Home / Gardene / 108 B Rydningsgodset

108 B Rydningsgodset


Hemnes Gård og Slekt side 697

 

Rydningsgodset

 

 

Etterat Irgens hadde fått skjøte på krongodset i Nordlandene ‑ se 12 Fuglstrand ‑ ble det fortsatt tatt opprydninger i allmenningen. Det ble forutsatt med rette eller urette ‑ at disse rydningsgardene fremdeles var krongods. Godseier Petter Dass Tjøtta fikk overdratt ryddet og uryddet krongods i Rana og Vefsn ved kongeskjøte av 3. mars 1750, tl. på høsttinget på Saura 1751, mot en symbolsk årlig betaling på 25 Rd.

Mange av rydningsgardene var ikke tidligere martikulert, og matrikkeltakster ble foretatt fra 1756 og utover. Den delen av rydningsgodset som 1886 ennå var umatrikulert, ble dette året matrikulert under navnet Sør-Rana allmenning, gnr. 99.

Kaptein Coldevin på Dønnes kjøpte rydningene i Rana og Vefsn for 1000 Rd. på dødsboauksjonen etter P. Dass, skj. tl. 10.10.1766. Således ble rydningsgodset en del av Dønnes‑godset. Cathrine Coldevin solgte rydningsgodset til staten for kr. 80 000 ved skj. dat. 27.11., tl. 2.12.1895. Gnr. 29‑32 og 47 i Hemnes fulgte ikke med i dette salget.

Gardene ble underlagt Nord‑Helgeland skogforvaltning. Mange av gardsbrukene, med skog til husbehov, er solgt til brukerne, som ikke uten særskilt tillatelse kan selge til andre enn nær beslektede og besvogrede. Når gardsbrukene ble solgt, fikk de nye bruksnr. og oftest nye navn, mens bruksnr. 1 med matrikkelgardens navn fra matrikkelen 1891 fulgte statens eiendom.

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.