Home / Gardene / 123 Smalsundmoen

123 Smalsundmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 756-759

 

123. Smalsundmoen

Endret 27. februar 2012

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Smalsundmoe 1756, Smalsundmo 1838, Smalsundmoen 1891. Navnet refererer seg til det smale sundet mellom Kjøkkenbukta av Bleikvatnet og hovedvatnet. Formene Smalsengmoen og Smalsingmoen forekommer også i dokumenter.

Brukstall og utskiftinger:
Garden hadde bare ett bruk inntil 1925. Markeskjellsforretning 1861 mellom Smalsundmoen og rydningsplassen Fjellavlia. Brukeren eide halvparten i ei kirkebu på Hemnes ifølge et skifte 1813.

MATRIKKELGARDEN SMALSUNDMOEN, GNR. 123.
Rydningsseddel var utstedt før 1751, men rydning ikke satt i gang før 1753. Garden var skyldsatt 1758 med matr.nr. 247 og landskyld 6 mark fisk, og skatteplikt f.o.m. 1759.
1756 Fra matrikkeltaksten: Jordsmonnet er kvitt og leiraktig, åkerlan­det lite og noe bakket, men godt. Liten men god grasmark. Garden er lettbrukt og krever få folk til gardsdrifta, og vil i tørre år uten tvil bli temmelig fruktbar. Sjøvegen er besværlig og over to mil lang. Plassen kan p.t. ikke fø mer enn 2‑3 storfe, men med flittig rydning kan garden sikkert i framtiden holde 1 hest, 6‑7 storfe og 10‑12 småfe, når fôr også hentes i skogen. Med tia kan man komme til å så 1 tønne bygg. Brensel fins på stedet, men hustømmer må fraktes fra andres skoger en halv mils veg borte, føres over land og fløtes to ganger...
1838  Nytt matr.nr. 65, lnr. 184, landskyld 1 ort 23 skill.
1865 12 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 176 lass høy årlig. Korn modnes ikke. Tilstrekkelig og god havning. Tilstrekkelig brensel av bjørk. Tre mil fra sjøen, herav en mil meget tung og besværlig veg.
1891 Gnr. 123, skyld 1,70 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Reiner

Bygg

Havre

Poteter

1809 1)

1

11

2

 

 

 

 

1835

1

10

12

0

¾

0

1

1865

Opps.

2

11

12

0

1

0

4

Pl. 2)

0

3

4

0

0

0

2

1875

Opps.

1

11

12

21

1

0

5

Pl. 2)

1

5

9

0

1/5

1/5

2

1) Fra et skifte 2) Enget

FOLKETELLINGER

 

Husbondfolk

Kårfolk

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

1801

6

0

1

0

0

1865

10

1

0

4

0

1875

12

0

0

5

2

1891

10

0

0

6

1

EIERE.
Tilhørte Rydningsgodset, s.d. Selveiere på fraskilte bruk fra 1925.

BRUKERE:

Bnr. 1(lnr. 184) SMALSUNDMOEN, landskyld 6 mark, 1838: 1 ort 23 skill., 1891: M. 1,70.
1) Arnt Jørgensøn (1725‑79), bror av Jens Jørgensøn 111 Tømmermoen, tok opp rydning her ca 1753 etter bevilling fra før 1751. G. 1751 m. Johanna Larsd. (1727-79‑) fra 147 Nerleiren bnr. 2.
Barn:
    
1. Lars, f. 1751 (her).
    
2. Susanna, f.‑54, d.‑57,
    
3. Johanna, f.‑57,
    
4. Isach Jørgen, f.‑59,
    
5. Johannes, f.‑61 (29 Kjerringhalsmoen),
    
6. Arent, f.‑64,
    
7. Peder, f.‑67 (122 Rapliåsen).

2) Lars Arntsøn (1751‑1809), sønn av f.br., var bruker fra ca 1779. G. 1779 m. Kirsten Olsd. (1757‑1819) fra 115 Forsmoen i Sørfj.
Barn:
    
1. Arnt, f. 18.9.1778 (husm. 147 Nerleiren),
    
2. Ellen Johanna, f. 28.8.‑83,
    
3. Karen Susanna, f.‑88 (112 Fagervolli),
    
4. Ole, f.‑90 (her),
    
5. Lars, f.‑92,
    
6. Elisabeth, f.‑95 (43 Vekthaugkråa).
Ved skiftet etter Lars 1809 var boets brutto 118‑1‑12, gjeld og avg. 48‑4‑9. Bøker: Huspostill. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 3 toårs okser, 1 dalkvige, 1 kalv, 2 jømmer. Enka var bruker 2 år.

3) Ivar Jonsøn (1761‑1813) fra 112 Fagervolli. G. 1811 m. enka Kirsten. Ingen barn.

4) Ole Larssøn (1790‑1838‑), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 28.4.1817. G.m. Ane Jacobsd. (1780-22.5.1869).
Barn:
    
1. Maren, f. 1815 (107 Korgen pl. Brennmoen),
    
2. Kerstina, f. 30.3.‑17 (104 Solhaug bnr. 7),
    
3. Lorentze, f. 2.11.‑19 (her),
    
4. Marit, f. 24.12.‑20 (102 Mellingsjorda bnr. 2).

5) Ivar Nilssen (1815‑22.1.‑98) fra 112 Fagervolli fikk bbr. dat. 1.3.1855, tl. 29.9.‑57. G.I. 1845 m. Lorentze Olsd. (1819‑12.10.‑57), datter av f.br.
Barn:
    
1. Ole, f. 10.3.1846, d. 1923 i Washougal, WA (G.I. 1877 med Anne Birgitte Gullesd. fra 115 Forsmoen i Sørfj., 3 barn G.II. med Jacobea Gullesd. fra 129 L.Bryggfjell, USA‑92),
    
2.      Anne Dorthea, f. 8.3.‑48, d. 25.5.-55,
    
3. Nils Karolus, f. 25.8.‑49 (pl. Enget her),
    
4. Jacob Henrik, f. 10.8.‑51, d. 3.4.‑71,
    
5. Iver Lossius, f. 13.4.‑53, d. 7.2.‑80,
    
6. Anne Dorthea, f. 11.4.‑55 (129 L.Bryggfjell pl. Rundmoen),
    
7. Lorentse Olava, f. 12.10.‑57, d. 17.11.1939 i Fargo, Nord-Dakota (USA 3.8.-82, gift 1894 i Baldwin, Wisconsin med Arnt Pedersen Reinåmo).
G.II. 1858 m. Maren Andersd. (1838‑1900‑) fra 118 Kongsdalen Inr. 180a. 
Barn:
    
8. Anton Benjamin, f. 6.11.1859, d. 1.11.1957,
    
9. Johanne Marie, f. 30.5.‑61 (127 Bryggfjelldalen bnr. 1),
    
10. Caroline Susanna, f. 23.4.‑63 (118 Kongsdalen bnr. 5),
    
11. Bereth Anna, f. 2.5.‑65 (121 Lenningsvik),
    
12. Maren Anna, f. 10.4.‑67 (121 Lenningsvik pl. Bleikvassholmen),
    
13. Lorents Christian, f. 31.3.‑69 (116 Bygdåsmoen),
    
14. Jakobea Henriette, f. 3.7.‑71 (her),
    
15. Sørn Johan, f. 10. 12.‑73 (127 Bryggfjelldalen pl. Sagrabben),
    
16. Karl, f. 4.4.‑76 (120 Oksfjellelva),
    
17. Elen Elisabeth, f. 16.7.‑78 (USA -06),
    
18. Iver Lossius, f. 24.9.‑80, d. 7.9.‑81.
    
19. Lyder Nikolai, f. 9.9.‑82,
    
20. Ivar Martin, f. 1. 12.‑86.

6) Jørgen Bek Gullesen (1859‑25.9.1928) fra Kalvmones i Vefsn, opph. Røssvassbukt var bruker fra 1898. G. 1889 m. Jakobea Ivarsd. (1871‑28.10.1942), datter av f.br.
Barn:
    
1. Inge Martin, f. 2.2.1890 (109 Bjurselmoen bnr 3),
    
2. Gina Johanna, f. 5.6.‑91,
    
3. tv. Maren Anna, f. 1.5.‑93 (109 Bjurselmoen bnr. 1) og
    
4. tv. Oline Marie, f. 1.5.‑93,
    
5. Jørgen Johan, f. 1.5.‑95 (124 Bleikvassli bnr. 18),
    
6. Sofie Johanna, f. 25.10.‑97 (109 Bjurselmoen bnr. 4),
    
7. Gunnerius, f. 24.12.‑99,
    
8. Jonella Hilda Henriette, f. 9.4.1902,
    
9. tv. Vally Dons f. 6.5.‑04 (bnr. 4 og 5 her) og 
    
10. tv. Carl Cornelius Martin Dons f. 6.5.‑04 (her),
    
11. Bernhard, f. 15.7.‑06 (124 Bleikvasslia bnr. 17),
    
12. Olaf Juel, f. 24.12.‑08 (117 Svartvassmoen bnr. 5),
    
13. Kristine Emilie, f. 18.7.‑11,
    
14. Kaare, f. 10.11. ‑14 (bnr. 8 her),
    
15. Oleanna, f. 26.11.‑16.

Bnr. 2 SELJESLETT, direkte fortsettelse av gardsbruket Smalsundmoen, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,95.
7) Karl Smalsundmo, (1904-27.9.-99) kjøpte bruket av Nord-Helgeland Skogforvaltning 1.4.1944. G.m. Jenny Kvalbukt, (24.7.1907-24.12.-95)
Barn:
    
1. Judith, f. 4.9.1936,
    
2. John, f. 12.6.‑38 (124 Bleikvassli bnr. 14),
    
3. Marie, f. 12.6.‑38,
    
4. Olav, f. 18.11.‑42,
    
5. Karl Johan, f. 9.6.‑47, d. 17.7.‑91.
    
6. Frode, f. 17.1.‑53.
Reguleringa av Bleikvatnet førte til at gardsdrifta på bnr. 2 måtte oppgis. Karl Smalsundmo kjøpte 124 Bleikvassli bnr. 14 og flyttet dit.

Bnr. 3 ENGET, opprinnelig husmannsplass, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,40.
1) Anton Andersen, f. 1835, fra 118 Kongsdalen bnr, 1 var husmann her fra ca 1860. G. 1860 m. Karen Johannesd. f. 1826, fra 121 Lenningsvik.
Barn:
    
1. Anders Nicolai, f. 19.3.1861,
    
2. Johan Christian, f. 17.1.‑63,
    
3. Jakob Andreas, f. 18.8.‑66,
    
4. Benjamin Casper, f. 30.8.‑68.
Fam. til Baldwin Wisconsin USA‑82/84.

2) Nils Iversen (1849‑22.8.1913) fra bnr. 1 her var husmann fra før 1886. G. 1875 m. Pernille Christiansd. (1854‑1.2.1928) fra 121 Lenningsvik.
Barn:
    
1. Christine Dorthea, f. 16.10.1876 (127 Bryggfjelldalen bnr. 1),
    
2. Ivar Lossius, f. 8.1.‑83 (her),
    
3. Nils Christian, f. 6.7.‑86,
    
4. Inga Dorthea f. 2.10.‑88,
    
5. Peter Andreas, f. 29.12.‑92 (127 Bryggfjelldalen bnr. 5),
    
6. Anna Aminda, f. 22.12.‑98 (118 Kongsdalen bnr. 8).

3) Ivar Nilsen (1883‑6.12.1971), sønn av f.br., var husmann her fra ca 1913 og fikk kongeskjøte for kr. 800 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 22.2., tl. 27.3.1927. G. 1905 m. Klara Kristiansd. (1883-22.11.1947) fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 2.
Barn:
    
1. Jenny Bek, f. 6.8.1904,
    
2. Inga Kornelia, f. 1.4.‑06, d. 8.6.‑09,
    
3. Petra Nikoline, f. 26.2.‑08 (gift 3.11.1938 med Jakob Mathias Moldåmo (1909-97) fra 118 Kongsdalen bnr 3),
    
4. Bergljot Kristine, f. 12.1.‑12 (bnr. 6 her),
    
5. Inga Kornelia, f. 22.10.‑14,
    
6. Kristian Bek, f. 8.7.‑16, hører ikke til her, sønn til Ivars bror Peter.
    
7. Kristine, f. 13.3.‑19 (gift 8.11.1938 med Alf Berner Gotfred Albertsen (1907-1987) fra 124 Bleikvasslia bnr 1).
Jenny, f. 1904 og Inga, f.‑14 var eiere av bruket 1985, og det ble da solgt som tilleggsjord til 124 Bleikvassli bnr. 17.

Bnr. 6 EIDENG, fradelt fra bnr. 3.
1) Bergljot Kristine Iversen, f. 1912, fra bnr. 3. G.I. 1937 m. Nils Jørgen Iversen (1893‑3.12.1968) fra 41 Furuhatten pl. Sulen, som fikk skj. fra Ivar Nilsen på bnr. 3, dat. 16.12.1964.
Barn:
    
1. Borghild Nivarda, f. 14.1.1938 (127 Bryggfjelldalen bnr. 1),
    
2. Ingvald Kristoffer, f. 16.8.‑39 (eier her).
Enka Bergljot G.II. 1976 m. Olav Sigurd Johansen, f. 28.12.1916, fra Oslo.

2) Ingvald Kristoffer Nilsen, f. 1939, fikk skj. fra sin mor, dat. 26.9.1970. G. 1969 m. Karin Fagermo, f. 22.4.1945, fra Mo. De bor ikke her.

Bnr. 4 SKAR I, fraskilt 1933 fra bnr. 1 med skyld M. 0,10 og

Bnr. 5 SKAR II, fraskilt 1933 fra bnr. 2 med skyld M. 0,05. Bnr. 4 og 5 ble brukt sammen.
1) Konrad Finnes (1895‑19.9.1971) fra 121 Lenningsvik fikk skj. fra Landbruks­departementet på begge brukene for kr. 300 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset. G. 1926 m. Vally Jørgensen (1904-5.5.-99) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Ivar, f. 8.7.1927,
    
2. Jorun Johanna, f. 26.1.‑29, d. 27.3.‑40,
    
3. Borghild, f. 23.1.‑35.

Bnr. 7 LAUVÅS, fraskilt 1938 fra bnr. 1.
1) Ivar Andersen (1881‑1961) fra 120 Oksfjellelv pl. Kalkberget bykslet parsell av Nord‑Helgeland Skogforvaltning 1938. Om fam. se 120 Oksfjellelv.

2) Øyvinn Antonius Lauvås, f. 1922, sønn av f.br., kjøpte bruket 1945.

Bnr. 8 HEIMTUN, fraskilt 1945 fra bnr. 1.
1) Kåre Jørgensen, f. 1914, fra bnr. 1 kjøpte bruket fra Nord‑Helgeland Skogforvaltning 1945. G.m. Helga Otelia Johnsen. f. 13.11.1921, fra 108 Villmones.
Barn:
    
1. Magny Jorun, f. 9.7.1940,
    
2. Knut Johan, f. 23.8.‑42 (her),
    
3. Birgit Ovalda, f. 4.2.‑45,
    
4. Harald Kolbjørn, f. 31.7.‑49,
    
5. Wenche, f. 18.6.‑58,
    
6. Johnny Hallgeir, f. 17.1.‑61 (Varnträsk).

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.