Home / Gardene / 030 Svartvatn

030 Svartvatn


Hemnes Gård og Slekt, side 167 - 170

 

30. Svartvatnet (Vefsn 222)

Redigert 29. april 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Svartvandet 1735, på rydningsseddel, Svartvatnet 1765, på bykselbrev, Svartvatne 1838, Svartvatnet 1891.

Brukstall:
Garden har alltid hatt bare ett bruk.

MATRIKKELGARDEN SVARTVATNET, GNR. 30.

Ryddet i allmenningen etter bevilling fra 1735, og hadde status som umatrikulert rydningsplass til 1838. Ikke nr. i den gamle matrikkelen. Noen landskyld var heller ikke notert.

1838   Nytt matr.nr. 28, lnr. 145, landskyld 1 ort 23 skill.

1865   Omtrent 6 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 100 lass høy årlig, utslåtter og fjellslåtter omtrent 60 lass. Tilstrekkelig og god havning. Bjørkeskog til brensel. Garden er tungbrukt, ligger midt på fjellet, 1 ½ mil fra sjøen med meget besværlig adkomst.

1891   Gnr. 30, skyld 0,69 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

                                   Hester  Storfe   Sauer               Geiter                           Bygg                Poteter

17761)               1                                  9                                  5                                  1

1835                 1                                  8                                  8                                  0                                  1                                  1

1865                 1                                  12                                8                                  4                                  1 1/2                 5

1875                 2                                  9                                  11                                0                                  1 1/15               7/10

1) Fra et skifte

FOLKETELLINGER

                                   Husbonds‑       Kårfolk Tjenere Husmanns‑       Inderster

                                   folk                                                                                                    folk

1801                 6                                             2                                  0                                  0                                              0

1865                 5                                             2                                  1                                  2                                              1

1875                 9                                             0                                  2                                  1                                              3

1891                 8                                             0                                  0                                  8                                              0

EIERE
Tilhørte Rydningsgodset, se 29 Kjerringhalsen. Brukeren kjøpte garden 1913. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 145) SVARTVATNET, landskyld 1838: 1 ort 23 skill., 1891: M. 0,69.
1) Christopher Bentsøn f. 1708, fra 134 Skresletta, fikk rydningsseddel dat. 12.7.1735, tl. 20.10.‑36. Han hadde nok gjort forarbeid tidligere, da han ved ekteskapet hadde adr. Sortwatten. G. 1733 m. Maren (Marit) Larsd.

Barn:

1. Iver, f. 1733,

2. og 3. Anna Margrethe og Johannes, antakelig tvillinger, døpt 1735 med 5 ukers mellomrom,

2. Anna Margrethe, f. -35,

3. Johannes, f. -37,

4. Lars, f. ‑40,

5. Bendiete, f. ‑43.

Hvor lenge han var bruker, er ikke klart, men for 1752 var han flyttet til Opplands­grenda i Vefsn.

2) Lars Larssøn var her allerede 1740, nevn som husmann 1748, og ble trolig bruker da Christopher flyttet til Vefsn. G. 1740 m. Kirsten Hansd. (ca 1695-21.7.1767). Ingen barn. Lars døde 1761, angivelig 110 år gammel. Det får være som det vil med påliteligheten av denne aldersoppgaven, men i F 1701 for Raens Fierring er det oppført en Lars Larssøn 47 år, på Underøen (nå i Nesna). Noen annen plassering for ham er ellers ikke funnet i Hemnes prestegjeld.

3) Lars Olsøn (ca 1726‑1816) fra 32 Steinmoen fikk bbr. dat. 22.12.1765, tl. 5.5.‑66. G.m. Dorthea Arntsd. (1725‑18.1.‑76).
Barn:

        1. Arent, f. 1759, død samme år,

        2. Arent, f. ‑60 (her),

        3. Ole, f. ‑61, d. 20.1.1832 på 12 Fuglstrand som legdslem,

        4. Lorents Andreas, f. ‑63 (29 Kjerringhalsen bnr. 2),

        5. Jens, f. 28.9.‑64,

        6. Ane, f. 16.6.‑68,

        7. Marith, f. ‑70,

        8. Dorthea Larina, f. 13.1.‑72.

Ved skiftet etter Dorthea 1776, var boets brutto 80‑1‑4, gjeld og avg. 16­-1‑10. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 3 kviger, 1 toårs okse, 4 sauer, 1 jømmer, 3 geiter. G.II. 1776 m. Berte Pedersd. (1727‑1814) fra 35 Forsmoen i Elsfjord. Ingen barn.

4) Arnt Larssøn (1760‑19.2.1828), sønn av f.br., overtok bruket fra ca 1787. G. 1787 m. Johanna Nilsd. (1764‑1806) fra 114 Grøftremma.
Barn: 
        
1. Lars, f. 1787, nevnt i mormors skifte 1808, ikke nevnt i morfars skifte 1816,
        
2. Nils, f. ‑90 (her), 
        
3. Dorthea, f. ‑93, d. etter 1863 (31 Knutli),
        
4. Peder, f. ‑96, d. 29.9.1873 ugift her, 
        
5. Abel Andreas, f. ‑99, d. 1801, 
        
6. Abelona, f. ‑02, d. ‑05, 
        
7. Johanna Maria, f. ‑06, d. ‑08.
G.II. 1807 m. Bereth Thomasd. Ingen barn.

5) Nils Arntsen (1790‑30.7.1874), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 28.3., tl. 1.5.1825. G. 1818 m. Elen Jacobsd. (1787‑13.1.1869) fra 145 Oldernes bnr. 2.
Barn: 
        
1. Jacob Zacharias, f. 24.5.1819, d. 5.8.‑22, 
        
2. Arent Johan, f. 21.2.‑20 (husmann her), 
        
3. Jacob, f. 9.1.‑24 (her), 
        
4. Maren Abelona, f. 15.9.‑25, 
        
5. Pernilla Johanna, f. 1.5.‑27,
        6. tv. Jonelle, f. -28,
        7.
 tv. Kristine, f. -28,
        8
. Johan Petter, f. 4.3.‑29, d. 30.12.‑31.

6) Jacob Nilssen (1824‑7.5.‑97), sønn av f.br., var bruker fra ca 1880. I F 1875 og ‑91 er det opplyst at han var smed og gjørtler (rotjyter). G.I. 1848 m. Elen Eriksd. (1826‑6.2.‑69) fra 116 Bygdåsen.
Barn: 
        
1. Maren Abelone, f. 23.6.1848, død samme år, 
        
2. Marthinus Olaus, f. 3.9.‑51, d. 15.7.‑55, 
        
3. Elen Anne, f. 25.9.‑53 (her) 
        
4. Erik Marthinus, f. 19.8.‑56, d. 9.4.‑76, 
        
5. Ingeborg Lovise, f. 10.4.‑59, d. 19.11.‑94, trolig død før -64
        
6. Maren Anthonette, f. 22.11.‑61, d. 5.6.‑65, 
        
7. Ingeborg Lovise, f. 10.5.‑64, d. 19.11.‑94 ugift, 
        
8. Nils Johan, f. 26.10.‑66, d. 9.3.‑67.
G.II. 1871 m. Pedernille Olsd. (1847‑22.9.1925) fra 36 Stormoen pl. Kivamoen.
Barn: 
        
9. tv. Edvard Martin, f. 21.5.1871 (108 Villmoen bnr. 3), og 
        
10. tv. Nils Andreas, f. 21.5.1871, nevnt i fars skifte 1898,
        
11. Dorthea Antonette, f. 22.3.‑73 (12 Fuglstrand bnr. 2), 
        
12. Julianna Pernille, f. 25‑12.‑74, d. 2.5.‑82, 
        
13. Erik Marthinus, f. 13.2.‑77, d. 28.7.‑82, 
        
14. Johan Olai, f. 16.7.‑79 (USA‑09), 
        
15. Petrine Jakobia, f. 5.12.‑81, nevnt i fars skifte 1898,
        
16. Julianna Emilie, f. 23.12.‑83, nevnt i fars skifte,
        
17. Martinus Bek, f. 21.7.‑86 (Hemnesberget).
Petrine tilbake til Kivamoen etter 1898.

7) Anthon Edvardsen (1844‑26.8.1939) fra 107 Korgen pl. Granhatten. Husmann fra ca. 1876, gbr. fra ca. 1900. G. 1876 m. Elen Jakobsd. (1853‑2.3.1940), datter av f.br.
Barn: 
        
1. Emilie Marthine, f. 12.4.1876, 
        
2. Elisabeth Lydia, f. 19.4.‑77, 
        
3. Elen Dorthea, f. 20.8.‑78, d. 6.12.‑81, 
        
4. Jakob Andreas, f. 6.2.‑80 (her), 
        
5. Edvard Olai, f. 27.6.‑81, død samme år, 
        
6. Elen Dorthea, f. 4.3.‑83, d. 22.5.‑95, 
        
7. Maren Gurine, f. 30.6.‑84, d. 11.1.‑92, 
        
8. Edvard Olai, f. 14.5.‑86, d. 21.2.‑87, 
        9. Johan Petter, f. -87, d. -95,
        10
. Edvardine Otea, f. 1.2.‑89 (her), 
        
11. Martin Andreas, f. 27.8.‑90, d. 3.12.‑94, 
        
12. Maren Gunhilda, f. 8.6.‑92, d. 21.3.‑94, 
        
13. Martin Andreas, f. 27.8.‑93, d. 12.12.‑94, 
        
14. Marie Johanna f. 21.5.‑95, d. 30.6.1916.

8) Jakob Antonsen (1880‑4.7.1916), sønn av f.br., fikk skj. fra J. Coldevin for kr. 600, tl. 1.8.1913. Marie Antonsen fikk gavebrev 1916 på garden fra broren Jakob, men døde 4 dager før ham.

9) Ole Johannessen (1868‑26.12.1945) fra 20 Drevvatn bnr. 6 var bruker fra 1917. Fam. kom hit fra 16 Svartkjønli. G.I. 1902 m. Ane Caroline Andersd. (1877-6.8.1908) fra Lurøy.
Barn: 
        
1. Anna, f. 11.9.1902, gift med Jakob Nilsen fra Neverli f. 1898,
        
2. Harald Johan, f. 29.7.‑04 (17 Vesterbekkmoen bnr. 4), 
        
3. Aagot, f. 2.7.‑06, nevnt i mors skifte 1913.
G.II. 1913 m. Edvardine Antonsd. (1889‑6.6.1958), søster av f.br.
Barn: 
        
4. Arne, f. 23.6.1913, 
        
5. Marie Jakobea, f. 23.7.‑16, 
        
6. Olav, f. 18.10.‑24 (her).

10) Olav Svartvatn, f. 1924, sønn av f.br. var bruker fram til 1955, da han sammen med sin mor flyttet til Grannes ved 23 Luktvatn. Han benyttet Svartvatn som seterbruk fram til 1957. Seinere har garden ikke vært bebodd eller drevet, innmarka er gjengrodd og husa delvis forfalne, bortsett fra en del av våningshuset, som er omgjort til fritidshytte.

11) Emil Svartvatn, f. 6.7.1907, d. 10.11.1983, dattersønn av bruker nr. 7, fikk 1968 skifteskjøte på Svartvatnet etter at eierforholdet var løst ved søksmål. Samtidig fikk Arne Svartvatn, sønn av bruker nr. 9, hjemmel til en parsell av eiendommen. Emil Svartvatn gift med Helga Arntsen, 106 Valåmoen, Korgen, f.27.5.1908.
Barn: 
        
1. tv. Egil, f. 11.6.1931, og 
        
2. tv. Aasmund, f. 11.6.1931 
        
3. Edel Marie, f. 12.10.‑33 
        
4. Rolv, f. 14.2.‑38, d. 16.5.2002
Helga Svartvatn sitter i uskiftet bo (1992) etter Emils død.

HUSMENN.

"SKOLEN". Hvordan og når dette navnet er oppstått, vet man ikke.
1) Lars Larssøn var husmann her i 1790-åra, før han ble bruker.

2) Arnt Nilssen (1820‑etter -75), sønn av bruker nr. 5. G. 1850 m. Pedernille Pedersd. (ca 1823‑19.6.‑63), opphold 33 Elsfjordosen.
Barn: 
        
1. Johan Peter, f. 11. 10. 1849, d. 13.5.-87 (ingen barn).

3) Anthon Edvardsen var husmann fra ca 1876 inntil han overtok garden etter svigerfaren (ca. 1900).

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.