Home / Gardene / 057 Holmholmen

057 Holmholmen


Hemnes Gård og Slekt, side 317 - 320

57. Holmen (Holmholmen)
Redigert 21. juli 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Holm 1610, Holmen 1647 og seinere. Daglignavnet er Holmholmen, som fins i kirkebøkene fra 1783. Opprinnelsen til daglignavnet er nok følgende: Det opprinnelige navnet kommer fra en holme som ligger nær ved garden. Denne holmen har seinere blitt kalt Holmholmen, og så har dette navnet gått over på garden.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde bare ett bruk inntil 1919. Minnelig utskiftning mot 58 Svalingen 1850.

Kverner:
Brukeren betalte 6 skill. kvernskatt 1774.

Skjerping og bergverk:
Fra før 1880 ble det skjerpet på kobbermalm på Holmen, og i 1880‑åra ble det dannet et selskap "Holmholmens Grubebolag" for utnyttelse av forekomstene. Rettighetene ble i tur og orden solgt til "Holmholmen Copper Co. Ltd." og "Ranen Copper Company Ltd." Inntil 1910 var det investert adskillig i utstyr, men drifta kom ikke egentlig i gang, og ble avviklet innen 1912. 1906‑07 ble det skjerpet på nye forekomster.

Egg- og dunvær:
Egg‑ og dunvær på holmen ved garden har hatt en viss økonomisk betydning. Brukeren fikk 1871 tinglyst fredlysning av alt fugleliv på Holmholmen.

MATRIKKELGARDEN HOLMEN, GNR. 57.
Garden var antakelig ryddet i allmenningen før 1600. 1610 var her leilending med landskyld 1 pund fisk, 1647 2 pund.
1723 "Huusebord og Brendefang. Kaagefisk for Landet. Ligge [i] Baglie. Waad og ringe til Korn, sneefast Land". Gl. matr.nr. 87, landskyld 2 pund.
1838 Nytt matr.nr. 105, Inr. 230, landskyld I daler 10 skill.
1865 7 mål åkerland. Eng, vannsyk sandjord, som antas å gi 106 lass høy årlig. En del av englandet utsatt for snøskred. Garden er ikke frost­lendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, og omtrent 2 tylv­ter sagtømmer for salg årlig.
1891 Gnr. 57, skyld 3,02 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Havre  Poteter.

1723 1 3 8 0 1  0

1835 1 6 10 0 1 1/2  1/4 1

1865

Opps. 1 11 14 0 2   1/4 7

Pl. 1) 0 2 4 2 1/2  0 3

1875

Opps. 1 14 16 5 1 7/10  1/2 7

Pl. 1) 0 3 2 3 1/5  0 1 1/2

1) Holmstrand

MANNTALL
1666  1 bruker, 1 sønn
1701  1 bruker, 2 sønner, 1 gardsdreng

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk  Kårfolk Tjenere Husmannsfolk  Inderster

1801 8 0 1 0  0

1865 3 1 2 4  2

1875 2 1 3 1  6

1891 5 3 2 1  6

EIERE.
Som 55 Urland. Brukeren kjøpte garden 1876. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 230) HOLMHOLMEN, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 10 skill., 1891: M. 3,02.
1) Jon Holm var den første kjente brukeren. han var her 1610 og døde ‑14, da enka hadde bruket 1615‑17.

2) Johannes var bruker 1618.

3) Anders var bruker 1620‑23, og "forarmet" siste året. Opplysninger mangler 1624‑38.

4) Adam i Holmen var bruker 1639.

5) Trond Anderssøn var bruker fra 1640. Ved skattemanntallet 1747 betalte han ½ dlr. skatt. Ved M 1666 var han 56 år, med en sønn
    
1. Anders, 18 år,

    2. Anne, f. 1650, d 1737,

    3. Synnøve, f. 1656, d. 1731 (Fuglstad i Nesna).

6) Anders Trondsøn, sønn av f.br., var bruker fra 1680. Ved M 1701 var han 56 år med sønnene
    
1. Ivar, 5 år,

    2. Kirsten, f. 1696, d. 1737 (Alsøy på Tomma),

 3. Anders, 2 år (Fuglstad i Nesna).

7) Anders Eriksøn (ca 1672‑1719), dreng i 61 Grønvika 1701, var bruker fra 1715, og enka fra ‑20. G. 1705 m. Karen Abelsd. f. ca 1670 (68 år da hun døde), d. 1738.
Barn:

 1. Erik, f. 1706,

 2. Abel, f. 1709.

8) Christopher Nilssøn (ca 1689‑1728). G. 1720 m. enka Karen. Ingen barn.

9) Herman Olsøn (ca 1685‑1750) fra Bjørnevik i Nord-Rana, fikk bbr. dat. 14.7.1728, tl. 28.4.‑29. G.I. 1729 m. enka Karen. Ingen barn. Hans barn før ekteskapet:

    1. Guru, f. 1721, d. -91, født på Stien i Nord-Rana.

Ved skiftet etter Karen 1739 var boets brutto 84‑0-12, gjeld og avg. 24‑4‑10. Bøker: Poul Andersens postill, salmebok. Husdyr: 1 hoppe. 7 kyr, 1 kvige, 1 markokse, 1 dalokse, 8 sauer, 8 jømmer, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk. G.II. 1740 m. Lisbet Jeremiasd. Ingen barn.

10) Jacob Holgersøn (1716‑96) fra Sjånes NR, fikk bbr. dat. 11.5., tl. 18.5.1742. G.m. Ane Nilsd. (1727-97) f. Lille‑Alteren.
Barn:
    
1. Elisabeth, f. 1746, nevnt i mord skifte 1797,

    2. Nils, f. -48 (75 Rørlia),
   
3. Holjer, f.‑51, d. 8.3.‑72,
   
4. Jacob, f.‑54 (her),
    
5. Berte, f.‑57, nevnt i mors skifte.

11) Jacob Jacobsøn (1754‑1803), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 9.8.1782, tl. 12.5.‑83. G. 1783 m. Anna Pernille Gregusd. (1748‑1813) f. Finnvika på Tomma i Nesna.
Barn:
    
1. Anna Johanna, f. 23.2.1784 (her),
    
2. Elen Maria, f. 9.9.‑85 (72 Utskarpen bnr. 1),
    
3. Greis, f.‑87, død før søster Jonelles skifte 1849, "har efterladt sig flere barn, men navn og alder vides icke",
    
4. Jacob, f.‑88, død samme år,
    
5. Jonelle, f.‑89 (Flostrand i Nesna),
    
6. Jacob, f. ‑91 (Vassdal i Bardal),
    
7. Berith Elisabeth, f.‑94 (Flostrand i Nesna).

12) Ole Nilssøn (1767‑1807) fra 116 Bygdåsen bnr. 2 fikk bbr. dat. og tl. 9.9.1805. G. 1804 m. enka Anna Pernille. Ingen barn. Ved skiftet etter Ole 1807 var boets brutto 274‑5‑1, gjeld og avg. 87‑3‑5. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 1 markokse, 5 sauer, 3 jømmer, 2 geiter, 1 hanegeit, 1 risbit bukk.

13) Arnt Nilssøn (1781‑4.7.1823) fra 116 Bygdåsen, og halvbror av f.br., fikk bbr. dat. 6.8., tl. 12.10.1807. G. 1807 m. Anna Jacobsd. (1784‑1.2.1842), steddatter av f.br.
Barn:
    
1. Jacob Andreas, f. 1809, død -39,
    
2. Ole Benjamin, f. ‑10 (60 Grønvikmoen),
    
3. Anna Margrethe, f. ‑12 (Sjonstien i Nesna),
    
4. Pernilla, f. ‑15 (101 Røsså bnr. 2),
    
5. Nils Jørgen, f. 3.1.‑18, d. 4.5.‑43,
    
6. Adriana, f. 31.5.‑20 (Skonseng‑Almlia NR),
    
7. Lars, f. 1822 (her).

14) Gulle Pedersen (1791‑25.1.1855) fra 58 Svaleng bnr. 2, fikk bbr. dat. 7.12.1826, ti. 1.10.‑27. G.I. 1824 m. enka Anna.
Barn:
    
1. Iver Johan, f. 26.7.1824,
    
2. Peder, f 25.9.‑25.
G.II. 1843 m. Ragnhild Olsd. (1798‑6.2.1892) fra 46 L.Målvatnet. Ingen barn.

15) Lars Arntsen (1822‑22.9.1909), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 24.4., tl. 10.5.1852. G.I. 1850 m. Dorthea Andersd. (1826‑2.7.‑77) fra 38 Elsfjordstrand.
Barn:
    
1. Anne Johanna, f. 14.10.1852, ikke nevnt i fars skifte 1912,
    
2. Peder Gullak, f. 5.12.‑56, ikke nevnt i fars skifte.
G.II. 1880 m. Karen Johannesd. (1831‑etter 1909) fra 71 Steinhaugen. Ingen barn. Lars Arntsen gjorde 1876 kontrakt med sin svoger Ole Anderssen om overtakelse av garden mot kår, men Ole flyttet ikke hit.

16) Nils Guttormsen (1835‑22.8.1911) fra Eivindvik, fikk skj. fra E. Brodtkorb for 460 Spd., tl. 19.6.1876. G. 1872 m. Anne Nicoline Knudsd. (2.3.1843‑12.2.1914) fra Vikna, f. i Vågan i Lofoten.
Barn:
    
1. Alise Bergitte, f. 23.4.1873, d. 26.11.1950 på Hemnesberget, gift 1897 med båtbygger Nils Nilsen Svaleng,
    
2. Guttorm Olai, f. 3.7.‑77 (her),
    
3. Karoline Petrine, f. 23.8.‑84 (52 Breivika bnr. 2).
1883 overdrog Nils Guttormsen halvparten av sine rettigheter i gruber og skjerp til Johs. Haug Namsos for kr. 200.

17) Guttorm Nilssen (1877‑5.7.1962), sønn av f.br., fikk skj. fra foreldrene for kr. 3000 og kår, tl. 1.8.1911. G. 1913 m. Marie Hartvigsen Sjåvik (11.5.1888-9.9.1953) fra Rødøy.
Barn:
    
1. Anna Lovise, f. 5.11.1915,
    
2. Hans Nikolai, f. 10.2.‑17 (her),
    
3. Gudrun Elida, f. 17.8.‑18 (20 Drevvatn bnr. 1),
    
4. Leikny Helene, f. 1.5.‑20 (98 Straumen bnr. 5),
    
5. Nils Lund, f. 2.5.‑22, d. 26.10.2006, gift 1951 med Kristine Åsland, f. 1933, fra 70 Dalosen,
    
6. Alise Nikoline, f. 23.4.‑24,
    
7. Guttorm Olai f. 18.7.‑26.

18) Hans Nilssen, f. 1917, sønn av f.br, overtok 1948 bruket etter sin far. G. 1949 m. Edit Hagen, f. 1926, fra 75 Rørlia.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

Bnr. 2 HOLMSTRAND, opprinnelig husmannsplass, fraskilt 1919 fra bnr. 1 med skyld M. 0,30.
1) Arnt Olsøn, d. 1742, var husmann fra 1718, i egne hus fra ‑36. G. I 1710 m. Ingeborg Mikkelsd., d. 1718
Barn:
    
1. Jacob, f. 1711 (142 Øverleir bnr. 2),
    
2. Marit, f. -13,

    3. Maren, f. -14, d. -16,

    4. Maren, f. -17.

G.II 1718 m. Elen Jonsd.

 5. Arnt, f. ‑18 (95 Jamtjord),
    6
. Anders, f. ‑20, d. før ‑42.
   
7. Jon, f. ‑22 (Silda i Rødøy ved bror Oles skifte 1780),
   
8. Ole, f. ‑24 (her),
   
9. Kirsten, f. ‑27, d. -29,

    10. Kirsten, døpt 5.5.-30, ikke nevnt i fars skifte 1742,

 11. Christopher, f. ‑31, d. før ‑42.

2) Ole Arntsøn (1724‑22.6.‑80), sønn av f.husm. G.I. 1749 m. Elisabeth Thomasd.
Barn:
    
1. Arnt, f. 1749, d. før ‑80,

    2. Thomas, f. 1752, ikke nevnt i fars skifte 1780.
G.II. 1776 m. Martha Andersd. (1749‑etter -80) fra 95 Str.Jamtjord bnr. 3. Ingen barn. Ingen husmann her ved F1801.

3) Christen Benonisen (1820‑14.9.‑67), tidl. husm. i 58 Svaleng, kom hit for 1865. G. 1844. m. Anna Sakariasd. (1819‑etter -91) fra Raudfjellet NR.
Barn:
    
1. Christense Elisabeth, f. 4.5.1844, d. 17.4.-93 i Vardø (Havstein i Herøy),
    
2. tv. Benoni Peder, f. 13.7.-47, d. 4.9.1913 (Hemnesberget ‑91)
    
3. tv. Karen Anthonette Agersborg, f. 13.7.‑47, d. 6.3.1937 i McCauleyville, Minnesota (USA‑75).
Enka hadde plassen ved F 1891.

4) Jakob Nilsen, f. 1861, fra 58 Svaleng pl. Naustvika, kom hit før 1892 og flyttet for ‑99 tilbake til 58 Svaleng, hvor han kjøpte bnr. 5. Om fam. se der.

5) Ole Anker Olsen (29.6.1870‑2.10.1950) fra Nord-Rana kom hit etter 1897 og før okt.‑99. G.m. Nanna Oline Olsd. (26.9.1872‑11.5.1954) fra Øverdal i Nord-Rana.
Barn:
    
1. Karel, f. 18.8.1897, d. 20.12.1978,
    
2. Ole Christian, f. 29.10.‑99,
    
3. Nils Olai, f. 29.8.1902, d. 11.4.‑87 (53 Finneid bnr 13),
    
4. Alfred Otelius, f. 21.10.‑04,
    
5. Ludvig Fredrik Dahl, f. 29.3.‑07, d. 7.1.‑43,
    
6. Aasta Karoline, f. 14.7.‑09, d. 4.10.2002 (Mo i Rana),
    
7. Aksel Petro, f. 3.1.‑12, d. 5.11.‑81,
    
8. Ragnar Motzfeldt, f. 30.10.‑15.
Ole Olsen fikk skj. fra Guttorm Nilsen for kr. 1200, tl. 10.1.1920.

KRÅKAN.
1) Mathias Andreassen (1843‑11.10.1921) fra Lurøy var husmann her fra før 1891. G.m. Rebekka Vilkensd. (21.5.1840‑etter 1921) fra Øverdal pl. Kjelddals­enget i Nord-Rana.
Barn:
    
1. Vilhelmine Mathilde, f. 1868,
    
2. Peter Herman, f. ‑70 (3 Hestnesosen bnr. 2), død i Canada,
    
3. Lars Peter, f. ‑72, d. 1.12.1921, han døde på sykehuset i Glomfjord, begravd i Hemnes,
    
4. Martin Ribe, f. ‑79. 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.