Home / Gardene / 002 Osmo

002 Osmo


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt side 27-30

 

2. Osmo

Sist redigert 2. februar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Osmo 1838, i den ubestemte formen, var introdusert i matrikkelen av 1838, men den bestemte formen Osmoen var brukt i kirkebøkene så tidlig som 1745. Navnet kommer av den samme bekkeosen som har gitt navn til 3 Hestnesosen.

 

Brukstall:

De brukerne som kan ha bodd her tidligere med eller uten bruksfellesskap med Hestnesosen er oppført under bruk II der. Etterat bruket fikk egen "adresse", er brukerne oppført her. Garden hadde ett bruk til 1876. Statistikken t.o.m. 1723 er felles med 3 Hestnesosen.

 

MATRIKKELGARDEN OSMO, GNR. 2.

Som del av Hestnesosen hadde Osmo landskyld 12. mk., som 1717 ble forhøyd til 18 mk. Matrikulert 1838 med matr. nr. 20, lnr. 116, landskyld 1 daler 21 skill., 1891: M. 2,73.

1865   25 mål åkerland, vannsyk sandjord. Eng, sandjord og litt grøftet myr, omtrent 25 mål, og et par utenger, som antakelig gir 98 lass høy årlig. Utilstrekkelig og mindre god havnegang. Utilstrekkelig vedskog. Garden er noe tung å komme til fra sjøen.

1891   Gnr. 2, skyld 3,28 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

              Hester Storfe     Sauer   Svin Bygg                               Bl.k. Havre       Poteter

1835          1          5                  8                      0      1 ½           0             ½         1

1865          1        11                   20                    2      2 ½           0             2          11

1875          1        10                   14                    0      1 ¼           2             1          5

 

 

 

FOLKETELLINGER

              Husb.‑       Kår‑        Tjen‑      Husm.‑     Inder‑     Fattige

                 folk          folk          ere          folk          ster

1801          7              0              1              0              0              0

1865         6*             2             12             2              9              2

1875          2              1              0              3             15             0

1891         14             0              0              3              2              1

*1 fosterbarn

 

EIERE.

Som del av Hestnesosen var garden benefisert Hemnes kirke, gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt 1840 av brukeren, som solgte videre til Christen Rasmussen, Lurøy, og ble selv bykselmann her. Skipper John Andreassen, som bodde her, kjøpte garden av Chr. Rasmus­sen, og brukeren kjøpte igjen garden før 1875. Seinere har brukerne vært eiere.

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 116a) OSMO, landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 21 skill., 1891: M. 2,73.

1) Elias Pedersøn (1714‑28.7.1787) fra 102 Mellingsjorda Bruk 1 fikk bykselbrev dat. 11.5., tl. 18.5.1742. G. 1742 m. Maren Jonsd. (1713‑1789) fra 106 Valåmoen.

Barn:

1.      Peder, f. 1745, d. 12.1.1765 ugift,

2.      Johannes, f. ‑47 (105 Samuelmoen),

3.      Jon, f. ‑50, d. 12.1.‑80 ugift,

4.      Elias, f. ‑53 (her).

Enka drev garden to år etter mannens død.

 

2) Elias Eliassøn (1753‑98), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 2.12.‑73, tl. 20.10.‑75. G. 1777 m. Elen Jonsd. (1760-13.7.1826) fra 86 Straumsnes.

Barn:

1.      Maren Johanna, f. 1778,

2.      Johan Rasmus, f. ‑79, d. 13.3.‑80,

3.      Jon, f. ‑80, d. 1803,

4.      Peder, f. 14.3.‑84,

5.      Ranni Helene, f. ‑87, druknet i en bekk ‑88,

6.      Elias, f. ‑89,

7.      Randi Helena, f.- 92 (Løvøya, Herøy)

8.      Ole Adrian, f. 7.9.‑94 (her),

9.      Johan Rasmus, f. ‑97.

10.    Anne, f. 1801 (Kobberdal, Dønna)

 

3) Anders Svendsøn (1768‑1803) fra 143 Leiren ytre bnr. 1, fikk bbr. dat. 12.9.1799, tl. 25.4.1800. G. 1799 m. Elen Jonsd., enka etter f.br.

Barn:

1.      Anna, f. 1800,

2.      Anders Svend, f. ‑03.

Anders Svendsøn omkom på heimreise fra Lofoten og ble begravet ved Rødøy kirke. Ved skiftet etter ham var boets brutto 213‑3‑2, gjeld og avg. 63‑4‑14. Sølv for 14‑4‑8. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 3 ungdyr, 3 geiter, 2 hanegeiter, 4 sauer, 4 jømmer, 1 vær. Enka fortsatte å drive garden til 1807.

 

4) Thomas Jeremiassøn (1778‑1818) fra 49 Bjerkadal øvre fikk bbr. dat. 24.8., tl. 13.10.1807. Da var giftemålet allerede avtalt. G. 1808 m. enka Elen. Ingen barn. Enka fortsatte å drive garden.

 

5) Ole Eliassen (1794‑28.1.1880), sønn av bruker nr. 2, bykslet først, og fikk kongeskjøte for 120 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3  5/21 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 10.7.1840, tl. 20.10.-41. G. 1827 m. Inger Hansd. (1802‑15.5.1877) fra 67 Buvik.

Barn:

1.      John, f. 20.7.1828 (her).

 

6) John Andreassen (4.3.1810‑3.7.1887), jektskipper f. i NR, leide garden av Ole Eliassen, som imidlertid solgte den til Christen Rasmussen, Lurøy. J. Andreassen kjøpte Osmo av Chr. Rasmussen for 250 Spd., skjøte utstedt aug. 1873, tl. 15.10.-74. Han kjøpte samtidig 1 Sandnes lnr. 115a, solgte Osmo til kårmannen Ole og flyttet til 1 Sandnes. G. 1846 m. Else Grønbech (1820-25.1.1883) fra 4 Berntvik, f. 63 Sund.

Barn:

1.      Adolf Christian, f. 7.2.1849 (1 Sandnes),

2.      Marie Christence Grønbech, f. 3.2.‑55 (63 Sund bnr 10),

3.      John Emil f. 22.10.‑61 (1 Sandnes bnr 7).

 

7) John Olsen (1828‑27.8.1894), sønn av bruker nr. 5. Med attest fra sognepresten på at han var eneste arving, fikk han skjøte fra farens dødsbo. G. 1859 m. Hedvig Pedersd. (1836‑24.10.1914).

Barn:

1.      Elen Maria, f. 1.6.1856 (Hemnesberget ‑91),

2.      Peder Lorents, f. 24.10.‑60 (her),

3.      Inger Emilie, f. 1.10.‑62 (1 Sandnes pl. Rørvik),

4.      Idda Margrethe, f. 6.5.‑65 (Hemnesberget ‑91),

5.      Ole Nicolai Myhre, f. 24.11.‑66,

6.      Jens Grønbech, f. 1.12.‑69,

7.      Johannes Cornelius, f. 6.5.‑72 (her),

8.      Else Helena, f. 8.12.‑74,

9.      Benjamin Tønder, f. 31.3.‑77,

10.    Lorents Christoffer, f. 7.4.‑79, d. 1903. Han var gullsmed.

 

8) Peder Johnsen Osmo (1860‑16.1.1933), sønn av f.br., fikk skjøte fra faren for kr. 1500 og kår, dat. 18.7. tl. 1.8.1893. G. 1894 m. Julianna Nilsd. (1869-23.4.1937) fra 1 Sandnes bnr. 9.

Barn:

1.      Emma Nilsine, f. 11.8 1895,

2.      John Hilmar, f. 29.8.‑96,

3.      Petter, f. ‑98,

4.      Torvald August, f. 11.8.1900, d. 14.7.‑92,

5.      Egil Paaske, f. 4.1.‑03, d. 20.5.‑06,

6.      Harald Nikolai, f. 12.2.‑04,

7.      Oskar Trygve, f. 7.2.‑07,

8.      Ulrik Martin, f. 25.5.‑09 (1 Sandnes bnr 4),

9.      Alfred Olai, f. 21.9. 10 (1 Sandnes bnr 4).

Peder solgte garden til sin bror Johannes 1902, og fikk bruksrett til husmanns­plassen Osmo‑odden.

 

9) Johannes Johnsen Osmo, f. 1872, fikk skjøte av broren for kr. 2300, dat. 22.5., tl. 13.6.1903. Hans familie er ikke nevnt i Hemnes kirkebøker, men det er kjent at han hadde en sønn Johan Femmer, som fikk skjøte fra bestyreren i farens konkursbo for kr. 2150, dat. 13.3, tl.2.4.1906. Johan Femmer Osmo var umyndig da han 1909 skilte fra bnr. 3 Enga, men han var myndig da han 1920 skilte fra bnr. 4 Kløftmoen. Johannes Olsen kjøpte tilbake bnr. 1 fra sin sønn for kr. 1000, skjøte dat. 20.6.1924, tl. 2.9.1926.

 

10) Bernhard Rydning.

 

11) Anton Jensen gm. Petra.

Barn:

1. Anny (Oslo)

2. Roald (Mo)

3. Karen (Horten)

 

Bnr. 2 (lnr.116b) OSMO, fraskilt 1876 fra lnr. 116a med landskyld 23 skyldskilling, seinere M. 0,55.

1) Jakob Nilsen (1846‑21.9.1932) fra Kvalnes i Nesna fikk skjøte for kr. 1200, dat. 11.6., tl. 12.6.1877. G. 1877 m. Hedvig Eriksd. (1852‑9.3.1919) fra 149 Lille­bjerka bnr. 2.

Barn:

1.      Edvard Martin Hind, f. 1878, omkom i Nordsjøen 29.12.‑99,

2.      Margrethe Johanne, f. 29.3.‑80, d.21.4.1959

3.      Maren Helmine, f. 1.1.‑82,

4.      Nikoline Olea, f. 7.9.1885, d. 3.4.1979

5.      Jakob Heitman Falk, f. 28.7.‑93, d. 3.10.‑94.

 

2) Margrethe Johanne Osmo og Nikoline Olea Osmo, døtre av f. br. fikk bruket av sin far.

 

3) Einar Anker Osmo, f. 24.9.1915 overtok bruket i 1946. Han var født på Brend­bergfjell og var oppfostret hos Margrete Osmo. G. 1938 m. Ingrid Berg Kvitnes f. 14.1.1919.

Barn:

1.      Eldbjørg Margrethe, f. 28.2.1943

2.      Kjellaug Ivarna, f. 26.9.‑46

3.      Ragnhild, f. 25.7.‑50

 

4) Eldbjørg Gryteselv, Kjellaug Sund og Ragnhild Venes, døtre av f. br., over­tok eiendommen 7.12.1983.

 

Bnr. 3 ENGA, fraskilt 1908 fra bnr. 1 med skyld M. 0,34.

1) Isak Olai Mikkelborg Olsen (28.1.1874‑11.11.1951) f. Nordnesøy i Rødøy fikk skjøte for kr. 500 fra Johannes Olsens umyndige sønn Johan Femmer Osmo ved verge og fullmektig, dat. 21.5., tl. 24.5.1909. Isak tok navnet Osmo til etternavn.

Isak hadde f.e. en datter i Nordnesøy: Berntine Marie, f. 20.7.1894. Mor: Eufresine Julianne Katrine Karoliusdatter. Isak Gift i Rødøy 20.20.1898 m. Hansine Lovise  Emelie Leonardsdatter (20.6.1873‑15.9.1951) fra Gjersvik i Rødøy. Ca 1880 bodde familien i Værnesosen. De flyttet deretter til Gjersvik i Rødøy før 1893

Barn:

1.      Lilly Elida, f. 1899, død før 1901,

2.      Lilly Elida, f. 21.5.-01, d. 24.8.-73 (Trondheim)

3.      Ole Christian, f. 6.4.-03,

4.      Helga Ingvarda, f 10.4.-05, d. 14.8.-97 (Trondheim)

5.      Oscar, f. -07

6.      Lotte Petrine, f. 22.3.1909 (Åsen i Levanger), d. 9.8.2006

7.      tv. Magne Leonard Johan, f. 21.6.-11, og

8.      tv. Magnhild Lorentse, f. 21.6.‑11, d. -33

9.      tv. Anna Nilsine, f. 28.6.‑13, d. 15.10. 2006 (Hemnesberget) og

10.    tv. Alf Emil, f. 28.6.‑13, d. -40.

(Opplysninger om denne familien ved Anne Lise Hovdal, Sandnessjøen, datter til Lotte Petrine)

 

Bnr. 4 KLØFTMOEN, fraskilt 1920 fra bnr. 1 med skyld M. 0,39.

 

 

HUSMENN

OSMOODDEN under 116a.

1) Otten Augustinussen (1824‑12.12.1908) fra Granhei i NR. G. 1867 m. Marianne Olsdatter (1832-4.8.1884) fra Almli i NR.

Barn:

1.      Ingeborg Anna Dorthea, f. 10.4.1867.

Etterat Otten ble enkemann, hadde han søstra Målfrid (1837‑1891) som husholderske. Hun døde på Osmo.

 

2) Peder Johnsen, som solgte bnr. 1 til sin bror 1902, betinget seg bruksrett til Osmo‑odden, uten at den ble utskilt som eget bruk.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.