Home / Gardene / 001 Sandnes indre

001 Sandnes indre


Til menyen | Til oversikten

Hemnes Gård og Slekt, side 19-26

 

1. Sandnes indre

Sist redigert 2. februar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Sannes 1557, Sandnes 1610, Indre Sandnes 1723, Sandnes indre 1838. "Indre" var brukt for å skille navnet på denne garden fra Sandnes ytre i Nesna, da Rana og Nesna fra gammel tid tilhørte samme tinglag. Navnet kommer av at garden har lange strekninger sandfjære. Den ubestemte navnformen tyder på at garden er svært gammel.

 

Brukstall og utskiftinger:

Garden hadde ett bruk inntil ca 1700, så to bruk til ca 1900, da det ble skilt ut noen småbruk, tidligere husmannsplasser. 1834 var det full utskiftning av åker, eng og skog. Det ble nødvendig å flytte husa på bnr. 1, noe som viser at bebyggelsen før hadde vært i tun.

 

Kverner:

Sandnes hadde ingen kvernbekk, men brukerne hadde en kvern på 68 Dilkestad og en på 79 Kvitneset, med kvernskatt 1774 henholdsvis 8 skill. og 4 skill.

 

Jektebruk:

Aren (Arnne) betalte 2 Rd. skipperskatt 1618. 1631 var jekta oppgitt å være på 2 lester 9 tønner. 1647 betalte Jens 5 Rd. skipperskatt. Hans jekt var på 2 lester.

 

MATRIKKELGARDEN SANDNES INDRE, GNR. 1.

Landskyld 1626: 4 pund fisk, 1647: 1 ½ våg.

1723   "Waad og Sumpig jord, ringe til Korn, nogenlunde til græsning. Brendefang til fornødenhed. Kaagefisk for Landet". Gl. matr.nr. 19, landskyld 1 våg.

1838   Nytt matr.nr. 1, lnr. 115 a og b, landskyld 1 daler 4 ort 18 skill.

1865   Lnr. 115a: 25 mål åkerland, til dels vannsykt. Eng, leirblandet sandjord, som gir 98 lass høy årlig. Tang som tilleggsfôr. Havne­gangen er mindre god og utilstrekkelig. Vedskog, men ikke byg­ningsmaterialer. Garden ligger bekvemt ved sjøen og er meget lett­brukt.

            Lnr. 115b: 25 mål vannsykt åkerland. Eng, sandblandet leirjord. Ellers som lnr. 115a.

1891   Gnr. 1, skyld 7,70 skyldmark.

 

 

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER).

                                  Hester  Storfe               Småfe   Bygg    Bl.k.     Havre

1723                 2                                  10                                12                                0                      3                      1

 

                                   Hester Storfe   Sauer   Svin      Bygg                Bl.k      Havre    Poteter

1835                 2                                  15                                24                                0                             0                                         2

1865

115a                 1                                  12                                12                                0                      4                                  0                      1                                  12

115b                 1                                  12                                14                                0                             0                      1                                  6

1875

115a                 1                                  7                                  17                                1                      2                                  0                      ½                                 8

115b                 1                                  9                                  11                                1                      1                                  ½                     ½                                 5

Pl. 1)                0                                  1                                  3                                  0                      ¼                                 0                      1/16                

Pl. 2)                0                                  2                                  2                                  0                      ¼                                 0                      0                                  0

Pl. 3)                0                                  1                                  3                                  0                      0                                  0                      0                                  1

Pl. 4)                0                                  2                                  3                                  0                      1/8       0                      0                                  2

Sum‑75 2                                  22                                39                                2                      35/8                 ½                     11/16                17½

1) Høgåsen       2) Sanden         3) Sandvika       4) Harabakken

 

 

 

MANNTALL.

1666 Enke med 4 sønner, 2 gardsdrenger.

1701 2 brukere, 3 sønner.

 

 

FOLKETELLINGER.

                        Husbonds-        Kårfolk Tjenere Inderster Husmanns-     Husm. u.jord     Fattige

folk                                                                                                                                          folk

1801     6                                             6                                  3                                  0                                  0                                             0                                                         0

1865     9*                                            1                                  4                                  4                                  22                                           3                                                         0

1875     8                                             2                                  8                                  19                                13                                           0                                                         3

1891     17                                            2                                  3                                  6                                  29                                           0                                                         0

*1 fosterbarn.

 

EIERE.

Sandnes var fra gammelt benefisert Hemnes kirke, gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Brukerne fikk kongeskjøte 1837 og 1846. Kristian Rasmussen, Lurøy var eier av bnr. 1 1865‑73, og skipper John Andreassen, som da bodde på 2 Osmo og seinere flyttet hit, var eier av bnr. 2 1856‑73, og av begge brukene 1874‑76. Ellers har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

1) Aren på Sandnes, nevnt som bruker her 1610‑40. Han var også jektskipper. Fra 1641 var garden delt mellom to brukere.

 

2a) Jens Arensøn, sønn av f. br., var bruker av halve garden 1641 til ca 1657. Han levde ennå 1661, men var død før 1666, da enka var bruker og hadde sønnene

1.      Jens Jenssøn 14 år,

2.      Per 10 år, og

3.      Aren 3 år.

 

2b) Mathias Olsøn brukte den andre halvparten til han ble rydningsmann i Hestnesosen 1657.

 

3) Christoffer Persøn var gift med enka etter Jens. 1673‑79 var enka atter bruker.

 

4) Peder Jenssøn, sønn av bruker nr. 2a, var bruker av 1 pund 12 mark 1680‑95, mens mora og broren Aren brukte den andre parten. Da mora døde, ble garden delt i to like store bruk.

 

Bnr. 1 (lnr. 115a) INNERGARDEN, landskyld 2 pund 6 mark, 1838: 4 ort 21 skill., 1891: M. 3,16. Peder fortsatte her til 1711. Peder var 46 år ved M 1701. Da hadde han sønnene

1.      Anders 14 år (her),

2.      Jens, f ca 1690 (Pepperjord i Nesna)

3.      ­Hans 8 år (død på 63 Sund 1744)

4.      Anne, f. ca 1695, d. etter 1744,

5.      Dortea, f. ca 1700, d. etter 1744.

 

5) Anders Pedersøn (1687‑1748), sønn av f.br., G.m. Ane Olsdatter.

Barn:

1.      Berit, f. 1708,

2.      Oluf, f. -13 (5 Brennesvik),

3.      Johanna, f. -15,

4.      Gjertrud, f. -17,

5.      Abelone, f. ‑17?,

6.      Sara, f. ‑22 (Fagervik i Nesna),

7.      Peder, f. ‑25 (her).

 

6) Peder Anderssøn (1725‑før ‑67), sønn av f. hr. fikk bbr. tl. 30.10.1749. G. 1749 m. Helene Christensd. (1722‑1764) fra Elsfjordosen.

Barn:

1.      Anders, f. 1750,

2.      Ane Johanna, f. ‑53,

3.      Inger Anna, f. ‑55 (14 Elsfjordnes),

4.      Christen, f. ‑58,

5.      Ole, f. ‑61.

 

7) Jens Anderssøn (1739‑1818) fra 93 Straumdalen fikk bbr. tl. 14.4.1764. G.I. 1764 m. Dordi Eriksd. d. 28.3.1767. Ingen barn. G.II. 1767 m. Beret Olsd. f. 1735.

Barn:

1.      Dorthea, f. 1770 (her),

2.      heimedøpt barn, f. ‑73, død samme år,

3.      Ole, f. -76,

4.      Berit Johanna, f. 19.3.‑77, d. 1803.

Enka Dordi Beret flyttet til Hauknes i Nesna da mannen døde.

 

8) Lars Nilssøn (ca 19.2.1769‑17.2.1841) fra Lille‑Alteren NR fikk bbr. tl. 17.5.1797.

G.I. 1797 m. Dorthea Jensd. (1770-1803) datter av f.br.

Barn:

1.      Berit Kristine, f. 24.6.1798, d. 1.3.1807

2.      Jens, f. 1800, d. -01, begr.23.2.-01

3.      Jens, f. -01, d. - 03

4.      Nils, f. 1802, død etter 1818 (ikke død straks).

Ved skiftet etter Dorthea var boets brutto 126‑1‑12, gjeld og avg. 25‑4‑1. Sølv for 3‑5‑8. Ny treroms båt, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 2 kalver, 4 sauer, 2 jømmer, 2 værer. G.II. 1804 m. Anna Henriksd. (1773‑1845), fra 67 Buvik, enka etter Peder Hind Gjeitvik.

Barn:

5.      Pernilla Maria, f. 1805 (Ofoten - 5 barn der),

6.      Hendricha Bergitha, f. ‑07, død straks,

7.      Renrich Nicolai, f. ‑08 (her),

8.      Benoni, f. ‑10 (4 Hestneset),

9.      Johannes, f. ‑12 (Ekkeren i Bardal),

10.    Lars Daniel, f. ‑16 (Lunderøya i Lurøy).

 

9) Henrik Larssen (1808‑10.1.1891), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 160 Spd. og årlig jordavgift til Hemnes kirke 6 skjepper 3 3/7 fjerdingskar bygg, dat. 20.5 1836, tl. 19.6.‑37. G. 1834 m. Anne Olsd. (1809-etter 1908) fra 59 Sætra bnr. 2.

Barn:

1.      Marit Anna, f. 17.5.1836 (husmannskone 70 Dalosen),

2.      Bergitha Gurina, f. 15.2.‑38, d. 26.3.‑40,

3.      Nils Nicolai, f. 22.9.‑39 (bnr 9 her), artikkel i Rana Blad 21.6.2004,

4.      Lars Benjamin, f. ‑43 (bnr. 6 her), artikkel i Rana Blad 21.6.2004,

5.      Hendrikke Bergitha f. 5.2.‑45 død samme år,

6.      Anne Johanna Bergitte, f. 8.4.‑46 (husmannskone 70 Dalosen),

7.      Bereth Marthe Dorothea, f, 15.11.‑47, d. 15.2.‑51,

8.      Olaus Daniel, f. 9.5.‑50 (gbr. i Lurøy 1888, kom til 5 Brennesvik før 1912), artikkel i Rana Blad 21.6.2004,

9.      Peder Marthinus, f. 10.9.‑52 (Hemnesberget -91), artikkel i Rana Blad 21.6.2004.

Henrik Larssen solgte bnr. 1 til Kristian Rasmussen, Lurøy for 400 Spd. og kår, skjøte dat. og tl. 15.9.1865. Henrik fortsatte som bykselmann.

 

10) John Andreassen (1810‑3.7.1887) fra Ytteren i NR og bodde på 2 Osmo, og var skipper, fikk skjøte fra K. Rasmussen på bnr. 1, dat. aug. 1873, tl. 15.10.‑74. Samtidig kjøpte han bnr. 2 og bykslet bort bruket til selgeren. Han flyttet hit før 1875. Om fam. se 2 Osmo.

 

11) Adolf Andreassen (1849‑20.5.1894), sønn av f.br. var bruker fra ca 1880. G. 1880 m. Karen Olsd. (1839-9.1.1911) f. i Rødøy.

Barn:

1.      Jens Heitmann, døpt 15.2.1880,

2.      Elise Helene Grønbek, f. 3.11.‑82,

3.      Ole, f. 29.2.‑88.

 

12) Hans Hanssen (1864‑okt 1951) fra 84 Brennberg indre og husmann uten jord her, fikk skjøte fra Adolf Andreassens enke for kr. 850, dat. 27.5., tl. 30.5.1895. G.m. Marianne Mathilde Johansen (1864‑3.6.1907) fra Enge i NR.

Barn:

1.      Nikoline Mathilde, f. 21.7.1895 (Høgåsen i Nord-Rana),

2.      Victor, f. 17.8.1900.

Hans G II m. Ragnhild Sakariasd, fra Hines i Nesna. Flyttet til Båsmoen, NR.

 

13) Albert Antonsen (1879‑7.11.1944) fra pl. Vika ber, fikk skjøte fra skifteretten i Hans Hanssen og hustrus dødsbo for kr. 1850, dat. 24., tl. 25.6.1908. Albert var tidligere gruvearbeider. G. 1902 m. Thea Marie Olsen (1885‑9.10.1933).

Barn:

1.      Ingrid Johanne Torvalda, f. 3.1.1903

2.      Anton Martin, f. 5.12. -04,

3.      Aslaug Therese, f. 19.2. ‑07,

4.      Einar Johan, f. 28.1. ‑09,

5.      Arne Herman, f. 7.4. ‑11,

6.      Reidar, f. 14.6. ‑13,

7.      Ragnhild Johanna, f. 16.3. ‑15, d. 9.2.1934 ugift,

8.      Bergljot, f. 7.3. ‑17,

9.      Reidun Ingvalda, f. 16.3. -20,

10.    Hjørdis, f. 9.6. ‑22.

 

ØØ) Karl Olaf Sandnes, Armann Sandnes og Edmund Sandnes fikk gavebrev fra Kaia Sandnes (26.10.1906‑17.5.‑73), verdsatt til kr. 8000, dagbokført 24.7.1972.

 

Bnr. 3 (lnr.115c) SANDEN, fraskilt 1876 fra 115a. Det var den tidligere husmannsplassen Sandvika under begge bruk. Det ble samtidig foretatt utskiftning.

1) Johannes Jenssen, f. 1841, fra 96 Bjerklia, fikk skjøte fra svigerfaren John Andreassen på hele garden, dat. og tl. 3.10.1876. Han kjøpte samtidig dette bruket for 100 Spd., (det øvrige ble disponert av bykselmenn). G. 1875 m. Marie Christense Andreasd. f. 2 Osmo 1855.

Barn:

1.      Jens Johan, døpt 21.3.1875.

1886 ble M. 0,23 fraskilt som lnr. 115e, bnr. 5. Det resterende var fra 1886 brukt sammen med bnr. 2.

 

2) Ole Andersen (1849‑1925) fikk skjøte fra Johannes Jensen for kr. 100, dat. og tl. 17.9.1886. se videre bnr. 2 bruker nr 7.

Tinglyst erklæring av 14.2.1967 om at grunnbokshjemmelen tilhørte Edvard Notler. Samme år ble bnr. 3 slått sammen med bnr. 1.

 

Bnr. 5 (lnr. 115e), SANDVIKA, fraskilt 1886 fra bnr. 3 med skyld M. 0,23.

1) Ole Johannessen, f. 7.3.1849, fra Brennåsen NR fikk skjøte fra Johannes Jenssen for kr.600, dat. og tl. 17.9.1886. G.I. 1887 3.11.1878 m. Pernille Nilsd. (1850-21.11.1882) fra 84 Brennberg indre.

Barn:

1.      Ole Udnæs, f. 26.3.1879, d. 13.1.1882,

2.      Hansine Kornelia Sand, f. 30.10.‑80, (ikke barn i denne familien, se 84 Indre Brennberg bnr 3)

3.      Nikoline Otelie, f. 20.11.‑82, død straks.

G.II. 1885 m. Nikoline Hansd. (1864‑før 1891) fra 2 Osmo, f. 67 Buvik.

Barn:

4.      Hans Konrad Martin, f. 25.6.1887.

 

2) Ole Paulsen (1856‑18.10.1937) fra 40 Myrvik fikk skjøte fra Ole Johannessen for kr. 2000, dat. 20.5., tl. 22.5.1914. Ole reiste til USA 1889 og kom tilbake før 1914. Han var ugift. Hadde en sønn

1.      Harry Olai f. 10.7.1916.

Mor: Hansine Nilsdatter, fra bnr 9.

 

3) Iver Iversen Hammer (12.8.1886‑1926) f. 52 Breivik. Båtbygger på Hemnesberget før han kom hit, fikk skjøte fra Ole Paulsen for kr. 2150, dat. 31.1., tl. 12.2.1916. G. 1908 m. Berit Sofie Tømmerås, f. 1882, fra Jamtli NR.

Barn:

    1.   Ingunn Kristine, f. 29.6.1911,

    2.   Arne, f. 26.10.-13

 

4) Aksel Aasheim (16.9.1890-27 7.67), fra Bardal i Nesna fikk skjøte fra skifteretten i Iver Iversens dødsbo for kr. 2800, dat. 9.1.1926, tl. 26.4.1930. A. Aasheim kjøpte samtidig bnr. 9 Høgåsen. Gm Petra Henriette Pedersd. (21.4.1890-1967) fra Bardal.

Barn:

      1.   Alf, f. 7.8.1914

      2.   Harald Pleym, f. 13.10.-17

      3.   Hans Peder (7.9.1920-26.8.-87)

      4.   Ester (27.8.1925-19.5.-29)

      5.   Aksel, f. 5.4.-29

 

5) Harald Asheim, f. 13.10.1917, fikk skjøte fra faren Aksel Åsheim på dette bruket og bnr. 9 for kr. 4000, tl. 24.3.1942.

 

Bnr. 6 VOLLEN, den tidligere husmannsplassen SJÅVARPEN, ble fraskilt 1893 fra bnr. 1 med bnr. 6 og skyld M. 0.70.

1) Lars Henriksen (1843‑19.5.1934) fra bnr. 1 her, fikk husmannsseddel dat. 17.7.1878, tl. 16.6.1879, og skjøte fra Adolf Andreassen for kr. 600, dat. og tl. 12.5.1893. G. 1873 m. Berit Olsd. (1845‑2.12.1919) fra 60 Grønvikmoen.

Barn:

1.      Ole Benjamin, f. 31.5.1875 (her),

2.      Anne Johanna, f. 10.1.‑79 (bnr. 7 her),

3.      Henrik Nikolai, f. 6.7.‑81 (DIOC Storforshei),

4.      Nikolai Martin, f. 17.2.‑84,

5.      Johannes, f. 26.5.‑87,

6.      Ludvig Berner, f. 16.6.‑89.

 

2) Ole Larsen (1875‑8.8.1967), sønn av f.br., fikk skjøte av faren for kr. 1500 og kår, dat. 30.8., tl. 8.9.1917. G. 1899 m. Marie Olsd. (1876-24.5.1917) fra bnr 2 her.

Barn:

1.      Olaf Martin, f. 30.12.1899.

 

3) Paul A. Landeng, f. 29.6.1901, fikk skjøte fra Ole Larsen for kr. 2000, dat. 14.6.1947.

 

4) Rigmor Anna Brattland, f. 25.5.1946, fikk skjøte fra Paul A. Landeng for kr. 100 000, dagbokført 13.4.1987.

 

Bnr. 7 SJØBAKKEN, fraskilt 1891 fra bnr. I med skyld M. 0,60.

1) John Andreassen (1861‑31.5.1934) f. 2 Osmo, fikk skjøte fra Adolf Andreassen for kr. 600, dat. og tl. 12.5.1893. G.m. Jonette Nilsine Bergitte Gunnersd. (1869‑etter 1934), f. Alstahaug prestegjeld.

Barn:

1.      Adolf Christian, f. 23.1.1896,

2.      Jensine Henriette, f. 18.2.‑98.

 

2) Jens Adolfsen (1880‑13.9.1947) fra bnr. 1 her, fikk skjøte fra John Andreassen for kr. 950, dat. 5.5., tl. 15.5.1903. G. 1904 m. Anna Larssen (1879-29.12.1977) fra bnr. 6 her.

Barn:

1.      Alf Kristian, f. 23.4.1905 (51 Storbjerka bnr 3),

2.      Borghild Lovise, f. 11.7.‑06,

3.      Aasta Nikoline, f. 29.9.‑08,

4.      Karen Johanna, f. 10.1.‑11,

5.      John Andreas, f. 14.11.‑13 (her),

6.      Anna Jensine, f. 23.3.‑17,

7.      Marie Helene, f. 5.4.‑19,

8.      Leif Grønbech, f. 6.5.‑21.

 

3) John Andreas Sandnes (1913‑12.2.‑82), sønn av f.br., fikk skjøte fra faren for kr. 3500, tl. 27.1.1947.

 

Bnr. 8 SANDEKEREN, fraskilt 1893 fra bnr. 1 med skyld M. 0,80

1) Ivar Larsen på bnr. 4 her, fikk skjøte fra Adolf Andreassen for kr. 400, dat. og tl. 12.5.1893. Han brukte bnr. 4 og 8 sammen.

 

2) Lars Iversen, f. 1897, sønn av f.br., fikk skjøte fra faren for kr. 500, dat. 16.6., tl, 16.7.1923. G. 1920 m. Jenny Johansen, f. 1897 fra Skravlå.

Barn:

1.      Kaare Ingvald, f. 3.3.1921 (her),

2.      Arnt Johan, f. 5.6.‑25.

Bnr. 8 og bnr. 10 ble slått sammen 1972.

 

3) Kåre Sandnes, f. 1921, fikk skjøte fra Jenny Sandnes for kr. 20 000, dat. 26.3.1973.

 

4) Øivind Haugli, f. 18.11.1943, fikk skjøte for kr. 100 000, dagbokført 6.12.1984. Om fam. se 147 Leiren nedre, bnr 1.

 

Bnr. 9 HØGÅSEN, fraskilt 1893 fra bnr. 1 med skyld M. 0,52. Opprinnelig hus­manns­­plass i utmarka under lnr. 115a.

1) Nils Henriksen (1839‑28.3.1919) fra bnr. 1 her, fikk husmannsseddel tl. 16.9.1865, og skjøte fra Adolf Andreassen for kr. 300, dat. og tl. 12.5.1893. G. 1869 m. Elen Dortea Olsd. (25.7.1846‑12.11.1924) f. Kjeldal NR og datter u.e. av Ole Adriansen 51 Storbjerka lnr. 225d og Karen Johanne Pedersdatter, fra Kjelddal i Nord-Rana.

Barn:

1.        Juliane Caroline, f. 20.9.1869 (2 Osmo),

2.        Anna Hermine, f. 6.3.‑72,

3.        Lorentz Marthin, f. 8.11.‑74 (70 Dalosen bnr 11),

4.        Ole Tønder Johan, f. 28.8.‑77,

5.        Karen Johanna, f. 11.8.‑80,

6.        Hansine Antonette, f. 7.3.‑84 (se også bnr 5 her).

 

2) Aksel Åsheim f.16.9.1890 fra Bardal fikk skjøte fra Nils Henriksens dødsbo ved lensmannen G. Pleym, inkassator i Nils Henriksens dødsbo for kr. 2184, dat. 9.1.1926, tl. 26.4.1930. Han kjøpte samtidig bnr. 5 og brukte dem sammen. G m Petra Henriette Pedersen fra Bardal. Om fam se 67 Buvik bnr 2.

 

3) Harald Åsheim, f. 13.10.1917, fikk skjøte fra sin far Aksel Åsheim for kr. 4000, tl. 24.3.1942.

 

Bnr. 2 (lnr. 115b) YTTERGARDEN, landskyld 2 Spd. 6 mark, 1838: 4 daler 21 skill., 1891: M. 3,16. Oppstått ved delinga av Sandnes indre 1696.

1) Aren Jenssøn (1661‑1718), sønn av br. 2a fortsatte som bruker til 1718. Han var 40 år ved M 1701. G.I.m. Johanna Hansd. d. 1716.

Barn:

1.      Hans, 1 år 1701,

2.      Syneve, f. ‑06,

3.      Anders, f. ‑12,

4.      Aren,

5.      Abelune,

6.      Dorthe,

7.      Bereth,

som alle var umyndige 1716. Ved skiftet etter Johanna 1716 var boets brutto 102‑4‑12, avg. 30‑4‑9. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 markokse, 2 dalkviger, 11 sauer, 4 jømmer, 4 geiter, 2 hanegeiter. G.II. 1717 m. Else Gullesd. Ingen barn.

 

2) Lars Olsøn (1691‑8.4.1773), bruker fra 1718. G. 1718 m. Gjertrud Hansd. (1700‑1760).

Barn:

1.      Else, f. 1720,

2.      Inger, f. ca 1722, d. etter 1779 (Walla i Nesna)

3.      Beritte, f. ‑24,

4.      Johanna, f. ‑26, d. ‑42,

5.      Pernelle, f. ‑28, d. ‑29,

6.      tv. Johannes, f. -31, og

7.      tv. Maria, f. ‑31, d. -38  (det var bare ei Maria)

8.      Ole, f. ‑34 (her).

 

3) Ole Larssøn (1734‑1813), sønn av f.br., bruker fra 1766. G. 1767 m. Marith Andersd. (14.9.1736-5.1.1835) fra Setra 70 Dalosen bnr 3.

Barn:

1.      Benjamin, f. 1762,

2.      Gjertrud, f. ‑64 (Breimo i Nesna),

3.      Anders, f. 25.10.‑66, d. før 1845 (Bardal i Nesna, minst 3 barn der),

4.      Lars, f. ‑69 (4 Hestneset),

5.      Anne, f. 27.4.‑71 (67 Buvik),

6.      Johanna, f. 5.7.‑73 (her) (husmannskone her),

7.      Marta Rebecha, f. 22.5.‑76 død samme år,

8.      Kierstina Maria, f. 17.3.‑78 (Pepperjord i Nesna),

9.      Jon, f. 20.1.‑84 (78 Brattland bnr. 1).

 

4) Ole Olsøn (1772‑1806) fra 78 Brattland bnr 2. Han fikk bykselbrev tl.5.11.1801. Han fikk skuddpremie for en bjørn 1789. G.1800 m. Johanna Olsd. (1773‑1819), datter av f.br.

Barn:

1.      Benjamin, f. 1801 (Kongsvik, Lurøy), d. 1865

2.      Magdalene, f. ‑03 (Halsos/Alsaas, Meløy), d. 1855

3.      Olava Sophia, f. ‑06 (Nesna), d. etter 1856.

Ved skiftet etter Ole 1806 var boets brutto 789‑1‑14, gjeld og avg. 47‑0‑ 10. Sølv for 8‑2‑4. 220 Rd. i Banco sedler. Storbåt med rigg, seksringsbåt med rigg, Lofotbruk, halvparten i rorbu, fiskehjell og stort naust i Kabelvåg. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 mark­kvige, 2 dalkviger, 1 markokse, 7 sauer, 4 lam, 1 geit, 2 hanegeiter.

 

5) Anders Pedersøn (1772‑7.1.1851) fra Austvik i Nesna fikk bbr. dat. 4.8.1807, tl. 13.10. samme år. G.I. 1807 m. enka Johanna.

Barn:

1.      Bereth Johanna, f. 1808 (31 Luktvatnet lille),

2.      Ole Johan, f. ‑10, d. ‑11,

3.      Ole, f. ‑12 (husmann 67 Buvik).

Johanna døde på barselseng 1819. Ved skiftet etter henne var boets brutto 343‑2‑12, gjeld og avgang 62‑3-18. Boets innhold omtrent som ved foregående skifte, men noe var kommet til: Müllers huspostill, smiebygning med kjeller, utstyr og redskaper. G.II. 1822 m. Karen Hansd. (1784‑4.2.1867) fra 95 Straumjamtjord bnr. 3.

Barn:

4.      Hans, f.30.5.1823, død straks,

5.      Peder Henrich, f.7.3.‑26 (her).

Anders Pedersen fikk kongeskjøte dat. 26.8.1846, tl. 13.1.‑51 for 160 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 3 3/7 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 68 Spd.15 skill.

 

6) Peder Anderssen (1826‑4.12.1885), sønn av f.br., fikk ved skiftet etter faren 10.5.1852 grunnbokshjemmel til lnr. 115b, som han ved skjøte av 2.10.1856 solgte til skipper John Andreassen for 230 Spd. Alle sjøhus og smia var holdt utenfor salget. Peder bykslet så bruket av kjøperen ved bykselbrev dat. og ti. 2.10.1856. G. 1868 m. Hanna Andrine Andersd. (1834‑14.7.1883) fra Nesna prestegjeld.

Barn:

1.      Karen Bergitte, f. 28.4.1869,

2.      Hanna Christine, f. 19.2.‑73,

3.      Anna Christense, f. 1.10.‑76 (Nesna),

4.      Berethe Johanna, (g.m. lensmann Selnes).

 

7) Ole Anderssen (1849‑2.12.1925) fra 9 Næverli fikk bbr. fra John Andreassen, seinere skjøte for kr. 2800, dat. og tl. 15.5.1887. Han hadde tidligere bodd på Indre Bardal, Nesna. G. 1874 m. Susanna Monsd. (1848-28.3.1924) fra 37 Kobhaug bnr. 1.

Barn:

1.      Anna, f. 1874,

2.      Maria, f. ‑76 (bnr 6 her),

3.      Albertine, f. ‑83,

4.      Petra Olava, f. 9.4.‑86,

5.      Olava Martine, f. 7.6.‑88 (Villen NR).

Ole Anderssen skilte ut og solgte lnr. 115d, bnr. 4 Sanden.

 

8) Jakob Notler Olsen (1870‑11.5.1969) fra 84 Brennberg indre, fikk skjøte sammen med sønnen Edvard for kr. 3000 og kår, dat. og tl. 15.5.1887. G. 1906 m. Elen Edvardsd. (1879‑21.11.1950) fra 3 Hestnesosen.

Barn:

1.      Ole Kaurin, f. 6.2.1907,

2.      Edvard Tønder, f. 27.12.‑08 (her),

3.      Anna Marie, f. 22.5.‑10,

4.      Elida Jakobine, f. 2.7.‑12,

5.      Alfhild, f. 23.8.‑14 (32 Luktvassmo),

6.      Helga, f. 29.3‑16 (bnr 1 her),

7.      Jakob Notler, f. 19.10.‑19.

 

9) Edvard Notler (1908‑18.5.‑84), fikk skjøte på farens halvpart for kr. 3000, dat. 4.11.1961. 1967 ble bnr. 2 slått sammen med bnr. 1.

 

10) Arthur og Astrid Jakobsen fikk skjøte fra Edvard Notlers dødsbo ved lensmannen i Hemnes for kr. 360 000, dagbokført 9.11.1987.

Sandnes (26.10.1906‑17.5.‑73), ?? verdsatt for kr. 8000, dagbokført 24.7.1972. På denne brukeren er det blitt en eller annen feil i trykkinga av Hemnes Gård og Slekt.

 

Bnr. 4 (Inr. 115d) SANDEN, fraskilt 1885 fra Inr. 115b med skyld M. 0,23.

1) Iver Larssen, f. 1858, fra 49 Bjerkadal øvre fikk skjøte fra Ole Anderssen for kr.500, dat 5.9., tl. 17.9.1885. Han drev bruket sammen med bnr. 8, som han kjøpte 1893. G. 1887 m. Karen Johannesd. (1855-27.3.1937), f. i Nesna.

Barn:

1.      Ragna Petrine, f. 11.6.1888 (G. Hemnesberget 1912),

2.      Inga Cornelia, f. 7.6.‑91 (G. Hemnesberget 1917),

3.      Johannes Lossius, f. 6.3.‑93, død samme år,

4.      Johannes Lossius, f. 17.6.‑94 (her),

5.      Lars Johan, f. 28.4.‑97 (bnr. 8 her).

 

2) Johannes Iversen, f. 1894, sønn av f.br. fikk skjøte fra faren for kr. 1500 og kår, dat. 27.7, tl. 2.8.1924.

 

3) Ulrik Osmo, f. 25.5.1909. fikk skjøte fra Johannes Iversen for kr. 3500, dat. 10.8.1959.

 

4) Alfred Osmo, f. 21.9.1910, fikk skjøte for kr. 2600 fra selvskiftende medarvinger i boet etter Ulrik Osmo, dat. 22.7.1970.

 

5) Terje Osmo, f. 29.5.1949, fikk skjøte fra Alfred Osmo for kr. 3000, dagbokført 16.2.1984.

 

 

HUSMENN  på ikke navngitte plasser:

 

Jens Jampt 1611 ‑18,

 

Oluf 1612‑13,

 

Samuel 1614,

 

Per Endersøn 1614‑24,

 

Nils Hanssøn 1632‑36,

 

Lars 1634,

 

Rasmus 1664,

 

[(Ole Olsøn (1772‑1806) fra Brattland bnr. 2. G. 1800 m. Johanna Olsdatter (1773-1819) fra bnr. 2 her.

Barn:

1.      Benjamin, f. 1801,

2.      Magdalene, f. ‑03,

3.      Sophia, f. ‑06.

Enka Johanna G. på bnr. 2 her.)]

Se bnr 2 bruker nr 4 her (dobbelført)

 

 

HUSMENN  på navngitte plasser:

 

SANDVIKA under lnr. 115a.

1) Haagen Thoresson (ca 1695‑21.5.1879), f. i Sverige, fikk husmannsseddel fra Henrik Larssen, dat. 1.10.1839. Haagen var kardemaker. G. 1831 m. Elisabeth Andersd. (1797‑jan.1868) f. 67 Buvik.

Barn:

1.      Ane Kierstina, f. 13.12.1831 (USA-69).

Plassen gikk inn i lnr. 115c i 1876.

 

RØRVIK under lnr. 115a.

1) Karolius Hansen (1853‑3.10.1931) fra 10 Høynes. G.I. 1875 m. Berit Johannesd. (1838‑15.1.1892) fra 78 Brattland bnr. 2.

Barn:

1.      Condrad Bernhard, f. 21.2.1875,

2.      Iver Johan, f. 9.6.‑77,

3.      Axel Martin, f. 27.2.‑83.

G.II. 1894 m. Inger Johnsd. (1862‑29.10.1932), inderst fra 2 Osmo.

Barn:

4.      Sverdrup, f. 6.5.1896,

5.      Håkon, f. 15.7.‑99,

6.      Erling Blix, f. 18.1.-01. (G. Mo 1921).

 

SANDEN under lnr. 115b.

1) Anders Monssøn (1779‑20.5.1831) fra 18 Dyrhaug? Hadde tidligere bodd på 4 Hest­nes, og var husmann her fra før 1817. G. 1807 m. Else Pedersd. (1785‑22.8.1850).

Barn:

1.      Jens Michael, f. 1808 (her),

2.      Dorthea Margretha, f. ‑12 (Y.Bardal i Nesna),

3.      Martha, f.‑17, død samme år,

4.      Anders, f. 21.1.‑19,

5.      Johanna, f. 21.9.‑21 (78 Brattland bnr. 1),

6.      Pernilla Bergitha, f. 18.1.‑24,

7.      Johan Jacob, f. 21.9.‑26, d. 14.6.‑52 ugift.

 

2) Jens Anderssen (1808‑etter 1875), sønn av f. husm. G. 1839 m. Berit Hansd. (1801-4.6.1868) fra 95 Jamtjorden bnr. 3.

Barn:

1.      Anne Johanna, f. 13.8.1844 (Rennes i Stamnes),

2.      Synni Kierstina, f. ‑46, d. 1.4.‑51.

Fraskilt 1885 som lnr. 115d.

 

HAUBAKKEN (HARABAKKEN), under 115b.

1) Mathias Olsen (1829‑2.1.1911) fra NR. G. 1863 m. Johanna Nikolaisd. (ca 1835‑29.5.‑94) fra Skogsmo i Vefsn.

Barn:

1.      Anders Peder, f. 22.6.1863 (Selforssjøen, NR),

2.      Karolius Herman, f. 20.5.‑67 (Mo),

3.      Mathilde Johanne, f. 8.7.‑73 (Sandvær i Lurøy),

4.      Anna Gurine, f. 27.5.‑75 (Mo).

 

VIKA under 115b.

1) Anton Hansen (1849‑21.2.1905) fra 10 Høyneset pl. Varpen. G. 1877 m, Andrea Eliasd. (1853‑etter 1905), datter av Elias Christensen, husmann uten jord, Sandnes.

Barn:

1.      Alberth Nicolai, f. 8.10.1879 (bnr. 1 her),

2.      Hanna Petrine, f. 11.7.‑86.

Anton Hansen omkom ved en arbeidsulykke i Båsmo gruver.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.