. dat. 16.9., tl. 14.10.1793. G. 1790 m. Dorthea Nilsd., f. 1754, fra 85 Seljehammaren.

Barn:

1. Kierstina Maria, f. 1791,

2. Lars, f. ‑93,

3. Nils Jacob, f. ‑98.

Ole var bruker til 1798. Ole og Dorthea var ikke bosatt i Hemnes ved F 1801, adr Huusbye ved Salome Kristensd. skifte 1809.

 

9) Isach Nilssøn (1766‑21.4.1840) fra 37 Kobhaug fikk bbr. dat. 4.10., tl. 19.10.1797. G.I. 1793 m. Abelona Bendiktsd. (1758‑ca 1823) fra 16 Svartkjønli, se også 47 Bjurbekkdal.

Barn:

1. Inger Anna, f. 1793 (29 Kjerringhalsen),

2. Synneve Kierstina, f. ‑96 (36 Stormoen),

3. Erich Andreas, f. 1800 ved fars skifte 1840 "omvankende og svagsindig saa han ei formaar at vaade nogen eiendom",

4. Nils Benoni, f.‑02 d. før -35.

G.II. 1827 m. Kirstina Ivarsd. (1797‑24.3.1885) fra 112 Fagervolli ‑ feil oppgitt som Marianne ved vielsen.

Barn:

5. Iver, f. 14.6.1835, d. 8.12.-97 ved drukning (Hemnesberget ‑65 gm Josefine Eliasd f 1873 Dønna).

Isach hadde ikke vært gift flere ganger.

 

10) Anders Nilssen (1784‑2.8.1869) fra Rørlia, fikk bbr. dat. 8.4., tl. 16.5.1825. G. 1820 m. Jonilla Olsd. (1790‑28.12.1883).

Barn:

1. Nils Johan, f. 25.10.1820 (her),

2. Martha Dorthea, f. 14.9.‑23 (29 Kjerringhalsmoen),

3. Ole Johan, f. 10.3.‑26 (31 Knutli, pl. Andbakken),

4. Jacob Christian, f. 3.9.‑28, d. 29.1.‑30,

5. Jacobia Christina, f. 8.11.‑30 (40 Myrvik pl. Elvenes),

6. Dorthea Abelone, f. 22.8.‑33 (114 Grøftrem).

 

11) Nils Anderssen (1820‑10.11.‑97), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 26.6., tl. 15.8.1862, og skj. fra Pauline Walnum for kr. 1160, dat. 21.6.1885, tl. 15.11.‑99. G. 1853 m. Dorthea Christoffersd. (1816‑16.11.1900) fra Stien i NR.

Barn:

1. Jonella, f. 25.1.1855, død straks,

2. Christoffer Peder, f. 14.7.‑56, d. 27.1.1948 (Lillejord 18 Dyrhaug),

3. Jonella Lorentse, f. 22.5.‑58 (bnr. 2 her),

4. Albertine, f. 3.7.‑60 (her).

 

12) Anders Nikolai Hanssen (10.10.1854‑17.1.1940) fra Hatten i Vefsn, fikk skjøte fra svoger og svigerinne, dat. 16.4., tl. 27.5.1904. G. 1886 m. Albertine Nilsd. (1860‑13.9.1944), datter av f.br.

Barn:

1. Nils Martin. f. 29.1.1887 (27 Vasshaug bnr. 2),

2. Dorthea Kristine. f. 11.7.‑88, d. 10.4.1973,

3. Hilmar Teofil, f. 18.11.‑89 (26 Hjartli),

4. Aksel Antinius, f. 21.5.‑92,

5. Ole Johan, f. 16.9.‑94 (her),

6. Emma Julie, f. 5.9.‑96. d. 14.8.1981,

7. Arthur Julian Lund, f. 21.4.‑98 (22 Midtluktvassli bnr. 2)

8. Hans Jørgen, f. 2.4.1900 (bnr. 4 her),

9. Birger, f. 1.8.‑02,

10. Norman Johan, f. 13.2.‑05, d. 23.5.‑16.

 

13) Ole Bjerknesli (1894‑18.2.1979), sønn av f.br., fikk skj. fra foreldrene for kr. 3000 og kår, dat. 17.3., tl. 1.4.1933. G.m. Karoline Marie Thomassen (23.9.­1911‑18.5.‑65), f. 1 Sandnes.

Barn:

1. Normann, f. 17.5.1940 (her),

2. Terje, f. 10. 12.‑43,

3. Gerd, f. 9.3.‑47.

 

14) Normann Bjerknesli, sønn av f.br., fikk skj. 20.1.1969. G.m. Gerd Pauline Bygdås, f. 26.1.1941.

Barn:

1. Petter Ole, f. 16.11.1964.

 

Bnr. 4 ELVENES (STRANDA), fraskilt 1943 fta bnr. 1.

1) Hans Bjerknesli (1900‑4.5.‑81), sønn av bruker nr. 12. G. 1942 m. Helga Fjeldavli, f. 18.2.1918, fra 125 Krokselvmoen bnr. 2.

Barn:

1. Egil Jørgen, f. 9.11.1942 (her),

2. Torleif Atle, f. 20.9.‑44,

3. Oddvar Kolbjørn, f. 9.1.‑46,

4. Ella Turid, f. 13.5.‑47,

5. tv. Tor, f. 20.5.-51, og

6. tv. Sigmund, f. 20.5.‑51

 

2) Egil Jørgen Bjerknesli, f. 1942, sønn av f.br., over­tok bruket 4.11.1980. G.m. Anny Brendvolleng, f. 4.2.1945, fra bnr. 2 her.

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

BRENNVOLLENGET.

1) Erik Sjursen ell. Sivertsen (1804‑19.3.‑85), f. 24 Rundsvoll i Vefsn, var husmann her fra 1840. G. 1832 m. Andrea Lørentsd. (1798‑26.5.1871) fra 29 Kjerring­halsen bnr. 2.

Felles barn:

1. Elen Kierstina, f. 23.3.1834, d. 1924 på 63 Sund (Hemnesberget g 1869 m kirketjener Johan Henrik Olsen /1838-1919/),

2. Zachrine Nicoline, f. 9.8.‑37 (62 Oterbrand gm Nils Gabrielsen),

3. Lorents Andreas, f. 21.9.‑40 (tilreisende baadbygger på Hbgt hos søster Elen ved F1875 gbr. og baadbygger i 62 Oterbranden 1900, pleiedatter Lorentse Johansen f 1890),

4. Kristianne Olava, f. 1843 (tjente i 31 Lilleluktvatsli ved F1865 hos Jens Johan Nilsen, tjente hos broren Lorents Andreas Eriksen på 17 Vesterbekkmo ved F 1875, ugift, sønn Fredrik Kristian Jensen f 1875 i Vefsn, feldsyerske, indsitterenke på 17 Vesterbekkmo ved F1900).

Andrea hadde f.e. sønnen Ingebrigt Johan, f. 7.9.1826 i Tverberget, Hattfjelldal, Far: Christian lngebrigtsen, Stornes i Hattfjelldal. Erik og Andrea hadde tidligere bodd på pl. Djuptjønnmoen, 49 Ø.Bjerkadal.

 

Bnr. 2 (lnr. 142b) BRENNVOLLENG, fraskilt 1882 fra bnr. 1 med skyld 19 skill. og

 

Bnr. 3 HOLMEN, fraskilt 1894 fra bnr. 1 med skyld M. 0,43. Bnr. 2 og 3 ble brukt samlet.

2) Adolf Nilsen (1850‑6.1.1837) fra 26 Hjartli bnr. 2, kjøpte bnr. 2 og 3. av sin svigerfar Nils Anderssen, som hadde skjøte fra Pauline Walnum på hele garden. G. 1876 m. Jonella Nilsd. (1855‑2.11.1938), f. her.

Barn:

1. Nils Johan, f. 5.6.1876 (her),

2. Julianne Pedernille, f. 8.4.‑78 (Leirfjord),

3. Arnt Kristoffer, f. 28.1.‑81 (heime 1900),

4. Anna Dorthea, f. 2.4.‑84 (40 Myrvik bnr. 8),

5. Albertine Josefine, f. 4.1.‑86 (40 Myrvik),

6. Lyder Johan, f. 22.12.‑87, d. 5.11.1986 gjeter på 114 Grøftrem hos Anders N Johannesen ved F1900,

7. Olaf, f. 28.10.‑90 (74 Gjesbakken bnr. 5),

8. Lorens Johan Hilmar, f. 12.2.‑93, d. 24.5.1900,

9. Ragna, f. 12.4.‑95 (33 Elsfjordstrand bnr. 3),

10. Nikoline Henriette (Lina), f. 29.7.‑97 (USA),

11. Lorents, f. 30.12.‑99, d. 5.11.1986 (15 Flotmoen),

12. Dagny Petrine, f. 21.7.1902. (En datter Ardis Johanna, f. 28.1.1925, 130 Bollermoen bnr. 10 og 17.)

 

3) Nils Adolfsen (1876‑28.5.1953), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 2000 og kår, dat. 16.8., tl. 24.9.1923. Han var fra før eier av 29 Kjerringhalsen bnr. 3. G. 1906 m. Oleanna Albertine Mikalsd. (28.6.1883­-21.7.1983) f. Vefsn.

Barn:

1. Martin Greger, f. 20.1.1911 (her),

2. Alf Johan, f. 19.6.‑14 (her).

Oleanna tente i Erikli-enget hos Petter Jakobsen ved F1900.

 

4) Martin Brennvolleng (1911‑7.11.‑52), sønn av f.br., fikk skj. sammen med broren Alf på dette bruket og 29 Kjerringhalsen bnr. 3. Martin G. 1938 m. Astrid Knutli, f. 24.5.1917, fra 31 Knutli bnr. 1.

Barn:

1. Magne Andreas, f. 6.4.1940,

2. Anny Nilsine, f. 4.2.‑45 (bnr. 4 her),

3. Olaug Norunn, f. 18.4.‑49.

 

5) Alf Brennvolleng, f. 1914, bror av f.br., og hadde skj. sammen med ham. G. 1957 m. enka Astrid.

Barn:

1. Alfinn, f. 8.11.1958.

 

6) Magne Brennvolleng, f. 1940, overtok 30.9.1987 begge eiendommene fra mora Astrid Brennvolleng.

 

NAUSTHAUGEN.

1) Thomas Sørensen (1811‑26.5.‑89) fra 29 Kjerringhal­sen bnr. 2. Thomas hadde vært husmann i 7 Leirvika noen år før han kom hit. G. 1850 m. Karen Nilsd. (1821-21.10 1906) fra 7 Leirvika bnr. 1.

Barn:

1. Julianna Pedernille, f. 8.4.1851,

2. Nils Zacharias, f. 29.9.‑52, d. 28.3.1935,

3. Alberth Julius Falk, f. 22.7.‑54 (40 Myrvik bnr. 3),

4. Marthinus Johan, f. 3.7.‑56 (USA),

5. Samuel Johan, f. 14.6.‑58 (Hemnesberget ‑91 møbelsnekker),

6. Iver Anker, f. 29.5.‑60 (her),

7. Johan Jacob, f. 12.9.‑62, d. 23.2.‑63,

8. Johan Jacob, f. -64

9. Teodor Strøm, f. 4.1.‑69, d. 18.4.‑82.

 

2) Iver Thomassen (1860‑5.1.1955), sønn av f.husm. G.1887 m. Anna Christensd. (1863‑26.8.1933) fra 29 Kjerringhalsmoen.

Barn:

1. Theodor Strøm, f. 1.10.1888,

2. Johannes Christofer Zahl, f. 29.9.‑91, d. 22.10.1983 (/møbel/snekker),

3. Julianna Pernille, f. 7.11.‑94, d. 17.11.1987 (12 Fuglstrand gm Lars Vikbakk),

4. Konrad Tønder, f. 6.12.‑98, d. 28.1.1924 (av tuberkulose, trearbeider, fattigunderstøttet, begravd i Elsfjord),

5. Inga Amanda, f. 31‑12.1901, d. 11.5.-91 (g 1926 m metallstøper Lars Johan Larsen på Hbgt, 3 barn).

Familien flyttet til 40 Myrvik bnr. 4 før 1894.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.