Home / Gardene / 112 Fagervolllien

112 Fagervolllien


Hemnes Gård og Slekt, side 712 - 713

 

112. Fagervolli

Oppdatert 27. februar 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Fagervoldlien i kirkebøkene fra 1759 og Extraskatten 1772, Fagermolien i bykselbrev 1811, Fagervoldlien 1838, Fagervoldli 1891. Daglignavn Lia (dat. "i Lien") og Storskoglia.

 

 

MATRIKKELGARDEN FAGERVOLLI, GNR. 112.

Rydningsplass, opptatt i allmenningen før 1759, men var ikke nevnt ved matrikkeltaksten 1756. Intet nr. i den gamle matrikkelen.

1838 Matr.nr. 53, lnr. 174, landskyld 1 ort 12 skill.

1865 16 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 160 lass høy årlig, det vesentlige fra myrslåtter. Tilstrekkelig og god havning, men snøen går seint bort. Skog til husbehov. Garden ligger to mil fra sjø­en, hvorav 1 mil meget tung og besværlig veg. Korn modnes sjel­den.

1891 Gnr. 112, skyld 1,38 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Havre  Poteter

18091) 1 12 4 3

1835 1 6 12 0 1/2  0 1

1865 2 10 16 0 2  1 6

1875 2 10 13 0 1  0 4

1) fra et skifte

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-  Kårfolk Tjenere Inderster  Fattiglem

folk

1801 6 1 0 0 0

1865 7 2 1 1 0

1875 5 1 4 0 0

1891 1 0 4 1 1

 

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Gardsbruket kjøpt av brukeren 1942.

 

BRUKERE.

 

1) Jon Pedersøn (1726‑1814) var rydningsmann, nevnt her 1759. Han fikk utbetalt skuddpremie for en bjørn 1793. G. 1757 m. Dordi Ivarsd. (1726‑før 1801) fra Korgen.

Barn:

1. Dorothea, f. 1759,

2. Iver, f.‑61 (her).

 

2) Iver Jonsøn (1761‑1813), sønn av f.br., var bruker fra ca 1784. G.I. 1783 m. Kierstina Nilsd.(1738‑1809) fra Tverrberget i Hattfjelldal.

Barn:

1. Dorothea, f. 21.3.1784 (Nordbostad i Nesna),

2. Jon, f. 28.8.‑85, (Kjerringhalsen bnr. 2),

3. Nils, f.‑88 (her),

4. Peder, f.‑90, d.str.,

5. Peder, f.‑91 (Finneid bnr. 1),

6. Rasmus, f. 8.4.‑94, død druknet på sjøen 4.5.1827 i Lurøy, husmann i Jarvollen, gift 1.9.1822 i Nesna med Helena Jakobsdatter Alsøy f. ca 1797,

7. Kjerstina, f.‑95, d.str.,

8. Kierstina, f.‑96, d.str.,

9. Kierstina Maria, f. ‑97, (Bjerkneslia),

10. Ivar, f. 7.1.1801.

Ved skiftet etter Kierstina 1809 var boets brutto 155‑2-0, gjeld og avg. 75‑1‑8. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 2 kviger, 2 kalver, 1 sau, 1 jømmer, 2 værer, 3 geiter. G.II. med Kjersten Olsd. Smalsundmoen, og flyttet dit.

 

3) Nils Iversen (1788‑11.4.1872), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 11.10.1811. G. 1812 m. Karen Larsd. (1788-25.2.1887) fra 123 Smalsundmoen.

Barn:

1. Kiersten Catharina, f. 1813 (her),

2. Ivar, døpt 21.1.1816 (123 Smalsundmoen),

3. Anna Dorothea, f. 23.7.-17 (Kummermoen i Vefsn),

4. Lorents Christian, f. 8.2.‑26,

5. Rachel Pernille, f. 10.5.‑29.

 

4) Klaus Gregussøn, f. 1810, fra Kjerringhalsmoen, fikk bbr. tl. 6.10.1842. G. 1838 m. Kjerstina Nilsd. f. 1813, datter av f.br.

Barn:

1. Nils Johan, f. 10.3.1839,

2. Lars Johan, f. 26.6.‑42 (her),

3. Karolius Zakarias, f. 8.3.‑44,

4. Gulle Marthinus, f. 20.9.‑45,

5. Claus Christian, f. 9.8.‑48,

6. Olaus Andreas, f. 14.7.‑50,

7. Johan Christian, f. 4.5.‑53,

8. Lorents Nicolai, f. 5.10.‑55.

Alle barna unntatt Lars reiste til USA‑66/70. Klaus og Kjerstina reiste til USA sammen med sønnen Lars 1881.

 

5) Lars Klaussen, f. 1842, sønn av f.br., var bruker sammen med faren.

En datter u. e.

1. Anne Christine, f. 26.9.1859,

M: Dorthea Johannesd. Kjerringhalsen. G. 1867 m. Maren Gabrielsd. f. 1841, fra Bleikvasslia bnr. 1.

Barn:

2. Nils Johan, f. 28.7.1868,

3. Gabriel, f. 16.11.‑69, d.str.,

4. Maren Kjerstine, f. 6.4.‑71,

5. Claus Christian, f. 9.6.‑74,

6. Gabriel Johan, f. 13.7.‑76,

7. Ludvig Martin, f. 8.10.‑78,

8. Ole Andreas, f. 11. 10.‑80.

Lars Klaussen med fam. til USA‑81.

 

6) Edvard Olsen (1851‑10.6.1931) fra Rapliåsen kom hit som bruker etter 1881. Bykselbrev fins ikke i Coldevin'ske godsarkiv, og forpaktningskontrakt eller skjøte er ikke innført i Realpanteregisteret. G.I. 1880 m. Kristine Samuelsd. (1854‑18.9.‑82) fra Grøftremrna bnr. 2.

Barn:

1. Maren Sakrine, f. 19.8.1880.

G.II. 1892 m. Jakobea Johannesd. (1869‑16.6.1955) fra Grøftremma bnr. 1 .

Barn:

2. Ole Alfred, f. 25.1.1893, d. 17.11.1969,

3. Einar Jæger, f. 1.2.1900, d. 27.1.‑63.

 

7) Ernst Nikolai Forsmo, (1917-), fra Forsmoen i Sørfj., fikk kjøpekontrakt og skj. 1942, og flyttet hit høsten s.å. G. 1950 m. Oline Marie, f. 20.2.1924, fra Røssvassbukt.

Barn:

1. Harald, f. 18.1.1950, d. 26.7.‑76,

2. Ole, f. 30.8.‑53,

3. Johan, f. 12.5.‑56.

Bruket fraflyttet 1985. Ernst og Oline bygde seg hus ved Langforsen sør for Korgen.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.