Home / Gardene / 129 Lillebryggfjell

129 Lillebryggfjell


Hemnes Gård og Slekt side 791-796

 

129. Brygfjell lille

Redigert 25. juni 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Lille Brygefieldall 1687, 1723, Bryggefjeld lille 1838, Brygfjeld lille 1891.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk 1687-1748, to bruk 1749-1921, 6 bruk 1928. Markeskjellsforretning 1754 mot 128 Ytterlia. Minnelig skog- og markeskjellsforretning 1856 mot 126 Stabbforsen og 130 Bollermoen. Full utskiftning 1826 av åker, innmark, utenger og utmark.

 

Kverner:

Garden hadde to bekkekverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver.

 

Kirkebu ved Hemnessjøen nevnt i et skifte 1824, og kirkestue på Hemnes ved F1875.

 

MATRIKKELGARDEN BRYGGFJELL LILLE, GNR. 129.

Garden var ryddet i allmenningen før 1687, men etter 1666, ettersom garden ikke ble Irgens-gods.

1723 "Tømmer og Brendefang. Sneefast land og frostkiendt. Beskadiges af Elvebrud". Landskyld 10 mark fisk, gl. matr.nr. 190.

1838 Nytt matr.nr. 70, Inr. 190 a,b, landskyld 2 daler 2 ort 18 skill.

1865 Lnr 190a: 26 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 75 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 12 tylvter sagtømmer for salg årlig. 1 ¾ mil fra sjøen, med almin­nelig god veg. Garden har et vannfall.

 Lnr 190b: som Inr. 190a.

1891 Gnr. 129, skyld 8,50 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Småfe

Bl. k.

Havre

 

 

 

 

 

1723

1

10

10

1 1/8

¾

 

 

 

 

 

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Rein

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1835

2

24

30

0

0

0

1

4

1

4

1865

190a

1

10

20

0

0

0

½

3 ½

1 ½

4

190b

1

10

12

0

0

8

¼

2 ½

1

7

Pl. 1)

0

1

4

2

0

8

0

½

0

1

Sum -65

2

21

36

2

0

16

¾

6 ½

2 ½

12

1875

190a

2

11

17

0

2

3

1/5

2

1

7

190b

1

9

17

0

1

0

½

3

1 ½

7

Pl. 1)

0

3

5

0

0

0

0

½

1/5

2

Sum -75

3

23

39

0

3

3

7/10

5 ½

2 7/10

16

1) Rundmoen

 

 

FOLKETELLINGER

 

Husb.folk

Kårfolk

Tjenere

Husm.folk

Inderster uten jord

Fattige

Husm.folk

1801

9

0

5

0

0

0

0

1865

10

3

4

5

2

2

2

1875

14 *

0

4

5

5

0

0

1891

10

1

3

4

4

2

0

* 1 fosterbarn

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, s.d. Selveiere på fraskilte bruk fra 1924-28.

 

 

 

BRUKERE.

 

1) Peder Lille Bryggefieldahl hadde tatt opp rydning seinest 1687, men flyttet ikke hit før 1690. Han var bruker til 1705.

 

2) Simon Halstensøn var bruker 1706-14. Han var ikke i Hemnes pg. ved M1701.

 

3) Simon Augustinussøn var bruker 1715-22. Heller ikke han var i Hemnes ved M1701.

 

4) Augustinus Simonsøn, trolig sønn av f.br., var bruker fra 1723 til han druknet i Røssåga 1751. G. 1724 m. Karen Pedersd. (ca 1699-1755).

Barn:

1. Peder, f. 1725 (bnr. 2 her),

2. Jens, f.-27 (her),

3. og 4. tv. f.-30: Nils og Mons, d. før -52,

4. Kjersten Susana, f.-33 (53 Finneid bnr. 3),

5. Abelone, f.-35, d. 26.10.-67,

6. Marit, f.-37,

7. Mathias, f.- 39,

8. Ole, f.-41 (dreng hos mad. Dreyer 64 Presteng).

Augustinus overlot 1749 5 mark landskyld, det seinere bnr. 2, til sønnen Peder.

 

Bnr. 1 (Inr. 190a) BRYGGFJELL LILLE, landskyld 5 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 4,25. Oppstått 1749 ved deling av det opprinnelige bruket.

5) Jens Augustinussøn (1727-1816), sønn av f.br., var bruker fra 1752. G. 1753 m. Marit Gabrielsd. (1729-1812) fra Ytterlien bnr 1.

Barn:

1. Nils, f. 1753, "den norska tjuven" (se artikkel i Far etter Fedrane 2009 B, side 49),

2. Caren Maria, f.-56 (144 Jerpbakken bnr. 1),

3. Ane Cathrine, f.-60, d.-93,

4. Augustinus, f.-63,

5. Gabriel, f.-66 (her),

6. Johannes, f.-70 (Sundsåsen Hattfjelldal).

 

6) Gabriel Jenssøn (1766-2.12.1853), sønn av f.br., fikk bbr. ti. 9.5.1791. G. 1791 m. Johanna Christophersd. (1766-1850) fra 107 Korgen bnr. 1.

Barn:

1. Marith, f. 1792 (110 Kjukkelmoen bnr. 2),

2. Jens, f. 4.7.-93, d. før -95,

3. Jens, f. 2.4.-95, d. 1803,

4. Anna, f.-97,

5. Jens, f. 1804, d. 5.11.-23.

 

7) Johannes Olsen (1790-22.3.1875) fikk bbr. ti 4.10.1833. G.I. ca 1825 m. Siri Andersd. (1782-1855). Ingen barn. G.II. m. Berit Christoffersd. (1802/05-2.10.-77) fra Bardal i Nesna. Ingen barn.

 

8) Iver Davidsen (1815-90-) fra 109 Bjurselvmoen fikk bbr. dat. 1. 12.1856, tl. 15.10.-59. G. 1846 m. Elen Jørgensd. (1816-18.4.-90) fra 124 Bleikvasslia bnr. 2.

Barn:

1. Marthine Marie, f. 20.6.1848 (her),

2. Jørgence Dorthea, f. 15.3.-50 (110 Kjukkelmoen bnr. 1),

3. David Johan, f. 8.10.-55, d. 3.4.1911 ug.

 

9) Ole Kristiansen (1847-4.6.1926) fra 121 Lenningsvik fikk bbr. før 1891. G. 1876 m. Marthine Iversd. (1848-8.6.1936), datter av f.br.

Barn:

1. Iverta Emilia, f. 8.8.1874, d. 24.5.1964 (Hb), artikkel i Rana Blad 13.9.2003,

2. Christian Deodør, f. 6.4.-77 (124 Bleikvasslia bnr. 7),

3. Olava Johanna, f. 18.6.-79,

4. Ole Martin, f. 28.7.-81,

5. Hans Wølner, f. 31.10.-83 (bnr. 7 her),

6. Elen Dorthea, f. 24.7.-86,

7. tv. Jakob Jørgen, f. 17.1.-91 (bnr 3 her), artikkel i Rana Blad 31.7.2004, og

8. tv.: Saras Blix, f. 17.1.-91 (bnr 3 her).

 

Bnr. 3 HEIMEGARDEN, direkte fortsettelse av gardsbruket på bnr. 1, fraskilt 1922 fra bnr. 1 med skyld M. 2,70. Jakob og Saras Blix Olsen fra bnr. 1 her, fikk kongeskjøte for kr. 4800, kår til foreldrene og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 1.6.1923., tl. 29.3.-24.

10a) Jakob Olsen (1891-23.2.1983). G. 1927 m. Gudrun Kristensd. f. 1895, fra 130 Bollermoen bnr. 1.

 

10b) Saras Blix Olsen, f. 1891. G. 1918 m. Astrid Kristensd. f. 1897, fra 130 Bollermoen.

Barn:

1. Olav Martin, f. 22.11.1918 (her),

2. Kristen Edvard, f. 7.3.-20,

3. Ole Andreas, f. 29.7.1921, d. 2.10.-97 (130 Bollermoen bnr. 2), ordfører i Korgen kommune 1956-1963, og i Hemnes kommune 1968-1975,

4. Anna, f. 27.10.-23 (Tørkbakken 148 Valla),

5. Martha, f. 17.10.-26 (128 Ytterlia bnr. 1),

6. Aud Bodil, f. 29.8.-28 (148 Valla bnr. 1),

7. Idar Jarle, f. 4.8.-30,

8. Gudmund Jan, f. 12.7.-36, d. 2008.

 

11) Olav Brygfjeld, f. 1918, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.8.1961. G. 1949 m. Ågot Elida Skukkestad, (1918-2008?), fra Eidsberg.

Barn:

1. Oddvar, f. 26.5.1952 (her),

2. Åsmund, f. 12.1.-55,

3. Knut, f. 12.6.-57, d. 26.11.-77.

 

12) Oddvar Brygfjeld, f. 1952, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 4.6.1985. G. 16.3.-74 m. Anne Lise Pedersen, f. 19.6.1952 f. Alstahaug.

Barn:

1. Odd Erling, f. 2.11.1976 (lærer Korgen).

2. Sara, f. 14.8.-79.

 

Bnr. 2 (Inr. 190b) BRYGGFJELL LILLE, landskyld 5 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 4,25. Oppstått ved deling 1749 av fellesbruket.

1) Peder Augustinussøn (1725-1811), overtok 1749 5 mark av fellesbruket fra faren. G. 1748 m. Elen Andersd. (1727-1811) fra 131 Reinåmoen.

Barn:

1. Anders, f. 1748 (113 Langmoen),

2. Augustinus, f.-52 (her),

3. Peder, f.-56 (121 Lenningsvik),

4. Nils, f.-62 (113 Langmoen),

5. Karen Maria, f.-68.

 

2) Augustinus Pedersøn (1752-4.6.1824), sønn av f.br., var bruker fra før 1796. G. 1787 m. Anna Olsd. (1758-16.3.1842) fra 130 Bollermoen.

Barn:

1. Elen, f. 1788, d. 23.1.1854 ug.

2. Peder, f.-90 (her),

3. Marith, f. 15.8.-93, d. 1803.

Ved skiftet etter Augustinus 1824 var boets brutto 169-4-20, netto 143-1-12. Innskudd i Norges Bank: 5 spd. Sølv for 4-2-11 + gangklær med 12 sølvknapper. Bøker: bibel, Müllers postill og 2 andre. Brennevinskjele med utstyr, halvdelen i bu på Hemnes, halvdelen i seksringsnaust i Korgen. Husdyr: 2 kyr (kårmann).

 

3) Peder Augustinussen (1790-10.10.1857), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 24.5.1824. G. 1821 m. Elisabeth Gabrielsd. (1796-6.6.1869) fra 131 Reinåmoen bnr. 1.

Barn:

1. Gulle Johan, f. 1828 (her).

 

4) Gulle Pedersen (1828-5.3.-92), sønn av f.br., var bruker fra ca 1855. G. 1855 m. Johanna Larsd. (1826-9.6.-78) fra 131 Reinåmoen bnr. 1.

Barn:

1. Zachrine Kjerstine, f. 10.9.1855 (USA-81), kalte seg Christine i USA.

2. Elisabeth Gurine, f. 23.2.-57, d. 5.10.-62,

3. Lorents Christian, f. 6.6.-59, d. 7.11.-62,

4. Peder Andreas, f. 16.1.-61, d. 23.1.-70,

5. Elisabeth Gurine, f. 25.11.-63,, d. 13.2.-64,

6. Lorentse Elisabeth, f. 27.7.-65 (USA-81), kalte seg Laura i USA (Rutland Nord-Dakota).

7. Jakobea Johanna, f. 19.9.-67 (USA-92),

8. Ludvig John, f. 2.12.-69, d. 14.6.-77,

9. Gulle Johan, f. 25.9.-72 (USA), kalte seg Gilbert Gilbertson i USA.

G.II. 1882 m. Karen Mathiasd. (1845-18.4.1906) fra 109 Bjurselvmoen bnr. 1. Ingen barn.

 

5) Kristen Lorentsen (1859-23.4.1921) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 1 fikk bbr. dat. 4.12.1893. Han flyttet til 130 Bollermoen før 1907. Om fam. se der.

 

6) Hans Johannessen (1865-22.4.1950) fra 114 Grøftremrna bnr. 1 var bruker fra før 1907. G. 1892 m. Emilie Eliasd. (1872-13.3.1902), fra 125 Krokselvmoen bnr. 1.

Barn:

1. Kristofer Elias, f. 13.4.1893 (bnr. 5 her),

2. Anna Hansine Elise, f. 29.9.-94, d. 17.6.1924 ug,

3. Johannes Deodør, f. 28.2.-98, d. 29.6.1966 (her),

4. Elen Sakrine, f. 14.10.-99.

 

Bnr. 4 FLATA I, fraskilt 1922 fra bnr. 1 med skyld M. 0,10.

 

Bnr. 6 FLATA Il, fraskilt 1922 fra bnr. 2 med skyld M.0,30.

1) Hans Johannessen (ovenfor) fikk kongeskjøte på bnr. 4 og 6, for kr. 1000 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset.

 

2) Kristine Petrine Hansen, f. 1921, sønnedatter av f.br. fra bnr. 5 her, overtok bnr. 4 og bnr. 6 ved bbr. tl. 27.3.1950. G. 1945 m. Kåre Peder Stien (1920-29.1.68) fra 108 Villmoen bnr.2.

Barn:

1. Lidvor Anna, f. 26.6.1945 (142 Øverleir, som enke til Bodø),

2. Hallvar, f. 12.9.-49 (108 Villmorabben),

3. Per Magne, f. 7,7.-52,

4. Rita, f. 22.4.-56 (101 Røsså bnr 1),

5. Kurt, f. 11.5.-58.

 

Bnr. 5 MOEN, fraskilt 1925 fra bnr. 2 med skyld M. 2,40.

1) Kristofer Hansen (1893-11.1.1981) fra Flata her fikk kongeskjøte for kr. 4000 og vikår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 1.6.1923, tl. 29.3.-24. G. 1914 m. Petra Pedersen (1891-13.5.1961) fra 126 Stabbforsen. Artikkel i Rana Blad 24.9.2004.

Barn:

1. Einar Parelius, f. 10. 11. 1914 (her),

2. Hansine Elise, f. 4.1.-17 (104 Solhaug bnr. 11),

3. Kristine Petrine, f. 1.5.-21,

4. Anna Johanna, f. 3.2.-25 (104 Solhaug bnr. 16),

5. Sverre Bertin, f. 6.11.-27,

6. Alf Marius, f.-3.3.-34, d. 16.8.-75.

 

2) Einar Parelius Lillebrygfjell, (1914-26.1.-97) sønn av f.br., var bruker fra 1960. G. 1937 m. Anny Kristine Sølvang, f. 1915, fra 37 Kobbaug bnr. 5.

Barn:

1. Edgar Anbjørn, f. 19.6.1937,

2. Kirsten Asveig, f. 20.5.-43,

3. Harald, f. 27.1.-45,

4. Per Arnulf, f. 28.2.-49,

5. Randi, f. 5.6.-51,

6. Oddvar, f. 31.8.-55 (her).

 

3) Oddvar Lillebrygfjell, sønn av f.br., var bruker fra 1988. Samboer fra 1987 m. Edna Heggedal fra 118 Kongsdal.

Barn:

1. Vigdis, f. 24.9.1988

2.   Simon, f.

3.   Emil, f. 1997

 

Bnr. 7 FURULUND, fraskilt 1928 fra bnr. 2 med skyld M. 0,10.

1) Hans WøIner Olsen (1883-13.5.1968) fra bnr. 1 her fikk forpaktningskontrakt fra Nord-Helgeland Skogforvaltning for 10 år med årlig avgift kr. 20, tl. 18.2.1928. Han forpaktet også Furulund II, bnr. 3 av 130 Bollermoen. G. 1922 m. Lovise Lorentsen, f. 1900, fra 147 Nerleiren bnr. 3.

Barn:

1. Ruth, f. 25.1.1923,

2. Aase Lidvord, f. 2.3.-24, død des. 2008 (gift Ildgruben) 

3. Henry Leonar, f. 17.11.-36 (her).

 

2) Henry Leonar Brygfjeld, f. 1936, overtok bruket fra 21.12.1965. G. 1961 m. Anne Marie Fiksdal fra Nesna.

Barn:

1. Erling, f. 19.3,1962,

2. Roald, f. 10. 11.-65,

3. Hans Jørgen, f. 13.10.-68,

4. Øivind, f, 6.9.-75.

 

Bnr.13 SOLÅS. Fraskilt 2.12.1963 fra Statens Skogforvaltning.

1) Knut Jakobsen, (1903. d.4.11.-90.) fra bruk nr. 127. G.m. Gunhilda Jacobsen, f. 4.6.-99 fra gnr.127. bnr.2, 127 Krokmoen. Hennes barn f.e. Gunvor (gift Stornes 62 Oterbrand), f. 5.5.1924.

Barn:

1. Jakob Kristoffer,f.24.11.-27.

2. John Jeremias, f.21.10.-29.

3. Jimmy Bjørnar, f.2.10.30.

4. Jarle Kristian, f.18.4.-32.

5. Gerd Katrine, 10.8.-33.

Bruket ble solgt til 10.3.1972 til Jimmy Jakobsen,sønn av forrige bruker.

 

2) Jimmy Jakobsen, (1930-27.4.-87) g.m. Anna Nordås

Barn:

1. Knut Einar, f.21.2.-53.

2. Tor, f.16.12.-61.

3. Karin f,16.12.-68.

 

 

 

HUSMENN.

 

RUNDMOEN.

1) Gabriel Larsen, f. 1824 i Vefsn, var husmann her fra før 1860. G. 1855 m. Marit Andersd., f. 1856, fra 110 Kjukkelmoen bnr. 1.

Barn:

1. Anders Johan, f. 6.2.1856 (Minnesota USA-04),

2. Kjersten Andrine, f. 20.7.-60, d. 1. 12.-61,

3. Christen Andreas, f. 20.5.-63,

4. Jacobea Petrine, f. 2.11.65,

5. Birgitte Zachrine, f. 16.6.-70.

Gabriel og Marit emigrerte sammen med de tre yngste barna til USA-81.

 

2) Ivar Kristiansen (1841-3.7.1919) fra 121 Lenningsvik. Han var bruker på Lenningsvik sammen med faren uten å ha bykselbrev, til han kom hit som husmann seinest 1884. G. 1876 m. Anna Iversd. (1855-1919-) fra 123 Smalsundmoen.

Barn:

1. Lornts Kristian, f. 19.8.1876, d.s.å.,

2. Kristian, f. 3.10.-77 (Hb),

3. Iver Lossius, f. 25.2.-80,

4. Anton Bertin, f. 4.6.-84 (131 Reinåmoen bnr. 3),

5. Lyder Ingeman, f. 5.1.-89, (her),

6. Anna Iverine, f. 29.12.-91, d. 19.12.1971,

7. Ole Johan, f. 9.11.-94, d. 27.1.1948,

8. Christense Dorthea, f. 14.9.-97, d. 2.8.1980.

 

3) Lyder Iversen Rundmo (1889-2.4.1983) begynte som husmann, men var seinere bruker uten husmannsforpliktelser. Ug.

 

Bnr.12 RUNDMOEN.

4) Trygve Iversen, f. 9.9.1915 på Hemnesberget, d. 6.12.82, nevø av f.br., kjøpte Rundmoen av staten 1963, med vilkår som for Rydningsgodset. Han hadde da vært bruker i noen tid. Ug.

 

5) Arnulf Andreas Skreslett, f. 14.1.1949, slektning av f.br., overtok bruket 1.1.1978. G. 1976 m. Ulla Britt Monsen, f. 21.7.1954, fra Mo.

Barn:

1. Krister Andre, f. 14.9.1976,

2. Trine Lise, f. 19.8.-78.

 

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.