Home / Gardene / 118 Kongsdalen

118 Kongsdalen


Hemnes Gård og Slekt, side 735 - 742

 

118. Kongsdalen

Redigert 22. august 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Kongsdahlen 1756, ellers alltid Kongsdalen. Navnet kommer fra krydderplanten kung, lokalt "kongsgres" Origanum vulgare, samlet, tørket og markedsført på tiendebyttet, seinere "haustmartnan" på Hemnesberget så seint som i mellomkrigstia.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde to skyldsatte bruk inntil 1916, tre bruk 1917‑24 og 10 bruk 1925. Fra 1821 hadde lnr. 180b to brukere uten at skylddeling var foretatt, likeså for 180a fra 1864. Utskiftning av innmark og skog 1825, samtidig som markeskjell mot Svartvassmoen, Bleikvassforsen og Bleivasslia var oppgått. Full utskiftning 1859, også da med grenseoppgang mot Svartvassmoen.

 

Skjerping:

Anmeldt 16 ertsfunn på Kongsdalens grunn i tidsrommet 1919‑28. Ved kgl.res. av 21.6.1935 fikk A/S Nord‑Norge konsesjon til å erverve og drive bergverksdrift på nærmere anførte ertsanvisninger.

 

MATRIKKELGARDEN KONGSDALEN, GNR. 118.

Ryddet i allmenningen etter bevilling av foged Peter Broch Angel, d.v.s. etter 1722, men trolig før 1740. Matrikulert 1758 med matr.nr. 244 og landskyld 1 pund fisk. Skattlagt fra 1760.

1756 Fra matrikkeltaksten: ...Jordsmonnet er rødt og magert, åkerlandet jevnt og ganske lite. Utengene er større og bedre, men våte og myre­te, så våte år vil gi misvekst. I tørre år vil garden være nogenlunde fruktbar. Det vil behøves mye folk til gardsbuket. Garden har en besværlig sjøveg, over 3 mil lang. Oppsitterne anga at de til sam­men kunne fø 3 hester, 12‑13 storfe og 24 småfe når de skaffet til­leggsfôr fra skogen. Det kan sås 3 ½ tønne bygg, men ingen rug. Det er fare for frost i kalde år, p.g.a. elva og ei nærliggende stor myr. Brensel og tømmer til husbehov, men intet for salg.

1838 Nytt matr.nr. 59, lnr. 180 a,b, landskyld 1 ort 22 skill.

1865 Lnr. 180a: 24 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 330 lass høy årlig, nesten utelukkende fra myrslåtter. Meget frostlendt. Til­strekkelig havning. Skog til husbehov. 3 ¾ mil fra sjøen, derav 2 mil nesten uframkommelig om sommeren.

Lnr. 180b: 16 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 240 lass høy årlig, mest fra myrslåtter. Ellers som 180a.

1891 Gnr. 118, skyld 5,60 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Reiner  Bygg  Havre  Poteter

1835 2 20 28 5 0  1 3/4 0 1/2

1865

180aI 2 12 6 0 0  2 0 4

180aII 2 12 15 0 0  2 0 2 1/2

180bI 1 13 12 0 16 2  0 4

180bII 1 9 10 0 0 1 1/4  0 4

Pl. 1) 1 4 5 0 0  1/2 1/2 1

Sum‑65 7 50 48 0 16  7 3/4 1/2 15 1/2

1875

180aI 1 11 11 0 0  1/2 0 4

180aII 1 13 13 0 208 1  1/2 3

180bI  1 10 11 0 0 1/2  1/4 3

180bII 1 7 8 0 0 1/2  0 1

Pl.2) 1 6 3 0 2  0 0 2

Sum‑75 5 47 46 0 210 2 1/2 3/4 14

1) Kobbnesmoen  2) Granskogli

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds- Kårfolk Tjenere Husmenn Inderster

folk

1801 7 6* 0 0 0

1865 15 3 5 7 5

1875 20 2 2 3** 4

1891 17 2 7 3 2

* 4 mindre årige barn  ** 1 fosterbarn

 

EIERE.

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Selveiere på fraskilte bruk fra 1925.

 

 

BRUKERE.

 

BRUK I KONGSDALEN, landskyld 12 mark.

1) Ole Olsøn (ca 1697‑1765?) fra Hagfors i Vefsn var rydningsmann og kom hit før 1740. G.m. ukjent,

En sønn

1. Anders, f. 1728 (her),

en datter

2. Gunnborg, f.‑31 Båthøla i Vefsn (Bleikvassforsen).

Ole Olsøn skal angivelig ha flyttet til Tustervatn i Hattfjelldal før 1756.

 

2) Anders Olsøn, sønn av rydningsmannen, var bruker ved matrikkeltaksten 1756, og flyttet til Tustervatn før ‑59. G. 1752 m. Karen Jonsd.

Barn:

1. Anna, f. 1754, døpt 15.4 i Dolstad kirke,

2.Olava, f. -61 (Tustervatn).

 

3) Nils Ingebrigtsøn var her fra 1759. Nevnt i "Extraskatten" 1764 og ‑73, gift, men navnet på kona er ikke kjent.

 

4) Søren Johnsøn (1756‑7.1.1833) var bruker fra før 1796. G.m. Karen Jensd. (1737‑11.10.1833).

Barn:

1. Martha, f. 1779 (Varntråsk i Hattfjelldal),

2. Jon, f.‑82 (husm. Oldernes).

 

Bnr 1 (lnr. 180a), landskyld 23 skill., 1891: bnr. 1, skyld M. 3,10.

5) Anders Larssøn (1797‑14.6.1870) fra 180b fikk bbr. tl. 8.7.1829.

Han hadde en sønn f. e.

1. Nils, f. 3.2.1822 (husm. Ytteren NR).

G. 1822 m. Beret Nilsd. (1800‑4.10.1901) fra Kjerringhalsen bnr. 1.

Barn:

2. Gulle Andreas, f. 17.3.1823 (Forsmoen Sørfjellet),

3. Lorentz Christian, f. 2.10.‑27 (her),

4. Nils Mathias, f. 6.10.‑29 (Fjellavlia),

5. Søren Johan, f. 29.10.‑32 (Oterbrand bnr. 2),

6. Anthon Benjamin, f. 27.5.‑35 (husm. Smalsundmoen),

7. Maren Anna, f. 26.4.‑38 (Smalsundmoen),

8. Johanna Maria, f. 19.5.‑40, d. 28.1.‑55,

9. Berith Anna Judithe, f. 15.3.‑43 (Bleikvasslia bnr. 1).

 

6) Lorentz Anderssen, f. 1827, sønn av f.br., fikk bbr. på halve bruket uten skylddeling, tl. 11.3.1864. G.I. 1855 m. Beret Maria Davidsd. (1824‑13.4.‑57) fra Skonseng bnr. 13 NR, d. på barselseng. G.II. 1858 m. Gjertrud Davidsd. f. 1816 på Bjurselvmo. Ingen barn her. Lorentz og Gjertrud reiste til USA ‑66.

 

7) Jens Benonisen (1837‑3.1.‑89) fra pl. Kongsli her fikk bbr. dat. 6.10.1871. G.m. Anna Hansd. (1835-24.3.‑92), f. Villmoen.

Barn:

1. Martinus Jørgen, f. 24.6.1864 (her),

2. Gjertrud Elisabeth, f. 2.3.‑67 (Tverrå),

3. Marith Cornelia, f. 14.6.‑69,

4. Hanna Christine, f. 27.1.‑77, d. 15.4.1952.

 

8) Martinus Jenssen (1864‑21.10.1944), sønn av f.br., overtok bruket ca 1890. Martinus m. fam. flyttet 1903 til Lillebjerka bnr. 2. Om fam. se der.

 

9) Anders Antonsen (1869‑26.2.1919) fra Bleikvasslia bnr. 1. G. 1900 m. Gunhild Jakobsd. (1878-12.8.1962) fra Rapliåsen.

Barn:

1. Arne Gelein, f. 24.6.1900, (Rapliåsen),

2. Arthur Deodor, f. 5.2.‑02 (bnr. 6 og 9 her),

3. Bergitte Bergljot, f. 17.11.‑03,

4. Ragnvald Jæger, f. 24.2.‑06, d. 4.2.‑10,

5. tv. Aasta, f. 8.9.-08 (Bleikvassli bnr. 16), og

6. tv. Gudrun, f. 8.9.‑08,

7. Anna Sofie. f. 24.5.‑11,

8. Ragnvald Jæger, f. 4.6.‑13, d. 13.1.‑65,

9. Antoni Bertin, f. 9.6.‑15 (Bleikvasslia bnr. 10),

10. Oddbjørg Marie, f. 30.6.‑17.

 

Bnr. 6 NERGÅRD I, direkte fortsettelse av gardsbruket på bnr. 1, fraskilt 1925 med skyld M. 1,00, og

 

Bnr. 9 NERGÅRD II, fraskilt 1925 fra bnr. 2 med skyld M. 0,40.

10) Arthur Andersen (1902‑15.10.‑76), sønn av f.br., fikk kongeskjøte på bnr. 6 og 9 for kr. 1440, kår til mora og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 29.7., tl. 17.9.1927. G. 1931 m. Anne Petrine Rabliås, f.24.8.1911. d.27.1.‑81.

Barn:

1. Jakob, f. 1932. d.s.d.

2. Gudrun, f. 1.6.‑33.

3. Andreas, f. 18.6.‑36. (her)

4. Astrid, f. 3.4.‑38.

5. Lars, f. 1.3.‑42.

6. Rolf, f. 25.6.‑45.

7. Ingrid, f.25.6.‑45.

8. Sigrid, f. 25.6.‑45. d.‑87.

 

11) Andreas Kongsdal, f. 1936, sønn av forrige bruker, overtok i 1977. G. i 1967 m. Astrid Beate Karlsen, f. 12.6.‑48.

Barn:

1. Arne Kristian, f. 14.6. 1968.

2. Sonja, f. 13.3.‑71.

3. Martin, f. 15.2.‑75.

4. Maria, f. 7.1.‑80.

 

12) Maria Kongsdal, f. 1980, datter av f.br.,

 

Bnr. 7 GRANSKOGLI, tidligere husmannsplass, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,40.

1) Ole Eriksen (1818‑5.2.1908) fra Bygdåsen bnr. 2 var husmann fra først på 1860‑åra. G. 1864 m. Elen Nilsd. (1840‑29.2.1912). Ingen barn.

 

2) Gulle Ivarsen (1856‑21.5.1925) fra Oksfjellelva var husmann fra før 1900. G. 1887 m. Elen Nilsd. (18561. 12.1912) fra Bygdåsen bnr. 2.

Barn:

1. Anton, f. 4.9.1887 (her).

 

3) Anton Gullesen (1887‑11.9.1977), sønn av f.br., fikk kongeskiØte for kr. 800 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 6.3., tl. 16.6.1926. G.I. 1916 m. Edvardine Andersen (1894‑25.3.1922) fra bnr. 5 her.

Barn:

1. Kaare Elias, f. 22.5.1917,

2. Alfhild Eline, f. 20.8.‑18,

3. Gudrun Anette, f. 29.12.‑19,

4. Ane Andrea, f. 11.6.‑21.

G.II. m. Bibianna Kongsli (1904‑14.4.‑81) fra bnr. 4.

Barn:

5. Annbjørn, f. 20.10.1937 (her),

6. Annfred, f. 11. 11. ‑38 (her),

7. Eilif, f. 2.7.‑47 (her).

 

4) Annbjørn Granskogli, f. 1937, sønn av f.br., overtok bruket etter sin far 21.5.1965. En datter

1. Elin, f. 12.1.1974.

 

5) Eilif Granskogli, f. 1947, bror av f. eier, overtok bruket 13.4.1970. G.m. Emmy Jørgensen fra Leirfjord.

Barn:

1. Wolfgang, f. 28.4.1969,

2. Rikard, f. 18.6.‑71,

3. Raymond, f. 8.5.‑74.

 

6) Annfred Granskogli, f. 1938, bror av f. eier, overtok bruket 4.8.1981. G. 1977 m. Lillian Sneli, f. 13.6.1953 fra Bleikvasslia bnr. 5.

Barn:

1. Sigbjørn, f. 10.2.1977

2. Wilfred, f. 9.7.‑78,

3. Werner, f. 24.11.‑79,

4. Cecilie, f. 2.11.‑80.

 

Bnr. 22 NERMOEN, fraskilt fra bnr. 7.

1) Karl Johan Kongsli (1907‑8.10.‑88) fra bnr. 4 her. G.m. Jenny Dorthea Lillemo (1902‑6.9.‑64), enke fra bnr. 5 her.

Felles barn:

1. Mary Lovise, f. 30.7.1941 (Båsmoen, gm Elias Bjørnå),

2. Arild Johan, f. 24.10.‑42 (her).

 

2) Arild Kongsli, f. 1942, sønn av f.br., er eier nå.

 

Bnr. 5 LILLEMO, ikke skylddelt part av lnr. 180a fra 1864, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 1,15.

1) Jens Johannessen (1816‑8.9.1905) fra Sundsås i Hattfjelldal fikk bbr. dat. 11.3.1864. G. 1846 m. Olava Larsd. Andersd., (1827‑9.1.‑90), søsterdatter av Anders Larssen her.

Barn:

1. Anders, f. 29.7.1846, d. 20.3.‑53,

2. Jensine Johanna, f. 2.8.‑50 (Bygdåsen bnr. 1),

3. Maren Gurine, f. 27.2.‑52, d. 28.3.‑53,

4. Anders Olai. f. 13.8.‑53 (her),

5. Benjamin Nikolai, f. 28.1.‑57, d. 17.4.1919 (Tuven i Hattfjelldal),

6. Johan Mathias, f. 8.6.‑59,

7. Julianna Marie, f. 20.11.‑60 (USA‑82).

 

2) Anders Jenssen (1853‑25.11.1941), sønn av f.br., var bruker fra før 1891. G. 1882 m. Karoline Ivarsd. (1863‑23.3.1911) fra Smalsundmoen.

Barn:

1. Marie Johanna, f. 8.1.1883,

2. Jørgen Ingemann, f. 17.2.‑85 (her),

3. Anna Bek, f. 30.10.‑86,

4. Olaf Andreas, f. 29.9.‑88, d. 2.2.‑89,

5. Ole Andreas, f. 19.1.‑90, d. 13.4.1967 (her),

6. Maren Anna, f. 20.2.‑92 (Varnvatnet i Hattfjelldal, gift 16.7.1916 med David Christian Jacobsen),

7. Edvardine Nikoline, f. 21.4.‑94 (bnr. 7 her),

8. Anton Martin, f. 14.10.‑96,

9. Ivara, f. 7.2.‑98 (Svartvassmoen bnr. 3),

10. Karen Antonette Sakrine, f. 5.4.1900 (bnr. 13 her),

11. Bekka Aminda, f. 25.7.‑02, d. 10.5.‑04,

12. Bekka Aminda, f. 15.1.‑05.

 

3) Jørgen Andersen (1885‑25.12.1935), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 1440, kår til faren og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 22.1., tl. 27.3.1926. G. 1921 m. Jenny Johannessen (1902‑7.9.64) fra Kjukkelmoen bnr. 1.

Barn:

1. Leif Jordfald, f. 9.12.1922 (her),

2. Alma, f. 13.12.‑25 (bnr. 18 her),

3. Jon Jarle, f. 22.7.‑27 (bnr. 23 her),

4. Ester Johanna, f. 23.3.‑30, d. 9.10.‑33.

Enka Jenny Dorthea G.II. m. Karl Johan Kongsli, bnr. 22 her.

 

4) Leif Jordfald Lillemo (1922‑21.12.‑88), sønn av f.br., fikk skj./kjøpekontrakt fra sin mor, dat. 27.1.1947, tl. 14.4.‑48. G.m. Anna Marie Tuven, f. 27.10.1926.

Barn:

1. Jorun, f. 1.7.1944,

2. Inge Johan, f.‑ 21.10.‑45 (her),

3. Eilif Oddvar, f. 31.5.‑48,

4. Anny Lovise, f. 21.1.‑50,

5. tv. Odd Bjørn, f. 23.7.-51, og

6. tv. Olav Torbjørn, f. 23.7.‑51,

7. Laila, f. 25.8.‑53,

8. Morten, f. 14.4.‑63,

9. Turid, f. 20.10.‑64.

 

5) Inge Johan Lillemo, f. 1944, sønn av f.br., fikk skj. fra sin far, dat. 27.1., tl. 25.2.1976. G.m. Annbjørg Anette Kongsli, f. 23.2.1955, fra bnr. 11 her.

Barn:

1. Aina, f. 18.12.1975,

2. Trine, f. 29.9.‑78,

3. Tom Even, f. 3.6.‑81.

 

Bnr. 13 GRANMO, fraskilt 1932 fra bnr. 5 med skyld M. 0,15.

1) Sissener Benjamin Tuven (22.1.1901‑7.6.‑75) fra Hattfjelldal tok opp rydning her 1930. G. 1924 m. Karen Lillemo (1900‑4.11.‑48) fra bnr. 5 her.

Barn:

1. Kåre, f. 29.11.1921,

2. Lilly, f. 27.5.‑24,

3. Solveig Karoline, f. 8.10.‑26 (Trettbakken bnr. 2),

4. Jørgen, f. 23.11.‑30 (her),

5. Åse, f. 19.7.‑32 (bnr. 7 her),

6. Borghild, f. 17.1.‑37.

 

2) Jørgen Tuven (1930‑23.1.‑87), sønn av f.br., overtok bruket 1966. G. 1965 m. Brynhild Oksfjellelv, f. 22.5.1946, fra 105 Samuelmoen bnr. 1.

Barn:

1. Magne, f. 30.11.1965, d. 5.3.‑86 (Omkom ved forsvarsøvelse i snøskredulykke i Vassdalen i Troms),

2. Tove, f. 24.10.‑67,

3. Berit, f. 31.3.‑78,

4. John, f. 7.10.‑79, d. 10.10.‑79,

5. John, f. 29.10.‑81,

6. Lisa, f. 17.11.‑83.

Enka Brynhild drev bruket til 1988. G. 1990 på bnr. 23.

 

BRUK II KONGSDALEN, landskyld 12 mark.

1) Johannes Larssøn (1705‑94) var rydningsmann, kom hit før 1740 og var bruker til ca 1760. G.m. ukjent. Kjent en datter

1. Marit, f. ca 1740.

 

2) Lars Christensøn, f. 1739 Kjukkelmoen, bodde på Tustervatnet, var bruker her fra ca 1760 og flyttet tilbake til Tustervatnet etter 1804. G.I.m. Marit Johannesd. (ca 1740‑90), datter av f.br.

Barn:

1. Johannes, f. 1767, d. 12.6.‑85,

2. Christen, f.‑70, d. 21.2,‑73 BK,

3. Jacob, f. 7.7.‑71, d.str.,

4. Christen, f.‑74 (her),

5. Ingeborg, f. 15.5.‑76, d.‑77,

6. Jacob, f.‑78, d. 19.1.‑83,

7. Ingeborg, f. 24.2.‑81, d.str.

Ved skiftet etter Marit 1790 var boets brutto 73‑0‑10, gjeld og avg. 33‑1‑4. Bøker: Müllers postill og 2 salmebøker. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 6 sauer, 3 jømmer, 3 værer, 4 geiter, 3 hanegeiter. G.II. m. Olava Andersd. fra Tustervatnet, f. her 1761.

Barn:

8. Karen Maria, f. 1792 (117 Svartvassmoen),

9. Marenanna, f. 24.10.‑94 (Visten),

10. Anders, f.‑97 (180a her),

11. Johanna, f. ‑99 (Rabliåsen),

12. Jon, f. 5.2.1802,

13. Christen, f.‑04 (Nedre Jovattnet Tärnaby Sv.).

 

3) Christen Larssøn (1774‑1805), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 25.4.1800. G. 1800 m. Johanna Clausd. (1781-25.4.1856) fra 116 Bygdåsen bnr. 1.

Barn:

1. Marthe, f. 1801 (Finnkona i Nesna),

2. Anna, f.‑03 (29 Kjerringhalsmoen).

Enka Johanna giftet seg 1805 m. Gregus Jonsøn fra Røssvassbukta. De bodde her t.o.m. 1806, flyttet så til Røssvassbukta og seinere til Kjerringhalsmoen. Om Johannas barn i 2. ekteskap se der.

Det ser ut for at lnr. 180 a og b var brukt sammen fram til 1821 av Søren Jonsøn og hans sønn Jon på 180a. I Militære ruller for 1818 var Søren Jonsøn oppført som eneste bruker på Kongsdalen.

 

4) Ole Gregussøn (1783‑11.3.1833) fra Tustervatn, f. Bleikvasslia bnr. 1, fikk bbr. dat. 11.5.1822. G.II? m. Kristine Johannesd. fra Sundsåsen i Hattfjelldal.

Barn:

1. Gulle Johan, f. 21.11.1831, d. 31.10.‑80 (Røssvassbukt),

2. Ole Elias, f. 26.10.‑33, d. 28.8.1912 (Linvik i Hattfjelldal).

 

Lnr. 180h, ikke skylddelt halvpart. Fra 1891 bnr. 2.

5) Jørgen Johansen (1799‑26.9.1854) fra Sundsåsen fikk bbr. tl. 10.6.1832. Ole Gregussøn fikk kår og rett til å dyrke i Kongsli. G. 1828 m. Ane Magnusd. (4.4.1791‑10.3.1876) fra Kjerringhalsen bnr. 2.

Barn:

1. tv. Jacob Mathias, f. 25.3.1831 (her), og

2. tv. Johan, f. 25.3.1831,

3. Maren Pernilla, f. 14.7.1833, d. 18.4.1907 ug,

4. Bereth Anna, f. 27.10.‑37.

 

6) Jacob Jørgensen (1831‑28.5.1907), sønn av f.br., var bruker fra før 1865. G. 1863 m. Pernille Olsd. (1831‑15.5.‑86) fra Mellingsjorda bnr. 5.

Barn:

1. Jørgen Johan, f. 4.5.1864 (her),

2. Johan Peder, f. 8.9.‑66 (bnr. 3 her),

3. Ole Christian, f. 11.5.‑69, d. 10.11.1945 ug.

 

7) Jørgen Jakobsen (1864‑14.7.1939), sønn av f.br., var bruker fra før 1891, fikk forpaktningskontrakt fra Helgelands skogforvaltning for 30 år med årlig avgift kr. 10, dat. 22.10.1915. G. 1889 m. Martine Antonsd. (1866‑4.4.1922) fra Bleikvasslia bnr 1.

Barn:

1. Petra Jakobea, f. 19.6.1890, d. 9.3.1966,

2. Beret Anna, f. 6.7.‑92 (Ytterlia bnr 1),

3. tv. Johanna Jørgine, f. 26.2.‑97, d. 27.12.1986, og

4. tv. Maren Pernille, f. 26.2.‑97, d. 24.12.1988,

5. Harald Berner, f. 9.11.1903 (bnr. 14 her), d. 27.4.‑78,

6. tv. Haakon Jæger f. 11.7.‑06 (bnr. 10 her)

7. tv. Helge Martin (bnr. 8 her),

8. Gina Bech, f. 19.4.‑11.

 

Bnr. 10 ØVERGÅRD, direkte fortsettelse av gardsbruket på bnr. 2, fraskilt 1925 med skyld M. 0,80. Jørgen Jakobsen fikk kongeskjøte for kr. 1440 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 23.6.1927, tl. 27.3.‑28.

8) Håkon Kongsdal, f. 1906, sønn av f.br. overtok bruket etter sin far 28.3.1936, skj. dat. 23.6.‑37.

 

Bnr. 3 MÅLÅMOEN (Moldåmoen), fraskilt 1917 fra bnr. 2 med skyld M. 0,25.

1) Johan Jakobsen (1866‑14.7.1941) fra bnr. 2 her fikk forpaktningskontrakt fra Helgeland Skogforvaltning for 30 år med årlig avgift kr. 10, dat. 21.10.1915. G. 1905 m. Barbro Benonisd. (1871‑12.7.1961) fra bnr. 4 her.

Barn:

1. Jakob Mathias, f.‑23.9.1909, d. 1997 (gift 3.11.1938 med Petra Nikoline Nilsen (1908-97) fra 123 Smalsundmoen bnr 3), tok 1951 navnet slektsnavnet Moby.

2. Jørgine Petrine, f. 27.11.‑12.

 

Bnr. 11 NORDENG, fraskilt 1926 fra bnr. 3 med skyld M. 0,20. Johan Jakobsen (ovenfor) fikk kongeskjøte for kr. 640 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 19.7., tl. 17.9.1927.

 

2) Egil Brattli (1906‑15.11.‑68) fra 124 Bleikvassli bnr. 4, var bruker fra 24.9.1954. G.m. Bergljot Mikalsen f.2.2.1909, fra Åsen i Bleikvasslia, bnr.6.

Barn:

1. Borghild Elfrida, f. 7.2.1937, d. 6.1.‑70,

2. John, f. 6.9.‑39.

Enka Bergljot Brattli var bruker til 1971, da hun solgte bruket som tilleggsjord til Arild Martin Heggedal på bnr. 14, tl. 2.5.1971.

 

Bnr. 20 NYBORG fradelt fra bnr.11, tinglyst 24.1. 1952.

1) Arvid Kongsli, f. 25.7.1938. G.m. Brit Oksfjellelv, f. 31.7.1946.

Barn:

1. Gry, f. 4.8.1969

2. Kirsten, f.15.8.‑73

 

Bnr. 8 DALENG, fraskilt 1925 fra bnr. 2 med skyld M. 0,35.

1) Helge Kongsdal f. 1906, fra Kongsdalen bnr. 1 (lnr. 180b), tok opp Daleng 1935 og fikk kjøpekontrakt og skj. 1938. Anna Nilsen, gift Fredriksen (1898-26.2.1982) fra Smalsundmoen bnr. 3, flyttet hit 1937 med en sønn Odd Fredriksen, f. 14.1.1927.

 

2) Finn Ole Fredriksen, f. 22.10.1958, sønn av Odd Fredriksen, overtok bruket fra Helge Kongsdal. G.m. Brit Elin Bjørkmo, og skilt.

Barn:

1. Kevin Fredriksen, f. 6.3.1981.

 

Bnr. 14 NYHEIM, fraskilt fra bnr. 2.

1) Harald Kongsdal (1903‑27.4.‑78) fra Kongsdalen bnr. 1 (lnr. 180b) overtok bruket 12.5.1937. G. 1930 m. Eminda Kristine Davidsen (1893‑3.6.1965) fra Ytterlia bnr. 1.

Barn:

1. Gitte Anna Martine, f. 18.2.1934 (her).

 

2) Arild Martin Heggedal, f. 1935, fra 126 Stabbforsen bnr. 3, overtok bruket 1.6.1967. G. 1959 m. Gitte Kongsdal, f. 1934, datter av f. br.

Barn:

1. Stig, f. 20.7.1959,

2. Rune, f. 19.7.‑61,

3. Edna Helen, f. 5.9.‑62 (114 Grøftrem bnr 2, ->Brygfjell lille bnr 5),

4. Sarita, f. 2.12.‑67.

 

Bnr. 4 KONGSLI, utgjorde en uskyldsatt del av lnr. 180b fra 1831, og fraskilt 1917 fra bnr. 2 med skyld M. 0,90.

1) Ole Gregussøn, bruker på lnr. 180b, tok som kårmann opp rydning her, men døde allerede 1833.

 

2) Benoni Johansen (1805‑11.10.‑70) f. Hattfjelldal var her fra 1833, oppført som gbr/husmann/småbruker vekselvis, og fra 1865 som gbr. G.I. m. Gjertrud Kristine Eliasd., f. 1805 fra 8 Vedå.

Barn:

1. Elen Anna, f. 23.6.1829 (Finneid pl. Graven),

2. Marit Elisabeth, f. 6.5.‑31,

3. Berit Marta, f. 12.11.‑33,

4. Jens Johan Edvard, f. 30.11.‑36 (bnr. 1 her).

5. Johanna Pernilla, f. 15.6.‑39, d. 26.3.1914,

6. Olaus Benjamin, f. 31.12.‑41 (Leiren nedre bnr 5 --> bnr 2, -> USA-69 over Namsos) gift med Anna Olava Henriksdatter, f. 1845 fra Nerleir bnr 2,

7. Karolus Andreas, f. 10.4.‑44 (USA‑69 over Namsos),

8. Gjertrud, f. 11.11.‑46, d.str.

G.II. 1863 m. Bereth Andersd. (1830‑13.11.1912) fra Oksfjellelva. Hun hadde f.e. en sønn: Anton Olai, f. 28.5.1858 (her), Far: Elling Pedersen fra Romsdalen.

Felles barn:

9. Berith Anna Bergitte, f. 16.12.‑66 (Vekthaugkråa)

10. Barbro Johanne: f. 22.4.‑71 (bnr. 3 her).

 

3) Anton Ellingsen (1858‑10.9.1925), stedsønn av f.br., var bruker fra før 1891 og fikk forpaktningskontrakt fra Helgelands skogforvaltning på 30 år med årlig avgift kr. 8, tl. 13.1.1919. G. 1898 m. Maren Antonsd. (1865‑24.10.1926), enke fra Bleikvassforsen.

Barn:

1. Anton Martin, f. 14.10.1899, d. 19.5.1972,

2. Anders Olaus, f. 14.4.1902 (bnr. 11 her),

3. Bibianna Jul, f. 25.12.‑04 (bnr. 7 her),

4. Karl Johan, f. 6.2.‑07 (bnr. 22 her),

5. Jørgense Dorthea, f. 4.7.‑10.

 

Bnr. 11 HØGLI, fortsettelse av gardsbruket på bnr. 4, fraskilt 1926 med skyld M. 0,65.

4) Anders Olaus Kongsli (1902‑30.7.‑88), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 800, kår til mora og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 12.8., tl. 9.11.1927. G.m. Julianne Tuven, f. 11.4.1923.

Barn:

1. Arnhild Jonette, f. 11. 11. 1947,

2. Oddvar Martin, f. 22.3.‑49 (her),

3. Marianne Irene, f. 23.11.‑50,

4. Anbjørg Anette, f. 23.2.‑55 (bnr. 5 her).

 

5) Oddvar Martin Kongsli, f. 1949, sønn av f.br., overtok bruket ved skj. dat. 15.8.1979.

 

Bnr. 16 VESTLI, fraskilt fra bnr. 1‑2, opptatt 1941.

1) Steinar Berg, f. 1915, d. 14.7.‑92, fra 124 Bleikvassli bnr. 4 tok opp bruket 1941. G.m. Aslaug Ingvalda Tuven, (14.12.1919 -19.1.2004).

Barn:

1. Arild Sigmund, f. 7.6.1942 (her),

2. Ingvalda Olava, f. 10.2.‑44 (50 Nedre Bjerkadal bnr. 1),

3. Ella Dagrun, f. 23.4.‑46,

4. Einar Harald Johan, f. 13.1.‑48,

5. Karin Karly, f. 6.11.‑49,

6. Arvid Tore, f. 4.4.‑52,

7. Solfrid Beate, f. 26.4.‑54,

8. Steinar Waldemar, f. 3.3.‑60.

 

2) Arild Berg, f. 1942, sønn av f.br., overtok bruket 4.8.1973. G.m. Karen Sofie Granskogli, f. 19.10.1951.

Barn:

1. Kjell Arne, f. 18.8.1972,

2. Nina Helen, f. 8.7.‑76,

3. Anette, f. 15.6.‑83,

4. Merete, f. 3.12.‑84.

 

Bnr. 17 UNNHEIM, fraskilt 1946 fra bnr. 1‑2.

1) Antoni Bertin Kongsdal (1915‑4.3.‑83), fra bnr. 1 her, kjøpte bruket fra Nord‑Helgeland Skogforvaltning. Litt skogbruk, ikke jordbruk. Antoni bodde på 124 Bleikvassli bnr. 10.

 

2) Ståle Kongsdal, sønn av f. bruker, er nå eier av bruket.

 

Bnr. 18 SKOGLY, fraskilt fra bnr. 5, opptatt 1945.

1) Reidar Oksfjellelv (1918‑24.9.‑60), fra Oksfjellelv. G.m. Alma Lillemo, f. 1925, fra bnr. 5 her.

Barn:

1. Ragnhild, f. 27.9.1942 (117 Svartvassmoen bnr. 5),

2. Knut, f. 16.3.‑44,

3. Kolbjørn, f. 2.5.‑46,

4. Rigmor, f. 13.9.‑52, d.s.å.,

5. Reidun, f. 2.4.‑54 (124 Bleikvasslia bnr 4).

Enka Alma var bruker til 1973.

 

2) Kolbjørn Oksfjellelv, f. 1946, sønn av f.br., overtok bruket 16.5.1974. G.m. Ingrid Kongsdal, f. 25.6.1945, fra bnr. 9 her.

Barn:

1. Geir, f. 25.8.1974.

 

Bnr. 23 LYNGHEIM, fraskilt fra bnr. 5.

1) Jon Jarle Lillemo (1927‑8.5.‑83) fra bnr. 5 her, var rydningsmann. G.m. Karen Jonette Trettbakk (1926-6.3.‑89) fra Trettbakken bnr. 2.

Barn:

1. Jørgen, f. 5.2.1947,

2. Ole, f. 5.8.‑49,

3. Laila, f. 18.11..50, d. 4.2.‑51,

4. Bjørn, f. 1.2.‑52,

5. Leidulf, f. 17.6.‑53,

6. Charles, f. 24.10.55,

7. Ester, f. 16.2.‑58,

8. John, f. 11.10.‑59.

 

2) Jørgen Lillemo, f. 1947, sønn av f.br., overtok bruket 1.1.1980. G. 1990 m. Brynhild Tuven, f. 1946, enke fra bnr. 13 Granmo.

 

 

HUSMENN.

Noen av de skyldsatte brukene var opprinnelg husmannsplasser, delvis med andre navn. De er ført under bruksnr.

 

KOBBNESMOEN, kanskje identisk med Granskogli.

1) Gulle Andersen (1823‑18.10.1914) fra bnr. 180a, fikk husmannsseddel dat. 1.10. 1860. Han var bruker på Forsmoen fra 1875. Om fam. se der.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.