Home / Gardene / 019 Drevassbotn

019 Drevassbotn


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 110-115

 

19. Drevasbotnet (Vefsn 211)

Redigert 1. februar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Drefwassbogten 1667, Drevwasbottne 1723, Drevatsbotne 1838, Drevasbotnet 1891. Kalles vanlig Drevassbokta. Har navn etter Drevvatnet, som igjen har navn etter avløpet, elva Drevja.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk til 1705, to bruk til 1822 tre bruk til 1877, og deretter noe varierende, bl.a. ved sammenslåing av bruk. Utskiftning av innmark og skog 1826. Utskiftning mot 18 Dyrhaug 1896.

 

Kverner og sagbruk:

Begge brukerne hadde kverner 1774 og betalte 4 skill. kvernskatt hver. Skjønnsforretning over Drevvassbotten sag 1825. Skurkvantum 3 tylvter 5 alners tømmer. Bevilling gitt 1831.

 

Skjerping:

Foretatt på Drevasbotnet og nabogarder i åra 1909‑16 på jernmalm, svovelkis og "blåkobber", uten at tallet for Drevasbotn kan spesifiseres. Ingen prøvedrift.

 

Brygge og naust ved Hemnessjøen nevnt i skifte 1789, halvparten i kirkebu nevnt i skifte 1797.

 

 

MATRIKKELGARDEN DREVASBOTNET, GNR. 19.

Garden var ryddet før 1667, men ikke nevnt i M 1666. Landskyld 18 mark

fisk.

1723 "Een Marchegd. Temelig til Sæd, meget tungwunden og langt fra Søen. Huusebord og Brendefang". Gl. matr.nr. 35, landskyld 18

 mark.

1838 Nytt matr.nr. 19, lnr. 134 og 135, landskyld 1 daler 4 ort 20 skill.

1865 Lnr. 134: Omtrent 22 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 110 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 2

 tylvter sagtømmer årlig for salg. Garden er ikke frostlendt. En mil fra sjøen med alminnelig god veg. Garden har andel i et lite vannfall.

 Lnr. 135: Omtrent 16 mål åkerland. Eng som gir omtrent 98 lass høy årlig. Ellers som lnr. 134.

1891 Gnr. 19, skyld 8,13 skyldmark.

 

 

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

1801

8*

5*

6

0

0

1865

7

7

8

15**

5

1875

14

4*

5

6

5

1891

11

1

2

4

9

* 1 fosterbarn ** 2 fosterbarn

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Rug

Bygg

Bl.k.

Havre

Poteter

1723

2

14

20

5/16

0

5 ¼

0

0

 

1835

2

16

20

1

1

4

0

1

3 ½

1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

1

12

13

1

¾

3 ¼

¾

½

8

135

1

11

7

4

½

2 ½

0

¼

8

1875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

1

14

16

0

3/10

2 2/5

0

½

10

135a

1

10

11

1

4/15

1 ½

0

1/5

7

135b

0

3

3

0

0

4/15

0

0

2

Sum -75

2

27

30

1

ca 3/5

4 1/6

0

7/10

19

 

 

MANNTALL

1701 1 bruker, 1 tjener

 

EIERE.

Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne kjøpte garden 1885. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Abraham Kjeldsøn, fra Randalen i Nesna, var bruker 1667‑89. Man kjenner en sønn og to døtre:

1. Kjeld, f. ca 1665 (Randalen),

2. Rebekka (bnr 3 her),

3. Maren, f. ca 1671 (17 Vesterbekkmo).

 

2) Christopher Anderssøn, trolig fra Almli i Vefsn, var dreng i 20 Drevvatn 1678 og bruker her fra 1690. Ved M 1701 var han 40 år og hadde ingen sønner. G. før 1704 m. Ane Jonsd. (ca 1665‑1740).

Barn:

1. Gjertrud, f. 1704 (35 Forsmoen i Elsfjord),

2. Anders, f. ‑09 (her),

3. Karen, f. ‑11 (husmannskone 37 Kobhaug).

1705 ble garden delt, og dette bruket fikk landskyld 12 mark og det andre 6 mark. Christopher døde 1728. Ved skiftet etter ham var boets brutto 75‑4‑2, gjeld og avgang 13‑5‑2. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 14 sauer, 3 jømmer, 2 risbit værer, 5 geiter, 1 hanegeit, 1 bukk. Enka hadde bykselen til 1732.

 

Bnr.1 (lnr.134) DREVASBOTNET, kalt "HEIMIGARDEN", landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 10 skill., 1891: M. 4,08.

3) Anders Christophersøn (1709‑5.4.‑67), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 22.4., tl. 14.7.1733. G. 1735 m. Else Andersd. (ca 1712‑89) fra 26 Hjartli.

Barn:

1. Christopher, f. 1736 (38 Elsfjordstrand),

2. Kirsten, f. ‑38 (31 Knutli),

3. Beate, f. ‑43 (15 Flotmoen)

4. Anders, f. ‑46 (Blåfjell i Vefsn),

5. Gunele, f. ‑48 (21 Luktvassli bnr. 3),

6. Ane, f. ‑52 (31 Knutli).

Ved skiftet etter Anders var boets brutto 214‑1‑8, gjeld og avgang 102‑4‑0, inkl. 5 heimegaver à 10 Rd. Husdyr: 1 hoppe, 11 kyr, 2 markkviger, 1 markokse, 1 kalv, 12 sauer, 4 jømmer, 10 geiter, 1 risbit bukk.

 

4) Peder Amundsøn, d. 1789, fra 21 Luktvassli bruk I. fikk bbr. dat. 8.11.1769, tl. 7.5.‑70. G. 1769 m. enka Else. Ingen barn.

Ved felles skifte etter Peder og Else var boets brutto 1043‑1‑2, gjeld og avgang 29‑5‑14. Penger: Banco sedler 69 Rd., mynter 306‑2‑0. Gull for 5‑1‑0, sølvtøy for 36‑1‑7, og dessuten 162 sølvknapper i gangklær. Lommeur. Brygge og naust på Hemnes, Lofotbruk. Bøker: Brochmands postill, 6 salmebøker og 3 andre. Husdyr: 2 hester, 12 kyr, 2 markkviger, 1 dalokse, 2 sauer, 6 jømmer, 6 værer, 2 geiter, 1 risbit bukk.

 

5) Anders Arntsøn (1762‑97) fra 31 Knutli fikk bbr. dat. 7.4., tl. 4.5.1789. Han var dattersønn av bruker nr. 3. G. 1789 m. Ane Johannesd. (1761‑16.5.1852) fra 20 Drevvatn bnr. 3.

Barn:

1. Else, f. 1791 (18 Dyrhaug bnr. 2),

2. Kierstina, f. 15.10.‑93 (Hemnesberget ‑65),

3. Adriana, f. ‑98 (70 Dalosen bnr. 2).

Ved skiftet etter Anders var boets brutto 339‑3‑11, gjeld og avgang 65‑1‑4. Penger: 23‑0‑9. Sølv for 25.3.13, hvorav sølvbrom for 9 Rd., og dessuten 48 sølvknapper i gangklær. Lofotbruk, kirkebu på Hemnes. Dreieutstyr, snekker‑ og smedverktøy (det sies at han også skal ha vært sølvsmed. Sølvbrom nevnt i skiftet synes å bekrefte det). Husdyr: 2 hester, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 5 sauer, 1 jørnmer, 1 risbit vær, 1 geit, 1 risbit bukk.

 

6) Elias Olsøn (1765‑8.1.1836) fra 145 Oldernes bnr. 2, fikk bbr. dat. 9.1., tl. 25.4.1800. G. 1799 m. enka Ane.

Barn:

1. Johannes, f. 1801 d. 15.12.‑68 (her ugift),

2. Ole Andreas, f. ‑03 (her).

 

7) Ole Eliassen (1803‑11.8.‑65), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 5.8., tl. 4.10.1832. G.I. 1832 m. Jakobea Larsd. (1804‑5.6.‑45) fra 102 Mellingsjord bnr. 1.

Barn:

1. Anne Johanna, f. 23.4.1832 (Stordalshaugen Blyset i Nesna),

2. Ellen Maria, f. 11.11.‑33 (her),

3. Berit Kristine, f. 10.3.‑36 (Brattli i Vefsn),

4. Synni Helena, f. 5.6.‑38 (bnr 2 her, så Steinhaug i Vefsn),

5. Elias, f. 19.2.‑41, d. 18.7.‑45,

6. Olava Zakrine, f. 30.1.‑44 (23 Luktvatn pl. Hundvik).

G.II. 1846 m. Kjerstine Pedersd. (1810‑10.2.‑97), Far: Peder Haagensøn, opphold 69 Dilkestad, Mor: p. Golla Bendixd. f. 47 Bjurbekkdal.

Barn:

7. Jakobea Andrea, f. 14.12.‑48 (bnr. 3 her),

8. Christense Elisabeth, f. 14.10.‑54 (16 Svartkjønli bnr. 1).

 

8) Nils Larsen (1829‑20.5.1916) fra Langmo i Vefsn, fikk bbr. dat. 26.6., tl. 15.8.1862, og skjøte fra Pauline Walnum på hele garden for kr. 2440, dat. 21.8.1885, tl. 1.12.1913. G. 1861 m. Ellen Olsd. (1833‑9.2.1920), datter av f. br.

Barn:

1. Jakobea Andrea, f. 16.1.1863 (pl. Haugen her),

2. Lars Mathias, f. 29.3.‑65 (her),

3. Ole Andreas, f. 30. 1.‑68, d. 14.3.1945 ugift, (her),

4. Anne Johanna, f. 24.4.‑70, en datter Kristine (1901-72), kafevertinne på Hem­nes­berget. Far: Arnt Ahnfeldt Hansen, f. 1872 i 14 Elsfjord, d. 1940 Sulitjelma.

5. Johannes Edvard, f. 22.12.‑72,

6. Christian Zahl, f. 1.7.‑75,

7. Emilie, f. 23.8.‑78.

Bnr. 2 ble fraskilt 1877, men ble slått sammen med bnr. 1 igjen 1934.

 

9) Lars Nilssen (1865‑28.1.1948), sønn av f. br., fikk skjøte av mora og myndige medarvinger for kr. 1000 og kår, dat. 15.1.1918, tl. 9.7.‑36. G. 1906 m. Olina Maria Eriksd. (26.2.1872‑13.10.1957) fra Stuvland i Vefsn. Ingen barn. Lars hadde broren Ole som medbruker. Da bnr. 6 ble fraskilt 1934, fikk bnr. 1 skyld M. 2,16.

 

10) Sverre Nordås (1901‑10.6.‑78) fra 20 Drevatnet bnr. 20, var bruker fra 1948 etter å ha vært dreng på garden. Ugift.

 

11) Torbjørn Nordås, f. 17.11.1935, brørsønn av f. br., overtok som eier 1978. G.m. Kjerlaug Røreng, f. 23.2.1938.

Barn:

1. Jan Magne, f. 18.8.1959,

2. Kjell Roger, f. 19.8.‑61,

3. Stig, f. 23.2.‑64,

4. Helge, f. 31.8.‑67

5. Trond Kjetil, f. 22.10.‑70.

 

Bnr. 2 (lnr. 134b) BJØRNSTADMOEN, fraskilt 1877 fra bnr. 1 med skyld M. 0,23.

1) Ole Johan Monsen, f. ca 1833, fra Steinhaug i Vefsn. G. 1863 m. Synni Olsd., f. 1838, fra bnr. 1 her.

Barn, f. i Hemnes:

1. Elias, f. 16.10.1862,

2. Marthinus Kristian, f. 16.2‑65.

Ole og Synni ble her kort tid, og flyttet så tilbake til Steinhaug. Bnr. 2 ble seinere brukt sammen med bnr. 1. 1934 ble de to bruka slått sammen etter begjæring av Lars og Ole Nilssen.

 

Bnr. 3 (lnr. 135) DREVASSBOTNET, "OPPIGARDEN", 6 mark fra delinga 1705, 1838: 4 ort 10 skill., 1891: M. 3,56.

1) Thomas Jonsøn (ca 1674‑1729). Bruker her fra 1705. G.I. før 1704 m. Rebekka Abrahamsd., datter av rydningsmannen.

Barn:

1. Ingeborg, f. før 1704,

2. Karen, f. ‑05 (5 Brennesvik),

3. Maren, f. ‑08 (6 Mastervik),

4. Jon, f. ‑10 (11 Espervik),

5. Abraham, f. ‑13.

Ved skiftet etter Rebekka 1717 var boets brutto 61‑0‑8. gjeld og avgang 11‑1‑12. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 1 kalv. 5 geiter, 2 hanegeiter, 3 bukker. G.II. ca 1720 m. Kirsti Pedersd.

Barn:

6. Peder, f. 1720 (her),

7. Rebekka, f. ‑25 (7 Leirvik).

 

2) Henrich Jenssn (ca 1691‑1747) fra Gullmo ? i Vefsn fikk bbr. dat. 3.3., tl. 21.10.1732. G. 1730 m. enka Kirsten.

Barn:

1. Jens,

2. Christen,

(begge uteseilere i ukjent farvann 1747).

Ved skiftet etter Henrik var boets brutto 124‑1‑0, gjeld og avgang 55‑4‑7.

 

3) Peder Thomassøn (1720‑22.8.‑76), stedsønn av f. br., fikk bbr. dat. 31.1., tl. 28.10.1750. G. 1751 m. Aleth Olsd. (1723‑1814) fra Gullmo ? i Vefsn.

Barn:

1. Thomas, f. 1752, d. før ‑59,

2. Ole, f. ‑54, d. ‑79,

3. Kiersten, f. ‑57,

4. Thomas, f. ‑59 (Breimo i Nesna),

5. Marit, f. ‑62 (her),

6. Lars, f. ‑65,

7. Rebecha, f. ‑68 (Almli i Vefsn),

8. Anders Hendrich, f. ‑71 (5 Brennesvik).

Ved skiftet etter Peder var boets brutto 84‑5‑4, gjeld og avgang 32‑1‑4. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 kvige, 1 årsokse, 2 årskviger, 13 sauer, 1 hanegeit, 1 kje.

 

4) Nils Nilssøn (1740‑etter 1801) fra 20 Drevvatn bnr. 5 fikk bbr. dat. 16.10.1777, tl. 20.10.‑78. G.1777 m. enka Aleth. Ingen barn.

 

5) Nils Henrichsøn (1774‑ca 1802) fra 20 Drevvatn bnr. 5, fikk bbr. utst. 1800. G. 1799 m. Marit Pedersd. (1761-10.6.1840), steddatter av f. br.

Barn:

1. Pernille, f. 1800, død straks.

Nils kom visstnok bort under vinterfisket.

 

6) Peder Olsen (1775‑25.1.1850) fra 20 Drevvatn bnr. 1, fikk bbr. dat. 28.7., tl. 10.10.1803. G. 1803 m. enka Marit.

Barn:

1. Pernille, døpt Midfastesøndag 11.3.1804 (Almlia i Vefsn),

2.    Nils Hendrich, f. -06 (her).

 

7) Nils Pedersen (1806‑25.10.‑88), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 5.8., tl. 4.10.1833. G. 1831 m. Gurina Andersd. (1808‑etter 1888) f. i Vefsn.

Barn:

1. Peder Andreas, f. 13.3.1830 (her),

2. Ane Bergitha, f. 22.7.‑34 (20 Drevvatn bnr. 8),

3. Johanna Maria, f. 15.4.‑36 (Angermo i Vefsn),

4. Ole Jørgen, f. 15.1.‑38 (her),

5. Anders Mathias, f. 2.5.‑41 d. 8.4.‑51,

6. Marith Kristine, f. 31.12.‑43 (bnr. 4 her).

 

8) Peder Nilssen (1830‑24.2.‑70), sønn av f. br., var oppført som br. ved F 1865, mens faren var kårmann. Nytt bykselbrev forelå ikke. G. i Vefsn ca 1864 m. Lovise Kristine Eliasd. (1842‑17.5.1923), f. Drevland i Vefsn.

Barn:

1. Anne Gurine, f. 3.10.‑65 (Forsbakken 92 Straumfors),

2. Elias Johan, f. 2.1.‑68 (USA‑88),

3. Peder Andreas Lund, f. 22.7.‑70 (95 Jamtjord bnr. 5).

Enka Lovise gift 76 Fuglmyrhaug 1881.

 

9) Ole Nilssen (1838‑6.11.1903), bror av f. br., var bruker fra ca 1870. Den tinglyste hjemmelen tilhørte formodentlig fremdeles faren. G. 1869 m. Jacobea Olsd. (1848‑etter 1929) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Julianne Emilia, f. 11.6.1869, d. 1.5.1955,

2. Nils Hendrik, f. 1.4.‑72 (bnr. 4 her),

3. Peder Olaus Lund, f. 28.9.‑75,

4. Andreas Grønbek, f. 15.6.‑78 (her),

5. Christine Dorthea, f. 12.4.‑80,

6. Martine Kristine, f. -81 (20 Drevatn bnr 3),

7. Ovidia Jørgine Beck, f. 21.1.-83,

8. Martin Angel, f. 27.9.‑84,

9. Jensine Pernille, f. 4.7.‑90, d. 17.1.1956,

10. Anna Karoline Zahl, f. 4.4.‑93.

 

10) Andreas Olsen (1878‑22.10.1952), sønn av f. br., overtok gardsbruket ca 1910 uten skjøte. G. 1910 m. Ragna Pauline Nikolaisen (19.9.1884‑12.10.1952), f. i Vefsn.

Barn:

1. Olga Jensine, f. 15.5.1910,

2. Olaf, f. 15.4.‑13, d. 11.9.‑85,

3. Einar, f. 12.1.‑17,

4. Alf, f. 26.1.‑20,

5. Tryggve, f. 2.7.‑23,

6. Torolf, f. 3.4.‑27.

 

11) Einar Olsen, (se bnr 5 her), sønn av f. br., fikk hjemmelsdokument fra sin farmor Jakobea Olsd., dat. 11. 12.1929, tl. 24.5.1930. Eiendommen var verdsatt til kr. 2500. Vedtatt av faren Andreas Olsen som naturlig verge og godkjent av over­for­mynderiet. De arveberettigede etter Jakobea Olsd. fraskrev seg sine rettigheter i garden.

 

12) Ragna Flodmo (1881‑23.9.1942), fra 15 Flotmoen, fikk auksjonsskjøte for kr. 2500, dat. og tl. 8.10.1935. Om fam. se Flotmoen bnr. 1.

 

13) Johannes Flodmo, f. 1920, sønn av f. br., var bruker fra 1942. (Mo i Rana).

 

14) Per Reinholdt Drevvatne, f. 1921, fra 20 Drevatnet bnr. 1 overtok med skjøte fra 1974. G.m. Kari Trondsen, f. 1.12.1925 i Snåsa. Ingen barn.

 

15) Steinar Håland, f. 12.3.1949, fra Bergen, overtok med skjøte fra 1984. G.m. Turid Sanderud, f. 19.4.1949, fra Bergen.

Barn:

1. Trude, f. 3.1.1973,

2. Terje, f. 13.7.‑76,

3. tv. Silje, f. 20.5.‑82,

4. tv. Solveig, f. 20.5.‑82.

 

Bnr. 6 ASPLI, "GAMMELJORDA", fraskilt 1934 fra bnr. 1 med skyld M. 2,15.

1) Christian Aspli (1894‑15.11.1980) fra pl. Haugen, her. G. 1920 m. Elise Andersen (4.7.1889‑16.12.1964) f. Kvernhusheia Skonseng i Mo prestegjeld.

Barn:

1. Anders, f. 19.5.1921, d. 6.8.‑88,

2. Aksel, f. 12.4.‑26 (her),

3. Karen, f. 26.6.‑30.

 

2) Aksel Aspli, f. 1926, sønn av f. br., ble eier 1960. G.m. Hildur Kolsvik, f. 15.3.1929, fra Vemundvik ved Namsos.

Barn:

1. Inga Elise, f. 20.11.1948,

2. Ragnhild, f. 9.5.‑50 (18 Dyrhaug bnr. 9),

3. Arnstein, f. 28.8.‑55.

 

Bnr. 7 DREVVASSBUKT, fraskilt 1935 fra bnr. 6 med skyld M. 0,70.

1) Ole Nilsen (1868‑14.3.1945) fra bnr. 1 her. Ugift.

 

2) Kristine Arntsen (14.4.1901‑10.4.‑72), eier fra 1944.

 

3) Petter Sølvang, f. 1923. Se 18 Dyrhaug bnr. 11.

 

4) Arne Petter Sølvang, f. 1956. Se 18 Dyrhaug bnr. 11.

 

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

 

HAUGEN, også KLEMETHAUGEN, under bnr. 1.

1) Clement Johnsson (1807‑68) f. Sverige. G.m. Margrethe Nilsdotter (1806‑12.6.‑65) f. Sverige.

Barn:

1. Jonas, f. ca 1829 (20 Drevvatn bnr. 10),

2. Nils,

3. Else Margrethe, f. 15.8.1840 (Hemnesberget ‑91),

4. Anna Marie Vilhelmine, f. 14.2.‑43 (USA‑85),

5. Karoline Albertine Thomine, f. 4.4.‑49, død samme år.

 

2) Johannes Andersen, (1814-1904), fra Rognrygg i Vefsn. G.m. Maren Jakobsd. (1812‑6.6‑85) f. 141 Meland.

Barn (alle født Vasshøvet Rognrygg):

1. Grete Petrine, f. 1840, død samme år,

2. Grete Marie, f. -42 (USA),

3. Anne Birgitte, f. -44, d. -51,

4. Jakobia Andrea, f. -47, d. -51,

5. Jakob, f. ca -53

6. Anna Johanna, f. -56.

Denne familien er nevnt her bare ved M 1875. Tilbake til Rognrygg.

 

3) Anders Daniel Bentsen (1852‑6.12.1926) fra Vefsn, husmann her fra ca 1886. G. 1886 m. Jakobia Nilsd. (1863‑9.3.1938) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Cornelia Sand, f. 21.5.1886, d. 16.9.1975,

2. Elen Dorthea, f. 20.5.‑89, d. 28.1.1960,

3. Christian Bang, f. 24.7.‑94 (bnr. 6 her),

4. Aubert Iverin, f. 3.11.‑97,

5. Nora Mo, f. 23.7.1903, d. 4.1.‑83.

Haugen eies og brukes nå av brukeren på bnr. 6.

 

DREVVASSBUKTMO, plass under bnr. 3. Plassen nevnt første gang i F 1900 som rydningsplass.

1) Jakobea Andrea Nilsd. f. 1862 i Vefsn. Hun bodde her 1900 med barna

1. Johan Thomassen, f. 1890 i Vefsn,

2. Christine Zahl Thomasd. f. 24.1.‑93 i Hemnes.

Hvor lenge plassen var bebodd vites ikke.

 

Bnr. 4 LEIRFALLMOEN var husmannsplass under lnr. 135 inntil den ble fraskilt 1877 som eget bruk med lnr. 135b, skyld 8 skill., seinere M. 0,26.

1) Arnt Johansen (1791‑21.7.1873) f. i Nesna, var husmann fra før 1826. G.m. Karen Marie Nilsd. (1800‑etter 1865) f. i Alstahaug.

Barn:

1. Nils Andreas, f. 1.3.1821, d. 12.9.‑33,

2. Birgitha Elisabeth Kierstina, f. 30.7.‑22 (Røyrenget 20 Drevatn),

3. Johan, f. 2.6.‑26, d. 18.7.‑30,

4. Nils Andreas, f. 30.5.‑30 (her),

5. Elias Johan, f. 23.9.‑33, d. 31.7.‑42,

6. Ellen Johanna, f. 6.6.‑44.

 

2) Nils Arntsen, f. 1830, sønn av f. husmann. G. 1854 m. Thomine Thomasd. fra 27 Vasshaug, f, 1829.

Barn:

1. Johan Nicolai, f. 12.5.1854,

2. Julius Bech, f. 23.2.‑56,

3. Dorthea Bergitte, f. 23.8.‑58,

4. Nils Tobias, f. 4.2.‑61,

5. Maren Kjerstine, f. 2.2.‑64,

6. Johan, f. 11.3.‑67.

Fam. flyttet til Vefsn 1872.

 

3) Anders Kr. Olsen, f. 1847, fra Rognrygg i Vefsn. G. 1873 m. Marit Nilsd. f. 1843, fra bnr. 3 her.

Barn:

1. Christian Moss, f. 18.4.1874.

Fam. nevnt her bare 1874 og F 1875.

 

4) Iver Jonsen er nevnt som eier her 1891. Han eide også Odelandsveien, 20 Drevvatn bnr. 8 . Om fam, se der.

 

5) Nils Henrik Olsen, f. 1872, fra bnr. 3 her. G. 1896 m. Jørgine Marie Olsen, f. 1866, fra 20 Drevatnet bnr. 2.

Barn:

1. Ottar, f. 27.9.1896,

2. Georg, f. 14.8.1900 (her),

3. Olga Jertine, f. 1.2.‑05.

 

6) Georg Nilsen Leirfallmo (1900‑9.8.‑86), sønn av f. br. var bruker etter sin far. Ugift.

 

7) Aksel Aspli, f. 1926, bruker av bnr. 6, overtok ved skjøte fra 1987.

 

LEIRBEKKREMMA, nevnt F 1865 som husmannsplass under bnr. 3.

1) Erik Mikkelsen (1785‑9.1.1872) f. Valla. G. 1833 m. Anne Larsd. (ca 1790‑24.5.1872) fra Rundsvoll i Vefsn. Ingen barn.

 

Bnr. 11 VOLLHEIM, skyld M. 0,20 da Elsfjord ble slått sammen med Vefsn. Vollheim var fraskilt 1931 fra bnr. 3 med skyld M. 0,35 og bnr. 5. Det er mulig at en deling kan ha forsynt navnet med et annet bnr.

1) Ole Mikkelsen, f. 30.12.1909, fikk kjøpekontrakt fra Einar Olsen ved formynderen, faren Andreas Olsen for kr. 400, tl. 19.3.1932. G.m. Dagfrid Andås fra Vefsn.

Barn:

1. Karl, f. 4.5.1939,

2. Odd, f. 4.5.‑40,

3. Ståle, f. 18.3.‑47.

 

Bnr. 5 STORMYRLI, fraskilt fra bnr. 3 (eller 11 ?).

1) Andreas Olsen på bnr. 3 var bruker fra ca 1935 uten skjøte. Om fam. se bnr. 3, bruker 10.

 

2) Einar Olsen (1917‑21.1.‑88), sønn av f. br. G.m. Olveig Olsen, f. 4.2.1927, fra Herøy.

Barn:

1. Jahn, f. 16.6.1947,

2. Geir, f. 21.9.‑48,

3. Kjell, f. 28.4.‑51.

Enka Olveig ble eier av bruket 1988.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.