Home / Gardene / 076 Fuglmyrhaug

076 Fuglmyrhaug


Hemnes Gård og Slekt, side 479 - 481

 

76. Fuglmyrhaug (Rana 170)

Redigert 6. januar 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Fuglemyrhouen 1708 i kirkeboka, Fuglmyrhoug 1723, Fuglmyrhaug 1838, 1891. Daglignavn Haugan og Hauan. Første delen av navnet antas åvære fra ei myr med tiurleik eller annet rikt fugleliv.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har hatt bare ett bruk inntil 1950. Minnelig utskiftning mot 74 Gjesbakken 1840. Grenseoppgang mot 75 Rørlia, 89 Straumbotnet og 88 Utland 1888.

 

MATRIKKELGARDEN FUGLMYRHAUG, GNR. 76.

1723 "Opryddet for 16 Aar siden, og iche tilforne Matriculeret. Brende­fang og Huusebord. Een ringe Platz". Gl. matr.nr. 222, landskyld 12 mark fisk.

1838 Nytt matr.nr. 125, lnr. 261, landskyld 2 ort 23 skill.

1865 12 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas å gi omtrent 66 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog, og noe bygningsvirke.

1891 Gnr. 76, skyld 2,07 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Storfe Småfe Bl.k.

1723 3 5 5/8

 Hester Storfe  Sauer Rug Bygg  Havre Poteter

1835 1 5 6 0 1  1/2 1

1865 1 7 6 0 2  0 6

1875 21) 5 6 1/16 1 1/4 3/4  5

1) 1 føll

 

 

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk Kårfolk Tjenere Inderster

1801 4 0 0 

1865 4 0 1 0

1875 6 2 1 1

1891 8 0 0 0

 

EIERE.

Som 71 Steinhaugen. Brukeren kjøpte garden 1912. Seinere selveiere.

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 261) FUGLMYRHAUG, landskyld 12 mark. 1830: 2 ort 23 skill., 1891: M. 2,07.

1) Kield Jacobsøn (ca 1673‑1755) fra 77 Storstrand var rydningsmann her, tilflyttet ca 1707. G.I. 1708 m. Ane fra 89 Straumbotnet.

Barn:

1. Kirsti, f. 1708 (her),

2. Jacob, f. ‑11,

3. Mali, f. ‑13 (Ørgesvik).

 

2) Christen Pedersøn (1704‑4.10.‑73) fra 75 Rørlia. G. 1736 m. Kiersten Kjeldsd. (1708‑29.10.-70), datter av f.br.

Barn:

1. Peder, f. 1737 (72 Utskarpen), gift 1765 med Maren Olsdatter, 2 barn,

2. Jacob, f.‑38 (her),

3. Ane, f. ‑41, død 1797, ugift,

4. Jørgen, f. ‑44, d. ‑57 Barnekopper,

5. Bergithe Christine, f. ‑47, død samme år,

6. Kiedel, f. ‑49, d. ‑57 Barnekopper,

7. Beret, f. ‑51, konf. 1776 (vankundig), fattiglem i Straumgrenda ved bror Kristens skifte 1826, ugift,

8. Christen, f. ‑54, d. 1826 (96 Bjerklisjøen), gift med Karen Nilsdatter f. 1753 på 95 Jamtjord bnr 4, ingen barn.

Ved skiftet etter Kirsten 1771 var boets brutto 66‑1‑10. gjeld og avg. 22‑1‑4. Bøker: Müllers postill. Husdyr: 1 hest, 2 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse. 1 geit, 1 hanegeit.

 

3) Jacob Christensøn (1738‑1806), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 19.11.1771, tl. 4.4.‑73. G. 1771 m. Rebecha Jensd. (1751‑23.8.1840) fra 6 Mastervik.

Barn:

1. Jørgen, f. 7.7.1773 (56 Urlandåga),

2. Christen, f. 4.10.75 (her),

3. Jens, f. 15.3.78 (77 Storstranda bnr. 1),

4. Thomas, f. 4.2.‑81 (85 Seljehammaren),

5. Manasse, f. 20.5.‑83, død 1846 (Flostrand i Nesna), gift 1809 med Berit Andersdatter f. 1774 Altermark i Nord-Rana,

6. Ivar, f. 20.9.‑86 (84 I. Brennberg pl. Laukhella),

7. Maren, f. ‑89, nevnt i fars skifte 1806,

8. Kiersten, f. ‑92, konf. 1810.

 

4) Christen Jacobsøn (1775‑1822), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.1.1801, tl. 2.5.‑02. G. 1800 m. Zacharina Israelsd. (2.9.1768‑5.6.1833), ikke døpt i Hemnes, fra Rognhaugen på Alteren i Nord-Rana, bodde på 89 Straumbotn da hun ble konfirmert 1788.

Barn:

1. Jacob Petter, f. 1804, d. ‑22,

2. Israel, f. ‑08, d. ‑22 (begge ble borte på Ranfjorden, ikke funnet),

3. Anna Rebekka, f. -11 (her).

Christen døde under vinterfisket i Lofoten og ble begravet der. Ved skiftet etter ham var boets brutto 126 Rd, gjeld og avg. 49‑2‑2. Bøker: Povel Andersens pos­till. Gl. seksringsnaust ved Storholmen, Lofotbruk. Husdyr: 1 unghest, 4 kyr, 1 kvige, 3 sauer, 3 jømmer, 1 lam.

 

5) Iver Christophersen (23.7.1782‑17.6.1864) fra Bustnes bnr. 2 NR fikk bbr. dat. 6.3., tl. 26.4,1723. G. 1823. m. enka Zacharina. Ingen barn.

 

6) Thomas Iversen (1798‑4.3.1881) fra 84 I. Brennberg bnr. 3 fikk bbr. dat. 22.3., tl.19.6.1837. G. 1834 m. Anna Christensd. (1811‑2.1.1883), steddatter av f.br.

Barn:

1. Christen, 5.8.1835 (her),

2. Zakrine Karine, f. 9.8.‑37, d. 8.3.1931 ugift,

3. Karen Rebekka. f. 3.2.‑41, d. 3.4.1941 (35 Forsmoen i Elsfj.),

4. Israeline Jakobina, f. 16.2.‑45 (Kvalnes i Nesna),

5. Iverthe Bergitte, f. 12.8.‑47 (12 Fuglstrand pl. Storskjæret).

 

7) Christen Thomassen (1835‑5.11.1910), sønn av f.br, fikk bbr. dat. 11.10.1867, ti. 15.4.‑68. G.I. 1868 m. Jertrud Pedersd. (1840‑25.2.‑81) fra 80 Ø. Brennberg bnr. 2.

Barn:

1. Hans Heitniann, f. 10.5.1869 (Myklebostad i Nesna),

2. Peder Tønder, f. 29.6.‑70, i Amerika ved fars skifte 1910,

3. Johannes, f. 25.3.‑72, død samme år,

4. Johan Jakob, f. 22.8.‑73 (USA‑98 og ‑07, i Amerika ved fars skifte 1910),

5. Else Marie, f. 9.5.‑75, d. 6.3.‑81.

G.II. 1881 m. Lovise Eliasd. (1842‑17.5.1923), enke fra 19 Drevvassbukt, f. Drevland i Vefsn.

Barn:

6. Georg Emilius, f. 13.9.1882 (her),

7. Else Andrea, f. 19.6.‑84 (106 Valåmo bnr. 4).

 

8) Georg [Kristensen] Hauan (1882‑13.1.1959), sønn av f.br., fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 1300 og kår, dat. 20.7.1911, tl. 5.2.‑12. G. 1914. m. Sakrine Evensen (14.1.1891‑9.6.1968) f. i NR.

Barn:

1. Trygve Lund, f. 25.10.1914, død 27.12.2000 Ytteren i Rana,

2. Einar Kristoffer, f. 30.4.‑16 (bnr. 2 her),

3. Lovise Kristine, f. 9.6.‑18, d. 1.1.‑84,

4. Gudrun Sofie, f. 10.2.‑20 (Nord‑Krokstrand NR),

5. Haakon Johan, f. 15.2.‑23 (her),

6. Reidun, f. 7.9.‑26, død 1.10.2007 (72 Utskarpen bnr. 1), gift Flønes,

7. Else, f. 29.7.‑32.

 

9) Håkon Hauan, f. 1923, sønn av f.br., fikk 1953 skj. fra faren på bnr. 1, som 1950 var redusert til M. 1,82. Kjøpesummen var kr. 6600 + kår. 1974 fikk han skj. fra broren Einar på bnr. 3, som da ble fraskilt fra bnr. 2, tl. 23.1.‑74. G. 1961 m. Arna Sirijord, f. 1.4.1938, fra Sirijord i Hattfjelldal. Ingen barn. Artikkel i Rana Blad 21.9.2004, s. 33, om museet i Utskarpen.

 

10) Herfin Lorentzen Utskarpen, f. 2.7.1962, og Tina Solli, f. 17.9.1966, fra Mo, fikk skj. på bnr. 1 og 3 for kr. 510 000 fra Håkon Hauan, dat. 1.1.1990.

Barn:

1. Emil, f. 26.6.1990,

2. Astri, f. 1.8.1992.

 

Bnr. 2 SLETTBAKKEN, fraskilt 1950 fra bnr. 1 med skyld M. 0,25.

1) Einar Hauan, f. 1916, fra bnr. 1, sønn av Georg Hauan, fikk skj. fra faren, 17.3.1950. Ugift.

 

Bnr. 3 BESTEMORENGET, fraskilt 1974 fra bnr. 2 med skyld M. 0,23 og solgt til Håkon Hauan ved skj. tl. 23.1.1974. Bnr. 3 var da redusert til en tomt på ca 4 da.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.